Page 1

Anne Mette Svane 36-årig chefredaktør med mega drive

Mød de førende virksomheder Stor talentguide Working in Denmark

karrierevejviser.dk

2013

19. å r g a n g

Danmarks største guide om karriere


Index

Du kan også finde KarriereVejviseren på go.dk

1. Inspiration

2. Mød talenterne Talentguide /50 Talentprofiler /62 54 talenter fortæller deres historie

Mega drive /24

3. Jobsøgning

Anne Mette Svane, Politiken

Hvad er en god karriere? /6 David Hellemann, Finansministeriet Ane Cortzen, DR Connie Hedegaard, EU-Kommissionen Lars Liebst, Tivoli

Hvilken type er du? /10

Alle kan lære at blive iværksætter /28 Bliv iværksætter i dag /30 Bliv forsker! /32

HR-cheferne om jobsøgning /12

Fra studiejobber til fastansat /120

Hvor mobil er du? /14

Bliv messeklar /122 Forskningen, friheden og frustrationerne /34 Sigge Winther Nielsen, Københavns Universitet

2 internationale karriereportrætter /16 Mikael Jakobsson, COWI Manja Brichmann Andersen, Europa-Parlamentet

Udlandet kalder /18 Genvej til udlandet /22

Jobsøgningen starter på studiet /118

Den gode ansøgning /125 Opfordret ansøgning /126

Fighter – på og uden for banen /36 HR-Cheferne om jobsøgning via netværk og sociale medier /38 Bliv langtidsholdbar /40 Vikarjobbet viser vejen /42 ”Det bedste er ikke for godt” /44

HR-cheferne om opfordret ansøgning /128


Uopfordret ansøgning /130

A-kasse & fagforening /166

HR cheferne om uopfordret ansøgning /132

Fokusér din jobsøgning /170

Det gode CV /134 CV /136

Nervøsitet ved jobsamtalen brug den positivt! /150

HR-cheferne om CV’et /138

Pikante spørgsmål ved jobsamtalen /153 Bliv klogere på forhandling /172 Get to work in Denmark /174 Reach out! /176

CV er mere end papir! /140 HR-cheferne om jobsamtalen /142 Forbered dig til jobsamtalen /144

100% test /156 Jane Bruun, ProPerson

HR-cheferne om efter jobsamtalen /158 HR-Cheferne om kontraktforhandling /160 Ud af Dagpengeland /162

Work in Denmark /178 Marianne Hansen, Work in Denmark

4. Find din arbejdsplads Profilindex/Profilindledning /182

Brug dine guldhistorier /146

Efterspurgte uddannelsesretninger /184

Lars Ulrik Jeppesen, CA a-kasse

Bliv headhuntet /164 Ulrik Bo Andersen, SAM Headhunting

Index /278


1. Inspiration 2. Mød talenterne 3. Jobsøgning 4. Find din arbejdsplads


“Hvad er en god karriere for dig?” I dette kapitel kan du få inspiration til at se karrieremuligheder, du måske ikke kendte til eller ved første blik havde overset. Vi viser vejen til iværksætteri, forskning og vikariater. Alt imens udlandet kalder.

12

6

Artiklerne fra KarriereVejviser 2013 – og mange andre artikler om job og karriere – finder du på go.dk

36


Hvad er en god karriere? 3 spørgsmål til 4 skarpe profiler Lars Liebst

DIREKTØREN

Adm. direktør i Tivoli og formand for TV2’s bestyrelse Hvad er en god karriere? En god karriere handler om at være et helt menneske. Jeg tror, det er farligt at fokusere helt stramt på sin karriere. Man skal i stedet finde ud af, hvad man vil som menneske. Det kan godt være, ens karriere har et stort fokus, men hvis man slår noget andet i stykker med fire børn og alt muligt, så duer det bare ikke. Det handler om menneskesyn og ikke blot karriere. Derudover tror jeg også, det er vigtigt, at man ser sin karriere som noget mere holistisk. Man må tage det step by step. Jeg tror ikke, man kan lave en livslang karriereplan, for i det tempo verden udvikler sig, vil jeg nødig være den, der sidder med en fast plan. Man bliver hele tiden nødt til at revidere. Hvad er den sværeste beslutning, du har taget i din karriere? Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan finde én beslutning, der skiller sig ud. Jeg synes, der har været nogle svære, men også rigtigt gode valg. Men noget af det svæ-

reste jeg oplever – og som jeg har oplevet i mit arbejde i Tivoli og TV2 – er, hvis man skal leve på smalhals i en længere periode og måske lægge en ny strategi og sige farvel til en masse medarbejdere. Det er ikke nemt. Hvad er den største beslutning, du har taget i din karriere? Det var, da jeg var færdig med gymnasiet og rejste til USA for at arbejde. Derefter begyndte jeg at studere og læste dér i 3 år. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ’bare’ skulle læse på Københavns Universitet. Men så blev jeg tiltrukket af det kreative og musikalske miljø, som jeg på daværende tidspunkt var i, og uddannede mig i stedet til lysdesigner og stagemanager. Og da der ikke fandtes den uddannelse herhjemme, var der kun én vej, og det var ud af landet. Siden hen har jeg været så heldig, at jeg har været rektor på Statens Teaterskole og fået nogle tilsvarende uddannelser herhjem til Danmark. Det kan jeg i dag se tilbage på og sige ”hold da kæft, det er da meget godt.”

Ane Cortzen

DEN INTUITIVE

Grafisk designer og programvært på TV!TV!TV!

6

Hvad er en god karriere? For mig er en god karriere én, hvor man i høj grad lytter til sin mavefornemmelse og intuition. Frem for at lægge en stringent plan for, hvad det er, man vil. Min karriere har taget overraskende sving undervejs. Her er jeg glad for, at jeg har lyttet til min intuition. På den måde har jeg fået jobs, som har givet mig en masse arbejdsglæde. De få gange jeg har prøvet at vælge rationelt, er jeg endt i situationer, som ikke har været særligt gode. Min erfaring er, at de jobs, man vælger med hjertet, er langt bedre end dem, man vælger med hjernen. Hvad er den sværeste beslutning, du har taget i din karriere? Det har helt klart været at sige mit faste job op som designredaktør på DR - en chefstilling jeg havde gået efter, men kun havde været i i 4 måneder, da jeg blev tilbudt at blive vært på TV!TV!TV!. Det var et sats og på papiret en farlig beslutning, fordi jeg ikke

anede, om jeg kunne finde ud af det. Jeg vidste heller ikke, om det ville blive velmodtaget. Hvis det var gået galt, havde det efterfølgende set mærkeligt ud på mit CV. Ville jeg gerne tilbage i designbranchen, havde jeg et forklaringsproblem, syntes jeg. Hvad er den største beslutning, du har taget i din karriere? Min største beslutning var at sige op som kreativ direktør i eget firma, da et års barsel med mit andet barn var slut. Jeg havde svært ved at vende tilbage til ansvaret for så mange ansatte og at skulle lægge så mange timer, når jeg samtidig havde to børn. Igen lyttede jeg til min intuition. Det frigav egentlig en forbløffende energi at sige op. Og efter et par måneder faldt en appelsin ned i turbanen. Jeg blev tilbudt en stilling i DR Design. Pludselig havde jeg det perfekte job for mig på det tidspunkt. Det var dejligt at komme ind i en stor virksomhed, hvor jeg kunne koncentrere mig om det, jeg var bedst til: at være kreativ leder.


Connie Hedegaard Klimakommissær i EU-kommissionen

Hvad er den sværeste beslutning, du har taget i forbindelse med din karriere? En af de sværeste beslutninger jeg har truffet var, da jeg i slutfirserne besluttede mig for at forlade politik. Dengang var jeg politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, men besluttede mig for at prøve noget nyt. På

det tidspunkt havde jeg en drøm om at arbejde som journalist og skrive, så jeg stoppede i politik og blev journalist på Berlingske Tidende. Det var netop dét med at være tro mod sig selv og så rykke videre. Hvad er den største beslutning, du har taget i din karriere? Det var, da jeg traf valget om at vende tilbage til politik igen. Det var i 2004, hvor jeg blev tilbudt at blive miljøminister, men da havde jeg allerede en kontrakt med DR om, at jeg ugen efter skulle starte som vært på Profilen. Det var en stor beslutning, for jeg ville gerne være miljøminister, men jeg ville også gerne være journalist. Og jeg ender med at vælge at gå ind i politik igen, for jeg vidste jo godt, at jeg ikke kunne afslå dét tilbud, for så ugen efter at skrive klummer om, hvordan politikerne skulle gøre det anderledes.

POLITIKEREN

Hvad er en god karriere? En god karriere er en, hvor man hele tiden er tro mod sig selv, udfordrer sig selv og føler, man kan gøre nytte. At man hele tiden får fyldt lidt på, så man føler, man flytter sig. Dermed mener jeg ikke, en god karriere behøver gå opad, opad, opad. Udviklingen skal ikke nødvendigvis være hierarkisk. Men jeg tror, det er vigtigt, at man tvinger sig selv ud i noget nyt. Det kan ikke kun være at skifte arbejdsplads, hvor det man laver er sværere. Det er mere dét, at opleve noget på en anden måde, finde nye ting og få ny viden, som kan bygges ovenpå det, man allerede har.

David Hellemann Hvad er den sværeste beslutning, du har taget i din karriere? Min sværeste beslutning var helt klart at skifte så hurtigt fra McKinsey & Co., hvor jeg havde fornøjelsen af at blive partner i 2009, men desværre kun i 19 dage, inden jeg blev bedt om at blive departementschef. Jeg havde glædet mig til at prøve kræfter med McKinseys arbejdsform og internationale opgaver, så det var en svær beslutning at hoppe fra, nærmest inden jeg nåede at begynde. Hvad er den største beslutning, du har taget i din karriere? Den største beslutning var i 2005 at skifte fra afdelingschef i Finansministeriet til økonomidirektør i DR, som på det tidspunkt havde store problemer med et løbsk byggeri og med økonomien. Det var en stor beslutning, fordi der var så stor usikkerhed omkring, hvordan det skulle gå DR. Det var samtidig meget anderledes fra, hvad jeg hidtil havde lavet på Slotsholmen. Her la-

vede jeg finanslov og rådgav ministre. I DR skulle jeg nu til helt konkret at være ansvarlig for et kuldsejlet byggeprojekt. Det var meget virkeligt i forhold til at lave overordnet økonomisk politik. Hvad er den bedste beslutning, du har taget i din karriere? Jamen, det var at blive ansat i Finansministeriet i 1996 kort efter universitetet. Det har åbnet døre for de andre ting, jeg siden har lavet. Det var spændende arbejde med en stejl og hurtig læringskurve. Dengang som nu ville jeg gerne arbejde med politik og økonomi og bidrage til at fremme et velfungerende samfund. Og så er der ikke noget bedre sted at være end i Finansminisiteriet, som er centrum for politisk prioritering af ressourcer og for udvikling af ideer til, hvordan vores samfund kan blive endnu bedre. At arbejde med noget man brænder og interesserer sig for, og når man løbende udvikler sig og bliver udfordret i sit arbejde. Dét er en god karriere.

EMBEDSMANDEN

Departementschef i Finansministeriet

7


JEG FANDT MIT JOB I akademikernes jobbank

Kan virksomhederne finde dig? TIlføj din profil pü jobbank.dk


Hvilken type er du? Karrieren

starter allerede på den tidlige skolebænk, når vi står overfor at vælge fag, retning på den videregående uddannelse og det universitet, som skal gøre os både klogere og tilfredse. Ligeså vigtigt er det at finde det rigtige studiejob. Og herefter selvfølgelig den fede jobstilling. For vi vil jo gerne være succesfulde med vores karriere. Men hvor godt kender du i grunden dine behov, når det kommer til karriere? Er du for eksempel drevet af højere løn, udvikling af bestemte kompetencer eller stigning i graderne. KarriereVejviser giver her en oversigt over motiver, som driver folk på deres karrierevej. Find dit match og bliv klogere på, hvordan du opfatter ’karriere’, og dermed hvordan du bedst opfylder dit karrierebehov.

ligt unge akademikere, som står på tærsklen mellem studie og arbejdsliv, er udfordrede, når det kommer til at kende motiver for karrieren.

”Det handler om selvindsigt. Jo bedre du kender din egentlige motivation, desto større er chancen for at tage valg, som gør dig glad i karrieren,” siger Annette Bøttger, chefrådgiver fra Center for Ledelse (cfL), og uddyber, at selvindsigten bærer andet og mere end trivsel med sig: ”Det er simpelthen sådan, at når du trives, performer du også bedre”.

Fra drive til job

Fra hjerne til hjerte Humlen er at finde frem til hjertet, forklarer Annette Bøttger. Det professionelle hjerte vel at mærke. For en ting er, hvordan samfundet, familien eller chefen ser på karriere. Eller hvordan du tror, du ønsker din karriere. Her taler hovedet. En anden ting er, hvad dine motiver i virkeligheden er. Hjertet røber dine karrierebehov, dit drive, og baner dermed vejen til den gode performance, fortæller Annette Bøttger. Hun gør opmærksom på, at sær-

”Særligt hos nyuddannede er der et gab mellem hjerne og hjerte. Tendensen er, at de ikke kender deres karrieremotiver, men snarere er præget af normsæt udefra,” siger Annette Bøttger. En måde at finde frem til sit drive er at tænke over, om man er mest Ekspert, Lineær, Udvidende eller Episodisk. De fire typer udgør Karriereprofilen, som identificerer forskellige måder at være drevet i sin karriere og arbejdsliv på. Karriereprofilen er en del af Decision Dynamics KarrieremodelTM.

”Vi er en kombination af alle fire mønstre, men to af dem er stærkere and de andre,” siger Annette Bøttger, mens hun tilføjer, at man med fordel kan tænke sit drive ind i jobsøgningen. I stedet for især at være optaget af den titel, som stillingen giver, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvilke elementer skal et job indeholde, for at jeg kan trives i det? Den seneste tid har det været sådan, at ekspertog lineær-typen har høstet anerkendelse, mens den episodiske sjældent er ideal. De sidste par år er den udvidende blevet mere populær. Karriereprofilen er en af tre instrumenter i Karrieremodellen, som afdækker både den enkeltes og en virksomheds måde at anskue karriere. Desuden kan modellen bruges til at forene de to perspektiver.

Fakta: Er mænd og kvinder forskellige, når det kommer til at være glad i karrieren? Måske du genkender et eller flere af følgende karrieremotiver- og behov. I hvert fald kan du tænke over det, når du fortsætter læsningen og går om bord i årets KarriereVejviser:

10

I højere grad end mænd søger kvinder et godt arbejdsmiljø, personlige udfordringer og interesse fra ledelsen. Det viser en dimittendundersøgelse (2008) fra Ingeniørforeningen, IDA.

73 pct. af de kvindelige dimittender fra 2007 og 2002 ser ros og anerkendelse for deres arbejdsindsats som meget afgørende. Det samme gælder for 56 procent af mændene. Kilde: IDA

Flere mænd end kvinder planlægger deres karriere ud i fremtiden. 22 % af de adspurgte mænd har deres karriere planlagt 2-3 år frem. Anderledes har 10,6 af kvinderne. Kilde: Teglkamp og Co, 2006.


Hvad en god karriere er for din kammerat, matcher ikke nødvendigvis dine egne drømme og ambitioner. Men hvor godt kender du egentlig dine karrierebehov?

Ekspert Som ekspert gør du karrierevalget én gang for alle – du er rettet mod en bestemt form for beskæftigelse. At bevæge sig ’opad’ i hierarkiet betyder mindre for oplevelsen af succes. Det afgørende er at mestre og fordybe sig i de færdigheder, den viden og de arbejdsopgaver, der knytter sig til ekspertens valg af beskæftigelse. Trang til sikkerhed og dybde i kompetence er tæt knyttet til ekspertens karrierebehov.

Lineær Som lineær type fokuserer karrierevalget med bevægelse op ad en udefra defineret ’trappe’ som eksempelvis det organisationsmæssige hierarki. Ændringer i karriereområdet er sjældne, mens forfremmelser anses for at være ønskelige og så tit som muligt. Her spiller magt en central rolle, når karrierebehovet skal stilles.

Udvidende Hos den udvidende udvikles karrierevalget gennem en række beskæftigelsesområder og med en varighed på 5 til 10 år inden for hvert felt. Hvert nyt valg bygger oven på tidligere valg for at udvikle nye færdigheder i en sidelæns beslægtet bevægelse. Som den udvidende type favoriserer du behov for udvikling og kreativitet.

Episodisk Karrierevalget hos den episodiske type medfører hyppige ændringer i arbejdsområde, organisationer og jobs i intervaller på 1 til 4 år. Variation er en fremtrædende drivkraft foruden uafhængighed, som er et centralt karrierebehov hos den episodiske.

I højere grad end kvinderne stiller mænd sig tilfredse gennem højere løn. 21 procent af mændene opfatter det som meget afgørende at være lønførende. Det samme gælder kun 11 procent af kvinderne. Kilde: IDA

Et stigende antal kvinder har behov for at sidde i chefstolen. For flere kvinder står i dag i spidsen for milliardbudgetter som finansog økonomidirektører i store danske virksomheder. Kilde: www.b.dk

Hvor stort er dit behov for at tilrettelægge din karriere? Knokler du i nuet, eller tænker du flere år frem i tiden? En undersøgelse peger på, at karrieren for over halvdelen af de adspurgte indtil nu har været styret af tilfældigheder. Kilde: Teglkamp og Co.

Der er sammenhæng mellem tilfældighed og tilfredshed – i takt med færre tilfældigheder stiger din tilfredshed med karrieren. Målrettethed giver altså glæde foruden resultater. Kilde: Teglkamp og Co.

11


HR-cheferne om

JOBSØGNING HR-chefpanelet består af personaleansvarlige fra otte forskellige virksomheder. Paneldeltagerne svarer i KarriereVejviseren på spørgsmål om jobsøgningsprocessen – set med virksomhedernes øjne.

Læs også:

Jobsøgning via netværk og sociale medier /38

Jobsøgningen starter på studiet /118

Som nyuddannet og derfor uden så megen erhvervserfaring, hvad skal man så sælge sig på i sin jobsøgning? Sæt din faglighed i relation til studiejobs, fritidsinteresser, relevante projekter og frivillige aktiviteter og fremhæv dine personlige kompetencer. Det er dem som skal illustrere for os, hvordan vi kan forvente, at du omsætter din faglighed til praksis. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Man skal sælge sig selv på det, man er bedst til ud fra de kvalifikationer, der søges i stillingsopslaget. Der vil altid være noget, som man synes, man er særligt god til, og det skal fremhæves i relief til jobbets indhold. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Der er en grund til, at man søger lige præcis dette job. Hvis ikke det er erhvervserfaringen fra et tidligere job, så er det nok kombinationen af uddannelse og interesse - eller noget helt tredje. Find det, som gør jobbet interessant for dig og dig for os, fremhæv det og underbyg det med relevante oplysninger om studiejobs, frivilligt arbejde eller personlige kompetencer i øvrigt. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss

Se videoen med HR-cheferne: hr.go.dk

12

Sine gode karakterer :-) , sit fritidsjob, sine fritidsinteresser – hvad man går op i. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Det er vigtigt for os, at såvel erfarne som uerfarne ansøgere er udadvendte, udviser selvstændighed, er serviceorienteret og har situationsfornemmelse. Vores konsulenter vil opleve mange skift mellem forskellige sektorer og kunder og skal være nysgerrigt omstillende med lyst til udfordringer. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Man skal altid sælge sig på det man kan. Lad være med at fokusere på det man ikke kan endnu. Man har som nyuddannet en masse teoretisk erfaring at byde ind med. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Hvad kan man som nyuddannet gøre, når man ikke har erfaringer fra et fuldtidsjob at skrive på sit cv? Fritidsinteresser, studiejobs, relevante projekter og frivillige aktiviteter er vigtige at fremhæve. Når du søger job som nyuddannet, er vi godt klar over, at du ikke har en masse erfaring med i bagagen, men de valg du træffer og måden hvorpå du løser opgaver og lignende siger meget om, hvem du er og hvilken jobadfærd, vi kan forvente af dig i fremtiden. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Søg informationer om, hvorfor man som ansøger får afslag. Denne information kan bruges til at finjustere jobsøgningsprocessen. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering


Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Denmark

Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Carsten Søgaard, HR Direktør Region Syddanmark

Hvis du har haft studiejobs, mens du læste, så det er oplagt at skrive på CV’et. Ellers kan fritidsaktiviteter nogle gange afspejle relevante erfaringer og kompetencer (fx fodboldtræner, bestyrelsesarbejde eller andet frivilligt arbejde). Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group Det handler ikke om, om man har haft et fuldtidsarbejde. Det handler om, at man hos sig selv kan finde nogle kvalifikationer, der matcher stillingen, som man f.eks. har fået gennem et studiejob, uddannelsen, fra et frivilligt arbejde el. lignende. Vi ser mange tilfælde, hvor den overvejende kvalifikation er kommet gennem foreningsarbejde eller lignende. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Man kan uddybe de teoretiske kompetencer man har fået gennem projekter og andet. Det er vigtigt at forstå, at man som nyuddannet ikke skal sælge sig på erfaring og praktisk kompetence, men netop sælge sig på de teoretiske kompetencer man har tilegnet sig. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Fortælle om, hvad man laver i sin fritid – måske, at man har klaret sine studier på nomineret tid, at man har lavet frivilligt arbejde, at man har fået børn og så videre. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr. Hansen A/S

Agata Mathiasen, HR Consultant, FOSS

Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting ikke at have erfaring fra tidligere fuldtidsjob. Det afhænger af jobbet, og der findes jobs hvor ønskekandidaten er nyuddannet. Man skal sørge for at notere al tidligere beskæftigelse, hvad enten det er studie-/deltidsjobs eller frivilligt arbejde. Fokuser endelig på, hvad du har at bidrage med. Under alle omstændigheder skal man ikke forsøge at give et indtryk af tidligere erfaringer, som ikke vil holde vand når man kommer til samtale. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss

Hvis man har været arbejdsløs i fx et halvt år, hvordan tackler man så, at man nu har et hul på sit cv? Hvis man er arbejdsløs, er det vigtigt, at man holder sig i gang evt. ved hjælp af efteruddannelse, frivilligt arbejde eller vikariater. På denne måde får man ikke store ”huller” i sit CV. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Hvis der er et hul i cv’et, vil det være en god ide, at man skriver, at man på det givende tidspunkt har været arbejdssøgende. Er der for mange huller, som ikke er beskrevet i cv’et, kan det undre ansættelsesudvalget. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Med det arbejdsmarked der er i dag, er det ikke unormalt at have den slags huller. I den situation er det vigtigt at vise, hvad man har gjort for at opkvalificere sig selv eller holde sig i gang i en periode uden arbejde. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Så skriver man, at man har været uden arbejde i den pågældende periode – det er helt fair og ok. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Der kan være mange årsager til, at man går arbejdsløs i et halvt år, særligt i perioder med relativ høj ungdomsarbejdsløshed. Det er ikke noget at skamme sig over. Det vigtigste er at være ærlig omkring det. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

13


Hvor mobil er du? ”

Når uddannelsesbeviset er i hus, er vi ikke særligt glade for at flytte fra vennerne, kæresten og lejligheden for et job. Men det skal vi være bedre til – for samfundet og vores egen skyld, mener Charlotte Rønhof, der er forskningsog uddannelsespolitisk chef hos Dansk Industri

Fakta: En undersøgelse foretaget af Capacent for Dansk Erhverv i januar 2010 viste, at 48 procent af danskerne i høj, nogen eller mindre grad var klar til at arbejde i et andet europæisk land, mens 37 procent af det samlede antal adspurgte var klar til at udvide svaret til også at omfatte lande uden for Europa. Undersøgelsen viste også, at mænd og unge er mest jobmobile, og at den største årsag til at tage et job i udlandet ikke er for selve jobbets skyld, men fordi man ønsker at opleve en anden kultur. Mange tager også til udlandet for at forbedre deres sprogkundskaber, internationale kompetencer og netværk. Den største årsag til ikke at tage et job i udlandet er, at man er godt tilfreds med sit nuværende job – men bl.a. familiehensyn spiller også en stor rolle. I december 2008 lavede Capacent en lignende undersøgelse, og dengang var kun 27 pct. af danskerne indstillet på at arbejde i udlandet inden for Europa.

Kilde: Capacent for Dansk Erhverv

14


Hellere til Kina og USA end Aarhus

Vi ved, hvor du bor! Og nej, det er bestemt ikke nogen trussel. Det er forskning. Og det er lektor på Dansk ved Aalborg Universitet, Henrik Harder, der står bag: ”Det, vi kan se, er, at personer med længerevarende uddannelser ofte bliver boende i universitetsbyerne, efter de har afsluttet deres uddannelse,” fortæller Henrik Harder, der forsker i blandt andet pendling og mobilitet inden for landets grænser. Og han har et bud på hvorfor. ”Ofte finder man en partner med samme uddannelsesbaggrund som en selv. For to unge med en videregående uddannelse kan det være svært at finde et job i udkanten af landet, hvor begge kan få det faglige indhold, man ønsker,” fortæller Henrik Harder og forklarer, at har man ikke kæreste eller børn, kan det være vennerne eller den nye lejlighed, der holder nyuddannede tilbage fra at rykke de berygtede teltpæle op.

Vil gerne pendle Lidt vil vi dog gerne flytte os, fortæller han. Hvis jobtilbuddet ligger i Kalundborg og ikke København, vil vi meget gerne pendle – så længe vi slipper for at flytte adresse. ”Hvis man ikke kan finde job, er man villig til at køre ret langt efter jobbet. I gennemsnit pendler alle danskerne omkring 40 kilometer på arbejde hver dag. Personer med længerevarende uddannelser pendler gerne 60-80 kilometer eller længere for det rette job,” siger Henrik Harder og konkluderer: ”Så højtuddannede er ikke mobile på den måde, at de flytter efter jobbet, men omvendt vil de gerne køre langt for at få et job.”

Fordele ved at flytte Charlotte Rønhof, forsknings- og uddannelsespolitisk chef hos Dansk Industri, mener, det er meget vigtigt, at især nyuddannede med en længerevarende uddannelse er villige til at flytte sig efter jobbet. ”For samfundet er det vigtigt, at vi får flere højtuddannede ud i de mindre og mellemstore virksomheder, der ofte ligger i provinsen. Vi ved af erfaring, at den første højtuddannede, der bliver ansat er vigtig. Det øger væksten i virksomhederne, og

på den måde er der også en god gevinst for samfundet,” fortæller hun. For en nyuddannet kan der også være store fordele at hente ved ikke kun at skæve til de centralt beliggende, store virksomheder, som man kender navnene på fra studiet, mener hun. ”Når man bliver ansat i mindre og mellemstore virksomheder, får man tit også et større ansvarsområde. Og så er det jo også billigere at etablere sig i provinsen,” argumenterer hun.

Læs også:

Pikante spørgsmål ved jobsamtalen /153

Hellere til Kina og USA end Aarhus En undersøgelse fra 2010 foretaget for Kommunernes Landsforening viste, at mange danskere hellere vil flytte til udlandet end at flytte region for at arbejde. For eksempel ville danskere bosat i Region Hovedstaden langt hellere arbejde i USA, Canada eller Kina, end de ville arbejde i Aarhus og omegn. Og hvis du virkelig vil frem i verden – må du også ud i den, understreger Charlotte Rønhof. ”Hvis du er super karrieremindet i dag, vil det være afgørende, at du på et tidspunkt i din karriere har arbejdet i udlandet. Det betyder mere og mere. Det er sjældent, at du ser en topleder i dag, der ikke har boet og arbejdet i udlandet. Man skal kunne handle og interagere med hele verden.”

A-kasse & fagforening /166

Global generation Når det kommer til at gøre udlandseventyret til virkelighed, er Charlotte Rønhof dog fortrøstningsfuld på nyudklækkede kandidaters vegne. ”Der er meget, der tyder på, at vi i stigende tempo bliver bedre til at se ud over Danmarks grænser. Der er mange fra de generationer, der bliver færdige nu, der har taget deres uddannelse på engelsk. Sådan var det ikke for bare fem-seks år siden. Der var det utænkeligt, at man kunne læse en engelsk master på et dansk universitet,” fortæller hun og uddyber: ”Det betyder, at de kommende generationer bliver mere mobile. Det kommer vi til at se enten ved, at de springer direkte ud i at tage til udlandet, eller når muligheden byder sig i en international virksomhed for at blive udstationeret. Den nye generation er mere globalt tænkende,” siger hun.

15


Mikael Jakobsson, Kina Alder: 32 år Stilling: Sektionsleder, fjernvarme og energiplanlægning for COWI i Kina Uddannelse: 2008 – 2012 Forskellige interne kurser i COWI 2001 – 2006 Master of Science in Engineering ved The Royal Institute of Technology i Stockholm. Herunder også Civilingeniør 1996 – Engelskstudier i Eastbourne i England Karriere: 2011 – Formand for organisationen Dansk Fjernvarme I Kina 2009 – Fuldmægtig, Civilingeniør hos COWI i Kina 2008 – 2009 Projektmanagaer og projektingeniør hos COWI i Danmark 2004 – 2008 – Ingeniør hos Fortum Varme i Stockholm

Hvad laver du? ”Jeg er ingeniør og sektionsleder for COWI i Kina. Jeg arbejder primært med fjernvarme og energiplanlægning, og så har jeg ansvaret for virksomhedens og medarbejdernes udvikling. Derudover er jeg også formand for organisationen Dansk Fjernvarme I Kina. I Kina er energisystemerne så gammeldags og i dårlig form, at de skal optimeres eller udskiftes. Så implementerer vi i stedet ny dansk teknologi. Det er jeg både med til at designe, optimere og udskifte.” 16

Hvorfor tog du til udlandet? ”Jeg sultede efter flere udfordringer. Og fordi jeg altid har været interesseret i asiatisk kultur, sad jeg en kold, sen efterårsaften i 2007 foran min computer og googlede: ”fjernvarme, Kina”. Det første, der kom op på skærmen var en artikel om en ingeniør fra COWI, der udførte avancerede fjernvarmeprojekter i Kina. Et år senere havde jeg min første arbejdsdag i virksomheden.”

Hvad er det bedste ved at arbejde i udlandet? ”Jeg er virkelig glad for, at jeg hver eneste dag kan kombinere min passion for kinesisk kultur med min profession. Kina er fantastisk. Min personlighed har udviklet sig meget. Jeg er blevet mere tålmodig, dynamisk og detaljeorienteret. For sådan er kinesere. Det er fedt at få en radikalt anderledes kultur helt ind under huden på den måde.”

Hvilke råd har du til andre unge højtuddannede, der vil til udlandet? ”Glem alt om flotte karakterer på eksamensbeviset, og om du har de rigtige kompetencer via din uddannelse. For din egentlige uddannelse vil først begynde, når du får dit første job. Efter flere års arbejde hos Fortum i Stockholm, var jeg endnu ikke klar til et job i Kina som repræsentant for COWI. Derfor brugte jeg omkring et år på at arbejde hos COWI i Danmark, så jeg kunne blive trænet og få erfaring, så jeg kunne komme afsted. Det er din attitude og sult efter viden, der er vigtigst. Du må ikke være bange for at prøve en international karriere, for man kan jo altid vende hjem igen. Og så skal du finde en virksomhed, der passer til dig og ikke omvendt.”


Manja Brichmann, Bruxelles Alder: 27 år Stilling: Politisk assistent i Europa-Parlamentet i Bruxelles Uddannelse: 2008 – 2010 Cand.ling.merc i international erhvervskommunikation, CBS 2005 – 2008 BA i international erhvervskommunikation, fransk og kommunikation som hovedfag, CBS 2007 – Et semesters udvekslingsstudier i Paris på handelsuniversitet ESCE – École Supérieure du Commerce Extérieur som en del af uddannelsens 5. semester 2004 – Fire måneders studier i fransk og fransk kultur i Paris, Institut International de Rambouille Karriere: 2011 – Politisk assistent for Morten Løkkegaard, Medlem af Europa Parlamentet (MEP) for Venstre (ALDE gruppen - the Alliance of Liberals and Democrats for Europe) 2008 – 2011 Politisk assistent for Anne-Mette W. Christiansen, Medlem af Folketinget (MF), Venstres (nu tidligere) næstformand og uddannelsesordfører 2007 – 2008 International sekretær i Dansk Ejendomsmæglerfor ening (DE)

Hvad laver du? ”Jeg indgår i et team af tre assistenter, som alle arbejder for Morten Løkkegaard, der er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre. Jeg arbejder med udvikling af politiske områder inden for international handel og udenrigspolitik. Det vil sige, at jeg ruster Morten Løkkegaard med inputs og viden om de to emner, så han er klar til at stemme i plenarsalen i parlamentet, og så er jeg sparringspartner, når der er noget politisk, vi gerne vil have gennemført. Jeg skriver også taler, pressemeddelelser, koordinerer og besvarer mails. Det er meget alsidigt.”

Hvorfor tog du til udlandet? ”Inderst inde er jeg fyldt af udlængsel. Men det var meget spontant. Jeg så et opslag fra Morten Løkkegaard inde på Christiansborg, hvor jeg tidligere arbejdede – også som politisk assistent. Opslaget opfyldte alt det, jeg gerne ville have i et job. Det var i Bruxelles, hvor jeg ville kunne få en endnu bredere indsigt i det politiske arbejde i kulisserne, lobbyisme og kommunikation. Jeg søgte jobbet, og 14 dage senere startede jeg i Bruxelles.”

Hvad er det bedste ved at arbejde i udlandet? ”Det er virkelig fedt at være i udlandet. Specielt Bruxelles er et meget internationalt sted, og alle er meget åbne. Man bliver simpelthen nødt til at være udadvendt, når man ikke har et netværk. Jeg har ikke så meget fritid, men det er alligevel en stor fornøjelse at være hernede, for min læringskurve er meget stejl!”

Hvilke råd har du til andre unge højtuddannede, der vil til udlandet? ”Man skal ikke være bange for at slippe Danmark. Der er så mange muligheder i udlandet, så man skal simpelthen bare turde gøre det. Og man skal ikke være bange for sproglige barrierer, for i vores globaliserede verden kan man altid gøre sig forståelig på en eller anden måde.” 17


Udlandet kalder Læs også:

Genvej til udlandet /22

Når du leder efter job, kan det være en fordel at spejde udover den danske landegrænse. Hvert år kommer der tusindvis af dimittender ud af de danske universiteter. Men kun 4.000 akademikere trækker sig årligt fra arbejdsmarkedet. De mange dimittender behøver dog ikke at gå ledige i Danmark. I nabolandene Tyskland og Norge ser jobsituationen nemlig lysere ud. Og med en videregående uddannelse i bagagen er dine muligheder for at få arbejde i udlandet bedre end for de fleste.

Lettere end man tror Som højtuddannet er der stor frihed til at søge arbejde i det meste af verden. Men vil man undgå bøvl med at søge visum og sætte sig ind i komplicerede skatteregler, kan løsningen være at søge indenfor Norden eller EU. Talentguide /50

Det europæiske samarbejde har gjort, at man som EU-borger frit kan opholde sig og studere i et andet EØS-land (Europæisk Økonomisk Samarbejdsaftale) i op til 3 måneder uden opholds- og arbejdstilladelse. Længere ophold kræver et EUopholdsbevis, som udstedes af de lokale myndigheder. For at få bevis skal man kunne dokumentere, at man har arbejde i landet eller på anden måde kan forsørge sig selv. I Norden er det endnu lettere, da danske statsborgere frit kan opholde sig og studere eller tage arbejde i et andet nordisk land. Man skal blot melde sin flytning til de lokale myndigheder.

18

Hvad med skat og bolig? Man kan godt have bopæl udenlands, men samtidig eje helårsbeboelse i Danmark (dobbeltdomicil). Dermed skal man dog oftest betale arbejdsmarkedsbidrag Danmark. Hvis man derimod kun har helårsbolig i udlandet, har man ikke skattepligt i Danmark. Man kan også beholde sommerhuset i Danmark, da det ikke tæller som helårsbeboelse, og dermed ikke gør en skattepligtig i Danmark.

Udlandsjob dygtiggør dig Og det er ikke kun øgede jobmuligheder, man kan få ud af det. De personlige og faglige kompetencer kan også blive styrket af at arbejde i udlandet. Igennem et arbejde i udlandet kan du få kendskab til nye områder og udvide din kulturelle viden. Du kan også lære eller udvide dit kendskab til et fremmedsprog. Samtidig kan du opnå nye faglige og personlig kvalifikationer.

Jobjagt i udlandet Der er masser af muligheder for at søge job fra trygheden af sin stue, men ifølge Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er det nemmest at få et fast arbejde i et andet land, hvis man opholder sig i landet. Og som ledigt a-kassemedlem, som er dagpengeberettiget, har man mulighed for at få udbetalt dagpenge i op til 3 måneder, mens man søger job i et andet EØS-land. Vi har hos Karrierevejviseren samlet informationer om arbejdsmarkedet hos to af vores nabolande, som begge søger kvalificeret arbejdskraft i stor stil.


Norge har siden 2010 oplevet en generel fremgang i økonomien og en stigning i antallet af ledige stillinger indenfor blandt andet råstofudvinding, tekniske tjenester, information og kommunikation samt bygge- og anlægsbranchen. Med næsten tre procent ledige stillinger er Norge landet med flest ledige stillinger i forhold til totale antal stillinger i hele Europa, kun overgået af Malta. Dog er det ikke alle brancher, som har oplevet samme fremgang i Norge. Sygeplejen har oplevet en tilbagegang i antallet af ledige stillinger i forhold til 2010, og det samme har undervisningsbranchen og offentlig administration. Fordelene ved at flytte til Norge er, udover et lidt lavere skattetryk, at de sproglige og kulturelle forskelle er små, og at EØS-samarbejdet har gjort det let at søge og få stillinger i andre skandinaviske lande. Praktiske ting, som for eksempel skat og opholdstilladelse, kan klares ved at møde op på et Servicecenter for Udenlandske Arbejdstagere, som ligger i både Kirkenæs, Oslo og Stavanger. Læs flere gode råd til at arbejde i Norge her: www.norden.org/da/norden-for-dig/arbejde-i-norden/arbejde-i-norge

Tyskland er også blandt de Europæiske topscorere, når det kommer til antallet af ledige stillinger. Derudover kan Tyskland bryste sig af et bredt og differentieret arbejdsmarked. Tyskland har ifølge den tyske nationale statistikbank på nuværende tidspunkt lidt under en halv million ledige stillinger. De største industrier er bilindustrien, elektronikindustrien og den kemiske industri. Der er visse erhverv, som bliver efterspurgt i særlig høj grad i Tyskland, hvilket kan betale sig at have for øje inden man søger. Professioner, som havde opslag i længere perioder, var i 2012 blandt andet læger, radio og lydudstyrs mekanikere, stillinger indenfor lufttransport, jordemoder, forsikringsspecialister og apotekere. Der er dog visse kulturelle forskelle, man skal tage højde for, inden at man søger arbejde som akademiker syd for grænsen. Jens Egon Jørgensen, EURESvejleder for danskere som ønsker at søge arbejde i Tyskland, siger, at arbejdskulturen er lidt mere formel. ”Tyskere er lidt mere introverte,” siger Jens Egon Jørgensen og forklarer: ”Fremmede er man for eksempel ikke bare dus med. Man bruger meget De, Hr. og Fru indtil en af parterne spørger: ’Skal vi ikke være dus?’.”

NORGE I TAL • Ledige stillinger: 2.9% i 2. kvartal af 2012 • Arbejdsløshedsrate: 3.1% i juli 2012 • 35% af lederne i Norge er kvinder

TYSKLAND I TAL • Ledige stillinger: 2.7% i 2. kvartal af 2012 • Arbejdsløshedsrate: 5.1% i september 2012 • Tyskland er verdens 3. største industrination

Find dit nye job i Norge her: jobbank.dk Derudover anbefaler Jens Egon Jørgensen, at man det første år bruger nogle penge til at hyre en skatterådgiver, som kan hjælpe en med at udfylde papirerne, for som han siger; ”Så er det ikke helt så enkelt, som det er i Danmark.”

19


Gode råd til dig med udlængsel Flere fagforbund tilbyder rådgivning og kurser til medlemmer, som ønsker at søge arbejde i udlandet. KarriereVejviseren bad chefkonsulent i DJØF, Bodil Gavnholt, guide til, hvordan du kommer til udlandet – og sikkert ind på det danske arbejdsmarked igen.

Hvordan finder du ud af, om et job i udlandet er noget for dig: 1. Gør klart hvad formålet med din karriere i udlandet er. Hvorfor vil du afsted? 2. Hvor i verden vil du hen? Muligheder, jobindhold, livsbetingelser og kultur er meget forskellige fra Grønland over Belgien til Nigeria. Hvor vil du bedst kunne trives, og hvilke karrieremuligheder giver det dig fremover? 3. Har du børn og partner er det også vigtigt at tænke dem ind i dine overvejelser. Det er også en god idé at sætte dig ind i den lokale arbejdskultur. Hvordan er omgangstonen, arbejdstempoet, de uformelle relationers betydning og krav om effektivitet?

Når du har besluttet dig for at tage til udlandet: 1. Nogle job kan du søge fra Danmark. F.eks. via Udenrigsministeriets Internationale Stillinger. I andre tilfælde kan du blive udstationeret via en dansk virksomhed, og endelig kan du opsøge internationale jobdatabaser og rekrutteringsbureauer for at se, hvilke muligheder der ellers er. 2. Når du bliver ansat, skal du have en faglig organisation til at hjælpe dig med kontrakten. Du kan få noget brugbart generel feedback, og måske kan din organisation formidle dig videre til andre medlemmer i landet eller lokale organisationer. 3. Udover jobbet er der en masse nye forhold, du skal sætte dig ind i. Bolig, skat, sociale forhold, sygeforsikring, evt. skole til børnene. Den mest direkte måde er at spørge folk, som er i landet. 4. Du skal overveje, hvilke kompetencer du opnår via dit job i udlandet. Laver du det, som du er god til, eller får du øje på nye sider af dig selv? Hvordan kan du bruge det fremover, og hvordan sætter du det i spil i forhold til dit næste job i udlandet eller i Danmark? 5. Når du er væk fra Danmark, er det vigtigt at have et netværk. Både fagligt, men ikke mindst socialt. Ellers kan du nemt blive ramt af ensomhed og hjemve. Det lønner sig at have andet end arbejdet at gå op i - ikke mindst hvis du rejser ud alene. 6. Husk at holde forbindelsen til dem derhjemme. Både venner og familie, men ikke mindst professionelt. Hold øje med, hvad der rører sig på det hjemlige arbejdsmarked, og hold gerne kontakt til tidligere arbejdsgivere eller kolleger, som måske kan hjælpe dig, når du kommer hjem. Tænk på, at devisen ”ude af øje – ude af sind” i høj grad gælder i forhold til det danske arbejdsmarked, hvor vi har et flexicurity-system, som gør, at det er lettere at ansætte og afskedige folk end i mange andre lande.

20


Vil du være vild med at arbejde? Find drømmejobbet hos Jobindex – Danmarks største jobportal

Som nyuddannet kan jobjunglen være svær at overskue, men hos Jobindex hjælper vi dig med at få overblikket. Hos os finder du 80% af alle danske jobannoncer, og du kan dagligt vælge mellem 10.000 stillinger. Så behøver du kun lede efter job ét sted på nettet. Gå aldrig glip af en god jobchance mere. Brug vores CV-database og e-mail service, så finder drømmejobbet dig – helt gratis. På Jobindex kan du både tjekke dit lønniveau og finde gode råd og tips til jobsøgning. Du kan desuden prøve vores personlighedstypetest, som kan give dig en værdifuld indsigt omkring dig selv og andre. Jobindex tilbyder dig det suverænt bedste udvalg, og effektive værktøjer til at sortere med. Vi glæder os til at give dig en fantastisk start på din karriere.

Klik ind på Jobindex.dk

Jobindex A/S | Holger Danskes Vej 91 2tv | 2000 Frederiksberg | Tlf. 3832 3355 | Fax. 3832 3350 | info@jobindex.dk


Et job i Danmark kan sagtens give dig internationale erfaringer. Det oplevede Anders Fredsgaard Nielsen, da han blev udstationeret gennem sit job i Oticon. Her fortæller han om sine erfaringer med at tage ud, og hvad man skal være opmærksom på for at få et godt ophold.

Genvej til udlandet

Hvis

du drømmer om en karriere i udlandet, men føler, at det kan være en vanskelig proces at sende ansøgninger til firmaer i Shanghai og New York, så er udstationeret gennem et job i Danmark en god løsning. Mange virksomheder herhjemme tilbyder udstationering i kortere eller længere tid i deres internationale afdelinger eller søsterselskaber. Sådan en mulighed fik Anders Fredsgaard Nielsen, der arbejder som softwareudvikler i høreapparat-virksomheden Oticon. De sender årligt 10 medarbejdere ud enten til deres søstervirksomhed Bernafon i Schweiz eller til afdelinger i USA, Kina, Japan og Australien. I først halvdel af 2012 var Anders seks måneder i Bern. Et ophold der gav ham et stort netværk og et klarere syn på hans fremtidige karriere.

22

Nye muligheder ”Jeg har altid haft lyst til at arbejde i udlandet, så da jeg hørte fra en kollega, at vi havde et udvekslingsprogram med Bernafon, tænkte jeg, det var alle tiders mulighed”, fortæller Anders. Den 32-årige ingeniør fra DTU havde ikke været på udveksling under studiet, og han så derfor opholdet som en god chance for at udvide sin horisont. ”Det var en mulighed for at prøve noget andet, og jeg vidste ikke, hvornår jeg fik chance for det igen. Og så lokkede bjergene i Schweiz jo med mulighed for at stå på ski og trekke.” En anden afgørende faktor var, at han var sikret, at han kunne vende tilbage i samme stilling, når opholdet var ovre. Da han er meget glad for sit job, var det bestemt ikke uvæsentligt.

For virksomheden er der et klart sigte med at sende dig ud. Det handler derfor ikke kun om at give medarbejderne nye oplevelser, de skal også kunne bidrage med deres faglige viden det nye sted. ”Alle med lyst til at lære noget nyt og udvide deres professionelle kompetencer kan søge om at komme ud til et af vores søster- eller datterselskaber via vores Exchange Programme. Selvfølgelig skal det også give forretningsmæssig mening for virksomheden, men vi er meget åbne for forespørgsler, fortæller Recruitment Specialist i Oticon, Mikal Thorborg. Du kan derfor med fordel forhøre dig i virksomhedens HR-afdeling om, hvilke muligheder der findes for udstationering. Desuden kan du tale med din nærmeste leder om, hvorvidt dine kompetencer kan komme i spil i udenlandske afdelinger, hvor


de enten mangler dine evner eller arbejder inden for samme område.

Udveksling af viden Ofte er udstationering en god mulighed for at rykke grænserne for dit eget fagområde. Indholdet i det nye job vil sjældent være præcis magen til det, du forlader, og derfor kan du ludvikle dig inden for helt nye områder. For Anders var opholdet også ensbetydende med, at han skulle skifte jobfunktion, da de i Bern ikke producerer den samme type høreapparater, som han arbejder med i Oticon. ”Herhjemme implementer jeg audiologiske algoritmer i embedded software, der indgår i mikrochippen i høreapparaterne. I Schweiz handlede mine opgave mere om audiologi og funktionerne i høreapparaterne, så der var slet ikke noget softwareudvikling i jobbet.” Hans vigtigste opgave var at overlevere viden fra Oticon til Bernfon, da ledelsen ønsker at bringe de to selskaber tættere på hinanden. ”Jeg skulle bidrage med viden om en audiologisk feature, vi har i Oticon. På den måde kan vi dele udvikling mellem de to selskaber.” Den første dag på kontoret i Bern var Anders spændt og havde det lidt som om, han skulle starte på et nyt job. Og så alligevel ikke, for han havde på forhånd været i dialog med flere af sine nye kolleger inden, ligesom ham var lært op i de nye jobområder hjemmefra. ”Det var lidt specielt, men jeg blev taget rigtigt godt imod og blev introduceret til gruppen og mine nye kolleger. Jeg havde mødt nogle af dem før på en workshop, og jeg havde mailet med dem, så fuldstændigt fremmed for mig var det ikke.” Arbejdsgangene og kulturen kan variere meget alt efter hvilket land, man er i. For Anders var forskellene dog små, da Danmark og Schweiz ikke byder på dybe kulturelle kløfter. ”Der var ikke så store forskelle. Men jeg synes, de er bedre end i Danmark til at sige tingene direkte. Både når det gælder ros og ris.”

Livet efter kl. 16 Udstationering er andet end arbejde. Det er derfor vigtigt også at tænke på, hvad man skal lave fra kl. 16-8, så man ikke ender med at bruge et halvt år i Indien på at se alle sæsoner af Lost og The Big Bang Theory på computeren. Her er det en stor hjælp, hvis man som Anders kan begå sig på det lokale sprog. ”Koncernsproget var engelsk, heldigvis. Mit tyske kører dog rimeligt godt, undtagen når de talte schweizertysk. Det var et meget internationalt miljø, jeg havde kolleger fra Europa, USA, Sydamerika og Australien. På den måde var det ret let som udlænding at falde til.” Han anbefaler andre, der tager af sted at træne de basale gloser hjemmefra, selv om du selvfølge ikke kan blive flydende til kinesisk. Derudover er det vigtigt at være åben over for at møde nye mennesker og deltage i de sociale arrangementer. Især sport var en god indgangsvinkel til at starte nye venska-

ber, og her kom det Anders til gode, at han går meget op i løb. ”Jeg svømmede og løb, og jeg fandt en del kolleger, som også tog løb seriøst. Vi havde en ugentlig løbedag ude i bjergene, og vi deltog i løb sammen. Det var der et godt sammenhold om. På jobbet var der generelt en meget afslappet omgangstone og et behageligt arbejdsmiljø, og vi havde fredagsbar en gang om måneden. Dette netværk varer ved, også nu hvor Anders er vendt tilbage til de flade løberuter i Danmark. ”Der er ansatte fra Bernafon, som kommer herop, og det er sjovt at møde de gamle kolleger igen. Jeg har fået et kæmpe netværk. Det er lettere at skrive og ringe til folk, hvis man i forvejen har mødt dem. Det er endnu et område i mit ophold, jeg har haft stor gavn af.”

Styr på papirerne

Læs også:

Udlandet kalder /18

Bliv langtidsholdbar /40

Ved siden af det faglige og sociale skal man have styr på alt det praktiske, inden man lukker kufferten. Oftest vil din arbejdsgiver kunne hjælpe med at arrangere arbejdstilladelse og bolig, mens det øvrige papirarbejder tit er dit eget ansvar. Heldigvis har de fleste virksomheder opbygget nogle rutiner, så de kan hjælpe dig. Hos Oticon har de gennem flere år sendt folk af sted, og det var en fordel for Anders. ”Det var ret nemt. Jeg boede centralt i en møbleret lejlighed, som var til ansatte på udveksling. Jeg skulle bare koordinere med et flyttefirma, sådan at jeg kunne få min cykel og noget forskelligt tøj derned.” Derudover skal du have styr på skattereglerne, opholdstilladelse og forsikringspapirer. Har du kæreste, ægtefælle eller børn med, skal du også tænke på deres papirer. ”Det var op til mig selv at finde ud af det med skat, og så skulle jeg melde mig hos integrationsmyndighederne og få en opholdstilladelse. Men der er styr på alting i Schweiz, så det var superenkelt.”

Stor oplevelse Hjemme i Danmark ser Anders tilbage på et ophold, han kun er tilfreds med, også selv om han ikke kom til at arbejde med sit favoritområde. ”Det var en fantastisk oplevelse hele vejen igennem. De største overvejelser gik på, at jeg ikke ville udvikle mig fagligt, inden for det område jeg kan lide at arbejde med. Men faktisk er mit arbejdsperspektiv blevet større, fordi jeg nu har prøvet at lave noget andet. Nu ved jeg i hvilken retning jeg gerne vil gå rent karrieremæssigt.” Han vil derfor anbefale andre at udvikle deres karriere ved at søge ud. ”Jeg kunne helt sikkert finde på at tage af sted igen. Det var lærerigt og interessant at arbejde sammen med en masse internationale kolleger. Det var et halvt år, hvor der bare var nye oplevelser hele tiden. Det var rigtig fedt.”

Gode råd til udstationering

• Undersøg mulighederne for udstationering på dit arbejde. Ofte kræver det planlægning mindst et år i forvejen. • Arbejdstilladelse, opholdstilladelse og bolig vil din arbejdsgiver ofte tage sig af. • Du skal selv have styr på skattereglerne, social sikring og forsikringer. • Få et netværk enten til andre udlændinge eller danskere i samme land, tjek fx danes.dk

23


Mega drive 24


Når den 36-årige Anne Mette Svane fortæller om sit job som chefredaktør, er der ild i hendes øjne. Hun har et drive, der får én til at stoppe op og spørge sig selv, om man brænder nok for det, man laver.

”Er der nogen spørgsmål?” Læreren kigger ud over 1.g på gymnasiet i Vejle. En hånd flakker ihærdigt i klasselokalet. ”Ja, Anne Mette”. En rødhåret gymnasieelev med intense grønne øjne kigger på klasselæren. ”Hvor ved du det fra? Hvem er din kilde?” Hun har en hang til spørgsmål. Ny viden og nysgerrighed er et drug for hende. Sådan har det altid været. ”Jeg tror, mange af mine lærere syntes, at det var irriterende at have mig siddende i klassen og spørge: ”Hvor ved du egentlig det fra? Kunne man angribe det på en anden måde?” Det har altid ligget i min DNA, at jeg er videbegærlig, har lyst til at stille spørgsmål og været meget kritisk over for de svar, jeg har fået,” siger den 36-årige Anne Mette Svane om det drive, der i dag har gjort hende til chefredaktør på Politiken. Hun blev uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole for 10 år siden og har siden beklædt fire forskellige lederstillinger. Men selvom Anne Mette Svane er karrierekvinde til fingrespidserne, kan hun ikke spejle sig i de klassiske karriereklicheer om at have ofret familie og børn for at nå til tops. Eller at have haft spidse albuer og trampet på andre for at nå frem. Det er lysten, der har drevet hende. Samt en stor portion mod og selvtillid. ”Det skal hele tiden være lysten, der driver dig. Man skal have lyst til at arbejde meget. Og det har jeg også gjort. Og man skal hele tiden have lyst til at flytte sig selv. Og man skal synes, at det er sjovt at gå på arbejde, og man skal turde lave fejl, for ellers udvikler man sig ikke” Særlige evner ”Det kræver kompetencer ud over det sædvanlige at være Politikens nyhedschef. Dem har Anne Mette Svane.« Sådan lød det for to år siden fra den nu afdøde chefredaktør på Politiken, Tøger Seidenfaden. Kort tid efter overtog hun posten som chefredaktør. Hun har i dag det store overblik over Politikens forskellige platforme. Hun står i spidsen for, at avisen udvikler sig i den rigtige retning, hvilket betyder, at Anne Mette Svane skal

være med til at træffe store beslutninger, når det gælder besparelsesmuligheder, effektivisering, strategi og personale. En sekretær viser os ind på Anne Mette Svanes kontor. ”Anne Mette sidder lige i møde, men hun kommer om to minutter.” På det store skrivebord ligger Weekendavisen. Ved siden af computerskærmen er der stillet en fladskærm op, hvor TV2 News hele dagen ruller over skærmen med de seneste nyheder. I bogreolen står bøger med titlerne ”Unik NU – eller aldrig”, en biografi om Hillary Clinton og tidligere statsminister Anker Jørgensen. Et par høje hæle i tempo lyder ude fra gangen. Hun træder ind på sit kontor. Hun giver sin fulde opmærksomhed og koncentration til interviewet. Et kort øjeblik glemmer man,

jublede allermest. Jeg jublede mere, end da jeg blev chefredaktør på Politiken. Fordi når man har været med til at lukke to aviser, og mange af ens medstuderende har svært ved at finde arbejde. Så er det en dag, hvor man knytter næven og smiler ekstra stort,” siger Anne Mette Svane og fortæller, at hun synes, at der har været mange succeshistorier og sejrer, men at man skal huske på at fejre de små sejre.

Ung, kvinde & leder Der skal meget til at skræmme den 36-årige chefredaktør. ”Et job starter jo altid med, at man skal overbevise mennesker om, at man kan gøre det,” siger Anne Mette Svane selvsikkert. Hun har med en enorm arbejdsomhed og en evne til konstant at turde kaste sig ud i nye og ukendte opgaver skabt grobund for en stor karriere i en tidlig alder. ”Du skal være dygtig, du skal klø på, og du skal lægge mange timer. Og så skal man kende en masse mennesker, der tror på én og kan se talent og en vilje. Nogle der giver dig chancer, hvor de måske også tænker ’Jeg tog måske lidt et sats med hende’ og ’Kan hun virkelig stå distancen hele vejen?’ Og der er heldigvis en masse mennesker, som har troet på, at jeg kunne udføre et job, som jeg egentlig ikke havde erfaring med.” Det skræmmer hende ikke at være ung kvindelig leder. Og hun mener bestemt heller ikke, at man skal være en isdronning for at blive chef som 30-årig. Det handler om at sige: ’JA’. »Spidsealbuer.« Anne Mette Svane smager på ordet. ”Det, synes jeg bare lidt, er en karrierekliché. At man skal spise ansatte til morgenmad, have spidse albuer, brage igennem og lave ufine tricks. Jeg synes ikke, jeg har haft spidse albuer. Men jeg har sagt ja til de muligheder, jeg har fået. Jeg tror, at mange kan være meget usikre og tvivle på: ’Kan jeg nu også?’ Og mange tager måske rigtig

Jeg tror, at mange af mine lærere synes, at det var irriterende at have mig siddende i klassen og spørge: ”Hvor ved du egentlig det fra?” at hun i selvsamme øjeblik står i spidsen for en lang række opgaver, der skal sikre, at Politiken også kommer på gaden i morgen. Når Anne Mette Svane taler om sit job er der en gnist i hendes øjne. ”Journalistik er et fantastisk fag og også et fantastisk vigtigt fag, fordi man får lov til at dække begivenheder, som skriver danmarks- og verdenshistorie stort set hver eneste dag. Og fordi journalistik er fuldstændig central i forhold til ytringsfrihed og informationsfrihed,” siger Anne Mette Svane på en så overbevisende måde, at man tænker, hun burde være spindoktor. Hvis man spørger, hvad hun husker som den største succes i sin karriere, ville man måske tro, at det var udnævnelsen som chefredaktør på Politiken i en alder af 34 år. Men efter at have været med til at lukke de to aviser Aktuelt og Weekenden Nu under sin studietid, ser virkeligheden anderledes ud. ”Da jeg fik mit første job. Det var den dag, jeg

25


meget tilløb og siger nej til opgaver. Og der har jeg stort set altid sagt ja,” fortæller Anne Mette Svane. At være ung leder betyder ofte, at man kommer til at være chef for ældre kollegaer. Det er ikke noget, Anne Mette Svane selv har bidt mærke i. Hun siger med et stort overskud i stemmen: ”Jeg blev politisk redaktør, da jeg var 30 år. Hvis man får sit første mellemlederjob på et relativt tidligt tidspunkt i sin karriere, vil du altid komme til at sidde i en situation, hvor du er chef for ældre kollegaer.” Nøgleordene for Anne Mette Svane har været at vise respekt og hensyn. Og så har hun hørt efter i timen. ”Jeg har arbejdet sammen med mange, der har haft mange års erfaring, som jeg slet ikke har kunnet matche. Og der er det da en god idé at slå ørerne ud og vise dem stor respekt. Men omvendt er der også nogle ting, jeg har hjulpet dem med.” Hun er bevidst om, der er en grund til, at det netop er hende, som er valgt til at sidde i chefstolen. Derfor fokuserer hun på opgaverne og ikke på det faktum, at hun er en ung kvindelig chef. ”Jeg tror måske mere, at det nogle gange har været mere mærkeligt for dem, der har haft mange års erfaring, at få en ung chef. Men det er jo ikke noget, man sætter sig ned og drikker kaffe om i flere dage: ’Synes du, at det er mærkeligt, at jeg er meget ung?’ Der tager man ansvaret på sig og kommer i gang med opgaverne.”

”Du lever dit liv forlæns” Anne Mette Svane arbejder et sted mellem 50-60 timer om ugen, men som hun selv siger: ”Så er jeg selvfølgelig til rådighed hele tiden.” Anne Mette Svane var politisk reporter og efterfølgende politisk redaktør for Jyllandsposten i syv år. Dengang arbejdede hun fra ni morgen til ni aften. Men hun føler ikke, hun har ofret noget i karrierens tegn. ”Der er nok nogen, der vil sige, hvorfor har du ikke fået børn? Er det noget, du har ofret for at blive chefredaktør? Sådan kan man bare ikke stille det op. Det er meget tilfældigt,

26

hvem man møder, hvilke valg man træffer her i livet, når det gælder karriere, og når det gælder ens privatliv. Jeg har altid arbejdet meget, men jeg holder meget af at arbejde.” Anne Mette Svane lever sit liv i nuet. Derfor tror hun også på tilfældigheder. Hun har aldrig planlagt, at hun skulle sidde som chefredaktør som 34-årig, og hun har heller ikke planlagt ikke at få børn. ”Du lever dit liv forlæns. Det er ikke sådan, at jeg tænker: ’Nu vil jeg arbejde 80 timer om ugen, se mine venner mindst muligt og ikke få børn.’ Sådan tror jeg ikke, nogen tænker. Du lever dit liv forlæns. Og så kan det godt

diskutere og samtidig presse hinanden. Det er derfor også svært for hende at finde en balance i, hvornår hun skal holde fri og trække stikket. ”Det er en vigtig pointe at lære, hvordan arbejdet ikke kommer til at fylde for meget. Det er noget, jeg bliver ved med at skulle arbejde med.” Men den unge chefredaktør er også klar over, at hvis hun vil møde ind på sin arbejdsplads med ny energi og inspiration, kræver det, at hun trækker stikket ud engang i mellem. ”Når jeg har ferie, skal jeg ud af Danmark. Elsker man nyheder, som jeg gør og hele tiden skal have fornemmelse for, hvad sker der. Så er det bedste, jeg kan gøre, at tage af sted med min kæreste, slukke mobiltelefonen og aflevere den til ham. Så jeg ikke hele tiden går på nettet og bliver opdateret,” fortæller hun og tilføjer: ”Og så synes jeg, at det er godt at dyrke noget motion. Jeg går til crossfit, hvor jeg smadrer store dæk. Det’ skide sjovt.”

”Du skal være dygtig, du skal klø på, og du skal lægge mange timer. Og så skal du kende en masse mennesker, der tror på én” være, at man kigger tilbage og tænker, om arbejdet fyldte alt for meget? Er der nogen rigtig vigtige oplevelser, man er gået glip af? Og det er fint at få reflekteret over det. Fordi så har du mulighed for at omprioritere,” siger Anne Mette Svane og læner sig for første gang i interviewet tilbage i stolen. ”Men jeg tror nok, at nogle af mine venner og min familie synes, at mit arbejde fylder meget. De ville måske gerne have set mig lidt mere og ønsket, jeg havde været lidt mere til stede.” Hvad siger du til din familie og venner, hvis de giver udtryk for, at du arbejder for meget? ”At jeg gerne vil gøre det bedre,” siger hun og smiler. ”Men de er selvfølgelig også stolte af det, jeg har opnået, og at jeg har den ild i øjnene, når jeg taler om journalistik. Og at jeg synes, at det er et fantastisk vigtigt arbejde, jeg har. Så det tror jeg, de har respekt for og er stolte af.” Mange af de værdier, der er vigtige for Anne Mette Svane, finder hun i sit arbejde. Den professionelle tilgang, det at kunne grine og

De svære beslutninger Anne Mette Svane har et leder-DNA. For hende kræver lederrollen, at hun ikke er bange for at være retningsangivende og gå ind i processer, hun ikke forstår. ”Det er vigtigt at være en leder, der hele tiden angiver retning. En god leder skal være god til at stille de rigtige spørgsmål og søge svar blandt mange mennesker.” Med lederpositionen følger også et krav om at skulle træffe upopulære og hårde valg. ”Det er ikke den sjoveste dag, når man bliver nødt til at nedlægge 15 stillinger, men det er også nogle af de dage, hvor man ved, at man har været med til at sørge for, at journalisterne har en arbejdsplads om to-tre-fire år. Hvis man ikke er i stand til at træffe nogle virkelig ’tough’ beslutninger, kan man sætte hele virksomhedens overlevelse over styr,” siger Anne Mette Svane. Det faktum at avisbranchen er under et ko-


Video

lossalt pres, mærkede Anne Mette Svane tidligt i sin karriere. I en alder af 26 havde hun været med til at lukke to aviser. Hun var på orlov fra studiet og havde netop været med til at lukke Weekend Nu efter kun to en halv måned, og tvivlen om den fremtidige karriere meldte sig. ”Er det nu en god idé at blive journalist? Jeg er ikke engang blevet færdig, og jeg har allerede været med til at lukke to aviser - hvad er det egentlig for et fag, jeg er på vej ind i? Det er måske ikke den bedste fremtidssikring, jeg har gang i, måske skulle jeg overveje at læse noget helt andet?” Selvom det var en hård måde at forstå medieudviklingen på, har det i dag gjort hende i stand til at træffe de nødvendige og svære beslutninger. Lederjobbet er for Anne Mette Svane dog mere end svære beslutninger, man skal være i stand til at gå forrest. ”Jeg håber, jeg er en leder, der er god til at motivere og begejstre de mennesker, jeg arbejder sammen med,” siger hun og slutter: ”Som leder skal man være tålmodig, parat til at argumentere og tage imod kritiske spørgsmål samt blive klogere undervejs.”

Strømlinet CV Et hurtigt blik på Anne Mette Svanes CV kunne godt vidne om en udpræget CV-rytter, som målrettet har arbejdet sig til en lederstilling. Men motivationen bag hendes karrierevalg har altid været lysten til at arbejde med journalistik. ”Selvom mit CV ser meget strømlinet ud, så har jeg egentlig ikke oplevet dem som nogle meget klare valg, jeg er gået efter. Men jeg er gået ind af de døre, som har åbnet sig.” Det at skabe og udnytte muligheder, mener hun selv, har været nøglen til hendes hurtige stigning i graderne. Den arbejdsomme pige fra Vejle havde tidligt i sit karriereforløb behov for at prøve kræfter med journalistik i praksis, så allerede 14 dage efter hun startede på journalisthøjskolen, bankede hun på døren hos musikmagasinet Gaffa og Soundcheck i Aarhus. ”Og det er jo ikke fordi, jeg ved enormt meget om fender-guitarer, men det er jo egent-

lig også pointen, når man skal i gang med at undersøge et fag. Man skal have gåpåmod og nysgerrighed og tænke: ’Jamen det skal jo nok gå, jeg må bare kaste mig ud i det.’” Det er dog ikke alting, der er kommet lige let til den hende. Hvis man lever så meget i nuet som Anne Mette Svane, kan det være besværligt at administrere sin tid. Hendes udvikling som leder står derfor aldrig stille. ”Man kan blive en bedre chef, hvis man tager tidsstyring ret alvorligt. Så det at sætte sig ned og blive rigtig god til at bruge Outlook. Det kan være rigtig meget værd i ens karriere,” siger hun og fortsætter: ”Efter jeg er blevet chef, er jeg blevet langt bedre til det. Men det er et sted, jeg kan blive endnu bedre.” Vores 60 minutter med Anne Mette Svane er ved at løbe ud, og nye gøremål venter i hendes Outlook kalender. TV2 News kører stadig lydløst over skærmen ved siden af computeren. Inden vores tid er løbet ud, melder et klassisk karrierespørgsmål sig på: Hvor tror du, at du er henne om fem år? ”Jeg har aldrig nogensinde gjort mig nogle som helst tanker omkring, hvor jeg er henne om fem år. Jeg holder af mit arbejde, og jeg synes, at det er et af de sjoveste jobs, der overhovedet kan være. Så det er et meget godt udgangspunkt.”

Scan koden og se Anne Mettes karriereråd

Uddrag af Anne Mettes CV 2010 2009 2009 2006 2002 2001 1998 1995

Chefredaktør på Politiken Konstitueret nyhedschef på Politiken Indlandsredaktør Politiken Politisk redaktør Jyllands-Posten Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole Journalist praktikant hos bladet Aktuelt og Weekend Nu Reporter for Gaffa og Soundcheck Medredaktør på Din Røde Rytme, SFU’s medlemsblad

27


En levende iværksætterkultur er altafgørende for, hvordan et land klarer sig. Derfor er det centralt, at flere danske studerende ved, hvordan de starter deres egne virksomheder. Det mener John Heebøll fra DTU Management Engineering, der i 20 år har undervist og rådgivet entrepreneurer fra Danmarks Tekniske Universitet. For entrepreneurskab er noget, man sagtens kan lære. Interview med John Heebøll fra DTU Management.

”Alle kan lære at blive iværksætter” Læs også:

Bliv iværksætter – i dag ! /30

Bliv headhuntet /164

”Først skal man få den gode idé, og bagefter skal man pakke idéen rigtigt ind. Det rigtige team er også helt centralt, og så skal der handles, når tiden er inde. Det er det, vi lærer vores studerende her.” Sådan opsummerer centerleder John Heebøll fra DTU Management Engineering, hvordan man som idérig studerende kan gå fra skolebænken til direktørstolen. Iværksætteri på de videregående uddannelser kommer nemlig mere og mere i fokus, og det er der en god grund til. ”Et lands entrepreneurkultur kan direkte måles på BNP. Det er simpelthen videnskabeligt bevist og umiskendeligt klart, at foretagsomme entreprenører påvirker bruttonationalproduktet positivt og væsentligt” siger John Heebøll, der har undervist ingeniører i virksomhedsdannelse og entreprenørskab på Danmarks Tekniske Universitet siden 1992 og beskæftiget sig med opstartsvirksomheder siden 1988. Alle kan lære det Selvom der umiddelbart kan være langt fra universitetets teoretiske viden til et konkret virksomhedsprodukt, er iværksætteri noget, alle studerende kan lære. For uanset om de skal lave grundforskning eller starte egen virksomhed bagefter, har alle godt af en grundlæggende forståelse for forretningssystemerne, der hvor de arbejder, siger John Heebøll. ”De studerende der kommer på mine kurser er på et afgørende sted i deres karriere. Det er nu, de træffer de afgørende valg for fremtidens retning. Jeg prøver at spore dem ind på virksomhedsdelen og entrepreneurskabet, og hvis det lykkes, har vi

28

gjort meget. Men de skal selv have som formål at gøre en forskel, det drive er nødvendigt,” siger han. John Heebøll opererer med to begreber i sin undervisning: mindset og skillset. ”Mindset handler om den studerendes indstilling og holdninger til at starte egen virksomhed. Det er noget, man sagtens kan arbejde med og ændre gennem f.eks. gennem undervisning og kurser,” siger John Heebøll. ”Skillset handler om kompetencerne. Det er meget komplekst og multifagligt at skulle starte en virksomhed og gå fra studerende til stifter og virksomhedsleder. Det er ikke normalt noget ingeniører og naturvidenskabsfolk har forstand på. Men kompetencerne er også noget, der kan læres,” understreger han.

Bliv uundværlig John Heebøll underviser ikke entrepreneurer for, at de skal skabe trivielle virksomheder, men for at de skal skabe vækstorienterede virksomheder med et perspektiv, der kan slå igennem. ”Det drejer sig om at vokse, for det er de - desværre alt for få – virksomheder, der vokser, som også skaber de nye jobs. Virksomheder der virkelig batter, er dem, der vokser konstant, og derfor er vi også fuldstændig optaget af vækstperspektivet på mine kurser.” Undervisningen i entrepreneurskab og virksomhedsdannelse på DTU sker i et meget internationalt miljø, og ifølge John Heebøll er det tydeligt at se, hvor de danske studerende er stærke i forhold til de andre nationaliteter – og hvor der er mangler. ”Danske studerende er rigtig gode til at styre inno-


er vigtigt som ” Det studerende at udnytte

de tilbud, man får. Det kan være kurser, rådgivning i væksthuse og konkurrencer i iværksætteri.

vationsprocesserne og generere ideer. De er gode til at finde et problem og udvikle idéer til at løse det. Til gengæld er fleste udenlandske studerende gode til at udvikle og bruge værktøjerne. Derfor ser vi tit et perfekt match mellem danske og udenlandske studerende forklarer John Heebøll.

Udnyt dine muligheder DTU giver de studerende nogle fantastiske muligheder for at udvikle deres forretningsidéer, fortæller han. ”Det er vigtigt som studerende at udnytte de tilbud, man får. Det kan være kurser, rådgivning i væksthuse og konkurrencer i iværksætteri som f.eks. Venture Cup. Det udvikler dine kompetencer og giver netværk, fællesskaber og erfaringer.” Og det virker. John Heebøll henviser til en nyere amerikansk undersøgelse, der viser, at hvis man tager en almindelig blandet gruppe af studerende, deler dem op i to hold, og lader det ene køre igennem et entrepreneurkursus, så starter de tre gange så mange virksomheder, som dem, der ikke havde taget kurset. Konkurrencen om pengene er til gengæld hård. ”Det er kun ét ud af 200 projekter, der tiltrækker penge. Det er den barske sandhed, som man skal kende, når man starter. For at kunne få finansiering skal et projekt virkelig være sindssygt godt. Pengene er derude, og de er reserverede til opstartsvirksomheder, men efter den økonomiske krise er investorerne blevet meget mere forsigtige. I den forbindelse kan viden om iværksætteri virkelig komme de studerende til gode.”

29


Bliv iværksætter i dag Hvad laver man som iværksætter? Som iværksætter kan man lave alt muligt. Alt fra at starte sin egen virksomhed til at udvikle et produkt eller sælge en ydelse. Mange iværksættere, der starter op i øjeblikket, er freelancere – det kan være alt fra tekstforfattere til programmører. Mange er teknologifunderede. Det kan være, man starter en webshop eller yder konsulentydelser inden for f.eks. søgemaskineoptimering. Nogle bliver iværksætter af nød, fordi de er røget ud af arbejdsmarkedet, andre gør det, fordi de synes, det er en fleksibel måde at leve på, eller fordi de bare ikke kan lade være.

Hvem kan blive iværksætter? Alle kan blive iværksættere. Men det er ikke alle, der bør være iværksættere. Man skal gøre op med sig selv, om man egner sig til det. Iværksættere skal jo være multitalenter: Du skal få en god idé og have drivet til at sætte den i gang. Du skal kunne skaffe kapitalen og markedsføre den og få produktet solgt. Det kræver alle mulige forskellige discipliner – alt fra at kunne skrive lidt til at kunne regne og sælge. Man skal være altmuligmand i starten, indtil man kan ansætte salgsfolk eller konsulenter. Man behøver ikke at kunne det hele fra starten - er der noget, man ikke kan finde ud af, må man jo spørge om hjælp. Og så skal du brænde for det! At være iværksætter er bestemt ikke for folk, der godt kan lide sikkerhed i dagligdagen og en forudsigelig hverdag.

Hvornår skal jeg starte? Der er ikke noget bedre tidspunkt at starte en virksomhed, end når man er færdig som studerende. Man har ikke store udgifter til forskellige ting. Man har som regel oceaner af tid. Man har masser af energi. Man har et stort netværk af mennesker, man kender fra studiemiljøet. Mit bedste råd er at starte så tidligt som muligt, og gerne mens man studerer. Des hurtigere, man kan starte, des bedre. Den dag man først bor i en lejlighed og har fået en kone, en hund og et fuldtidsjob, så er det en faktor ti sværere. Lad være med at køre tingene op i for højt et niveau. Det er vigtigere at komme i gang. Hver gang jeg har startet en forretning, er den aldrig endt der, hvor jeg havde regnet med fra start af. Tag udgangspunkt i det, du synes, er sjovt at lave. Det er først om tre-fem år, at du får succes alligevel.

30


Glem alt om akademisk planlægning, kør taxa i weekenden og start under studierne. Og lad så i øvrigt være med at tro, du har opfundet det nye facebook. Interview med Martin Thorborg.

Hvordan starter man en virksomhed? Man skal have en fungerende prototype og et team af folk, der kan bakke op om tingene. Og så skal man helst have lavet det første salg. Hvis man kan sige: ”Vi er fire gutter, der har lavet det her i vores fritid og selv finansieret det. Vi har det oppe at køre, og vi har omsat de første kroner” osv. er det en helt anden sag. Så står man pludselig stærkt. For så kan man bevise over for en investor, at idéen holder, fordi man har omsat de første kroner, og at man selv er villig til at investere. Hvis man ikke selv er villig til at investere alt, hvad man har, så kan man glemme det. Så er der heller ingen andre, der gider at investere i en. Og alt hvad man har som studerende er jo ikke særlig meget andet end tid. Så hvis man er for fin til at køre taxa i weekenden, så er man også for fin til at modtage andres penge. Jeg kørte selv taxa. Det er fleksibelt, og man kan næsten selv bestemme, hvor mange penge man vil tjene inden for rimelighedens grænser. Hvis man ikke vil det, så dur man ikke til at være iværksætter. Det er klart, det diskvalificerer 95 procent, fordi langt de fleste, der gerne vil være iværksættere, der henvender sig til mig, de er ikke villige til at ofre noget som helst.

Hvad er en god idé? Efter The Social Network (filmen om facebooks stifter Mark Zuckerberg, red.) er udkommet, har jeg fået omkring 50 henvendelser fra folk, der tror, de har opfundet det nye facebook. Dem kalder jeg ”Bare lige”-folkene. De tror, de har en god idé, og så skal de jo ”bare lige” have den lavet og markedsført. Idéen er én procent, 99 procent er markedsføring, pengene, salget, management og blod, sved og tårer… Det, der bærer et projekt er, at man selv tror på sine ting, at man selv vil bløde for sine ting, at man fører det til dørs. Et iværksætterforløb er ikke et 100-meter løb, det er et maraton. Det tager 3-5 år at lave fra det øjeblik fra man går seriøst i gang, før man kan tjene penge på det – og så må man jo evt. supplere med lidt taxakørsel ved siden af.

Hvordan får jeg succes? Du skal først og fremmest lade være med at tro, at du kan styre og planlægge alting. Iværksætteri er en evolution. Man starter ud med ikke at vide noget, og så lærer man det hen ad vejen. Man skal ikke lave alle mulige lange planer. Iværksætteri er det modsatte af det at gå i skole. At gå i skole er en lang planlægningsprocess – iværksætteri er at gøre tingene. Det er den

fejl, jeg oftest ser akademikere begå: at overplanlægge og overmystificere alting. Rejsen skal være målet. Hver dag er en ny spændende dag, hvor der vil komme uforudsete ting på den gode og den dårlige side.

Men hvad kan jeg tjene penge på? Man skal være passioneret omkring det, man laver, fordi man ikke kan lade være. Hvis du gør det, fordi du vil være rig, bliver du det aldrig. Uanset hvad ens passion er, er det det, der skal være drivkraften. Men når vi snakker kapital: det er der ikke noget af. Hvis du står som nybagt kandidat og har fået en god idé, så skal du selv finansiere den.

Hvordan finder jeg min passion? Du skal ind i dig selv og finde ud af, hvem du er som person, og hvad det er, du er god til. En passion er en bacille, der sidder i kroppen, der gør, at man vil nå sit mål næsten uanset konsekvenserne for en selv. Folks passion er meget forskellige. Det kan være alt fra en passion, der bunder ud i et produkt, man gerne vil opfinde til et talent som f.eks. et skrivetalent eller et salgstalent. Gå ud og netværk med en masse mennesker, skriv på Amino.dk, snak med familie og venner og gå nogle lange ture. Hvad er det, din familie og venner siger, du er god til? Hvad gør en god dag? Hvad er det, du altid søger hen imod? Hvad fik du gode karakterer i? Man skal finde ud af, hvad ens drive, passion og evner er i livet. Det sjove er, at de tre ting er som regel noget af det, der peger i samme retning. Det er sjældent du hører om nogen i skolen, der har en passion og så får de vildt dårlige karakterer i det.

Martin Thorborgs bedste råd: Tag udgangspunkt i din passion og dine evner Start i dag – især hvis du er studerende eller nyuddannet er der ikke noget bedre tidspunkt Start noget simpelt, som ikke kræver kapital Arbejd dig stille og roligt hen imod din drøm. Rejsen er målet. Du kan ikke planlægge dit mål alligevel Søg ikke kapital – du finder den ikke alligevel Tjen penge, mens du er iværksætter – kør taxa i weekenderne Vær indstillet på, at det tager 3-5 år at få succes og kunne leve som iværksætter Søg netværk. Del din idé med hele verden og gør din idé meget bedre. Brug Amino.dk

Læs også:

Hvordan omsætter jeg min passion til en forretningsidé? I det øjeblik, du bliver klar over, hvad dit drive og din passion er, så ser du muligheder. Ligesom når du har købt en rød bil, så lægger du pludselig mærke til alle røde biler. Når du har fundet ud af, hvad det er, du kan, og hvad du synes er sjovt – så bliver verden pludselig mere simpel. Så skal du i første omgang prøve at se bort fra, om der er penge i tingene, og så skal du gøre sig klart, hvad er der af muligheder. Er det en branche, der er opadgående? Er det en branche, jeg har mulighed for at være en spiller i? Hvis du gerne vil have et hestestutteri så start med at importere ridepiske fra Kina og sælg dem i en webshop. Kom i gang med noget, der smager lidt af det, du gerne vil og arbejd dig langsomt hen imod det.

Alle kan lære at blive iværksætter /28

Ud af Dagpengeland /162 31


Bliv forsker! I tegneserierne er en forsker ofte en ældre, lavstammet mand med hinkestensbriller, hvid kittel og en lille grå tot hår på hovedet, der har været ild i op til flere gange under hans utallige eksperimenter. Sådan er virkeligheden heldigvis ikke. Her kan du finde ud af, hvad forskning er, om det er noget for dig – og hvordan du fører dine forskerdrømme ud i livet – med og uden kolber og kittel. Af Oxana Steen, cand.mag. i Russisk og Lingvistik, ph.d. fra KU, konsulent i Dansk Magisterforening

Hvad er forskning? En karriere som forsker starter normalt med en ph.d.-uddannelse. Ph.d. er den højeste uddannelsesmæssige grad, du kan få i Danmark, og det er din adgangsbillet til blandt andet en forskerkarriere. Men det kan også være en god indgang til f.eks. en specialiststilling i erhvervslivet. Som forsker lærer du at producere ny viden, tænke selvstændigt og videnskabeligt inden for dit felt og være i stand til at håndtere forskningsprocesser. Du lærer f.eks. at vælge de rigtige undersøgelsesmetoder og at håndtere store mængder af viden. At forske er også en personlig dannelsesrejse, hvor du får opbygget et stærkt forskningsnetværk både i Danmark og i udlandet, som du kan bruge i forbindelse med din senere forskning eller karriere. Typisk tager det tre år at gennemføre en ph.d.-uddannelse, som du kan få adgang til, når du har fået en kandidatgrad eller en anden eksamen på t ilsvarende niveau. Samtidig kræver det, at du har fået topkarakter i dit speciale, generelt har et højt karakterniveau i dit uddannelsesforløb og eventuelt har udgivet nogle videnskabelige artikler.

Hvad består ph.d.-uddannelsen af? De vigtigste elementer i en ph.d.-uddannelse er for det første selve ph.d.-projektet, som er et selvstændigt forskningsarbejde, som du laver med vejledning fra en underviser. En anden vigtig del er, at du undervejs gennemfører en række kurser i Danmark og måske i udlandet, der er relevante for dit

32

forskningsarbejde. Her kan du ofte bruge din vejleder til at hjælpe dig med at finde frem til relevante ph.d.-kurser. Derudover skal du enten opnå erfaring med undervisning af studerende ved de videregående uddannelser eller med vidensformidling, der så vidt muligt er relateret til dit ph.d.-projekt, f. eks. at holde oplæg på en konference eller at skrive en artikel. Som led i ph.d.-uddannelsen skal du også deltage i aktive forskningsmiljøer (ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner). Du afslutter ph.d.-uddannelsen med en afhandling, som du skal forsvare offentligt, og som bliver bedømt af forskere inden for det fagområde, du har valgt at arbejde med.

Er det ensomt at forske? Ph.d.-vejen kan føles som en ensom vej. Det gælder især for ph.d.-studerende, som ikke er en del af et større forskningsprojekt, men som har et individuelt, selvstændigt formuleret projekt, og som inden ph.d.-studiet ikke har et etableret fagligt netværk i hverdagen. Her er det vejlederens opgave at bruge sit netværk aktivt til at hjælpe dig og inddrage dig i forskningsmiljøet og det sociale miljø på arbejdspladsen, så du ikke føler dig isoleret fra andre ”gamle” forskere og undervisere. Du kan selv tage initiativet på egen hånd og opsøger dine kolleger og vejledere og bruge dem som sparringspartnere undervejs. Fortæl dem om din forskning og dine ideer, få dem til at læse og kommentere dine kapitler, lav studiegrupper med andre ph.d.-studerende,

vær en del af ph.d.-klubber og netværk fx på LinkedIn.

Bliv en af Danmarks førende eksperter Som ph.d.-studerende har du selv mulighed for at tilrettelægge din hverdag og din fremtid. Du vælger selv dit emne, dine analysemetoder og dit kildemateriale. Det betyder, at du i kraft af dine valg bestemmer dine arbejdsopgaver og de kompetencer, du vil opnå – og som måske kan gavne dine fremtidige karrieremuligheder. Det betyder også, at du selv vælger inden for hvilket felt, du bliver en af Danmarks og måske verdens førende eksperter. Vil du f.eks. være hende, der ved alt om stamceller, eller ham, der kan holde foredrag i søvne om hviderussisk sikkerhedspolitik?

Få et lokalt og internationalt forskernetværk Selvom dit ph.d.-projekt på papiret er et selvstændigt projekt, kan det være en stor fordel at samarbejde med din vejleder, instituttets forskere eller forskere fra andre institutter og lande. Det kan også være en stor fordel at tage på udlandsophold og deltage i internationale konferencer, workshops og kurser, som giver dig mulighed for at opbygge sociale og faglige netværk og opleve den internationale forskerverden. Husk, at det faglige miljø ikke stopper på dit kontor eller ved den danske grænse.


Der er flere muligheder for et ph.d.-studium Den almindelige ph.d.

Erhvervs-ph.d.

Det mest almindelige er en ”5+3” - ph.d.ordning, der betyder, at du har afsluttet en kandidatuddannelse eller tilsvarende – og har søgt et ph.d.-stipendium, som er blevet opslået af f.eks. et universitet eller Forskningsrådet. Omkostningerne bliver betalt af din uddannelsesinstitutions egne forskningsmidler, fra eksterne midler eller en kombination af de to. Eksterne midler kan f.eks. komme gennem Innovations- og Forskningsstyrelsen.

Hvis du allerede er i job, men synes, der mangler noget, kan du overveje at tage en erhvervs-ph.d. Forskellen mellem den almindelige forskeruddannelse og erhvervsforskeruddannelsen er, at du bliver indskrevet på en uddannelsesinstitution som ph.d.studerende, men er ansat i en privat eller offentlig virksomhed eller organisation, der kan drage nytte af din forskning. Du vil typisk opholde dig halvdelen af tiden i virksomheden og halvdelen af tiden på uddannelsesinstitutionen. Virksomheden betaler din løn og modtager et løntilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Universitetet modtager et tilskud til dækning af vejledning og andre udgifter i forbindelse med din indskrivning.

De fleste stipendier bliver opslået inden for konkrete fagområder, andre inden for relativt snævre faglige rammer. F.eks. hjerneforskning. Du kan også blive indskrevet på den såkaldte ”4+4” - ordning, hvor du som ph.d.studerende bliver optaget på baggrund af en bachelorgrad og et års kandidatstudium. Du bliver indskrevet for en 4-årig periode, hvor du de sidste to år udelukkende er ph.d.studerende, og hvor du bliver ansat på samme vilkår som ph.d.-stipendiater på et 3-årigt program.

Privat forskning En mere sjælden benyttet mulighed er at være ph.d.-studerende uden at være ansat som ph.d.-stipendiat – en såkaldt privatist. Du kan vælge at være privatist, enten fordi du har en anden ansættelse, der ikke har noget med din ph.d. at gøre, eller hvis du selv betaler dit ph.d.-studium (hvis du lige har 150.000 kroner på lommen). Du skal dog som privatist stadig opfylde betingelserne i ph.d.-bekendtgørelsen, før du kan opnå en ph.d.-grad.

Brug fagforeningen Hvis du ønsker at tage en ph.d.-uddannelse eller allerede er i et ph.d.-forløb, er det en rigtig god ide at bruge din fagforening, f.eks. DM. Der kan opstå flere spørgsmål både i forbindelse med valget af ph.d.-studium og under selve ph.d.-forløbet. Som ph.d.-studerende kan man f.eks. ofte blive usikker på, hvor meget vejlederen er forpligtet til at vejlede. Når du kan se, at vejlederen har travlt, kan det være svært at insistere på hans eller hendes tid. Men hvis du kender dine rettigheder og har indblik i din vejleders formelle forpligtigelser, bliver det nemmere at opsøge ham eller hende. Derudover kan en fagforening som DM også give dig vejledning om generelle spørgsmål som f.eks. løn- og ansættelsesforhold og om dine karrieremuligheder efter ph.d.-studiet – både i universitetsverdenen, i de private og i de offentlige virksomheder og i udlandet.

33


Efter sit speciale tænkte 30-årige Sigge Winther Nielsen, at han i hvert fald aldrig skulle skrive en ph.d. Men efter to år som embedsmand i Finansministeriet valgte han alligevel forskningen, friheden og de frustrationer, der følger med, når man vælger at dedikere tre år af sit liv til at blive ekspert på et område. For hans vedkommende i politisk branding. Interview med Sigge Winther Nielsen

Forskningen, friheden og frustrationerne ”For mig at se er der en form for uddannelses-devaluering i øjeblikket. Det er nærmest blevet sådan, at det at have taget en kandidatuddannelse er som at have taget en 10. klassesuddannelse.” 34

Interviewet er ikke engang begyndt, før Sigge Winther Nielsen overtager spørgerrollen: ”Hvor lange skal mine citater være?,” spørger han. Han er tydeligt blevet medievant de seneste halvandet år, hvor han har taget ph.d.-titlen på sig og allerede er blevet en af Danmarks førende eksperter inden for sit felt. Han griner, lidt undskyldende: ”Det vænner man sig hurtigt til,” forklarer han. Sigge Winther Nielsen er 30 år, uddannet scient.pol. og har de seneste to et halvt år forsket i politisk marketing. ”Det handler om at kigge på, hvordan nogle af de praksisser, man bruger inden for marketingsfeltet kan overføres til politik,” fortæller han og giver et eksempel: ”Jeg ser på, hvordan de politiske partier lige så vel som Mærsk eller McDonalds køber en masse marketingsdata om os som forbrugere. Hvilken avis du har. Hvor du går i byen og handler henne. Alt sammen for at kunne målrette bestemte politiske forslag til bestemte typer af personer,” forklarer han. ”På den måde kan man sige, at partierne er begyndt at optage mange af de samme marketingsværktøjer, som virksomhederne har brugt i lang tid. I stedet for, at man spørger om partiets holdninger, spørger man: Hvad vil I have som vælgere? I vil have en hest? Jamen ok, så laver vi en hest til jer,” overdriver han og fortæller om det andet ben af hans forskning: Vælgerne. ”Her har jeg især undersøgt, hvordan vælgerne forstår partiernes brands. ”Handler” du i politik, som du ville gøre som forbruger, og kigger du efter bestemte brands og signalværdier?,” fortæller han. Ville ikke skrive ph.d. Da Sigge Winther Nielsen i sin tid var færdig med sin kandidatuddannelse, havde han dog ikke regnet med, at han skulle hive tre år ud af kalenderen til forskning: ”Efter at jeg havde skrevet speciale, var jeg helt sikker på, at jeg aldrig skulle skrive ph.d., fordi det var da godt nok en utrolig tung og lang proces at skrive speciale,” indrømmer han.


Om Sigge Navn: Beskæftigelse: Alder: Uddannet:

Bonusviden Sigge Winther Nielsen Ph.d.-forsker på 3. år 30 år Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og Dartmouth, New Hampshire, USA.

Der gik dog ikke mere end et år, før han kom på andre tanker. ”Jeg tænkte, at det var ret utroligt, at man kan få så lang tid til at fordybe sig i et emne og virkelig vide noget om et område. Så det var båret af det her med at få lov til at vide noget ”rigtigt” om et område,” fortæller han og uddyber: ”For mig at se er der en form for uddannelsesdevaluering i øjeblikket. Det er nærmest blevet sådan, at det at have taget en kandidatuddannelse er som at have taget en 10.klassesuddannelse. Samfundet bliver mere og mere komplekst, og der forventes mere af folk. Det at få et mere specialiseret, mere metodisk grundlag på den lange bane kan virkelig stille en stærkt. Især når man kigger i udlandet, hvor alle stort set er ph.d.’er – i hvert fald dem, som har spændende stillinger, synes jeg.” Hvad han så skulle fordybe sig i blev inspireret af nogle fag, han i forbindelse med sin kandidatuddannelse tog på Dartmouth University i New Hampshire hos brandingguruen Kevin Lane Keller. ”Jeg syntes, at der manglede en kobling mellem marketingsteori og politik, og jeg syntes, det var mærkeligt, at der ikke var blevet skrevet om det i Danmark. Det var oplagt, fordi vi havde nogle konkrete eksempler. Vi havde den her ”Radicool”-bølge i 2005, og vi havde Villy Søvndal-effekten, hvor folk over natten pludselig blev folkesocialister. Det synes jeg ikke umiddelbart, jeg kunne finde en forklaring på i teoribøgerne, så det syntes jeg var spændende at dykke ned i,” fortæller Sigge Winther Nielsen. Men der var også andre ting, der trak ved at læse en ph.d. Som nyuddannet blev Sigge Winther Nielsen ansat som embedsmand i Finansministeriet, hvor han samtidig underviste på universitetet ved siden af. Noget han gerne ville beskæftige sig mere med. I dag underviser han 3. semester på statskundskab – bl.a. i sit eget fag om politisk marketing som en del af ph.d.-ordningen.

Sigge arbejdede halvandet år i Finansministeriet som fuldmægtig/embedsmand, før han skrev sin ph.d. Derudover er han medforfatter til bøgerne ”Om Politisk Tæft” (2008), “Politisk Psykologi – fordi politik er personligt” (2009), ”Projekt Løkke” (2010) og Politisk Marketing – Personer, Partier og Praksis (2011). Sigge fungerer derudover som ekstern lektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og holder foredrag om politisk marketing, politisk branding og politisk psykologi.

Friheden og ensomheden Men det var ikke kun det akademiske, der trak i Sigge Winther Nielsen. Det var også friheden. ”Da jeg arbejdede i Finansministeriet lagde jeg 60-70-80 timer ”på blokken”. Jeg følte lidt, at jeg havde fået taget mit liv fra mig, fordi jeg godt kan lide at strukturere min egen hverdag: at arbejde meget i weekenden. At arbejde meget om aftenen og sove længe. Man er fuldstændig sin egen boss, selvom der selvfølgelig er et slutprodukt,” fortæller han. Sigge Winther Nielsen havde dog også sine betænkeligheder ved at kaste sig ned i en sump, der er endnu større end specialets. ”Jeg vendte det med mange folk, inden jeg gik i gang. Blandt andet fordi mange siger: Hvad skal man bruge det til? Bliver man ikke overuddannet? Er det ikke utrolig ensomt?”

Efter at jeg havde skrevet speciale, var jeg helt sikker på, at jeg aldrig skulle skrive ph.d. Han griner. ”Og jo, det er nok rigtigt. Men hvis man som jeg godt kan lide den store frihed og ikke er bange for selv at tage ansvar og selv at kunne få nogle idéer og lægge al sin kraft bag og få det gennemført - så er det en unik mulighed for at få løn for at fordybe sig i et område. Og samtidig have nogle gode faciliteter omkring sig: Få et kontor på universitetet og få en pulje, hvor man kan søge penge til forskellige forskningsprojekter,” siger han og fortæller, at det videnskabelige personale ved Københavns Universitet jo også er hans kolleger, og at den både står på sommerudflugt og julefrokoster. Så helt alene er man heller ikke. Undervisning og foredrag Som en del af ph.d.-bekendtgørelsen skal man være ved et udenlandsk universitet i minimum fire måneder. Her har Sigge Winther

Nielsen valgt at tage to forskningssemestre på Columbia University i New York. ”Ofte sidder du med noget, der er så specialiseret, at det tit er folk i udlandet, der er bedst inde i dit område og som kan hjælpe dig med nogle gode idéer og hjælpe dig videre,” forklarer han. Derudover skal han bl.a. også ud til konferencer og præsentere nogle såkaldte papers omkring sin forskning. ”Jeg har bl.a. været i Tjekkiet og i USA, hvor jeg er kommet med en artikel, som jeg har fået kritik på,” fortæller han. Sigge Winther Nielsen har også brugt meget af sin tid på at deltage i debatarrangementer og holde foredrag. ”Det er det, jeg bedst kan lide: når man kan komme ud og få mulighed for at holde et oplæg, om det så er på Krogerup højskole, eller det er foran nogle kandidatstuderende eller i en fagforening. At der er nogen, der virkelig suger det til sig, og at man får tid til at folde det ud, som man har siddet med snuden nede i på karlekammeret i meget lang tid,” fortæller han. På spørgsmålet om, hvad der skal ske, efter ph.d.-forløbet svarer han ærligt: ”Jeg ved det faktisk ikke. På den måde er en ph.d. også en god opbevaringsanstalt. Hvis man gik i gymnasiet, fordi man ikke vidste, hvad man ville, og hvis man læste en kandidatuddannelse, fordi man ikke vidste, hvad man ville, så kan man også læse en ph.d., hvis man ikke ved, hvad man vil,” griner han. Men det betyder ikke, at man kommer let til tingene: ”Jeg tror, nogle af de mest stressende job er kok og forsker. Bare i to vidt forskellige ender. For som kok står du hvert sekund og skal levere en ny tallerken. Som forsker er det lige modsat, men det er det, der bliver et psykisk pres – at du skal levere noget længere fremme på et eller andet tidspunkt,” siger han og tilføjer: ”Men hvis du kan finde ud af at håndtere det, så er det også lidt af en gave at få lov til at opleve i det her meget, meget stressede, meget, meget hurtige samfund, at der også engang imellem er tid til fordybelse,” siger han.

35


Fighter –

på og uden for banen I sit nye job som jurist har håndbolddarlingen Mette Melgaard taget vindermentaliteten, disciplinen og det strukturelle overblik med sig fra sportens verden.

Du skal turde kaste dig ud i lige præcis det, du gerne vil. Men det er så ufattelig vigtigt at have en struktureret målsætning for, hvad du gerne vil opnå. Ellers når du ikke dit mål. Sådan lyder det utvetydigt fra 32-årige Mette Melgaard, der i dag har flyttet sin håndboldfilosofi ind på advokatkontoret i Esbjerg. Her har hun udsigt over hele havnen, der danner rammen om hendes civile job, hvor hun arbejder i konkursafdelingen. Sagsakterne ligger snorlige i pertentlige bunker på skrivebordet, som Mette har tjek på ned til mindste detalje. Men så struktureret var hun ikke som ung. Hun havde det bare sjovt med at spille håndbold. Og ambitionerne kom først i en sen alder. Som 21-årig begyndte hun nemlig på det hold, der senere skulle blive verdens bedste håndboldhold, Slagelse Dream Team. Det blev en skillevej i karrieren. ”Jeg tror ikke, jeg tænkte ret meget over tingene inden. Jeg har altid haft det sådan, at når jeg gjorde noget, så gjorde jeg det helt. Men jeg havde aldrig haft et langsigtet mål. Det var meget tilfældigt, hvad der skete,” siger Mette Melgaard.

med landsholdet. Det faldt altid sammen og var hårdt i de perioder. Det ene øjeblik skulle jeg have fokus på studier, og det næste øjeblik skulle jeg spille finale. Det var svært at skulle skifte fokus. Jeg tænkte en gang imellem: nu kan jeg ikke mere. Også fordi, der var mange af mine holdkammerater, som ikke lavede noget. Så de kunne slappe af og lade op med en dvd i et eller andet fly på vej til en

både håndbold og studier. ”Jeg har altid været den, der sagde: Nu må du fandme tage dig sammen! I Slagelse hed jeg ”Kommando-Mette”. Jeg har det svært med, når folk bare yder halvt. Men jeg er også nået til den accept, at vi ikke alle er ens. Og jeg har lært at acceptere de folk, der bare synes, at man skal gå hjem fra job, når man har fri, selvom arbejdet ikke er færdigt. Hvis jeg vil have det anderledes, må jeg jo selv blive længere. Men man kan stadig stille nogle krav til ens kolleger. Jeg mener, det er vigtigt, at man føler, man har udrettet noget, når dagen er omme,” siger hun. I det nye job er det noget af en udfordring for den tidligere forsvarsgeneral på håndboldbanen at være grøn og starte forfra på noget helt nyt igen.

”Jeg er den, der siger: Nu må du fandme tage dig sammen! I Slagelse hed jeg kommando-Mette. Jeg har det svært med, når folk bare yder halvt.”

Svært at skifte fokus I Slagelse fik cheftræner Anja Andersen banket nogle ambitioner ind i den unge jyde. På håndboldbanen blev hun klar over, at struktur, disciplin og planlægning var den eneste vej til at blive den bedste. Men den nye Mette Melgaard begyndte også at kunne se linjerne for et liv efter håndbolden. Derfor startede hun kort tid efter sine studier på Syddansk Universitet i Slagelse. Her var det dog sværere at være lige så struktureret med forberedelserne. ”Jeg læste en smule i løbet af året. Og når eksamensperioderne nærmede sig, intensiverede jeg læsningen. Det kunne til tider være anstrengende, for det var også der, vi havde Champions League-finaler og mesterskaber

36

kamp, mens jeg var tvunget til at sidde med mine bøger om skatteret. Men jeg kunne jo godt,” siger Mette.

Følte sig alene Fordi Mette ikke fulgte noget almindeligt studieforløb, lærte hun heller ikke så mange af de andre på studiet at kende. Og det har til tider været hårdt at være stort set alene om at klare paragrafferne. ”Jeg var meget alene på studiet. Jeg havde nogle få veninder på universitetet, men ofte var det bare mig. Jeg fulgte ingen klasse og var en enspænder på studiet, fordi jeg trænede så meget ved siden af. Forelæsninger kom jeg også til alene. Det var enormt træls at sidde der en hel dag og ikke snakke med nogen. Jeg fik måske lidt ondt af mig selv nogle gange, men på den anden side af det hele, kom jeg styrket ud. Det var det hele værd, fordi jeg fandt et nyt spor af noget, jeg brændte for,” siger hun.

”Jeg har lidt frygtet, om jeg nu kunne finde ud af det. Og jeg er nok lidt hård ved mig selv. For hvis jeg laver fejl, bliver jeg ret irriteret. Men jeg prøver at huske mine fejl, så jeg ikke laver dem igen. Jeg er meget perfektionistisk. Når man nu starter på noget nyt og ikke kan det til perfektion, er det lidt hårdt. Men det er netop også det, der er sjovt, fordi jeg bliver mere nysgerrig og gerne vil lære mere,” siger Mette Melgaard.

Mættet af håndbold

Stædighed kan føre én vidt

I sommeren 2012 var det endegyldigt slut med håndbolden. Og det er Mette Melgaard glad for, da det var blevet slidsomt og samtidig ikke så sjovt at træne mere. Hun var blevet mæt af håndbold og havde sværere ved at motivere sig til en onsdagskamp mod et bundhold i Håndboldligaen. I dag er det juraen, der tænder hende.

Det kræver en fightervilje, som Mette har haft i sig allerede som ung, hvor hun både var kontant og stædig. Men det mener hun også har været medvirkende til, at hun kunne klare

”Jeg har altid godt kunne lide de kampe, der gælder, men min verden går ikke længere under, hvis vi taber. Tidligere lå jeg søvnløs


over nederlag, men det er bare ikke så vigtigt for mig mere. Jeg bruger stadig lang tid på at evaluere mine præstationer på banen. Men i dag er det mere familien og livet hos advokatfirmaet DAHL, der er i fokus,” siger Mette Melgaard.

Tag anførerbindet på Som professionel håndboldspiller har hun været vant til flere gange dagligt at blive evalueret for sit spil. Det kan hun i dag bruge i det nye job. ”Jeg har lært selv at tage ansvar og komme til chefen og spørge: er det her godt nok? Det gælder for alle. Man bliver simpelthen nødt til at være nysgerrig og selv gå forrest. Bruge hinanden til at sparre med og udvikle hinanden i det daglige. Man må altså ikke forvente, at chefen eller ens kolleger kaster arbejdsopgaver i hovedet på én. Det initiativ skal man selv have. Det bruger man meget mere i sportens verden end i det civile liv,” mener Mette Melgaard.

Du kan jo en hel masse I håndbolden lærte hun også, at man kan mere, end man tror. Derfor er Mette Melgaard heller ikke færdig med at udvikle sig og blive uddannet. Fra kontoret i Esbjerg har hun nemlig udsigt til byens retsbygning. Og der kunne Mette godt tænke sig at føre sagerne helt til dørs i fremtiden. Hun har speciale i skatteret, men da hun er uddannet erhvervs-jurist, mangler hun enkelte fag, for selv at kunne føre sine sager i retten. ”Jeg sagde ellers, da jeg blev kandidat sidste år: ej, nu skal jeg ikke i skole de næste mange år, men nu er jeg allerede sikker på, at jeg skal have de ekstra fag. Jeg synes, det kunne være så spændende, når man sidder med nogle sager, at man selv kan følge dem til vejs ende. Jeg kommer til at tage fagene ved siden af arbejdet. Det bliver dog ikke lige i år, men det skulle undre mig, om jeg ikke var i gang næste år igen,” siger Mette Melgaard.

37


HR-cheferne om

JOBSØGNING VIA NETVÆRK OG SOCIALE MEDIER

Læs også:

HR-cheferne om jobsøgning /12

CV er mere end papir /140

Hvor meget af jeres rekruttering foregår via netværk kontra opslag?

Hvordan kan man bruge sit netværk i jobsøgningen hos jer?

70% af vores rekruttering foregår via opslag, 30% via netværk - herunder også netværk skabt på rekrutteringsmesser. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

Netværk er en indgang til virksomheden og måske er vejen ind lettere. Men det er i sidste ende kompetencerne som afgør, hvem der får jobbet. Så her ser vi ikke på, hvilken vej ind ansøgeren er kommet. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Langt størstedelen af vores ledige stillinger bliver slået op på hjemmesiden, så alle kan søge dem, og vi gennemfører vores normale rekrutteringsproces. Dog er netop studenterjobs ofte baseret på netværk og bliver tilbudt tidligere praktikanter. Derudover giver det jo mulighed for at adskille sig fra mængden, hvis man får et par pæne ord med fra en NCC kollega. Så på den måde kan netværk også have en betydning. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Vi benytter os af netværk men slår altid vores ledige stillinger op - internt såvel som eksternt. Vi vil gerne sikre os, at vi har det bedst mulige rekrutteringsgrundlag. Vi benytter mere og mere de sociale medier så som LinkedIn og betragter det som en mulighed for at bruge både netværk og jobopslag til at rekruttere kandidater til ledige stillinger. Det er dog sjældent, netværk erstatter mere traditionelle rekrutteringskanaler. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Se videoen med HR-cheferne: hr.go.dk

38

Det vil sige, at vi ved de fleste rekrutteringer anvender en kombination af jobopslag på vores hjemmeside og diverse jobportaler samt sociale medier. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

At bruge dit netværk i jobsøgningen hos os kan give dig mulighed for at målrette din ansøgning yderligere til Aalborg Portland og derved øge muligheden for at komme til en jobsamtale hos os. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Det kan være en god ide at bruge sit netværk til at lære VELUX Gruppen lidt bedre at kende, så man kan målrette sin ansøgning. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group Vi opretter kun stillinger, når der er et konkret behov, så man skal ikke forvente, at vi skaber jobs pga. netværk. I udgangspunktet slår vi også vores stillinger op på vores hjemmeside. Men det er klart, at man har en stor fordel, hvis man har været her i praktik og kender lederen eller kollegerne. Derudover vil der også naturligt være en interesse for ansøgere, som tidligere har været her i praktik, fordi vi har haft muligheden for at prøve dem af. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC


Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Denmark

Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Carsten Søgaard, HR Direktør Region Syddanmark

Agata Mathiasen, HR Consultant, FOSS

Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Gransk dit faglige og personlige netværk. Hvis ikke du kender nogen, der arbejder hos FOSS, så kender du sikkert nogen der kender nogen. Vi oplever ofte, at ansøgere refererer til, at de kender allerede ansatte. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss

Vi googler som regel vores ansøgere for at få mere viden. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Læser I en ansøgers profil på Facebook, LinkedIn eller lignende?

I search processen vi ser på, om din faglige profil matcher jobprofilen, og om vi kan tiltrække dig geografisk. I udvælgelsesprocessen ser vi på, hvordan din profil stemmer overens med det indtryk, vi har fået igennem ansøgning, CV og jobsamtaler. Be- eller afkræftes vores hypoteser, eller er der noget, som ”stikker ud”? Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Ja, ofte googler vi de kandidater, vi har valgt skal til samtale. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S Ja, det kan vi godt finde på, hvis vi indkalder dem til samtale. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Ja, hvis det er relevant at indsamle yderligere information om ansøgeren, og forskellige medier kan være med til at give et nuanceret billede af en person. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group Når du søger job hos os, forholder vi os primært til den motiverede ansøgning og det vedlagte CV, som vi har modtaget. Såfremt vi går videre med dig til en 2. samtale vil vi søge mere information, heriblandt fra referencepersoner. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Hvad kigger I efter, når I læser profiler, googler dem etc.?

På LinkedIn ser vi bl.a. på, om cv’et i ansøgningen hænger sammen med cv’et på LinkedIn-profilen. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Vi kigger især efter historik og erfaring fra tidligere jobs og personer i netværk som vi kunne bruge som reference. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Om det stemmer overens med det billede/ indtryk vi har fået af dem i ansøgningen. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Kigger I efter profiler på cv-databaser - og hvis ja, hvilke informationer er de vigtigste? Ja - vi bruger CV databaser i søgning efter specifikke kompetencer. Derfor er en tydelig fremhævning af kompetencer vigtige. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Vi kigger især efter erfaring fra tidligere jobs, kompetencer og uddannelsesforløb. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss I de tilfælde, hvor vi ikke har fået kvalificerede ansøgere kan vi godt søge. Men det er sjældent. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Ja, vi bruger af og til cv-match, hvis vi vurderer, at vi har en stilling, som er svær at besætte. Informationerne afhænger af stillingen og kravet til ansøgerne. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark

Hvad er det vigtigste for en jobsøger at have med i sin LinkedIn-profil? Det er vigtigt, at LinkedIn profilen hele tiden er opdateret og at man kan se uddannelse og erhvervserfaring. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

39


Bliv langtidsholdbar Vi

tror, vi kan det hele og lidt til. Derfor lægger vi gerne mange ekstra timer på det nye arbejde, tager de forefaldende opgaver, arbejder i weekenden for at være på forkant med den kommende arbejdsuge. Men når vi tror, at vi kan alt, bliver det også et større nederlag, når vi opdager, at det ikke er tilfældet. I dag taler man om Working-Lifebalance. Det kan nemlig være svært at skelne privatliv og arbejdsliv. Når ulæste mails tikker ind på din smartphone og computeren derhjemme, kan det være svært sætte grænsen for, hvornår du arbejder, og hvornår du holder fri. Nyuddannede, der er startet på deres første job, kan have svært ved at finde den rigtige balance. Det skyldes oftest, at man gerne vil vise sit værd på sit nye arbejde. ”Der er et stort forventningspres på de nyuddannede. I mange tilfælde også fra dem selv. Man vil jo gerne yde og præstere for at vise sit værd. Derfor arbejder man gerne mere og længere. Men når man er nyuddannet, så skal man lære at arbejde. Man skal lære, hvordan tingene fungerer, hvordan man administrerer sin tid og lære at samarbejde på en anden måde, end man gjorde på sit studie,” fortæller stressekspert Bjarne Toftegård.

Man skal brænde - for at brænde ud

venner

familie

sundhed er i r r

ka

e

ce

lan a b v i mit l 40

Bjarne Toftegård understreger, at det er vigtigt at gøre sig selv langtidsholdbar ved at skabe balance i sit liv. Du kan sammenligne det med cykelløbet Tour De France. Der nytter det heller ikke at bruge al energi og alle kræfter på de fem første etaper, hvis der så er intet tilbage til de sidste 15. Du kan måske holde til at have en arbejdsuge på 80 timer i en kortere periode, hvis der bagefter kommer en tid med mindre arbejdspres. De personer, der kører død i deres arbejde, har som regel tålt meget store belastninger i meget lang tid og har ikke haft balance mellem arbejdsliv og privatliv. De er typisk meget ansvarsfulde, fleksible, ambitiøse, idealistiske og dybt engagerede i deres arbejde - dette skruet sammen med høje faglige og personlige krav til sig selv. ”I en kort periode er det ikke et problem, hvis man arbejder for meget, men i en længere periode vil man overbelaste sig selv, fordi man yder over evne. Det gør, at man er lidt småstresset hele tiden, og hvis man er det i for lang tid, så bliver man til sidst alvorligt stresset,” siger Bjarne Toftegård og tilføjer: ”Det er vigtigt at være langtidsholdbar. Og ikke brænde op. For hvis man brænder ud, så får man ikke nogen karriere i det lange løb. Man bliver nødt til at se på den korte bane, men også den lange. Man bliver nødt til at spørge sig selv, hvis jeg fortsætter sådan her nu, hvordan ser det så ud om to år.”


Mange nyuddannede har skyhøje forventninger til sig selv, når de får det første job. Det er vigtigt, at du disponerer din tid og kræfter, så du har balance i job, fritid og helbred. Læs her hvordan du kan blive langtidsholdbar.

Læs også:

Hvilken type er du? /10

1. Grøn, gul & rød

6. Du skal prioritere

Det er vigtigt at være opmærksom på kroppens signaler. Ved at kende grønne, gule og røde stresssignaler kan du se, om du er i balance eller ej. Hjertebanken, sug i maven, tør i munden. Det er de allerførste stresssignaler, som er naturlige, når du skal præstere. Men får du for mange af dem, kan det på sigt ende ud i søvnproblemer og mange humørsvingninger.

De fleste af os har mere, vi vil og skal, end hvad vi kan nå. Det kan både være arbejdsmæssigt og privat. Du skal indse, at du ikke kan nå alt. Når du ikke kan nå alt, er det dumt at lave det mindst vigtige.

”Noget man helt konkret kan gøre, det er at spørge sig selv. Hvordan har jeg det? Og hvis man ikke har det godt i en længere periode, skal man gøre noget ved det,” siger Bjarne Toftegård.

2. Du skal være fysisk aktiv Fysisk aktivitet fjerner stresshormoner fra din krop. Cykel en tur, gå en tur eller løb en tur.

3. Du skal slappe af mentalt Når du er stresset, kører din hjerne hurtigere. Den er fokuseret på at løse situationen. Tankerne summer rundt i dit hoved. Det er vigtigt at du lærer at slappe af mentalt. ”Det er noget man gør i løbet af dagen. Den mest effektive måde er yoga, meditation og mindfullness. Men mentalafslapning kan også være at gå en tur, dyrke en hobby eller løse en sudoku. Tankerne skal bare være væk fra hverdagen.”

4. Du skal sove nok Når du er stresset, har du ekstra behov for søvn. Hvis du er træt om dagen, bør du prøve at sove lidt mere.

5. Du skal skrive alt ned Du skal skrive alt ned, specielt hvis du er stresset. Du må ikke bruge din hjerne som opslagstavle, huskeliste, kalender osv.

7. Du skal se på det gode Hvis du har 10 ting på din to-do-liste og når at lave de 5, hvad tænker du så på: De 5 ting du ikke nåede? Eller de 5 ting du nåede? Du skal lære at tænke på det, du har nået, det du har, og det du kan.

100% test /156

8. Du skal være proaktiv Er det de andres skyld? Det er det måske, men hvad hjælper det dig? I det øjeblik du fokuserer på, hvad du selv kan gøre, sker der hurtigt meget. Og hvis du ikke kan gøre noget, skal du lære at acceptere situationen. Du skal lære at sige PYT. Pyt er ikke det samme som at give op, det gør, at man er i stand til at komme videre.

9. Du skal passe godt på dig selv De fleste mennesker passer ikke ordentligt på sig selv. Ofte glemmer de sig selv i travlheden med det resultat, at de bliver dårligere og dårligere til at tage vare på deres familie og deres arbejde. Vi bliver nødt til at passe på os selv. Det er en forudsætning for at kunne være noget for vores familie og venner og for at kunne være noget på vores arbejde. Det vigtigste redskab, man skal kende til, hvis man vil passe på sig selv, er at have ordet ’nej’ i sit ordforråd. Ikke fordi man altid skal sige nej, men man skal kunne sige nej i de rigtige situationer.

9. Du skal have et ”helt” liv Parforhold, kærlighed, arbejde, helbred, fritid og økonomi. Du skal have balance i alle områder af dit liv. Blot ét enkelt dårligt område kan påvirke dit liv negativt.

41


Vikarjobbet viser vejen

Efter sin uddannelse var Helene Mai Rasmussen i tvivl om, hvordan hun kunne bruge sine kompetencer i karrieren. En vikarstilling via Moment viste sig at blive det svar, hun ledte efter.

”Jeg tror, vikarjob er lidt misforståede. Mange tror, at det kun er deltidsstillinger eller ikke er rigtige job. Men man kan sagtens finde mange fuldtidsjob med ansvar, og det tror jeg ikke, alle er klar over.” Sådan siger Helene Mai Rasmussen. Hun er 28 år, uddannet Bs i Science of Management fra California International Business University via Niels Brock i København og har netop et vikarjob med masser af ansvar. Hendes job er som intern kundekonsulent hos ihi Bupa, der sælger rejseforsikringer til private og virksomheder. Jobbet har hun fået gennem vikarbureauet Moment, og selv om det kun varer tre måneder, er det med til at give hende en retningspil for karrieren. Hurtigt ind i opgaverne Hos ihi Bupa får hun et bredt indblik i forsikringsbranchen og har hurtigt fået daglige opgaver med ansvar. Opgaverne varierer lige fra at deltage i teammøder og redigere nyhedsbreve til at udsende regninger og opdatere deres databaser og klientportfolio. ”Når der sker ulykker, er det jo vigtigt, at alle informationer er opdateret, sådan at vi f.eks. har de korrekte kontaktinformationer på hospitalerne.”

42

Som vikar skal hun være hurtig til at indgå i opgaverne og sætte sig ind i fagbegreber og arbejdsprocesser. ”Det går virkeligt stærkt, det er et hurtigt og dynamisk miljø. Hvis en person får en punkteret lunge i Thailand, kan vi jo ikke sidde og være passive.” Passiv kan man heller ikke kalde Helene. Hun søgte jobbet, da hun så et opslag hos vikarbureauet Moment. ”Jeg arbejdede som vikar hos dem i min studietid, men jeg fik ikke dette job, bare fordi de kendte mig. Jeg var gennem et professionelt samtaleforløb, inden jeg blev udvalgt.”

Større perspektiv Selv om Helenes job er begrænset til tre måneder, føler hun ikke, at hun bliver set som en midlertidig løsning. ”Jeg bliver ikke sat til at hente kaffe og bagels, men behandlet som en ansat på lige fod med de andre. Jeg er med til de sociale arrangementer og kan spørge de andre, hvis jeg er i tvivl om noget. Jeg føler mig meget velkommen, og jeg kommer jo også for at hjælpe dem med at løse opgaver, så de er glade for mig.” Hun kan lide vikarjobbet, fordi hun kan have en fuldtidsstilling uden at skulle binde sig.

Desuden har jobbet været med til at give hende et større perspektiv på hendes uddannelse. ”Jeg ville gerne prøve min uddannelse af og finde ud af, hvad jeg kan bruge den til. Jeg lærer enormt meget på den korte tid, jeg er der.” Hun fortæller, at hun har fået en bedre forståelse for, hvordan en virksomhed fungerer, og hvordan hendes kompetencer fra studiet kan bruges. Det gælder både sprog - og kommunikationsfag og mere teoretiske fag som management, marketing og organizational behavior. Og så lærer hun selvfølgelig, hvordan forsikringsbranchen er skruet sammen, og hvilke karrieremuligheder den rummer. ”Jeg kan godt lide, at det er et internationalt miljø. Vores kunder er jo alle steder i verden, og vores hovedkontor ligger i England. Jeg havde aldrig tænkt på at arbejde i forsikringsbranchen, men det kan være en mulighed for mig nu.” Hvor karrieren fortsætter er stadig et åbent spørgsmål, men nu har hun fået de første svar.


”Jeg ville gerne prøve min uddannelse af og finde ud af, hvad jeg kan bruge den til”

Vær forberedt på Derfor skal du søge vikarjob • Du får konkrete erhvervserfaringer på dit cv. Selvom de måske ikke matcher din uddannelse 1:1, er der stadig mange brugbare kompetencer at hente. • Du får ansvarsfulde opgaver og derfor mulighed for at udvikle dig fagligt. • Har du først foden inden for i en virksomhed, kan det ske, at du kommer først i køen næste gang, der opstår en ledig stilling. • Du udvider dit netværk. Dine nye kolleger kender dig i en arbejdssituation og kan anbefale dig videre til deres bekendte, kunder, leverandører etc. • Undervejs i dit vikariat kan virksomheden blive så glad for dig, at de forlænger dit vikariat eller måske fastansætter dig. • Du bliver klogere på, hvad du kan og vil. Måske får du øjnene op for en ny branche eller fagområder, som du førhen ikke havde tænkt på. • Det er federe at gå på job end at sidde derhjemme hver dag og skrive ansøgninger. • Du undgår huller på dit CV og viser, at du tager initiativer til at få job.

• Du skal kunne omstille dig hurtigt og falde ind i rytmen på en arbejdsplads på kort tid. • Du skal kunne affinde dig med, at din stilling er midlertidig, uden at det går ud over din indsats. • Du skal acceptere, at ikke alle dine opgaver nødvendigvis kræver en lang uddannelse. • Du skal være villig til at skrive ansøgninger og fortsætte jobjagten sideløbende med en 37-times arbejdsuge.

Det skal du huske • Sørg for at tage imod mange forskellige opgaver, så du lærer mest muligt. • Vær åben, aktiv og initiativrig. På den måde får du flere spændende opgaver. • Indgå i det sociale miljø, så du føler dig som en del af arbejdspladsen. • Hold kontakten med dine kolleger efterfølgende på f.eks. LinkedIn eller Facebook, hvis der nu skulle opstå en ledig stilling.

Sådan kommer du i gang • Opret en profil hos de vikarbureauer, som har stillinger rettet mod akademikere. • Find f.eks stillinger hos bureauerne Moment, Randstad og Academic Work. • Mange af disse stillinger søger du på samme vis som ethvert andet opslået job. • Vær opmærksom på, at antallet af fuldtidsvikariater er begrænset, og udbuddet varierer.

43


LEGO Koncernen:

”Det bedste er ikke for godt” LEGO Koncernen satser på ungdommen. Derfor har virksomheden et graduate-program, som skaber helhedstænkende medarbejdere, som kan træde ind på forskellige funktioner i både ind- og udland.

Læs også:

LEGO Koncernens motto fra 1932 ”Det bedste er ikke for godt” gennemsyrer virksomhedens aktiviteter. Det gælder også, når virksomheden rekrutterer nye medarbejdere.

You can combine six LEGO® bricks ”Vores fortsatte succes er betinget af evnen til at of the same shape and colour in tiltrække de bedste medarbejdere med forskelligmore than 900 million ways. artet baggrund. Derfor har vi ikke bare fokus på at Talentguide You have almost as many options when it comes to

/50 designing your career in the LEGO Group.

LEGO Koncernen Endless international career opportunities /233 The LEGO Group is a global company with international career opportunities. We make sure that you always have the chance to build on both your professional and personal competencies, regardless of what kind of work you do. We promote a culture of learning. Therefore you will also take on a great deal of responsibility in your own continuous learning process. You can be a specialist in a single field, a generalist with a broad knowledge – or something in between. You can stay in one country, or move around between our international offices. No matter where and with what you work, we will support you to a meaningful career and you will play a part in developing children’s creative and problem-solving skills.

A world-class brand You will be working for a company with a brand that has been on top of the industry since before branding was fashionable. Even though a lot of things have changed since the beginning, our way of doing business has not. To us, success is never a question of just turnover and financial results; we consider viable development, cooperation and environmental care to be just as important. Always have. Always will.

tiltrække erfarne ledere og specialister, men også motiverede unge mennesker, som kan komme rundt i store dele af virksomheden i både ind- og udland. De bliver en uvurderlig arbejdskraft for os på sigt,” siger Mads Nipper, som er ansvarlig for koncernens markeds- og produktudvikling samt medlem af koncernledelsen.

Graduate i Asien Play well

Forløbet består af fire rotationer af seks måneders varighed. Programmet strækker sig således over 24 måneder og har en stærk global profil, da det indeholder ophold i Asien.

The LEGO Group is founded on fun, creativity, innovation and imagination. The name ‘LEGO’ is an abbreviation of the two Danish words “leg godt”, meaning “play well”. And that has been our guideline since 1932. Today, LEGO Group is the world’s largest manufacturer in construction toys and LEGO products are sold in more than 130 countries.

”Vi stiller store krav til deltagerne i LEGO Koncernens graduate-program. Rotationerne mellem afdelingerne i koncernen betyder, at deltagerne skal være forandringsvillige og robuste af natur. Til gengæld får de en fast mentor tilknyttet, som vil fungere som sparringpartner og støtte dem i deres personlige udvikling,” siger Iben Arvad Hansen, Vice President i Marketing HR.

Working in the LEGO Group

The LEGO Group is an inspiring and rewarding place to work. The instant trust and openness that you find between colleagues at the LEGO Group makes it feel like family, and we believe there are no limits to what we can achieve when we bring together the diverse range of talents that exist across the global LEGO community. So if you are a dedicated professional with an imaginative mind who wants to take play seriously, we can offer you the building blocks for a great career. Just remember, that you also need the ability to see what is fun, fantastic and magical.

Det er første gang, at LEGO Koncernen har defineret et overordnet tema, som omfavner graduates på tværs af forretningsområderne. Det betyder, at deltagerne får en fælles referenceramme og kan sparre med hinanden. For at understøtte denne sparring bliver der under forløbet arrangeret tværfaglige samlinger, som finder sted i Asien. Ligeledes sikrer LEGO Koncernen, at graduates ikke bare får en grundig oplæring i et forretningsområde, men også får en indsigt i virksomhedens strategiske prioriteter og udfordringer, hvilket er helt afgørende for, at de får en holistisk tilgang til virksomheden og kan varetage forskellige positioner i LEGO Koncernen fremadrettet. Herudover lægger LEGO Koncernen stor vægt på kulturen og værdierne. LEGO Koncernen er en formålsdrevet virksomhed, som er kendetegnet ved en stærk kultur og et stærkt værdigrundlag. Det er helt afgørende for virksomheden, at medarbejderne kan identificere sig med virksomhedens værdigrundlag, hvorfor dette også indgår som et rekrutteringskriterium. Derfor er der i graduate-programmet stor fokus på at sikre, at graduates oplever, hvordan virksomheden udlever sine værdier i dagligdagen.

Your move Did you know that we also have several Trainee programs? You can for instance be a Trainee within Finance, Logistics, IT, Sales and Marketing or Mechanical Engineering. See more information in the Trainee Guide here in Karrierevejviseren.

LEGO koncernen rekrutterer til opstart i september 2013 graduates til forretningsområderne Marketing som dækker marketing, salg og produktInterested? Visit jobs.LEGO.com to learn about how you can build og markedsudviklingsaktiviteterne samt Operatiyour LEGO future. ons som dækker produktion, logistisk og indkøb.

LEGO, the LEGO logo, the knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Alle graduates har det til fælles, at de vil fokusere på opbygningen af LEGO Koncernen i Asien. Asien spiller en stadig større rolle for LEGO Koncernen og er udnævnt til at være et strategisk fo-

44

kusområde. Således vil graduates inden for Marketing fx have fokus på at opbygge en solid og fremtidssikret markedsorganisation i Asien, som kan generere vækst i området.

Fokus på trivsel LEGO Koncernen har et stort fokus på at sikre, at medarbejdere er glade og tilfredse. Dette fokus skyldes en grundlæggende respekt for medarbejderne og deres velbefindende samt en opfattelse af, at kun tilfredse og glade medarbejdere kan yde det optimale. ”For graduates er det ekstra vigtigt, at vi som ledere tager os godt af dem. For de kommer oftest


fra universiteterne til deres første job. Og netop derfor kommer de med en enorm motivation og begejstring, som er fantastisk. Som ledere skal vi hjælpe dem til et godt samarbejde og netværk med deres kolleger, for at de får et rigtig godt fundament hos os,” siger Iben Arvad Hansen.

Globale muligheder Selvom graduate-programmet hos LEGO Koncernen er relativt nyt, mærker koncernen stor interesse for programmet. Sidste år modtog koncernen indenfor 3 uger mere end 200 ansøgere til 4 graduatestillinger indenfor salgs- og marketingområdet - og nogle af deltagerne kommer langvejs fra for at deltage. Og der er en rigtigt god grund til de mange ansøgninger. På trods af at LEGO Koncernen har sin base i Billund, som ligger et godt stykke fra de store danske byer, bliver man som graduate globalt uddannet og får udsigt til en mulig karriere i udlandet. ”LEGO Koncernen har udviklet sig til at være en stor, global virksomhed, så det er vigtigt, at man kan tage ud i verden. Det er kun en meget lille del af vores omsætning, som kommer fra Danmark. Vi udvider hele tiden vores faciliteter i udlandet. Som graduate kommer man rundt i koncernen og får international indsigt og erfaring. Det kvalificerer en til et job i udlandet,” siger Iben Arvad Hansen. Som dimittend fra det 24 måneders lange forløb kan man derfor se frem til internationale og udfordrende opgaver. ”Når graduate-programmet slutter, har vi nogle helhedstænkende medarbejdere, der kan sættes ind lige præcis der, hvor vi har behov for det. Vi hører hele tiden fra vores forskellige afdelinger, at her er der nogle ansatte, der forstår mange aspekter af forretningen. Det er en stor ressource af få,” slutter Mads Nipper.

LEGO Koncernen er et privatejet selskab med hovedkontor i Billund. Selskabet ejes stadig af familien Kirk Kristiansen, som grundlagde det i 1932. Med udgangspunkt i den verdensberømte LEGO® klods forsyner virksomheden i dag børn i mere end 130 lande med legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale. LEGO Koncernen har omkring 10.000 medarbejdere og er blandt verdens allerstørste producenter af legetøj.

45


1. Inspiration 2. Mød talenterne 3. Jobsøgning 4. Find din arbejdsplads


Talentprofilerne giver dig en unik mulighed for at få indblik i en lang række jobfunktioner og virksomheder set gennem en højtuddannet medarbejders øjne. Her kan du læse om hverdagen i virksomhederne, om fredagsbaren, om kollegerne og karrieremulighederne. På de næste mange sider kan du læse om alt fra Graduateforløb til lederstillinger. Om provinsen og udlandet. Om drømmejobbet – også det, du måske ikke vidste fandtes.

104

80

Husk, at du kan finde artiklerne fra KarriereVejviser 2013 – og mange andre artikler om job og karriere - på go.dk

50


I dette kapitel får du en ”rundtur” blandt 54 højtuddannede talenter. Følg med i deres CV’er, hvordan de fik foden inden for, og i deres overvejelser om de næste karrieretrin. Konsulent i ATP

/84

Graduate i Energinet.dk

/77

Associate i Deloitte

/65

Catalyst Specialist i Haldor Topsøe

/68

Du kan også finde de 54 talenter på go.dk, hvor du også kan se en kort video med personerne og se de ledige job i deres virksomheder.

Talentguide

/50

Commissioning Engineer i FLSmidth

/69

Rune Høgh Jensen

Controller & Projektansvarlig hos Energi Danmark /70 Advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith /62 Sigrid Majlund Kjærulff

Afdelingsleder i Telmore

Signe Flindt Skalkam

Corporate Strategy Associate i Nets Tine Kildegaard

/63

Elektroakustiker i Oticon

Brian Michael Vilms

Jonas Emil Damsgaard

Assistant Dealer i Nordea Bank Danmark

EU Government Relations hos BASF

/64

Anna Ebbertsen

Associate i Deloitte

/65

/66

Fie Alice Hallkvist Wilbek

Forretningskonsulent hos DSB Graduate hos Arla Foods

/67

Graudate i Ecco

/75

Graduate i Energinet.dk /68

/76

Henrik Weiss

/77

Thomas Ebdrup

Graduate hos Mærsk Oil Sara Ditte Raussen

48

/74

/78

/79

Daniel Dreier

Graduate i Siemens Windpower

/80

Maria Hoffmann-Jensen

HR-konsulent i Grønlands Selvstyre

/81

Kamilla Koldbro Fuglsang

IT Expert Analyst i Nordea

/82

Christian Svensson

IT Strategikonsulent hos Accenture

/83

Mette Burgdorf

Konsulent i ATP

Liberty Sveke

Anna Pattis

Catalyst Specialist i Haldor Topsøe

/73

Josefine Nissen

Julie Mahler Kappelgaard

Business/Environmental Graduate hos Grundfos

/72

Tine Gerson

Rasmus Sørensen

Business Developer hos Chr. Hansen

/71

Graduate i NNIT

/84

Nikoline Mørch

Konsulent i Capgemini

/85

Jeanette Knudsen

Konsulent i Dansk Industri

/86

Nina Leth-Espensen

Konsulent hos Ernst & Young

/87

Casper Andersen

Management Trainee i British American Tobacco /88 Christoffer Bjerre


HR konsulent i Grønlands Selvstyre

/81

People Manager hos FOSS

/90

Assistant Dealer i Nordea

Projektleder i Mærsk Line IT

/97

Graduate hos Arla Foods

/75

Strategikonsulent hos Accenture

Mechanical Designer i Tetra Pak Hoyer

/89

Research Scientist i Ferring Pharmaceuticals

Claus Loft Jacobsen

Carsten Høeg-Møller

People Manager hos FOSS /90

Sekretariatschef i Odense Kommune

Kim Mostrup

Proceschef i Nykredit

/91

Line Sofie Vad Østergaard

Produktionsleder i NCC Construction

/92 /93

Allan Schütt

Project Manager i GEA Process Engineering /94 Michael Knudsen

Projektingeniør i ABB

/95

Majbrit Hoppe

Projektleder hos Bravida

/96

Strategy Consultant i KPMG

/100

Supply Chain Management Graduate hos Cheminova /109

Martin Petersen

Rudy Kowal

Senior Associate hos PWC /101

System Developer i Simcorp

Senior Consultant i Capgemini

/102

/103

Udviklingsingeniør i VELUX Gruppen

/112

Nicki Svendsen

/104

Karen Binderup Scherr

Senior Systems Engineer hos Systematic

Trainee hos Maersk Drilling /111 Esben Lau Pedersen

Sanna Kristina Arffmann

Senior System Developer i Simcorp

/110

Anders Schack-Nielsen

Søren Krabbe

Senior Konsulent hos Deloitte BPS

/108

Mai Hansen

Marianne Thybo

Tim Nederveen

Project Manager i A2Sea

/99

Webkonsulent i Odense Kommune

/113

Rikke Pelle Jensen

/105

Webkoordinator i Region Syddanmark

/114

Morten Jørgensen

Rasmus Ingerslev Andersen

Abdul Dezkam

Projektleder i Mærsk Line IT /97

Software Engineer i Terma /106

Økonom i Nationalbanken /115

Ken West Rasmussen

Mads Bach-Sørensen

Signe Skovgaard Hansen

R&D Engineer i Siemens Corporate Technology Sara Eisenhardt

/98

Strategikonsulent hos Accenture

/107

Fredrik Himmelman

49

/64

/107


Talentguide

Talentguiden viser dig de mange spændende muligheder i nogle af Danmarks førende virksomheder. Guiden fokuserer på dig som nyuddannet.

Natur

Samfund

Humaniora

Sundhed

Teknik

Fysiker, kemiker, biolog, geograf, matematiker, nano, agronom

Jurist, revisor, økonom, cand. merc., statskundskab, journalist, negot.

Historie, sprog, religion, kunst, etnograf, litteratur, kommunikation

Læge, farmaceut, biotekniker, tandlæge, bioinformatik

Ingeniør, maskin, IT, miljø, olie & gas, produktion, transport, design

A.P. Møller - Mærsk A/S

Education fields Social sciences

At Maersk, we do our utmost to integrate students and recent graduates into our workforce with important jobs and tasks. From the day you join us, you are given challenging work and lots of individual responsibility – and we expect you to be accountable for your performance. We offer elaborate graduate programs in logistics, business administration, technology and science.

Ken West Rasmussen, Projektleder /97

Technology Science Medico & Health Humanities

Sara Ditte Raussen, Graduate

/78 Employees with a higher educationin in 2013 Denmark Globally -

Read more

/186

Esben Lau Pedersen, Trainee /111

Taking the lead with Maersk

maersk.com

©2012 Accenture. All rights reserved.

Accenture

At Maersk, your ideas shape the future Maersk Group is involved in as different businesses as shipping, energy, logistics and retail and in order for us to constantly evolve we need your ideas and your passion. That is why we give our employees responsibility from day one and provide them with tools and support that enable them to make valuable contributions to our global organization.

Ønsker du udviklingsmuligheder i verdensklasse? Og bliver du motiveret af at arbejde med projekter? Så er Accenture måske noget for dig. Som ansat hos Accenture kommer du gennem et struktureret og omfattende uddannelsesforløb, som starter allerede fra første dag. Når du starter hos os, begynder du din karriere inden for Management Consulting, IT-Consulting/IT implementering eller Outsourcing. Du bliver tilknyttet en career counsellor, hvilket sikrer dig støtte og udvikling gennem hele din karriere. Go to www.maersk.com and learn more.

R2293_KarriereVejviser_2013_210x277.indd 1

04-09-2012 17:02:32

This is your invitation to join an organization

offering greatervores opportunity, greater virksomhedsprofil /190 Læs challenge and greater satisfaction. Visit accenturejob.dk

Samfund Teknik Natur Sundhed Humaniora

Mette Burgdorf, IT Strategikonsulent

/83

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 520 Globalt 257.000

Fredrik Himmelman, Strategikonsulent /107

50

Uddannelsesområder


Se hvem der skal være din fremtidige arbejdsplads »Vi »Vi »ViUddannelsesområder Samfund er klogere er klogere er klogere end dig. end dig. end dig. Teknik

Alectia A/S Som en af landets førende rådgivningsvirksomheder er medarbejderne ALECTIAs vigtigste aktiv. Vi vil have motiverede og engagerede medarbejdere, der brænder for deres arbejde. Vi tilbyder et spændende arbejdsliv, hvor der er stor mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt.

Læs vores virksomhedsprofil /191

Sundhed

jo jo bedre, når bedre, man tænker i flok. når Og det er ligeman præcis tænker i jo flok. bedre, Og det nårer man lige tænker præcisi flok. Og det er lige præcis samspillet samspillet mellem vores mange eksperter, mellem som har vores mange samspillet eksperter, mellem som vores har mange eksperter, som har

Humaniora

gjort gjort os til en internationalt os til førende rådgiver. en internationalt gjort førende os til rådgiver. en internationalt førende rådgiver.

Mød os på alectia.com

ALECTIA er en udfordrende arbejdsplads med en stærk faglig kultur. Vi har en innovativ projektkultur, hvor vi i teams udtænker unikke og tværfaglige løsninger, der skaber værdi for vores kunder.

ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver om bygninger, processer og produktivitet. Om at få menneskerMød til at os på trives indenfor og natur tilalectia.com at trives udenfor.

A L E C T I A er r ådgivende i ngen iør erA L E C T I A er r ådgivende i ngen iør er og kon su lenter. V i r ådgiver om og kon su lenter. V i r ådgiver om byg n i nger, pr ocesser og pr odu kbyg n i nger, pr ocesser og pr odu kt iv itet . O m at få men nesker t i l at t iv itet . O m at få men nesker t i l at Mød os på alectia.com t r ives i ndenfor og nat u r t i l at t r ives t r ives i ndenfor og nat u r t i l at t r ives udenfor. udenfor.

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark Globalt -

Arla Foods amba Arla is welcoming talented, ambitious and global-minded graduates to join our unique graduate programme. The programme consists of three job rotations of eight months each, with at least one international position. At each rotation you will enter a new position and be responsible for tasks that are critical to the business or with direct impact on our daily operations.

Natur

Det Det er nærmester et mantra nærmest for os. Resultaterne bliver et mantra for Det os. erResultaterne nærmest et mantra bliver for os. Resultaterne bliver

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /193

Natur Sundhed Humaniora

Graduate hos Arla Foods

/75 Højtuddannede medarbejdere 2013

As part of the programme you will be given responsibility from day one and be challenged to face complex business scenarios. Your personal sponsor from top management level will help you build strong networks within Arla and navigate across the organisation.

Danmark 8.000 Globalt 22.000

Banedanmark

Uddannelsesområder Samfund

I Banedanmark tilbyder vi nyuddannede ingeniører mulighed for: • et et-årigt turnusforløb • specialisering inden for sikring, spor, strøm eller trafikplanlægning • et stærkt fagligt netværk blandt de dygtigste eksperter i jernbanebranchen • udfordrende og projektorienterede arbejdsopgaver • deltagelse i specialistuddannelse og relevante kandidatkurser på fx DTU • fleksible arbejdstider & attraktiv sundhedsordning • karriereaften Vi forventer, at vi igen i 2013 skal ansætte en ny gruppe turnusingeniører, og stillingerne til disse bliver slået op på vores hjemmeside.

Bravida Danmark BraIngeniør er Bravidas traineeforløb på 18 måneder og er for nyuddannede ingeniører med interesse for byggeteknik, projektledelse og en uddannelse inden for installation. Kombinationen med udfordringer og ansvar i det praktiske daglige arbejde, en individuel udviklingsplan, uddannelse inden for projektledelse og specialiserede kurser er basis for dit traineeforløb i Bravida. Du får tilknyttet en mentor/buddy, der vil være din faste sparringspartner gennem hele forløbet.

Teknik Læs vores virksomhedsprofil /195

Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 400 Globalt -

Bravida danmark a/S Drømmer du om et job i en branche i konstant udvikling? Kunne du tænke dig en spændende karriere med mulighed for personlig og faglig udvikling?

Læs vores virksomhedsprofil /197 Hvem er vi?

Bravida er en af de største installations- og servicevirksomheder indenfor el, vvs & ventilation i Norden og er specialiseret indenfor områder som Brand & Sikring, Vej- og Baneteknik og El-Infrastruktur.

Hvis du er interesseret i teknik, er der spændende karrieremuligheder i Bravida. Vi har brug for mange forskellige kompetencer; vigtigst er at du har lyst til at udvikle dig, mod på at prøve dig selv af i mange forskellige miljøer og endelig, at du har evnerne og potentialet indenfor dit felt.

Park alle 373 · 2605 BrøndBy · Tlf. 4322 1100 www.Bravida.dk

Teknik Natur Humaniora

Projektleder hos Bravida

Karrieremuligheder!

Samfund

Sundhed

Udvikling, udvikling, udvikling Vi er i en branche, hvor udviklingen hele tiden står på spring. Der udvikles nye teknologier, nye produkter og nye ydelser. For at vi kan følge med, stiller det krav til medarbejdernes udvikling. Alene på energiområdet har udviklingen været helt utrolig. For få år siden installerede vi 18 W lysrør, enkeltskylstoiletter, ventilationsanlæg med kileremme og ingen tænkte over energiforbruget. I dag installerer vi LED belysning, dobbeltskylstoiletter som bruger regnvand, ventilationsanlæg med F-hjul der er behovsstyret og vi bliver holdt ansvarlige for det energiforbrug, teknikken medfører.

Uddannelsesområder

/96

Vi har brug for dig! Du kan blive vores næste dygtige projektleder! Har du evnerne får du ansvaret for større projekter og de dygtigste kan blive projektchefer på de helt store opgaver! Vi skal også bruge dig, der går rundt med en leder i maven! Det er nu vi rekrutterer fremtidens ledere; måske er det dig, der skal være afdelingschef?

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 1.300 Globalt 8.000

Vil du vide mere? Kig forbi www.bravida.dk og læs mere om Bravida og om vores program for nyuddannede ingeniører.

51


rogramme difference

One in Finance

Learn more about our Management Trainee Programme on: www.batgraduatecareers.com

ve fun and never get bored!

Talentguide

most international tobacco group with more than 200 brands and business We employ more than 56.000 people around the world and our workforce is market position in each of our regions and have leadership in more than 50 ed in Copenhagen with Nordic offices based in Oslo, Stockholm, Helsinki, ieve that because our products pose a health risks, it is all the more important y. Responsibility is integral to our strategy and through dialogue with our our commercial objectives in ways consistent with changing expectations of a were selected for the 8th successive year as the only tobacco business in the isit our homepage for further information about British American Tobacco:

British American Tobacco

Education fields

Bring your Difference to a Global Group of Individuals

Social sciences

Our Management Trainee Programme is a two year programme designed to help you embark on your journey from graduate to one Read more /198 of our future leaders. Are you looking for a career in an International FMCG company? -British American Tobacco might be your future employer The Management Trainee Programme gives you the opportunity to broaden your horizons; offering you international assignments: the Bring your difference byfrom becoming a Management Trainee in Christoffer Bjerre, Marketing Machance to work across several functions and with colleagues At British American Tobacco we offer you a British American Tobacco. nagement Trainee /88 a wide diversity of cultures and backgrounds. It will prepare you diverse and truly international career. We

Our Global Management Trainee

programme has been developed for challenge you, give you responsibility anmake an for your first management position and allow youatto early independent, motivated individuals who are early stage and expect you to succeed in impact in your career. eager to learn and take on new challenges. tough situations. You will be working in an inspirational environment where your colleagues will be your strongest allies; you will be challenged in thinking differently and seeking alternative solutions.

Science Medico & Health Humanities

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark 450 Globally 56.000+

We will support you and help you develop the skills you need to reach success as a business leader anywhere in the world. Our two-year programme offers you opportunities that will help you develop professionally and strengthen your skills. Over the course of the programme you will be supported by:

At British American Tobacco you are not going to be bored NOR waste your talent We are a global and multicultural company, and we strive to exploit this. It is important that you bring your differences to our • Your coach; an experienced manager company, as we believe that we create from your department unique thingsstørste through IT ourkonsulenthuse, diversity. • Your Capgemini er et af verdens og derfor lø- mentor; an experienced manager Employees at British American Tobacco are from another department bende på udkig efter bedste unge highlyDanmarks competent, committed and talenter til at hjælpe LæsTrainees, vores virksomhedsprofil • Other Management giving about their work. We emphasize you a pan-European network. os i vores mangepassionate spændende og udfordrende konsulentopgaver. individuality, diversity and social Hvis du er nyuddannet eller har mellem 0-2 års erfaring, kan du competencies. In 2013 we are looking for three blive optaget i vores 12 måneders talent program - Hvor duManagement vil få Trainees: Our employees are valued for who they are

Technology

Capgemini Danmark A/S

Uddannelsesområder Samfund Teknik /199

Natur Sundhed Humaniora

andog thekurser, unique som set of træner skills they bring. If you on-the-job-training dig til konsulentrollen og • Two in Marketing feel you could be a part of a team like this, Konsulent i Capgemini /85 giver giver dig bredt kendskab til vores metoder og vores globale • One in Finance you will feel right at home! organisation. Du får tilknyttet en mentor, som har ansvaret for din Global Management Trainee Programme Learn more about our Management Trainee udviklingsplan ogFulfill somyour vil være dinand sparringspartner. er et potential make a difference Forløbet Programme on: springbræt til din videre karriere i en global organisation medwww.batgraduatecareers.com mere end 120.000 kollegaer. Senior Consultant i Capgemini

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 270 Globalt 120.000

/102

A place where we like to have fun and never get bored! About Us

British American Tobacco is the world’s most international tobacco group with more than 200 brands and business spanning some 180 markets worldwide. We employ more than 56.000 people around the world and our workforce is strongly multicultural. We hold a robust market position in each of our regions and have leadership in more than 50 markets. The Nordic headquarter is based in Copenhagen with Nordic offices based in Oslo, Stockholm, Helsinki, Malmo, Vilnius, Tallinn and Riga. We believe that because our products pose a health risks, it is all the more important that our business is managed responsibly. Responsibility is integral to our strategy and through dialogue with our stakeholders, we are working to pursue our commercial objectives in ways consistent with changing expectations of a tobacco business. Last year we were selected for the 8th successive year as the only tobacco business in the ommodern en karriere i en global virksomhed? Dow Jones Sustainability World Index. Visit our homepage for further information about British American Tobacco: www.batdenmark.dk or www.bat.com

Cheminova A/S Drømmer du

Uddannelsesområder Samfund Teknik

Læs vores virksomhedsprofil /200

Er du ved at afslutte, eller har du lige afsluttet en kandidatuddannelse, så er en af vores Graduate programmer måske noget for dig. Vi kan tilbyde tre forskellige Graduate-forløb. 1. Global Supply Chain Management Graduate. 2. Global Finance Graduate. 3. Global Portfolio Management Graduate

Natur Sundhed Humaniora

Supply Chain Management Graduate hos Cheminova /109

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 800 Globalt 2.100

Codan

Education fields Social sciences

Codan Global Graduate Programme Do you want to be part of one of the world’s leading insurance groups that works for you? Using our global power to help you realise your potential, as you help us realise ours. Then the RSA Global Graduate Programme at Codan is the right place for you to start.

Technology Read more

/202

Science Medico & Health Humanities

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark 1.700 Globally 23.000

52


Se hvem der skal være din fremtidige arbejdsplads Danmarks Nationalbank

Uddannelsesområder Samfund

Som nyuddannet økonom har du mulighed for at blive en del af Nationalbankens økonomprogram. Programmet er et skræddersyet udviklingsprogram, som giver en bred centralbankforståelse og styrker den økonomiske faglighed. Økonomprogrammet tilbydes kun dygtige, nyuddannede økonomer (dog evt. også økonomer med op til 1 - 1½ års erhvervserfaring). Nationalbankens økonomprogram kan søges i forbindelse med almindelige jobopslag og ved en uopfordret ansøgning. Der er således ikke faste terminer for ansøgning til programmet.

De Forenede Dampvaskerier A/S I vores trainee-forløb uddanner vi ledere til virksomheden. Vi tror på, at en god leder har en god forståelse af helheden og de forskellige funktioner, som vores medarbejdere udfylder. Derfor er en bred viden om hele virksomheden grundlaget for vores trainee-ordning.

Teknik Læs vores virksomhedsprofil /205

Natur Sundhed Humaniora

Økonom i Nationalbanken

/115

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 250 Globalt -

Uddannelsesområder

Gør en forskel

Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /211

Natur Sundhed Humaniora

Hos DFD bliver du udfordret og får mulighed for at arbejde med områder, der ikke nødvendigvis matcher din uddannelsesretning. For den nysgerrige er denne læringsperiode et forløb fuldt af muligheder.

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark Globalt -

Deloitte

Uddannelsesområder Samfund

Trainee eller graduate Trainee: Som revisortrainee arbejder du med revision og rådgivning for nogle af landets mest spændende virksomheder. Fra første dag kommer du på praktiske kundeopgaver og kommer igennem et omfattende uddannelsesforløb, herunder vores eget Audit Academy. Vi ansætter HHX, HA og CMA profiler. Graduate: Som graduate i Business Process Solutions arbejder du som økonomikonsulent med at udvikle, implementere og drive økonomifunktioner hos vores kunder. Du får en udfordrende hverdag kombineret med et struktureret uddannelsesforløb på vores Graduate Academy. Vi ansætter kandidatstuderende og nyuddannede inden for økonomi.

Teknik Læs vores virksomhedsprofil /207

Sundhed Humaniora Sanna Kristina Arffmann, Senior Konsulent /103

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 2.400 Globalt 193.000

Rasmus Sørensen,

Associate /65

Det Norske Veritas, Danmark A/S Looking for new challenges? Working for DNV gives you the opportunity to work with very skilled and professional colleagues who globally provide knowledge for managing risk. Globally we are +10,000 employees, in Denmark we are 220 employees and due to growth we are looking for new colleagues. Individual competence development plans make sure that your needs and further career development is being prioritized. We have education programs tailored to our different business areas and different career paths. We also have a Global Technical Trainee Program for training the best technical candidates. Visit www.dnv.com

Natur

Education fields Social sciences Technology Read more

/210

Science Medico & Health

DNV Do you want to make a difference ? - Join us!

www.dnv.com www.dnvkema.com www.dnvba.com

DNV is a global provider of knowledge for managing risk. Today, safe and responsible business conduct is both a license to operate and a competitive advantage. Our core competence is to identify, assess, and advise on risk management, and so turn risks into rewards for our customers. From our leading position in certification, classification, verification, and training, we develop and apply standards and best practices. This helps our customers to safely and responsibly improve their business performance. Our technology expertise, industry knowledge, and risk management approach, has been used to successfully manage numerous high-profile projects around the world. DNV is an independent organisation with dedicated risk professionals in more than 100 countries. Our purpose is to safeguard life, property and the environment. DNV serves a range of industries, with a special focus on the maritime and energy sectors. Since 1864, DNV has balanced the needs of business and society based on our independence and integrity. Today, we have a global presence with a network of 300 offices in 100 countries, with headquarter in Oslo, Norway. In Denmark we are 220 employees represented in Hellerup, Esbjerg, Fredericia and Aalborg.

Humanities

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark Globally -

53


Talentguide DI - Dansk Industri

Uddannelsesområder Samfund

I DI Dansk Industri ansætter vi hvert år nyuddannede akademikere Teknik Læs vores virksomhedsprofil /212 i konsulentjob. Hos os får du ansvar og mulighed for selv at vise Natur initiativ. Du får fagligt dygtige og hjælpsomme kollegaer, der kan Brug dit talent i DI Sundhed støtte dig i dit arbejde. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig. har Humaniora mod på at tage ansvar og lyst til at sætte ting i gang, evner at lytte og evner at være i samspil med andre. Her er højt til loftet, så du Nina Leth-Espensen, Konsulent /86 kan få din faglighed og ambitioner i spil inden for analysearbejde, Højtuddannede medarbejdere 2013 medlemsservice, politisk interessevaretagelse og meget andet. Faglig og personlig udvikling Indflydelse Netværk Varierende Sæt dit præg på energihandlen og afvekslende arbejdsopgaver Inspirerende kolleger TværfagI DI hjælper vi virksomheder med at vinde. For danske virksomheDanmark 350 ligt samarbejde Entusiasme Sociale arrangementer Ambitioner Globalt der skal vinde. Kun sådan vinder Danmark. Og kun sådan vinder Om os danskerne muligheden for et fortsat liv i velstand og tryghed.Energi DetDanmark er et fuldservice energihandels- Du kommer rundt i vores forskellige afdelinger, og rådgivningsselskab med speciale inden for bl.a. Salg, Handel, Produktion & Balance og Økokan du være med til. termins- og optionsprodukter på el-, gas- og va- nomi. Derved kommer du til at stifte bekendtskab Vi søger løbende nye engagerede medarbejdere, der vil være en del af en arbejdsplads med høje faglige ambitioner og dygtige kolleger.

Christina Busk

I DI får du 500 kolleger. Christina er en af dem. Hun var først praktikant, så student og nu konsulent i DI’s miljøpolitiske enhed. Her har hun ansvaret for DI’s politiske indsats inden for miljøteknologi og klimatilpasning.

Energi Danmark A/S Hos os får du et udfordrende og selvstændigt job i en levende organisation, der gør op med vanetænkning. Og du er selv med til at skabe din karriere, fordi du får ansvar og medindflydelse. Læs mere om DI som arbejdsplads og mød flere medarbejdere på di.dk/job

lutamarkedet.

Vi sælger el til forbrugere inden for erhvervslivet og de offentlige institutioner og køber el af de decentrale kraftvarmeværker. Desuden sælger vi vedvarende energi i form af miljøvenlig el, vandkraft og vindenergi.

ECCO Sko A/S

med blandt andet risikostyring og kundeporteføljeforvaltning, rådgivning af kunder i forbindelse med finansielle produkter og produktionsplanlægning samt overvågning og analyse af energimarkedet. Du får med andre ord en grundig indføring i Energi Danmarks forretningsområder.

Efter traineeforløbet vil du indgå i et af vores Vi handler el direkte på de internationale el-bør- teams med dit eget ansvarsområde, og du komser og tilbyder finansielle el-kontrakter, hvor det mer til at deltage i den fortsatte udvikling af vores er muligt at afdække fremtidigt forbrug eller pro- produkter og forretningsområder. prakduktion af el.

Graduate programmet er et 2 årigt program, som kombinerer tisk arbejde i produktionen og jobtræning i to afdelinger i ECCOs Læs vores virksomhedsprofil /215 Om dig Energi Danmark er aktiv markedsdeltager, når priHQ, samt i en salgsafdeling. Programmet kombinerer de praktisen på el fastsættes – markedsindsigt, som kom- • Du er engageret og analytisk og er i besiddelse mer vores kunder til gode. af et godt overblik. ske aspekter af international forretningsanliggende, med et stærkt Vi betragter vores engagerede og kompetente • Du er først og fremmest holdspiller, men du vil teoretisk fundament, hvor vores trainees bliver udfordret. Det er hurtigt få dit eget ansvarsområde, så du skal medarbejdere som vores vigtigste ressource og arbejde selvstændigt og holde hovedet desuden forventet at de arbejder selvstændigt på deres egne tager pro-udgangspunkt i tillid og respekt for den en- kunne koldt. kelte. Til gengæld for attraktive ansættelsesvilkår Graduate i ECCO /76 stiller vi krav til, at du har personlige og faglige • Du har en økonomisk uddannelse som HA, jekter. egenskaber, der kan matche vores forretningsværdier.

Om jobbet

cand.oecon., cand.merc. eller en bankuddannelse, gerne kombineret med HD.

• Din interesse for de finansielle markeder og markedsmekanismerne er altid til stede!

Hos Energi Danmark får du som trainee både ansvar og rig lejlighed til at sætte dit eget præg på • Du er udadvendt, kundeorienteret og god til at skabe tillid - og du ser muligheder i at arbejde udviklingen og din dagligdag. på tværs af faggrænser.

Uddannelsesområder Samfund Teknik Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 565 Globalt 19.000

Trainee-forløbet varer ca. 12 måneder, og du kommer til at få en grundig indføring i det europæiske energimarked, hvor handel med el, olie, gas, kul og CO2-kvoter er de primære fokusområder.

Energi Danmark A/S

Uddannelsesområder Samfund

Hos Energi Danmark får du som trainee både ansvar og rig lejlighed til at sætte dit eget præg på udviklingen og din dagligdag. Du Læs vores virksomhedsprofil /216 vil få en grundig indføring i det europæiske energimarked, hvor Trainee hos Energi Danmark ”Traineeforløbet hos Energi Danmark giver indblik i en dynamisk branche i udvikling. Jeg handel med el, olie, gas, kul og CO2-kvoter er de primære fokushar gennem de 12 måneder fået viden om både mit eget arbejdsområde, controlling af kunders skifte af elleverandør, samtidig med at jeg er blevet præsenteret for virksomområder. Du kommer rundt i vores forskellige afdelinger, bl.a. Salg, hedens aktiviteter inden for blandt andet handel, salg, analyse og risikostyring. Jeg har fået mine egne ansvarsområder og har en bred berøringsflade både internt og til Handel og Økonomi. Derved stifter du bekendtskab med bl.a.hurtigt ri- datterselskaber vores i Sverige, Finland og Norge.” sikostyring og kundeporteføljeforvaltning, rådgivning af kunder i Helle Jensen, Controller og tidligere trainee i Økonomiafdelingen Controller & Projektansvarlig hos forbindelse med finansielle produkter og produktionsplanlægning Energi Danmark /70 samt overvågning og analyse af energimarkedet. Efter forløbet vil du indgå i et af vores teams med dit eget ansvarsområde.

helt uundværlig

Energinet.dk

Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 130 Globalt -

Uddannelsesområder Samfund

Skru op for mulighederne... Svarene Du bliver fastansat i vores graduateprogram og vil de første 2 år i 2-3på voresLæs vores virksomhedsprofil /217 turnusophold i forskellige afdelinger, der matcher din uddannelse og energiudfordringer interesser. Under graduateforløbet støtter vi dig i din fortsatte faglige blæser ikke i vinden og personlige udviling, og du bliver fulgt af en mentor hele vejen.

De findes hos os Thomas Ebdrup,

...nu med international vinkel 5 graduates skal arbejde på hovedsædet i Fredericia og 1 får mulighed for at arbejde i Ballerup, hvorfra størstedelen af vores gasaktiviteter styres. Som noget nyt er der nu mulighed for at 2 graduates på holdet kan blive udstationeret i 6 måneder til enten Statnett i Norge eller Svenska Kraftnät i Sverige.

54

Teknik

Graduate

Teknik Natur Sundhed Humaniora

/77 Højtuddannede medarbejdere 2013

helt uundværlig

Danmark 400 Globalt -


Se hvem der skal være din fremtidige arbejdsplads Ernst & Young

Uddannelsesområder Samfund

Revisor-trainee i Ernst & Young - en mulighed, der åbner mange døre Med en uddannelse som revisor, stiller du dig i en enestående position til resten af din karriere. Du kommer til at deltage i et unikt internt uddannelsesprogram, som vi kickstarter med et intensivt introduktionsforløb både i Danmark og i udlandet med trainees fra hele Norden. Du vil opleve en stejl læringskurve og frihed under ansvar. Vi er en global virksomhed med et væld af muligheder og et godt socialt miljø. Du kan starte som revisor-trainee med en uddannelse som HHX, STX, HA, HD eller Cand.merc.aud.

Teknik Læs vores virksomhedsprofil /218 Vi går langt for at udvikle dig, både som menneske og som rådgiver, for vi ved, at vores succes afhænger af din.

Sundhed

Line Katrine Nielsen | Head of Recruitment | Human Resources

Humaniora

Ønsker du at blive en del af en global organisation, hvor vi har fokus på at realisere dit potentiale?

Konsulent i Ernst & Young

/87

Hos Ernst & Young får du karrieremuligheder på tværs af forretningsområder og landegrænser. Du får en varieret og udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med god sparring fra kolleger – også efter arbejdstid. Du kan få en karriere inden for:

Vi tilbyder udfordrende og spændende opgaver i et godt socialt og fagligt miljø, hvor du vil have rig mulighed for at udvikle dig fagligt såvel som personligt.

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 650 Globalt 167.000

• Advisory (Consulting) • Transaction (Corporate Finance) • Tax (Consulting) • Revision Læs mere på vores hjemmeside www.ey.com/dk/karriere, følg os på facebook.com/eydanmark eller ring til vores HR-afdeling på 70 10 80 50 og hør mere om dine muligheder.

Finansrådet Som nyuddannet i Finansrådet vil du hurtigt komme til at varetage selvstændige arbejdsopgaver. Opgaverne varierer afhængig af din baggrund og jobbet og kan bestå af alt fra research, rapportskrivning, analyser og høringssvar til mere udadvendte opgaver som udvalgsarbejde, kontakt med medlemsvirksomheder og pressekontakt.

Natur

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /220 Sine, cand.scient.pol, erhvervspolitisk konsulent: Jeg har et spændende arbejde, der bærer præg af, at jeg ofte skal navigere mellem mange politiske aktører. Målet cand.scient.pol, med mit arbejde ererhvervspolitisk at varetage bankernes Sine, konsulent: interesser indenfor vækst- og erhvervspolitik bedst Jeg har et arbejde, der bærer præg af, at muligt. Jegspændende fungerer også som sparringspartner i de jeg ofte skal navigere mellem mange politiske aktører. regionale vækstfora. Målet med mit arbejde er at varetage bankernes interesser indenfor vækst- og erhvervspolitik bedst muligt. Jeg fungerer også som sparringspartner i de regionale vækstfora.varetager Finansrådet

bankernes interesser Vi arbejder på atvaretager sikre maksimal politisk indFinansrådet flydelse og gode udviklingsmuligheder for bankernes interesser vores medlemsvirksomheder. Bankerne har en Vi arbejderbetydning på at sikreformaksimal politisk indafgørende udviklingen i samfunflydelse og gode udviklingsmuligheder for det og beskæftiger ca. 40.000 medarbejdere. vores medlemsvirksomheder. Bankerne har en afgørende udviklingen i samfunVi følger debetydning politiske for processer tæt og spiller det og beskæftiger ca. 40.000 medarbejdere. aktivt og målrettet med i de politiske beslutninger, som har betydning for bankernes Vi følger de politiske processer og spiller forretningsvilkår. Vi retter derfortæt vores indaktivt og med i de politiske beslutsatser ogmålrettet kommunikation mod eksempelvis ninger, som regeringen har betydning for bankernes Folketinget, og EU. forretningsvilkår. Vi retter derfor vores indsatser ogi kommunikation mod eksempelvis Arbejdet Finansrådet kræver kompetente medFolketinget, regeringen ogjævnligt EU. talenter, som arbejdere. Derfor søger vi

Niels, cand.oecon, cheføkonom: Gennem min tid i Finansrådet har jeg oplevet, at her er gode udviklingsmuligheder. Jeg er i dag cheføkonom og udarbejder bl.a. analyser, der er belyser forretningsvilkåNiels, cand.oecon, cheføkonom: rene for vores medlemmer. Jeg har ofte kontakt med Gennem min tid i Finansrådet har jeg oplevet, at og herhar er vores medlemmer, andre brancheorganisationer gode berøringsflade udviklingsmuligheder. er i dag cheføkonom og bred internt i Jeg Huset. udarbejder bl.a. analyser, der er belyser forretningsvilkårene for vores medlemmer. Jeg har ofte kontakt med vores medlemmer, andre brancheorganisationer og har bred berøringsflade internt i Huset.

Natur Sundhed Humaniora

Hvordan er det at arbejde i Finansrådet?

Som nyuddannet kandidat får du stort ansvar Hvordan er det at arbejde råderum i en organisation, der sætter idéiogFinansrådet? udvikling, faglighed og sparring højt. OpgaSom nyuddannet kandidataffårbaggrund du stort ansvar verne vil variere afhængig og job og kan råderum enfra organisation, der sætter idéog være ialt research, rapportskrivning, udvikling, og sparring Opgaanalyser ogfaglighed høringssvar til mere højt. udadvendte verne vil som variere afhængig af baggrund og job opgaver udvalgsarbejde og pressekontakt. og kan være alt fra research, rapportskrivning, og høringssvar mere Ianalyser Finansrådet arbejder vitil efter fireudadvendte kerneopgaver som ogfor pressekontakt. værdier, som udvalgsarbejde sætter rammerne vores

arbejde: Fremsyn, professionalisme, samarI Finansrådet arbejder viVores efter organisation fire kernebejde og arbejdsglæde. værdier, somogsætter rammerne foren vores er moderne fleksibel, og vi har uformel arbejde: Fremsyn, samaromgangstone medprofessionalisme, plads til humor. Det er med engagement og faglig ballast kan arbejde bejde og Vores organisation Arbejdet i Finansrådet kræverjura kompetente medvigtigt forarbejdsglæde. os at, vores medarbejdere trives med eksempelvis økonomi, og kommunier moderne og fleksibel, og vi harpersonligt en uformel arbejdere. Derfor søger vi jævnligt talenter, som og udvikler sig fagligt såvel som kation – gerne med afsæt i sektoren. omgangstone med plads til humor. Det er med engagement og faglig ballast kan arbejde på jobbet. vigtigt for os at, vores medarbejdere trives med eksempelvis økonomi, jura og kommuniog udvikler sig fagligt såvel som personligt kation – gerne med afsæt i sektoren. Læs mere om Finansrådet på www.finansraadet.dk på jobbet.

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark Globalt -

Læs mere om Finansrådet på www.finansraadet.dk

FLSmidth A/S FLSmidth runs two graduate programmes. One to develop the technical sales profiles of tomorrow and the other to develop the supply chain profiles of tomorrow. Technical Sales Engineer / Product Manager – Graduate Programme Supply Chain – Global Graduate Programme Our programmes are launched at different times from year to year, so we encourage you to keep an eye on our career site www.flsmidth.com/careers. The career site also offers the option of creating a job agent to keep you posted when the right opportunity comes along.

Education fields Social sciences Technology Read more your future /221 Create

with us

Learn more about working at GEA Process Engineering and the career opportunities we offer at niro.com/career

Medico & Health Humanities

Commissioning Engineer i FLSmidth

/69

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark 1.575 Globally 13.800

GEA Process Engineering A position at GEA Process Engineering can take you in many directions; from process design and product development to specialist positions, project sales and execution and general management. You will have challenging duties and responsibilities from day one, the opportunity to travel around the world and –on top of that– be part of a great working environment.

Science

Uddannelsesområder Samfund Teknik Read more

/223

Natur Sundhed

Have you ever had a cup of instant coffee? Or a yoghurt? Then you have probably had a product in your hands that we have helped make. We work with many of the world‘s leading producers, so whether it is a food product, medicines or a device of plastic or other chemical compounds, there is a good chance that somewhere in the line, we have supplied process technology for its production.

Project Manager hos GEA Process Engineering

/94

A position at GEA Process Engineering can take you in many directions; from process design and product development to specialist positions, project sales and execution and general management. You will have challenging duties and responsibilities from day one, the opportunity to travel around the world and –on top of that– be part of a great working environment.

Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 257 Globalt 2.325

Learn more about working at GEA Process Engineering and the career opportunities we offer at niro.com/career

engineering for a better world

GEA Process Engineering

55


Talentguide Grundfos Grundfos Graduate Programme er et internationalt karriereudviklingsprogram, som hvert år tilbydes til et antal talentfulde kandidater. Programmet er et 2-årigt forløb med fokus på at give dig som nyuddannet en mulighed for at afprøve dine kvalifikationer i praksis, udforske dit potentiale og skærpe dit talent. Grundfos Graduate Programme er unikt, da det har fokus på dig som person, dine faglige interesser og dine ambitioner. Vi har skabt rammerne for dit forløb - du designer indholdet!

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /224 Anne-Mette

Anne-Mette has an MA in Culture, Communication and Globalization. She has been involved in the marketing of Grundfos ALPHA2 – which included a high-profile international campaign in more than 15 countries.

Anna Pattis, Business / EnvironToday’s talent, tomorrow’s leader, specialist or innovator mental graduate /67 It is no small task we have before us. We are the world’s leading pump company, recognised for innovation and premium quality. Now, we have challenged ourselves to raise the bar even further.

So, we need people who are ready to engage in our goal to put sustainability first and meet the challenges the world faces. In return Grundfos offers attractive opportunities and challenges for personal development and an international career.

Graduate Programme The Grundfos Graduate Programme is a career development programme offered to a limited number of hand-picked, high potential graduates with the intellectual strength, global mindset and innovative ability to contribute to our joint purpose. You enter a 2-year programme designed to meet your professional ambitions and the Grundfos strategies. You lead high-priority projects of 6 months each, spending at least 6 months abroad.

Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 4.800 Globalt 19.000

www.grundfos.dk/job

Giv din karriere Haldor Topsøe den helt rigtige drejning We believe and expect that you have something to contribute from

day one. Beginning your career at Topsøe is a mix of actual project work, education and training - all to strengthen your competeng, der får det hele til at falde i hak – ellerwithin our core businesses. Your work and development are cies ske Bank kan du dreje karrieren i mange k, hvor du får stor indflydelse både på din coordinated by your mentor – an experienced colleague within the ns udvikling. same field of work as yours.

l

n

k-

st

Vi har løbende brug for nye medarbejdere med specialer inden for en lang række områder. Vi huser ikke bare rådgivere, men også et væld af specialister, som varetager opgaver inden for eksempelvis investering, økonomi, jura, marketing, projektledelse, forretningsudvikling og meget mere.

With us you can grow and make a difference from the beginning.

Education fields Social sciences Technology Read more

/226 Need for speed?

Mød os på facebook.com/jyskebank. Her kan du også stille spørgsmål om karriere.

Medico & Health Humanities

W W W. T O P S O E . C O M

and carry out performance evaluations and troubleshooting. We supervise and advise clients on small and large plants around the world. We design and construct processes, make calculations and charts. And we advise customers during plant start-ups.

Do you also want to go skiing in the future? The world needs new solutions. Topsøe has the catalysts and technologies needed to solve some of the world's energy and environmental challenges. We are at full speed – our solutions are continuously being promoted and implemented globally. You can take part in creating value and progress. You can make a difference – and speed up your career.

Fie Alice Hallkvist Wilbek, Catalyst Specialist /68 At Topsøe we give you the possibility to expand your knowledge, have customer contact, and to travel to meet or assist them. You get access to a world of knowledge. And together we make a difference.

A better environment Topsøe’s catalysts and technologies are used in many industries worldwide to create a better environment and to optimize the use of the world's energy and natural resources. We clean the oil and provide cleaner fuels. We remove harmful gases from the flue gas in power plants and from vehicle exhaust. We convert waste into climate-friendly fuel, reduce CO2 emissions, and ensure that more can be produced with less energy. And we are good at it!

Hvad du kan blive ? Tjek jyskebank.dk/job. Eller kontakt os og hør mere om mulighederne i en anderledes bank. På Jyske Banks tv-kanal på nettet, jyskebank.tv, kan du også finde inspiration.

Science

Responsibility and challenge Topsøe has key solutions for some of the challenges highest on the global agenda. That is why we are looking for more colleagues with the need for speed. We work together in a free and informal atmosphere. We are proud to take responsibility and contribute to a better environment.

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark 1.874 Globally 2.310

Do you want to join us?

Immersion, customer contact, travel We use experimental and theoretical methods to develop the scientific understanding that is necessary to improve our products and invent new ones. We make technical proposals,

00

Giv din karriere den helt rigtige drejning

Jyske Bank A/S Som nyuddannet ansat i Jyske Bank kommer du til at indgå i et forløb, der giver muligheder, og som er tilpasset dig og dine ønsker. Når vi ansætter nyuddannede, sker det ud fra et konkret og reelt behov i banken. Vores erfaring viser, at det giver en bedre oplevelse også for dig. Sammen arrangerer vi et introduktionsforløb, hvor der ud over det faglige også er stor fokus på, at du bliver en integreret del af afdelingen. Ønsker du at blive finansøkonom i Jyske Bank, så tjek: www.jyskebank.dk/finansokonom

Læs vores virksomhedsprofil /228 Har du givet din karriere den drejning, der får det hele til at falde i hak – eller vender du stadig mulighederne? I Jyske Bank kan du dreje karrieren i mange retninger – for vi er en decentral bank, hvor du får stor indflydelse både på din arbejdsdag, din karriere og på bankens udvikling. Meget mere end rådgivere Vores indretning afspejler, hvad vi er: en anderledes og uhøjtidelig bank med højt til loftet og med mange muligheder – måske flere, end du går og tror. Vidste du for eksempel at: • Jyske Bank er en dynamisk og proaktiv it-arbejdsplads, der arbejder tæt sammen med Bankdata. Arbejdet med it i Jyske Bank er meget projektorienteret, og vi anvender iterative metoder til både udvikling og konstruktion. • Jyske Markets, vores topmoderne handelsområde, har åbent 24 timer i døgnet året rundt, og der bliver handlet værdipapirer og finansielle instrumenter for 215 mia. kroner – altså i døgnet.

Vi har løbende brug for nye medarbejdere med specialer inden for en lang række områder. Vi huser ikke bare rådgivere, men også et væld af specialister, som varetager opgaver inden for eksempelvis investering, økonomi, jura, marketing, projektledelse, forretningsudvikling og meget mere. Hvad du kan blive ? Tjek jyskebank.dk/job. Eller kontakt os og hør mere om mulighederne i en anderledes bank. På Jyske Banks tv-kanal på nettet, jyskebank.tv, kan du også finde inspiration. Mød os på facebook.com/jyskebank. Her kan du også stille spørgsmål om karriere.

Uddannelsesområder Samfund Teknik Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 3.700 Globalt 200

• Jyske Bank har mere end 110 afdelinger i ind- og udland, som beskæftiger ca. 3.700 medarbejdere.

Kammeradvokaten

Uddannelsesområder R

PARTNE KAT

VO IORAD

SEN

Kammeradvokaten tilbyder en unik og fagligt udviklende fuldmægtiguddannelse for både cand.jur og cand.merc.jur. Vores fokus er at give dig et godt grundlag for en fremtidig karriere som advokat eller erhvervsjurist. Vi lægger vægt på din faglige bredde, og du vil derfor i løbet af din fuldmægtigtid arbejde i forskellige faggrupper. Du bliver hurtigt ansvarlig for dine egne sager, hvilket stiller store krav til dit engagement og din faglige kunnen. Vi arbejder målrettet med karriereudvikling gennem vores talentprogram, der indeholder udviklingsmuligheder inden for både faglige, personlige, forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer.

Læs vores virksomhedsprofil /229 ÆGTIG FULDM

T

Natur

STUDEN

LØFT BLIKKET OG SE FLERE karrieretrin FREM VI HAR JOBBET TIL AMBITIØSE ADVOKATFULDMÆGTIGE OG Advokatfuldmægtig hos ERHVERVSJURISTER SAMT EN UDDANNELSE MED SAMFUNDSPERSPEKTIV Kammeradvokaten /62 Hos os tilbyder vi en solid uddannelse af vores fuldmægtige. Du får ansvar fra den første dag og mulighed for at arbejde i forskellige faggrupper i løbet af dine tre år som fuldmægtig.

Vores primære rolle vil altid være at sikre, at lov og ret overholdes. Der er stor efterspørgsel på vores evner, og vi har travlt. Vi løfter et stort ansvar, og vi løfter i flok.

Samtidig tilbyder vi vores medarbejdere et internt talentprogram, der indeholder udviklingsmuligheder inden for faglige, personlige, forretningsog ledelsesmæssige kompetencer. Alt sammen for at sikre, at vi er en attraktiv arbejdsplads nu og i fremtiden.

Læs mere om at være fuldmægtig hos Kammeradvokaten samt de forskellige faggrupper på vores hjemmeside.

Vi er en privat virksomhed, der arbejder professionelt og målrettet på at være den bedste advokat for staten.

56

Samfund Teknik

KAT ADVO

Løft blikketTM www.kammeradvokaten.dk

Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 350 Globalt -


Se hvem der skal være din fremtidige arbejdsplads Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Uddannelsesområder Samfund

Er du ambitiøs, skarp og målrettet?

Teknik

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder vi i krydsfeltet mellem teori Så vil du trives i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Opgaverne er udfordrende og meningsfyldte. Du får Læs vores virksomhedsprofil /230 ansvar for at løse dine egne sager og frihed til at planog praksis – mellem skarp analyse og aktiv sagshåndtering. Vi giver dig lægge hvornår og hvordan. Til gengæld regner vi med, at du er engageret og leverer stærke, faglige resultater. mulighed for at udfordre erhvervslivets beslutningstager og beskytte forbrugerne i samarbejde med kollegaer, der deler dine ambitioner og ønsker Arbejdsmiljø » Vi skaber blandt andet klare, genArbejdet foregår i et højt tempo med en nemsigtige regler for forbrugerne. Du at opnå resultater. Du får mulighed for et udfordrende og meningsfuldt job. Arbejdet er præget og økonomi stor grad af selvstændighed og initiativ. af jura udarbejder nye regler og fortolker forKommunikationen er ligefrem og åben, brugerloven i forbindelse med forbruog hverdagen er præget af humor og en gernes sager. For eksempel kommer du på højt niveau. Derfor søger vi landets skarpeste jurister og økonomer indenfor konkurrenceret, forbrugerret, positiv tilgang til kollegaer og nye udfortil at fremstille sager for Forbrugerkladringer. genævnet. » Vores opgaver omfatter også at analyudbudsret og industriøkonomi – både nyuddannede og erfarne. Vi lægger stor vægt på, at du hele tiden sere betingelserne for konkurrence på udvikler dig fagligt og personligt. Med et arbejde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får du en stor faglig viden og en bred kontaktflade.

Vi er en kompleks organisation med mange forskellige fagområder. Det skaber dynamik, tværfaglighed og mulighed for, at du kan prøve dig selv af i forskellige job.

KPMG Revisortrainee Hos os er revision ikke bare tørre tal. Hos os er revision en unik mulighed for at komme helt tæt på nogle af landets mest spændende virksomheder og få en suveræn platform for din fremtidige karriere. Uanset om du vil udvikle dig til generalist, specialist eller leder. Samtidig giver jobbet dig alle tiders chance for at koble teori og praksis, for du får både kundekontakt og branchens bedste uddannelse. Du kan også blive udstationeret, når du har gjort dig dine første erfaringer. Du kan søge nu og skal have en uddannelse som HHX, STX, HA/HD eller cand. merc.aud. Næste hold starter til august 2013.

Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 250 Globalt -

12098

Faglighed. Variation. Selvstændighed. Teamwork. Udvikling. Arbejdsopgaver Du fårat mulighed for at prøve kræfter Et job hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver dig en fortsat mulighed for udvikle dinemedfaglige og personblandt andet projektledelse, internatioopgaver og forhandling på højt nilige kompetencer. Du er med til at skabe værdi for samfundet og den enkelte nale forbruger. veau i samarbejde med dygtige kolleger.

Sundhed

12098

forskellige markeder. Du udarbejder sagsoplæg om overtrædelse af konkurrenceloven, afslører karteller og bedømmer, om fusioner kan godkendes. » Styrelsen fremmer konkurrencen om offentlige opgaver. Du udarbejder analyser af, hvordan konkurrencen kan fremmes og vejleder både offentlige myndigheder og virksomheder om reglerne. » Styrelsen har til opgave at sikre et effektivt marked i vandsektoren. Du bidrager ved at fastsætte prislofter, udarbejde økonomiske modeller, behandle klagesager samt føre opsyn med kommunernes vandregnskaber.

Natur

Tænker du som en vinder? Så er du i godt selskab hos os

Tænker du som en vinder? Så er du i godt selskab hos os

I KPMG får du alle muligheder for at dyrke dit talent og realisere dit potentiale, bl.a. ved at arbejde sammen med talentfulde kolleger og for ambitiøse virksomheder, der forventer top-rådgivning.

I en global revisions- og rådgivningsvirksomhed som KPMG er toppræstationer forventet og værdsat. Frem for alt baseret på teamwork, I KPMG får du alle muligheder forkompetencer at dyrke hvor de enkeltes og diversitet gør os i stand dit talent og realisere dit potentiale, bl.a.til at levere mere, end kunden ved at arbejde sammen med talentfulde forventer. I sidste ende er det kolleger og for ambitiøse virksomheder, vores vilje og vores evne til der forventer at støttetop-rådgivning. hinanden, der giver os sejrene. Vi kalder det vinderinstinkt. I en global revisions- og rådgivnings-

Læs vores virksomhedsprofil /231 virksomhed som KPMG er toppræstationer forventet ogLæs værdsat. mere på Frem for alt baseret kpmg.dk/karriere på teamwork, hvor de enkeltes kompetencer og diversitet gør os i stand til at levere mere, end kunden forventer. I sidste ende er det vores vilje og vores evne til at støtte hinanden, der giver os sejrene. Vi kalder det vinderinstinkt.

Uddannelsesområder Samfund Teknik Natur Sundhed Humaniora

Strategy Consultant i KPMG /108 Højtuddannede medarbejdere 2013

Læs mere på kpmg.dk/karriere

Danmark 1.400 Globalt 145.000

You can combine six LEGO® bricks of the same shape and colour in more than 900 million ways. You have almost as many options when it comes to designing your career in the LEGO Group.

LEGO Koncernen

Uddannelsesområder Samfund

Vil du være med til at opbygge LEGO Koncernen i Asien?

Teknik Læs vores virksomhedsprofil /233

LEGO Koncernen satser på ungdommen og skaber med sit graduate-program helhedstænkende medarbejdere, der kan træde ind på forskellige funktioner i både ind- og udland. LEGO koncernen rekrutterer til opstart i september 2013 graduates til forretningsområderne Marketing og Operations. Forløbet består af fire rotationer af seks måneders varighed og strækker sig således over 24 måneder. Programmet har en stærk global profil, da det byder på ophold i Asien. Tag med på rejse!

Logica Danmark A/S

Endless international career opportunities The LEGO Group is a global company with international career opportunities. We make sure that you always have the chance to build on both your professional and personal competencies, regardless of what kind of work you do. We promote a culture of learning. Therefore you will also take on a great deal of responsibility in your own continuous learning process. You can be a specialist in a single field, a generalist with a broad knowledge – or something in between. You can stay in one country, or move around between our international offices. No matter where and with what you work, we will support you to a meaningful career and you will play a part in developing children’s creative and problem-solving skills.

Play well The LEGO Group is founded on fun, creativity, innovation and imagination. The name ‘LEGO’ is an abbreviation of the two Danish words “leg godt”, meaning “play well”. And that has been our guideline since 1932. Today, LEGO Group is the world’s largest manufacturer in construction toys and LEGO products are sold in more than 130 countries.

Natur Sundhed Humaniora

”Det bedste er ikke for godt” /44

A world-class brand You will be working for a company with a brand that has been on top of the industry since before branding was fashionable. Even though a lot of things have changed since the beginning, our way of doing business has not. To us, success is never a question of just turnover and financial results; we consider viable development, cooperation and environmental care to be just as important. Always have. Always will.

Working in the LEGO Group

The LEGO Group is an inspiring and rewarding place to work. The instant trust and openness that you find between colleagues at the LEGO Group makes it feel like family, and we believe there are no limits to what we can achieve when we bring together the diverse range of talents that exist across the global LEGO community. So if you are a dedicated professional with an imaginative mind who wants to take play seriously, we can offer you the building blocks for a great career. Just remember, that you also need the ability to see what is fun, fantastic and magical.

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark Globalt -

Your move Did you know that we also have several Trainee programs? You can for instance be a Trainee within Finance, Logistics, IT, Sales and Marketing or Mechanical Engineering. See more information in the Trainee Guide here in Karrierevejviseren.

Interested? Visit jobs.LEGO.com to learn about how you can build your LEGO future. LEGO, the LEGO logo, the knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Uddannelsesområder Samfund

Mulighederne er mange i Logica!! Er du studerende i en uddannelsesretning, som er relevant i vores forretningsområder, så kan vi tilbyde at stå til rådighed i forbindelse med eksamens- / specialeopgaver og praktikophold. Er du kandidat eller studerende på udkig efter et studierelevant studenterjob, evt. som juniorkonsulent, er der også mulighed for det i Logica. I vores 2-årige graduateprogram uddanner vi projektledere, arkitekter og sælgere til at arbejde professionelt og forpligtet med velfærds-it.

Teknik Læs vores virksomhedsprofil /236 Together we are stronger I Logica, som er en del af CGI, er innovation og samarbejde nøgleord – både når vi taler arbejdsopgaver og kunder. Vores kultur er baseret på en entreprenør tankegang og den fleksibilitet, der skal til for at tænke innovativt. Vi samarbejder med vores kunder om it-baserede forretningsløsninger og it-services. Der ligger anerkendte teknologier til grund for vores udvalg. Microsoft, Oracle, IBM, JBoss og SAP er nogle af dem. Vi har dygtige it-specialister blandt medarbejderne og lægger vægt på at have fag-/branchekonsulenter, som hurtigt sætter sig ind i kundernes forretning. Frihed under ansvar i et engageret miljø Når man arbejder i store projekter, er der brug for mennesker, som trives med råderum, faglige udfordringer og ikke går på kompromis med professionalismen. Vi har stor respekt for engagement.

People, people, people Vi er fagligt dygtige og professionelle, har personlighed og holdninger samt lyst til at udvikle os. Kreativitet og nysgerrige mennesker er med til at påvirke udviklingen. Vi har et højt engagement, ambitioner og tager aktivt del i dagligdagen samtidig med, at vi opretholder en sund balance mellem arbejde og fritid. Tænk ud over rammerne og bland det med en passende mængde faglighed og realitetssans. Det er sådan, vi arbejder. Frigør dit potentiale hos os Som en del af Logica og dermed CGI får du mulighed for at udvikle dig og vokse i et internationalt miljø med lokalt engagement, hvor aktuelle opgaver er afsæt for en interessant fremtid. Vi har brug for it-specialister, udviklere, fag-/branchekonsulenter, it-arkitekter og projektledere inden for de løsninger, brancher og teknologier, vi arbejder med. Aktuelle ledige stillinger finder du på vores karrieresider. Er der ikke en ledig stilling, der matcher din profil og kvalifikationer, så registrer dit cv i vores database eller opret en jobagent – så finder vi dig, når stillingen er her.

Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 800 Globalt 72.000

57


Talentguide Microsoft Development Center Copenhagen Microsoft Development Center Copenhagen er muligheden for at træde ind den globale Microsoft-verden – med fodfæste i Danmark. Vi er en virksomhed for dig, hvis du har lyst at arbejde med international softwareudvikling på højeste niveau sammen med top-talenter fra hele verden. Vi tilbyder en lang række forløb for både kandidater og studerende fra alle dele af verden. Du kan læse mere om vores programmer og udforske dine muligheder på vores internationale karrieresite: https://careers.microsoft.com/careers/EN/DK/Graduate.aspx

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /237

Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 900 Globalt 90.000

MT Højgaard Turnusordning i MT Højgaard Bliv klædt på til at varetage fremtidige opgaver inden for bygge- og anlægsbranchen. Hvis du er forholdsvis nyuddannet og har mod på opgaver i både Danmark og udlandet, er vores turnusordning en mulighed. Som turnus bliver du fastansat fra dag ét og herefter følger et spændende og udfordrende forløb over 3-3 ½ år. Der vil også indgå et forløb på vores interne kursus Academy. Vi ansætter omkring seks turnusingeniører/-konstruktører om året. Hvis du er interesseret så læs mere på mth.dk og send en uopfordret ansøgning via vores online ansøgningsskema.

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /242 En verden af udfordringer og muligheder

alle elementerne på plads. Da den brød sammen, stoppede hele produktionen, og der var ingen reservedele i Grønland. Her fandt vi på blot to dage en ny kranmotor i Belgien, som vi fik fløjet til Grønland og monteret, så byggeriet kunne fortsætte. I Danmark ville vi jo bare have ringet til kranfirmaet og fået dem til at løse problemet med det samme.

Udfordringer er der nok af, når man befinder sig i et land, hvor man er afhængig af, at alle byggematerialer skal leveres med skib fra Danmark, og hvor et koldt og til tider barskt klima ofte griber forstyrrende ind i enhver form for planlægning. Men det er spændende.

Jesper Bundgaard har været ansat i MT Højgaard siden 2005. Jesper sætter stor pris på de gode muligheder for at prøve kræfter med alle facetter af bygge- og anlægsarbejdet både nationalt og internationalt. Selv om Jesper kun er i starten af 30’erne, har han allerede prøvet meget. Ud over to ophold i Nuuk har han også været med på en række større projekter i Danmark som eksempelvis Svendborg Gymnasium.

− Den helt centrale maskine på byggepladsen ved Nuuk Center var en tårnkran, der løftede

Danmark Globalt -

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /244

Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 350 Globalt -

Niras

58

Højtuddannede medarbejdere 2013

Læs mere på mth.dk

I Netcompany udvikler du dig i et trygt miljø til at blive én af de bedste inden for dit felt. Du får masser af ansvar fra første dag. Du bliver en del af Netcompany Academy®, hvor du følger et fast struktureret udviklingsprogram. Du får tildelt en personlig mentor, der er en del af Netcompanys ledelse. Og så kommer du aldrig til at sidde alene med en opgave, men arbejder derimod sammen med de bedste i branchen, som du kan sparre med og spørge til råds.

Du vil med det samme skulle spille ind med din faglighed ved at deltage i spændende og udfordrende projekter. Du udvikler dine spidskompetencer yderligere ved at deltage i faglige netværk og ved sparring med dine højtkvalificerede kolleger. I projektarbejdet og med et stigende ansvar vil du udvikle dig i forhold til projektledelse, faglighed, kunder og salg, internationale projekter eller ledelse. Mulighederne er mange, og sammen med din leder lægger du en plan for lige netop din udvikling.

Sundhed

Hans pålidelige og professionelle indsats har ført til, at han i efteråret 2012 blev nummer to i den årlige konkurrence om at blive årets erhvervstalent på Fyn.

Netcompany A/S

Vil du udfordre din faglighed i krydsfeltet mellem projekter, kunder og kolleger?

Natur Humaniora

MT Højgaard er en international virksomhed, som giver gode muligheder for, at man kan prøve sine idéer af i udlandet. Bygnings­ ingeniør Jesper Bundgaard har i to omgange boet i Grønlands hovedstad Nuuk, hvor han blandt andet har været projektleder på det hidtil største bygningsværk i Grønlands historie, Nuuk Center.

− Man er konstant nødt til at tænke kreativt. Når der opstår en udfordring på byggepladsen, er der kun én selv og de andre på pladsen til at løse den. Man kan ikke bare ringe efter hjælp, forklarer Jesper Bundgaard og nævner et sigende eksempel:

Netcompany ER et graduate program. Hos os kan du derfor se frem til mere end et to-årigt forløb med turnus i forskellige afdelinger.

Natur Sundhed

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /246

Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 800 Globalt 1.075


Se hvem der skal være din fremtidige arbejdsplads R ETHI N K PI PELI N E

NNIT A/S Er du nyuddannet kandidat? Og er du klar til en flyvende start på din it-karriere? Så er NNIT Graduateprogram en oplagt mulighed for dig. Du er færdig som for eksempel datalog, it-ingeniør, cand.it. eller cand.merc.dat. Du har opnået gode resultater i din studietid og er analytisk, ambitiøs og en teamplayer. Du får en personlig mentor, og i løbet af 18 måneder får du bred praktisk erfaring. Du bevæger dig gennem to-tre moduler, der svarer til tre kerneområder inden for it, eventuelt kombineret med ophold på et af vores internationale kontorer. Fokus på praksis og læring på projekter og i dialog med de andre graduates og din mentor.

Nordea Hvert år ansætter vi graduates i Nordea. Vores graduates bliver ansat i specialiststillinger og indgår i et skræddersyet forløb det første år. Hold øje med Nordeas graduate stillinger i foråret. Vi søger nyuddannede talenter, som ønsker at gøre en forskel i deres arbejde, og som samtidig vil udvikle deres potentiale. Nordeas Graduate Programme er kendetegnet ved at give de bedste on-the-job-muligheder: Et grundigt kendskab til forretningen, seminarer med faglig og personlig udvikling, en mentor og et godt netværk i organisationen. Kort fortalt – alle muligheder for at skabe en spændende og udfordrende karriere.

Samfund Teknik

Læs vores virksomhedsprofil /247

Natur Sundhed Humaniora

Hos NNIT er du tæt på de store it-opgaver fra start.

Vores medarbejdere skal have lov til at præge firmaet, Graduate i Det NNIT /79 ikke omvendt. gælder også internationalt. Se dine muligheder på nnit.dk/job

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 1.300 Globalt 1.850

4321_NNIT_Ann_Employer_133_218.indd 1

01/09/11 13.50

Uddannelsesområder Samfund Teknik

Læs vores virksomhedsprofil /248

Natur Sundhed Humaniora

Anna Ebbersten, Assistant Dealer /64

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark Globalt -

Christian Svensson, Analyst

IT Expert /82

Nykredit – en attraktiv og krævende arbejdsplads

Nykredit Hos Nykredit kan du som nyuddannet forvente at blive en del af en ambitiøs virksomhed, hvor mulighederne er uendelige for dig, som har ambitioner og ønsker en karriere, hvor der fra begyndelsen er stor opmærksomhed omkring din kompetenceudvikling. Vi går efter de dygtigste kandidater, som har viljen til karriere. Til gengæld får du muligheden for at udfolde dit talent i Nykredits eget regi, og der er mange karriereveje uanset i hvilken afdeling, du begynder.

Uddannelsesområder

Det er sjovere at opbygge et internationalt firma end at blive en brik i et

Nykredit er en af – Danmarks førende fiNykredit nanskoncerner med bank og realkredit en attraktiv og Vi øger som de to bærende elementer. hele tiden vores vækst og udbygger vores krævende arbejdsplads

Read more

forretningsområder, så vi er med til at slå tonen an er i den finansielle sektor. Vi har Nykredit en af Danmarks førende fifokus på at tænke og og finde innovative nanskoncerner mednyt bank realkredit løsninger gavn forelementer. vores kunder. som de totilbærende Vi øger

/249

hele tiden vores vækst og udbygger vores Nykredit er en af Danmarks mesttil attraktive forretningsområder, så vi er med at slå og krævende Det Vi er har vi for tonen an i denarbejdspladser. finansielle sektor. at kunne tiltrække og fastholde dygtige fokus på at tænke nyt og finde innovative medarbejdere, somforkan fortsætte løsninger til gavn vores kunder.med at realisere Nykredits ambitioner og skabe de forretningsresultater, vi ønsker os.attraktive I NyNykredit er en af Danmarks mest kredit arbejderarbejdspladser. vi med synligeDet karriereveje, og krævende er vi for klare og konsistente og kompetenceat kunne tiltrække ogmål fastholde dygtige krav, der er knyttet til den enkeltemed stilling, medarbejdere, som kan fortsætte at så vi hverNykredits især ved,ambitioner hvornår vi er succes. realisere ogen skabe de

Line Sofie Vad Østergaard, forretningsresultater, vi ønsker os. I NyVi udvikler ditvitalent Proceschef /91 kredit arbejder med synlige karriereveje, Vi vægter den personlige og faglige udklare og konsistente mål og kompetenceviklingder højt. Vi stræber efter at spotte og krav, er knyttet til den enkelte stilling, udvikle vores gennem karrieresamså vi hver isærtalenter ved, hvornår vi er en succes. taler, faglige kurser og udviklingsprogrammer, således dit de dygtige Vi udvikler talent medarbejdere har mulighed udnytte deres talentudtil at Vi vægter for denatpersonlige og faglige forme deres egen karriere i Nykredit. vikling højt. Vi stræber efter at spotteHar og du viljenvores til karriere – viser vi dig vejen. udvikle talenter gennem karrieresam-

Uddannelsesområder Samfund Teknik Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark Globalt -

Skab succes. Også for dig selv

taler, faglige kurser og udviklingsprogrammer, således de dygtige medarbejdere har mulighed for at udnytte deres talent til at forme deres egen karriere i Nykredit. Har du viljen til karriere – viser vi dig vejen.

PwC Revision | Skat | Rådgivning Revisortrainee Vil du udvikle og udfordre dine evner som revisor? Så søg ind i vores Assurance afdeling. Her vil du naturligt blive endnu bedre, når du dagligt møder højt kvalificerede kollegaer, rådgivere og specialister i et levende, internationalt miljø, hvor vi deler vores erfaringer. Vi har et stort internt uddannelsesprogram, der hele tiden sikrer din udvikling og er en global organisation, der tilbyder mange muligheder. Vi søger Trainees med HHX, STX, FØ, HA og cand. Merc. Aud baggrund til start 1. september 2013

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /252

Natur Sundhed Humaniora

Senior Associate hos PwC

/101 Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 1.700 Globalt 180.000

59


Talentguide

it takes a touch of genius Creating sustainable societies requires talent and world class engineering skills. The Harpa Concert and Conference Centre in Reykjavik adds value and breathes new life into the city. If you thrive on world class ambition and on turning global challenges into new possibilities for people and societies, join our 10,000 specialists in one of our offices in 19 countries. Read more at: www.Ramboll.dk

Rambøll

Education fields Social sciences

Being young at Ramboll opens the door to an exciting future that lets you play ball with an excellent group of colleagues and try your hand at the most compelling projects in the business. While studying, you can join Ramboll as an intern, student worker or thesis student. You will team up with exceptionally bright colleagues in a professional environment that enables you to take on challenging assignments that stretch – and strengthen – your personal and professional competencies.

Technology Read more

/253

Science Medico & Health Humanities

It takes a touch of genius_133x218_2013_Karrierevejviser.indd 1

21/09/2012 13:51:31

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark Globally 10.000+

Siemens

Education fields Social sciences

Are you looking for new challenges, promising prospects and endless possibilities? Dare to ask! The Siemens Graduate Program has been encouraging the international development of future leaders and the promotion of excellence since 1922. Three challenging assignments in two years, one of them abroad. Intense training on and off the job, rewarding experiences, a lot of fun and new colleagues from around the globe – that is in short what the Siemens Graduate Program has to offer. Curious to find out more about the Siemens Graduate Program? Visit our website!

Technology ReadKan more man besvare verdens /260 sværeste spørgsmål og stadigvæk have det sjovt?

Medico & Health Humanities

Sørg for at stille de svære spørgsmål.

Vi besvarer verdens sværeste spørgsmål hver dag. I Siemens er 360.000 mennesker bundet sammen af en grænseløs nysgerrighed, der giver svar.

Proposals, Engineering, Software, Projects & Logistics, Supply Chain, Offshore, Service og stabsfunktionerne Finance, IT, Communications og HR.

Om Siemens Med innovative løsninger inden for Infrastrukturer og Byer, Energi, Industri og Healthcare samt den mest omfattende miljøportefølje kan Siemens kalde sig en global markedsleder. Den drivende kraft bag denne succeshistorie er vores medarbejdere. Deres nysgerrighed og lidenskab gør os til den virksomhed, der finder svarene på verdens sværeste spørgsmål. Fordi de tør at stille spørgsmål. Hver dag.

Hvilke personlige og faglige kvalifikationer søger vi hos en ny kollega? Vi søger talentfulde, initiativrige, entusiastiske, spørgelystne og innovative medarbejdere med stærke faglige kompetencer og lyst til at gøre en indsats for miljøet.

R&D Engineer hos Siemens Corporate /98 TheTechnology financial

industry needs a strong software platform Hvilke profiler søger vi? Vores medarbejdersammensætning består af uendeligt mange forskellige profiler – lige fra HR medarbejdere til økonomer, ingeniører og projektledere�og nogle har endda en PhD baggrund. Fælles for dem alle er, at de er yderst talentfulde inden for hvert deres faglige område. Vi er ofte på udkig efter nye talenter til vores afdelinger: Sales &

Science

Hvad kendetegner Siemens som arbejdsplads? Der kan ikke være nogen svar uden mennesker til at stille de svære spørgsmål. Til at finde svarene på verdens sværeste spørgsmål har vi brug for medarbejdere som tør stille dem. Nysgerrige mennesker der har en dybdegående forståelse for den verden vi lever i. Dedikerede mennesker som er fast besluttede på at finde svar. Mennesker som ønsker at gøre en forskel. Ligesom de flere end 360.000 mennesker der arbejder i Siemens. Og måske, ligesom dig?

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark 6.500 Globally 360.000

That’s why we need you

Graduate i Siemens Wind Power /80 Dare to ask.

SimCorp

HR_karrierevejviser133x218_1112.indd 1

22/11/12 15.46

Education fields Social sciences

When you join SimCorp, a thorough introduction programme is ready for you. We prioritise giving you a smooth and yet stimulating transition and introduction to working at SimCorp. The vast majority of our new colleagues join the SimCorp Academy – a 3-week professional, in-depth introduction to our software solution SimCorp Dimension. Following SimCorp Academy your continued introduction will take place in your unit, with on-the-job training and relevant courses. All new employees are assigned a tutor, who is an experienced colleague and dedicated to give you a great start in SimCorp!

Technology Read more FINANCIAL DISTRICT, NEW YORK

Working at SimCorp means making a difference. At SimCorp, you help create the tools that shape the global financial industry of tomorrow. SimCorp provides integrated software solutions that can turn investment management companies into winners. With SimCorp, you make the most of your ambitions, realising your full potential in a challenging, empowering and stimulating work environment.

/262

“When I joined SimCorp, I was very impressed with the introduction programme offered to me.” Lars, Assistant Vice President

Meet Lars and other employees at simcorp.com/ meetouremployees

Are you among the best qualified in finance, economics, computer science or mathematics?

Science Medico & Health Humanities

Find your next challenge at www.simcorp.com/careers

Mitigate risk Reduce cost Enable growth

Karen Binderup Scherr, Senior System Developer /104 simcorp.com

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark 474 Globally 1.103

Anders Schack-Nielsen, System Developer /110

Statens Serum Institut

Uddannelsesområder Samfund

Som nyuddannet får du på Statens Serum Institut masser af ansvar og dygtige kollegaer i en virksomhed med høj grad af faglighed og store ambitioner. Vi tror på, at den enkeltes karriereudvikling er individuel samtidig med, at den skal tilpasses organisationens udvikling. Vi hjælper og støtter dig i din udvikling, men det er i høj grad op til dig selv at gribe mulighederne og målrette din karrierevej.

Teknik Læs vores virksomhedsprofil /263

Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 600 Globalt -

60


Se hvem der skal være din fremtidige arbejdsplads Terma A/S

Education fields Social sciences

In Terma, we welcome graduates.

Technology Read more

Graduates bring us the newest knowledge and challenge our way of thinking – and we appreciate that.

/270

Science Medico & Health Humanities

You will be part of our projects and participate on equal terms with more experienced employees.

Mads Bach-Sørensen, Software Engineer /106

In Terma, you can expect to gain valuable insight and experience from a leading supplier of mission-critical solutions for the aerospace, defense, and security sector within the first years of your career.

Employees with a higher educationin in 2013 Denmark 400 Globally 460

Tetra Pak værdier Tetra Pak værdier

Tetra Pak Hoyer A/S

• Kundefokus & langsigtet perspektiv • Kundefokus & langsigtet perspektiv

• Kvalitet & nytænkning

• Kvalitet & nytænkning

• Frihed & ansvar • Frihed & ansvar

Tetra Pak Hoyer A/S – Ice Cream is our Business

• Partnerskab & arbejdsglæde • Partnerskab & arbejdsglæde

Læs vores virksomhedsprofil /271 Vi er ca. 220 personer på adressen i Aarhus, hvor du bl.a. finderI Danmark finder du følgende Tetra Pak virksomheder: Pak Inventing A/S, Hjørring afdelinger som R&D, Engineering, Installation & Commissioning• Tetra • Tetra Pak Scanima A/S, Aalborg samt Technical Sales & Service.

Uddannelsesområder Samfund Teknik Natur Natur

I Danmark finder du følgende Tetra Pak virksomheder: http://www.sologstr

aspx?&startdate=13-06-2009&end• Tetra Pak Inventing A/S, Hjørring and.dk/soeghus. http://www.sologstr date=20-06-2009&days=7&persons= - Strips til kartoner aspx?&startdate=13-06-2009&end12&total=0&pets=1&waterdistance

and.dk/soeghus. =0&region=1&destination=0&rurl= • Tetra Pak Scanima A/S, Aalborg date=20-06-2009&days=7&persons= - Mix enheder til procesudstyr%2fDefault.aspx&type=hidden&co 12&total=0&pets=1&waterdistance untry=DK =0&region=1&destination=0&rurl= • Tetra Pak Hoyer A/S, Højbjerg - Produktionsanlæg til iscremeindustrien - Mix enheder til procesudstyr%2fDefault.aspx&type=hidden&co untry=DK • Tetra Pak Cheese & Powder Systems A/S, Højbjerg

Strips til kartoner

Sundhed Humaniora

• Tetra Pak Hoyer A/S, Højbjerg - Filtrerings- og osteanlæg til mejeriindustrien

Mechanical Designer i Tetra Pak Vi har brug for dig og din viden • Tetra Pak Cheese & Powder Systems A/S, Højbjerg Hoyer /89 For at vi fortsat kan være førende inden for vores branche har vi• Tetra Pak Danmark A/S, Højbjerg brug for den nyeste viden. Den får vi blandt andet fra studerende og nyuddannede ingeniører. Derfor har vi lavet en graduate-ordning med fokus på områderne maskin, elektro, IKT og stærkstrøm. - Produktionsanlæg til iscremeindustrien • Tetra Pak Danmark A/S, Højbjerg

- Salg, projektering og service af proces-og forpakningsudstyr

- Filtrerings- og osteanlæg til mejeriindustrien

Højtuddannede medarbejdere 2013

- Salg, projektering og service af proces-og forpakningsudstyr

Tetra Pak, , PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

Danmark 300 Globalt 14.000

Tetra Pak, , PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

VELUX

Uddannelsesområder Samfund

For initiativrige og dygtige medarbejdere, der gerne vil være med til at gøre en forskel for vores kunder, miljøet og samfundet, er ansættelse i VELUX Gruppen en spændende og attraktiv udfordring med mulighed for personlig og faglig udvikling. Vi har en række internationale uddannelser inden for ledelse, projektledelse, salg og produktkendskab, ligesom vi har et internationalt graduateprogram, som henvender sig talentfulde unge med merkantil eller teknisk baggrund.

Læs vores virksomhedsprofil /272

Teknik Natur Sundhed Humaniora

Nicki Svendsen, Udviklingsingeniør /112

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark Globalt -

Læs mere på www.velux.com

Visma Hvert år søger vi et hold juniorkonsulenter til vores Nyt Krudt program, som begynder i august/september. Vi kalder programmet Nyt Krudt, fordi vi kun ønsker nye kolleger, der har masser af energi og begejstring, og som ønsker tryk på karrieren lige fra starten. Du skal være færdiguddannet som IT- eller softwareingeniør, datalog, cand.it., cand.merc.dat. eller tilsva-rende. Du bliver en del af et hold af juniorkonsulenter, som følges ad de første 6-8 uger. Du vil fra starten bliver tilknyttet et aktuelt kundeprojekt for senere at kunne komme helt i frontlinjen hos vores kunder. Selv om vi stiller store krav til dig, lytter vi også til dine idéer, fordi vi gerne vil bruge det sidste nye, som du sikkert ved mere om end os.

Uddannelsesområder Samfund Teknik Læs vores virksomhedsprofil /275

Natur Sundhed Humaniora

Højtuddannede medarbejdere 2013 Danmark 130 Globalt 400

61


Samfund

Sigrid Majlund Kjærulff, 29 år Uddannelse: 2010 – Cand.jur., Københavns Universitet Baggrund: 2007 – Stud.jur., FrølundWinsløw advokat firma (nu Winsløw advokatfirma) 2005 - Stud.jur., Advokaterne Amagertorv 11 (nu Homann Advokater) Bonusinfo: Studerede et semester ved University of California, Hastings College of The Law i San Francisco.

Advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten Sigrid Majlund Kjærulff har i sit job hos Kammeradvokaten både fået erfaring med behandling af konkursboer og retssager. Hun trives blandt sine dygtige kolleger, hvor der også er tid til at have det sjovt sammen. Da Sigrid afsluttede sin jurauddannelse, var hun i tvivl om, hvilken vej hun nu skulle gå. Men efter to år hos Kammeradvokaten har hun prøvet så mange forskellige områder af, at svarene begynder at melde sig. “Kammeradvokaten er et godt sted at arbejde, for som advokatfuldmægtig får jeg mulighed for at prøve mange forskellige retsområder og sagstyper. Samtidig har jeg tidligt i min uddannelse til advokat fået procedureerfaring. Det har været en kæmpe udvikling for mig at komme i retten.”

Retten lokker Kammeradvokaten er et privat advokatfirma, som varetager hvervet som statens advokat. Som nyuddannet er Sigrid i en treårig uddannelsesstilling, hvor hun kommer rundt i flere af firmaets faggrupper. Det første år arbejdede hun i insolvensafdelingen, som primært beskæftiger sig med behandling af større konkursboer såsom IT Factory og Amagerbanken. “Det var en travl og spændende afdeling, jeg kunne godt lide tempoet. Der var et godt humør og drive, og der skete mange uforudsete ting. Jeg var virkelig glad for at være der.” Derefter rokerede hun til firmaets procesafdeling, og her fik hun mulighed for at få erfaring med at gå i retten. Firmaet har over 1.200 retssager om året, og der er derfor rig mulighed

62

for at komme i retten som fuldmægtig. “I procesafdelingen beskæftiger vi os med sager, hvor der er konflikter mellem borgerne og staten. Jeg behandler primært sager inden for udlændingeret, socialret og erstatningsret. Som fuldmægtig hos Kammeradvokaten får du i høj grad ansvaret for dine egne sager. Det betyder, at jeg selv udarbejder processkrifterne og efterfølgende møder i retten. Det er mit indtryk, at Kammeradvokaten er unik på det område. ”

Tid til sammenhold Sigrid har fået stort ansvar, men hun føler samtidig, at hun er på sikker grund. I samtlige af de sager hun behandler, er der tilknyttet en advokat eller partner. I sit arbejde kan hun derfor altid sparre med en anden jurist. “Sagspartneren er en erfaren kollega, som har det overordnede ansvar, og som jeg kan altid kan spørge til råds. Det er rart, at der er så stor sikkerhed og dermed høj kvalitet i det, jeg laver.” Sideløbende med sine arbejdsopgaver deltager hun i kurser inden for de områder, hun arbejder med, ligesom Kammeradvokaten lægger et karriereprogram for den enkelte medarbejder. Som en del af programmet har hun løbende samtaler med en erfaren advokat om, hvordan hun kan udvikle sig fagligt i forhold til sine ønsker og firmaets mål. Sigrid er samtidig glad for, at det er en uformel omgangstone og en god social stemning.

“Vi er mange unge medarbejdere, og det er med til at give en god stemning. Jeg deler kontor med en anden fuldmægtig, og det er en oplagt mulighed for både faglig og personlig sparring. Det har været en kæmpe gevinst.” ”Derudover bliver det prioriteret, at vi har nogle oplevelser sammen, fx var vi til forpremiere på den seneste James Bond-film. Og så gør de rimelige arbejdstider, at det er muligt at kombinere det at være på et travlt advokatkontor med et liv ved siden af.” De to år hos Kammeradvokaten har derfor givet Sigrid lyst til prøve kræfter med at være advokat. “Jeg kunne godt forestille mig at fortsætte hos Kammeradvokaten, for det er et sted med høj kvalitet og faglighed, godt kollegialt sammenhold, og så er det bare fedt at blive inspireret og vejledt af så mange dygtige og erfarne kolleger.”

NER PART

T VOKA

AD

SENIOR

KAT ADVO

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen: IG MÆGT

/229

FULD

T

EN STUD

kammer.go.dk

LØFT BLIKKET OG SE FLERE karrieretrin FREM


Samfund

Brian Michael Vilms, 32 år Uddannelse: 2004 – Cand.ling.merc. i Engelsk og Interkulturelle markedsstudier Baggrund: 2007 – Kundeservicemedarbejder hos Telmore Bonusinfo: Drømte om at blive TV2’s nye Ulla Terkelsen, indtil han stiftede bekendtskab med ledelse.

Afdelingsleder i Telmore Brian Michael Vilms har gjort lynkarriere hos Telmore. Gode resultater og en høj empati har været medvirkende til, at han i dag har det overordnede ansvar for at lede og udvikle 80 medarbejdere. Da Brian Michael Vilms efter sin uddannelse startede som kundeservicemedarbejder hos Telmore, var han godt klar over, at han stod på det nederste trin på karrierestigen. Men der gik ikke lang tid, før han begyndte at bevæge sig opad. Fire måneder senere var hans titel ændret til senior, og efter yderligere fire måneder var han teamleder for mobilafdelingen. I dag er han afdelingsleder for hele kundeservice og står for den daglige ledelse af otte ledere og er overordnet ledelsesansvarlig for 80 medarbejdere. ”Ledelsen har stolet på mig og givet mig lov til at bevise mit værd”, siger han, da han skal forklare sin raketagtige opstigen. ”Første gang jeg blev teamleder, forslog jeg selv til chefen, at de skulle overveje mig til stillingen. Siden har de været gode til at lytte til, hvad jeg gerne ville.”

Next level Som leder er det Brian Michael Vilms’ primære opgave at sørge for, at Telmore leverer markedets bedste kundeservice. Derudover har kundeservicemedarbejderne en lang række delmål, som han holder styr på, ligesom han rapporterer tilbage til ledelsen med de aktuelle resultater. ”Vi skal hele tiden skabe en højere performance og optimere vores resultater. Det er mit

ansvar at skabe en fælles retning ved at forklare strategien til medarbejderne, sådan alle er med.” Han står også for at coache og lave udviklingsplaner til sine ansatte. Hos Telmore er det en del af forretningsstrategien, at medarbejderne skal udvikles til ‘the next level.’ Rollen som leder passer ham godt. ”Jeg går efter at skabe en nærværende ledelse. Det er nok det sværeste ved jobbet, men omvendt er det også det mest spændende. At kunne skabe en god balance mellem at være det private menneske, Brian, og den gode leder på jobbet.” Med en uddannelse som cand.ling.merc. i Engelsk og Interkulturelle markedsstudier er det ikke meget af sit sprogkundskab han får brugt. Til gengæld har han stor glæde af, hvad han har lært om kommunikation i sin uddannelse. ”En god leder er en god kommunikator, og her har jeg virkelig kunne bruge det, jeg har lært om at tale til forskellige målgrupper. Desuden bruger jeg meget projekttankegangen i mine opgaver.” Han har desuden været gennem mentorog udviklingsprogrammer, som har lært ham, hvordan han tackler lederrollen.

”Der bliver taget hånd om en. Der bliver stillet krav til, at man performer, men også at man har det godt. Det er en af vores værdier, at det skal være sjovt at gå på arbejde.” I kundeservice har de fx en gang om måneden en temadag, hvor folk klæder sig ud. Der har både været campingdag og en fin fredag, hvor de ansatte mødte ind i jakkesæt eller balsko. Efter fyraften skal der også være plads til smil. Derfor arrangerer personaleforeningen Do More ofte fester, gokart-ture og andre sociale arrangementer. ”Det er meget vigtigt, når man starter på et job, at man føler sig hjemme. Og her er Telmore gode til at tage hånd om det sociale og kollegiale ”, slutter han.

Det skal være sjovt

Se vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

I sin ledelse lægger Brian Michael Vilms vægt på, at alle i afdelingen skal synes, det er sjovt at være der.

/269

telmore.go.dk 63


Samfund

Anna Ebbersten, 25 år Uddannelse: 2010 – MEng Civil Engineering, University College London Baggrund: 2011 – Assistant, Herslow & Partners, Sverige 2010 – Praktikophold hos Engineers Against Poverty, London Bonusinfo: Elsker udendørsaktiviteter og har dyrket ridning de sidste fem år.

Assistant Dealer i Nordea For Anna Ebbersten var det vigtigt at finde en arbejdsplads, der ligesom hende selv havde et internationalt udsyn. Med sin graduatestilling i Nordea får hun både talt engelsk og bliver klogere på den finansielle verden. Hvis der er én ting, Anna og Nordea har tilfælles, så er det det internationale snit. Anna flyttede efter gymnasiet fra Sverige til London for at læse til ingeniør og efter en kort mellemlanding tilbage i det svenske, er hun nu graduate i Nordea i København. Her er hun faldet godt til i bankens internationale miljø.

Nordisk graduate ”Jeg valgte Nordea, fordi det er en stor finansiel virksomhed, en af de største i Skandinavien, og fordi de har en stor trading organisation. Jeg har opdaget, at her er meget internationalt, der er selvfølgelig folk fra Skandinavien, men også fra resten af verden, og alle taler engelsk. Min leder har stor international erfaring med optiontrading, hvilket også var vigtigt for mig.” Anna er i øjeblikket del af et etårigt graduateprogram, hvorefter hun er sikker på at blive i sin stilling som dealer. Programmet giver hende mulighed for at møde nye kolleger på sin egen alder og udvikle sig fagligt. ”Vi er to grupper med 25 graduates i hver fra alle de nordiske lande. Vi mødes på tredagesseminarer, som arrangeres på skift i de forskellige nordiske hovedkvarterer. Undervisningen handler om min professionelle udvikling og generelt om Nordea og deres værdier.” Hun synes derfor, at programmet er at foretrække frem for en almindelig stilling.

64

”Du får en bredere viden om firmaet og et større netværk, det er et virkelig godt supplement til dit regulære job. Nordea investerer meget i os, jeg har en mentor og kommer på kurser. De gør virkelig en indsats for, at jeg kan udvikle mig på den lange bane.”

I midten af markedet Som uddannet ingeniør virker det umiddelbart atypisk, at Anna er endt som dealer i finanssektoren. Men det har sin naturlige forklaring. ”Da jeg studerede, var jeg med i nogle workshops, som forskellige banker afholdte. Jeg syntes, tradingområdet var virkelig spændende, så jeg fortsatte med at holde øje med job i den branche. At handle med optioner er en meget matematisk disciplin, så det er meget normalt, at tradere kan have en ingeniørbaggrund. En del af mine kolleger er også oprindeligt ingeniører, men der er selvfølgelig mange med en økonomisk uddannelse.” Annas ansvarsområde er i øjeblikket optionerne på den svenske krone. Her er det hendes opgave at holde sig opdateret om den daglige udvikling i markedet og sørge for, at deres køb- og salgskurser er korrekte og konkurrencedygtige. Det er på baggrund af hendes tal, at salgsafdelingen køber og sælger optioner til kunderne. ”Hele den finansielle del er ny for mig. Jeg har lært, hvordan markedet fungerer og spe-

cielt, hvordan optioner fungerer. Nogle gange kan det være ret hektisk, men generelt er der ikke lige så meget tryk på at handle optioner som selve valutaen.” Hun lærer især meget, fordi hendes position er så central, inden for tradingområdet. ”Du er virkelig i midten af markedet, du kan følge med i alt, hvad der sker. Du ser, hvordan folk trader, og hvad de vælger at gøre.” Desuden er hun glad for den store fleksibilitet, det giver at arbejde i så stor en virksomhed. ”Det er et godt sted at arbejde, det er nemt at tale med andre. Det er også en meget fleksibel virksomhed, jeg har mødt flere kolleger, som har skiftet job internt. Og så er det et meget socialt sted, vi laver mange aktiviteter, fx går vi graduates ud og spiser sammen.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

nordea.go.dk

/248


Samfund

Rasmus Sørensen, 28 år Uddannelse: 2011 – Cand.merc.fir., CBS Baggrund: 2009 – Studentermedhjælper, Deloitte Bonusinfo: Har studeret i både Australien og Singapore

Associate i Deloitte Rådgivning af beslutningstagerne, internationalt samarbejde og faglige udfordringer. Det er bare nogle af grundene til, at Rasmus Sørensen har valgt at arbejde med Corporate Finance hos Deloitte. ”Det er beslutningstagerne, du sidder overfor. De skal træffe en af deres livs største beslutninger, og derfor er det vigtigt, at de er trygge ved dig, sådan de føler, de får den rette rådgivning.” Rasmus er efterhånden vant til at tage elevatoren helt til øverste etage, når han er ude hos kunderne. Siden han allerede under studiet blev fuldtidsansat som associate i Deloittes Corporate Financeafdeling, er det gået stærkt, både for ham og afdelingen.

De store beslutninger I Corporate Finance hos Deloitte er det deres hovedopgave at rådgive investorer og virksomhedsejere om køb og salg af virksomheder. Det er med andre ord helt centrale beslutninger, de rådgiver om, når fx en ejerkreds skal sælge deres livsværk. ”Mine opgaver er at lave værdiansættelser af virksomhederne. Jeg udvikler modeller af fremtidige budgetter og nye markeder, samt laver præsentationer for og til kunden. Når Rasmus er på et projekt, sker det i samarbejde med andre associates og under ledelse af en erfaren projektleder, der tager sig af processtyringen. ”Det er spændende at være med helt oppe på højeste niveau. Jeg får lov til at komme med mine perspektiver på processen og værdien af en virksomhed.”

Hos Deloitte er Corporate Finance en del af en større global og strategisk satsning. Området er i vækst, og derfor går de efter at samle de bedste kandidater og give dem praktisk erfaring. ”Vi er en meget ung afdeling, og vi udvikler os virkeligt meget lige nu. Vi får meget ansvar og arbejder tæt sammen med vores projektledere, således vi får erfaring i takt med, at vi er med på projekterne.”

Holdånd og humor I afdelingen er de meget fokuseret på at arbejde som ét team. Det betyder, at selv om man er nyuddannet, bliver der lyttet til én. Fx holder de hver uge brainstormsessioner, hvor alle sidder med ved bordet. ”Alle kan få lov til at komme med input om alt fra proces til præsentationsmateriale, og det tror jeg, er vigtigt. Det er meget sjovere at løbe efter noget, hvis man selv har været med til at bygge det op.” En anden fordel ved at arbejde for Deloitte er, at de har kontorer over hele verden. Det internationale netværk giver flere perspektiver i arbejdet, og det var afgørende for Rasmus, da han valgte Deloitte. ”Det var vigtigt, at jeg kunne få et job med et internationalt perspektiv. Vi har et kæmpe internationalt netværk fra Tyskland til Brasilien, som vi bruger hver dag i vores projekter.”

Fordi mange virksomhedssalg i dag foregår på tværs af grænserne, rejser Rasmus også ud til deres kollegaer. Han har bl.a. været i Belgien for at løse opgaver. En udfordring, man skal være klar på, er, at jobbet kræver en solid arbejdsindsats. For når en stor sag kører, skal man levere resultater af høj kvalitet. Men der er også plads til sjov i det daglige arbejde. Rasmus fremhæver, at der er høj moral i afdelingen samt mange sociale arrangementer lige fra løbeklub og golf til fredagsbarer og fester. ”Der er masse af humor i afdelingen, og miljøet bærer meget præg af, at vi har det sjovt sammen. Vi er i en rivende udvikling, og derfor er det rigtig sjovt at være med, for det går stærkt, og alle udvikler sig.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/207

deloitte.go.dk 65


IT / Teknik

Julie Mahler Kappelgaard, 26 år Uddannelse: 2010 – M.Sc. Biotechnology, DTU Baggrund: 2010 – International Marketing Trainee, Chr. Hansen 2008 – Studentermedhjælper, Novozymes Bonusinfo: Har tidligere spillet på det danske squashlandshold.

Business Developer hos Chr. Hansen Hos biotekvirksomheden Chr. Hansen har Julie Kappelgaard et ben i både den tekniske og den kommercielle lejr. Som business developer får hun rig mulighed for at bruge sin ingeniørviden, lære business og komme igennem med sine ideer. ”Jeg er et godt eksempel på, at man som ingeniør ikke nødvendigvis behøver stå med en kittel på i laboratoriet.” Sådan fortæller Julie om sit job som business developer i Human Health & Nutritiondivisionen hos Chr. Hansen. En stilling hun er meget begejstret for, da den kombinerer hendes viden om bioteknologi med en kommerciel tankegang.

Et alsidigt job Alsidigheden er nøgleordet i Julies job. For hos Chr. Hansen er hun ansvarlig for, at den interne udvikling og produktion bliver forbundet med salgsledet. ”Jeg er med til at binde kravene fra markedet sammen med vores udviklingsafdeling, sådan at vi kan omsætte kundernes ønsker til konkret produktion. Den ene dag sidder jeg i projektmøder med kemikere og produktionsfolk og er på telefonen med sælgerne. Den næste dag koordinerer jeg projekter, så vi bruger vores ressourcer på de projekter, der er vigtigst for os. Der er stor variation.” Chr. Hansen er en biotekvirksomhed, der producerer ingredienser til fødevarer og landbrugssektoren. De har både en division, som producerer enzymer og en, der udvikler naturlige farver. Og så er der Human Health & Nutrition-divisionen, hvor Julie arbejder. Her producerer de probiotika til bl.a. kosttilskud

66

og den farmaceutiske industri. For Julie er det en kæmpe fordel, at hun har en stor teknisk viden fra sin ingeniøruddannelse. ”Når jeg fx taler med kemikerne i vores udviklingsafdeling, er det rart at vide, hvordan en væske opfører sig, og hvad bakterier kan tåle. Meget af den viden, som er en forudsætning for, at vores produkter kan fungere, har jeg en basisforståelse for fra min uddannelse. Derfor kan jeg lidt bedre stille de rigtige spørgsmål og forstå diskussionerne.”

Plads til den gode idé Ud over at bruge sin tekniske viden har Julie lært en masse om at tænke kommercielt. ”Det er spændende at være helt tæt på kunderne og markedet, for der går ikke særlig lang tid fra, vi udvikler produkterne, til de står ude på hylderne.” Da Human Health & Nutrition-divisionen kun har syv år på bagen, er der ikke noget, der hedder ”plejer”. Der er med andre ord gode mulighed for at have indflydelse på, hvilke beslutninger de træffer. Derfor har jobbet været én lang faglig udvikling for Julie. ”Vi er ikke så stor en division, og det betyder at man har meget indflydelse på områderne. Jeg føler, jeg lærer noget hver arbejdsdag, men det er også det, der gør det sjovt. Jeg har lært rigtig meget om kommerciel tænkning, markeder og produkter.”

Desuden har hun mulighed for at videreudvikle sig gennem interne forløb i Chr. Hansen Academy, som tilbyder en bred vifte af relevante kurser. Hun lærer også af sine kolleger. De arbejder nemlig meget på tværs af afdelingerne, ligesom de gør meget for at styrke det sociale sammenhold. ”Vi er en mindre division i ret stor vækst, så det er essentielt, at vi arbejder sammen på tværs af produktion, udvikling og salg. Vi spiser frokost sammen hver dag på tværs af afdelingerne, og vi har en personaleforening, hvor du kan alt lige fra at sejle kajak og ride heste til at smage vin og ost.” Julie anbefaler derfor gerne andre også at søge ind hos Chr. Hansen. ”Man får stor frihed og mulighed for at få sine ideer igennem. Her er styr på tingene og gode rammer, og der er plads til de nye, gode ideer, for ellers udvikler vi os jo ikke.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

chr-hansen.go.dk

/201


Samfund

Anna Pattis, 27 år: Uddannelse: 2010 – M.Sc., Corporate Environmental Management fra University of Jyvä skylä, Finland og Aalborg Universitet 2008 – B.A., International Business Studies, University of Applied Sciences Kufstein/Tirol Herunder et års udveksling på Ecole de Commerce Européenne (ECE)/Lyon Jobtitel: Business/Environmental graduate hos Grundfos Baggrund/erfaring: Studentermedhjælp ved Aalborg Universitet Har været praktikant inden for salg og distribution, HR, Project Management samt Environmental and Social Consultancy i Tyskland, Kina, Frankrig og Finland sideløbende med studierne.

Business/Environmental graduate hos Grundfos Som graduate hos Grundfos får tyske Anna Pattis selv mulighed for at vælge de projekter, hun gerne vil arbejde med. I alt skal hun arbejde med fire projekter i fire afdelinger – herunder et i Indien. Den røde tråd i hendes forløb er hendes store interesse for at kombinere forretning og miljøhensyn. Det

var da tyske Anna Pattis tog sidste del af sin master i Danmark, hun fik øjnene op for Grundfos – og at Grundfos fik øjnene op for hende. Hun var en del af Grundfos Challenge – en uges konkurrence, hvor udvalgte studerende fra hele landet hvert år dyster i grupper om at løse en fiktiv udfordring for virksomheden. ”Igennem ugen præsenterede virksomheden sig selv som et meget åbent og rart sted at være med en venlig atmosfære,” fortæller Anna Pattis, der under ugen blev hevet til side og spurgt, om hun kunne være interesseret i virksomhedens graduateprogram. ”Og da jeg læste om det, matchede det det, jeg gerne ville efter studierne,” fortæller hun.

Den grønne tråd Anna Pattis havde først læst International Business i tre år i Østrig. Men hun manglede, at der også blev stillet de sociale og miljømæssige spørgsmål, som altid havde været en del af hendes opvækst. Efter sin bachelor tog hun derfor en master i Corporate Environmental Management, dels i Finland og dels i Aalborg, så hun kunne kombinere businessog miljøaspektet. Og det var så her, hun fik øje på Grundfos – og fandt ud af, at hun her kunne kombinere lige netop de to ting. Grundfos producerer og udvikler pumper og pumpeløsninger, der kan transportere væsker fra ét sted til et andet – alt fra vandet,

der cirkulerer rundt i husholdninger til mælkeproducenten, der har brug for en pumpeløsning for at fylde mælken i beholdere. I løbet af sit graduateforløb skal Anna Pattis også arbejde på et særligt ideologisk projekt i Indien, hvor hun skal udarbejde en markedsstrategi for et vandrensningssystem, der skal gøre rent vand tilgængeligt for fattige lokalsamfund i landet. I alt skal hun arbejde på fire valgfrie projekter af et halvt års varighed og har valgt den grønne tankegang, som også er så vigtig for Grundfos, som den røde tråd. ”Mit første projekt handlede om, hvilke omkostninger og gevinster, der kan være i forbindelse med, at vi tager et produkt tilbage, når det har udtjent sin levetid,” forklarer Anna Pattis. ”Jeg var ansvarlig for at undersøge, om det giver mening i forhold til bæredygtighed at tage produkterne tilbage – både på det økonomiske, sociale og miljømæssige plan. Hvad er gevinsterne og begrænsningerne?”

niøren tænker over de her aspekter,” fortæller hun og forklarer, at projekterne indtil videre har været en spændende udfordring. ”Det er fantastisk så mange forskellige ting, du kan prøve, og ansvaret og tilliden til dig som en kompetent person bliver hele tiden større,” fortæller den begejstrede graduate, der startede hos Grundfos i september 2010 sammen med fem andre graduates fra Danmark, Polen, Kina og Tyskland, som hun deler både arbejdsrelaterede spørgsmål og fritid med. Hun elsker det internationale miljø i virksomheden og ser også meget gerne sin fremtid hos Grundfos – i Danmark eller et andet land. Det vigtigste er, at hun fortsat kan fokusere på både forretning og miljø. ”Det er ikke i mange virksomheder, du finder den kombination,” konstaterer hun.

Fremtid hos Grundfos Nu arbejder hun på sit andet projekt i afdelingen Group Environment, hvor fokus er på produktudvikling. ”Her skal jeg f.eks. kigge på, hvilken slags materialer vi bruger til forskellige produkter. Er de miljøvenlige, eller skader de miljøet? Min opgave er at sikre, at designeren eller inge-

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/224

Anne-Mette

Anne-Mette has an MA in Culture, Communication and Globalization. She has been involved in the marketing of Grundfos ALPHA2 – which included a high-profile international campaign in more than 15 countries.

grundfos.go.dk

67 Today’s talent, tomorrow’s leader, specialist or innovator It is no small task we have before us. We are the world’s leading pump company, recognised for innovation


IT / Teknik

Fie Alice Hallkvist Wilbek, 27 år Uddannelse: 2010 – Cand.polyt. Kemisk og Biokemisk Teknologi, DTU Baggrund: 2008 – Studentermedhjælper, Haldor Topsøe Bonusinfo: Studerede et semester på Fullerton, California State University

Catalyst specialist i Haldor Topsøe I sit job hjælper Fie Wilbek bl.a. raffinaderier verden over med at fjerne miljøskadelige stoffer fra råolie. Den unge ingeniør er glad for, at hun får så meget ansvar så hurtigt, og at Topsøe lytter til hendes ønsker. ”S om kemiingeniør har Topsøe alle de områder, man kan tænke sig at arbejde med. Inden for områderne energi, miljø og fødevarer laver vi alt fra forskning, udvikling, proces- og anlægsdesign til teknisk kundesupport og salg - det spænder virkeligt bredt.” Sådan beskriver Fie hverdagen i Topsøe, hvor hun for fire år siden begyndte som studentermedhjælper. Da hun efterfølgende blev færdig med studiet, var alle interesseret i, at hun fortsatte. ”De var gode til at hjælpe mig med at finde en afdeling til mig. Jeg fik bl.a. hjælp til at sætte mig ind i hvad flere afdelinger lavede, før jeg besluttede mig.”

Med i hele processen Hos Topsøe udvikler de bl.a. katalysatorer, som raffinaderier bruger, når de skal rense råolien for skadelige stoffer og omdanne den til benzin eller diesel. Her er det Fies opgave først i samarbejde med R&D at beregne, hvordan katalysatoren kan rense lige præcis kundens olie og derefter med salgsafdelingen at udforme et tilbud til dem. ”Der er ikke to råolier, der er ens. Vi laver vores egne test og korrelationer for at estimere råoliens reaktivitet, og så udarbejder jeg den del af tilbuddet, som indeholder de tekniske anbefalinger og beskrivelsen af, hvordan de kan bruge vores produkter.”

68

Bagefter tager hun ud til raffinaderierne og viser dem, hvordan de anvender katalysatorerne korrekt. ”Jeg fortæller, hvordan de gør tingene bedst muligt, hvordan de installerer vores produkter i reaktorerne og får dem sat i gang.” Mindst 40 dage om året tager hun til lande som Italien, Spanien, Korea og Taiwan. Tilbage i Danmark supporterer hun løbende kunderne. Hun nyder at være med i hele processen og se resultatet af sit arbejde. ”Det er rigtigt spændende at være med hele vejen. Lige fra at udarbejde de tekniske anbefalinger til at komme ud og sætte anlægget i gang. Efter at jeg har lavet teori på studiet i fem år, er det fedt at opleve, at det jeg laver, kan bruges af andre.”

Hele tiden nye muligheder Topsøe har ikke været blege for at sende den unge ingeniør ud på egen hånd for at fortælle garvede oliefolk, hvordan de bruger udstyret. ”Jeg er jo ret ung, og jeg har allerede ansvaret for de tekniske løsninger, vi laver til bl.a. Korea, Japan, Taiwan, Finland, Frankrig og Ungarn. Jeg fik hurtigt stort ansvar, hvilket er fantastisk. Det gør mig endnu mere motiveret til at yde mit allerbedste.” Hun er dog aldrig helt alene, for undervejs i sin oplæring er hun tilknyttet supervisorer, som kommer med gode råd til hendes arbejde.

”Vi gennemgår de løsninger, jeg har tænkt mig at lave, og så får jeg deres input og lærer af deres erfaringer. Det første halve år lavede jeg nærmest ikke andet end at lære. Topsøe sørger for, at man hurtigt får praktisk erfaring og kommer på kurser i vores produkter og arbejdsmetoder.” Ud over læringen sætter hun pris på det sociale sammenhold. ”Her er en ånd om, at det skal være et godt sted at være. Vi holder sociale arrangementer og fester, og så har vi både sportshal, fitnesscenter og en god frokostordning.” Til slut fremhæver hun, at der er virkelig mange muligheder for at få nye erfaringer som ingeniør. ”Ledelsen finder nye udfordringer til dig fx gennem jobrotation eller kurser, og der er gode muligheder for at komme til at lave noget nyt. Jeg tror, det for mange ingeniører er vigtig at blive udfordret hele tiden og lære nyt. Det kan man her, og det er et stort plus.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/226

Need for speed?

topsoe.go.dk W W W. TO P S O E. C O M

Do you also want to go skiing in the future? The world needs new solutions. Topsøe has the catalysts and technologies needed to solve some of the world's energy and environmental challenges. We are at full speed – our

and carry out performance evaluations and troubleshooting. We supervise and advise clients on small and large plants around the world. We design and construct processes, make calculations and charts. And we advise customers during plant start-ups.


IT / Teknik

Rune Høgh Jensen, 30 år Uddannelse: 2008 – BSc. Mechanical Engineer, DTU Baggrund: 2001 – Ufaglært lastvognsmekaniker Bonusinfo: Styrede studenterbaren og var introvejleder på DTU.

Commissioning Engineer i FLSmidth En stor portion eventyrlyst var afgørende, da Rune Høgh Jensen valgte sit job. Hos FLSmidth får han som rejsende ingeniør mulighed for både at lære nyt og møde mennesker over hele verden. Vietnam, Qatar, Kina, Ukraine, Egypten og Pakistan. Stemplerne i Runes pas er mange og farverige. Med ca. 300 rejsedage om året kommer han rundt i de fjerneste afkroge af verden. Det var netop tanken om at komme helt derud, hvor selv globetrottere sjældent lægger vejen forbi, der fik ham til at sige ja til jobbet. ”Jeg ville gerne opleve, hvordan det er at arbejde rundt om i verden. I mit job kommer jeg ud til de lokale i ørkenen langt væk fra turiststederne. Det er en form for eventyrlyst; at kunne se, hvordan verden også er.”

Skik følge… De sidste to år har Rune rejst rundt enten for at opstarte cementfabrikker, som FLSmidth har produceret, eller for at løse tekniske problemer på dem, der allerede kører. ”Vi sælger cementfabrikker til hele verden. Som rejsende ingeniør er det min opgave at være med til at starte fabrikkerne op. Vi tjekker igennem, om alle tegninger er blevet overholdt, om de elektriske systemer virker, om temperaturmåleren er kalibreret, og om computersignalerne kører korrekt.” Herefter kører de test af anlæggene og sørger for, at maskinerne kommer op på de aftalte produktions- og kvalitetsrater. Hele opstartsfasen kan tage op til tre måneder. Arbejdet med andre kulturer har lært ham, at han ikke bare altid kan gøre det, han selv mener, er rigtigt.

”Første gang jeg kom ud, var jeg lidt en verdensmand, der bare ville fortælle de lokale kunder, hvordan de skulle gøre. Men man lærer hurtigt, at det ikke fungerer sådan. Jeg er nødt til at indordne mig efter en anden arbejdskultur og et andet mindset. Når du kommer ud til de lokale, indretter du dig efter deres kultur. Jobbet kræver, at du er nysgerrig, tolerant og har mod på at arbejde med mennesker, som du normalt ikke ville møde.”

Fodbold i ørkenen På trods af at Rune sjældent kommer forbi til onsdagssnegle på hovedkontoret i Danmark, føler han alligevel en stor tilknytning til FLSmidth. ”Vi har altid god kontakt til hovedkontoret, og vores chefer er gode til at ringe ud til os. Har jeg spørgsmål til et teknisk problem, kan jeg ringe hjem til designingeniørerne, som er klar til at svare.” Når de rejser rundt som team, bliver der også taget mange sociale initiativer. ”På et opstartsteam er vi 10-30 mennesker af sted sammen. Så er vi lidt ligesom en lille familie eller soldaterkammerater, og der bliver altid arrangeret noget socialt. Sidder vi fx i en ørken i Nigeria, bliver der lavet et FLS-klubhus, hvor vi henter øl og en fodbold derud, eller vi holder filmaftener.” Det er et meget ansvarsfuldt job, så ud over de kulturelle forskelle lærer Rune at træffe beslutninger og lede en gruppe.

”Jobbet er et kursus i sig selv. Når jeg pga. tidsforskellen ikke altid kan få fat i de andre derhjemme, er jeg nødt til selv at tage en beslutning. En gang om året holder jeg samtale med min chef om, hvad jeg gerne vil lære, og jeg kommer hjem på et 14-dages kursus i fx ledelse eller kultur.” Rune forventer, at han vil rejse et par år endnu, inden han slår sig ned i Danmark. Hos FLSmidth er der gode muligheder for at skifte afdeling internt og bruge sin ingeniørfaglighed i andre opgaver. Skulle rejselysten melde sig igen, er det stadig muligt at komme ud. ”Vi har afdelinger over hele verden. Når jeg en dag kommer hjem for at sidde på kontoret, kan det fx være som rejsende sælger, hvor jeg rejser lidt mindre, men jeg vil aldrig helt holde op med at rejse.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

Create your future /221 with us flsmidth.go.dk

69


IT / Teknik

Signe Skalkam, 27 år Uddannelse: 2011 – Cand.it. – It, Kommunikation og Organisation, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 – Bachelor i Erhvervsøkonomi, HA, Aalborg Universitet. Baggrund: 2010 – Studentermedhjælper, Aalborg Universitet Bonusinfo: Var i studietiden frivillig koordinator i Djøf Studerende.

Energi Danmark A/S Sæt dit præg på energihandlen Om os Energi Danmark er et fuldservice energihandelsog rådgivningsselskab med speciale inden for termins- og optionsprodukter på el-, gas- og valutamarkedet.

Du kommer rundt i vores forskellige afdelinger, bl.a. Salg, Handel, Produktion & Balance og Økonomi. Derved kommer du til at stifte bekendtskab med blandt andet risikostyring og kundeporteføljeforvaltning, rådgivning af kunder i forbindelse med finansielle produkter og produktionsplanlægning samt overvågning og analyse af energimarkedet. Du får med andre ord en grundig indføring i Energi Danmarks forretningsområder.

Controller & Projektansvarlig hos Energi Danmark Vi sælger el til forbrugere inden for erhvervslivet og de offentlige institutioner og køber el af de decentrale kraftvarmeværker. Desuden sælger vi vedvarende energi i form af miljøvenlig el, vandkraft og vindenergi.

Med en uddannelse, der kombinerer it og økonomi, var en trainee-stilling hos Energi Danmark det Efter traineeforløbet vil du indgå i et af vores perfekte valg for Signe Skalkam. Her bruger hun alle sine kompetencer oginternationale får ansvar kombineret med og du komVi handler el direkte på de el-bør- teams med dit eget ansvarsområde, ser og tilbyder finansielle el-kontrakter, hvor det mer til at deltage i den fortsatte udvikling af vores grundig oplæring. er muligt at afdække fremtidigt forbrug eller pro- produkter og forretningsområder. Da

Signe afsluttede sin uddannelse som cand.it., var hun ikke klar over, at det skulle føre til en stilling i elbranchen. ”Jeg havde ikke set mig selv i elbranchen, og havde det været et krav, at jeg vidste, hvad mit eget elforbrug var, så var jeg nok ikke blevet ansat”, siger hun med et smil. Men der var heldigvis ingen, der spurgte til tallene på Signes elmåler. Energi Danmark handler el og andre energiformer til erhvervskunder. Hovedkontoret ligger i Aarhus, og virksomheden vokser kontinuerligt og har afdelinger i hele Norden.

Trainee med overblik Det afgørende for Signe var, at Energi Danmark havde en trainee-stilling, som kombinerede hendes interesser inden for økonomi og it. Gennem forløbet fik hun indblik i hele virksomheden og oplæring undervejs. ”Jeg fik et overblik over hele processen, fra energien bliver købt ind, til den bliver solgt, samt hvilken rolle fx It og Risk Management-afdelingen har. Det gav mig en god forståelse og baggrundsviden om virksomheden og branchen.” En anden fordel ved at starte som trainee var, at Signes nærmeste leder løbende fulgte op på, hvordan det gik og gav hende generel vejledning under hele forløbet. ”Det har været en dejlig tryghed, at vi har haft samtaler undervejs, om det gik den rette vej, og

70

duktion af el. om jeg fik de opgaver, jeg gerne ville have. Det moderne og udviklingsorienteret arbejdsplads Om dig er et stort skridt at komme ud i et fuldtidsjob, så er aktivmed et højt fagligt Energi Danmark markedsdeltager, når pri-niveau. det er rart at blive vejledt som ny.” sen på el fastsættes – markedsindsigt, ”Alleredesom dakomjeg •startede, følteogjeg migog er i besiddelse Du er engageret analytisk vores kunder Som trainee fik Signe hurtigt mer ansvar for til gode. godt tilpas. Der er pladsafog tid overblik. til, at man kan et godt sine egne opgaver, dog med en erfaren kolvære ny, og der bliver lyttet til dig, selv om du Vi betragter vores engagerede og kompetente • Du er først og fremmest holdspiller, men du vil lega som tæt sparringspartner. er vigtigste ny. Stemningen Her er hurtigt fåuformel. dit eget ansvarsområde, så du skal medarbejdere som vores ressource og er meget ”Det er utroligt udfordrende ogtager lærerigt at nogle gode for kolleger, er arbejde positiv, og der erog holde hovedet kunne selvstændigt udgangspunkt i tillid og respekt den en- tonen koldt. arbejde her. Jeg skulle eksempelviskelte. være med for attraktive åben dør ind til direktøren.” Til gengæld ansættelsesvilkår stiller viså krav personlige og faglige til at optimere nogle forretningsgange, detil, at du har Derudover fremhæver Signe, at detuddannelse er • Du har en økonomisk som HA, egenskaber, der kan matche vores forretningsmanuelle processer blev automatiseret. Jeg en meget social virksomhed. cand.oecon.,Personaleforcand.merc. eller en bankuddanværdier. synes, det er fedt, at være med ind over maneningen tager masser nelse, af initiativer lige med fra HD. gerne kombineret ge spændende opgaver og se, hvordan mine bowlingture og vinsmagning til fællesudflugt • Din interesse for de finansielle markeder og Om jobbet kompetencer kan bruges.” til fodboldlandskampe, markedsmekanismerne og så har de en god er altid til stede! Hos Energi Danmark fårfredagsbar. du som traineeHun bådeer an-derfor ikke i tvivl om, at el• Du er udadvendt, kundeorienteret og god til at svar og rig lejlighed til at sætte dit eget præg branchen også er på hendes fremtid. Indflydelse og udvikling skabe tillid - og du ser muligheder i at arbejde udviklingen og og din dagligdag. ”Jeg er rigtig glad for at være her. Der er Efter 11 måneder var forløbet gennemført, på tværs af faggrænser. spændende og udfordrende opgaver i ØkoSigne er nu rykket fra trainee-stillingen til et job Trainee-forløbet varer ca. 12 måneder, og du nomiafdelingen, og hverdagen er afvekslende. som Controller og Projektansvarlig i kommer Controlling. til at få en grundig indføring i det euroEnergi Danmark og elbranchen er i vækst og Hun har nu så stor viden om branchen, hun pæiskeatenergimarked, hvor handel med el, olie, udvikling, det vil jeg gerne være en del af.” har fået ansvaret for controlling af Energi Dande primæreogfokusområgas, kul og CO2-kvoter er mark koncernens svenske marked.der. Derudover er hun med i alle projekter og skal med tiden køre egne selvstændige projekter. Der er også rig lejlighed til, at hun kan bruge sin it-profil. ”Vi har fået en ny online salgskanal, og det har været rigtig spændende at have indflydelse på at bygge den op. I Controlling har vi Læs vores virksomhedsprofil /216 været med til at teste systemet for at sikre, at Bedøm os, læs mere og se videoen: det fungerer optimalt.” Trainee hos Energi Danmark Signe sætter pris på den gode atmosfære ”Traineeforløbet hos Energi Danmark giver indblik i en dynamisk branche i udvikling. Jeg harsom gennem hos Energi Danmark og beskriver det ende 12 måneder fået viden om både mit eget arbejdsområde, controlling af

energi.go.dk

kunders skifte af elleverandør, samtidig med at jeg er blevet præsenteret for virksomhedens aktiviteter inden for blandt andet handel, salg, analyse og risikostyring. Jeg har hurtigt fået mine egne ansvarsområder og har en bred berøringsflade både internt og til vores datterselskaber i Sverige, Finland og Norge.”


Samfund

Tine Kildegaard, 27 år Uddannelse: 2010 – Cand.polit., Københavns Universitet 2007 – Studier ved University of Sydney, Australien Baggrund: 2008 – Junior-konsulent i Copenhagen Consulting Company 2008 – Underviser på Økonomisk Institut, Københavns Universitet Bonusinfo: Formand for volleyklubben KV61 og aktiv spiller.

Corporate Strategy Associate i Nets Hos Nets har Tine Kildegaard allerede som nyuddannet fået en central rolle. Virksomheden har en international vækststrategi, og Tine er med til at sørge for, at de ambitiøse strategier bliver omsat til handling. Jeg er gået fra at være talknuser til problemløser. Det blev tydeligt for mig gennem studiet, at jeg mere er generalist end specialist. Jeg synes, det er spændende, at der ikke er et svar med to streger under, og at opgaverne løses i en international kontekst.” Sådan lyder det fra 27-årige Tine, der valgte at søge job hos Nets, da hun var færdig med økonomistudiet. Et valg hun ikke har fortrudt, for her er nok af mulige svar, hun skal finde frem til.

Planen for de næste fem år Nets er i gang med en stor udviklingsproces. Det tidligere PBS er via fusioner blevet det største selskab i Norden til at varetage digitale betalings- og sikkerhedsløsninger. Målet er at blive den største kommercielle spiller på det nordeuropæiske marked, og her har Tine en central rolle. ”Lige nu arbejder jeg med at udvikle vores 2017-strategi. Det drejer sig om den samlede strategi for hele huset inden for produktområder, markeder, og hvordan vi generelt positionerer os. Herunder at udvikle handlingsplaner for og konsekvensberegninger af Nets roller, som i stigende grad er kommerciel.” Tines job er centralt placeret i organisationen, og der er nok at tage fat på, når ambitiøse visioner og strategier skal omsættes til realitet og gøre Nets til en vigtig aktør på det internationale marked.

”Personligt blev jeg fanget af, at jeg i denne stilling som helt nyuddannet kan få lov til at arbejde med de store og vigtige strategiske emner internt i virksomheden. At jeg kan være med til at implementere de tiltag, vi kommer frem til. ” ”Jeg synes, Nets er en spændende virksomhed, fordi vi udøver et betydeligt samfundsmæssigt bidrag og har en bred produktportefølje, der konkurrerer på vidt forskellige markeder. Det gør, at vi dels skal tænke i samfundsoptimerende løsninger, dels langsigtede løsninger i forhold til både store bankkunder, den lille købmand, konkurrenter og regulativer. Det gør det til en kompleks forretning, som hele tiden kan udforskes.”

det et kæmpe plus, at jeg kan lære af mine erfarne kolleger.” Der er fokus på Tines personlige udvikling, både i forhold til hvilke kompetencer der skal udvikles og i forhold til den bane, hendes karriere bevæger sig i. Derudover har man i Nets mulighed for at rokere internt, hvis man har lyst til at prøve nye udfordringer. Arbejdet foregår i storrumskontorer, hvor der bliver snakket på kryds og tværs, hvilket hun mener, giver en meget uformel og åben atmosfære. ”Det er ikke noget med lukkede døre, og det betyder rigtig meget for mig, der er en socialt anlagt person”, slutter hun.

Nordisk kultur og udvikling Da Nets er en nordisk virksomhed, er Tines projekter typisk sammensat på tværs af landegrænser. ”Min nærmeste leder sidder i Oslo, så en dag om ugen er jeg i Norge. Hyppige rejser og faglige diskussioner med personer fra vidt forskellige baggrunde har lært mig at udtrykke mig mere konkret og korrekt, fordi der kan være enten en sproglig eller kulturel barriere.” ”Vi arbejder sammen som et team, vi kan diskutere åbent, uden at der er nogen, der har løsningen på forhånd. Og så er det et privilegium at arbejde i en virksomhed med økonomisk fremgang trods krisetider. Desuden er

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/245

nets.go.dk 71


IT / Teknik

Jonas Emil Damsgaard, 28 år: Uddannelse: 2009 – Elektro-diplomingeniør, DTU Baggrund: 2008 – Praktikstuderende som elektro akustiker, Oticon A/S 2007 – Studentermedhjælper i Hardware Validation, Nokia Denmark A/S Bonusinfo: Fik orlov fra sit job til at tage en måned til Costa Rica.

Elektroakustiker i Oticon En praktikplads hos Oticon var afgørende for Jonas Emil Damsgaards karrierevalg. Her blev elektroingeniøren nemlig så glad for kollegerne og stemningen, at han slog til, da muligheden for et fast job bød sig. Som studerende på DTU traskede Jonas ofte gennem Oticonsalen uden at tænke nærmere over, hvem der havde lagt navn til det store, åbne lokale. Først da han i et fag skulle løse en opgave, som Oticon havde stillet, blev han opmærksom på høreapparatfirmaet. Det førte siden til et praktikophold og dernæst en fuldtidsstilling hos dem.

Fed stemning ”Jeg har altid vidst, at jeg en dag skulle være ingeniør, men at det lige blev inden for lyd, det er lidt mere tilfældigt. Grunden til, at jeg lige præcis er endt hos Oticon, er, at min afdeling er helt fantastisk mht. medarbejdere.” Gang på gang i interviewet vender Jonas tilbage til kollegerne, når han skal nævne, hvad han godt kan lide ved sit job. Både når det handler om det faglige og det sociale. ”Kollegerne er noget af det fedeste ved at arbejde herude. Vi er en meget blandet gruppe, og her er en del unge på min egen alder. Her er virkelig en behagelig stemning, og folk hjælper hinanden, også når der er stress på.” Den gode stemning smitter også på arbejdsgangene i dagligdagen. ”Stemningen er god og professionel. Der er sunde rammer for, hvordan vi arbejder, fx melder man åbent ud, hvis der er noget, man ikke kan nå. Der blev taget godt imod mig, og selv om jeg var den nye og var sat sammen

med erfarne folk, så blev jeg hørt. De resultater, du skaber, bliver taget alvorligt.” På det sociale plan bliver der ofte taget sjove initiativer både i afdelingen og i hele firmaet. ”Vi har været ude at køre gokart med de andre afdelinger, og da der var EM i fodbold, lavede vores teamchef en konkurrence om, hvem der kunne tippe resultaterne. Sådan nogle små sociale ting, hygger vi helt vildt meget over.”

Flagskibe og innovation Til daglig sidder Jonas i Oticons afdeling for produktudvikling, hvor han udvikler på det high end produkt, som er flagskibet i Oticons produktportefølje. Han er også med til at lave softwareudvikling af det akustiske målesystem, som bliver brugt internt i produktudviklingen i Danmark og Schweiz, og som så småt også er på vej til produktionen i Polen. ”Jeg har lavet meget forskelligt, jeg har fx siddet med lydkvalitet og indstillinger til høreapparaterne. Og jeg har arbejdet meget på tværs af teams – fx Audiologi & Algorithms, Embedded Systems og Quality. Jeg lærer meget i mit daglige job. Internt har jeg også lært meget om arbejdsgange og vigtigheden af at få klarlagt alle krav, når der er nogen, som stiller en opgave.” Hans arbejdsdag er en blanding af møder internt i teamet, møder med de andre projekt-

grupper og så selvfølgelig tid, hvor han selv udvikler. ”Det sjove ved at arbejde på målesystemet er, at det er meget op til dig selv, hvordan du vil udvikle på det. Det har været meget frit, og så synes jeg, det er sjovt at kode i MATLAB.” I deres projekter skal de selvfølgelig overholder deadlines, og jo tættere de er på målet, jo mindre tid er der til at udvikle nye ideer. Men Oticon gør meget for at stille rammer op, som giver de ansatte frihed i arbejdet. ”Vi har et innovationsforum to timer hver fredag. Hvis du har nogle vilde ideer, kan du være med til at skyde dem af i et projekt dér. Og så vil jeg også nævne, at vi har nogle ret lækre omgivelser med åbne kontorlandskaber og møderum i midten, hvor der er sofaer og tavler, så man altid hurtigt kan vende et spørgsmål.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

oticon.go.dk

72 Oticon indgår i William Demant Holding koncernen, der er en danskejet virksomhed med mere end 7.100 medarbejdere og næsten 7 mia. DKK i

/251


Samfund

Tine Gerson, 35 år Uddannelse: 2006 – Cand.ling.merc.comm., CBS. Baggrund: 2012 – EU Government Relations Manager, Bruxelles 2007 – E-business & marketingskonsulent, BASF, København 2007 – E-business/CRM officer, BASF, Manchester Bonusinfo: Elsker at bruge tid på rejser, dykning, boksning, fitness og familie.

EU Government Relations i BASF Det startede med en vikartjans på 14 dage, og i dag har Tine Gerson været ti år i kemivirksomheden BASF. Det skyldes ikke mindst, at hun flere gange er blevet tilbudt nye spændende opgaver. Senest har hun været et halvt år i Bruxelles for at tale virksomhedens sag i EU-regi. Når Tine beskriver sit arbejde i BASF, går ét ord igen: alsidighed. Det gælder både i forhold til hendes opgaver, kolleger og muligheder. ”Der er en mangfoldighed hos os, fordi man møder så mange personer fra andre lande. Jeg kan sidde til et møde, hvor der er fire-fem lande repræsenteret. Men der er også en alsidighed i opgaverne. Jeg har ikke én dag, der ligner den i går, det kan jeg også godt lide.”

Store muligheder BASF er ikke en virksomhed, ret mange herhjemme kender til. Det skyldes ifølge Tine, at de laver et produkt, man ikke kan hive ned fra hylden i supermarkedet. ”I forhold til Tyskland, hvor vi har vores hovedkontor, er vi ikke særlig kendte lokalt på trods af, at vi leverer kemiske råvarer til stort set alle grene af industrien. I Danmark sælger vi bl.a. planteværn til landbruget, reperationslakker til biler, materialer til vindmølleindustrien, energibesparende materialer til byggeindustrien, mikroindkapslede vitaminer og omega 3 fedtsyrer for blot at nævne nogle eksempler.” Så BASF er store, rigtigt store. De er blandt verdens 100 største virksomheder målt på omsætning og beskæftiger på verdensplan mere end 111.000 medarbejdere. Derfor rejser Tine ofte rundt i Europa til møder med sine europæiske kolleger. Deres størrelse giver også medarbejderne mulighed for at udvikle sig i deres stillinger.

”Hvert år har vi en udviklingssamtale, hvor vi sætter mål for, hvordan man som medarbejder kommer i den retning, man gerne vil. Jeg har fx været på projektlederkurset og fremadrettet forventer jeg fortsat at få mulighed for at udvikle mine faglige og personlige kompetencer.” I de daglige opgaver er der også konstant muligheder for, at hun kan lære nyt. ”Jeg har fået lov til mange ting, og jeg har rykket mig hele tiden. Der har fx været tilbud om at komme til udlandet, og det har tiltrukket mig meget.”

EU tur-retur Et af de tilbud Tine fik, var da deres Senior Vice President ringede og tilbød hende en stilling på BASFs kontor i Bruxelles. Et tilbud, der var så spændende, at hun ikke kunne takke nej. ”Vi har et kontor med ti medarbejdere i Bruxelles. Jeg var dernede i seks måneder for at netværke og skabe så mange relationer som muligt til embedsmænd, parlamentsmedlemmer, deres rådgivere, Dansk Industri og Den Danske Repræsentation.” Hun tog derfor rundt til paneldebatter og diskussioner for at mingle med EU-ansatte og møde prominente personer. ”Jeg synes, det var spændende at komme med til store events og netværke med en masse mennesker lige fra politikere til internationale organisationer og samarbejdspartnere.

Jeg er rigtig glad for, at BASF har givet mig den mulighed for at komme derned og lære at netværke i det forum og se, hvordan EU fungerer i praksis.” Der var tale om lobbyarbejde, men hun afviser, at det bare handlede om at prakke politikerne BASF’s mærkesager på ærmet. ”Vi skal ikke overtale nogen, politikerne vil jo ikke bare høre om, hvem vi er. Men nogle gange er det jo netop virksomhederne, der har løsningerne på de sager, som politikerne sidder med. For BASF er kemi en del af løsningen for en bæredygtig fremtid.” Som eksempel nævner hun, at de er meget opmærksomme på at genbruge deres restprodukter, så mindst muligt ender som giftigt affald, ligesom de kraftigt har reduceret deres ecology loves economy Car parts made with BASF plastics can be used instead of metal CO2-udslip i produktionen. parts to make vehicles lighter and therefore more fuel-efficient. This means lower emissions, less fuel consumption and less money out of pockets. When preserving the environment agrees with not people’s Hun er nu tilbage i Danmark, og hun ser upsetting your finances, it’s because at BASF, we create chemistry. www.basf.com/chemistry frem til nye spændende opgaver.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/196

basf.go.dk 73


Samfund

Josefine Nissen, 29 år Uddannelse: 2011 – Cand.merc., CBS Baggrund: 2008 – Vagtplankonsulent, Rigshospitalet Bonusinfo: Er glad for at opleve verden, læser krimier og er ved at udvikle sin kreative side.

Forretningskonsulent i DSB Indflydelse, gode kolleger og masser af faglig udvikling. Josefine Nissen nyder sit job i økonomiafdelingen hos DSB, hvor hun er med til at skabe rammerne for DSB nu og i fremtiden. Når Josefine fortæller, at hun arbejder for DSB, er der af og til folk, som tror, at hun stempler billetter eller kommer igennem med salgsvognen. ”Der er nok mange akademikere, der ikke ser DSB som en mulig arbejdsplads. Men DSB er ikke kun lokoførere og billetsælgere, der er en stor organisation bagved. Det er en spændende og kompleks virksomhed, hvor man har stor mulighed for medindflydelse.”

Korrekt handel Josefine arbejder til daglig i en underafdeling af DSB’s økonomiafdeling, der varetager den interne handel mellem selskaberne. DSB har forskellige datterselskaber som fx Kort & Godt-kioskerne, og når det statsstøttede moderselskab køber services af dem, skal de kunne bevise, at det sker på lige konkurrencevilkår med private aktører. ”Mit arbejdsområde ligger mellem jura og økonomi. Jeg er med til at udvikle DSB’s håndtering af interne handler, dokumentere de interne transaktioner og sørge for, at handlerne overholder det, der hedder armslængdeprincippet. Vi skal kunne dokumentere, at prisfastsættelsen og andre handelsvilkår er sket på markedsvilkår.” Hun har ansvaret for, at alle processerne fungerer til punkt og prikke, så der ikke kan sættes en finger på handlen. Hun udarbejder skabeloner til kontrakter og politikker for, hvordan forretningsgangene skal køre.

74

”Det er spændende at være med til at udvikle hele setuppet for vores Transfer Pricing, at finde ud af hvad der er den bedste måde at gøre det på og få alle afdelingerne med på vognen.” Josefine har en central placering i DSB. Hun nyder at have så stor indflydelse på sit arbejde, og at der konstant kommer nye opgaver ind. ”Der er hele tiden nye udfordringer, og det synes jeg, er rigtigt spændende. DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, derfor er der mange problemstillinger, som er unikke for os, og hvor vi skal opfinde nye løsninger.”

Skaber selv rammerne Josefine har lært meget, siden hun startede, for hos DSB er de gode til at skubbe medarbejderne ud i nye udfordringer. ”Jeg har virkelig udviklet mig både fagligt og personligt. Jeg er blevet kastet ud i opgaver, jeg til at begynde med ikke troede, jeg kunne løse. Men hver gang er det gået godt, og nu er jeg taknemmelig for, at jeg fik mulighederne.” Samtidig er DSB en arbejdsplads, hvor de går meget op i efteruddannelse og i at skabe et socialt arbejdsmiljø. ”Jeg har taget et MBA-fag i Transfer Pricing, og jeg har været på en række interne kurser. Der er virkelig mulighed for at udvikle sig. Samtidig er det en meget social arbejdsplads. I min afdeling prioriterer vi fx at spise frokost sam-

men og vende verdenssituationen, ligesom vi af og til går ud og drikker fredagsøl sammen.” Til trods for det gode arbejdsmiljø oplever hun, at folk udefra tit har en negativ holdning til DSB. ”Alle har en holdning til DSB, og desværre er det tit de negative historier, den ene forsinkelse ud af 20, folk husker. Men alle her i DSB arbejder jo for, at det skal være så godt som muligt, og jeg synes, det er sjovt at være med til at ændre den negative opfattelse.” For hun oplever, at hun i sit daglige arbejde er med til at gøre en forskel, og at der bliver lyttet til hende. ”Jeg har indflydelse på, hvordan DSB håndterer den interne handel. Alt er ikke bestemt i forvejen. Jeg er med til at skabe rammerne, og jeg har god mulighed for at komme igennem med min mening.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

dsb.go.dk

/214


Samfund

Liberty Sveke, 25 år Uddannelse: 2011 – Masters in Management, London Business School Baggrund: 2010 – Student Ambassador, 2010 Shanghai World Expo USA Pavilion 2009 – Creator & Owner, Liberty’s Cupcakes Bonusinfo: Trænede til en professionel tenniskarriere, indtil en skade som 17-årig ødelagde drømmen.

Graduate hos Arla Foods Amerikanske Liberty Sveke er en af 15 nyuddannede, som er med i Arlas graduateprogram. Her bliver hun skubbet ud af sin comfort zone og får masser af ansvar og udfordringer. Hvert år optager Arla femten unge talenter fra hele verden i deres graduateprogram. Her får de mulighed for at udvikle deres kompetencer i tre forskellige afdelinger i de to år, programmet varer. ”Jeg valgte programmet, fordi det er så fleksibelt. Du kommer til at prøve tre vidt forskellige stillinger, hvor mindst en af dem er i en af Arlas udenlandske afdelinger”, forklarer 25-årige Liberty, som var så begejstret for programmet, at hun flyttede til Danmark fra London.

Stejl læringskurve og stort ansvar Som graduate hos Arla skal man være forberedt på at blive rykket ud af sin comfort zone. For hurtigt at skabe en stejl læringskurve hos deltagerne er det en del af programmets koncept at placere dem i afdelinger, hvor de ikke er på hjemmebane. ”En af de store udfordringer er, at du kommer til at beskæftige dig med noget, du ikke nødvendigvis har kendskab til. Mit første sted var inden for udvikling af indpakning til mælkepulver. Det er en rigtig god læringserfaring at blive skubbet ud i nye udfordringer. Man lærer hurtigt at føle sig tilpas og tage ansvar, og nu hvor jeg er i min anden stilling, kan jeg mærke, at jeg kan bruge denne erfaring.” Selv om Liberty ikke var ekspert på emballageområdet, fik hun lynhurtigt ansvar. ”Vi skulle finde en ny og mere prisvenlig indpakning. Så jeg havde møde med 20 embal-

lagefirmaer og undersøgte emballage, priser og forbrugertrends verden rundt. Til sidst skulle jeg samle min viden i en business case, hvori jeg anbefalede to nye løsninger.” Rapporten blev givet videre til hendes ledere, for der bliver lyttet til, hvad de unge graduates anbefaler.

Inspiration til karrieren I øjeblikket er Liberty på sin anden del af programmet. Hun arbejder i et innovationsteam, som driver en ny specialbutik i Københavns Torvehaller, der sælger luksusostene Unika. ”Tidligere solgte Arla kun ostene til landets bedste restauranter, så det er første gang, Arla på denne måde sælger luksusvarer til private forbrugere. Derfor er der ingen guidelines for, hvordan man gør det, dem har vi selv skulle udvikle. Jeg har bl.a. være med til at lave vores kommunikations- og marketingstrategi og finde koncept for vores facebookside. Vi er desuden ved at planlægge en master class til forbrugerne, hvor eksperter bl.a. fortæller om den bedste anvendelse af ostene og hvilke vine og øl, der går bedst dertil.” De mange nye udfordringer har været med til at give hende inspiration til, hvilken retning karrieren skal tage. ”Jeg vil gerne arbejde med marketing og brand management. Det er spændende at lære at forstå forbrugeren, og så kan jeg godt

lide at arbejde med fødevarer, fordi det er konkrete produkter. Jeg har nemmere ved at relatere til det, når det er et produkt, jeg også selv kan købe og bruge. Det er samtidig et marked, som forandrer sig konstant i forhold til forbrugstrends, så du skal hele tiden være klar på ændringer.” Når programmet er slut, vil Liberty gerne fortsætte i Arla. Her kan det enten blive på hovedkontoret i Danmark eller på et af deres mange internationale kontorer i udlandet, for Arla er i disse år inde i en voldsom vækst og åbner kontorer verden rundt. ”Programmet og det sociale miljø i Arla har givet mig et kæmpe netværk, og jeg synes, det er dejligt, at der bliver lyttet til de ideer, man som graduate kommer med. Det kunne være spændende at arbejde for Arla i USA, men det handler mere om, hvilken type stilling jeg får, end hvorhenne i verden det er”, slutter hun.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/193

arla.go.dk 75


IT / Teknik

Henrik Weiss, 29 år Uddannelse: 2010 – Cand.merc.(dat.) med toning i Supply Chain Management, Syddansk Universitet Baggrund: 2008 – Projektmedarbejder ved SFEO ved SDU i Odense 2005 – Rådgiver i it-butik Bonusinfo: Er en aktiv løber.

Graduate i ECCO Hos ECCO får Henrik Weiss rig lejlighed til at udvikle sine kompetencer i deres graduate-program. Det har givet ham en stor viden om projektledelse samt mulighed for at komme verden rundt. Og så har han lært at sy sine egne sko. Det hele startede på en karrieremesse, hvor Henrik faldt i snak med en HR-konsulent fra ECCO. ”Hun fortalte, at de havde et graduate-program, hvor man kom rundt i flere afdelinger i ECCO, og jeg tænkte, det var lige mig.”

Ansvar og stort netværk Det samme tænkte ECCO, og derfor kunne Henrik sammen med seks andre nyuddannede begynde på graduateforløbet. Her fik de mulighed for at afprøve deres kompetencer i tre forskellige afdelinger i et halvt år ad gangen. I det første forløb var han i Coporate IT. Her var han med på et nyt projekt, hvor de skulle lave planer for, hvordan de overordnet set i ECCO kunne prioritere deres it-projekter. ”Jeg fik stort kendskab til projektledelse. Sideløbende havde jeg mit eget projekt, hvor jeg undersøgte, hvordan ECCO kunne spare penge på sine mobilabonnementer på globalt plan. Det var superspændende. Det gode ved ECCO er, at de ikke er blege for at give én noget ansvar.” Lige nu er han i Demand Management-afdelingen. Her er han tilknyttet et projekt, hvor de skal implementere et nyt forecasting tool, som gør det lettere at forudsige behovet for mængden af sko, de skal producere. ”Jeg definerer procedurer, lave manualer og underviser andre i det. For to uger siden var jeg

76

i Hong Kong og fortælle vores division, hvordan de skulle bruge det. Jeg har lært meget om at strukturere et projekt og kommunikere det ud. Jeg får et utroligt bredt netværk, jeg lærer folk fra ECCO overalt i verden at kende.” Snart går turen til deres kontor i Amsterdam, hvor han skal arbejde videre med projektet på europæisk plan. Sammen med de praktiske erfaringer får han vejledning af sin mentor, som følger ham gennem hele forløbet. ”Jeg har brugt ham rigtigt meget, vi har møde hvert kvartal, om hvordan det går.”

Kunsten at sy et par sko En fordel ved ECCO er ifølge Henrik, at de ejer hele deres værdikæde, dvs. at de står bag alle led i produktionen lige fra at producere skoene til de kommer ud i butikkerne. ”Min uddannelse er meget generel, fordi det er en kombination af økonomi og it, så det passer perfekt, at jeg har mulighed for at komme rundt i alle leddene.” Og det har han virkelig været. Således blev alle graduates sendt 12 uger til produktionsstederne i hhv. Indonesien og Kina. Her fik de lov til selv at sidde bag en symaskine og fremstille sko. ”Jeg sad tre uger og syede sko på en skammel i 35 graders varme fra kl. 7 om morgenen til 17 om eftermiddagen. Formålet var at vise os, hvor kompleks en proces, det er at lave et par

sko. Nu ved jeg, hvilken indflydelse en beslutning herhjemme kan have på produktionen.” Turen til Asien er et godt eksempel på, at man hos ECCO ikke er bange for at gå nye veje. ”ECCO er en meget innovativ virksomhed. Desuden er de ansatte meget passionerede, her er en god atmosfære, hvor der er tid til at pjatte, men hvor folk samtidig også arbejder seriøst.” Socialt har de også et godt sammenhold med adskillige foreninger. Henrik er medlem af løbeklubben, hvor de både træner og deltager i løb sammen. Det har derfor kun været et plus for hans udvikling, at han dengang gav sig tid til at tage på karrieremesse. ”Jeg kan mærke, at det er vigtigt for ECCO, at jeg udvikler mig både fagligt og personligt. Når jeg er færdig, kunne jeg godt tænke mig at være projektleder på it- og supply chain management-projekter. Det passer også godt til det forløb, jeg har været igennem.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

ecco.go.dk

/215


IT / Teknik

Thomas Ebdrup, 32 år Uddannelse: 2012 – Civilingeniør i Elektriske anlæg og Højspændingsteknik fra Aalborg Universitet. Baggrund: Thomas Ebdrup er udlært elektromekaniker og stod fire år i lærer hos Grene Industri i Middelfart. Bonusinfo: Under ingeniørstudiet arbejdede Thomas Ebdrup i udviklingsafdelingen hos Sauer Danfoss Drives.

Graduate i Energinet.dk Civilingeniør Thomas Ebdrup har en specialist gemt i maven. Tror han nok. Som graduate i Energinet. dk prøver han kræfter med forskellige roller. Fastansættelsen er han allerede lovet. Muligheden

for at »komme rundt i huset« og afprøve flere roller på arbejdspladsen tiltalte Thomas. Derfor søgte han stillingen som graduate i Energinet.dk. Han kom igennem nåleøjet og startede i energivirksomheden 1. september 2012. ”Jeg vil gerne blive afklaret omkring mine faglige lyster. Er jeg specialist, generalist eller leder?,” spørger Thomas, der udklækkede som civilingeniør fra Aalborg Universitet tre måneder inden opstart i Energinet.dk. I øjeblikket beskæftiger det generelle Thomas, når han formulerer tekniske standarder ved skrivebordet. En standard beskriver eksempelvis de krav, Energinet.dk har til højspændingsafbrydere og som producenten skal overholde. Her kræver opgaven, at Thomas formidler i et sprog, som er forståeligt for andre end civilingeniører. Også for medarbejderen i indkøb. Det kalder Thomas en personlig udfordring, fordi han skal få forskellige fagpersoner til at arbejde sammen. En udfordring han gerne tager: ”Det er vigtigt for mig at blive udfordret både fagligt og personligt”.

Højt til loftet Andre gange indtager Thomas rollen som specialist, når han med lommeregner kæmmer en teori før en spændende diskussion med kollegaerne om et givent emne. Sommetider er

det længden på en såkaldt brydetid, der får bølgerne til at gå højt. Kollegaerne er lige i nærheden i det åbne, lyse kontorlandskab, hvor også chefen befinder sig iblandt staben. ”Her er ingen stive jakkesæt men lyst og rart. Her er højt til loftet, fysisk og mentalt. På en gang afslappet og professionelt,” siger Thomas og fortsætter: ”Det skaber en dynamik, når ingeniører med 20 års erfaring er side om side med nye ingeniører”. Thomas fremhæver sine kollegaer for at være hjælpsomme. Ud over den fysiske ramme bidrager sociale arrangementer til det gode arbejdsmiljø. Næste arrangement er en udflugt til en lokal chokolatier.

Lydhørhed I tråd med det høje loft lægger graduateprogrammet op til, at Thomas tager aktivt del i planlægningen af forløbet. Sådan at han undervejs stifter bekendtskab med de dele af faget, han drømmer om. ”Der bliver lyttet til mine ønsker. Selvfølgelig gælder en vis ramme. Men inden for den er der fleksibilitet,” siger Thomas. Derfor er den sidste af de tre turnusser, som udgør det toårige forløb, endnu ikke fastlagt. Tredje del afhænger af, hvad der gavner Thomas karriere mest. Indtil nu er hans indre ekspert vakt:

”Det kribler i fingrene for at hive lommeregneren frem og forstå teorien helt til bunds. Der må ikke være nogle sorte pletter,” siger Thomas og supplerer: ”Inden i mig brænder vist en specialist”. Om den fornemmelse varer ved, vil vise sig. Som graduate har Thomas både en såkaldt koordinator, buddy og mentor tilknyttet. På hver deres måde hjælper de ham til at blive afklaret omkring, hvor hans faglighed ligger. For som Thomas siger: ”De vil jo også gerne havde de bedste”. Derfor skal man som graduate i Energinet. dk også igennem et længere udskillelsesforløb, som indebærer en såkaldt assessmentdag. Her bliver de 20 kandidater stillet en række opgaver og bedømt herudfra. Thomas var en af seks graduates, hvis potentiale blev set og som fik tilbudt at starte dette efterår.

Svarene på vores energiudfordringer blæser ikke i vinden De findes hos os Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/217 helt uundværlig

energinet.go.dk 77


Natur

Sara Raussen, 28 år Uddannelse: 2008 – Cand.scient. i Geologi, Aarhus Universitet Baggrund: 2010 – Geolog, Maersk Oil 2008 – Geolog, PGS, England Bonusinfo: Elsker at rejse.

Graduate hos Mærsk Oil Som graduate hos Mærsk Oil er Sara Raussen blevet lært op i alle dele af olieudvinding. Lige fra at lede efter nye oliefelter til at stå på olieriggen og styre boret. Hun nyder den høje faglighed og muligheden for at kunne rejse verden rundt. Det handler ikke om penge. For Sara, der er uddannet geolog, var der helt andre årsager til, at hun søgte ind i oliebranchen. ”Når man skal finde olie, skal man ofte bore dybt ned i jorden, derfor kræver det en meget stor forståelse for den geologiske udvikling. Desuden valgte jeg branchen, fordi der er gode muligheder for en global karriere.”

Tre stillinger på to år Hos Mærsk Oil er det globale udsyn i høj grad i fokus. Sara har netop afsluttet Mærsks graduateprogram MITAS, som står for ”Maersk International Technology & Science Programme” og er bygget op af en rotation mellem tre stillinger af otte måneders varighed. I løbet af de to år har hun både haft stillinger i København og Houston. ”Min første stilling var i Exploration-afdelingen, hvor vi leder efter nye oliefelter. Jeg var bl.a. med til alle aspekter af det tekniske arbejde, møder, workshops og til at afholde præsentationer. Derefter flyttede jeg til vores subsurface-afdeling. Her var jeg bl.a. offshore på en olierig. Jeg prøvede at have vagter alene, hvor jeg styrede boret, det var megaspændende.” Derefter rejste Sara til Houston i Texas, hvor hun sammen med internationale eksperter i dybvandsoliefelter skulle udvikle deres viden om et oliefelt i havet ud for Angola.

78

”Min opgave var at kortlægge oliereservoiret i meget store detaljer, for at vi bedre kunne afgøre, hvor fremtidige boringer skulle ligge.” Dermed havde hun på bare to år prøvet de tre hovedområder i oliebranchen; Exploration, Production og Development.

De bedste undervisere Gennem hele sit MITAS-forløb har Sara været en ligeværdig del af arbejdsgrupperne, og det har givet hende en stor viden. ”Jeg har fået en fuldstændig unik erfaring og et lige så unikt netværk. Jeg kender utroligt mange mennesker i hele firmaet, selv om jeg kun har været her i to år. Jeg har prøvet mange forskellige opgaver på meget kort tid. Det kommer til at gavne mig resten af min karriere, at jeg har fået disse erfaringer.” Undervejs i programmet supplerer deltagerne deres praktiske erfaringer med kurser. ”Vi kommer på nogle enormt gode kurser bl.a. i ledelse og økonomi, hvilket især er godt for sådan en som mig med en naturvidenskabelig baggrund, for det har jeg jo overhovedet ikke lært på studiet.” Sara har bl.a. været på Berkeley-universitetet i Californien, hvor de havde forelæsning af nogle af de bedste professorer i verden. Til daglig har de solid opbakning i form af en fast mentor, som de kan sparre med, ligesom hun kan tale med de andre graduates, som kommer fra hele verden.

”Vi følges ad en hel MITAS-årgang på 3060 personer. Det er et meget internationalt miljø med kollegaer fra hele verden, og det kan jeg godt lide. Vi mødes til kurserne og i de forskellige stillingsrotationer, så der er altid nogen, man kender.” Som deltager i programmet er Sara sikret en fast stilling efterfølgende. Hun er nu tilbage i den afdeling, hvor hun begyndte. ”Jeg er i den gruppe, der leder efter nye oliefelter ud for Angola. Jeg blev ret bidt af at arbejde med Angola, og det kunne jeg heldigvis blive ved med, da jeg kom tilbage.” Men selv om hun lige nu møder ind på kontoret i København, vender hun stadig blikket ud mod den store verden. ”Jeg kan godt tænke mig at komme til udlandet igen, og det er der jo masser af muligheder for i Mærsk Oil. Både min mand og jeg kunne lide Houston, så det kunne være en mulighed.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

maersk.go.dk Taking the lead with Maersk maersk.com

At Maersk, your ideas shape the future Maersk Group is involved in as different businesses as shipping, energy,

/186


IT / Teknik

Daniel Nordbye Dreier, 27 år Uddannelse: 2011 – Diplom IT-ingeniør, Ingeniørhøjskolen i København. Baggrund: 2010 – Udvikler, Siemens 2007 – Deltidskonsulent, DM Software Bonusinfo: Ivrig sportsdykker.

Graduate i NNIT Der bliver stillet høje krav til graduates i NNIT. Du skal være faglig dygtig, kvalitetsbevidst og en teamspiller. Daniel Nordbye Dreier er det hele, og han nyder at arbejde tæt sammen med nogle af de bedste it-folk herhjemme. ”Jeg havde rigtig store forventninger, da jeg begyndte som graduate, og de er kun blevet indfriet.” Daniel er mere end tilfreds med sit graduateophold hos it-konsulentvirksomheden NNIT. I løbet af halvandet år kommer han rundt i tre forskellige stillinger og bliver derfor klogere på, hvilket område inden for it han vil arbejde med fremadrettet. Og så er han utrolig glad for den teamspirit, som gennemsyrer hele virksomheden.

På lige fod med alle

Holdånd og kvalitet

Det er sjovere at opbygge et internationalt firma end at blive en brik i et Hos NNIT er du tæt på de store /247 it-opgaver fra start. Læs vores virksomhedsprofil Vores medarbejdere skal have lov til at præge firmaet, ikke omvendt. Det gælder også internationalt. Bedøm os, læs mere og se videoen: Se dine muligheder på nnit.dk/job

nnit.go.dk Hos NNIT er du tæt på de store it-opgaver fra start. Vores medarbejdere skal have lov til at præge firmaet, ikke omvendt. Det gælder også internationalt. Se dine muligheder på nnit.dk/job

79

RE THI NK PI PE LI NE

Som nævnt er teamånden vigtig i NNIT. Det mærkede de 10 graduates, som udgør en årgang, med det samme. ”Vi startede med at være på en tredages teambuidling-tur, hvor vi blev kørt ud i en skov og skulle sejle i gummibåde og lave alle mulige vilde ting. Det var vildt sjovt og en god måde at lære hinanden at kende på.” De mødes fast en gang om måned for at udveksle erfaringer, ligesom de undervejs har mulighed for at lave projekter sammen. I sit daglig arbejde mødes Daniel også regelmæssigt med sit team for at gennemgå, hvor de er i processerne. ”Mange af de profiler NNIT kigger efter, er ambitiøse teamplayere, som sætter gruppens mål højere end individets. Det er hele ånden i virksomheden.” En anden vigtig egenskab er at være kvalitetsbevidst, for de fleste af NNIT’s kunder er sto-

re organisationer, fødevare- og medicinalfirmaer, som kræver, at produkterne fungerer 100 %. ”Vi har meget stærke kvalitetskrav, og de skal bare overholdes. Samvittighed er en af vores værdier, og det er bare så meget mig. Allerede som studerende gik jeg op i, at vi fik lavet rapporterne ordentligt og godt gennemarbejdet.” Samvittigheden ses også på den måde, ledelsen behandler medarbejderne. Her betragter man dem som en ressource, man gerne investerer i. ”Vi lægger karriereplaner med vores ledere, og de er meget opmærksomme på, at man rykker sig. Vi har løbende samtaler om, hvorvidt man laver nogle opgaver, man synes, er spændende. Det er superfedt.” Daniel har derfor allerede nu fået input til, hvordan karrieren i NNIT skal fortsætte. ”Som graduate får man rigtigt at gode Det nogle er sjovere opbygge internationalt firma end erfaringer. Jeg har kunetanbefalet det til alle at blive en brik i et mine kammerater.” RET H IN K PI PELI NE

Daniel har foreløbig prøvet sine evner af i to afdelinger; Infrastructure Design & Procurement Services og Solution Architects. ”I den første afdeling hjalp jeg med at udvikle et internt system til at bestille servere. I Solution Architect-afdelingen skaber jeg strukturer mellem alle de forskellige typer teknologier og programmer, vi bruger, så de spiller sammen. Jeg sørger for, at processerne sker i den rigtige rækkefølge, hvilket er virkelig spændende.” Som graduate hos NNIT er han ansat på lige fod med de andre. Derfor fik han med det samme sine egne ansvarsområder og mål, han skulle leve op til. Undervejs har han faglig opbakning i form af en fast mentor og relevante kurser. ”Det tiltaler mig, at jeg lige fra dag 1 er blevet kastet ud i opgaverne. Det giver mig mange erfaringer, og jeg får opbygget et solidt netværk her.”

En vigtig del af jobbet er at være i dialog med NNIT’s kunder. Daniel er glad for at arbejdet ikke kun foregår foran computeren, men at han også kommer ud og holder møder med folk. ”It er mere end teknik, du skal også kunne forklare og kommunikere løsninger. Jeg kan rigtig godt lide kundekontakten, og hvis man løser deres problem, er man jo lidt helten bagefter”, siger han med et smil.


IT / Teknik

Maria Hoffmann-Jensen, 24 år Uddannelse: 2012 – kandidat i økonomi og marketing fra Aarhus Universitet 2010 – Bachelor i økonomi og international management fra Aarhus Universitet i Herning, Handels- og Ingeniørhøjskolen Baggrund: Har været ansat som studentermedhjælper i Siemens Windpower i 18 måneder foruden et 6 måneders praktikophold. Bonusinfo: Maria læste et år i Glasgow, Skotland og skrev sin bachelor for en engelsk virksomhed.

Graduate i Siemens Wind Power Som Graduate i Siemens har 24-årige Maria Hoffmann-Jensen skiftet akademiske tekster og teorier ud med analysearbejde, fagligt ansvar og konkrete virksomhedscases. Selvom hun dagligt bruger næsten tre timer på at tage fra hjemmet i Aarhus til Siemens i Brande, er det hele togturen værd. Maria Hoffmann-Jensen har kun været i Siemens graduate-program i få måneder, men allerede nu er hænderne løftet højt over hovedet. ”Jeg har sådan nogle dage, hvor jeg ikke kan andet end at smile. Du kommer ud og skal tænke rigtigt. Det her er ikke bare en opgave, der skal afleveres. Det er en opgave, der skal gøres færdig og etableres,” siger hun. Graduate-programmet varer to år og er opdelt i tre rotationer, hvor én af rotationerne skal være i udlandet. Marias første rotation er i en afdeling, hvor de har med globale produkter og marketingsudvikling at gøre. Her sidder hun og laver analyser af businesscases. ”Jeg arbejder for eksempel med en business case der omhandler det software, der sidder på vindmøllen. Om det kan gøres smartere, så vi kan give kunden et bedre output af deres investering.”

Udvikl dine lederevner Som graduate består din uge både af arbejde og ’træninger’, som for eksempel projektledelse og risk management, der skal være med til at styrke din profil og udvikle dine lederegenskaber. Målet er, at graduates springer ud som fremtidens ledere. ”Der er rigtig meget træning. Men som graduate arbejder du heller ikke 37 timer om ugen. Allerede nu kan jeg mærke, at man ligger mere energi i det, fordi man sidder med

80

nogle spændende opgaver. Og når man så kigger på klokken, er den pludselig fem i stedet for fire,” siger Maria. Med mange timer på arbejdspladsen er det vigtigt at have det godt med sine kollegaer. Ud over de almindelige arrangementer, som fredagsbarer og forskellige motionstilbud, er der specielle arrangementer for graduates. ”Som graduate er det sociale virkelig godt. Udover arrangerede frokoster hver anden uge, så er der forskellige events. Til februar skal vi for eksempel til München.”

For spændende til at lade være Maria har gennem hele sin uddannelse vidst, at hun gerne ville deltage i et graduate-program. Og da hun både havde været i praktik i Siemens samt arbejdet som studentermedhjælper og skrevet sit speciale dér, faldt valget hende meget naturligt. ”Jeg har altid syntes, det var en spændende virksomhed. Siemens er jo så gigantisk stor. Og så er der et godt samarbejde og en høj faglighed. Vi arbejder med nogle gode problemstillinger, fordi vi er i vindenergibranchen, hvor der er høj konkurrence. Så vi skal hele tiden tænke på innovative løsninger, effektivitet og udbytte. Og det tiltaler mig.” På trods af Maria startede i oktober kan hun både mærke på sig selv og de andre graduates, hvor meget man udvikler sig.

”Du udvikler dig rigtig, rigtig meget. Især på den måde du anskuer problemstillinger. Du lærer hurtigt at tage et større perspektiv. Men også at der bliver forventet noget af dig og du skal levere et output,” siger hun og tilføjer: ”For mig er det en motivationsfaktor. Det er fedt, fordi det er positive forventninger.” Og selvom det indimellem kan være forvirrende at blive kastet ud i nye opgaver og tage ansvar, er Maria ikke bleg for at opfordre andre til at deltage i et graduate-program: ”Hvis du overvejer det, så gå efter det. Det er simpelthen for spændende til at lade være.”

Kan man besvare verdens Læs vores virksomhedsprofil Bedømsværeste os, læs merespørgsmål og se videoen: og stadigvæk have det sjovt?

siemens.go.dk

Sørg for at stille de svære spørgsmål.

Vi besvarer verdens sværeste spørgsmål hver dag. I Siemens er 360.000 mennesker bundet sammen af en grænseløs nysgerrighed, der giver svar.

Proposals, Engineering, Software, Projects & Logistics, Supply Chain, Offshore, Service og stabsfunktionerne Finance, IT, Communications og HR.

Om Siemens Med innovative løsninger inden for

Hvilke personlige og faglige kvalifikationer søger vi hos en ny kollega?

/260


Samfund

Kamilla Koldbro Fuglsang, 25 år Uddannelse: 2012 – MSc i Organisation og Strategi fra Aalborg Universitet. 2010 – B.Sc. i erhvervsøkonomi fra Aalborg Universitet Baggrund: 2011 – 2012 Handelspraktikant Den Danske Ambassade Letland 2009 – 2012 Studentermedhjælper Region Nordjylland, Koncern Økonomi 2006 – 2012 Teamchef ved Chili Group A/S Bonusinfo: Kamilla har en blog, hvor hun skriver om sine oplevelser fra Grønland.

HR-konsulent i Grønlands Selvstyre For Kamilla Fuglsang var det eventyrlysten, der gjorde, at hun søgte sit første job som HR-konsulent i Grønland. Som nyansat i Grønlands Selvstyre stod det hurtigt klart, at det store ansvar næppe havde været det samme ved et lignende første job i Danmark. F or Kamilla har udlængslen altid været stor. Efter et halvt års praktik i Letland, efterfulgt af hendes speciale, meldte rejselysten sig hurtigt igen. ”Jeg er meget eventyrlysten, og jeg havde brug for at opleve en anden kultur og en anden del af verden,” siger Kamilla. Så kun en måned efter at have fået sin eksamen fra Aalborg Universitet, blev hun tilbudt sit første job – i Grønland. Da hun fortalte sine forældre, at hun havde fået stillingen i Grønland, måtte de da også erkende, at de heller ikke havde regnet med, at hun ville slå rødder i Danmark. Og selv om Kamilla tog afsked med Danmark med sommerfugle i maven, så har hun ikke fortrudt springet.

Ansvar fra dag ét De nye kolleger i Grønland tog godt imod Kamilla. De havde arrangeret et tre-dags oplæringsprogram, men det blev hurtigt klart, at arbejdsdagens uforudsigeligheder gjorde, at oplæringen i stor udstrækning kom til at blive learning-by-doing. Det passede Kamilla fint. ”Jeg blev uddannet i sommers og har kun været her i tre måneder, men jeg har allerede et kæmpe ansvar. Jeg har for eksempel allerede været med til at udarbejde og designe en hvervningskampagne, planlagt fremtidens strategi for Selvstyrets kontorelever og meget mere.”

Kamillas arbejdsdage hos Selvstyret kan hurtigt ændre sig. Et opkald eller en hastesag gør ofte, at hun ender med at lave noget andet end det, som stod i hendes kalender. Netop derfor har hun også flekstid, og stor fleksibilitet i forhold til at planlægge sine arbejdsdage. Den store variation i hverdagen gør, at arbejdet aldrig bliver kedeligt. ”Det er jo en politisk styret organisation, så der kan hurtigt komme nogle beslutninger oppefra, som man skal rette sig efter. Jeg elsker det her med, at jeg aldrig ved, hvordan min hverdag ser ud.” Kamilla har allerede flere selvstændige opgaver. Blandt andet er hun elevansvarlig for de kontorelever som er ansat hos selvstyret. Det har været hendes første større personlige projekt, hvor hun har fået lov til at komme med egne idéer og tiltag. Projektet har medført positiv feedback, da eleverne har været glade for hendes arbejde og idéer. ”Det giver kæmpe tilfredsstillelse, når de ting jeg har indført, de fungerer i praksis.”

”Det alle os nye har tilfælles, det er, at familie og venner er langt væk, så man laver lynhurtigt et netværk heroppe. Der har været mange ting at lære, det er jo ikke kun arbejdet, der er nyt, jeg har skullet lære et helt samfund at kende,” forklarer hun. Og selvom hun både træner og tager på café som i Danmark, så er der dog stadig en del ting, der er meget anderledes. ”Det er ikke bare på arbejdet, at det er nyt og spændende. Det er lige så meget i weekenden, når man er ude og se på hvaler eller vandre i fjeldet. Det er ret unikt heroppe.” Selvom hun er meget glad for sit job, så tør hun ikke spå om fremtiden, men én ting er sikker; hun fortryder ikke, at hun har taget springet. ”Jeg har ikke lagt store planer for hvad det skal føre til,” siger hun og fortsætter: ”Lige nu er jeg bare så positiv over, jeg får lov til at prøve så mange forskellige ting i praksis.”

En imødekommende kultur Inden afrejsen fra Danmark, deltog Kamilla i et introkursus med andre danskere, som skulle arbejde i Grønland. Og selvom den grønlandske kultur er imødekommende, så synes hun, at det var af stor betydning at få et netværk tidligt.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/225

nanoq.go.dk 81


IT / Teknik

Christian Svensson, 28 år Uddannelse: 2008 – Master of Science in engineering Mathematics, Lund University Baggrund: Har været aktiv i diverse studenterorganisationer. Bonusinfo: Stor passion for sejlsport

IT Expert Analyst i Nordea Svenske Christian Svensson tager gerne turen over Øresund hver dag for at arbejde i Nordea. Her har han nemlig fundet et job, hvor han kan kombinere sin matematiske baggrund med de nyeste it-løsninger. For meget matematik. Sådan lyder Christians begrundelse for, hvorfor han som ingeniør er havnet i it-delen af bankverdenen. Han var bange for at ende med kun at lave teoretisk arbejde og ville gerne håndtere mere praktiske problemstillinger. Det har han i høj grad fået hos Nordea. ”Jeg ville gerne være midt mellem matematikken og it-området. Jeg synes, matematik er sjovt, men jeg ville gerne have noget mere teknisk. Den mulighed fik jeg her, hvor jeg både arbejder med modeller og it-systemet.” Siden august 2008 har svenske Christian Svensson været ansat i it-afdelingen i Nordea Capital Markets, hvor de udvikler, implementerer og kvalitetstester deres kredit risikosystemer. Han sidder i et team, hvor de har ansvar for de systemerne, som hans kolleger bruger til at beregne Nordeas kreditrisiko i forhold til deres erhvervskunder.

Fokus på ny it Det var hverken den liberale alkoholpolitik eller det danske sommervejr, som lokkede Christian over Sundet. I stedet var de mange itmuligheder, en stilling i så stor en virksomhed som Nordea giver. ”Det er virkelig avancerede løsninger, vi arbejder med her. Det er store datamængder, og vi foretager tusindvis af beregninger i løbet af døgnet. Det er superspændende, at vi ar-

82

bejder med nye og avancerede tiltag inden for it, som fx grid computing, realtids in-memory computing og low latency trading.” Han fremhæver, at ikke to dage er ens, da han veksler mellem at have dialog med deres eksterne udviklere i London og samarbejde internt med sit team. Selvom Nordea er en stor organisation med over 32.500 ansatte og afdelinger i hele Norden, føler han sig ikke som en lille brik. ”Vi står for et meget vigtigt område i bankens arbejde. Hvis vi ikke har mulighed for at beregne vores kreditrisiko hos vores kunder, kan vi ikke handle med dem Og det er jo det, vi som bank lever af.”

er mange forskellige typer, det er jo Nordens største bank, så der er mange fagområder repræsenteret lige fra hard core it-folk til tradere og økonomer. Det er en fantastisk god arbejdsplads, hvor de tager godt imod os ansatte. Der er gode udviklingsmuligheder og ledelsen hjælper os med at sætte karrieremål.” På det obligatoriske spørgsmål om, hvad der er forskellen på svensk og dansk arbejdskultur, svarer Christian til slut: ”Det er en fordel, at folk her i Danmark er lidt mere lige på, man er mindre konfliktsky end i Sverige. Har man fx lavet en fejl, så får man det at vide, hvilket faktisk er rart, for så kan man jo få den rettet.”

Verden rundt i kantinen Christian er langt fra den eneste i Nordeas kontorer, der ikke har et rødbedefarvet pas. Som Nordens største bank er stemningen international og ikke kun skandinavisk. ”Her er folk fra blandt andet Tyskland, England, New Zealand og Indien. Der bliver både talt skandinavisk og engelsk. Vi har filialer i New York, Singapore og mange andre steder, så vores kunder kan komme fra hele verden.” Han understreger, at der ikke er klikedannelser, sådan at hver nationalitet sidder for sig i kantinen. ”Vi sidder i åbne kontorlandskaber og der er meget social snak hen over bordene. Her

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

nordea.go.dk

/248


IT / Teknik

Mette Robenhagen Burgdorf, 28 år Uddannelse: 2009 – Cand.mag. i International Business Communication, Syddansk Universitet Baggrund: 2009 – Business Manager, Microsoft Denmark 2008 – Consultant Assistent og praktikant, Dansk Industri Bonusinfo: Rejser til Grønland på ferie to gange om året

IT Strategikonsulent hos Accenture Mette Robenhagen Burgdorf havde en drøm om at arbejde hos Accenture. Den er nu blevet til virkelighed, og hun nyder livet som konsulent, hvor hun får masser af ansvar og vejledning af sine kolleger. ”A t være konsulent er ikke bare et job, det er en livsstil, hvor man skifter arbejdsplads flere gange om året.” Sådan beskriver 28-årige Mette sit job i konsulentvirksomheden Accenture. Det er en livsstil, hun ikke et sekund har fortrudt. For hun får både et indblik i vidt forskellige it-virksomheder og en enorm læring. ”Jeg har altid været interesseret i it. Jeg synes, det er spændende, fordi det gennemsyrer vores samfund, arbejdsliv og sociale relationer. Hiver du fx it-systemerne ud af et hospital, så bliver det pludseligt meget svært at operere en patient.”

Høj it-faglighed

Erfaren vejleder Da Accenture slog stillingen op, var Mette ikke i tvivl om, at det var hendes vej. ”Jeg synes, det er et kæmpe privilegium at arbejde hos Accenture. Det har altid været en drøm. Her er en høj it-faglighed kombineret med et rigtigt godt arbejdsmiljø.” En ekstra bonus ved at arbejde i Accenture er, at alle medarbejdere får tildelt en Career Counselor, som er en kollega på et lidt højere karriereniveau. ”Det er en person, man kan vende alle aspekter med lige fra karriereudvikling til særlige behov. Jeg har typisk brugt min Counselor til at evaluere den projektfeedback, jeg har fået. Vi kigger på, hvor jeg kan gøre det bedre, og hvor mine styrker og udviklingsområder ligger.” Hun synes, det kendetegner arbejdskulturen hos Accenture, at kollegerne hjælper hinanden med at løse opgaverne.

”Det er det, der gør det sjovt at arbejde her. Det er performancekulturen, som gør, at man udvikler sig samtidig med, at der er gode kolleger med et højt fagligt niveau.” Det gode sammenhold smitter også af på de sociale aktiviteter. ”Man kan bruge meget af sit sociale liv herude, hvis man vil. Der er fredagsbar og en klub, hvor vi fx laver wakeboarding eller kører gocart. Nogle af os ses også privat til fx grillfester. Jeg er utrolig heldig, at jeg har så gode kolleger, som er behagelige at være sammen med.” Mette har derfor ikke tænkt sig at lægge sin livsstil om foreløbigt. ”Jeg er drevet af at kunne løse et udfordrende problem for folk, og det er jo essensen af consulting. Det er et krævende job i den forstand, at man lægger mange timer i det, men man udvikler sig også utroligt hurtigt både fagligt og personligt. Det synes jeg, er en gave i sig selv.”

©2012 Accenture. All rights reserved.

Mette har arbejdet i Accenture siden 2011. Hun hjælper virksomheder med at optimere deres it-systemer, så de for færre ressourcer bliver mere produktive. ”Målet er at bygge bro mellem it og virksomhedens kerneforretning, sådan at it-delen er med til at skabe overskud. Mit arbejde spænder vidt fra at designe en ny it-organisation til at udregne en business case i forbindelse med en ny it-strategi.” Her er det hendes opgave at indsamle informationer og opstille mulige løsninger for virksomhederne. ”Jeg afholder workshops med ledere og medarbejdere, laver interviews, indhenter informationer om deres it-omkostninger og

laver analyser af deres forretning. Derefter udregner jeg forskellige scenarier for fremtiden.” Med en uddannelse inden for forretningskommunikation har hun fået kompetencer, som er vitale i jobbet. ”Jobbet kræver en veludviklet kommunikationssans. Man skal kunne gå i øjenhøjde med alle klienter uanset branche og virksomhedsniveau. Derfor er det en fordel at være uddannet i kommunikation med et internationalt perspektiv.”

This is your invitation to joinvirksomhedsprofil an organization Læs vores offering greater opportunity, greater Bedøm læs mere og se videoen: challenge and greateros, satisfaction. Visit accenturejob.dk

/190

accenture.go.dk

83


Samfund

Nikoline Mørch, 26 år Uddannelse: 2012 – Cand.scient.adm., Roskilde Univer sitet Baggrund: 2010 – Studentermedhjælper, Udlændinge styrelsen 2009 – Akademisk praktikant, Christiansborg Bonusinfo: Lavede valgkampsmateriale til folketingsvalget i 2011.

Konsulent i ATP Hos ATP får Nikoline Mørch både kompetenceudvikling, indflydelse og et stort indblik i det politiske miljø. Hun er nemlig med til at etablere den nye myndighed Udbetaling Danmark, hvilket hun synes, er super-spændende. ”Vil du være med til at bygge en hel ny myndighed op?” Sådan lød det i jobopslaget fra ATP, og det var en mulighed, Nikoline ikke ville gå glip af. ”Det er jo en chance, man kun får én gang i livet, og den kunne jeg som nyuddannet kandidat i Forvaltning ikke sige nej til.” I dag er den 26-årige RUC’er ansat i jobbet, hvor hun både får lov til at deltage i det politiske system og mulighed for at udøve indflydelse igennem ideer og handling.

En hel ny myndighed Den 1. oktober slog Udbetaling Danmark dørene op. Den spritnye myndighed, som drives af ATP, har overtaget kommunernes funktion med at udbetale offentlig støtte som fx folkepension og boligstøtte til borgerne. Her er det Nikolines opgave at servicere den nye bestyrelse, som bl.a. består af borgmestre og repræsentanter fra ministerierne. I forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde har hun været med til at udarbejde materiale til bestyrelsesmedlemmerne sådan, at alle medlemmer var velinformerede inden det første møde. ”Jeg tager mig af alt, hvad der har med bestyrelsen at gøre. Jeg giver dem nyhedsopdateringer og rapporterer om driften af Udbetaling Danmark. Derudover beder de om forskellige oplysninger, fx hvordan klagehåndteringen er, og så skriver jeg sager og laver ledelsesrapporteringer om dette.”

84

Nikoline har altid haft smag for at færdes i maskinrummet i det politiske miljø. ”Der er en masse modsatrettede interesser, og jeg skal ofte håndtere problemstillinger med en høj kompleksitet. Det synes jeg, er med til at gøre jobbet rigtig interessant, og det er spændende at være med til at udvikle det politiske arbejde.”

Lytter til de nye Som helt nyuddannet var det med let bankende hjerte Nikoline mødte op til den første arbejdsdag hos ATP. Men alle hendes bekymringer blev med det samme skudt ned. ”Der blev taget enormt godt imod mig, og mine kolleger har hele vejen igennem været meget imødekommende. Jeg fik hurtigt ansvar, og der er ingen tvivl om, at de ser os nyuddannede som fulde af nye kompetencer, som de meget gerne vil bruge.” Den første dag holdt direktør Lars Rohde et oplæg, hvor han understregede, at der bliver lyttet til alle ideer, uanset hvor i organisationen man er placeret. Nikoline oplevede hurtigt, at der var handling bag ordene. ”Jeg kunne se nogle ting, vi kunne gøre anderledes i processen med at skrive sager. Det var min chef med på, så sammen med ham lavede jeg et udkast til, hvordan vi kan gøre det fremadrettet. Det er fedt, at der bliver lyttet til mig, selv om jeg kun har været der kort tid.”

Sideløbende nyder hun gavn af, at der er meget fokus på kompetenceudvikling. Hver medarbejde har fem dage om året til kurser og andre aktiviteter, der understøtter deres udvikling. ”Vi kalder det Aktiv cv-pleje, og det er rigtigt fedt for mig som nyuddannet at få flere kompetencer. De gør meget ud af at udvikle mit cv. Når jeg fx får en opgave, er der tit en tanke om min læring bagved. Derfor er ATP et rigtigt godt sted at starte som ny.” Hun er også glad for den gode stemning og det afslappede arbejdsmiljø. For selv om de har travlt, bliver medarbejdernes privatliv også prioriteret. ”Vi er flere gange blevet kåret som Danmarks bedste og Europas næstbedste arbejdsplads. De går virkelig meget op i medarbejdernes trivsel, vi har flextid og alle mulige sociale tiltag som fitnesscenter, bordfodbold, air hockey, personaleforening og fester”, slutter hun.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

atp.go.dk

/194


IT / Teknik

Jeanette Knudsen, 30 år Uddannelse: 2009 – Cand.merc. BS International Business, CBS Baggrund: 2010 – Administrationsansvarlig i dansk opstartsvirksomhed 2009 – Studentermedhjælper i Udenrigs ministeriet Bonusinfo: Har boet og arbejdet to år i Buenos Aires.

Konsulent i Capgemini I Capgemini har Jeanette Knudsen gennemgået en rivende faglig udvikling. Først som graduate og nu som konsulent, hvor hun rådgiver virksomheder i at bruge deres data til at skabe en bedre forretning. Hun skulle ikke være konsulent, og hun syntes, at it var et lidt nørdet område. Sådan var Jeanettes udgangspunkt, da hun blev færdig med studiet. Men efter hun blev anbefalet et graduateophold hos it-konsulentvirksomheden Capgemini, er hun blevet begejstret for både konsulentjobbet og it-området. ”En af mine venner mente, Capgemini lige var noget for mig, fordi man kommer ud i virksomheder og laver strategisk rådgivning. Jeg har siden fundet ud af, at det er enormt spændende at koble it med business, og det er et område, der kun bliver større i fremtiden.”

Grundig oplæring Jeanette begyndte på et etårigt graduateprogram, hvor hun fik grundig oplæring og kom med ud på projekter. ”I løbet af det år fik jeg mulighed for at finde ud af, hvad jeg ville arbejde med fremadrettet og så uddanne mig inden for det. Undervejs blev der taget god hånd om mig. Jeg havde en mentor, jeg kunne gå til med alle spørgsmål, og når jeg var ude på projekter, var det sammen med en seniorkonsulent, som jeg kunne støtte mig til og lære af.” I forløbet fik hun kurser i Capgeminis værdier og de værktøjer, man som konsulent bruger i arbejdet. I dag er hun rykket op til en stilling som konsulent i deres afdeling for Business Information Management. Her giver

hun strategisk rådgivning til virksomheder, sådan at de kan effektivisere deres beslutningsprocesser. ”Vi hjælper dem med at håndtere al deres information. Dermed kan topledelsen tage hurtigere og bedre beslutninger basereret på den historiske data.” Data kan fx være salgshistorik, hvorved hun kan hjælpe alt fra banker til taxaselskaber med at forudsige deres kunders købsadfærd og behov.

Sparring over grænserne Jeanette er faldet godt til i konsulentrollen, hvor hun veksler mellem at komme ud til kunderne i team eller alene på en kortere opgave. ”Det er spændende at opleve forskellige brancher og virksomhedskulturer. Der er ikke to arbejdsdage, som er ens.” Selv om Capgemini har fokus på it, behøver man ikke at være en haj til koder og programmer. Det vigtigste er, at man har forståelse for, hvordan it indgår i forretningsledet. Derudover er der mange muligheder for videreuddannelse. ”Jeg har meget faglig sparing, både internt og med vores udenlandske kontorer. Jeg kan fx skrive til kolleger i Canada, som har de samme problemstillinger. Vi har et E-learningsmodul på vores intranet, hvor man kan tage kurser i stort set alt. Jeg har også været på eksterne kurser i Lean og Business Proces Management.”

En anden mulighed for at udvide de faglige horisonter er at tage ud på projekter i en af Capgeminis mange internationale afdelinger. ”Vi har en liste med opgaver i udlandet, som man kan søge. De strækker sig fra en måneds varighed til et helt år og er i stort set alle lande. Det er noget, jeg helt sikkert overvejer.” Ud over det faglige bliver der også gjort meget for at skabe et socialt sammenhold i virksomheden. Personaleforeningen arrangerer alt fra fisketure i Øresund til gokart-kørsel. ”Der er rigtig mange sociale aktiviteter og klubber med fokus på kunst eller vin. Det er meget vigtigt hos os, at man også socialt er en del af virksomheden.” Jeannette vil derfor lige som sin ven anbefale andre at arbejde i Capgemini. ”Det er en stor international virksomhed med et højt fagligt niveau, og man ryger ikke ind i standardarbejde. Indlæringskurven går bare hele tiden opad.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/199

capgemini.go.dk 85


Samfund

Nina Leth-Espensen, 27 år Uddannelse: 2011 – Cand.scient.oecon. (Environmental and Natural Resource Economics), Københavns Universitet 2008 – BA i Almen Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School Baggrund: 2009 – Student, DI’s miljøpolitiske enhed Bonusinfo: Har været i praktik et år på den danske ambassade i Washington DC.

Konsulent i Dansk Industri Hvordan fremmes danske virksomheders grønne vækst? Det spørgsmål er Nina Leth-Espensen i sit job i Miljøenheden hos DI med til at finde svar på. Det var helt i New Zealand, at Nina fandt inspirationen til sin karriere. Her var hun på udveksling og blev ved et tilfælde opmærksom på et kursus i miljø. ”Jeg syntes, faget var en ret fed kombination sammen med min business-uddannelse”, fortæller hun. Det var en kombination, som holdt ved. Efterfølgende var hun i praktik på den danske ambassade i Washington, hvor hun også arbejdede med miljø- og energipolitik.

Fra studiejob til fast job Når Nina ikke var jorden rundt for at uddanne sig, havde hun studiejob i DI. Da studiet var ved at være slut, søgte hun og fik en fuldtidsstilling – naturligvis i deres enhed for miljø. ”Jeg sidder med miljøøkonomi, grøn vækst og et projekt, hvor vi er med til at udvikle ti værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevner inden for de grønne forretningsområder.” DI er interesseorganisation for virksomhederne herhjemme. DI fungerer fx som talerør for erhvervslivet over for politikere både nationalt og internationalt.” ”Vi er med til at pointere over for politikerne, at industrien rigtig gerne vil høres på miljøområdet, og at vi faktisk har de teknologiske løsninger og grønne forretningsmodeller. Vi går efter, at den politiske planlægning bliver

86

langsigtet og sætter klare, konkrete mål for, hvor vi skal hen. Derfor består Ninas arbejdshverdag af mange møder med både politikere, styrelser og virksomheder. Miljøpolitik står øverst på blokken hos mange politikere i dag, så det kan let blive hektisk, når nye love og regler skal vedtages. ”Det har altid været attraktivt for mig at arbejde både med det politiske område og med virksomhederne. Det er spændende at være med i maskinrummet, hvor det sker, og være med til at påvirke den politiske agenda. Det er også udfordrende, for ofte skal vi handle hurtigt for at være med, når beslutninger træffes.”

Ansvar med balance I sit job har Nina fået ansvar fra dag et, og det er hun kun glad for. ”Jeg er gået fra at være med ved bordet til nu at sidde for bordenden og repræsentere DI, men det er sjovt, og det vænner man sig til.” Nina har bl.a. stået for bordenden til en expert work shop, hvor hun foran repræsentanter fra OECD-landene holdt oplæg om, hvordan DI arbejder med at fremme vilkårene for virksomheder. ”Det har været en stejl læringskurve, forstået på den gode måde. Jeg har lært at være in charge, at der er forventninger, og at man skal levere.”

De mange krav bliver dog også fulgt op af kurser og udviklingsprogrammer. Nina har været på kurser i præsentationsteknik og pressehåndtering, ligesom hun har en mentor i organisationen. Hun er glad for de mange tilbud til medarbejderne. Samtidig fremhæver hun, at der er fokus på, at medarbejderne har en god work life balance. ”Selv om man har en travl hverdag, så har man også fri om aftenen og i weekenderne. Men der er også perioder, hvor der er travlt, og så giver man den en ekstra skalle. Bagefter har man så mulighed for at holde fri lidt tidligere.” Lige nu er Nina dog så glad for sit job, at hun ikke er fokuseret på at holde fri. ”Der er et godt socialt miljø, og jeg har nogle rigtig søde og dygtige kolleger. Det er sjovt at blive udfordret, og jeg glæder mig altid til at møde på arbejde.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/212

Brug dit talent i DI di.go.dk

Vi søger løbende nye engagerede medarbejdere, der vil være en del af en arbejdsplads med høje faglige ambitioner og dygtige kolleger. Hos os får du et udfordrende og selvstændigt job i en levende organisation, der gør op med vanetænkning. Og du er selv med til at skabe din karriere, fordi du får ansvar og medindflydelse.

Christina Busk I DI får du 500 kolleger. Christina er en af dem. Hun var først praktikant, så student og nu konsulent i DI’s miljøpolitiske enhed. Her har hun ansvaret for DI’s politiske indsats inden for miljøteknologi og klimatilpasning.


Samfund

Casper Kjær Andersen, 30 år Uddannelse: 2011 – Master, Business Administration and Auditing fra CBS 2007 – Bachelor HD (Financial and Accounting Management) fra Syddansk Universitet Baggrund: 2009 – Revisor i Ernst & Young 2008 – Revisor i Revision Syd Bonusinfo: Er en del af Ernst & Youngs rekrutteringshold og spiller på firmaets fodboldhold.

Konsulent i Ernst & Young For Casper Kjær Andersen er udfordringer vigtige. For når du udfordrer dig selv, mærker du, du rykker dig. Det oplevede han, da han for et halvt år siden blev en del af Ernst & Young’s konsulentafdeling og skulle twiste tal og regnskab med caseinterviews og konsulentarbejde. 30-årige

Casper er uddannet revisor, men hans hverdag er meget andet end tørre tal og sparring med lommeregneren på kontoret. Han er meget ude hos kunderne for at gennemgå processer, indsamle data og rådgive om konkrete problemstillinger. Det er variationen og de mange forskellige problemstillinger, der gør dagligdagen udfordrende. ”Den afdeling, jeg sidder i, er en regnskabskompetenceafdeling, hvor vi arbejder med rådgivning til virksomheder, der ligger ud over selve revisionen. Som et eksempel kan kunden have bedt os om at komme ud og se på en procesoptimering af deres regnskabsafslutningsproces,” uddyber Casper. ”Vi er helt nede i detaljen og taler med hver enkelt medarbejder for så at se på, hvordan det kan gøres mere effektivt fremadrettet.” Selvom arbejdet spænder lige fra gennemgang af regnskaber og beregninger til caseinterviews og oplæg med karton og post-its, er revisionserfaring meget vigtig, synes Casper. For det er hans grundlæggende værktøjskasse, som han trækker på i det daglige.

Få ansvar og udviklingsmuligheder Lysten til flere og større udfordringer og dét at arbejde for en international virksomhed fik Casper til at søge jobbet i Ernst & Young. ”Jeg synes, det kunne være interessant at arbejde for en global organisation. Og så

kendte jeg en, der arbejdede herinde, og han fortalte rigtig godt om det. Både at der var et højt fagligt niveau og et godt socialt miljø.” Det er Casper efterfølgende blevet bekræftet i: ”Folk er dygtige og professionelle, og vi har en meget uformel omgangstone. Du kan tale med alle kolleger lige fra junior til partner. Der er ikke nogen, der er for fine til andre. Det giver en dejlig, positiv stemning.” Da han blev ansat, prægede titlen revisor hans visitkort. I dag, fire år senere, er ikke alene afdelingen men også visitkortet blevet udskiftet. Og Caspers tilfælde er ikke enestående. ”Der er mange udviklingsmuligheder i Ernst & Young. Det er næsten kun én selv, der sætter en grænse. Jeg vil faktisk sige, at du får det ansvar, du kan bære og har lyst til at have. Der er ikke nogen, der sidder og holder på opgaver.”

Når man har 167.000 kollegaer spredt ud over hele kloden, kan det tænkes, at fællesskabsfølelse og det sociale samvær er svært at holde liv i. Det er nu slet ikke Caspers opfattelse: ”Det sociale betyder rigtigt meget. Der er både fredagsbar, afdelingsfester og internationale events. For eksempel har vi hvert år en international fodboldturnering, hvor afdelinger fra Europa, Mellemøsten, Asien, Indien og Afrika deltager.”

På tværs af landegrænser Selvom Casper til daglig arbejder i København, og mange af hans kollegaer taler dansk, mærker han alligevel virksomhedens globale rækkevidde. ”Du kommer helt sikkert til at føle dig som en del af en globalt integreret organisation, for vi arbejder meget på tværs af afdelinger og landegrænser. Der er derfor også rig mulighed for at få brugt sine sprogkundskaber og få et stort netværk med kolleger internationalt.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/218

Vi går langt for at udvikle dig, både som menneske og som rådgiver, for vi ved, at vores succes afhænger af din.

ey.go.dk

Line Katrine Nielsen | Head of Recruitment | Human Resources

87 Ønsker du at blive en del af en global organisation, hvor vi har fokus på at realisere dit potentiale?


Samfund

Christoffer Bjerre, 28 år Uddannelse: 2011 – M.sc. Finance and Strategic Management 2009 – B.sc. Economics and Business Administration (HA.almen) Baggrund: 2009 – Studentermedhjælper på Panum Instituttet (Sklerose afdelingen) 2006 – Praktikant hos CBB Mobil 2005 – Internship hos Universal Leaf Tobacco 2005 – Salgsassistent hos Nestlé Waters (FMCG) Bonusinfo: Når Christoffer ikke er på arbejde i British American Tobacco, dyrker han en masse sport. Han spiller basket et par gange om ugen og løb Copenhagen Marathon i maj.

Management Trainee i British American Tobacco Christoffer Bjerre valgte at starte sin professionelle karriere hos British American Tobacco. Han ønskede at arbejde i en ambitiøs FMCG virksomhed fuld af faglige udfordringer og med et internationalt perspektiv. Derfor valgte han at søge ind på British American Tobacco’s Graduate Programme. C hristoffer var hurtigt i gang med sin karriere. Allerede efter gymnasiet arbejdede han otte måneder hos Nestlé i Polen og derefter tre måneder i Argentina og Brasilien for Universal Leaf Tobacco. Det var klart for ham, at han stræbte efter at få en international karriere, derfor var British American Tobacco en oplagt arbejdsgiver. ”Det er verdens mest internationale tobaksvirksomhed med afdelinger i 180 lande, og British American Tobacco lægger ikke skjul på, at der er gode muligheder for en international karriere.”

Ambitioner og relationer

”Hvert halve år planlægges ens uddannelsesforløb i forhold til, hvilke udviklingsområder man har for at komme videre i karrieren,” siger han og tilføjer: ”På den måde er man hele tiden up-to-speed.” British American Tobacco er en rigtig god social arbejdsplads, hvad enten det gælder den månedlige fredagsbar, biografture eller en middag med nogle kollegaer. Det er nødvendigt at koble fra ind imellem og at møde ens kollegaer på en anden måde; det styrker sammenholdet og giver stærke relationer. ”Det går rigtig stærkt i perioder, og så er det en fordel at kende sine kollegaer godt”, siger Christoffer.

beskæftiger sig med. De vigtigste processer er optimering af vores portefølje samt tæt samarbejde med vores strategiske partnere.” Målet med graduateprogrammet er at få så bred en indsigt i virksomheden som muligt og samtidig ruste og styrke kandidaterne til en fremtidig karriere. ”Jeg vil gerne have en stejl læringskurve og se resultatet af min indsats, og det får jeg hos British American Tobacco,” slutter Christoffer.

Da Christoffer første gang stiftede bekendtskab med Graduate programmet på en CBS Holistisk syn på virksomheden karrieremesse, blev han fanget af de høje amChristoffer er lidt over et år inde i det toårige bitioner og den internationale profil. graduate-forløb. På nuværende tidspunkt har ”Personligt er det vigtigt, at jeg bliver udforhan stiftet bekendtskab med Trade- og Brand dret i hverdagen og har god variation i arbejdsmarketingafdelingerne, og selvom man er unopgaverne, så jeg konstant udvikler mig” siger der oplæring, får man hurtigt meget ansvar. han og lufter fremtidens ambitioner: ”Målet er ”Lige efter jeg var startet i Trade-afdelinpå sigt at blive Country Manager” gen, skulle vi have udviklet 300 dispensere til Christoffer understreger, at man i British forhandlere i Danmark og Sverige, hvor jeg American Tobacco sjældent er i den samme blev projektansvarlig, hvilket var en fantastisk stilling i mere end to år for hele tiden at udvikle sjov og lærerig oplevelse.” Læs vores virksomhedsprofil sig og øge kendskabet til hele forretningen. I Brand-afdelingen blev Christoffer ansvarBedøm os, læs mere og se videoen: Are you looking for a career in an International FMCG company? British American Tobacco bruger derudover lig for Pall Mall i Finland. -BritishdeAmerican Tobacco might beautomatisk your future employer mange ressourcer på løbende at uddanne ”På den måde, kom jeg igenres medarbejdere. nem alle de processer, vores Brand-afdeling

Bring your Difference to a Global Group of Individuals

bat.go.dk

88

Bring your difference At British American Tobacco we offer you a diverse and truly international career. We

by becoming a Management Trainee in British American Tobacco. Our Global Management Trainee

/198


IT / Teknik

Claus Loft Jacobsen, 37 år Uddannelse: 2010 – Maskiningeniør, Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Baggrund: 2010 – Konsulent hos Vestas 2008 – Praktikophold hos Johnson Controls Bonusinfo: Har været rygsæksrejsende i alle verdensdele på nær Antarktis.

Mechanical Designer i Tetra Pak Hoyer Nogle job kræver is i maven. For Claus Loft Jacobsen, der arbejder hos Tetra Pak Hoyer, kræver det også is på hjernen. Han er nemlig med til at udvikle fremtidens frysere i et job med masser af frihed og udvikling. Næste gang du nyder en is, bør du sende en venlig tanke til Claus. Som ingeniør hos Tetra Pak Hoyer, er det nemlig ham, som står for at udvikle frysere til gavn for bl.a. isproducenterne verden rundt. Tetra Pak Hoyer er specialister i at lave produktionsudstyr til fødevareindustrien. I Danmark er fokus især på at levere udstyr til mejeriindustrien og isproducenter som fx Unilever og Nestlé.

følge projektet fra udvikling og design for til sidst at gå ned i værkstedet og være med, når det skal samles og afprøves. I hele virksomheden sidder her rigtig mange ingeniører, primært automatik- og maskiningeniører. Vi er gode til at sparre på tværs af afdelinger og faggrupper, så jeg kommer rundt og snakker med en masse forskellige mennesker og får derfor et godt netværk.”

Udvikling for ingeniører

Frihed og internationale muligheder

Sammen med 15 kolleger arbejder Claus med at udvikle og vedligeholde Tetra Pak Hoyers frysemaskiner. Han producerer tegningerne enten til deres underleverandører eller til deres eget værksted, som fremstiller dele til fryserne. ”Lige nu er jeg i gang med at udvikle det, man kan kalde næste generation af frysere, hvor både design og ydelser er forbedret. Fra min uddannelse har jeg speciale inden for termodynamik, men hele fryse- og isområdet har været nyt for mig, og det er jo ikke noget, man lige sætter sig ind i på én dag. Men der sker noget nyt hele tiden, og så udvikler jeg mig.” I jobbet får han løbende nye ansvarsområder og lærer nye maskiner og produktionsforhold at kende. Det høje udviklingstempo er med til at gøre arbejdsdagen alsidig, ligesom han lærer meget af sine ingeniørkolleger. ”Det er fedt, at det er en virksomhed med egen produktion. Det er en bonus, at jeg kan

Netop samarbejdet med kollegerne fremhæver Claus som noget at det bedste ved arbejdet. ”Her er gode kolleger og en uformel stemning. Vi kan grine sammen og har mange firmaarrangementer, det gør det sjovt at gå på arbejde.” Et andet kendetegn ved Tetra Pak Hoyer er, at det er en international virksomhed. Med et hovedsæde i Sverige og kontorer og fabrikker placeret kloden rundt er det en virksomhed med globalt udsyn. ”Det er et internationalt miljø, her kommer fx mange udenlandske gæster, for vi leverer jo til hele verden. Vi rejser rundt til isproducenter, og så har vi et godt samarbejde med hovedkontoret i Lund, hvor jeg har været til et par workshops.” ”Jeg synes, det er spændende at arbejde i et større firma, for så er der flere udviklingsog karrieremuligheder. Hvis man vil skifte stil-

ling i virksomheden eller internationalt, er det også muligt.” Tetra Pak værdier I det hele taget bliver der gjort meget ud af at udvikle medarbejderne. Tetra Pak Hoyer har • Kundefokus & langsigtet perspektiv netop lanceret et graduateprogram rettet mod • Kvalitet & nytænkning nyuddannede, talentfulde ingeniører, ligesom • Frihed & ansvar kurser og udviklingssamtaler sørger for, at • Partnerskab & arbejdsglæde medarbejderne flytter sig både fagligt og personligt. For Claus er den konstante udvikling og frihed i arbejdet en klar årsag til, at han er I Danmark finder du følgende Tetra Pak virksomheder: glad for sit job. • Tetra Pak Inventing A/S, Hjørring - ”Det mest spændende er, at jeg har ansvar • Tetra Pak Scanima A/S, Aalborg og er med til at præge udviklingen. Jeg har frie • Tetra Pak Hoyer A/S, Højbjerg tøjler til selv at styre processen og kan, selv• Tetra Pak Cheese & Powder Systems A/S, Højbjerg følgelig inden for nogle rammer, selv vælge, • Tetra Pak Danmark A/S, Højbjerg hvis jeg vil teste nye ideer.” http://www.sologstr aspx?&startdate=13-06-2009&endand.dk/soeghus. date=20-06-2009&days=7&persons= 12&total=0&pets=1&waterdistance =0&region=1&destination=0&rurl= - Mix enheder til procesudstyr%2fDefault.aspx&type=hidden&co untry=DK

Strips til kartoner

- Produktionsanlæg til iscremeindustrien

- Filtrerings- og osteanlæg til mejeriindustrien

- Salg, projektering og service af proces-og forpakningsudstyr

Tetra Pak, , PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/271

tetrapak.go.dk 89


IT / Teknik

Kim Mostrup, 36 år Uddannelse: 1999 – Bsc. Electronic Engineering, Ingeniørhøjskolen København Baggrund: 2007 – Software Architect, FOSS 2003 – Developer, Data Respons Bonusinfo: Kan ro alt, der har årer.

People Manager hos FOSS En legeplads for ingeniører, hvor man har stor indflydelse. Det er kernen i Kim Mostrups arbejdsdag hos FOSS. Her får han det perfekte miks af kreative ideer og komplekse ingeniørløsninger. Det her er ingeniørernes legeplads. Når du går rundt, så ligger der alle mulige elektronikdele og mekaniske stumper.” Sådan beskriver Kim en tur gennem udviklingsafdelingen hos FOSS. Her udvikler de udstyr til at måle og analysere fødevarer, og det kombinerer den kreative og den tekniske tankegang. For hos FOSS investerer man gerne i at udvikle nye ideer. ”Det er ikke mange firmaer, der tør kaste så mange penge efter at bygge innovative løsninger, fx en ny scanner der kan tage billeder af korn. Det synes jeg, er meget imponerende.”

Afvekslende job Kim arbejder i deres Software Development team, hvor de er ca. 40 udviklere, som bygger måleudstyr og software. ”Det er meget bredt, hvad vi udvikler. Vi laver både embedded software, som sidder nede i instrumenterne og får motorer, spejle og lyskilder til at reagere, samt pc- og serversoftware som konfigurerer måleparametre og konsoliderer måledata.” Udviklingen sker i tværfaglige teams, hvor der er meget frie rammer til at skabe den bedste konstruktion. ”Nogle gange kender vi målet, mens vejen er helt ukendt. Hvis vi fx skal lave et instrument til at klassificere korn, er det op til projektgruppen at finde ud af, om det skal gøres

90

med infrarødt lys, billedbehandling eller på en helt tredje måde, og hvilket software der skal udvikles dertil.” Han har været ansat i FOSS siden 2007 og er i dag forfremmet til People Manager. Det betyder, at han både har personaleansvar for syv medarbejdere og leder tre udviklingsprojekter. Han er meget glad for de mange afvekslende opgaver i jobbet, hvor han både har statusmøder med udviklerne og med forskellige interessenter, som ønsker forbedringer i softwaren.

Frihed og indflydelse Som leder er der mindre tid til at sidde og nørde dybt nede i koden, men Kim er glad for den karriereudvikling, han har gennemgået fra softwarearkitekt til leder. ”Jeg kan godt lide, at jeg stadig har føling med teknikken og mulighed for at påvirke hvilke beslutninger, der tages. Det er en god kombination, for jeg interesserer mig stadig for teknik, men også for at bestemme hvad det er for en vej, vi skal.” Der er stor frihed i jobbet, hvilket han nyder. ”Jeg har ret stor indflydelse på hvilke løsninger, vi vælger. Det synes jeg, er fedt at være med til at bestemme.” Grunden til, at Kim efter studiet valgte at søge job hos FOSS var, at han havde en studiekammerat, som sad i chefstolen. ”Jeg vidste, jeg kunne lære en masse af de

mennesker herude. Både på ledelsessiden og den tekniske side.” Havde det ikke være for sin ven, var han nok ikke endt hos FOSS, for det var ikke meget, han ellers kendte til virksomheden. ”Det er lidt synd, at vi ikke er så kendte hos studerende for at lave software. Det er avancerede og store systemer, vi laver, så du har mulighed for at prøve at arbejde med mange forskellige dele af systemet.” En anden ting, som kendetegner FOSS, er ifølge Kim, at de er gode til at hjælpe hinanden, selv om der er travlt. ”Man kan ned gå i den fjerneste afkrog og finde en ekspert i optik, og så vil han med glæProtein 13.2% de bruge en halv time på at fortælle, hvordan en bestemt måleteknik er bygget op.” Til slut fremhæver han, at de er gode til at være sociale. Det gælder lige fra løbeklub til fredagsøl Starch og 67% kagen, når de fejrer release af et nyt innovativt stykke software. Moisture 8.4%

Sharp minds bright ideas Employees at FOSS are living proof of the company value of being first - using new inventions to make dedicated solutions for our customers. With sharp minds and cross functional teamwork, we constantly strive to develop unique new products. Engineers at FOSS work in production, develLæs vores virksomhedsprofil opment and marketing, within a wide range /222 different fields, i.e. Chemistry, Electronics, Bedøm os, læs mere ogofMechanics, se videoen: Software, Optics, Microbiology, Chemometrics.

foss.go.dk

FOSS provides rapid, reliable and dedicated analytical solutions for routine control of quality and processing throughout the supply chain for agricultural, food, pharmaceutical and chemical products.

Meet the people at FOSS

Read more about us at www.foss.dk/careers

Dedicated Analytical Solutions www.foss.dk/careers


Samfund

Line Sofie Vad Østergaard, 35 år Uddannelse: 2003 – Cand.merc. i finansiering, Handelshøjskolen i Aarhus Baggrund: 2007 – Seniorprojektleder, Nykredit 2003 – Forretningsudvikler, Jyske Bank Bonusinfo: Løber ofte og næste mål er at løbe en halvmaraton på under to timer.

Proceschef i Nykredit Plads til lederambitioner og nye ideer. Sådan er hverdagen hos Nykredit, hvor Line Østergaard i sin nye stilling skal sørge for, at arbejdsprocesserne i den store organisation bliver endnu mere effektive. Tænk nyt - sådan lyder en af Nykredits kerneværdier. Det er også konceptet for Lines job. Som proceschef skal hun sørge for, at den store bank- og realkreditkoncern tænker nyt og optimerer sine interne processer. ”Jeg sikrer, at vores processer hænger sammen på tværs, og hvis der er steder, hvor der kan optimeres, så kommer jeg med input og vurderer den forretningsmæssige risiko.”

Det tværgående blik Med over 4.000 ansatte og et bredt udvalg af bank og realkreditprodukter til både erhvervsog privatkunder er der nok for Line at holde styr på. ”Mit ansvar er at optimere ’end to end’processer. Lige fra kunderne bestiller et produkt, til det er leveret. Hvis der fx bliver opdaget noget, som ikke fungerer, eller der er et område, hvor der sker for mange fejl, så melder de ansatte ind til mig. Det kan også være, der bliver lavet en ny lovgivning, som kræver, at vi skal ændre nogle processer.” Herfra er det så Lines opgave at få talt med de involverede parter og lægge en plan for, hvordan de kan løse problemerne, så de stadig følger koncernens strategi. Det er et job, der kræver et indgående kendskab til Nykredit, men med en baggrund som seniorprojektleder samme sted kender Line mange rundt omkring i afdelingerne og ved, hvad der sker.

”Jeg skal være en god diplomat, jeg skal få alle med og være med til at sikre det fælles verdensbillede. Et stort netværk er vigtigt, man skal være god til at lytte og tage uformelle kontakter.” Hun kan især lide jobbet, fordi det giver hende mulighed for at rykke ved nogle af de største tandhjul i Nykredit. ”Det tiltaler mig at få ting til at ske. Jeg har arbejdet meget med implementering af strategier, og hvis vi skal gøre tingene mere enkelt, så er det processerne, vi skal sætte fokus på. Muligheden for at have det tværgående blik i organisationen er spændende.”

Mulighed for unge ledertalenter Line har været ansat i Nykredit siden 2007, og hun er glad for jobbet og det store fokus på talentudvikling og uddannelse. Hun har for alvor fået smag for lederrollen og har bl.a. gennemført en projektlederuddannelse. Desuden har hun været med i et internt før-lederforløb for ansatte med lederpotentiale, som er et blandt flere tilbud til de mange talentfulde medarbejdere. ”Jeg var i et kursusforløb og i praktik, hvor jeg var føl hos en leder. Bagefter blev der lagt en handlingsplan for hvilke områder, jeg skulle udvikle mig på, og hvordan jeg skulle gøre det. Det har været utrolig lærerigt at blive opmærksom på, hvor jeg er særlig stærk og kan arbej-

de aktivt med mine personlige kompetencer.” I Nykredit er der gode muligheder for at avancere og udvikle sin karriere. ”Hvis man tager initiativ og ansvar, så er alle muligheder åbne. Nykredit vil gerne kompetence- og karriereudvikle. Du får masser af spillerum, men du skal selvfølgelig også levere resultaterne.” Udover de alsidige opgaver og gode udviklingsmuligheder fylder det kollegiale miljø også meget for Line. ”Nykredit er ikke bare et sted, man arbejder - man involverer sig med hinanden. Her er gode initiativer, hvor man netværker på tværs som fx vinklub, kunstklub og fester. Her er desuden en god work life balance, så man både kan have et familieliv og gøre karriere.” For Line, der er mor til to drenge på 3 og 6 år, er det nemlig essentielt.

Nykredit – en attraktiv og krævende arbejdsplads

Nykredit – en attraktiv og krævende arbejdsplads

Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Vi øger hele tiden vores vækst og udbygger vores forretningsområder, så vi er med til at slå tonen an i den finansielle sektor. Vi har fokus på at tænke nyt og finde innovative løsninger til gavn for vores kunder.

Nykredit er en af Danmarks førende fi- /249 Læs vores virksomhedsprofil med bank og realkredit Bedøm os, læs merenanskoncerner og se videoen: Nykredit er en af Danmarks mest attraktive og krævende arbejdspladser. Det er vi for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, som kan fortsætte med at realisere Nykredits ambitioner og skabe de forretningsresultater, vi ønsker os. I Nykredit arbejder vi med synlige karriereveje, klare og konsistente mål og kompetencekrav, der er knyttet til den enkelte stilling, så vi hver især ved, hvornår vi er en succes.

som de to bærende elementer. Vi øger hele tiden vores vækst og udbygger vores forretningsområder, så vi er med til at slå tonen an i den finansielle sektor. Vi har fokus på at tænke nyt og finde innovative løsninger til gavn for vores kunder. Vi udvikler dit talent

nykredit.go.dk

Vi vægter den personlige og faglige udvikling højt. Vi stræber efter at spotte og udvikle vores talenter gennem karrieresamtaler, faglige kurser og udviklingsprogrammer, således de dygtige medarbejdere har mulighed for at udnytte deres talent til at

Nykredit er en af Danmarks mest attraktive og krævende arbejdspladser. Det er vi for at kunne tiltrække og fastholde dygtige

91


IT / Teknik

Tim Nederveen, 26 år Uddannelse: 2009 – Bygningsingeniør, diplombachelor, DTU Baggrund: 2007 – Praktikant og sommerferieafløser hos NCC Construction (Beton & Råhus) 2007 – Receptionist og træningsvejleder i fitness dk. Bonusinfo: Har udgivet et album med sit band Mom’s a Mannequin, hvor han er leadguitarist.

Produktionsleder i NCC Construction Hos NCC Construction er Tim Nederveen avanceret fra praktikant til produktionsleder. Her er det hans ansvar at skabe orden og flow i en hektisk byggeproces. De mange uforudsete situationer er dog kun med til at gøre jobbet endnu sjovere. Det er ingen tilfældighed, at Tim i dag arbejder for entreprenørvirksomheden NCC Construction. De er nemlig kendte for at fastansætte deres praktikanter, og da han som bygningsingeniørstuderende tilbage i 2007 afsluttede sin praktikperiode, aftalte de, at han kunne komme tilbage til en fast stilling.

Innovative betonløsninger ”Der var ikke så meget tvivl. Jeg kunne godt lide deres firmaprofil, de er en meget innovativ virksomhed og en af de store entreprenørvirksomheder, så jeg tænkte, at der her var nogle muligheder”, fortæller Tim om sit valg af NCC. Den tidligere praktikant er i dag avanceret til produktionsleder i NCC Construction i deres afdeling for Beton & Råhus. Her står de for at opføre den rå konstruktion, altså bygningens betonskelet, ligesom de udfører renoveringsprojekter og anlægsprojekter som fx broer. Han har bl.a. været med til at bygge kontorbygninger og parkeringskældre i Københavnsområdet og renovere Gentofte Hospital. På projekterne har han nok at se til, for han har ansvaret for at gennemføre produktionen på byggepladsen. ”Jeg har typisk en arbejdsleder, 15-25 timelønnede og alt efter projektet nogle underentreprenører, som jeg tilrettelægger produktionen for. Jeg laver arbejds- og tidsplaner for produktionen, og så optimerer jeg projektet,

92

hvis jeg mener, der er smartere eller billigere måder at gøre det på.” Dertil kommer, at han står for at bestille materialer hjem, forhandle priser med leverandører, tage sig af kvalitetssikringen og dokumentere deres arbejde.

Solid støtte Det er med andre ord mange bolde, den kun 26-årige skal holde i luften. Men Tim har det fint med rollen som problemløser. ”Det er meget ansvar at have, men det er også det, der gør det sjovt. Det kan være en udfordrende proces at bygge, for uanset hvor meget man planlægger, så opstår der altid nogle problemer. Maskiner der går i stykker, en leverance der ikke kommer til tiden, eller folk der bliver syge. Bølgerne kan derfor af og til gå højt, hvor folk styrter ind på kontoret og kræver noget af en, telefonen kimer, og mailene tikker ind.” De mange udfordringer skræmmer ham dog ikke, tværtimod. ”Jeg kan godt lide, at det nogle gange kan være lidt kaotisk. På en eller anden vis får man altid løst det på en fornuftig måde. Det giver en enorm glæde, man føler, man har udrettet noget stort.” Han har dog solid støtte, han kan trække på, for NCC er et stort firma. Enten kan han spørge produktionschefen eller en kollega i en anden afdeling.

”Jeg sparrer meget med mine kolleger og min leder, som kender alle løsningerne. Jeg kan altid ringe til nogen i NCC, for her er en enorm viden og mange specialister.” For at udvikle medarbejderne arrangerer NCC gåhjemmøder og kurser, ligesom de tager rundt på de forskellige byggepladser for at møde hinanden og vidensdele. ”Det sociale miljø er rigtigt godt, der er altid god stemning og et godt sammenhold, både ude på pladserne og i min afdeling.” Tim planlægger at tage en certificering inden for projektledelse og generelle kurser i økonomi, så han har den viden, der skal til for at avancere yderligere inden for sin afdeling. ”Det vigtigste er, at jeg er i en udvikling og bevæger mig et sted hen, som føles rigtigt for mig, og lige nu er det her.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

ncc.go.dk

/243


IT / Teknik

Allan Schütt, 37 år Uddannelse: 2009 – Maskiningeniør, SDU 2001 – Erhvervsdykker 1997 – Plade- og konstruktionssmed Baggrund: 2009 – Subsea Engineer, DONG Energy Exploration & Production Bonusinfo: Far til trillinger - tre drenge på to år

Project Manager i A2SEA Vindmøllebranchen er i en rivende udvikling, og det har givet Allan Schütt mulighed for at kombinere sin ingeniørbaggrund med projektlederrollen. Hos A2SEA skal han bevare overblikket i en dynamisk hverdag. I

efteråret 2013 åbner Danmarks største havvindmøllepark ud for Anholt. 111 vindmøller skal give strøm til ca. 400.000 husstande. Og Allan? Han skal sørge for, at de alle bliver sat op. Hos A2SEA står de nemlig for at transportere de enkelte vindmølledele ud på havet og få dem monteret, så de kan producere strøm.

Skibet er ladet med Som projektleder er det Allans ansvar, at vindmøllerne står klar til tiden. Derfor skal han i sit arbejde holde styr på tidsplaner og være i dialog med alle involverede partnere. Det gælder lige fra aftaler med kunden til mandskabet på skibet, som skal fragte møllerne. ”Der er rigtig mange bolde i luften på sådan et projekt, og jeg synes, det er spændende at få det hele i mål inden for tidsplanen og budgettet, som ofte løber op i et flercifret millionbeløb. Det store ansvar gør det til et alsidigt job, hvilket kun er en ekstra motivationsfaktor. Jeg kan godt lide at møde ind og ikke vide, hvad ugen bringer helt præcist. Vi prøver selvfølgelig at planlægge så godt som muligt, men når det drejer sig om så store opgaver, vil der altid opstå situationer, hvor vi bliver nødt til at være fleksible og finde nye løsninger.” I de tilfælde hvor problemerne ikke kan løses foran computeren, tropper Allan selv op på havnekajen.

”Det tager 2-3 uger at mobilisere et skib, altså sørge for at alle vindmølledele bliver lastet korrekt. I den periode er jeg meget ude på sitet. Den største del af projektet er at få hele logistikken til at passe.” Jobbet bringer ham rundt på alle niveauer og mange forskellige steder i Europa alt efter, hvor aktiviteten foregår. ”Jeg har en del møder med vores kunder, som er de store energiselskaber. Men jeg taler også med mandskabet ude på skibene, og det er jo et helt andet sprog. Jobbet har lært mig at tale med mange forskellige personer, forklare mål og argumentere for mine og teamets beslutninger.”

Stor indflydelse Når talen falder på vindenergi, er mange tilbøjelige til kun at nævne energiselskaberne og de virksomheder, som bygger selve møllerne. Men selv om A2SEA ikke er et lige så kendt et navn, er de en af de store aktører på markedet med kontorer i både Danmark, Tyskland og England. ”A2SEA er en virksomhed i voldsom vækst, der er en rivende udvikling her og i hele branchen. De store energiselskaber i udlandet begynder også at kigge i vores retning. Vi kan godt mærke, at der er stigende interesse for offshore-sektoren.” Allan fremhæver, at det er en fordel at arbejde i en virksomhed med ca. 350 ansatte i

stedet for de store selskaber. Her får han både ansvar og indflydelse, ligesom han kan være med til at præge udviklingen og standarden inden for en forholdsvis ny industri. ”Der er lagt en del ansvar på mine skuldre, da vi er en mindre virksomhed, men jeg synes, det er rart, at jeg fx ikke behøver at gå gennem mellemled, men har direkte kommunikation med vores Chief Operating Officer.” Som maskiningeniør forstår han mange af begreberne, der bruges i dagligdagen, men i jobbet er det især ledelsesdisciplinen, der trækker. ”Jeg har udviklet mig meget, det er blevet naturligt for mig at sidde med det store ansvar. Jeg kan godt tænke mig at videreuddanne mig inden for ledelse, for jeg befinder mig rigtigt godt i projektlederstillingen, og her er god opbakning til videreuddannelse og udvikling”, slutter han.

Se vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/188

a2sea.go.dk 93


IT / Teknik

Michael Trabjerg Knudsen, 29 år Uddannelse: 2011 – Produktionsingeniør, Ingeniørhøjskolen i København 2007 – Produktionsteknolog, Københavns Erhvervsakademi Baggrund: 2008 – 2010 – Studiejob hos GEA Process Engineering 2008 – Project Assistant hos GEA Process Engineering Bonusinfo: Michael er oprindeligt uddannet klejnsmed.

Project Manager i GEA Process Engineering Sydafrika, Indien, Polen og Sverige. Det første år har bragt Michael Trabjerg Knudsen vidt omkring. Som projektleder har han allerede været med til opstarten af et nyt produktionsanlæg, hvor han har haft succes med at få teknologi, samarbejdspartnere og udenlandske leverandører til at arbejde sammen. GEA Process Engineering’s anlæg er i drift

Alsidig arbejdsdag

over hele verden. ”Jeg ville gerne arbejde i GEA, fordi det er en stor, global virksomhed. Der er mulighed for at møde mange forskellige kulturer. Og det synes jeg er både spændende og udfordrende,” siger Michael. Der har været mange rejser i det første år, men Michael Trabjerg Knudsen har base i GEA Process Engineering’s hovedkvarter i Søborg tæt på København. Han arbejder i afdelingen, der laver anlæg til den kemiske industri. GEA Process Engineering fremstiller industrielle procesanlæg til at tørre væsker. Det kan være produktionsanlæg til mælkepulver, pulverkaffe eller et væld af andre produkter indenfor mejeri/fødevarer, kemi og medicinalprodukter. Når GEA har solgt et anlæg til en kunde, går Michaels arbejde i gang. ”Jeg står for hele projektet: at vi får sat tegnearbejdet i gang, at vores indkøbsafdeling køber de rigtige dele hjem, at de bliver sendt de rigtige steder hen, samt løbende kontakt til kunden. Det er hele den proces, jeg skal holde styr på. At alle de her ting er på plads, og at de sker i den rigtige rækkefølge, så der ikke er nogle pludselige stop, der forsinker leverancen, og hvor folk bliver nødt til at vente på hinanden,” fortæller Michael.

Opgaverne kan både være at konstruere helt nye anlæg eller ombygge og forbedre eksisterende anlæg, som for eksempel skal have øget produktionskapaciteten eller have nyt styringssystem. Michael har allerede nået at være projektleder på ét nyt anlæg og på forbedring af to eksisterende anlæg. Udover koordineringsarbejdet består Michaels job også i at besøge de underleverandører, der står for at bygge og montere anlæggene over hele verden. Og det er netop variationen mellem det overordnede overblik og fokus på detaljen, som Michael synes gør hverdagen interessant: ”Kombinationen af det mekaniske, hvor man arbejder med at dimensionere alle dele af anlægget, så det fungerer optimalt og efter hensigten, og samtidig har overblikket, når man styrer et projekt. Det giver god afveksling i jobbet.”

94

Under ingeniøruddannelsen fortsatte Michael hos GEA i et studierelevant job: ”Mit studiejob hos GEA har været en stor hjælp hele vejen gennem mit uddannelsesforløb. Mens jeg studerede blev jeg via mit studiejob opdateret med nye teknologier og arbejdsmetoder,” siger Michael. Da specialet var afleveret, blev han opfordret til at søge jobbet som Project Manager. Michael fik en intern mentor, der har flere års erfaring som maskiningeniør hos GEA, og som er fast sparringspartner på projektopgaverne. ”Det giver en stor sikkerhed og opbakning til at tage udfordringer op, for eksempel når jeg står ude hos en kunde i Indien og skal træffe beslutningerne på egen hånd,” slutter Michael, der efter sit første år ser rigtig gode udviklingsmuligheder hos GEA.

Fra studiejob til leder Michael læste oprindeligt til produktionsteknolog, og det var en kammerat fra studiet, som tippede ham om et job hos GEA som projektassistent. Jobbet åbnede Michaels øjne for en anden spændende karrierevej, nemlig ingeniørfaget: ”Mulighederne for ingeniører hos GEA motiverede da til at læse videre til produktionsingeniør.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/223

gea.go.dk Have you ever had a cup of instant coffee? Or a yoghurt? Then you have probably had a product in your hands that we have helped make. We work with many of the world‘s leading producers, so whether it is a food product, medicines or a device of plastic or other chemical compounds, there is a good chance that somewhere in the line, we have supplied


IT / Teknik

Majbrit Hoppe, 32 år Uddannelse: 2005 – Seniorofficerseksamen (Maskinchef), SIMAC Svendborg 2002 – Juniorofficerseksamen (Dual purpose), SIMAC Svendborg Baggrund: Junior Officer i Maersk Line Turnusansat i Teknisk Organisation i Maersk Line Projektleder i Danfoss Semco

Projektingeniør i ABB For 32-årige Majbrit Hoppe er det lysten, der driver værket – for når først den er på plads, skal hun nok lære resten. Efter flere år til søs har Majbrit Hoppe fået fast grund under fødderne og fundet sin rette hylde som projektingeniør i ABB. E n vinterdag i 2009 opdagede Majbrit Hoppe et jobopslag på internettet. Projektingeniør i ABB var titlen, og i jobbeskrivelsen stod der ”programmering af styresystemer til olieplatforme”. Hun kendte godt nok kun overfladisk til programmering gennem sin maskinmesteruddannelse, men var ikke skræmt. I fem år forinden havde Majbrit sejlet verdenshavene tynde som skibsofficer på nogle gigantiske containerskibe. Og med hendes ansvar for radiokommunikation, elektronik og maskinrummet følte hun alligevel, hun havde opbygget den ballast, der skulle til. ”De fleste af mine kolleger er IT-ingeniører, maskinmestre, elinstallatører eller svag- og stærkstrømsingeniører – og meget fagnørdede inden for programmering og hardware. Til gengæld har jeg det held, at jeg selv har sejlet med de systemer, vi skulle programmere. Derfor kender jeg brugerfladen og kan operere med systemet i praksis,” forklarer hun.

Lyst til at lære Og det var nok. Efter to samtaler var Majbrit Hoppe ansat i ABB, og i dag er hun glad for, at hun kom gennem nåleøjet. ”Jeg er virkelig glad for mit job, og programmeringen er jeg heldigvis kommet efter. Vi har nogle gode instruktionsbøger, så man kan læse sig til meget, hvis man har lysten.”

Og lysten mangler i hvert fald ikke. Majbrit Hoppe er lykkelig for de vekslende arbejdsopgaver og det fleksible og uformelle arbejdsmiljø i ABB. ”Jeg synes, at selve programmeringen er enormt spændende,” siger hun og forklarer: ”Helt konkret sørger vi for, at proces- og sikkerhedssystemerne fungerer på platformene. Hvis kølevandet til maskineri i olieproduktionen f.eks. bliver for varmt, programmerer vi en ventil til at åbne, så temperaturen i kølevandet falder. Eller hvis der opstår gasudslip eller en brand i en brandzone på platformen, kan vi programmere systemet til, at produktionen i de berørte zoner lukkes ned, eller ved større uheld, at hele platformen lukkes ned.”

man føler sig glad, når man er på arbejde. Hvis man f.eks. har haft en dum morgen eller sovet dårligt, er alt glemt, når man kommer på job og møder den første glade kollega. Man bliver modtaget med åbne arme hver eneste dag, og det er faktisk det bedste ved mit arbejde,” fortæller hun og løfter et lille slør for fremtiden. ”I løbet af det næste halve år skal jeg formodentligt offshore, altså ud på olieplatformene og installere et af mine projekter. Det glæder jeg mig meget til! Og hvem ved, på sigt kunne jeg måske godt tænke mig en stilling som projektleder? Men lige nu skal jeg først lære lidt mere,” siger den glade ABB-medarbejder.

Verdens bedste kolleger Men selvom arbejdsopgaverne er spændende og udfordrende, er der en anden faktor, der også vægter højt, når Majbrit Hoppe fortæller, hvorfor lige netop hendes job er det bedste i verden. Nemlig kollegerne. I et broget mandemiljø med kun en enkelt kvindelig ingeniørkollega, et par kvindelige tekniske assistenter og et par sekretærer ud af 75 i afdelingen, trives Majbrit Hoppe fint. ”Jeg kan godt lide den der lidt rå tone; det er sjovt, og der bliver lavet meget skæg med alle. Vi driller hinanden meget, men i en kærlig tone. Arbejdsmiljøet er utroligt rart, og

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/189

abb.go.dk Discovering ABB is even better on the inside. Graduate opportunities With some 120.000 people in over 100 countries, the facts speak volumes about ABB but they are far from the full story. Our

95


IT / Teknik

Morten Jørgensen, 31 år Uddannelse: 2010 – Stærkstrømsingeniør 2003 – Elektriker Baggrund: 2009 Studiejob, Burmeister & Wain Bonusinfo: Formand for kunstforeningen i Bravida

Projektleder hos Bravida Som BraIngeniør hos Bravida får Morten Jørgensen grundig oplæring og en projektlederuddannelse. Derfor er han på kort tid avanceret til at styre komplekse projekter, hvor han er med i hele forløbet fra oplæg til gennemførelse. E t godt netværk er guld værd i jobjagten. Det viste sig også at holde stik for Morten. ”Jeg havde hørt om Bravida gennem en bekendt i mit netværk. Han mente, stedet passede godt til mig, og det har vist sig at holde stik, jeg føler mig rigtigt godt tilpas her.”

Udvikling og vidensdeling Bravida er blandt landets største tekniske installationsvirksomheder, som løser opgaver inde for bygningsdrift og infrastruktur. BraIngeniør-ordningen er Bravidas trainee-forløb, og det strækker sig over halvandet år. Her får Morten og de andre nyuddannede ingeniører sideløbende med de faste arbejdsopgaver en lang række kurser og grundig oplæring. ”Vi har kurser i Bravidas produkter og organisation, og vi får en projektlederuddannelse, hvor vi bliver rustet til at arbejde med alt lige fra ledelse og kommunikation til prisberegning og byggejura i diverse projekter. Vi har vi fået lavet en personlighedsprofil og udarbejdet en udviklingsplan sammen med vores nærmeste leder.” Desuden får de tilknyttet en ”buddy”, som er en erfaren kollega, de kan sparre med om stort og småt. ”Det været alt lige fra at bruge faktureringsprogrammet til, hvordan man beregner priser til tilbud. Det er fedt at kunne lære af deres erfaring.” De nye BraIngeniører arbejder rundt i landet i en af Bravidas mange afdelinger. Der bli-

96

ver dog også tid til at mødes for at videndele og lære hinanden at kende. ”Vi holder nogle videndelingmøder, og vi har oprettet et forum på vores intranet, hvor vi kan stille spørgsmål og diskutere emner med hinanden. I forbindelse med møderne er der sat tid af til arrangementer, for at vi BraIngeniører får et godt socialt sammenhold.”

Store udfordringer Som BraIngeniør bliver man fx ansat som assisterende projektleder, og man får hurtigt ansvar for sine egne opgaver. ”Bravida er gode til lige at bygge lidt ekstra på hver gang, så du kommer på en opgave med et højere budget eller flere ansatte. På den måde har de været gode til at tilpasse udviklingsniveauet til den enkelte.” Morten er ansat i den banetekniske afdeling, hvor Bravida i øjeblikket arbejder på et stort projekt, der går ud på, at de skal udskifte radiokommunikationen på togene herhjemme. ”Lige nu kører vi rundt i Storebæltstunnelen og tunnelerne i København, hvor vi skifter antenner, sætter tavler op og trækker stærkstrømskabler.” Her er Morten blevet udnævnt til overordnet projektleder, et job hvor der er nok at se til. ”Jeg står for at holde styr på mandskab, tidsplaner, budget og at indkøbe materiale. Der er mange udfordringer, og det kan jeg rig-

tig godt lide. Det er et stort ansvar, men jeg har vist, at jeg kan håndtere det.” Han er især begejstret for, at han kan være med på projekterne, lige fra det første prisoverslag til den endelig radiomast står klar. ”Her hos Bravida får du lov til at være med i hele processen, du er ikke bare et led. Det synes jeg, er rigtig spændende.” Han er derfor glad for, at han valgte at blive BraIngeniør, for der er nok af muligheder fremover. ”Der bliver taget hånd om dig, hvilket er en klar fordel, når man er ny ingeniør. Bravida er en ressourcestærk entreprenørvirksomhed, hvor du har mulighed for at flytte rundt mellem afdelingerne og prøve noget nyt. Og så er her jo bare nogle rare mennesker, som jeg kan lide at arbejde sammen og snakke med.”

Bravida danmark a/S Drømmer du om et job i en branche i konstant udvikling? Kunne du tænke dig en spændende karriere med mulighed for personlig og faglig udvikling?

Læs vores virksomhedsprofil Hvem er vi? Bravida er enos, af de læs største mere installationsog se videoen: Bedøm og servicevirksomheder indenfor el, vvs & ventilation i Norden og er specialiseret indenfor områder som Brand & Sikring, Vej- og Baneteknik og El-Infrastruktur.

bravida.go.dk

Udvikling, udvikling, udvikling Vi er i en branche, hvor udviklingen hele tiden står på spring. Der udvikles nye teknologier, nye produkter og nye ydelser. For at vi kan følge med, stiller det krav til medarbejdernes udvikling. Alene på energiområdet har udviklingen væ-

/197


IT / Teknik

Ken West Rasmussen, 25 år Uddannelse: 2011 – Cand.polyt., Danmarks Tekniske Universitet Baggrund: 2011 – Project Coordinator, Maersk Line IT 2010 – Student Assistant, Maersk Line IT Bonusinfo: Aktiv fodboldspiller i B1903 og amatørkitesurfer.

Projektleder i Mærsk Line IT Hos Mærsk Line IT har Ken West Rasmussen på kort tid udviklet sig til at blive projektleder. Han er med til at optimere Mærsks it-systemer, sådan at de kan levere endnu bedre services til kunderne overalt i verden. ”D u kan enten sidde på kanten af bassinet og soppe lidt, eller vi kan også bare kaste dig i poolen og gøre dig til projektleder.” Sådan lød metaforen fra Kens leder. Ken valgte at springe ud i det, og pludselig var ingeniøren med speciale i telekommunikation endt som projektleder hos Mærsk Line IT. En rolle han i dag er super tilfreds med.

It-løsninger til tiden ”Det lå ikke lige for, at jeg skulle ansættes i en itafdeling som projektleder. Men jeg har gennem min uddannelse og mit speciale lært at planlægge og styre et projekt samt at dokumentere de ting, jeg foretager mig”, forklarer Ken. Mærsk Line IT varetager alle de it-systemer, som moderselskabet Mærsk Line benytter. De står både for at rydde op i de gamle systemer og udvikle nye it-løsninger. Ken leder to projekter, som hver er delelementer i større løsninger. ”Det ene projekt går ud på at bygge interfaces mellem Mærsks interne systemer og et onlinebaseret salgsprogram. Dermed kan vores sælgere lettere lave tilbud til vores kunder. I det andet projekt skal vi udvikle et system, så vores kundeservice med det samme, når en kunde bestiller en container, kan fortælle, hvornår den er klar til afhentning på destinationen.” Det er hans ansvar, at teamet overholder de aftalte deadlines og budgetter. Desuden

skal han kommunikere status og opdateringer videre til den overordnede projektleder. ”Jeg har det fint med ikke selv at sidde og kode, men i stedet at have overblikket og supportere, hvis noget går galt. Jeg er god til at uddelegere opgaver og at få folk til at samarbejde. Jeg kan godt lide at lede på den måde.”

Fodbold og karriereudvikling På spørgsmålet om, hvorfor han har valgt Mærsk som arbejdsplads, er Ken ikke i tvivl. ”Det er helt sikkert karrieremulighederne. Her er så mange afdelinger, som det er muligt at veksle rundt mellem, det tiltalte mig meget. Jeg har også været på et projektlederkursus. I stedet for at det bare er to dage og så slut, så er der tre opfølgningssamtaler med en coach, om hvorvidt man bruger redskaberne, og det har været værdifuldt for mig.” Ud over det stigende ansvar vil han også gerne udvikle sig ved at prøve sig selv af uden for landets grænser. ”Det står på mit livs to do-liste at arbejde minimum et år i udlandet. Det tror jeg, der er gode muligheder for, når man arbejder i Mærsk, fordi vi har så mange internationale divisioner.” Han er samtidig glad for, at de har et rart arbejdsmiljø, hvor folk behandler hinanden godt. ”Mange har en forestilling om, at Mærsk er kæft, trit og retning, og man skal have slipset

helt oppe i halsen. Sådan er det i hvert fald ikke i it-afdelingen, men vi har dog skjorte og pæne sko på. Der er også humor her. Derfor glæder jeg mig hver dag til at komme på arbejde og sige hej til de andre herinde.” Det er dog ikke kun arbejde det hele. Der bliver også arrangeret fester og afholdt sportsturneringer i løbet af året. ”Vi har den årlige indendørs fodboldturnering, som er ret populær. Sidste år var vi 128 hold med fra hele Mærsk. Vores hold nåede til kvartfinalen, og om aftenen var der fest, så det var en rigtig sjov dag.” Man behøver dog ikke være god til at drible for at passe ind hos Mærsk Line IT. ”Du skal være seriøs med dit arbejde, for tingene går stærkt. Men hvis man trives i sådan et miljø og er karriereminded, så er det det rette sted”, lyder hans anbefaling.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

maersk.go.dk Taking the lead with Maersk maersk.com

At Maersk, your ideas shape the future Maersk Group is involved in as different businesses as shipping, energy,

/186

97


IT / Teknik

Sara Eisenhardt, 29 år Uddannelse: 2010 – Cand.scient, Fysik, Københavns Universitet Baggrund: 2011 – Commissioning physicist i Siemens Healthcare, Particle Therapy 2010 – Forskningsassistent ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Bonusinfo: Har været på udveksling i Frankrig, hvor hun læste fysik på Université Joseph Fourier.

R&D Engineer i Siemens Corporate Technology Muligheden for at opdage noget nyt og, se hvordan tingene kan udvikle sig. Det er ting, Sara Eisenhardt sætter stor pris på i sit job i Siemens Corporate Technology. Her har hun mulighed for at kombinere tiden i laboratoriet med forskellige virksomhedssamarbejder. E r du en teknisk begavet og en eksperimenterende fysiker, og er du en fremragende praktisk problemløser? Ønsker du at opbygge partikelacceleratorer, der kan yde partikelterapi til kræftpatienter? Og ønsker du at få praktisk- og tekniskerfaring i en af verdens mest succesfulde industrivirksomheder? Sara kunne sæt kryds i alle kategorierne i jobopslaget og søgte derfor jobbet i Siemens. Med en god anbefaling fra sin tidligere chef og en masse praktisk erfaring på CV’et fik Sara jobbet, hvor hun skulle udvikle acceleratorer. Sara arbejdede med partikel-acceleratorerne fungerede som et stråleapparat, der giver kræftpatienter mulighed for at få strålebehandling, der effektivt dræber kræftcellerne, men i højere grad skåner det sunde væv omkring kræftcellerne.

Masser af praktisk erfaring I dag arbejder Sara stadig i Siemens, men er i sommeren 2012 begyndt i en nyopstartet forskningsafdeling. Hun er for eksempel med til at lave testopstillinger, computersimuleringer og undersøge EU regler og krav omkring sikkerhed, sundhed og miljø. Sara var ikke i tvivl om at søge stillingen i den nye forskningsafdeling i Siemens. ”Vi har meget samarbejde med universiteter, mindre virksomheder og andre institutioner. Så nogle dage er jeg i laboratoriet eller på kon-

98

toret, hvor jeg søger informationer og skriver rapporter. Jeg kan rigtig godt lide kombinationen. For hvis man kun sad foran computeren, ville det være kedeligt. Men man kan heller ikke være i laboratoriet hele tiden uden at informere ens samarbejdspartnere, hvad vi er kommet frem til,” fortæller Sara Eisenhardt. Det var netop muligheden for at lave forskellige projekter samt samarbejdet med virksomheder og universiteter, der tiltalte Sara.

Gode muligheder ”Det mest spændende ved mit job er muligheden for at opdage noget nyt og se, hvordan tingene kan udvikle sig. Og at arbejde sammen med nogle rigtig søde og dygtige mennesker. Og det ansvar man har for at de enkelte projekt bliver løst, det kan jeg rigtig godt lide,” siger Sara Eisenhardt og fortæller, at selvom Siemens er en virksomhed, er der også en del forskningselementer i arbejdet. ”Resultaterne ligger ikke altid lige klar. Så man skal være lidt mere tålmodig og have lidt længere horisont for det, man arbejder med.” Sara bemærker også mulighederne, der ligger i at være i en nyopstartet afdeling. ”Det er en ret nystartet afdeling. De, der har været her længst, har været her i halvandet år. Det gør jo, at man er med til at præge udviklingen. Og jeg føler, at der bliver lyttet til ens ideer. Der er både materialeingeniører,

kemikere og fysikere. Vi har et godt team, fordi vi har forskellige tilgange til tingene. Det er sjovt at opleve, og det fungerer godt.” Og kemikere og fysikere er ikke kun personer klædt i lang hvid kittel, der helst står på laboratoriet alene. ”Folk er meget mere udadvendte, end man lige går og tror. De er ikke så socialt sky, som man kunne frygte,” siger Sara og fortæller, at selv om det er en ny afdeling, og der ikke endnu er en masse faste traditioner, så har der allerede været initiativer til sociale arrangementer, som folk bakker op omkring.

Kan man besvare verdens Læs vores virksomhedsprofil Bedømsværeste os, læs merespørgsmål og se videoen: og stadigvæk have det sjovt?

siemens.go.dk

Sørg for at stille de svære spørgsmål.

Vi besvarer verdens sværeste spørgsmål hver dag. I Siemens er 360.000 mennesker bundet sammen af en grænseløs nysgerrighed, der giver svar.

Proposals, Engineering, Software, Projects & Logistics, Supply Chain, Offshore, Service og stabsfunktionerne Finance, IT, Communications og HR.

Om Siemens Med innovative løsninger inden for

Hvilke personlige og faglige kvalifikationer søger vi hos en ny kollega?

/260


Samfund

Carsten Høeg-Møller, 32 år Uddannelse: 2004 – Cand.pharm. Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Baggrund: 2004 – Pharmaceutical Scientist in Process Development and Maintenance, Ferring 2003 – Praktik i Pharmaceutical Production Support, Lundbeck Bonusinfo: Medopfinder på et patent på et produktionsudstyr til den farmaceutiske produktion af granulater.

Research Scientist i Ferring Tjek på kvaliteten og kontrakterne. Carsten Høeg-Møller sørger for, at underleverandørerne lever op til kravene, når de producerer til Ferring. Han er glad for et job hos medicinalfirmaet, hvor han føler sig hjemme og kan bruge sin tekniske viden. ”Vi er som en lille familie”, lyder det fra Carsten. Et udtryk som umiddelbart kan vække undren, når der alene i Ferrings bygning på Amager er 450 medarbejdere fordelt på 25 nationaliteter. ”Jeg kender selvfølgelig langt fra alle, men i min gruppe og afdeling hjælper vi hinanden og taler også om andet end arbejde.” Derfor føler han sig hjemme blandt kollegerne i medicinalvirksomheden, hvor han har arbejdet de sidste otte år.

Kvalitet til tiden Tilbage i 2004 begyndte den nyuddannede farmaceut i produktionen hos Ferring, men i dag er Carsten rykket videre til deres udviklingsafdeling. ”Jeg arbejder i en afdeling, der hedder Late Stage Development. Her laver jeg aftaler med kontraktproducenter, som fremstiller de lægemidler, vi skal bruge i kliniske forsøg. Mit ansvar er at finde egnede producenter og i samarbejde med dem udarbejde kontrakter og sætte produktionen op hos dem.” På Ferrings udviklingscenter i Ørestaden producerer de ikke selv lægemidlerne, derfor er det vigtigt, at de får lavet aftaler med eksterne producenter, som har kapaciteten til at klare disse opgaver. ”Jeg finder producenter, der har den nødvendige teknologi og får styr på kontrakterne.

Jeg står både for det finansielle og tekniske mht. hvad de skal levere og hvornår, mens vores advokat kigger på de juridiske dele af dokumenterne.” Ét er dog, om de leverer det aftalte produkt til tiden. En langt vigtigere del er, om det kvalitetsmæssigt er i orden, for der er strenge lovkrav, når det gælder produktionen af medikamenter. Derfor er Carsten og hans team ofte rundt i Europa for at besøge producenterne og kontrollere, om alt foregår som aftalt. ”Vi gennemgår hele deres kvalitetssystem fra indkommende kontrol af råvarer over fremstilling til kontrol af det færdige produkt. Hvordan de håndterer afvigelser, hvordan de opbevarer produktet på deres lager. Alt dette skal vi se dokumentation på, så vi sikrer, at vi lever op til de kvalitetsregler, der er inden for den farmaceutiske industri.”

Internt talent Opgaverne har ført Carsten på kontrolbesøg i bl.a. Tyskland, Sverige og Schweiz. Det tager et par dage at tjekke, om forholdene er i orden. ”Jeg kan godt lide at komme ud på de forskellige produktionssites, der sker altid noget. Det er spændende at være i kontakt med så mange forskellige personer og nationaliteter.” Han synes også, det er sjovt at tjekke op på producenternes udstyr. ”Jeg er meget teknisk minded. Jeg har let ved

at sætte mig ind i, hvordan udstyret fungerer.” Jobbet byder på mange udfordringer, hvilket han sætter pris på. Ved siden af sine daglige opgaver har han også haft rig mulighed for at udvikle sig, da han har været igennem Ferrings interne talentprogram, High Individual Performers Programme (HIPP). ”Det består af både faglige og personlige kurser sat sammen til et årsforløb. Det har bl.a. været konflikthåndtering, forhandlingsteknik og ledelseskurser. Jeg har også været på faglige kurser om sterilfremstilling og frysetørring samt taget kurser i strategimetoden Six Sigma og LEAN.” Carsten kan derfor sagtens forestille sig, at han også i fremtiden er en del af Ferringfamilien. ”Det er et rigtigt godt miljø at arbejde i, og vi har det økonomiske overskud til at planlægge langsigtet.” The International PharmaScience Center in Ørestad, Denmark is Ferring’s global center for Development and Regulatory Affairs.

Ever wondered what goes on inside this building? The 80 m high building, one of the highest in Scandinavia, is the workplace for over 25 different nationalities. We work side by side to identify, develop and market innovative biopharmaceutical products. Visit our recruitment site www.ferringpeople.dk and see!

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/219

www.ferringpeople.dk ferring.go.dk 99


Samfund

Martin Petersen, 35 år Uddannelse: 2007 – Cand.scient.pol., Syddansk Universitet Baggrund: Stillinger ved Odense Kommune: 2011 – Chefkonsulent og direktionsassistent i Byrådssekretariatet i Borgmester forvaltningen 2010 – Konsulent i Direktørsekretariatet i Borgmesterforvaltningen 2010 – Konstitueret sekretariatschef i Social- og Arbejdsmarkedsforvalt ningen 2009 – Konsulent i Ledelsessekretariatet i Borgmesterforvaltningen 2006 – Konsulent i Direktørsekretariatet i Borgmesterforvaltningen 2004 – Studentermedhjælp i Struktursekre tariatet i Borgmesterforvaltningen

Sekretariatschef i Odense Kommune Martin Petersen er sekretariatschef i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Han har været ansat i kommunen siden 2004, men har flyttet en del rundt på sin kontorstol i det kommunale landskab. Han elsker at være tæt på beslutningerne, der træffes i den politiske og administrative top. Det

startede med en tjans som studentermedhjælper i Odense Kommune under statskundskabsstudierne. Siden har 35-årige Martin Petersen beholdt sin kontorstol i kommunen, som han har rykket rundt mellem hele syv forskellige stillinger inden for det politiske og det administrative område. ”Det er dét, der gør det interessant at arbejde i Odense Kommune. Det er en kæmpe organisation med over 18.000 ansatte, og det giver uanede muligheder i forhold til at gøre karriere,” siger han. I sine syv år i kommunen har Martin Petersens opgaver spændt meget vidt. Han har bl.a. hjulpet borgmesteren med input til sine taler. Han har sørget for strategisk sparring og rådgivning af stadsdirektøren. Han har arbejdet med tværgående projekter, der skal knytte de fem forvaltninger tættere sammen. Han har været programansvarlig for Vision Odense – et ti-årigt projekt, der skal udvikle og markedsføre kommunen. Og meget, meget mere.

Praktisk og visionær rolle Senest har han fået titlen som sekretariatschef i By- og Kulturforvaltningen. ”I min nuværende funktion skal jeg sikre en strategisk og optimal servicering af rådmanden, den administrerende direktør og forvaltningen som helhed,” fortæller Martin Petersen, der elsker at befinde sig dér, hvor beslutningerne træf-

100

fes og udformes. Bl.a. er han i daglig dialog med rådmanden og direktøren for forvaltningen. Som sekretariatschef har han ansvaret for en række praktiske funktioner – alt fra ansvaret for at undersøge juridiske spørgsmål i forbindelse med en byggetilladelse med hjælp fra sine juridiske medarbejdere til ansvaret for, at forvaltningens budskaber kommer i medierne. Derudover er han bl.a. ansvarlig for at udarbejde dagsordener til det politiske udvalg, til chefmøder og rådmandsmøder. En typisk dag deltager han også selv i mange møder med den politiske og administrative top. Det kan f.eks. være chefmødet, hvor de store linjer for forvaltningen tegnes. Et emne på dagsordenen kan være kompetenceudvikling af medarbejdere, som typisk vil ende på Martin Petersens bord. Han står nemlig også for den tværgående koordinering i forvaltningen, når det kommer til bl.a. HR-området. Den daglige dialog med medarbejdere er derfor også en vigtig del af jobbet. Og det skal gerne ske med et smil på læben, mener han: ”Det er vigtigt, at man kan grine med sin chef. Det tillægger jeg stor værdi.”

Vigtigt bindeled Udover at skulle servicere sin egen forvaltning, har han en vigtig funktion som bindeled mellem By- og Kulturforvaltningen og de andre forvaltninger.

En gang om ugen mødes han med sekretariatschefen for hver af de fire andre forvaltninger, hvor der er fokus på tværgående samarbejde. F.eks. hvordan administrationen kan blive mere effektiv. ”Jeg skal sikre sammenhæng og sørge for, at vi arbejder forholdsvis ens i forhold til tværgående politikker og strategier,” fortæller Martin Petersen og reflekterer: ”Min tid i kommunen har gjort mig dygtigere og skarpere. Omvendt synes jeg også, jeg har bidraget til, at kommunen har et mere tværgående perspektiv,” fortæller han. Selvom man har en lang stillingsportefølje bag sig og en cheftitel på sig, kan det dog stadig være svært at spå om fremtiden. ”Som min tidligere chef altid sagde: man kan ikke planlægge sin karriere. Man kan gribe mulighederne, når de er der.”

Journalist it-arkitekt der

ProjektleHR-konsulent

Kemiker

Proceskonsulent

Trafikplanlægger Webudvikler Bygningskonstruktør Ergoterapeut Øko-

Bioanalytiker

nomikonsulent

Jurist

Landskabsarkitekt

Dyrlæge Biolog Pædagog Psykolog Ingeniør KomLæs vores virksomhedsprofil Laborant /250 Bedøm os, læs mere og se videoen: Geolog Fymunikationskonsulent dit drømmejob Tolk

Kulturkonsulent

Tandlæge

Find Sygeplejerske sioterapeut .dk/job Jurist odense.go.dk odenseit-supporter på Dyrlæge Landskabsarkitekt Læge Grafiker Bibliotekar Lærer Datamatiker

Laborant


Samfund

Marianne Thybo, 29 år Uddannelse: 2010 – cand.merc.aud Baggrund: 2010 – 2012 - Associate hos PwC 2006 – 2010 - Assistent hos eBay Clas sifieds Denmark Bonusinfo: Har været formand for ASB Students og er nu bestyrelsesmedlem hos foreningen Erhvervskvinder

Senior Associate hos PwC En karrieremesse banede vejen for Marianne Thybo. Halvandet år inden hun havde færdiggjort sin uddannelse, lå kontrakten med PwC klar, hvor hun skulle arbejde som revisor. I dag nyder hun godt af en stejl læringskurve med en masse praksiserfaring. ”E n revisor er ikke kun en mand i gråt jakkesæt, en revisor kan ligeså godt være en ung kvinde i stiletter,” siger Marianne Thybo. Hun var ikke et sekund i tvivl om, at hun skulle slå til, da PwC tilbød hende et job som revisor, halvandet år inden hun var færdig med sin uddannelse. ”Jeg mødte PwC på to karrieremesser i løbet af min kandidat. Der blev jeg tilbudt at komme til jobsamtale hos PwC i Aarhus. Jeg tog til jobsamtale i København to uger efter og fik jobbet dagen efter. Det var halvandet år inden, jeg var færdig med kandidaten. Det var jo fantastisk,” fortæller Marianne Thybo.

Stejl læringskurve PwC har skabt de perfekte rammer for en masse praktiskerfaring samt muligheden for hele tiden at udvikle sig fagligt. Når man starter hos PwC, indgår man nemlig i et internt uddannelsesforløb, der varer fire år. Hvert år deltager man i kurser. Marianne har selv deltaget i et Excel kursus og et kursus omkring de regler inden for regnskabsloven. På den måde er medarbejderen hele tiden opdateret med de nyeste regler og love inden for regnskab og skat, så de kan tilbyde deres kunder den bedste rådgivning. ”Jeg er blevet overrasket over, hvor hurtigt jeg har udviklet mig, og hvor stejl min læringskurve har været, siden jeg startede hos PwC.

Jeg synes, at jeg kunne rigtig meget, da jeg startede med min Cand.merc.aud i bagagen. Men der var en stor praktisk udfordring ved at starte. Jeg havde for eksempel aldrig siddet ude ved en kunde. Og det har overrasket mig positivt, at det er gået så hurtigt med at få det praktiske lært,” fortæller Marianne Thybo og tilføjer, at hun efter to år i PwC har fået en del lederansvar. ”Når jeg er ude på kundebesøg, har jeg yngre medarbejdere med, hvor jeg sørger for deres oplæring. Så de lærer kunderne at kende og følger de rigtige standarder. Det er mig, der godkender deres arbejder inden det bliver afleveret til kunden,” siger Marianne, der også allerede nu planlægger at læse videre som statsautoriseret revisor. Det har hun mulighed for efter tre år i PwC, hvor hun kan indstille sig til eksamen for at blive statsautoriseret revisor.

der hver især bidrager med løsningsforslag og ideer, når nye opgaver skal løses. Derudover blive der ikke gravet grøfter mellem medarbejdere og ledelsen. ”PwC er et hus med enorm meget viden og enormt meget plads. Der er mange forskellige mennesker, selvom vi arbejder med det samme. Og der er ikke så langt mellem junioren og partneren herinde. Man kommunikerer godt på alle niveauer med hinanden. Det sætter jeg stor pris på. Det er ikke så formelt,” fortæller Marianne Thybo.

Skab succes. Også for dig selv

Kort mellem partner og junior PwC har en stor og bred kundegruppe. Det gør, at der ikke er to dage, der er ens. Den ene dag arbejder man i et team for en større virksomhed, der skal have gennemgået regnskab, og den anden dag tager man selv ud til en mindre virksomhed. Men det hun særligt bider mærke i er, at PwC er et hus med en god dynamik. Den gode dynamik skyldes, at PwC er et hus med mange forskellige mennesker,

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/252

pwc.go.dk 101


IT / Teknik

Søren Krabbe, 31 år Uddannelse: 2008 – Cand.merc.(dat) fra Copenhagen Business School Baggrund: Studiejob som systemudvikler på et privathospital kombineret med diverse IT hobbyog opstartsprojekter.

Senior Consultant i Capgemini Da Søren Krabbe søgte ind i konsulenthuset Capgemini, var det især firmaets værdier, han følte sig tiltrukket af. I dag sidder han i en stilling som Senior Consultant og fremhæver den uformelle stemning, de gode kolleger og følelsen af at gøre en forskel som det bedste ved jobbet. Ærlighed, dristighed, tillid, frihed, team spirit, ydmyghed og sjov. Han lister ubesværet Capgeminis værdier op. Netop de syv ord var med til, at Søren Krabbe som attraktiv, nyuddannet cand.merc.dat sendte sin ansøgning til Capgemini. ”Jeg syntes, at værdierne tiltalte mig. Man skal være ydmyg, men tro på sig selv og være ærlig. Jeg kan godt lide at sige tingene, som de er. Faktisk kan jeg identificere mig med alle værdierne,” siger Søren Krabbe. Søren Krabbe skrev speciale om ”Offshore Systemudvikling” på CBS, og efter tre samtaler med Capgemini blev han ansat på et projekt, hvor virksomheden, i samarbejde med TDC og en masse indiske medarbejdere, skulle videreudvikle TDC Mobils systemer. Det meste af udviklingsarbejdet foregik i Indien, og Søren Krabbe blev som nyuddannet derfor sendt to måneder til Indien for at forestå projektet og samarbejdsformen. ”Det var vildt spændende og lå meget tæt op ad det, jeg havde skrevet speciale om. Så i halvandet år sugede jeg bare til mig,” fortæller Søren Krabbe.

Ekspert på sit område Alligevel følte han, at han gerne ville prøve noget andet. Virksomheden gav ham derfor mulighed for at komme på kursus i Salesforce, som er et IT-system, der skal hjælpe salgsaf-

102

delinger med at holde styr på ordrer, kunder og meget mere. Efter kurset fik han en ny stilling som teknisk konsulent på Salesforce, og det var det helt rigtige for Søren Krabbe. ”Hvor jeg med TDC-projektet sad med én kunde, kommer jeg nu meget mere rundt. Jeg hjælper forskellige virksomheder med at integrere og udvikle videre på systemet. Jeg har f.eks. lige været i Norge for at assistere på et stort projekt deroppe,” fortæller Søren Krabbe. Det at opleve andre virksomheder indefra og prøve at være en del af forskellige projektkulturer er noget, der tiltaler den 31-årige konsulent. Han har samtidig fået mulighed for at blive ekspert på sit område, hvilket gør, at jobbet er det hele værd. ”Før i tiden følte jeg ofte, at jeg halsede bagefter. Jeg tænkte egentligt, at det jeg lavede kunne mange andre omkring mig lige så godt lave. Jeg er nu ekspert i den tekniske del af Salesforce.com, hvor jeg føler, jeg kan gøre en forskel. Jeg har stor mulighed for at præge mit job,” forklarer han.

og forretningsanalyser - når det er sagt, skal man også huske, at folk er forskellige,” siger Søren Krabbe og griner: ”Nogen går rundt i sutsko, andre i træsko eller designersko. Der er en meget fri og uformel stemning, fordi vi er vidt forskellige. Men det at vi har en fælles passion og et fælles mål – dét er rigtig rart.”

Mange personligheder Samtidig er arbejdskulturen i Capgemini også med til, at Søren går glad på arbejde. ”Det er fedt at arbejde med en masse mennesker, der interesserer sig for den samme verden som en selv. Man kommer ind i en fed boble, hvor alt er centreret omkring IT, sprog

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

capgemini.go.dk

/199


Samfund

Sanna Kristina Arffmann, 26 år Uddannelse: 2010 – Cand.merc.asc (Accounting, Strategy and Control) Baggrund: Økonomiassistent, Metronome Production Regnskabsassistent, Esthetique Frederiksberg Bonusinfo: Mød Sanna på BPS’s facebookside facebook.com/DeloitteBPS

Senior Konsulent hos Deloitte BPS Som konsulent i Deloitte Business Process Solutions skal man både være en god økonom og en god strateg, fortæller den 26-årige senior konsulent Sanna Kristina Arffmann. Hun har lige afsluttet det to årige graduateforløb, der har givet hende stærke faglige kompetencer og varige venskaber. Som

økonomikonsulent og graduate hos Deloitte Business Process Solutions foregår det meste af Sannas arbejdsdag ude hos kunderne, som hun hjælper med at løse regnskabsopgaver som afstemning, controlling og optimering. Kunderne kan være alt fra den lille nystartede vækstvirksomhed til større internationale virksomheder med mange ansatte. ”Vores kunder kan vælge at have deres regnskabsmæssige funktion hos os, hvor vi står for bogføring, rapportering, moms osv. Det ordner vi for det meste inde i Deloittehuset. De større virksomheder tager vi tit ud til.”

En god strateg Hos hendes nuværende kunde er opgaven at hjælpe med controlling af den daglige drift og udarbejdelse af månedsregnskabet i økonomi funktionen. Udfordringerne i BPS spænder vidt og kan variere fra en enkelt regnskabsopgave til en optimering af samtlige led i kundens økonomifunktion. Sanna er uddannet cand.merc. i Økonomistyring og Strategi. En titel hun i høj grad kan bruge hos Deloitte BPS. ”Vi er halvt strateger, halvt regnskabsnørder,” fortæller hun og uddyber: ”Man kan sagtens hyre et vikarbureau til at løse en bestemt opgave. Men når man hyrer os, ser vi samtidig på, om der er arbejdsgange m.m, der kan forenkles og optimeres,” fortæller den færdige

graduate, der i de seneste år har fået udviklet sine evner til at tænke strategisk kreativt. Sanna startede i virksomheden i 2010 sammen med 32 andre nyuddannede kandidater fra København, Jylland, Malmø og Stockholm, som alle er tilknyttet BPS’s Graduate Programme. Programmet blev skudt i gang med et 12 dages intensivt uddannelsesprogram for alle nye medarbejdere; det såkaldte ”Graduate Academy”. Akademiet bliver afholdt i det sydlige Europa hvert år i oktober og skal forberede medarbejderne grundigt til deres nye rolle som konsulenter. ”Jeg kunne ikke forestille mig en bedre start. Det har givet mig konsulentkompetencer fra dag ét.”

Løbende udvikling Som en del af graduateprogrammet har Sanna deltaget både i en række faglige kurser og får indblik i forskellige økonomifunktioner og arbejdsgange ude hos kunderne. Og så har hun fået et uundværligt netværk, som hun bruger både i og uden for arbejdstiden. ”For mig er det vigtigt, at vi har det godt sammen socialt i BPS,” siger hun og tilføjer også afdelingens mange sociale arrangementer, heriblandt gokart, fodboldturneringer, fredagsbarer og den årlige ”kick-off”-begivenhed, hvor teambuilding og socialt samvær er i fokus. I sommer blev hun indstillet til at afslutte graduateprogammet, hvor hun og hendes kol-

leger gennemgik en krævende eksamen certificeret af Henley Business School i London. ”Jeg er glad for, at jeg bestod. Det var hårdt at komme igennem to hele dage, hvor vi blev udfordret fagligt og ikke mindst personligt gennem cases og opgaver.” Nu skal hun på en uges kursus i Lissabon, hvor hun skal udfordres på sine evner inden for projektstyring og ledelse. Senere i karriereforløbet skal hun videreuddanne sig til CFO eller projektleder via Deloitte BPS’s uddannelsesprogrammer. ”Det er en af grundene til, jeg gerne ville arbejde hos Deloitte BPS - at man hele tiden bliver udviklet og videreuddannet,” fortæller hun og konkluderer: ”Jeg er så glad for at have været med i et graduateforløb, hvor jeg hele tiden blev udfordret fagligt, og en opgave aldrig er den samme, heller ikke efter to år i afdelingen. Og så er de gode kolleger og det sociale jo et ekstra plus.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/207

deloitte.go.dk 103


IT / Teknik

Karen Binderup Scherr, 36 år Uddannelse: 2003 – Cand.it. (Softwareudvikling), IT Universitetet 2001 – BA i Matematik, Københavns Uni- versitet Baggrund: 2010 – Instruktor, IT Universitet Bonusinfo: Har tre børn på hhv. 6, 4½ og 1 år.

Senior System Developer i SimCorp For Karen Binderup Scherr er jobbet i it-virksomheden SimCorp lige i øjet. Hun får udfordrende opgaver og stor frihed til selv at styre sin arbejdsdag. Og så kan hun altid lære nyt af sine kolleger, som hun synes, er superkloge. Karen elsker programmeringsproblemer, der ved første øjekast ser uløselige ud. Med sin bachelor i Matematik kombineret med en overbygning i Softwareudvikling har hun det perfekte udgangspunkt for at løse disse digitale gordiske knuder. ”Det er sjovt at løse sådan nogle udfordrende opgaver. Især når man går fra dyb frustration over, hvordan man skal komme videre med opgaven, til der lige pludselig dukker en idé op, og løsningen er der. Det er en enorm tilfredsstillelse.” Hos SimCorp arbejder hun i deres framework-afdeling. Her handler det i høj grad om at håndtere data og optimere deres hovedprodukt, softwareprogrammet SimCorp Dimension. ”Det er spændende programmeringstekniske opgaver, jeg arbejder med: Hvordan kan vi håndtere tusindvis af rækker af data, hvordan kan vi gøre slutproduktet stabilt, og hvordan kan vi sørge for, at brugerne får en kortere svartid.”

Udvikling i frie rammer SimCorp er et internationalt firma med hovedsæde på Islands Brygge i København. Programmet SimCorp Dimension hjælper banker, investeringsselskaber og andre finansvirksomheder over hele verden med at styre handlen med værdipapirer. ”I min gruppe laver vi både nyudvikling og vedligeholdelse. Vi programmerer i C#

104

og udvikler de grundbyggesten, som resten af udviklingsafdelingen bruger til at lave den endelige software.” Karens hverdag foregår derfor foran computeren, hvor hun sidder og udvikler. Undervejs snakker hun med de andre i gruppen, om hvordan de laver den bedste løsning. Hun er meget glad for den individuelle arbejdsform, da det giver hende frihed til at planlægge sin dag og sine mødetider. ”Der er en utrolig stor frihed i jobbet. Jeg har mulighed for at møde og gå tidligt. Det er meget vigtigt for mig, da jeg skal nå at hente tre børn.”

Vidensdeling på højt niveau Hos SimCorp er det et højt fagligt miljø, og de ansatte gør meget ud af at dele deres viden. ”Mine kolleger er superkvalificerede. Jeg kan altid spørge om hjælp, og folk er gode til at forklare og tage sig tid til det. Vi har også en wiki på intranettet, hvor alle bidrager med løsninger på typiske problemstillinger. Alle er ansvarlige for at holde informationen opdateret, og det virker supergodt.” For Karen er det desuden vigtigt, at der er styr på de overordnede visioner og strategien. ”SimCorp tør gå nye veje for at ramme nye markeder, og det gør det enormt spændende at være ansat her. De tør tage et sats og stå ved det. Fx har vi skiftet til en ny platform, der er baseret på C# og .NET, hvilket var en fremsynet beslutning.”

Hun understreger, at selv om det er en itvirksomhed med mange programmører, så er det ikke en hverdag præget af mandehørm. ”Der er mange mænd i de tekniske grupper, men vi er også en del kvindelige udviklere. I de andre afdelinger som fx Salg og Marketing er kønsfordelingen mere lige.” Når de i alt er 1.100 ansatte, er der mange forskellige typer personer på gangene, og derfor også mange at snakke eller dele fritidsinteresse med. ”Jeg har nogle søde kolleger, der er altid en god tone og livlig snak i kantinen. Man er interesseret i hinanden og spørger til, hvordan det går. ViThe har også mange sociale grupper på tværs financial af organisationen, bl.a. løbeklub, vinklub og industry teaterklub, og vi holder masser af arrangemenneeds a strong ter. Uanset din interesse er der rig mulighed for at lære software kolleger fraplatform de andre afdelinger at That’s why we need you kende.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/262

simcorp.go.dk

FINANCIAL DISTRICT, NEW YORK

Working at SimCorp means making a difference. At SimCorp, you help create the tools that shape the global financial industry of tomorrow. SimCorp provides integrated software solutions that can turn investment management companies into winners. With SimCorp, you make the most of your ambitions, realising your full potential in a challenging, empowering and stimulating work environment. Are you among the best qualified in finance, economics, computer

“When I joined SimCorp, I was very impressed with the introduction programme offered to me.” Lars, Assistant Vice President

Meet Lars and other employees at simcorp.com/ meetouremployees


IT / Teknik

Rasmus Ingerslev Andersen, 35 år Uddannelse: 2005 – IKT ingeniør (bachelor) fra Ingeniør- højskolen i Aarhus Baggrund: 2011 – Senior Systems Engineer, Systematic 2005 – 2010 - Systems Engineer, Systematic 2004 – 2005 Studenterprogrammør, Systematic 2003 – 2004 Praktikant i Systematic Bonusinfo: Udstationeret fra 2006-2008 i Colorado, USA

Senior Systems Engineer i Systematic Konstant faglig udvikling, udvekslingsophold i USA og it-opgaver, som kan være med til at gøre forskellen på liv og død. Rasmus Ingerslev Andersens job hos softwarevirksomheden Systematic er bestemt ikke kedeligt. ”Noget der fascinerer mig ved jobbet er, at vores løsninger bliver brugt i kritiske situationer, hvor menneskers liv afhænger af dem.” Rasmus er en af dem, der kan prale af, at hans arbejde gør en forskel. For hos it-virksomheden Systematic er han med til at udvikle det nyeste software til Forsvaret. Samtidig får han rig mulighed for at udvikle sig fagligt.

Missionskritisk software Hos Systematic er de specialiseret i at udvikle softwareløsninger til kunder inden for sundhedsvæsenet, Politiet, den offentlige sektor, finanssektoren, serviceerhverv og Forsvaret. Sidstnævnte løser Rasmus opgaver til. ”Jeg arbejder i øjeblikket på at videreudvikle vores kommando- og kontrolsystem, som hæren anvender i deres køretøjer helt ude i forreste linje til at give soldaterne et real time overbliksbillede af koalitionspartnere og modstandere i området. ”Jeg kommer tidligt med i processen og giver bud på, hvordan løsningerne skal implementeres og hvor lang tid, det vil tage. Den ene halvdel af mit job er at holde styr på design, krav og afklaring med stakeholders, mens den anden del er at implementere programmer.” Han er glad for de mange afvekslende opgaver, og så er det er en ekstra udfordring at sikre, at løsningerne altid er af høj kvalitet –

især ved missionskritisk software, som skal fungere ekstremt stabilt og pålideligt. ”Vi arbejder ud fra et meget højt, fagligt niveau, og der er altid nogen i teamet, man kan sparre med. Systematic er én blandt kun 15 softwarevirksomheder i Europa, som er certificeret til det højeste CMMI-niveau 5. Vi kombinerer CMMI-principperne med det bedste fra lean og agile udviklingsmetoder, og det er rart at vide, at vi løser opgaverne i høj kvalitet og til aftalt tid og pris.”

Konstant læring Et hovedmantra hos Systematic lyder, at de skal gøre hinanden klogere. Det er i høj grad noget, Rasmus har mærket. ”Her er en kultur om, at hvis man har argumenterne i orden, så bliver der lyttet til en, også selv om man er ny. Vi tror på, at man dygtiggør sig ved at snakke sammen og udfordre hinanden, og vi søger hele tiden at udvikle os. Det kan jeg rigtigt godt lide.” Rasmus har selv udviklet sig i hastige trin, siden han startede i Systematic som praktikant. Han blev siden hen studentermedhjælper, og efter et år som fuldtidsansat blev han udstationeret i USA. ”En af grundene til, at jeg sagde ja til at arbejde her, var, at jeg vidste, der var mulighed for at komme ud i verden. Opholdet i USA var med til at udvikle mig både menneskeligt og

fagligt. Det er en fantastisk måde at opleve et land på, og Systematic stillede bil og lejlighed til rådighed, og min kæreste kunne tage med.” Tilbage i Aarhus er han nu gået i gang med at læse en Master i IT. Systematic hjælper ved at betale kurset og give ham fri til undervisning og eksamen . Det vælger de at gøre, fordi de hele tiden vil udvikle deres medarbejdere. Ud over det rent faglige er det også vigtigt for Rasmus, at det er sjovt at gå på arbejde. ”Vi er gode til at grine sammen. Der er en god stemning, og folk interesserer sig for hinanden. Vi har en fantastisk god personaleforening, der laver et væld af arrangementer, som spænder lige fra brætspil til maratonløb.” Han er derfor ikke i tvivl om, hvorfor han er så begejstret for jobbet i Systematic. ”Så længe jeg har spændende opgaver, jeg kan blive ved med at udvikle mig, og der er den gode stemning, så vil jeg være her i mange år fremover.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/266

systematic.go.dk

Har du lyst til at være en del af et softwarehus, der sætter kundens behov i centrum og fokuserer på løsninger, der giver kunden værdi?

Vil du gerne udvikle din viden og kunnen, sætter du pris på variation i opgaverne, og trives du godt med at arbejde i professionelle teams? Så er din fremtidige arbejdsplads måske Systematic.

Vi befinder os på verdens højeste professionelle modenhedsniveau - CMMI niveau 5. Det betyder, at vi har velafprøvede processer, der gør dagligdagen mere enkel, så der er overskud til innovation.

105

Talentpleje og kompetenceudvikling

Markedets bedste medarbejdere er vores livsnerve. Evnen til at levere kvalitetssoftware til tiden beror


IT / Teknik

Mads Bach-Sørensen, 34 år Uddannelse: 2008 – Cand.polyt. Software (Civilingeniør) med specialisering i programme ringsteknologi ved Aalborg Univer sitet Baggrund: Faglig vejleder (studievejleder) på det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår, Aalborg Universitet; Studenterprogrammør ved Institut for Datalogi, afdeling for sprogteknologi, Aalborg Universitet

Software Engineer i Terma Han udvikler software til at beskytte kampfly og helikoptere. Militære fly er i dag effektivt beskyttet mod missiler, når de er på kritiske missioner i verdens brændpunkter. Mød Mads Bach-Sørensen, Software Engineer i Terma, masterstuderende og nybagt far til tvillinger. ”Nogle

gange skal et kampfly affyre flares (kraftigt lysende magnesiumkugler, red.) for at undgå at blive ramt af et missil – andre gange er det chaff (metalliserede fibernåle, red.), hvis der f.eks. er tale om et radarstyret missil,” fortæller 34-årige Mads Bach-Sørensen engageret. Han er ansat som Software Engineer i Terma og er til daglig med til at udvikle elektroniske selvbeskyttelsessystemer til fly og helikoptere. En af opgaverne er at udvikle et træningsprogram til piloter, så de er bedst muligt rustet, hvis de en dag står over for reelle trusler i et meget krævende miljø. ”Vi kalder det ”embedded training”. Det betyder, at piloten kan trykke på en knap i flyet, og så simulerer programmet et angreb, så det ser ud som om, han bliver beskudt med et missil. Piloten skal så reagere lynhurtigt, og efterfølgende kan vi via vores computersystem vise ham, om han manøvrerede og reagerede hensigtsmæssigt,” forklarer Mads Bach-Sørensen. Han erkender, at hans arbejde på dette punkt kan minde om et computerspil, hvis ikke det var for den kompromisløse seriøsitet, der følger med, når menneskeliv er på spil.

Far og friluftsmenneske Selv er han ikke interesseret i hverken computerspil eller krigsfilm. Han er nybagt tvillingefar, friluftsmenneske og holder af at gå ture

106

og sejle. Alligevel er han fascineret af udstyret, flyene og den faglige udfordring, det er at udvikle selvbeskyttelsessystemer. ”Jeg føler, at jeg gør en forskel. Jeg tror på det, jeg laver og er stolt af vores produkt. Mit arbejde er vigtigt, fordi det kan være et spørgsmål om liv eller død for danske eller vores allieredes piloter. Vi laver kvalitetssoftware, og jeg kan godt lide, at vi får tid til at vælge de helt rigtige løsninger og gennemteste systemerne. Opgaverne er meget forskellige, og det er fedt, at jeg er med i hele processen – både til at designe, diskutere arkitekturen, udvikle softwaren og til sidst at teste løsningerne. Faktisk får jeg lov at bruge alt det, jeg har lært gennem min uddannelse,” forklarer han.

vej til arbejde, fordi jeg glæder mig sådan,” fortæller han. I fremtiden forestiller Mads Bach-Sørensen sig da også, at han skal blive i Terma i mange år. Han drømmer om at blive projektleder i virksomheden. Det er en realistisk drøm, for Terma betaler for, at han tager en master i IT og Organisation ved siden af sit almindelige job. ”Jeg vil gerne have lidt mere med mennesker at gøre. Jeg er fascineret af software, men jeg synes også, at det menneskelige aspekt er sjovt og spændende. Så det er rigtig fedt, at Terma tror på mig og støtter min karrieremæssige udvikling,” siger Mads BachSørensen.

Det bedste er kollegaerne Men det allerbedste ved jobbet i Terma er Mads Bach-Sørensen dog slet ikke i tvivl om; det er kollegaerne. ”Der hersker en helt speciel udviklerstemning i virksomheden. Folk er glade og positive og vil gerne være med til at lave noget nyt og spændende. Der er aldrig nogen, der tager tidligt hjem, hvis vi har en vigtig opgave, der skal være færdig. Vi har et utroligt sammenhold, og det betyder meget for mig, at vi også kan snakke om andet end arbejde. Nogle gange sidder jeg ligefrem og smiler i bilen på

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

terma.go.dk

/270


Samfund

Fredrik Himmelman, 29 år Uddannelse: 2011 – BSc/MSc Industrial Engineering and Management, BSc Economics, Lund University Baggrund: 2010 – Studentermedhjælper, Daimler 2010 – Studentermedhjælper, Vestas Bonusinfo: Passioneret bølgesurfer

Strategikonsulent hos Accenture Hos Accenture hjælper Fredrik Himmelman ledelsen i danske og internationale virksomheder med at træffe store strategiske beslutninger. Samtidig får han selv feedback af sine kolleger til at udvikle sig i karrieren. Fredrik havde kun arbejdet to dage hos Accenture, da han blev sendt på opgave i Qatar. ”Jeg var selvfølgelig meget spændt, men samtidig var det også det, jeg havde håbet på. Til jobsamtalen sagde jeg, at jeg meget gerne ville ud på projekter.” Det ønske blev hurtigt opfyldt. De næste to måneder arbejdede han sammen med kolleger fra Indien, Frankrig og USA, inden han vendte tilbage til København med mange nye erfaringer i kufferten.

De afgørende beslutninger

Faglig feedback Fredrik har altid gerne villet arbejde med strategi, og derfor havde han selvfølgelig også en strategi til at finde den bedste arbejdsplads. “Jeg screenede markedet, og her var Accenture på toppen af listen. Globalt set er de et af de største konsulenthuse, og de er meget stærke på strategiområdet.” Han brugte også sit netværk til at få et indtryk af hvilken type personer, som arbejdede her. “Jeg havde en rigtig god følelse mht. til de folk, jeg mødte her. I sidste ende er det jo det, det kommer an på, for det er dem, du skal arbejde sammen med hver dag.” Efter et års tid i Accenture føler han allerede, han har fået flere års erfaringer. Det skyldes, at han fra dag to blev sendt ud på projekter, hvor han har lært en masse om forretningsanalyser, ligesom har han fået erfaring med at kommunikere med mange mennesker. Som en vigtig del af den faglige udvikling hos

Accenture får de ansatte feedback på deres præstationer. “Efter hvert projekt går du sammen med en senior dit arbejde igennem, og så får du direkte feedback; hvad gik godt, og hvad gik knapt så godt. Det giver dig rigtig god mulighed for at udvikle dig, og det synes jeg, er super.” Selv om meget af arbejdet foregår ude hos en kunde, er der stadig muligheder for masser af socialt samvær. “Hvis det er muligt, arbejder vi hver fredag på hovedkontoret. Så ser vi hinanden på tværs af projekterne. Det kan også være, vi går ud og ser en fodboldkamp, og så er der jo festerne og events, hvor alle 600 fra kontoret kan deltage.” Fredrik er derfor ikke i tvivl om, at han har valgt den rette strategi for sin karriere. “Mit mål er at lære så meget som muligt og have det sjovt undervejs. Når jeg som nu har spændende projekter, gode kolleger og interessante kunder, er jeg tilfreds.” ©2012 Accenture. All rights reserved.

I sit arbejde som konsulent i Accenture hjælper Fredrik virksomheder med at træffe afgørende beslutninger for deres udvikling. Det kan fx være i forhold til at lave organisationsændringer eller ved at undersøge, hvordan de kan øge deres vækst. “Vi analyserer kundens nuværende situation og potentielle fremtidige veje, de kan gå. Jeg var fx på en sag med en dansk virksomhed, som overvejede at gå ind på det russiske marked. Vi analyserede markedet, hvilke kunder og konkurrenter der var, og hvordan de makroøkonomiske faktorer så ud.” Et projekt kan vare fra tre uger og op til et halvt år, og arbejdet foregår enten alene eller i teams. Da opgaven løses i tæt samarbejde med kunderne, sidder Fredrik ude hos dem, hvilket han synes, er spændende.

“Jeg får et stort indblik i organisationen og virksomheden. De strategiske problemstillinger ligger meget tæt på kernen i forretningen, og det er ofte meget store beslutninger, kunderne skal træffe.” Han understreger, at jobbet er meget dynamisk, fordi han kommer ud til mange typer virksomheder, hvor han hjælper dem med vidt forskellige problemstillinger.

This is your invitation to joinvirksomhedsprofil an organization Læs vores offering greater opportunity, greater Bedøm læs mere og se videoen: challenge and greateros, satisfaction. Visit accenturejob.dk

/190

accenture.go.dk

107


Samfund

Mai Hansen, 30 år Uddannelse: 2008 – Cand.merc. Finance & Strategic Management, Copenhagen Business School Baggrund: 2010 – Business Analyst, FOSS 2008 – International Management Trainee, FOSS Bonusinfo: Har studeret i Edinburgh og Montreal og arbejdet i Paris og Beijing.

Strategy Consultant i KPMG Mai Hansen er en del af KPMG’s satsning inden for strategisk rådgivning. Hun nyder at hjælpe store virksomheder til at udvikle deres potentiale, mens hun selv gennem jobbet udvikler sit eget. Der er store ambitioner hos revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG. Ikke mindst inden for Advisory-området, hvor Mai siden 2011 har arbejdet i deres Strategy-afdeling. Afdelingen er nemlig en del af KPMG’s vækstsatsning på rådgivningsområdet. ”Man kan virkelig mærke, at rådgivning bliver et af de store områder inden for de kommende år. Der bliver brugt både tid og ressourcer på initiativer, der skal fremme væksten i Advisory.”

Nye vækstmuligheder

108

Globalt netværk Mai er glad for jobbet, for hun har altid interesseret sig for strategi og rådgivning. ”Jeg synes, det er spændende at udfordre virksomhederne på, hvad der skal være deres nye vækstmarked. Jeg kan også lide den projektorienterede arbejdsmåde, hvor jeg arbejder med mange forskellige brancher og virksomheder.” I hendes afdeling er de gode til også at lave andet end arbejde, fx arrangerer de fællesture i den månedlige fredagsbar. Derudover har KPMG fitnesslokaler, god kantine og en personaleforening, som blandt andet inviterer til vinsmagning og på teaterture.

”KPMG er gennemsyret af en kultur, hvor vi giver den en skalle, når der er behov for det, men hvor vi samtidig har det sjovt og er sociale. Der er plads til begge dele.” Ved siden af det sociale samvær er der også stor fokus på den faglige udvikling. ”Vi har obligatoriske uddannelsesdage, og der bruges meget tid på at finde ud af, hvilke kompetencer, vi kan have brug for, både faglige og personlige. Jeg har bl.a. været på strategikursus i England, hvor jeg også kunne netværke med kolleger fra Tyskland og Skandinavien. KPMG har et globalt netværk med kontorer i hele verden, og for Mai, der flere gange har været på udlandsophold, frister de internationale forbindelser. ”Der er rigtig gode muligheder for udstationering eller at komme på kortere projektforTænker du som løb i Europa. I øjeblikket en vinder? Såhar jeg det fint med at være herhjemme, men på et tidspunkt komer du i godt mer udlængslen nok igen.”

selskab hos os

I KPMG får du alle muligheder for at dyrke dit talent og realisere dit potentiale, bl.a. ved at arbejde sammen med talentfulde kolleger og for ambitiøse virksomheder, der forventer top-rådgivning. I en global revisions- og rådgivningsvirksomhed som KPMG er toppræstationer forventet og værdsat. Frem for alt baseret på teamwork, hvor de enkeltes kompetencer og diversitet gør os i stand til at levere mere, end kunden forventer. I sidste ende er det vores vilje og vores evne til at støtte hinanden, der giver os sejrene. Vi kalder det vinderinstinkt.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

kpmg.go.dk

Læs mere på kpmg.dk/karriere

/231

12098

I Strategy-afdelingen er de specialiserede i at udvikle nye vækststrategier til større danske virksomheder. ”Vi hjælper dem til at finde nye markeder og forretningsområder. Det kan både være nye produkter og lande. Vores arbejde er klassisk strategiudvikling med udgangspunkt i en grundig markedsanalyse. Vi leverer en konsulentrapport, og hjælper i nogle tilfælde med den videre implementering af strategierne.” I sit arbejde får Mai mulighed for at være med i alle faser af projektarbejdet. Det gælder lige fra klientmøderne og markedsundersøgelserne til analysearbejdet og rapportskrivningen. ”Jeg er i høj grad ansvarlig for at køre min egen del af projektet, og jeg får lov til rigtig meget. Jo mere ansvar du efterspørger i KPMG, jo mere får du. Det afhænger selvfølgelig af projektet, men ledelsen er meget lydhør, og de vil gerne bruge ens kompetencer.”

Hos KPMG er de gode til at samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger, og Strategy-afdelingen laver ofte projekter sammen med kolleger i fx Management Consulting og Corporate Finance. I Mais afdeling har de også flere forskellige fagkompetencer. ”Afdelingen er unik, fordi vi bruger en eksplorativ metode, der kombinerer traditionelle strategimodeller med en grundig forståelse for markedet og det seneste inden for forretningsmodel-innovation. Vi har desuden samlet et team med mange forskellige kompetencer. Her er fx antropologer og sociologer, som er specialiserede i trendforskning. Dermed kan vi give klienten en dyberegående strategisk rådgivning.”


Samfund

Rudy Kowal, 30 år Uddannelse: 2010 – Master of Science in International/ Industrial Marketing and Purchasing, Copenhagen Business School 2008 – Master in International Commerce specializing in procurement, IMEA Business School, CCI du Doubs, Besançon, Frankrig 2007 – Bachelor Degree in International Business and Modern Languages specializing in French, Syddansk Universitet, Odense Baggrund: Praktik i Frankrig som indkøber i tre måneder hos Plastival SAS i 2008

Supply Chain Management Graduate hos Cheminova Som trainee hos Cheminova får Rudy Kowal indblik i hele virksomhedens værdikæde – fra planlægningen af indkøb af råvarer til leveringen af de endelige produkter hos kunder over hele verden. Han sætter især pris på det internationale aspekt og håber på en fremtidig stilling i Asien. Da han var yngre, ville han gerne have været astronaut. I dag, i en alder af 30 år, svæver Rudy Kowal dog ikke rundt ude i verdensrummet, men er derimod blevet cand.merc. i International og Industrial marketing og Indkøb. I september 2010 startede han som Supply Chain Management graduate hos Cheminova – et forløb, der varer to år, og som skal give ham et indblik i hele virksomhedens værdikæde. Fra planlægning og indkøb af råvarer til selve produktionen af firmaets produkter inden for ukrudts-, svampe- og insektmiddel. I alt skal han være i fire afdelinger. De første seks måneder i Planning-afdelingen, hvor hans primære funktion er at koordinere med produktionsafdelingen og de 23 datterselskaber over hele verden om den mængde produkter, der skal produceres. Her har han fast korrespondance med Australien, Colombia, Frankrig, Tyskland, Portugal, Rusland og Asien. ”Vi får hver måned deres forecast for, hvor meget de regner med, de skal afsætte til distributørerne. Hvis ikke vi kan skaffe de nødvendige råvarer, skal vi prioritere i forhold til, hvilke datterselskaber, der skal have produkterne,” fortæller han. Derefter skal han et halvt år i sourcing-afdelingen, der beskæftiger sig med fremtidige varer. ”Her arbejder vi med potentielle fremtidige produkter. Det kan f.eks. være et ukrudtsmiddel, som vores konkurrenter har patent på

indtil 2018. Så kigger vi på, hvilke potentielle leverandører af råvarer der findes og til hvilken pris, så vi kan være klar til at producere, når patentet udløber.” Bagefter skal han en tur i indkøbsafdelingen og til sidst et stop i Customer Service-afdelingen, hvor fokus er på logistik og transport – at få produkterne ud til kunderne.

International arbejdsplads Der er flere grunde til, at Rudy Kowal blev tiltrukket af graduate-stillingen hos Cheminova. ”Du kommer rundt i flere afdelinger og får en bred viden. Samtidig er det en international arbejdsplads med gode muligheder for udstationering. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i Kina, fordi jeg synes, der er en interessant kultur. Jeg går også til kinesisk og vil gerne lære sproget,” fortæller han. Fremtiden byder på forretningsrejser til netop Kina og Indien, hvor han skal mødes med nuværende og fremtidige leverandører for at sikre, at fabrikkerne ikke forurener for meget, og at produktionen er stabil.

Bl.a. har han været på kursus i kemi for begyndere, hvor en kollega var underviser. Der foregår også mange sociale aktiviteter på arbejdspladsen - fra øl- og kaviarsmagning til grillfester og motionsløb. I fremtiden vil han gerne enten arbejde med sourcing, hvor han kan undersøge nye muligheder for samarbejdspartnere – eller også vil han gerne bruge sin brede viden fra sit graduate-forløb til at optimere nogle dagligdagsprocesser, så der kommer mere samarbejde på tværs af afdelingerne. ”Det er det, jeg forestiller mig lige nu, selvom det ændrer sig hele tiden. Men jeg bliver i hvert fald et par år efter mit graduate-forløb er færdigt.”

Kaviar og motionsløb Det hjemlige miljø er dog også vigtigt for Rudy Kowal. ”Det bedste er kollegerne. De er gode til at hjælpe og lære fra sig, og man kan altid stille spørgsmål,” siger han.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/200

cheminova.go.dk 109


IT / Teknik

Anders Schack-Nielsen, 31 år Uddannelse: 2011 – Ph.d. i datalogi fra IT-Universitetet via den såkaldte 4+4 ordning, der betyder, at han afleverede sit spe ciale under ph.d.-forløbet. 2008 – Kandidat i datalogi fra Københavns Universitet 2004 – Bachelor i matematik og datalogi, Københavns Universitet Baggrund: Forskning og undervisning

System Developer i SimCorp Det allerbedste ved Anders Schack-Nielsens job som System Developer i SimCorp er, at han hver eneste dag bruger en masse af det, han har lært gennem sine ti år på universitetet. Samtidig er kollegerne både søde, rare og dygtige, hvilket betyder mange relevante diskussioner hen over skærmene. Da

31-årige Anders Schack-Nielsen sidste efterår så småt var ved at færdiggøre sin ph.d. i datalogi, blev han kontaktet af en tidligere kollega fra IT-Universitetet, som var blevet ansat i softwarevirksomheden SimCorp. Eks-kollegaen skrev, at der var et job ledigt i virksomheden og sendte et formelt jobopslag videre til Anders Schack-Nielsen. Og så gik det stærkt. Efter to samtaler var han ansat. ”Det var et virkelig hurtigt og behageligt forløb. Dog havde jeg jo aldrig prøvet at forhandle løn før, og det var egentlig lidt ubehageligt,” fortæller Anders Schack-Nielsen ærligt. ”Jeg havde jo ikke den fjerneste idé om, hvad sådan én som mig burde have. Det var et spil, jeg aldrig havde prøvet at spille, så jeg ved faktisk ikke, om det gik godt eller dårligt,” griner han. Anders Schack-Nielsen elsker sit job. Han synes, det er fedt at sidde med OCaml, som er et funktionsprogrammeringssprog, SimCorp er frontløbere med.

Programmering og fejlfinding SimCorp udvikler kun ét softwareprodukt, ”SimCorp Dimension”, hvilket bliver brugt til porteføljestyring af banker, forsikringsselskaber, fonde og andre, der skal have overblik over deres investeringer. Anders Schack-Nielsen udvikler og programmerer den funktion af

110

softwaren, der omhandler kontrakter. Altså de kontrakter bankerne bruger, når de handler med hinanden. ”Det meste af min dag går med at sidde foran computeren og programmere. Det kan enten være udvikling af nye features til softwaren eller fejlfinding, hvis vores testere eller kunder opdager noget, som ikke er, som det skal være,” fortæller Anders Schack-Nielsen. Hver eneste dag glæder han sig over, at han får brugt den viden, han har samlet sammen gennem ti år bag universitetets mure. ”Det er rigtig fedt, at jeg kan bruge min uddannelse til noget. Jeg kan godt lide, at vi har tid til at lave de ”rigtige” løsninger set ud fra et datalogisk synspunkt. Vi er en del i vores team, som har en længere datalogisk baggrund. Det gør, at vi har en rigtig god sparring om, hvad der er den rigtige løsning og den rigtige måde at gøre tingene på,” forklarer han.

Anders Schack-Nielsen føler også, at der bliver bakket op om medarbejderne fra ledelsens side. ”Vi har en rigtig god chef, som går ind for de samme faglige synspunkter som os. Vi er meget i øjenhøjde, og han støtter os, hvis vi har forslag til at gøre tingene på en anden måde, også selvom det måske på kort bane koster mere tid og flere penge. Og det er rigtig fedt,” mener Anders Schack-Nielsen.

The financial industry needs a strong software platform

That’s why we need you

Støtte og faglig sparring Netop de gode kolleger og det gode arbejdsmiljø er også en ting, Anders Schack-Nielsen sætter stor pris på. ”Vi er et relativt lille team på otte mennesker, og vi har det rigtig godt sammen. Der er meget snak hen over computerskærmene, og vi kender hinanden godt,” siger han og fortæller, at det ofte bliver til et par øl i SimCorps fredagsbar eller en spilleaften uden for arbejdstid.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/262

simcorp.go.dk

FINANCIAL DISTRICT, NEW YORK

Working at SimCorp means making a difference. At SimCorp, you help create the tools that shape the global financial industry of tomorrow. SimCorp provides integrated software solutions that can turn investment management companies into winners. With SimCorp, you make the most of your ambitions, realising your full potential in a challenging, empowering and stimulating work environment. Are you among the best qualified in finance, economics, computer

“When I joined SimCorp, I was very impressed with the introduction programme offered to me.” Lars, Assistant Vice President

Meet Lars and other employees at simcorp.com/ meetouremployees


IT / Teknik

Esben Lau Pedersen, 28 år: Uddannelse: 2011 – Maskinmester, professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, Fredericia Maskinmesterskole Baggrund: 2011 – ELO, DFDS 2002 – Uddannet og arbejdet som elektriker Bonusinfo: Ivrig strandjæger og lystfisker

Trainee hos Maersk Drilling Esben Lau Pedersen er vild med at være til søs. Derfor er han i dag på en borerig som trainee hos Maersk Drilling. Her starter han helt fra bunden med at rense og smøre maskinerne, men forude venter lederstillinger i Mærsk-koncernen. Kunne du tænke dig en arbejdsplads, som ligger et godt stykke ude i havet ved Angola? Sådan er hverdagen for Esben, der arbejder på en af Maersks borerigge. Som trainee hos Maesk Drilling får han lov til at lære oliebranchen at kende helt fra bunden.

Nedefra og op ”Jeg skal i løbet af de 12-14 måneder, som programmet varer, arbejde mig op mod en stilling som assistant driller og efterfølgende driller. Umiddelbart er trainee-forløbet den bedste måde at komme ind i branchen, når man er maskinmester eller ingeniør.” En driller er den daglige leder af boringsopgaven. Det er ham, som styrer boreprocessen og sørger for alt papirarbejdet samt koordinering med de andre afdelinger. Traineeprogrammet er bygget op som en gradvis opstigen, hvor man gennemgår de forskellige arbejdspositioner i boreopgaven. ”Som trainee starter man fra bunden og får lov til at lære det hele. Jeg begyndte på dækket, hvor man tager boret op og får containere på plads. Så kom jeg op og var roughneck, som er laveste position på den operationelle del. Det er manuelt arbejde, hvor der er maskiner, der skal smøres eller skilles ad og samles igen. Derfra er jeg skiftet til DFO, Drilling Fluid Operator, som er en underposition til Drilleren.”

Man skal derfor ikke være bange for at få olie på tøjet og gribe værktøjet. For det er en af pointerne i programmet, at man skal have indblik i de opgaver, som bliver løst i de forskellige afdelinger under driller-stillingen. Ved siden af den praktiske læring tager Esben kurser og eksamener, som også er en del af programmet. ”I de uger jeg ikke er på riggen, deltager jeg det første år i bl.a. brandkurser, sikkerhedskurser og undervisning i beregningsmetoder, som Mærsk kører på deres egen skole i Svendborg.”

Fra borebisse til lederjob En borerig er en speciel arbejdsplads, men Esben nyder at være af sted og kunne veksle mellem at arbejde igennem på riggen og slappe 100 % af derhjemme. ”Jeg har aldrig været til rent kontorarbejde, men jeg er helt vild med at være til søs. Jeg er rigtig glad for rotationen, hvor jeg er 28 dage på arbejde 12 timer om dagen og har 28 dage fri. Det er lidt hårdt at være væk hjemmefra, men det betyder også, at når jeg er hjemme, har jeg helt fri.” Med en placering i Atlanterhavet er kollegerne fra hele verden, og ikke alle er velopdragne akademikere. ”Offshore-branchen har jo lidt ry for at have nogle hårde typer. Man møder nogle mennesker, der har en anden baggrund, det

må man tage med. Jeg synes dog, at vi er et godt team lige fra afrikanske roughnecks til canadiske drillere.” Selv om Esben er startet nedefra, er der ingen tvivl om, at trainee-forløbet peger mod toppen af kommandovejen. ”Det er målsætningen, at man arbejder videre fra driller-stillingen til administrative lederstillinger med kundekontakt. Der er også mange på vores kontorer i de tekniske afdelinger, som har været driller trainees. Hvor højt oppe Esben ender, ved han ikke endnu, men lige nu er han glad for at kunne få nogle store oplevelser i sit job. ”Maersk Drilling investerer massivt i branchen og har købt borerigge og -skibe for 23 milliarder, så der er brug for mange trainees og nyansættelser. Men først og fremmest er jobbet en god mulighed for at komme ud i verden og få erfaring.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

maersk.go.dk Taking the lead with Maersk maersk.com

At Maersk, your ideas shape the future Maersk Group is involved in as different businesses as shipping, energy,

/186

111


IT / Teknik

Nicki Svendsen, 26 år Uddannelse: 2010 – Bachelor of Engineering, Svagstrømsingeniør, IHK Baggrund: 2001 – 2010 Medarbejder på Den Born holmske Spritfabrik Bonusinfo: Fridykker med harpun og amerikansk veteranbilsentusiast

Udviklingsingeniør i VELUX Gruppen Efter to års ansættelse hos VELUX Gruppen har den 26-årige elektronikingeniør Nicki Svendsen været langt omkring - både fagligt og geografisk. Allerede da Nicki studerede på Ingeniørhøjskolen i København, drømte han om at komme til at arbejde med elektronik og udvikling. Gerne med kolleger med bred, faglig baggrund og med adgang til de bedste arbejdsredskaber. I en virksomhedskultur, der hilser eksperimenter og faglig sparring velkommen, og med mulighed for udstationering og samarbejde på tværs af landegrænser. I dag er det to år siden, at Nickis drøm gik i opfyldelse, da han fik job som udviklingsingeniør i VELUX Gruppens afdeling for udvikling af elektroniske tilbehørsprodukter, også kaldet accessories, i Skjern.

Global og markedsledende VELUX Gruppen er et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien på globalt plan, der bl.a. arbejder med at optimere indeklimaet i boliger ved hjælp af dagslys og frisk luft. Produktporteføljen omfatter et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. Det kræver gode faciliteter at udføre opgaverne. “Noget af det, man virkelig lægger mærke til som nyansat ingeniør hos VELUX Gruppen, er, at vi er med til at skabe udviklingen.

112

Vi har vores eget prototype-værksted, EMCtestcenter og forskellige laboratorier. Vi arbejder inden for de nyeste teknologier som for eksempel touchteknologi, og det er en selvfølge, at man også jævnligt bruger tid på at idéudvikle i værkstederne.” Koncernsproget er engelsk, idet VELUX Gruppen har produktionsselskaber i 11 lande, salgsselskaber i knap 40 lande og afsætter sine produkter over det meste af verden. Nicki tager fx indimellem til Tjekkiet, hvor Accesories også har en udviklingsenhed.

Engagerede kolleger Allerede fra første dag mærkede Nicki, at gensidig respekt er indskrevet i virksomhedens værdigrundlag. Han blev tildelt en mentor og fik i det hele taget en varm modtagelse i afdelingen. “Mine nye kolleger hjalp mig med alt muligt, lige fra at finde rundt på det store område til at hjælpe mig med at transportere møbler i fritiden til min nye lejlighed. Det afspejler meget godt stemningen her: Imødekommende, hjælpsom og 100 procent engageret.” I starten arbejdede Nicki med analyser og tests af forskellige komponenter, som VELUX Gruppen endnu ikke anvender. Det bragte ham i berøring med rigtig mange kolleger fra de andre afdelinger, og på den måde fik han styr på ansigterne, organisationen og produkterne. Han blev dog hurtigt involveret som

konstruktør i et større udviklingsprojekt - en trådløs touchscreen fjernbetjening til det nye VELUX INTEGRA ovenlysvindue. Jobbet kræver, at han leverer produkter af høj kvalitet, og det synes han, er spændende. “Ledelsen stoler på, at jeg udvikler de rigtige løsninger, og det er kun en ekstra motivationsfaktor at blive mødt med den tillid.” Også privat har Nicki fundet sig godt tilrette i Skjern. “For sådan en opfindertype som mig er det slet ikke noget problem at genopfinde en hverdag her i Skjern, da jeg oprindeligt kommer fra Bornholm.” Dagslysingeniøren føler selv, at fremtiden byder på mange muligheder. “På den lange bane giver det nogle karrieremuligheder at arbejde i en international virksomhed med afdelinger og kolleger over hele kloden”, slutter han.

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

velux.go.dk

/272


IT / Teknik

Rikke Pelle Jensen, 29 år Uddannelse: 2009 – Bachelor og kandidatuddannelsen på Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense Baggrund: Netværkskoordinator for IT-Forum Fyn og KommitFyn i Vækst og Viden, Odense Kommune Studentermedhjælper i Udviklingsforum Odense

Webkonsulent i Odense Kommune Rikke Pelle Jensen elsker at gøre tingene smartere og billigere. I sit job som webkonsulent i Odense Kommune er der fart over feltet og masser af plads til at prøve sig frem og tage nogle chancer. Og det er noget, der tænder den unge konsulent. Da 29-årige Rikke Pelle Jensen startede med at læse Statskundskab, havde hun ikke den fjerneste idé om, at hun en dag skulle havne som webkonsulent. Ikke desto mindre trak et studiejob hende i den retning – og da Odense Kommune, et halvt år efter Rikke Pelle Jensen havde afsluttet sine studier, slog en stilling op som webkonsulent og målgruppeansvarlig for studerende, slog hun til. ”Det var faktisk min første ”rigtige” jobsamtale, efter jeg blev uddannet, så jeg var enormt nervøs. Jeg kan huske, at jeg var meget opmærksom på de tre personer, der var med til samtalen, og da jeg kom ud, anede jeg ikke, om det var gået godt eller dårligt,” husker Rikke Pelle Jensen. Men samtalen gik godt, og kort efter var Rikke Pelle Jensen ansat. I dag arbejder hun med at digitalisere forskellige områder i kommunen. Primært er hun ansvarlig for at få studerende til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger på internettet, når de skal flytte, søge boligstøtte eller bestille nyt sundhedskort. Men hun har også arbejdet med borgerinddragelse og andre områder, som har behov for digitalisering.

Fedt af afskaffe papirnusseri ”I virkeligheden har det jo en lidt negativ klang, når jeg siger, at jeg arbejder med at effektivisere. Nogle frygter måske, at de skal fyres. Men mit job er ikke at fyre – men at gøre

tingene smartere og billigere, så medarbejderne kan koncentrere sig om deres kerneområder! Og det er rigtig fedt. Bare fordi man er en kommune, behøver man jo ikke at være bureaukratisk eller ineffektiv,” slår Rikke Pelle Jensen fast. ”Det allerbedste ved jobbet er nok at afslutte et projekt og se det gå i luften. Når vi har lavet alt forarbejdet og testet systemet, så er det altså fedt at se det køre! Jeg er meget resultatorienteret og kan godt lide, når tingene går hurtigt – og sådan er det meget i kommunen. Alle de fordomme om at kommunale medarbejdere sidder og sumper, kan jeg slet ikke genkende. Her er der fart over feltet og plads til at prøve sig frem,” forklarer Rikke Pelle Jensen. Og selvom hendes titel lyder ”webkonsulent”, betyder det ikke, at hun selv skal bygge de digitale løsninger op. ”Jeg har jo altid nogle IT-folk med rundt. Man kan sige, at jeg er borgerens øjne – hvis jeg ikke kan finde ud af det, så kan borgerne sikkert heller ikke. Så mit job er egentlig at gøre løsningerne forståelige over for borgerne,” siger hun.

Yngste mand ved roret Som 28-årig er Rikke Pelle Jensen suverænt den yngste blandt sine nærmeste kolleger, men det generer hende ikke.

”Mine kolleger er cirka midt i 40’erne, men jeg synes, at vi har lige så god kemi, som jeg har med mine jævnaldrende. Når man kommer ud som yngste medarbejder og er vant til sine studiekammerater, så føles de andre selvfølgelig som nogle gamle rotter,” fortæller hun og fortsætter: ”Vi har dog gjort en del ud af at lave sociale arrangementer; vi tager måske hjem til en af os og griller eller hygger i Eventyrhaven efter arbejde. Det giver rigtig meget, at vi er trygge ved hinanden. Og selvom mine kolleger er ældre, er de stadig fandenivoldske! Der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre – og der er ingen, der læner sig tilbage og venter. Vi er alle utålmodige og overivrige – det er rigtig fedt!”

Journalist it-arkitekt der

ProjektleHR-konsulent

Kemiker

Proceskonsulent

Trafikplanlægger Webudvikler Bygningskonstruktør Ergoterapeut Øko-

Bioanalytiker

nomikonsulent

Jurist

Landskabsarkitekt

Dyrlæge Biolog Pædagog Psykolog Ingeniør KomLæs vores virksomhedsprofil Laborant /250 Bedøm os, læs mere og se videoen: Geolog Fymunikationskonsulent dit drømmejob Tolk

Kulturkonsulent

Tandlæge

Find Sygeplejerske sioterapeut .dk/job Jurist odense.go.dk odenseit-supporter på Dyrlæge Landskabsarkitekt Læge Grafiker Bibliotekar Lærer Datamatiker

Laborant

113


IT / Teknik

Abdul Dezkam, 29 år Uddannelse: 2010 – BA i Humanistisk Informationsviden skab, Syddansk Universitet Baggrund: 2009 – Instruktor/underviser, Syddansk Uni versitet 2003 – Webudvikler og webkonsulent, Freelancer Bonusinfo: Selverklæret Danmarksmester i Call of Duty MW3

Webkoordinator i Region Syddanmark I Esbjerg er Abdul Dezkam i gang med at nytænke kommunikationen hos Sydvestjysk Sygehus under Region Syddanmark. Takket være hans løsninger sparer de ansatte tid, og Abdul nyder at kunne bruge den nyeste viden fra sin uddannelse. Jeg kalder det drømmejobbet, fordi det omfavner alle de aspekter, jeg har lært i min uddannelse.” Abdul har svært ved at skjule sin begejstring for sit job som webkoordinator. Til daglig arbejder han på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor han optimerer deres kommunikation. Han er også med til møderne i regionshuset i Vejle, hvor de træffer de overordnede beslutninger for Region Syddanmarks digitale kommunikation.

Optimerer kommunikationen ”Jeg sidder som eneansvarlig for det område, der har med webkommunikationen og den digitale kommunikation på Sydvestjysk Sygehus at gøre. Det er intranettet, den eksterne hjemmeside, digitale og sociale medier og elektronisk patientinformation. Det er en god kombination af mange kommunikationsopgaver.” Det er Abduls ansvar at udvikle sygehusets online tilstedeværelse. Derudover underviser han sundhedspersonalet i at skrive til web og bruge digitale løsninger. ”Jeg underviser, holder oplæg, laver teknisk arbejde, optimerer og producerer elektronisk kommunikation og rådgiver kolleger i området. Jeg har fået masser af ansvar, og jeg udvikler mig meget. Jeg føler, at jeg kan bruge rigtig meget af min uddannelse, og jeg kan få lov til at byde ind med min viden om webgenren, informatik og digital kommunikation.”

114

Som eksempel på en opgave han har løst, nævner han, at han har reorganiseret hele sygehusets intranet ved at bygge en helt ny struktur for de 800 undersider. Fokus har især været at gøre det lettere for personalet at finde lige præcis den information, de søger, så de sparer tid i deres hverdag.

Vild med Esbjerg Når Abdul tænker tilbage på den dag, han var til jobsamtalen, kan han se, hvorfor de valgte at ansætte ham. ”Det gælder især om at have den rette indstilling. Mit job handler om at få afdelingsledelsen til at prioritere webområdet. Det kræver, at man kan tåle, at der er nogen, der siger én imod, og at man kan sælge sin idé til ledelsen. Det er en god balance mellem at kunne slå i bordet og kunne sætte sig ind i modpartens synspunkter.” Abdul har centraliseret en masse procedurer, så sygeplejersker og læger ikke længere skal tænke på alt det tekniske, hvis de vil lægge indhold på hjemmesiden. Når ledelsen kan se, at personalet sparer tid, er det med til at føre hans ideer videre ud i regionen. Han har dog også skullet acceptere, at når man arbejder i en organisation med 25.000 medarbejdere, er det nødvendigt at kunne tilpasse sig. ”Der er selvfølgelig regler for, hvad man må ændre i systemerne, og det har jeg lært at

have forståelse for. Jeg føler dog, at jeg bliver hørt, og der er muligheder for at komme igennem med mine løsninger.” Den største omvæltning for ham var dog at flytte fra Aarhus til Esbjerg. ”I starten var jeg skeptisk og tænkte, at Esbjerg lå forfærdeligt langt væk, men jobbet sagde mig rigtigt meget. Siden er jeg blevet vild med byen. Der er meget at opleve, og det er en smuk by.” Ud over at nyde naturen i den traditionsrige fiskerby er han også begejstret for sammenholdet med kollegerne. ”Det sociale miljø er utroligt godt. I kommunikationsafdelingen laver vi arrangementer med de andre på administrationen. Selv om Region Syddanmark er en stor organisation, hilser man på hinanden og joker sammen. Vi har det godt med hinanden.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

regionsyd.go.dk

/257


Samfund

Signe Skovgaard Hansen, 29 år Uddannelse: 2008 – Cand.scient.oecon., Syddansk Universitet Baggrund: 2008 – Analyst, Nordea Investment Management Bonusinfo: Tog et udvekslingssemester på SKEMA Business School i Sophia Antipolis, Frankrig.

Økonom i Nationalbanken Med sit arbejde i Nationalbanken har Signe Skovgaard Hansen ikke blot et job med masser af ansvar og faglig udvikling. Hun får også et eksklusivt indblik i, hvordan landets politik og økonomi hænger sammen. ”Her i Nationalbanken får man indsigt i mange områder inden for dansk og international økonomi. Jeg synes, det indblik og den viden man får, er superspændende.” I et Europa præget af krise og økonomisk usikkerhed er det Signes opgave at navigere mellem politiske beslutninger på europæisk niveau og økonomiske analyser og beregninger. Men det er netop denne kombination, som gør jobbet ekstra interessant.

Styr på risikoen ”Jeg sidder i Kapitalmarkedsafdelingen og arbejder primært med risikostyring af valutareserven, og hvor vi skal placere den. Vi undersøger, hvilke lande vi skal investere i og med hvilke typer af instrumenter.” Det er Nationalbankens opgave at forsvare kronen. Derfor skal valutareserven være placeret i værdipapirer, så den både giver et afkast og med kort varsel kan sælges og anvendes til intervention i valutamarkedet. I en tid hvor statsobligationerne svinger faretruende, Euroen er presset, og renterne falder, er det Signes opgave at sikre, at valutareserven er sikkert placeret. ”Hvert kvartal udarbejder vi en rapport, som gennemgår, hvordan vores eksponering og kreditværdighed er, hvordan fordelingen af reserven har ændret sig, og hvordan risikoen har set ud. Derefter har vi møder med direktionen, hvor vi holder oplæg om strategier for

porteføljestyring, og hvordan vi vil styre kreditog renterisikoen.” Netop kombinationen af de økonomiske og politiske beslutninger er noget af det, hun synes, er mest interessant ved jobbet. ”Det er ikke ren afkast og risiko-tankegang. Det vigtigste er myndighedsrollen, og så kommer afkast i anden række. Det er en blanding af at være myndighed og porteføljeforvalter. Det giver nogle andre nuancer og udfordringer, som er spændende. ”

Højt fagligt niveau I sit job har Signe fået meget ansvar, og det er karakteristisk i Nationalbanken. Her er der stort fokus på at udvikle medarbejderne fagligt. ”Jeg får lov til en masse forskelligt og kommer ud på konferencer og seminarer. Senest var jeg til et seminar i London om Central Banking, hvor der var repræsentanter fra en masse forskellige centralbanker fra hele verden. Det er spændende at høre, hvordan andre gør og få input til ens daglige arbejde.” Ud over at udvikle medarbejderne gennem udfordrende opgaver og seminarer bliver det prioriteret højt at videndele internt. ”Her er et højt fagligt niveau. Hvis kolleger har været ude til konference, så fortæller de, hvad de har lært. Der er også faglige møder, hvor der kommer foredragsholdere udefra, hvor man fx kan høre om en ny, relevant analyse.”

Hun har desuden været på kurser i både kommunikation og mere fagspecifikke emner som fx rentemodeller. ”Min leder har været god til at foreslå relevante kurser. Det er rigtigt fedt, at der fra start er fokus på, at man skal videreudvikle sig.” Hun nævner også, at alle nyuddannede bliver tilknyttet et fast økonomprogram, som indeholder kurser, rotation mellem afdelinger og udlandsophold. Desuden er hun glad for det sociale miljø i Nationalbanken. ”Det er et ret socialt sted, hvor man både kan hyggesludre og få input til opgaverne. Det er kutyme at hjælpe hinanden. Og så er der en aktiv personaleforening og en idrætsforening, som arrangerer aktiviteter og gode fester.”

Læs vores virksomhedsprofil Bedøm os, læs mere og se videoen:

/205

dn.go.dk 115


1. Inspiration 2. Mød talenterne 3. Jobsøgning 4. Find din arbejdsplads


Spark døren ind til jobmarkedet. At søge drømmejobbet er en kunst i sig selv. Kapitel 3 giver dig alle de redskaber, som kan gøre jobsøgningen til en succes. Fra guiden til den gode ansøgning til, hvordan du forbereder dig bedst til jobsamtalen. Og karrierepanelet af HR-chefer giver råd til din jobsøgning, når det kommer til brugen af sociale medier.

144

164

Artiklerne fra KarriereVejviser 2013 – og mange andre artikler om job og karriere – finder du på go.dk

120


Jobsøgningen

starter på studiet 2012 Årene før, du søger job

21.01.2013 1 år før: Begynd!

17.0 6.2013 1/ 2

år før: Træning

Læs også:

Find ud af, hvad dit studium fører til

Forbered dig til jobsamtalen /144

Er du også i tvivl om, hvad du kan bruge din uddannelse til? Tal med studerende fra årgangene over dig eller dem, der er færdige og spørg til hvilke job, de har. På den måde får du en idé om hvilke kompetencer, du får gennem studiet og hvad virksomhederne kan bruge dig til.  Se hvilke studieretninger firmaerne efterspørger i Kapitel 4

Få dit første job

Efterspurgte uddannelsesretninger /184

Som nystartet studerende kan det være svært at finde et studierelevant job. Men når du senere søger disse job, er det en stor fordel, hvis du allerede har erhvervserfaring på CV’et. Det gælder også selv om, det er tastejob, telemarketing eller tjener.  Find studiejob på Studerende Online so.dk

Skab et netværk

Mange job bliver besat gennem netværk. Det tager tid at opbygge et solidt netværk, så sørg for at begynde med det samme. På studiet kan du deltage i fredagsbaren, fagudvalg eller studiegrupper. Husk også at dyrke netværk uden for studiet fx kollegiet, fodboldholdet eller frivilligt arbejde.  Få gode råd til at netværke på SO.dk og like so.dk på Facebook

118

Lav frivillige initiativer

Den nemmeste og sikkert også sjoveste-vej til at få noget på CV’et er selv at tage teten. Start en filmklub blandt vennerne, arranger udflugter for håndboldklubben, bliv økonomiansvarlig for kollegiekassen, lav bestyrelsesarbejde i boligforeningen, lav en hjemmeside for din onkels enmandsfirma. Mulighederne er utallige.

Få udlandserfaring

Bruge sommerferien på at rejse rundt i verden. Det kan gøres billigt og du får erfaringer med andre kulturer, trænet dit sprog og din evne til at agere i uforudsete situationer. Du kan også søge om udvekslingsophold igennem dit studie.  Se hvordan du får råd til at komme ud på so.dk og læs erfaringer fra andre som har været i udlandet

Indsaml referencer

En vigtig detalje er at kunne dokumentere dit arbejde. Så husk at få referencer og anbefalinger fra chefen og samarbejdspartnere undervejs i forløbet, ligesom du skal kunne dokumentere resultatet af dit arbejde.  Få flere råd til at skrive CV på side 134


Der er hårdere kamp om jobbene i disse år. Derfor kan du med fordel begynde at forberede dig på jobmarkedet allerede inden du bliver færdig, så du ikke kommer ud med et blankt CV. Her er 13 forslag til, hvordan du får noget på CV’et.

16.10.2013

20.01.2014

3 måneder før: Du søger

Ansættelsesforløb

Få studierelevant arbejde

Nu er du på et niveau, hvor du har fået en fagviden, som du bør teste af. Du bør derfor sætte krav til dig selv om at gå efter et studiejob, hvor du kan bruge dine kompetencer. Det er guld værd, når du skal ud og søge job efter uddannelsen.  Se jobopslag på go.dk eller din Universitetsjobbank

Tag i praktik

Et praktikophold er en god måde til at se, hvordan det fungerer, når man er del af en arbejdsplads. Samtidig er det en oplagt vej til at forene teorien fra dit studium med erhvervslivets praksis.  Se praktikopslag på go.dk

Mød virksomhederne

Det er en god idé at danne sig et indtryk af, hvilke virksomheder, der kan være interessante for dig. Den bedste måde er ved at vise interesse for dem så tidligt som muligt. Tag på de årlige karrieremesser og tal med medarbejderne eller tilmeld dig nyhedsbreve fra dem.  Læs om karrieremesser på side 122 og følg virksomhederne på go.dk

Tag på udveksling

Et studieophold et semester eller to er med til at give dig internationale erfaring og sprogtræning. Samtidig viser du, at du er i stand til at bygge en ny tilværelse op i en anden kultur.  Se hvilke lande, der rykker på go.dk og søg legater på so.dk

Tag til foredrag

Allerede inden du afslutter studiet kan du tage til foredrag og kurser, som hjælper dig til at skrive ansøgninger. Både fagforeninger, a-kasser og karrierecenteret på dit studiested har gode tilbud, som kan løfte dig op i ansøgerfeltet,  Karrierekalender (se karrierekalender på go.dk)

Tilmeld dig en a-kasse

Gå ikke glip af dagpengene, når du er færdig med studiet. Tjek med din akasse, hvad reglerne er på området. Det kan betale sig at melde sig ind en år før studieafslutning og de fleste steder er det gratis for studerende.  Læs artikel om a-kasser og fagfor eninger på side 166 i Kapitel 3

Skriv opgave for virksomheder

Du kan bruge dit speciale eller studieprojekt som en indgangsvinkel til virksomhederne. Nogle har måske nogle hele konkrete projekter på tegnebrættet, andre kan du kontakte og bruge som case, eller du kan interviewe medarbejdere til din opgave.  Se hvem der tager imod specialeskri vere i Kapitel 4 119


Fra studiejobber til fastansat Et studiejob kan være vejen til en fastansættelse. Det ved den tidligere jurastuderende Cecilie Jørgensen alt om. Som studentermedhjælper hos Patientforsikringen fik hun både inspiration til specialet og en fast stilling med i hånden.

Læs også:

Bliv headhuntet /164

Fokusér din jobsøgning! /170

Et studiejob er ikke bare et studiejob. For er det studierelevant, kan det blive et springbræt til en fastansættelse, når bøgerne er lagt på hylden. Det var også det håb, den tidligere jurastuderende Cecilie Jørgensen havde, da hun i september 2008 ansøgte stillingen som studentermedhjælper hos Patientforeningen, der i dag er hendes faste arbejdsplads. ”Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med erstatningssager, og jeg tænkte, at jobbet lød rigtig interessant. Lige meget hvad skulle jeg have et job for at tjene penge ved siden af studierne, men det var da klart, at jeg også tænkte, at det var en fordel at vælge noget relevant, til når jeg skulle have et job bagefter,” fortæller 29-årige Cecilie, der også mente, at det studierelevante job ville have mange gevinster i sig selv. ”Det var relevant, fordi jeg ville få noget juridisk erfaring, og jeg syntes samtidig, det kunne være både spændende og udfordrende,” fortæller hun.

Inspiration til specialet Og netop det med udfordringerne fik hun ret i. Allerede kort tid efter, hun var startet i sit studiejob, fik hun mulighed for at arbejde med sine egne sager. Det gav hende både den relevante erfaring, hun havde håbet på – og en ekstragevinst i form af en inspiration til specialet, hun ikke mener, hun havde fået uden den praktiske tvivl. Cecilie Jørgensen havde flere gange været i tvivl om, hvornår en patients tilskadekomst inden for sundhedsvæsenet skulle betragtes som et ulykkestilfælde eller en behandlingsskade; om man skulle træffe en afgørelse efter behandlingsreglerne, eller efter reglen der handler om ulykkestilfælde? Flere af Cecilies færdiguddannede kolleger var også i tvivl, og det fik den jurastuderende studentermedhjælp til at se lidt nærmere på de to paragraffer.

120

”Jeg valgte at skrive speciale om, hvordan afgrænsningen mellem to paragraffer skal foretages i sager, der handler om tilsyn med patienter. Jeg kunne se, at der ofte opstod tvivl om afgrænsningen mellem reglen om ulykkestilfælde og behandlingsreglerne, selvom der lå domme på området,” fortæller hun og uddyber: ”Jeg syntes derfor, det kunne være spændende at gennemgå området og undersøge, hvordan retspraksis og den administrative praksis var. Jeg ville gerne komme med mit bud på nogle retningslinjer for, hvordan man kunne tolke reglerne.” Studiejobbet blev i praksis også en hjælp under hendes specialeskrivning. Patientforsikringen stillede en masse gamle sager til rådighed, og hun gik i gang med at gennemtrawle området. Her gennemgik hun retspraksis og administrativ praksis for at komme nogle retningslinjer nærmere.

Fast job inden aflevering Allerede inden specialets aflevering i december 2010 blev Cecilie Jørgensen tilbudt en fast stilling som fuldmægtig cand.jur. i organisationen. Og hun er sikker på, at studiejobbet har banet vejen. ”De vidste, hvem jeg var som person, hvad jeg kunne, og at jeg passede ind,” fortæller hun og forklarer, at flere af de fastansatte i Patientforsikringen i dag er tidligere studentermedhjælpere. Samtidig tror hun også, at det, at hun har vist interesse for arbejdspladsens emneområde – blandt andet ved at skrive et relevant speciale – fik ansættelseskontrakten til at rykke tættere på. Og selvom hun stadig er næsten nyuddannet har studiejobbet og specialet givet hende et lille forspring, når ældre, erfarne kolleger kommer og spørger hende til råds, når det gælder afgrænsningen mellem reglen om ulykkestilfælde og behandlingsreglerne. ”Det er dejligt at føle, at jeg ved rigtig meget om ét område, når jeg nu stiller så mange spørgsmål på alle mulige andre områder,” siger hun.


�

De vidste, hvem jeg var som person, hvad jeg kunne, og at jeg passede ind. 121


Bliv -klar En messe er inspiration i din jobjagt og en god mulighed for at møde virksomhederne face to face. Men hvordan ”messer” man?

Er

du på udkig efter drømmejobbet eller -virksomheden? Studiejob eller projektidéer? Eller bare på jagt efter generel inspiration til karrieren? Så kan et besøg på en karrieremesse være en rigtig god investering. Karrieremesser er først og fremmest en form for brobygning mellem studerende/ dimittender og virksomheder. Her kan du stille virksomhederne en masse uformelle spørgsmål og få nyttige kontakter i virksomheden, så du kan målrette din ansøgning på et senere tidspunkt. Messer kan også give dig et indblik i, hvad virksomheden gemmer bag facaden – et indblik i virksomhedens dagligdag, medarbejdere og kultur. Og så kan et messebesøg åbne dine øjne for job og brancher, du slet ikke kendte i forvejen, og som du ikke havde opdaget, hvis ikke du lige var kommet forbi deres stand. Kort sagt er karrieremesser en unik mulighed for dig til at researche på virksomhederne.

Få mest muligt ud af messen Messer kan altså være ganske givende for dig som studerende og nyuddannet – men det forudsætter, at du bruger dem rigtigt.

122

Hvad vil du have ud af messen? Er det inspiration, du kommer efter? Er det kontakter til din kommende hovedopgave? Eller vil du finde en håndfuld arbejdsgivere, som du kan sende en uopfordret ansøgning til? Udbyttet er bedre, hvis du på forhånd ved, hvad du går efter. Find ud af hvilke virksomheder, der deltager på messen – ofte kan du se en oversigt på hjemmesiden eller i messekataloget fra den pågældende messe. Udvælg nogle virksomheder, du vil tale med og tag gerne et par ”outsidere” med, som du ikke kender i forvejen. For hvem ved: Måske er en lokal, ukendt virksomhed lige så spændende som en stor, multinational koncern? På den måde er du godt rustet, hvis du skulle falde i snak med en af virksomhedens medarbejdere. Det kan dreje sig om spørgsmål om virksomhedens holdning til dine idéer omkring en opgave, hvordan en arbejdsdag i virksomheden forløber, eller hvad arbejdsgiveren lægger vægt på i en ansøgning. På nogle messer er det muligt at forhåndsregistrere dig med henblik på at opnå fordele på messen. Tilmelding og registrering sker som regel på messens hjemmeside.

Hvad får virksomhederne ud af det? Karrieremesser er god profilering for virksomhederne – også selv om de ikke skulle have aktuelle jobtilbud på hånden lige nu og her. Messerne giver virksomhederne mulighed for at vise dig, hvad de kan og står for, så du er klar over, hvad de kan tilbyde den dag, de rent faktisk opslår en stillingsannonce. Måske får du endda lyst til at søge uopfordret. Virksomhederne får feedback og inspiration til, hvad studerende og nyuddannede gerne vil have. Netop den tætte dialog giver både dig og virksomheden et større udbytte end en telefonsamtale eller en e-mail. Mange virksomheder og organisationer vil gerne skabe en længerevarende relation til udvalgte studerende og dimittender. Når du besøger en stand, kan du blive bedt om at registrere dig i virksomhedens talentdatabase. På den måde kan virksomheden kontakte dig, hvis de vil invitere dig til en samtale, til et fagligt arrangement eller lignende. Messerne kan på den måde blive et led i virksomhedernes opbygning af deres talentpuljer.


Hvem ved: Måske er en mindre kendt virksomhed lige så spændende som en stor, multinational koncern?

Årets

karrieremesser Karrieredagene 2013

DSE Messe

IT Match Making

Hvem, hvad, hvor:

Hvem, hvad, hvor:

Hvem, hvad, hvor:

Karrieredagene er en af de absolut største job- og karrieremesser, der hvert år afholdes i de største danske universitetsbyer i starten af marts. Messen henvender sig til alle typer af studerende på sidste del af deres studie, inklusiv nyuddannede. De virksomheder, der besøger Karrieredagene, spænder bredt over både den private og offentlige sektor. Besøg Karrieredagene, hvis du er på udkig efter netværk, studiejob, opgaveidéer, job til færdiguddannede m.m.

DSE (De Studerendes Erhvervskontakt) afholder to messer om året – henholdsvis DSE Messe Lyngby, der altid bliver afholdt om foråret og DSE Messe Jobtræf Aalborg, der bliver afholdt hvert efterår. Messerne henvender sig primært til studerende inden for de teknisk-naturvidenskabelige fag, men alle er velkomne. På messen kan du tale med både små og store, nationale og internationale virksomheder om eksempelvis praktik, aktuelle job, studiejob.

IT Match Making er en karrieremesse målrettet dig, der gerne vil arbejde med IT i ordets bredeste forstand – ligegyldigt om du er interesseret i kommunikation eller softwareudvikling. To gange om året inviterer IT Match Making 25 udvalgte virksomheder til at deltage i messen, som tilbyder alt fra en uforpligtende snak til studiejob, fuldtidsjob og måske den praktikplads, du går og drømmer om. Karrieremessen foregår på IT Universitetet i København.

Hvornår:

Hvornår:

Hvornår:

I 2013 afholdes Karrieredagene i uge 10 i Aalborg (5/3), Aarhus (6/3), Odense (7/3) og København (8/3). Det er en god idé at forhåndsregistrere sig til messen – så kan virksomhederne kontakte dig både før og efter messen med tilbud om faglige arrangementer, job, projekter m.m.

Næste messe i Lyngby finder sted 20. og 21. marts 2013 og i Aalborg 9. og 10. oktober 2013.

IT Match Making finder næste gang sted 9. april 2013 og 3. oktober 2013.

Se mere på

Se mere på

Se mere på

www.karrieredagene.dk

www.studerende.dk

facebook.com/itmatchmaking

123


KARRIEREDAGENE ” DANMARKS STØRSTE JOB- OG KARRIEREMESSE

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AAK AC Academic Work Accenture Air Liquide Danmark A-kassen ASE A.P. Møller - Mærsk Arla Foods Autorola A/S British American Tobacco Denmark CA a-kasse Capgemini Danmark A/S Cheminova A/S Codan Forsikring Concentrix CO-RO FOOD A/S Danfoss A/S Dansk Standard Danske Advokater Danske Bank-koncernen Danske Commodities A/S De Forenede Dampvaskerier A/S Deloitte Djøf DLBR DM (Dansk Magisterforening) DTU DuPont ECCO Sko A/S EnergiMetropol Energinet.dk Erhvervshus Nord Ernst & Young Euler Hermes Danmark Falck Schmidt Defence Systems Forsvaret Gabriel Greenland Contractors Grundfos Hilti Danmark A/S HjulmandKaptain IAK IDA Ib Andresen Industri IBM Danmark IFS Jammerbugt Kommune Job Vision Johnson Controls Denmark ApS Jyske Bank

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Karriere i Tønder KMD Kommunikation og Sprog KPMG Københavns Kommune LEO Pharma Lolland-Falster Magistrenes A-kasse MAN Diesel & Turbo Meltwater Group Mercuri Urval Microsoft Nestlé Nordic Nets NNIT NRGi Administration Nyledige - CADSKOLEN Odense Kommune PA Consulting Group Pressalit PwC Randers Kommune Reckitt Benckiser Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Rigsrevisionen Siemens A/S Siemens Wind Power SimCorp A/S Sorø Kommune Steria A/S Systematic A/S TARGIT A/S Telia Danmark Thisted Kommune Trekantområdet Danmark Valcon VandCenter Syd as VELUX A/S VUC Workindenmark Aalborg Energi Technik, AET Aalborg Engineering A/S Aalborg Kommune Aalborg Universitet AAU Matchmaking Aarhus Universitets Forskeruddannelser

KARRIEREDAGENE DANMARKS STØRSTE JOB- OG KARRIEREMESSE

5•6•7•8 MARTS AALBORG

AARHUS

ODENSE

LÆS MERE PÅ KARRIEREDAGENE.DK

201 3

KØBENHAVN


Den gode ansøgning Opfordret eller ej. En god ansøgning er afgørende for, om du bliver kaldt til jobsamtale. Karrievejviseren giver dig her og på de næste sider inspiration til, hvordan du kan sikre, at din ansøgning ikke ender nederst i ansøgningsbunken.

Lad

os slå det fast med det samme: Standardansøgninger, hvor du bare skifter virksomhedens navn ud og copy-paster den samme tekst ind i din ansøgning til ti forskellige virksomheder, vil hurtigt blive gennemskuet og sorteret fra. Du skal derfor sørge for, at du tilpasser hver ny ansøgning til den specifikke stilling og den virksomhed, du søger job hos.

Vær kort og kontant

Vis hvad du kan tilbyde

Vær parat til at arbejde hårdt

Det essentielle i en ansøgning er, at læseren hurtigt får en begrundelse for, hvorfor du søger jobbet, hvad du kan tilbyde virksomheden, og hvorfor det er dig, der skal have jobbet. Derfor skal du øve dig i at matche dine kompetencer med dét, virksomheden efterspørger. Sørg derfor for at besvare tre spørgsmål i din ansøgning: • Hvorfor har du valgt at søge lige præcis det job hos lige præcis den virksomhed? Beskriv din motivation. • Hvad er det du kan, som virksomheden står og har brug for? Giv eksempler på, hvordan du før har brugt dine kompetencer, så det ikke bare bliver varm luft. • Hvorfor vil det motivere dig at arbejde med for eksempel vindenergi eller mikrobiologi? Forklar, hvordan du og dine kompetencer, vil kunne gavne virksomheden.

Det er et fuldtidsjob at være jobsøgende. Du vil måske komme til at skrive mange af ansøgninger, før du bliver kaldt til jobsamtale. Men husk at betragte arbejdet med at skrive ansøgninger som en proces, hvor du bliver bedre og bedre til at beskrive og fremhæve dine egne kvaliteter.

Gør dig unik Prøv at formulere, hvad der gør dig unik som jobsøger. Er du for eksempel nyuddannet kan du argumentere for, at du har den nyeste viden inden for netop dette område. Har du en speciel fagkombination, eller er du ekspert inden for et specifikt område, kan du også fremhæve det.

Læs også:

En ansøgning bør under normale omstændigheder ikke fylde mere end en A4-side. Det er derfor vigtigt, at du strukturerer den godt, så modtageren hurtigt kan danne sig et overblik over, om du er kvalificeret til at blive lagt i samtalebunken. Kom hurtigt med de gode argumenter, og strukturer dem kort og præcist. Opfordret ansøgning /126

Tænk positivt Husk altid at fokusere på alle de positive ting – både ved det job, du søger, og dine evner. Er der for eksempel listet nogle opgaver i stillingsbeskrivelsen, som du ikke lige synes om, bør du springe dem over og i stedet fremhæve de opgaver, du synes er spændende. Desuden bør du ikke blive skræmt, hvis der i jobopslaget er beskrevet nogle opgaver, som du måske ikke lige er verdensmester i. Læg vægt på at få beskrevet de områder, hvor du er stærkest, og hvad du brænder for, og gå let henover dine svage sider.

Uopfordret ansøgning /130

På de næste sider… … kan du få hjælp til at strukturere din ansøgning - den opfordrede såvel som den uopfordrede. Du kan også høre, hvad vores HR-chef siger, om den gode jobansøgning, når vi ser på jobsøgningsprocessen fra virksomhedens øjne.

125


opfordret ansøgning DET SKAL MED

1

Firmanavn og kontaktperson

Du skal stile ansøgningen til den person, som er kontaktperson i annoncen.

2 3

Overskrift Giv din ansøgning en fængende overskrift. Så får arbejdsgi-

4

Du tilbyder… Beskriv kort, hvad du kan tilbyde med hensyn til at udfylde

veren lettere ved at huske dig - og dit budskab.

Hvorfor dig Skriv kort og præcist, hvorfor du netop søger dette job. Hvad motiverer dig i stillingen, og hvorfor vælger du lige denne virksomhed?

det annoncerede job og løse de opgaver, jobbet indeholder. Gem dine egne krav til samtalen.

5

Besvarelse af krav Fokusér på kravene i annoncen, og sørg for, at dine fag-

6

Dig selv Skriv ganske kort om dig selv og dine personlige kompe-

7 8 9 126

lige kompetencer og annoncens krav matcher bedst muligt. Sæt dine kompetencer ind i en sammenhæng, og sælg dig selv bedst muligt (uden at lyve, selvfølgelig). Begynd med de vigtigste krav og undgå at skrive noget om de krav, du ikke opfylder.

tencer, for at din læser også får et indblik i, hvem du er som person. Mange virksomheder går også op i, at du har et liv ud over dit arbejde.

Afslutning I slutningen af ansøgningen skal du vise, at du er interesseret i det videre forløb, og at du aktivt vil følge din ansøgning til dørs.

Husk Underskrift, navn og henvisning til eventuelt vedlagte bilag. Læs korrektur Overraskende mange ansøgninger rummer sjuskefejl, stavefejl eller andre fejl. Det sender et signal til arbejdsgiveren om, at du ikke er grundig eller har brugt særlig meget tid på ansøgningen.

BÆKHOLM IT-S EoJV mIND Agade hed A/S 2 2345 B Att.: S ystrup algsch ef Co ntakta Ak

M VITAE –

CURRICULU d Jen Gammelgaar rnalist Petra Gift med jou på 1 år 1985 juli 10. t Far til Janni fød orger, 28 år, Dansk statsb

sen

1

2. sal Højkærsvej 4, 8000 Århus C 78 90 56 34 Telefon

omota

onom del lig chef og økalder, fordi jeg har prøvet en offaren offent n for

Resume – Erdriftsøkonom i forhold til mi Jeg har meget stor interesse ultater, er en stærk ftsøkonomi. dsmæssige res

dri Jeg fun med styring af abe gode sam ktor. Jeg har jobfunktioner og mulighederne for at sk den kommunale so cialse Ch i i ga. Min fentlig økonom eciale om økonomist yring aber og adfærd som ko lle d. sp sociale egensk m vi bruger meget tid me og har skrevet ne mi af er so ering Sælgeår vores datter Janni, fået gode evalu sid ren, d fik ste er får kæreste og jeg je r e s salg Jeg sø 21 % ger h op ind onaom miti pro erved still tlig økfr en ok ingen ing med offen je far tober J k ser e ta erv e g hv un som s rbejde Er hmm a Ko r s hu e År æ n , , lger, s at IT-S lang, ms åKo ldmægtig e un Fu d mm re e o , jeg h omhe m I ha for mede endvilevant i Århu 2010sat tan jek d ud a r Pro r besSk s se oghoAlde annon bestyr el/Srie hat.r Jeg revet naaflgkas rfseb r tilceret rceptiplast A/ aring, art væspo om Jpå i mit s øre på Ak enrte egPe tligom teft og supervisio om jealsrap n ogskv edag Deltidsøkon r blig p iale ekt e pri ad se levdri proori var for 2008-2009 et vic kavis ingg til ble rektør en og dir ecsag edn edi , c n s-er emikern anl gnpp onm a n d Jeg ha vde ans reira til b kti n e er ru ud s d r kort .m fikrce ge du sts pro abssy ns eget pla om e øre pti on ti rc to ekt øk l e dir Pe .a i p ny er at ven med at sæ regnsrte karak ud.ked der e blemer gasvteeft m g pro rin e fr e k d r. po te a æk a e salg rap bsdri afd ren 12 Derf Sydda sen. Den nye medbe o ft sigtighed sresu nem . den . dre gen . Jeg har o r har jeg o nsk Univ ersitet ringer, fordi gså de gså in foned n faglivar for lige budgetdsig unt ei r må mm 1 Ko økonomi. Jeg 4 ers daggis ans ge ba deha d vd e tre veifo jeg ere ningen, Rand gget sid-en glie ge nterin d,rvaalt rutim g af on t jegt ki en sommerperiode, hvor i imaple nd om me udford irom Vikar, ØkB krse en ria an sæ on forisyste- med s solsv ringøk mhika 2007 deltog desud edkoAleo er , so at forstå jere pec til kommunens et.lgJeg e rt åd sæba po 4 måneders mr je ans /S atr lg re m dat , som e fo s s der folr kes bruge på un en, unu Birnek i komm opfølgninger rne af so dvher produkt. Je g jere em på skoler so mhed A ikler og s ringssyst ælger har nemlig Jeg er /S, so driftss-, æg e m anl t fo u på r. li d b me pre gbev adven åde m slover ét år neilli ng . B n TR AS e d og lig ved s d er e sseder, in iden ett t, hu job oftkab mv. Til e sstu nlægge budg e anbefasseberseds itudie oriatstipla for Jevej a nevar m Studie linger, ware. Jeg h afsluttet 3½ g aled sk oeginitiativer i FFL, pre ente medtioans 2005-2007 r g eg om ejd sul av onrb refere å har en rer,dabu Speci etalk r vanny etooplæ dg ncer o de meget s r nadso g g li åd tu t o mr g ti d rl t ku l g ved tor og atils nlagt igt forløb i i et konkurr at arbejde portion selv ende holdt lagte salg ølg o m m erf e ir g eft n in e o ta har c d bor. ni. Jeg KL. Specialet ss e g h rd arbejd udJeg ekt ger tm ndgica t af er ag ale pharæ et p-s splads er mig alt id veko madir arråang l pere rkekt eom å mån god til at b tid tilmmaunt arb Uddannelse edøre n. istyring i den jdesoc og uneale ed og meial ako evare t lymm d kistort eciale: Økon arrangementer for yring. går forre tt Sp J e om å o e on rs ti g Øk basis sigted st fo, r2007-2008 haag k &l mine flere 2009 r vved sa edhæ omics gt i Informati a ko llSc g la er,fordedr e hoeolr of eEcoon et ikel og bra ngsigte t nå målet. mt t tilftart er skr kaneve ved London gaial o er om er. ld g L ho els op yd d ig v oB, s e øge je mit0)cAS die e k ele Stu abe en sa e soc .,re(9, g af offentlig s salg g vd iludglic god st lgsforløb. ern iteerin I Cand. merc. int præse esme Je emnin 2007-2009 er medgfok på erfaringern å kraft igt. ntere g på me et vuselk mig fo o mne r je s. ti hu r, l År B, a så I ha Med vHA, AS t konta enlig r muliling af webkte m 2004-2007 hilsen ghed ig på og udvik for at 2bso digitalisering 3 3pg 4 4av5er, se, hv kø ind og og spr 5 ifts 6 eller e IT og r, IT-dr kte oje -pr IT på joh . John dFat planlægge ger n me leggm fleggm ffice bru Erfaring -O MS et a æn nn ann@ . gica. Tr Lo og S h A/ grænseflader otmail med Traen nsk. .co m d til projekter eksamen i spa har været me uden studenter

2

3

4

5

6

7

8

Jeg

er Skriver og tal

elsk og har des

flydende eng

sammen. den båd, vi har min familie på farvande med om vores datter Janni. Fritid ske dan de i sig jet lsport fritid dog dre Jeg dyrker sej har stort set al om mig: Det seneste år l og udtale sig på spørgsmå op for at svare efon 99 34 78 90 get rin ve cer bli Referen last.dk, tel lige til at A/S, noe@pp 92 99 99 personer er vil To reference els Ørnholt, Perceptiplast kbi@åk.dk, 33 Ni s Kommune, Videdirektør kegaard, Århu Bir ine thr Ka Afdelingschef


Charl ott

SÅDAN GØR DU

A enlund

B

20/1-2

012

rnes J o ælge s bbank. Jeg ve in sultate e produkte d r. rne på den

Fortæl om din motivation Det er vigtigt, at du i din ansøgning får fortalt, hvad du kan

udrette for virksomheden og hvordan. Det er det, der gør dig relevant. Din ansøgning skal vise virksomheden, at den har behov for dig, og at du kan løse opgaven. Men du skal også gøre det klart, hvorfor du personligt finder stillingen interessant.

jobbet går ud på, når du ansøger på baggrund af et stillingsopslag. Alligevel ringer ni ud af ti jobsøgere ikke til den kontaktperson, der står i opslaget, for at høre mere om jobbet. Sørg altid for at ringe og spørg ind til opgaverne i jobbet. Det giver dig en bedre baggrundsinformation end de øvrige ansøgere, og måske kan arbejdsgiveren huske dig, når vedkommende sorterer ansøgningerne. Du kan fx få oplysninger om, hvorfor stillingen er slået op nu, detaljer om opgaverne og mange andre informationer, du kan bruge til at gøre din ansøgning mere præcis.

C

Vær fokuseret Der er meget hjælp at hente i jobopslaget til at gøre din an-

år som or suc sælger hos ce gsstati s med at stik v iser. overb likket i t dead li eledes nes. e Jeg er r det socialt

D

Koordinér din indsats Din ansøgning bliver set i sammenhæng med dit CV og din

E

Følg op Følg op på din ansøgning - også selv om den er opfordret.

m.

HR-cheferne om opfordret ansøgning /128

Vær forberedt Der er ingen undskyldning for ikke at sætte sig ind i, hvad

peciale i so ftw elektronisk are e res pro til dukt s idder

vem d et

Læs også:

Uopfordret ansøgning /130

søgning fokuseret. Derfor skal du være konkret og skrive, hvordan du kan løse de opgaver, der ligger i jobbet. Prøv at undgå passivt sprog og generaliserende sammenfatninger og skriv i stedet konkret, hvad du kan bidrage med.

profil, men også i sammenhæng med, hvordan du har virket til den indledende telefonsamtale, om du har været til arbejdspladsens arrangementer, opsøgt deres stande på karrieremesser osv. Virksomhederne husker overraskende godt. Sørg for, at du præsenterer dig på en måde, der hænger sammen med din tidligere kontakt til virksomheden.

Hvis du ikke gør noget, virker den brændende motivation, du har skrevet om, utroværdig. Det er meget almindeligt og helt legitimt at følge op på sin ansøgning. Måske kan du sælge dig til en kommende stilling i virksomheden, og ellers kan du få feedback på, hvordan du kan forbedre din ansøgning fremadrettet.

127


HR-cheferne om

OPFORDRET ANSØGNING

Læs også:

Opfordret ansøgning /126

Brug dine guldhistorier /146

Hvad skal en rigtig god ansøgning indeholde? En rigtig god ansøgning er kort og præcis – og man skal kunne mærke personen bagved! Det er selvfølgelig vigtigt at redegøre for, hvilke kompetencer og personlige egenskaber man har, men det er endnu væsentligere at tydeliggøre, hvordan man vil sætte dem i spil i forhold til et givent job og herigennem skabe værdi for virksomheden. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group En rigtig god ansøgning skal vise, at ansøgeren har sat sig grundigt ind i virksomhedens virkefelt og kultur, og samtidigt formår at argumentere aktivt for hvordan han/ hun kan bidrage til virksomheden. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss En god ansøgning demonstrerer kendskab Capgemini’s forretningsområder og reflekterer over, hvordan der gensidigt skabes værdi. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Resultater og erfaringer som gør, at du mener at være den rigtige til jobbet, og sidst men ikke mindst vil vi gerne vide noget om dig som person, hvad du lægger vægt på i jobbet samt forventet lønniveau. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Se videoen med HR-cheferne: hr.go.dk 128

En god ansøgning indeholder viden om ansøgeren, som er målrettet mod det job kandidaten søger og adresserer de krav, der er skitseret i jobbet. Derudover udstråler den også, at ansøgeren vil det her job, og at personen har sat sig ind i vores organisation. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark

Hvad kigger I efter i ansøgningen? Udover de faglige kompetencer og sprogkundskaber, kigger vi efter udlandspraktik, relevante studiejobs og tillidsposter. Specielt studiejobs giver et godt fingerpeg om ansøgerens evne til at løse opgaver, tage ansvar, være innovativ og agere serviceorienteret. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Vi kigger efter, om man kan argumentere for hvordan man selv kan bidrage til denne stilling og virksomheden med ens faglige og personlige kompetencer og erfaringer. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Når det drejer sig om nyuddannede er det selvfølgelig andre ting vi lægger vægt på end når vi læser ansøgninger fra ansøgere med 10 års erfaring. Det vi kigger efter hos de nyuddannede er hvilke fag og projekter personen har deltaget i. Det giver os et billede af, hvad personen har prioriteret samt selvfølgelig hvad de rent fagligt bringer med sig. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Hvor lang skal en ansøgning være? Som udgangspunkt max 1 side. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss En ansøgning skal være en appetitvækker, der fortæller om ansøgerens motivation for at søge jobbet. Der er ikke nogen regel om længde, men anbefalingen er, at holde den på under 1 side. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark


Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Denmark

Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Carsten Søgaard, HR Direktør Region Syddanmark

Ikke længere end 1-2 sider – og væk med alle fyld-ordene! CV’et må gerne være på 2-3 sider. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S Ansøgningen må gerne være på 1 side eller lidt mere. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering Som udgangspunkt skal en ansøgning være kort, præcis og meget gerne uddybe baggrunden for at søge job i Capgemini samt beskrive den værdi, man som ansøger mener man kan bidrage med. Alle detaljer samles i CV’et. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

Hvad er forskellen på indholdet i en ansøgning og et CV? Ansøgningen er en mere personlig introduktion af kandidaten. CV’et underbygger ansøgningen, hvor man i kronologisk rækkefølge kan se kandidatens uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, inkl. kort beskrivelse af ansvarsområder og særlige projekter, man har deltaget i eller store opgaver, man har løst. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S Ansøgningen kan man opfatte som en slags ”reklame”, hvor CV´et er det mere faktuelle og kronologiske. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Agata Mathiasen, HR Consultant, FOSS

Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Ansøgningen er din mulighed for at fremhæve netop de fortræffeligheder du besidder i forhold til stillingen. CV ’et databladet, hvor man får de samlede rådata omkring dit karriereforløb, uddannelse, kompetencer etc. Ansøgningen er typisk der, hvor du kan adskille dig med din personlige stil. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Hvordan skiller man sig positivt ud fra mængden af ansøgere? Der skal være noget X factor i ansøgningen og CV´et. Dvs. at man skal kunne ane noget personlighed. Desuden er det vigtigt, at ansøgning og CV er velskrevet og gennemarbejdet. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering Hvis man har noget konkret at spørge om og viser en reel interesse i jobbet, kan det være en god ide at ringe til kontaktpersonen i stillingsopslaget for at høre mere om jobbet, arbejdspladsen og afdelingen. Hvis der har været en god og konstruktiv dialog, vil man som regel også stå lidt stærkere i hukommelsen hos den ansættende leder. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Ved at skrive en oprigtig ansøgning, hvor man fornemmer personen og motivationen for at søge stillingen. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Hvilke fejl begår kandidater ofte i ansøgninger? Ansøgning er for upræcis i forhold til den værdi, som ansøgeren mener at vedkomne kan bibringe Capgemini, de faglige kvalifikationer svarer ikke til kravene i stillingsopslaget og endelig er der en tendens til ukritisk at sende meget store scannede dokumenter. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S En god huskeregel er at være bevidst om, at en ansøgning er en ’personlig branding’ mulighed, og at budskaberne i ansøgningen skal være nemme at læse, forstå og bestå af maks. 3-4 hovedbudskaber. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Hvilken ansøgning husker I som den bedste, I har set? Og den værste? Den bedste er en ansøgning, der indeholder alt det, en ansøgning skal indeholde suppleret med en ’gimmick’ eller noget uventet der viser, at du har overskud til at gøre noget ekstra ud af det. Dette ’ekstra’ skal understrege din personlighed, evner og kompetencer. Den værste ansøgning er en der slet ikke handler om det ledige job, vi har opslået, eller som er adresseret til en anden virksomhed end vores. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Der er ikke én ansøgning, jeg husker som den bedste - men flere ansøgninger, som har levet op til de krav, jeg tidligere har beskrevet. Den værste ansøgning er, hvor ansøgningen har været for ”kreativ” til jobbet eller simpelthen sjusket. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering 129


Uopfordret ansøgning DET SKAL MED

1 2

Vælg en kontaktperson Find den person, som du mener, bør have din ansøg-

ning i hånden. Sørg for at sende den direkte til vedkommende, eller hvis du sender til en fællesmail at adressere den til vedkommende.

Lav en fængende overskrift Formulér en overskrift, som sætter dig i forhold til ar-

bejdspladsen. Sørg for, at det er en overskrift, som du både kan sige og skrive. Du skal også kunne bruge den til hurtigt at få formuleret dit budskab, når du henvender dig personligt eller pr. telefon.

3

Beskriv dit tilbud Du kan lige så godt fyre din salgstale af med det samme. Sørg for at blive hørt ved at komme direkte til sagen. Hvis dit tilbud er interessant nok, skal læseren nok blive motiveret til at læse videre ned i teksten om din baggrund, uddannelse osv. Dit tilbud skal handle om, hvorfor det er en god idé for arbejdspladsen at tage dig ind, og hvad du kan give dem med dine kompetencer.

4

Lav et resumé om dig selv Beskriv kort og præcist dine kompetencer, hvad du har

5

Husk relevant baggrund Fremhæv de vigtigste ting, der kan underbygge, at du

6

Husk kontaktinformationer Dine personlige data skal være tilgængelige enten på

130

beskæftiget dig med, og hvad du brænder for at arbejde med. Vær præcis og konkret.

kan indfri det tilbud, du har givet virksomheden. Har du fx lover virksomheden, at du kan stå for regnskabsdriften er det selvfølgelig relevant, at du også husker at fortælle, at du er uddannet revisor eller har prøvet opgaverne i et tilsvarende job.

din ansøgning, et link til din profil på LinkedIn, eller i form af vedlagt visitkort. Du skal gøre det nemt for virksomheden at kunne kontakte dig.

LM IT-S D BÆKHO EoJVmIN h gade 2 ed A/S 2345 B Att.: S ystrup algsch ef Con takta Ako

E– M VITAA

CURRICULU d Jen Gammelgaar rnalist Petra Gift med jou på 1 år 1985 juli 10. t Far til Janni fød orger, 28 år, Dansk statsb

sen

2. sal Højkærsvej 4, 8000 Århus C 78 90 56 34 Telefon

1

mota

onom del lig chef og økalder, fordi jeg har prøvet en offaren offent n for

Resume – Erdriftsøkonom i forhold til mi Jeg har meget stor interesse ultater, er en stærk ftsøkonomi. dsmæssige res

dri Jeg fun med styring af abe gode sam ktor. Jeg har jobfunktioner og mulighederne for at sk den kommunale so cialse i i ga. Min fentlig økonom eciale om økonomist yring aber og adfærd som ko lle d. sp sociale egensk m vi bruger meget tid me og har skrevet ne mi af er so ering Sæ e vores datter Janni, fået gode evalu sid ren, d fik stelgår er kæreste og jeg

Ch

2

Jeg till a

får je

res sa lg

21

der m % op A/S omhi inden tlig økon ar væs ig hermed oktob ing med offen at søg soKo mmm er une entlige p Erhvervserfar je e s g s hu ti År ro k , llinge a bleme fi ldmægtig e n bruge un Fu k n mm to Ko r s so m s for mede endvipkarak med a ti i Århu 2010l sat a tan æ t jek ud t v lg Pro te A/nS ende ælg er. Jeg tyr elrieet. Jeg hoslde 12. ptiplast re s rap algog ved fr n af kassseb e po s ogsukv om på p rter til bes alsin JegPeerce ltaart te- a mit ft og supervisio dir ektørenre Deltidsøkon k priori ternetil visroseduom r blig proje levdri var for dag 2008-2009 Jeg etvic ing på de ter.kti rektør en og edn edi c anl n a gnpp Jeg ha vde ans reira til sag n er ud d.mekt skort mådude, ons-har en lan kt stsnpro a ns eget pla om b e øre pti on s rc rce øk s e dir Pe y .a i g, re ny er jeg ha regponrte eftme udked der e blemer ga vste g pro . rin e fr s k r. r a æk absdri sigtighed rap beskre Sydda rfor h sen. Den nye mebe ft. Jeg Deafd ve nsk U d. dre gennem a r den je di h n for g a , iv r også ogs ersitet ringer in e budgetfoned lig e å den fag for dsun r ig må mm 1 Ko økonomi. Je 4 t li var ers i dehadvd dagis ge b getre g vedrv ere ningen, Rand riode, hvor jeg agelians sid , aalt gentering aafggetrutim ndom onomifo t ria merpe - en m jegt iken foisy Vikar, ØkB irkrse r aste en i impleme udfounrdens ansom solsv t forstå ed spe rinøk mhika 2007 set. deltog desud ælgJeg geon edkoAleo til komm r, rt åd e po 4 måneders mr s sæba je ans o atr m /S re lg dat folrkes , soun bruge jeres so e fo på unsder p er her ro ing m en, gn d føl B rne af u op ukt. Je dv irki komm ne jer g em på skoler so mhed A ikler og s ringssyst ælger har nemlig /S, so Jeg er driftss-, æg e anl m fo t på r. u li r me p både m og bev dadve gneilli ngslove ét år s lige TR. B n AS d ressed stu n ved er e iden a dt, hu in ett job mv. Til oftkab e situdie ware nlægge budg e anbe sseberseds leder, fslu foroat rispla Studie Jevej adtiansvar m tisny gon k eoginihtiativer i FFL, prefalinger, re . Jeg havd ttet 3½ år arb 2005-2007 suleent r og g om jdermedbuodgneeto ferenc e me Speciealk t ku er, agligt plæer vant ti ar en god n åd e a mr r tu dso o rl g ved get stor og tils anlagt igt forløb i et konkurr l at arbejde portion selv ende holdt lagte salg ølg i min erf m og tag ir e eft n o e har ce præ p-sekt s d or. i. tJeafgKL. Specialet b dJeg hverd arbejd e getmangnere er ha ndgica ag un et mark uøre splads r mig altiidden ko atale arbejd soc direkt Uddannelse eom ed ogr arr ål på måne god til at be n. istyring tid timm mm e mial d og å vare t lytteunale ed ist ng. går forr eciale: Økon arrangementer forl ako yri Sp k om o on rs J rt Øk e ti est fo gedr sigted flere 2009 atik &l mine haag , 2007-2008basis sam r vved e oon edhtil bragt i Inform ko lleho of Ec gomics r at n t efor r, dom t æftart gaol e ikelitog e ogelser. langsigted å målet. Lig London Sc er erskr kaeve n øge t m0) cAS skabe dieophold ved entlige socialer yd v B, e sa el ogStu je v (9, off e ., il af re n g int rin s salge med udgliceite god st lgsforløb. . merc. rn nd Ca e I J p s emnin ræsen 2007-2009 er mdegfok på erfaringern å kraft ig g på tere m me et us t. velko m ig for n jer, så , ASB, Århus.e til at kon Med HA I h 07 a b-20 takte m venlig r m li g af we 2004 ghed fo hilsen ig på 2 ng og udvikulin er, digitaliseri r at se 3 3pg 4av indkøbso 45 56 , hv IT og sprog r, IT-drifts- og e kte ll oje e -pr r IT på ger Jome nlægge pla jo at h . d h n nflegg Flegg ffice bru Erfaring -O MS et m m æn ann ann@ a. Tr . A/S og Logic grænseflader hotma ter med Traen spansk. il.co m med til projek ter eksamen i Jeg har været desuden studen har og k els dende eng fly er tal og Skriver sammen. den båd, vi har min familie på farvande med om vores datter Janni. Fritid ske dan de i sig jet lsport fritid dog dre Jeg dyrker sej har stort set al om mig: Det seneste år l og udtale sig på spørgsmå op for at svare efon 99 34 78 90 get rin ve cer bli Referen last.dk, tel lige til at A/S, noe@pp 92 99 99 personer er vil To reference els Ørnholt, Perceptiplast kbi@åk.dk, 33 Ni s Kommune, Videdirektør kegaard, Århu Bir ine thr Ka Afdelingschef

3

4

5

6


Charlo tt

SÅDAN GØR DU

A B enlund

20/1-2

009

ktarbe jd releva e, at IT-So mh nt et i m salgserfarin ed it spec iale, d g, er

år som or suc sælger hos ce gsstati s med at stik vis er. overb li k k e mt de adli t i eledes nes. er Jeg er det socialt

vem d et

m.

Fortæl om din motivation Når der ikke er konkret jobopslag at gå ud fra, er det vigtigt, at du i din ansøgning fortæller, hvad du kan udrette for den virksomhed, du skriver til, og hvordan. Sørg også for at bruge plads på at fortælle, hvorfor du er motiveret for at arbejde for lige præcis dem.

Vær opmærksom på timingen Timing er centralt for den uopfordrede ansøgning. Det forbed-

rer dine chancer markant for at blive kaldt til samtale, hvis du sender på et tidspunkt, hvor det går godt for virksomheden. Brug dit netværk, følg virksomhedens nyhedsbreve eller omtale af dem i medierne, så du er opdateret.

C

Vær fokuseret Ansøgningen skal ikke bare handle om, at du synes, det kunne

D

Vær troværdig Selv om du skal sælge dig selv, skal du ikke overdrive. Fortæl,

E

Koordinér din indsats Din uopfordrede ansøgning kan ikke stå alene. Den er blot ét af

F

Følg op

peciale i so ftw elektronisk are e res pro til dukt s idder

Læs også:

Opfordret ansøgning /126

HR-cheferne om uopfordret ansøgning /132

være dejligt at arbejde i virksomheden. Vær skarp på, hvad du vil arbejde med, i hvilken afdeling, og hvad det er, du kan udrette. Giv eksempler på hvilke af deres processer eller forretningsområder, du kan være med til at udvikle. En fokuseret ansøgning vil typisk også være mere detaljeret, og på den måde signalerer du, at du er velforberedt.

hvad du kan bidrage med, og basér dine argumenter på, hvad du tidligere har gjort og opnået. Lad være med at kloge dig eller tro, at du kan belære virksomheden om, hvordan de skal drive deres kerneforretning.

de redskaber, du bruger til at fange virksomhedens interesse. Kombiner ansøgningen med at henvende dig personligt på fx en karrieremesse, deltage i et af deres arrangementer eller ved at ringe og tale med centrale medarbejdere.

Følg op på din ansøgning, det er en ekstra chance for at gøre opmærksom på dig selv. Er det stadigvæk et afslag, kan det være, at de kan fortælle om jobsituationen forventes at se lysere ud om et par måneder. Kontakt derfor virksomheden med løbende mellemrum for at minde dem om, at du er interesseret.

131


HR-cheferne om

UOPFORDRET ANSØGNING

Læs også:

Uopfordret ansøgning /130

CV er mere end papir /140

Hvad skal en god uopfordret ansøgning indeholde? Det er vigtigt, at man forsøger at være meget specifik og målrettet i forhold til, hvad man godt kunne tænke sig at arbejde med, og hvilke kompetencer man kan bidrage med. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss I korte træk handler det om, at du svarer på spørgsmålene: Hvorfor os, hvorfor dig, hvad kan du, hvad vil du og hvem er du? Motivationen til at være ansat hos os er vigtig og det samme er en beskrivelse af dine kernekompetencer - faglige såvel som personlige. Dine ønsker ift. jobindhold og mål for fremtiden og hvordan disse matcher et (potentielt) behov hos os skal også med. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Det er et rigtigt svært spørgsmål. For en uopfordret ansøgning kan falde til jorden uanset hvor god den er, hvis timingen er forkert. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Jo mere præcis kandidaten kan være i forhold til, hvilket job eller jobtype vedkommende er interesseret i desto bedre. Herved er det lettere at kanalisere ansøgningen det rigtige sted hen i virksomheden. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Se videoen med HR-cheferne: hr.go.dk 132

Kravene til en uopfordret ansøgning er ikke væsentligt forskellig fra en almindelig ansøgning - blot er det vigtigt at bruge mere tid på den forretningsværdi, vi som virksomhed opnår. Referencer vil også vægte højt. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

Er det en god idé at ringe til jer før eller efter, ansøgninger er sendt afsted? Det er ikke udslagsgivende – den rigtig gode ansøgning, som er lige i øjet, vil blive valgt ud. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S Nej. Alle modtagne ansøgninger sendes altid videre til relevante afdelinger, hvorfor kontaktpunktet ikke er entydigt. Vi giver altid svar på en ansøgning - uanset udfald. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Vi vil anbefale at ringe først. Igen har det med timingen at gøre. Det er ærgerligt at bruge tid på ansøgningen, hvis der ikke er noget job eller hvis virksomheden ikke kan gøre brug af ansøgerens kompetencer. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Ansøgere er velkomne til at ringe med spørgsmål, men det skal selvfølgelig være relevant - ellers giver det et dårligt indtryk. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering


Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Denmark

Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Carsten Søgaard, HR Direktør Region Syddanmark

Hvordan adskiller den gode uopfordrede ansøgning sig indholdsmæssigt fra den opfordrede? Hovedsageligt ved, at den opfordrede indeholder en henvisning til en bestemt stilling. Begge beskriver det, man skal lave, og hvad man kan bidrage med i jobbet meget specifikt. Forskellen er desuden, at i den uopfordrede skal ansøgeren selv definere jobbet ret præcist. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss I en uopfordret ansøgning skal du søge en stilling, som ikke er slået op. Måske eksisterer den slet ikke endnu. Så det stiller store krav til dig om at forestille dig dit eget job. Det er tidsmæssigt mere krævende at skrive en uopfordret ansøgning, fordi det kræver grundigt forarbejde at målrette ansøgningen til både virksomhed og en konkret jobfunktion. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Hvilke procedurer har I ved uopfordrede ansøgninger? Vi er som udgangspunkt glade for uopfordrede ansøgninger. Ansøgningerne vurderes altid af en relevant afdelingsleder, såfremt den faglige profil matcher en af vores forretningsområder. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

Agata Mathiasen, HR Consultant, FOSS

Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Vi har de samme procedurer som ved opfordrede ansøgninger - vi læser alle ansøgninger igennem og kontakter ansøgere med vores svar. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Uopfordrede ansøgninger skal sendes via vores hjemmeside VELUX.com. Efter indhentning af tilladelse fra ansøger gemmer vi den uopfordrede ansøgning i op til 12 måneder. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group Uopfordrede ansøgninger gennemgås i HR. Hvis de er relevante sendes de ud til en konkret vurdering i en afdeling - ellers giver vi ansøgeren afslag. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering Vi har et elektronisk rekrutteringssystem, som håndterer alle ansøgningerne. Derfor er det vigtigt, at man søger den formelle vej via hjemmesiden, da ansøgningen ellers risikerer at havne et forkert sted. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC HR modtager oftest de uopfordrede ansøgninger og hvis ansøgningen er god, sender vi ansøgningen ud til den eller de afdelinger, hvor vi mener, den kunne være relevant. Og nogle gange bliver man inviteret til samtale. Ellers kommer ansøgningen i vores emnebank. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Hvor tit ansætter I på baggrund af en uopfordret ansøgning? Ikke så ofte, men i højere grad når det drejer sig om studerende og nyuddannede end erfarne medarbejdere. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Vi behandler løbende uopfordrede ansøgninger, og hvis ansøgningen passer med et aktuelt behov, så vil vi kontakte ansøgeren. Det varierer meget fra job til job, hvor mange der kaldes til samtale ad denne kanal. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss

Tager I nogle gange personer direkte til samtale efter at have mødt dem på messer, forelæsninger m.v.? Vi har gjort det i tilfælde, hvor vi finder ud af, at en person matcher en konkret stilling. Vi beder dog personen om at sende et CV først, inden vi endeligt inviterer til samtale. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering Ja, det sker – hvis personen har gjort et særligt godt indtryk. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S Ja, det hænder at vi beder en ansøger om at komme direkte til samtale. En forudsætning er dog altid, at samtalen foregår på baggrund af et CV og en evt. ansøgning, som vi skal have på forhånd for at forberede os. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss

133


Det gode cv CV’et er ofte det første en arbejdsgiver læser. Det er derfor vigtigt, at det er overskueligt og fremhæver de rigtige kompetencer. Karrierevejviseren giver dig her og på de næste sider inspiration til, hvordan du strukturer dit CV.

Læs også:

CV /136

HR-cheferne om CV /138

Curriculum Vitae betyder livsløbebane, og formålet med det er at præsentere dine erfaringer - både de faglige og de personlige. Dit CV skal derfor være en oversigt over dine erhvervserfaringer, din uddannelse, dine studiejob, dine sprog- og it-kundskaber, personlige interesser osv. Kort sagt skal CV’et give et hurtigt overblik over, hvem du er, og hvad du kan. Tilpas dit CV hver gang Ethvert CV skal være tilpasset det job, du søger. Sørg for, at der en rød tråd gennem de erfaringer, du har med, sådan du danner et billede af dig selv, som passer perfekt til annoncens krav. Søger du for eksempel en stilling som journalist, er dine skriveerfaringer det væsentligste, hvorimod dine evner inden for layout og salg er vigtigst, hvis du søger en stilling som marketingkoordinator.

Lav et brutto CV Det er en god ide, at lave et brutto-CV, så du ikke skal starte fra scratch hver gang. BruttoCV’et skal indeholde alt, du har lavet lige fra, hvad du har skrevet bachelorprojekt om, til dit niveau i Excel eller at du har arrangeret studenterrevyen. Når du så søger et specifikt job, fjerner du de oplysninger, som ikke er relevante for stillingen. Husk at opdatere brutto-CV’et, når du får nye kompetencer.

Stil det overskueligt op Der findes ingen opskrift på, hvordan et CV skal se ud, så længe det er overskueligt. Der er dog to gængse måder at bygge det op på: kronologisk og kompetenceopdelt. • I et kronologisk CV er dine erfaringer listet op efter årstal. Husk de nyeste år først, da modtagerne er mere interesseret i, hvad du laver nu, end for syv år siden. Ud for hver jobtitel eller studieniveau skriver du, hvilke kompetencer, du her fik. • I et kompetence opdelt CV er dit CV struktureret efter dine kompetencer inden for relevante områder, som virksomheden efterspørger. Fordelen ved denne opdeling er, at det er lettere for modtageren at få overblik over, hvad du kan inden for hvert område. 134

Husk resultaterne En af de vigtigste oplysninger at få med på CV’et er resultaterne, så modtageren får et klart billede af, hvad der kom ud af dine anstrengelser. Få for eksempel sat tal eller konkret fakta på dit arbejde: Hvad var din hitrate, da du var telemarketingmedarbejder? Eller da du bestyrede lektiecafeen, hvad var dit ansvarsområde, og hvor ofte var du tilstede for at hjælpe.

Hav personligheden med Det kan være svært at få plads til de personlige oplysninger i ansøgningen. Derfor kan du i stedet have det med på CV’et. Er du for eksempel en ivrig badmintonspiller eller dyrker kite surfing på højt plan, kan du med fordel skrive det ind til slut i dit CV, så modtagerne også få et indtryk af dig som person. Det er også her du kan linke til din profil på LinkedIn, Twitter eller et andet relevant online-medie. Et foto af dig kan også være en god idé, men vælg et, hvor du ser glad og seriøs ud, og som har en neutral baggrund.

På de næste sider… … kan du få hjælp til at strukturere dit CV og høre, hvad vores HR-chefer siger, om det gode CV, når vi ser på jobsøgningsprocessen fra virksomhedens øjne.


CV DET SKAL MED

1 2 3

Overskrift CV eller Curriculum Vitae. Dine personlige data Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, civilstand osv. beskæftiget dig med, og hvad du brænder for at arbejde med. Det er afgørende, at resuméet er personligt og giver et indtryk af hvem du er som person.

Dine faglige kompetencer Find fire-seks hovedoverskrifter med kompetencer, der er

5

Dine ansættelser Skriv navnene på de virksomheder, du har været ansat i.

6

Din uddannelse Du skal nævne de uddannelser, du har gennemført. Be-

7

IT-kendskab Her kan du skrive hvilke it-programmer, du har erfaring med

8

Dine sprogkundskaber Her kan du skrive hvilke sprog, du behersker og på hvil-

9

Andre relevante oplysninger Her kan du skrive andre oplysninger, du finder relevant at

4

5

6

gynd altid med den senest afsluttede. Du kan også vælge at medtage de kurser, du har deltaget i, eller støre opgave som fx specialet, hvis det har relevans for det job, du søger.

ket niveau ved at definere om du kan forstå, tale og skrive sproget.

fortælle en kommende arbejdsgiver om. Det kunne fx være fritidsinteresser eller personlige forhold som fx civilstand eller børn.

omi Proje ægtig, År ktans at i Å hus Komm rhus K Deltid u ommu ne Jeg ha søkonom ne på Pe v d e a rcept der e n nsvar ip y fo sen. D e økonom r daglig d last A/S ir r e ringer n nye rap apporter ti ift og supe p , l r økono fordi den ortering ga vicedirektø vision af k 2007 b v as mi. edre g r ennem efter dir ektø en og dir ek seboghol Vikar tøren s rens e igtigh , Ø og k g e k et d afdæ onom 4 mån if kkede udsagn an e le opfølg ders barse orvaltning proble ls e n m er i P ringss inger på fo vikariat i n, Rande e r ystem n s lk K s e o sko om m mer. på sk 2005-2 olerne leområde merperiod mune 007 t. J e, i kom Studie mune eg deltog hvor jeg ha v n vde a e , herun desuden Specia jleder, nsv d i im er data s og tils lkonsulent tudiejob v transp plemente e k m ort til d AS Udda udsom ed an B k nnels sv omm råder, e budge ar for at pla 2009 toplæ g om nlægge bu dgette nye in Specia r itiativ er i F og bevillin for ed le: Økono FL, p ra m resseb gslo er om g ved fler e istyring i 2007-2 er eds d s kr eve e a 009 k t til a rrangemen n kommu Cand n rtikel a te le r for k ha ndic . mer o g b o ragt i mmun c. int. med f ap-se 2004-2 In kto okus , ale for ma 007 på erfa (9,0) ASB tik & socialdire r. Jeg har HA, A ,S ringer e Økon k SB, Å ne me tudieopho IT og omisty tører arran fterf d udli rhus. ld ved sprog ger et ring. citerin L o n do Erfarin g af o ffentl n School o græns g med at p ige so eflade lanlæ ciale f Economic gge IT ydels r. s Jeg ha er. -proje r vær kter, IT et me -drifts d til p Skriv - og in er og rojekte dkøbs taler fl r med opgav ydend Traen er, dig Fritid e eng A/S o italise elsk o g Log Jeg dy ring o g har ica. T g udv d r k e ræ s e uden r sejls n Det s ikling e t M s p tuden eneste S-Off ort i d te ice br e dan r eksa år har s u m k g stort s e farv en i s er. Refer p e a t al fr ansk. n e itid do de med m To re ncer in g dr eje f t sig o fa milie på Vided erencepers den b m vor oner e irektø åd es datt r Afdeli r er Jan , vi har sam ngsch Niels Ørn villige til a ni. h men. ef Ka t thrine olt, Percep blive ring et ti Birke gaard plast A/S, op for at s , Århu noe@ vare p pp s Kom å mune last.dk, te spørgsmål lef , kbi@ o åk.dk on 99 34 7 g udtale sig , 33 9 om m 2 99 9 8 90 ig: 9 009

List dem kronologisk og med din seneste ansættelse først. Husk også at nævne dine jobtitler og evt. ansvarsområder.

7

8 9

3

Jeg er e – Erf a jo bfu en stærk d ren offen rif n fent li ktioner me tsøkonom tlig chef g o d og ha økono mi o st yring af i forhold t il g øk r d g fået g skrevet sp mulighed riftsøkono min a eciale ode e e m rne fo i. Jeg va kæres o te og lueringer m økonom r at skabe af jeg fik go is Erhv sidste mine socia t yring i de ervse n rfarin le år vor 2010g med es datt egenskab er offen er Jan tlig ø n i, Fuldm s kon om

2008-2

relevante for det job, du søger. Tænk over rækkefølgen og brug tid på at formulere relevante underpunkter, der uddyber hver af dine hovedkompetencer. Du kan evt. inddrage erhvervsarbejde, du har haft i studietiden, og relevant erfaring du har fået i forbindelse med kurser, projektarbejde, specialeskrivning m.v. i din studietid.

og gerne tilføje, om det fx er på bruger- eller superbrugerniveau.

1

Gift m CURR Far ti ed journali ICUL l s UM V Dansk Janni på 1 t Petra Ga mmelg ITAE år statsb – EJV aard J orger, ensen IN 28 år, født 1 0. juli 1985

Resu m

Resumé Beskriv kort og præcist dine kompetencer, hvad du har

4

136

2


IND

SÅDAN GØR DU

A

BÆK

HOL M

Højkæ rsvej 4, 2. s 8 Telefo 000 Århu al sC n 34 5 6 78 9 0

økon om

alder, eg ha fordi jeg h rm ar gode eget stor prøvet en sa in de n kom mfundsmæ teresse for l o s m er og unale so c sige resulta fia ad te m vi b færd som lsektor. Je r, g k ruger mege o llega. Min har t tid m ed.

olderie t. kvarta Jeg udfor m ls ednin rapporter ede endv iti g til v isse o l bestyr elPerce m ptipla sts pr priorit eodukti onssvar fo r mån edlige tering mmun af et timer budgeteg ens øk onom istreisyste -

ove p å skab anlægs-, d mv. T r illige iftsT R.

cs, 20 0

ng af

7-200

web-

8

Gør dit CV overskueligt Lav klare overskrifter og en klar struktur. Gå efter at have relevant information i stedet for al information. Som nyuddannet er et CV på 1-2 sider en glimrende længde.

B

Få en klar identitet CV’et skal gerne give dig en klar identitet. En god metode

C

Vær troværdig CV’et må ikke lugte af overdrivelser. Beskrivelserne skal

D

Vis dokumentation Der skal være referencer i form af navne på tidligere chefer,

E

Lav et lækkert layout Indholdet skal være lækkert at se på. Hold dig til én skrift-

F

Brug de digitale medier Du kan linke til dine online-profiler eller indlejre videoklip i

G

Bilag Nævn hvis der er vedlagt et eksamensbevis, anbefalinger

erfølg en et af K de holdt L. Sp eciale t

Læs også:

HR-cheferne om CV /138

til at opnå det et er at udelade alt, der ikke underbygger de kompetencer, som er relevante for det job, du søger.

være detaljerede uden at blive for tekniske. Der må ikke være huller, der kan efterlader læseren med spørgsmål.

CV er mere end papir /140

der kan dokumentere indholdet i dit CV. Dine referencepersoner skal være tilgængelige på mail eller telefon. Husk at forberede dem på, at de kan blive kontaktet.

type, variér den i størrelse og lav den fed eller understreget alt efter om det er en hovedoverskrift eller en mindre overskift. Brug punktform og indrykning, sådan det bliver let at overskue.

dokumentet, sådan at læseren kan grave videre efter informationer om dig. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan forvente, at vedkommende bruger den ekstra tid, så sørg for, at al relevant information findes i dokumentet.

eller andre bilag. Ved mindre relevante dokumenter kan du skrive, at du kan sende dem, hvis de ønsker det.

137


HR-cheferne om

CV’et Læs også:

Hvad bør et godt CV indeholde? CV’et bør indeholde alle informationer, der er væsentlige for jobbet. I praksis vil det typisk være fakta om ens arbejdsliv de seneste 10 år i detaljeret form. Er der mere kan man nævne det i oversigtsform. Derudover er uddannelsesmæssig baggrund, efteruddannelse, personlige kompetencer og fritidsinteresser også værd at inkludere. Det kan også være relevant at nævne konkrete projekter, successer etc., så længe det har relevans for den stilling man søger. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Det gode CV /136

Jobsøgning via netværk og sociale medier /38

Et godt CV skal være kort, præcist og logisk stillet op, så det er nemt at få et hurtigt overblik over uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring, kernekompetencer, og hvilken rolle ansøgeren har haft i sine job. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group Kontaktoplysninger, en kort opsummering af kernekompetencer, joberfaring, uddannelse, relevante kurser og lignende samt kort info om personen bag CV’et. Det skal til hver en tid være opdateret og målrettet, og så må der gerne være et vellignende foto af dig. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Se videoen med HR-cheferne: hr.go.dk 138

Vi lægger stor vægt på en oplistning af relevante studiejobs og tillidsposter. Vi forventer derfor CV’et tydeligt og sekventielt beskriver erfaringer og meget gerne udbyttet af hver enkel position. CV’et skal naturligvis også beskrive specifikke faglige kompetencer og certificeringer. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

Kort og præcis beskrivelse af kandidaten. Inklusiv en kronologisk beskrivelse af uddannelse, tidligere jobs mm, hvor månederne er inkluderet f.eks. fra ”Feb. 2011 – April 2012 Projektansat i Finansministeriet”. Beskrivelse af studiejob inkl. hvor mange timer kandidaten har arbejdet om ugen/måneden. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Læser I CV før ansøgningen? Som regel læses CV’et først for at få et overblik over profil og erfaring. Dernæst kan man gå mere i dybden ved at læse ansøgningen. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Vi læser CV’et før ansøgningen for at se, om kandidaten lever op til de faglige krav, der er til jobbet. Vi bruger CV’et til at danne os et hurtigt overblik over ansøgerens uddannelsesforløb, faglige og personlige kompetencer samt relevant arbejdserfaring. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Jeg læser ofte CV’et før selve ansøgningen, da man her hurtigt kan danne sig et indtryk af ansøgeren. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Hvordan foretrækker I, at CV’et er stillet op? Kronologisk og grupperet på uddannelse og jobs. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S


Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Denmark

Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Carsten Søgaard, HR Direktør Region Syddanmark

Det bør være kronologisk opstillet med den nyeste og mest relevante erfaring først. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Hvor langt skal et CV være? Der er ingen maks. længde på et CV. Er du nyuddannet giver det dog god mening, at CV’et er kort på grund af begrænset joberfaring. CV’et skal være overskueligt, for det handler om, at du skal sælge dig selv på relativ kort tid. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Et typisk CV er 2-4 sider. Det vigtigste er, at CV’et indeholder alle relevante oplysninger, er godt struktureret og overskueligt. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Det er der ikke nogen regler for, men prøv altid at begrænse informationen i CV’et til det, der er mest relevant. Hvilket fritidsjob man havde i 7. klasse er ikke specielt relevant, hvis man søger et job efter endt kandidatgrad. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark

Hvad kendetegner det dårlige CV? Hvor man ikke kan danne sig et billede af ansøgeren. Hvis CV’et fremstår for tyndt eller for urealistisk og pralende. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Agata Mathiasen, HR Consultant, FOSS

Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Manglende beskrivelse af ansvar og udbytte. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Et så kaldt brutto-CV er godt at tage udgangspunkt i, når du skal i gang med et CV målrettet et bestemt job og virksomhed. Men send ikke brutto-CV’et til en potentiel arbejdsgiver og sørg for at dit CV ikke efterlader åbne, ubesvarede spørgsmål. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Er det en god idé at have foto på sit CV? Det er en god ide, forudsat at fotoet kan tåle brug i forretningssammenhæng. Desuden skal man være opmærksom på, at fotoet ikke ødelægger layoutet og helhedsindtrykket i CV’et. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Før man sætter et billede af sig selv på sit CV skal man have overvejet, hvad det er man gerne vil signalere. Det må gerne være professionelt og skarpt. Et feriebillede er nok ikke passende i en jobsøgningssituation. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Ja, det er en god idé med foto. Det virker mere personligt og giver et godt førstehåndsindtryk. Men vælg et andet billede end det, veninden tog af dig, da I var på ferie :-) Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Skal man vedlægge eksamensbeviser, anbefalinger, dokumentation m.m? Det behøver man ikke. I første omgang har vi brug for CV og ansøgning og vil altid bede om evt. anden dokumentation, såfremt det måtte være relevant i det videre forløb. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Hvis udtalelserne og anbefalingerne har relevans for stillingen eller vidner om ansøgerens karakter, bør man vedlægge dem. Vi tager altid referencer på ansøgere, og anbefalinger træder ikke i stedet, men kan være med til at supplere helhedsindtrykket. En god tommelfingerregel er, at jo ældre anbefalingen er, jo mindre relevant er den. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Det kan være udmærket at vedlægge eksamensbeviser på den uddannelse, der er relevant for den stilling, man søger. Men ikke på samtlige eksaminer, man har taget. Det er også ok at vedlægge anbefalinger mv., hvis det er relevant for det job, man søger, men det er ikke afgørende for, om man får jobbet. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Til stillinger, hvor vi søger nyuddannede, vil vi gerne have, at de vedlægger deres eksamensbeviser. Senere hen er det mere erhvervserfaringen, som tæller. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

139


CV Din udstråling

Dine værdier

Hvad gør forskellen for dig, og hvordan lever du dit liv? Spiser du kun økologisk og vasker alt dit tøj ved 30 grader? Virksomheder begynder i stigende grad at formulere værdier, dyrke CSR (Corporate Social Responsibility) og bruge værdier i ledelse. Måske deler du nogle værdier med din kommende arbejdsplads, som du kan udnytte til din fordel. • Formuler de værdier, du lever efter. • Vær klar til at forklare, hvordan du har ladet dig styre af dine værdier.

Det er vigtigt at signalere kraft, vilje og ambitioner. Hvad vil du udrette her i livet? Hvad har du allerede udrettet og hvorfor? Vis de resultater, du er stolt af. • Gør dig klart, hvad du har af resultater. • Få anbefalinger, der anmelder dit drive og resultater. • Find din interesse. Det kan mærkes, hvis din interesse er uægte.

Din faglige profil

Dit udseende

Er du velfriseret, og dufter du af Chanel no. 5? Det behøver du måske heller ikke ligefrem. Men din fysiske fremtoning siger noget om, hvem du er: Er du sjusket, pertentlig? Hovedsagen er, at din fremtoning skal være betryggende og ikke stjæle opmærksomheden fra din faglighed. Omvendt kan det i visse sammenhænge være en styrke at vise din personlighed. Søger du job inden for en kreativ branche, er det måske en god idé ikke at tage den musegrå spadseredragt på. Skru op og ned for din personlighed, så det passer til situationen. • Få taget nogle professionelle billeder, du kan bruge til ansøgninger, CV, visitkort mv. • Tænk bare en lille smule over, hvad du tager på. Og tilpas dit tøjvalg efter omstændighederne. • Brug din fremtoning aktivt. Har du en smittende glæde, så skal du måske gøre endnu mere brug af fysiske møder, end du gør i dag.

140

Din faglige kernekompetence viser sig i dine projekter, dine akademiske resultater, dine karakterer fra din uddannelse, udtalelsen fra din vejleder m.v. • Formulér dine akademiske styrker klart. • Vis dine produkter i artikler, få dem udgivet, få projekter/artikler i biblioteker og tidsskrifter. • Send artikler til relevante faglige personer i virksomheden.

Dit møde med virksomheden Du kan møde virksomheder i mange sammenhænge. Alt fra formelle til uformelle sammenhænge – og alle indtryk er lige vigtige. • Brug messer, tag på virksomhedsbesøg og til forelæsninger. • Har du mulighed for vikariater, studiejob, projekter, praktik, summerinternship i virksomheden? • Har du mødt medarbejderne til DHL-stafet? • Har du venner eller bekendte, der kan tage dig med ind til frokost, introducere dig mv.?


V

er mere end papir!

Dit CV er ikke kun et stykke papir med nogle årstal over, hvornår du blev født, gik med aviser og studerede bioinformatik på Københavns Universitet. Dit CV er hele det samlede indtryk, du giver en kommende arbejdsgiver – på nettet, på karrieremesser og på papir.

Dit netværk Det er fint med mange kontakter på LinkedIn. Men det er endnu bedre, hvis du demonstrerer, at du kan bringe dit netværk i arbejde for dig. Det demonstrerer bl.a. sociale kompetencer, overblik og handlekraft. • Få personer til at anbefale dig direkte over for virksomheden. • Klæd dine referencepersoner godt på. • Bliv en del af virksomhedens netværk. • Få synliggjort dit netværk på nettet og sociale medier.

Har du prøvet at google dig selv? (Selvfølgelig har du det). Er det drukbilleder, din profil på Hestenettet eller en artikel om dit prisvindende projekt, der kommer frem? Det er nemlig ikke helt ligegyldigt, når du skal gøre (førstehånds)indtryk på din måske kommende arbejdsgiver. En googlesøgning siger (læs: afslører) nemlig meget om dig. Det samme gør din LinkedIn-profil, din facebookprofil, dine referencer, det indtryk du efterlader på et virksomhedsbesøg, kvaliteten af dine projekter og meget mere. Pointen med denne lange opremsning er, at alle de elementer tilsammen danner et samlet billede af dig over for virksomhederne. Og det er vigtigt, at du udnytter alle platforme til at sikre, at det billede både er positivt og sammenhængende. Her får du en guide til, hvordan.

Din google-profil Google-profilen kan ofte give et andet billede og konkurrere med dit CV. Regn med, at din kommende arbejdsgiver googler dig og vil se søgningen som et autentisk billede af dig. • Styr din Google-profil. • Fjern ting du ikke ønsker på nettet. • Brug din LinkedIn m.fl. proaktivt. 141


HR-cheferne om

JOBSAMTALEn

Læs også:

Nervøsitet ved jobsamtalen brug den positivt! /150

Pikante spørgsmål ved jobsamtalen /153

Hvordan forbereder man sig bedst til en jobsamtale? Forberedelsen ligger derfor primært i at kende dig selv - fagligt og personligt - og være bevidst om dine ønsker, behov og mulige bidrag i forhold til den ansøgte stilling. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Det er altid en god ide at orientere sig om regionen, inden man søger en stilling og i særdeleshed forud for en samtale. Vi lever i en politisk virkelighed, og det er vigtigt, at man kan forholde sig til den som medarbejder, og har sat sig grundigt ind i, hvad det vil sige i forhold til det job, man har søgt. Derudover er det en rigtig god idé grundigt at overveje, hvorfor man har søgt jobbet. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Typisk er vi interesserede i at høre om, hvad du som ansøger finder interessant ved stillingen, hvad der motiverer dig i dit arbejdsliv osv. Det er også ganske ofte, at vi er interesserede i at høre, hvad der kan trække energi ud af dig, da det ikke blot handler om, hvad du kan og vil, men også hvad du ikke kan eller ikke ønsker. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Et væsentligt element er at møde velforberedt og til tiden. Det vil sige på forhånd at have sat sig ind i Capgemini’s univers samt have forberedt spørgsmål og forventninger til os som virksomhed. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

Se videoen med HR-cheferne: hr.go.dk 142

Ved at sætte sig godt ind i, hvad det er for et job, man har søgt og hvad det er for en virksomhed, man gerne vil ansættes i. Og så er det altid godt, hvis man tænker på nogle gode eksempler, man kan bruge til jobsamtalen, som underbygger ens ansøgning/CV. Derudover er det godt, at man møder op til samtalen frisk og veludhvilet. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S Det er vigtigt, at du tør være ærlig og betragter jobsamtalen som en gensidig forventningsafstemning snarere end et forhør eller en eksamen. Vis interesse for jobbet, og stil gerne relevante og afklarende spørgsmål, så du får den bedste forudsætning for at vurdere, om det er det rigtige job for dig. I sidste ende skal det gerne være en win-win for både os og dig. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group Inden jobsamtalen er det vigtigt, at man genopfrisker indholdet i jobannoncen, således at man på bedste vis kan fortælle om sine kompetencer i forhold til jobbet. Desuden er det en god ide at søge information omkring virksomheden via hjemmesiden - det kan også være regnskabsmateriale. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering Inden jobsamtalen er det vigtigt, at man forbereder sig grundigt. Du skal læse dit CV, din ansøgning samt jobopslaget igennem og tænke over, hvordan du kunne bidrage til jobbet med dine faglige og personlige kompetencer. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss


Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Denmark

Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Carsten Søgaard, HR Direktør Region Syddanmark

Hvad bør nyuddannede være særligt opmærksom på? Fortæl om fritidsinteresser, studiejobs, projektarbejde og lignende til at understøtte de faglige og personlige kompetencer, som efterspørges i jobbet men oversælg ikke din erfaring. Vær ærlig og troværdig; når vi indkalder en nyuddannet til jobsamtale, er vi godt klar over, at du ikke har en masse erfaring med i bagagen. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland At vi som virksomhed godt ved, hvad det vil sige at være nyuddannet. Vi forventer ikke at man har erfaring eller kan det hele fra dag et. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC At det virker positivt, hvis kandidaten har haft et fritidsjob ved siden af sin uddannelse eller har brugt sin fritid på gode ting, hvad enten det er frivilligt arbejde, sport eller korsang, som man kan fortælle om til samtalen. Derudover giver det altid et meget positivt indtryk, hvis man kan mærke, at ansøgeren er oprigtig interesseret i det pågældende job og er villig til at yde en ekstra indsats. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S Nyuddannede har i sagens natur begrænset joberfaring. Men de har en masse andet. Fokuser på, hvad det er, du brænder for og har brændt for gennem din studietid samt hvad der kendetegner dig som person. Og tænk over, hvordan netop du kan bidrage til VELUX Gruppens fremtidige succes. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Agata Mathiasen, HR Consultant, FOSS

Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

At en ansættelse er en tovejs aftale. Som virksomhed skal der være en potentiel forretning i en ansættelse og som ansat skal man se sig selv udviklet gennem arbejdet for virksomheden. Det hænder, at nyuddannede glemmer virksomhedens primære interesse i ansættelsen og derfor taler sig selv ud af stillingen ved ensidigt at fokusere på egen gevinst. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Det vigtigt, at man ”sælger” de personlige egenskaber man har, som kunne være relevante for jobbet. Hvis man som nyuddannet har haft studiejobs, er det også en god ide, at fortælle hvad man har lært i disse jobs, som kunne være relevant i forhold til den stilling, man har søgt. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Hvad er et godt spørgsmål at stille, når man er til jobsamtale? Det vigtigste er at stille spørgsmål omkring noget, man reelt er interesseret i at vide noget om. Spørgsmål kan bruges til at få yderlige oplysninger om jobbet og organisationen og til at skabe en god dialog. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Det er altid godt at interessere sig for stillingens succeskriterier og fremtidsperspektiver. Desuden er det positivt, når man interesserer sig for afdelingen og de medarbejdere, man skal arbejde sammen med. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Der er ikke ét spørgsmål der er godt at stille. Som ansøger skal man også have noget med hjem. Så det er vigtigt, at man får stillet de spørgsmål, som er relevante for den enkelte. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering Der er ikke ét men mange gode spørgsmål - hvis blot de viser, at du har sat dig ind i virksomheden og jobbet, og du udviser oprigtig interesse og nysgerrighed. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Husker I en ansøger, som var god til en jobsamtale? Giv et eksempel. De nyuddannede ansøgere, som har gjort særligt indtryk ved jobsamtaler, har typisk været kendetegnet ved en god energi og vilje til at kaste sig ud i noget nyt. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Må man spørge om lønnen til en jobsamtale hos jer? Selvfølgelig må du spørge om lønnen. I slutningen af et rekrutteringsforløb vil det være helt naturligt at afstemme forventninger - også på dette område. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group Ja. Løn aftales individuelt og er derfor et naturligt element i samtalen. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

143


Forbered dig til jobsamtalen Indledning 1. Fortæl kort om dig selv. 2. Hvorfor søger du netop dette job? 3. Fortæl med dine egne ord, hvad du forestiller dig, at du skal lave i jobbet?

Din personlighed 4. Hvad er dine personligt stærke sider? Nævn tre af dem. 5. På hvilke områder ønsker du at styrke din personlighed? Nævn tre af dem. 6. Hvordan vil dine venner/familie beskrive dig? 7. Hvad synes du er mest interessant at lave? 8. Hvad synes du er mindst interessant at lave? 9. Beskriv en konfliktsituation, du har befundet dig i – hvad gjorde du for at løse konflikten? 10. Hvordan oplevede modparten den måde, du løste konflikten på? 11. Hvordan oplever du at modtage kritik fra andre? 12. Hvilke typer personer foretrækker du at arbejde sammen med? 13. Hvilke typer personer finder du irriterende at arbejde sammen med? 14. Hvilken rolle har du typisk i gruppesammenhæng? 15. Hvilket råd tror du, dine rigtig gode venner ville give dig med på vejen? 16. Er du et ordensmenneske? Beskriv. 17. Er du kreativ? Giv nogle eksempler. 18. Handler du analytisk eller intuitivt?

144

19. Er du impulsiv af natur? Giv eksempler. 20. Holder du af at fordybe dig? Giv eksempler. 21. Hvordan vil du beskrive dit temperament? 22. Opfatter du dig selv som en selvstændig person? 23. Holder du af at tale i forsamlinger? 24. Beskriv et menneske, du beundrer. Hvorfor beundrer du vedkommende? 25. Hvilke beslutninger er i dine øjne de vanskeligste at træffe? Og de letteste? 26. Hvad irriterer dig mest? Hvorfor? 27. Hvordan kommer din irritation til udtryk over for andre? 28. Hvad er du mest stolt af i dit liv? 29. Hvilke personlige egenskaber sætter du mest pris på? 30. Hvad har du gjort for at udvikle dig selv de sidste fem år? 31. Hvad laver du i din fritid? 32. Hvilke sportsaktiviteter deltager du i – om nogen? 33. Er du politisk engageret? 34. Er du socialt engageret? Aktivt? 35. Har du haft tillidshverv? Hvilke? Hvorfor påtog du dig dem? Hvilket udbytte fik du? 36. Hvordan foretrækker du at slappe af?

Din teoretiske baggrund 37. Hvad er dine fagligt stærke sider? 38. Hvor ønsker du at styrke dig selv fagligt? 39. Hvilket udbytte har du fået af din uddannelse?

Hvilke spørgsmål bliver man stillet som nyuddannet til en jobsamtale? KarriereVejviseren har spurgt personaleansvarlige i små og store, offentlige og private virksomheder for at kunne give dig svaret.

40. Hvorfor valgte du den studieretning, du valgte? 41. Kunne du bedst lide mundtlig eller skriftlig eksamen? 42. Hvad er den væsentligste ting, du lærte på dit studie? 43. Har du taget kurser i din fritid? Hvilke? Hvorfor? 44. Er du optaget af forskning og udvikling? Hvorfor? 45. Taler du andre sprog end dit modersmål? Hvilke og hvor godt? 46. Hvilke it-programmer har du erfaring med? Hvor god er du til at bruge dem? 47. Når du ser tilbage på dit studieforløb - er der så noget, du ville gøre anderledes?

Din praktiske baggrund 48. Har du haft studiejob? Beskriv det (opgaver/timeantal/ansvar). 49. Hvordan vil du beskrive dit sidste arbejdssted? 50. Fortæl om et par opgaver, du ikke har løst tilfredsstillende efter din egen mening. 51. Fortæl om et par opgaver, hvor du har haft succes. 52. Har du referencer fra tidligere arbejdsgivere?

Din rolle på arbejdspladsen 53. Hvad er betegnende for din måde at arbejde på? 54. Er der mennesketyper, du har svært ved at samarbejde med? 55. Hvilke typer mennesker arbejder du bedst sammen med?


56. Hvordan foretrækker du at arbejde – alene eller sammen med andre? 57. Holder du af at tænke langsigtet – planlægger du morgendagen? 58. Hvordan arbejder du under pres? Har du prøvet det? Beskriv. 59. Hvilke arbejdssituationer får dig typisk til at føle dig presset? 60. Hvordan kan dine omgivelser se og mærke på dig, at du er presset? 61. Hvad er dine erfaringer med projektarbejde? Hvad er din rolle typisk i en gruppe? 62. Synes du om at lede andre mennesker? 63. Fortæl om en vanskelig opgave, og hvordan du løste den. 64. Har du nogensinde grebet en opgave an på utraditionel vis? 65. Hvilke typer arbejdsopgaver trives du mindre godt med? Beskriv sådan en opgave. 66. Hvad motiverer dig? 67. Er du en ”fighter” for det, du mener, er rigtigt? Giv et eksempel. 68. Hvad kender du til vores virksomhed? 69. Hvad er dine forventninger til jobbet? 70. Hvilke forventninger har du til det sociale aspekt på arbejdspladsen? 71. Hvad er din indstilling til overarbejde? 72. Hvilke forventninger har du til din karriere i øvrigt? Og til dit liv? 73. Hvad kan få dig til at sige op?

76. Hvad tror du er afgørende for en persons succes i en virksomhed? 77. Hvad kan du tilføre vores virksomhed? 78. Hvilke kvalifikationer har du, som er afgørende for netop dette job? 79. Hvilke forventninger har du til en eventuel kommende chef? 80. Hvad tror du, der bliver henholdsvis det letteste og sværeste i dette job? 81. På hvilke områder skal en eventuel kommende chef være særligt opmærksom på at støtte dig? 82. Hvilke forventninger har du til løn?

Dine fremtidsplaner 83. Hvad er dine fremtidige uddannelsesplaner? 84. Hvor længe kunne du tænke dig at arbejde i vores virksomhed? 85. Hvad er dit endelige karrieremål? Når du bliver 30 år? 40 år? 60 år? 86. Har du overvejet, hvordan du vil holde din faglighed ajour? 87. Hvad lægger du mest vægt på i dit familieliv/din fritid? 88. Hvad er din civilstatus?

Afslutning 89. Er der noget, vi burde spørge dig om, som vi ikke har spurgt om? 90. Har du nogle spørgsmål til os?

74. Hvad syntes du bedst om i dit sidste job? Og mindst? 75. Hvad lærte du mest af i dit tidligere job?

145


Brug dine guldhistorier Læs også:

Guldhistorier i jobsøgningen – er de virkelig så vigtige? I dine succesfulde historier om tidligere bedrifter findes værdifulde informationer om dig og dine kvaliteter i dit kommende drømmejob. Kunsten er blot at få det interessante ’gravet’ frem og præsenteret på en – for dig – lukrativ måde.

Fra studiejob til fastansættelse /120

Fokusér din jobsøgning! /170

Så svaret til spørgsmålet er et klingende JA. Guldhistorierne er vigtige for profileringen af dig selv som værdig kandidat til et givent job. De skaber et bedre beslutningsgrundlag for virksomheden i deres rekrutteringsproces (da du synliggør din forventede adfærd i situatio-

ner, du vil blive bragt i, hvis du bliver ansat), og de hjælper med at matche krav til de kvaliteter, du repræsenterer. Men for at du kan præsentere dine guldhistorier på en succesfuld måde, skal du kende fremgangsmåden. Find situationer frem, hvor du tidligere har høstet succes og beskriv dem. Opbyg historien via STARK-modellen, læs senere i artiklen hvordan, og få gerne hjælp af andre til at få dine STARK-historier ’til at sidde lige i skabet’. Brug en af historierne i din ansøgning til at understøtte de kvaliteter, du fremhæver om dig selv. Hav resten af guldhistorierne klar til jobsamtalen, så du virker velforberedt og dermed kan perspektivere kompetencekravene fra virksomheden.

Hvad skal historierne matche? Når du som jobsøgende skal beskæftige dig med historier (fortællinger om din adfærd i specifikke situationer), skal de sige noget om, hvordan du vil håndtere situationer i jobbet, hvis du bliver ansat i virksomheden. Tilbage i 50’erne formulerede psykologen J. Flanagan, (1954) modellen om ’Critical Incidents’ om de nøglesituationer, et givent job indebærer. En af grundantagelserne i udvælgelsesprocessen er, at håndterer du disse nøglesituationer på en succesfuld måde, vil du være en succes i jobbet. En anden grundantagelse er, at vores situationsbestemte adfærd har en tendens til at gentage sig. Dermed forstås at hver gang du møder en ny situation, vil du håndtere den på nogenlunde samme måde som i en lignende situation førhen. Derfor interessen for situationsspecifik adfærd hos dem, der rekrutterer.

146


Storytelling er et centralt punkt i verdens mest træfsikre interviewmetode, det strukturerede interview. Så haps jobbet ved at gøre fortællekunsten efter. Lars Ulrik Jeppesen, Karrierekonsulent CA a-kasse

Trin 1: Sæt ord på dine guldhistorier ”Al begyndelse er svær”. Også når du skal spotte dine mest brugbare erfaringer og sætte ord på det, de siger om dig og din adfærd.

Gode ting at huske er: • Situationer/ansvarsområder/beslutninger du har truffet. • Hvad du helt præcis gjorde og tænkte i situationen. • Hvilke resultater du specielt gerne vil fremhæve. • Hvilken situationen du specielt gerne vil huskes for. • Hvordan du vil bringe det i spil en anden gang.

Trin 2: S-T-A-R-K-Modellen For at forberede dine guldhistorier kan du bruge STARK-modellen. Den består af forskellige faser (elementer), der skal indgå i dine guldhistorier. STARK står for SituationTask-Action-Result-Knowledge. Modellen er den mest udbredte model til jobinterview. Virksomheder anvender metoden til at indhente informationer om kandidaters adfærd i situationer. Her ser vi bare på modellen fra jobsøgers synsvinkel.

Forberedelsen Jeg møder ofte studerende med opfattelsen, at når de er kommet igennem første nåleøje og er blevet inviteret til jobsamtalen, kan de sagtens ’køre resten på rutinen’. Men ofte kommer de tilbage efter et jobinterview eller efter deltagelse i et seminar omkring jobinterviewet og siger: ”… der er alligevel en del, jeg skal hjem og se på inden mit næste interview”.

En væsentlig del af forberedelsen til dit næste jobinterview skal være at udarbejde STARK-historier på de centrale områder i jobbet. Brug max 50-100 ord til at beskrive hver af modellens 5 trin. Ofte er det en hjælp at opstille det i et skema. Når du bruger modellen i en jobsamtale eller til at fortælle om en erfaring (en anekdote) i en ansøgning, er det ofte action-delen og result-delen, der er interessante for virksomheden. Derfor er det en fordel at lægge vægt på de dele for at skabe de rigtige billeder, når virksomheden skal vurdere, om du er den rette kandidat til jobbet. En anden fordel ved at have forberedt dine guldhistorier er, at du vil virke mere rolig, mindre nervøs og mere i balance under interviewet. Fordi du ved, du har forberedt dig så godt som muligt. Det vil yderligere få dig til at virke mere overskudsagtig og med større selvtillid. Du vil også perspektivere nøglesituationerne i jobbet bedre, da det ikke virker som om, du spontant opfinder historierne.

Hvor kan du hente erfaringerne fra? Kompetencer kan du ofte overføre fra en kontekst til en anden. Så erfaringer fra sportsklubben, fra projektarbejde på uddannelsen eller i et tidligere job, foruden effekten, adfærden og læringen med succes anvendes i et kommende job og karriere. Steder du kan hente situationsbestemte erfaringer: • I projektarbejde på studiet, hvor du har ageret i forskellige teamroller.

• I den seneste præsentation på dit frivillige arbejde i sportsklubben, hvor du holdt et motivationsforedrag om, hvordan andre kan forbedre sine resultater. • Som leder af håndboldholdet af drenge og piger i alderen 10-14 år. Her har du fået erfaringer med at håndtere konflikter, men også i at være coach for den enkelte og give ham/ hende den motivation, de lige står og mangler. • Dit 6 måneders praktikophold på ambassaden i Mexico, hvor du arbejdede med at hjælpe danskere på gennemrejse og udbyggede dine analysekompetencer som del af en stor undersøgelse, Udenrigsministeriet gennemførte blandt ambassader i Syd- og Mellemamerika. • Dine rejseaktiviteter i Mellemøsten, hvor du har bevist dit værd ved at håndtere tilspidsede situationer med lokalbefolkningen, hvor sprogbarrieren var et særligt problem. • Familieaktiviteter hvor du har brudt ud af en rolle, du ellers spiller, og hvor du har skabt fantastiske oplevelser for hele familien ved de seneste 2 fætter-kusine sammenkomster. • Lønnet job (uanset branche) hvor du har arbejdet i forskellige service-sammenhænge og skabt særdeles gode salgs- og serviceoplevelser for kunder.

147


Trin 3: Anvendelse af STARKmodellen Som beskrevet tidligere er modellen meget anvendelig til at beskrive fortællinger fra dit liv – både i ansøgningen, men i særdeleshed under jobinterviewet.

Når du skriver ansøgningen Undgå at skrive trivialiteter og klicheer i ansøgningen. Til gengæld virker det effektfuldt at have en historie med, der kan belyse (eller understøtte) de ting (personligt eller fagligt), du fremhæver omkring dig selv i din ansøgning.

Under jobinterviewet Du skal i din forberedelse til jobinterviewet have afdækket de centrale situationer for jobbet, der er sandsynlighed for, at I kommer til at tale om under samtalen. Din forberedelse skal gå ud på at have beskrevet STARK-historier om disse, så du har dine guldhistorier ’på lager’ lige til at plukke og bruge. Hvis I taler om at være Målorienteret, er det historie A, du bringer i spil. Hvis det er Detaljefokus, er det historie C, du bringer i spil, etc. Den bedste måde at finde frem til de fleste af jobbets ’Critical Incidents’ er at gå igennem stillingsopslaget. Her vil du få en del af situationerne foræret via de forventninger og krav, virksomheden stiller til dine kvalifikationer.

Situation:

Beskriv en tidligere situation, der minder om en, du vil blive bragt i, hvis du bliver ansat i jobbet • Hvornår har du sidste gang skulle forholde dig til at være målrettet/at holde styr på mange detaljer/være udadvendt/være serviceorienteret…?

Task:

Beskriv de opgaver, du arbejdede med (de problemstillinger, du skulle forholde dig til) • Hvilke opgaver skulle du løse? • Hvad var de typiske problemstillinger? • Hvilke ansvarsområder havde du i situationen?

Action: (adfærd)

• Hvordan håndterede du situationen dengang? • Hvad gjorde du konkret i situationen? • Hvad var din aktuelle adfærd i den måde, du løste problemet på? • Hvad sagde du til de andre? • Hvilke overvejelser gjorde du dig? • Hvad havde du ønsket, du havde gjort?

Result:

Hvad lærte du af situationen, som du vil bruge i en lignende situation en anden gang? • Hvad blev resultatet af situationen? • Hvad blev løsningen på konflikten? • Hvor meget steg omsætningen/hvor meget faldt omkostningerne?

Knowledge:

Hvad lærte du af situationen, som du vil bruge i en lignende situation en anden gang? • Hvad vil du gøre anderledes en anden gang, hvis du havner i en lignende situation?

148


O G S E LV S TÆ N D IG R E T T Æ S K R Æ · IV IN G U S IN E S S -B E G O L E D E L S E · C O N S U LT · IT R · H M U N IK AT IO N M A R K E T IN G O G K O M · S U P P LY C H A IN M A N A G E M E N T · J U R A Ø K O N O M I O G F IN A N S

GET READY FOR

BUSINESS

VÆLG EN A-KASSE MED FOKUS PÅ ERHVERVSLIVET Du afslutter måske snart din uddannelse og drømmer om en karriere i erhvervslivet. Derfor kan det være en god ide at vælge en a-kasse, med den rette fokus på din faglighed. I CA har vi fokus på erhvervslivet, dig og din karriere. Derfor er vores kurser, rådgivning og andre medlemstilbud åbne for alle medlemmer – og det fede er, at du også kan bruge dem, e når du er i job. Bliv gratis studiemedlem allerede i dag, så du ikke misser 14-dages fristen.*

.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314

LÆS MERE PÅ STUDIEMEDLEM.DK * Har du været gratis studiemedlem i et år inden, du afslutter din uddannelse, undgår du karensperioden på en måned og sikrer dig herved en ekstra måneds dagpenge, hvis du skulle være ledig ved din dimission.


Nervøsitet ved jobsamtalen – brug den positivt Nervøsitet til jobsamtalen kender de fleste. For nogen kan nervøsiteten dog blive så voldsom, at den virker hæmmer. Men sådan behøver det ikke være. Lykke Pedersen, cand.psych., giver gode råd til, hvordan du bruger nervøsiteten positivt. Lykke Pedersen, cand.psych

Læs også:

HR-cheferne om jobsamtalen /142

Svedige

hænder og bankende hjerte. De fleste kender den nervøsitet, der kan melde sig til jobsamtalen. For nogen starter det allerede med en spænding, når indkaldelsen til samtalen dumper ind af brevsprækken. For andre melder den sig først, når man sætter sig i stolen foran ens – måske – kommende arbejdsgiver. Mange formår at styre balancen mellem nervøsitet og spænding. Men der er også mange, der oplever et sådant adrenalinchok, at nervøsiteten overtager styringen og er til så stor gene, at den sætter sine tydelige spor ved selve jobsamtalen.

Den ”gode” nervøsitet

Forbered dig til jobsamtalen /144

Overordnet findes to former for nervøsitet: Den gode og den dårlige. Den gode er tilstanden, hvor du er spændt og ”sat op” til at yde og præstere – og det er bestemt ikke noget dårligt tegn. Sommerfuglene i maven er kroppens signal om, at du er parat til at løse den forestående opgave. Den gode nervøsitet er faktisk tegn på, at du tager opgaven alvorligt, og det er ubetinget et godt tegn. For du SKAL være sat op, når du går til jobsamtaler. Ellers virker du ikke interesseret nok i jobbet – og det vil intervieweren hurtigt finde ud af. Det bliver aldrig rutine at gå til jobsamtaler uanset hvor mange, du bliver inviteret til gennem din karriere. Så er du virkelig interesseret i et job, vil du mærke nervøsiteten stige - selv ved jobsamtale nummer 100. På den måde kan den gode nervøsitet faktisk være med til at forbedre din præstation til samtalen.

Den ”dårlige” nervøsitet Nogle mennesker oplever også nervøsitet som utroligt hæmmende. Adrenalinen, som normalt er med til at forhøje præstationsniveauet, får i disse tilfælde systemet til at kollapse. Nervøsiteten har fået overtaget, og du har svært ved at mane til indre ro og besindighed. Forestil dig en enorm supertanker, der blot har lagt kursen og ikke er til at vende. Resultatet er, at tankerne flimrer, og du bliver forvirret og mister overblikket. Du har sværere

150

ved at formulere dig og glemmer måske, hvad du gerne vil sige. Dit hjerte begynder at banke, kroppen spænder og sveden pibler på panden, i håndfladerne og ned ad ryggen. I værste fald gør du et ynkeligt indtryk ved jobsamtalen.

Hvorfor opstår ”dårlig” nervøsitet? ”Dårlig” nervøsitet kan skyldes flere ting. Måske har du før været til en samtale, der gik dårligt, og som du fokuserer du på i stedet for at viske tavlen ren og tage nærværende samtale som en ny opgave. Undersøgelser viser, at der skal ti gode oplevelser til at udviske én dårlig. Du kan også opleve ”dårlig” nervøsitet, hvis du er underlagt et stort forventningspres – enten fra dig selv eller dine omgivelser. Søger du en stilling hos en eftertragtet virksomhed, hvor der er prestige i at arbejde, kan du nemt opleve at blive nervøs. Måske har din familie høje forventninger til din karriere, og så er du bange for at skuffe dem, hvis du ikke får jobbet. Derudover vil du muligvis opleve et større pres, hvis du kun er blevet kaldt til netop denne ene jobsamtale, selvom du har sendt måske ti ansøgninger. Billedet vil uden tvivl være helt anderledes, hvis du er indkaldt til ti jobsamtaler; så vil du sikkert ikke være så nervøs for, at denne jobsamtale glipper – for så er der jo ni andre ”skud i bøssen.” Men sådan ser billedet desværre ikke ud for de fleste. Det er derfor vigtigt, at du fokuserer på at komme nervøsiteten til livs.

Vær ikke nervøs for nervøsiteten Mange mennesker lider under illusionen om, at alle andre kan se, når de er nervøse. Flere nye forskningsresultater viser dog, at man stort set aldrig kan se på et menneske, hvor nervøs vedkommende er indeni. Hvis du har tendens til at blive meget nervøs, så husk på, at det faktisk ikke er sikkert, at intervieweren kan se det på dig. Desuden er den professionelle interviewer udmærket klar over, at mennesker bliver nervøse ved samtaler og tager det derfor ikke som noget negativt, så længe der ikke er tale om ekstremer.


Psykolog Lykke Pedersen giver dig her fem gode råd til, hvordan du håndterer den ”dårlige” nervøsitet ved jobsamtalen.

1. Vær godt forberedt

Opfordringen er klassisk. Det er altid godt at være velforberedt – både med hensyn til viden og spørgsmål om virksomheden. Men det er også vigtigt, at du er godt forberedt på at præsentere dig selv. Du kan forberede en 20 minutters ”salgstale,” som du holder for dine forældre eller venner. Kort sagt: overvej nøje, hvad du har på hjerte. Det er nu, du har muligheden for at sælge dig selv, så grib chancen!

2. Tænk progressivt

Se mulighederne for at give intervieweren en god oplevelse, så vedkommende husker dig som noget særligt. Se også jobsamtalen som en enestående chance, hvor du med en times god performance kan sikre dig dit drømmejob. Du skal tænke i muligheder og ikke begrænsninger. Du kan samtidig arbejde med at udvide din tryghedszone, så du ved i hvilke situationer, du har det godt, og hvornår du bliver utryg og nervøs. Tryghedszonen kan bedst beskrives som nogle mentale grænser, inden for hvilke du føler dig tryg og komfortabel. Udenfor derimod føler du dig utryg og usikker. Tryghedszonen bestemmes af flere forskellige omstændigheder - f.eks. din opvækst,

dine egne forventninger og det sociale miljø. De mentale grænser, du sætter for dig selv, er ofte bestemmende for din præstation. Udnyt jobsamtalen til at udfordre din tryghedszone, så den udvides for hver gang, du går til samtale.

3. Forbered din indledning grundigt

En god start giver oftest en god samtale. Det er derfor vigtigt, at du øver dig på at komme godt i gang med at tale med intervieweren. Tal om noget dagligdags, eller hvis du har læst en avisartikel om virksomheden for nylig, så kommentér den. Således får du også aktiveret intervieweren og får banet vejen for tovejs- frem for envejskommunikation. Det er for eksempel også helt legalt at sige, at du er nervøs, for på den måde får du måske løst op for noget af nervøsiteten. Det er i hvert fald ikke nogen god idé at forsøge at skjule, at du er nervøs – hverken indledningsvist eller gennem samtalen.

4. Vær positiv

Du skal tro på dig selv og på, at det hele forløber positivt - så får du selvtillid. Nervøsitet afhænger for det meste af dit selvværd, så

du bør gå ind til jobsamtalen med den forestilling, at du har noget værdifuldt, som virksomheden kan have gavn af. Husk også, at det sjældent ender med en katastrofe. Forestil dig det værste, der kan ske, og tænk over, hvordan du kan redde situationen. Men primært skal du fokusere på de gode ting: Saml på de gode oplevelser (gerne fra eksamen eller fra en oplevelse, du havde som kioskpasser på tanken, hvor du hjalp en kunde og klarede situationen godt) og prøv så vidt muligt at glemme de dårlige.

5. Acceptér din nervøsitet

Har du tendens til at blive meget nervøs, når du skal til jobsamtale, er dit første skridt faktisk at acceptere, at nervøsitet er en del af dig, når du skal præstere. Det er i de fleste tilfælde noget naturligt og gavnligt. Får du svedige hænder, så tag et lommetørklæde med i tasken. Ryster du på hænderne, så hold fast i stolekanten, så du får fornemmelsen af fast grund og tryghed. Er din vejrtrækning hurtig, så tag et par dybe indåndinger helt ned i maven. Lad være med at dulme nervøsiteten med alkohol eller medicin. Det gør det kun værre. Nervøsitet er en form for fobi. Den eneste måde at bekæmpe det på er ved at gøre det.

151


JEG FANDT MIT JOB I akademikernes jobbank

Kan virksomhederne finde dig? TIlføj din profil pü jobbank.dk


PIKANTE SPØRGSMÅL Til jobsamtalen kan du blive udsat for en række spørgsmål, som er ulovlige at stille - eller hvor det er ulovligt, at virksomheden lægger vægt på dit svar. Her en oversigt over nogle af de spørgsmål, du ikke er forpligtet til at svare på. Jon Finsen, forhandlingschef, Dansk Magisterforening

FEJLER DU NOGET?

Helbredsoplysninger

Læs også:

Ifølge loven om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet må en arbejdsgiver ikke stille spørgsmål vedrørende dit helbred. Hverken før, under eller efter din ansættelse. Arbejdsgiveren må altså ikke spørge, om du er sund og rask, om du lider af arvelige sygdomme, eller om hvor meget sygefravær du generelt har haft indtil nu.

Men…

Nervøsitet ved jobsamtalen brug den positivt! /150

Der er dog en undtagelse. Hvis der er tale om en (aktuel) sygdom, som har væsentlig betydning for, om du kan udføre dit arbejde tilfredsstillende, har du omvendt pligt til at oplyse det og svare på spørgsmål vedrørende sygdommen. Kontakt din fagforening, hvis du er i tvivl om, om du har pligt til at oplyse din sygdom eller ej. 100% test /156

ER DU GRAVID?

Graviditet og adoption Bliver du spurgt, om du er gravid, overvejer at adoptere, eller hvordan din generelle familieplanlægning ser ud, er det ikke lovligt. Det det er nærliggende at gå ud fra, at arbejdsgiveren vil bruge svaret til at vurdere, om det nu også er dig, han skal ansætte, når du går på et års barsel om syv måneder. Og det er ulovlig diskrimination. Derfor er du ikke forpligtet til at svare på spørgsmål om graviditet, adoption eller fremtidig familieplanlægning.

Men… Hvis du er kvinde og allerede ansat i en virksomhed, har du pligt til at oplyse din arbejdsgiver om dit forventede fødselstidspunkt senest tre måneder før din termin. En mandlig lønmodtager skal oplyse sin arbejdsgiver, hvis han ønsker at udnytte sin ret til orlov senest 4 uger før den forventede fødsel. Ønsker du at adoptere et barn, skal du så vidt >> muligt varsle dit fravær med de samme tidsfrister.

153


HVEM STEMMER DU PÅ?

Private forhold Loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. forbyder også virksomheder at forskelsbehandle dig på grund af bl.a. din race, din religion, dine politiske synspunkter, din seksuelle orientering eller din etniske oprindelse. Det gælder både i forbindelse med din ansættelse, og når du først er ansat hos virksomheden. Om du er medlem af en fagforening bliver også betragtet som en privat oplysning. Det er du derfor heller ikke forpligtet til at svare på.

Men… Hvis virksomhedens formål er at fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt, eller det er afgørende, at du f.eks. har en specifik etnisk oprindelse, kan det godt være lovligt, at arbejdsgiveren spørger ind til den slags forhold. I nogle tilfælde skal virksomheden dog på forhånd have indhentet en godkendelse hos Beskæftigelsesministeren for lovligt at kunne lægge vægt på kriteriet. Er du i tvivl om, om virksomheden bevæger sig på den rette side af loven eller ej, kan du spørge din fagforening til råds. Din kommende arbejdsgiver har også ret til at spørge til din privatøkonomi, bl.a. om du er registreret i RKI, hvis du skal arbejde i en særligt betroet stilling.

HVAD VIL DU HAVE I LØN?

Lønforhandling Mange nyuddannede synes, det er ubehageligt, at der bliver spurgt ind til, hvad de gerne vil have i løn. I den offentlige sektor er ansættelserne dækket af overenskomster, og det er som hovedregel fagforeningerne, som forhandler og indgår aftaler om løn. Du kan afvise at indgå i en lønforhandling og i stedet henvise forhandlingen om løn til din fagforening. I det private erhvervsliv er det som udgangspunkt dig selv, som forhandler løn. Men med henvisning til Funktionærloven kan du dog kræve, at lønnen forhandles af din fagforening.

Men… Husk, at løn ikke bare er det, der kommer ind på kontoen én gang om måneden. Løn er for eksempel også pension, ferie, overarbejde, vilkår under barsel og frynsegoder. Derfor er det også en god idé at researche op på den slags forhold, inden du spiller ud med et lønniveau. Læs mere om lønforhandling i artiklen: ”Bliv klogere på forhandling” på side 172. Inden du søger en bestemt stilling, bør du dog have gjort dig klart, hvilke lønforventninger du har. Overenskomster, lønstatistikker, vejledende minimumslønninger m.v. er i den forbindelse vigtige. Spørg din fagforening, som du også kan bede om at gennemgå din kontrakt, inden du sætter din underskrift.

Hvad gør jeg, når jeg får et ulovligt spørgsmål? Hovedreglen er, at det er helt i orden, hvis du afviser at svare på spørgsmålet. Bliver du stillet over for ulovlige spørgsmål eller spørgsmål, hvor der ikke må lægges vægt på svaret, kan det være en god idé i første omgang at svare med et modspørgsmål om, hvilken betydning, det har. På den måde kan du høre, om det handler om en af de grunde, der står nævnt oven over, og dels kan du undersøge arbejdsgiverens motivation for at stille spørgsmålet. Du har ret til at ”lyve”, hvis du føler, at du bliver afkrævet et svar. I længden er det dog ikke en særlig holdbar idé, fordi din chef måske finder ud af, at du har løjet, og det kan gå ud over jeres samarbejde.

154


Nyuddannet? DM hjælper dig Løn og ansætteLse Rådgivning om løn og vilkår på jobbet

Jobsøgning Gode råd og sparring på cv og ansøgning

Karriererådgivning Hjælp til nyt job og nye kompetencer

arrangementer Viden om højaktuelle emner

dm Procent Rabatter og fordelagtige tilbud

magisterJob Jobdatabase og jobagent

FagLighed og viden Arrangementer, artikler og inspiration

eFteruddanneLse Kurser og kompetencegivende fag

dm.dk/medlemskab


100% TEST Du kan møde forskellige test på forskellige tidspunkter i jobsøgningsprocessen. Her får du et ultra kort overblik over tre typer test, og hvor i jobsøgningsprocessen, du kan forvente at møde testen.

Læs også:

HR-cheferne om efter samtalen /158

Hvilken type er du? /10

156

De

fleste forventer måske først at blive testet i forbindelse med en jobsamtale. Men det kan starte langt tidligere. I 2012 havde flere og flere virksomheder forskellige typer af konkurrencer og test med på deres stande på karrieremesser, hvor virksomheden møder dig for første gang. Microsoft Development Centre Denmark udfordrede for eksempel de besøgende på IT Match Making på IT Universitetet med en konkret programmeringsopgave. Nordea udfordrede de studerende på DTU med nogle logiske opgaver under DSE-messen. Virksomhederne bruger det både til at lære dig at kende, men også til at fortælle om, hvad de lægger vægt på. Går du videre i din jobsøgningsproces og undersøger virksomhedernes hjemmesider, kan du også støde på test. Hos konsulentfirmaet McKinsey & Company kan du allerede her finde eksempler på test, du vil blive stillet overfor i et ansættelsesforløb. Her giver virksomheden dig blandt andet en forsmag på, hvad den lægger vægt på. De fleste test vil du møde, når du har søgt et job. Test kan forekomme både før og efter samtaler og nogle gange i forbindelse med en 2. runde af samtaler og udvælgelse. Du kan for eksempel blive testet i gruppeopgaver, hvor virksomheden observerer, hvordan du arbejder i et team. De mest almindelige test er individuelle test, hvor du får en elektronisk test, som du udfylder hos virksomheden eller hjemme. Du får som regel altid en personlig tilbagemelding på testresultatet. På side 156 uddyber otte HR-chefer, hvordan deres virksomheder bruger test i ansættelsesforløbet.

Selv efter, at du er ansat, kan du møde testforløb, som du og din arbejdsplads bruger som hjælp til at beslutte, hvordan du skal udvikle dig. Her er det ikke nødvendigvis traditionelle individuelle test. Læs for eksempel på side 77, hvordan ingeniør Thomas Ebdrup gennemgår et graduateforløb i Energinet.dk, der blandt andet ender med afklaring af, hvilke retninger han kunne vælge i virksomheden.

Typiske individuelle test: IQ-testen undersøger, hvordan vi tænker og opfatter ting og om vi kan gennemskue komplekse spørgsmål. Færdighedstest kan teste om du for eksempel kan stave, regne, om du kan engelsk, din aktuelle almenviden. Persontest undersøger dine personlige egenskaber, og kan for eksempel give en indikation af, at du er udadvendt, analytisk, administrativ mv. For hver af disse tre grupper findes der rigtig mange forskellige udgaver. Du kan nemt finde forskellige test på nettet, hvor du kan prøve, hvordan det er at udfylde de forskellige typer test.


Persontestens dilemma Psykolog Jane Bruun, ProPerson, har mange års erfaring som erhvervspsykolog fra rekrutterings- og konsulentbranchen. Hun peger her på, at du som jobsøger får mest ud af persontest, hvis tilbagemeldingen sker på en ligeværdig måde. Det kræver både, at personerne fra virksomheden, der giver dig tilbagemeldingen, er professionelle. Det kræver af dig, at du forholder dig aktivt til, om du er enig i tilbagemeldingerne, og til hvad der påvirker testforløbet og tilbagemeldingerne i dit tilfælde. Arbejdsgiverne tester og vurderer i stigende grad ansøgere og medarbejdere. Flere og flere faggrupper bliver testet. Samtidig bruger arbejdsgiverne mere og mere de ”tunge” personlighedstest. Dette understreger nødvendigheden af, at psykologer bidrager til at udvikle egnede metoder, test og formidler viden, for at støtte en forsvarlig anvendelse, af især personlighedstest. Det er en kompliceret sag at formidle et testresultat på en professionel og ordentlig måde. Derfor har vi i udformningen af ProPerson testsystem lagt vægt på, at formidlingen af resultatet til testpersonen sker på et ligeværdigt grundlag, som kan føre til en åben dialog, hvor resultatet bliver gennemskueligt. Det sker, at jobkandidater i lang tid har båret på en ubehagelig oplevelse, som følge af et uprofessionelt gennemført testforløb. Ofte har der manglet skriftlig dokumentation

eller dokumentationen har været svær at gennemskue. I sådanne situationer kommer resultat og tolkning let til at fremstå som en inappellabel sandhed om testpersonen. Som testperson er det vigtigt, at du har mulighed for at øge din viden om dig selv og opdage mulighed for udvikling, når du deltager i et testforløb. Jeg mener også, at det er vigtigt, at du som testperson får mulighed for i samtalen med konsulenten at påpege og drøfte de ting, du ikke forstår eller er uenig i. Dermed bliver der større ligeværdighed i situationen, og risikoen for overgrebsagtige situationer bliver mindre. Det kan også være en hjælp for dig at være opmærksom på, at udfaldet af testforløbet, du deltager i, bliver påvirket af omstændighederne omkring forløbet:

Personlighedstestens kvalitet Som med alt andet i livet er der også forskel på kvaliteten i persontest. Spørg f.eks. til hvilke særlige styrker der er ved den test, som arbejdsgiveren inviterer dig til at deltage i. Den skriftlige rapport kan også have forskellige kvalitetsniveauer.

Konsulentens kompetence Ligesom din erfaring og evne til at få noget ud af testen, spiller konsulentens kompetence en rolle. Konsulenten kan ofte spille rollen som arbejdsgiverens ”øjne” på kandidaten, men har også en forpligtelse til, at jobkandidaten får et brugbart udbytte af testforløbet.

Aktuelle livs omstændigheder Begivenheder i dit liv i den periode, hvor du bliver testet, kan påvirke den måde du svarer på. Måske svarer du anderledes end du ville have gjort 3 måneder tidligere eller 3 måneder senere.

Konteksten Den sammenhæng, testen bliver gennemført i, betyder også noget for forløbet. Forestil dig f.eks. hvilken forskel det ville gøre for dig i et testforløb, om du blev testet, fordi arbejdsgiveren var i tvivl, om de ville have dig til samtale, eller fordi de ville finde ud af, om du vitterlig er blandt de bedste 10 på dit område.

Personens erfaring med at blive testet Din egen evne til at få noget ud af testforløbet bliver bedre med træning. Hvis du før har prøvet at få tilbagemelding på test, har du måske allerede lært lidt om, hvordan du kan spørge ind til udviklingsmuligheder under tilbagemeldingen.

157


HR-cheferne om

EFTER jobSAMTALEN

Læs også:

Nervøsitet ved jobsamtalen brug den positivt! /150

Bruger I test i forbindelse med samtalen? Ja. Vi anvender 2 typer test - en profiltest og en evnetest. Sidstnævnte test fokuserer på evnen til at løse nye opgaver uden forhåndsviden. Formålet med at teste er at sikre en win-win situation for begge parter. F.eks. gennem match mellem de udfordringer en given stilling kan tilbyde, og de kompetencer en ansøger har. Dårlig match giver dårlig motivation og joboplevelse. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Ja, vi bruger personlighedstest. Testen bruger vi som et dialog-værktøj. Det hjælper os til at give os et billede af kandidaten og til at sikre, at vi når hele vejen rundt og får stillet alle relevante spørgsmål. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

100% test /156

Hos os handler anden runde samtale mere om din personlighed - der indgår en tilbagemelding på en test, som du har udfyldt online inden samtalen. Vi bruger SHL’s og Thomas International’s tests med det formål at sætte fokus på det personlige match imellem virksomhed og ansøger. Derudover skal du huske at tests er kun et supplement til samtalen og kun en del af den samlede vurdering. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss

Se videoen med HR-cheferne: hr.go.dk 158

Ja vi bruger som udgangspunkt altid en problemløsningstest og en personligheds test. Vi bruger tests fra Cubiks (PAPI, CIPQ, problemløsning m.m.). Testresultaterne giver et godt udgangspunkt for en uddybende samtale om præferencer, motivation, behov osv. Det er vigtigt at pointere, at de anvendes som dialogværktøj, ikke facit. Vi arbejder ikke med faste testprofiler, men vurderer altid individet samlet på baggrund af hele samtalen. Vi mener, at brugen af test giver en bedre rekrutteringsproces. Forventningsafstemningen mellem leder og medarbejdere bliver mere nuanceret. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC I nogle tilfælde bruger vi en personprofilanalyse, som ansøgeren udfylder online og efterfølgende får en personlig tilbagemelding på fra en af vores HR-konsulenter. Analysen bruges udelukkende som bidrag til en samtale om ansøgerens kompetencer og præferencer. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Ja, i VELUX Gruppen bruger vi typisk en personprofil og en omtankeprøve i forbindelse med 2. samtale. Afhængig af jobtype og niveau vælger vi nogle gange andre test. Testresultater er dog aldrig afgørende for en udvælgelse, men bruges som et omdrejningspunkt for en mere dybdegående samtale. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group


Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Denmark

Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Carsten Søgaard, HR Direktør Region Syddanmark

Er det en god idé at få begrundelse, hvis man får afslag efter en jobsamtale? Det er helt op til ansøgeren. Har ansøgeren brug for at få en snak med den rekrutterende leder om, hvorfor der blev givet et afslag, er man velkommen til at ringe. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Hos os vil du typisk få et mundtligt afslag med en begrundelse efter en jobsamtale. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Nej ikke som udgangspunkt. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

Er det en god idé at få begrundelse, hvis man får afslag efter en jobsamtale? Man er altid velkommen til at ringe skrive til den afdelingsleder, der har ansvaret for jobsamtalerne. Det giver feedback, som man kan anvende i fremtidige jobsamtaler. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S

eller haft god sine

Hos os ringer den rekrutterende leder normalt selv til kandidaterne og giver dem mundtligt afslag, hvis de har været til samtale. Dermed får man også mulighed for at spørge ind til årsagen. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Agata Mathiasen, HR Consultant, FOSS

Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Det er altid relevant at få feedback, men man skal også huske at sortere i denne feedback. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Hvad skal man gøre, hvis man modtager afslag på afslag uden at komme til samtale? Bed venner og familie og A-kasse om at give en feedback på ens ansøgning. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr. Hansen A/S Hvis du modtager afslag efter afslag uden at komme til samtale, så vil det være en god ide at få nogle andre øjne på din ansøgning og CV. Du kan søge vejledning og gode råd fra venner og bekendte fra studiet, som måske har haft større held med sin jobsøgning eller du kan henvende sig til en af de virksomheder, hvor du har ansøgt og fået afslag. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group Vurder om du søger det rigtige job i forhold til dine kvalifikationer, ønsker og personlighed. Overvej ligeledes om dine jobforventninger er realistiske. Sidst men ikke mindst: få hjælp til din ansøgning og CV - det hjælper tit at få et par andre øjne på. Årsagen kan også blot være, at du var i skarp konkurrence med andre dygtige kandidater – så op på hesten igen! Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

159


HR-cheferne om

KONTRAKTFORHANDLING

Læs også:

Bliv klogere på forhandling /172

Forventer I, at nyuddannede forhandler om løn og arbejdsforhold? Vi anvender et standard setup for nyuddannede - et setup som blandt andet indeholder 4 faste lønreguleringer de første 24 måneder. Tilbuddet indeholder desuden en garanteret uddannelsespakke. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Nej. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Bliv iværksætter – i dag /30

Nej, det gør vi ikke. Vi har fastsatte rammer for, hvilken løn vi tilbyder nyuddannede, og det fraviger vi ikke. Som nyuddannet mangler man stadig at dokumentere, hvad man egentlig kan levere i praksis, og det er denne erfaring som senere hen danner grundlag for, hvilken løn man er værd. Derfor differentierer vi først lønningerne, når man har lidt erfaring at basere det på. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC Løn forhandles med udgangspunkt i den gældende overenskomst. Dog er der selvfølgelig også plads til en individuel vurdering omkring lønnen. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark

Se videoen med HR-cheferne: hr.go.dk 160

Normalvis har vi rimelig faste vilkår for nyuddannede. Hvis de nyuddannede har relevant erfaring fra et studiejob, kan vi dog indgå i forhandling. Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Det er naturligt at have forventninger til lønog arbejdsforhold. Det gælder dog altid om at være realistisk, så forbered dig ved at danne dig et indtryk af arbejdsforhold og lønniveau, herunder eventuelle overenskomstforhold, generelt i branchen og i forhold til din uddannelse og erfaring. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Det er sjældent, vi oplever at nyuddannede begynder at forhandle om løn og arbejdsforhold. De fleste nyuddannede er som udgangspunkt mere optaget af, hvilke udviklingsmuligheder jobbet indeholder samt hvilken arbejdskultur, de kommer til at være en del af i VELUX Gruppen. Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Kan man som nyuddannet forhandle om ting som ferielængde, frynsegoder og efteruddannelse? Nej. Vi tilbyder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår og forventer derfor, at kandidaten er tilfreds med dette. Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S Generelt er forhandlingspositionen som nyuddannet ikke stærk, og man bør derfor overveje nøje, hvilke krav man forsøger at forhandle om, samt hvordan man præsenterer dem. Det er vigtigt, at man som nyuddannet har nogle realistiske forventninger samt at man bevarer en smule ydmyghed. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC


Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Denmark

Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

Lisbeth Kirk, Director, HR Business Partners & Development, Chr.Hansen A/S

Carsten Søgaard, HR Direktør Region Syddanmark

Nej ikke som udgangspunkt, da det allerede ligger i vores standardtilbud. Jens-Michael Simonsen, HR Director, Capgemini Danmark A/S Vi gør ikke forskel på nyuddannede og andre ansatte, når det kommer til forhandling af frynsegoder og andre vilkår. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss Ferielængde og frynsegoder er hos os sjældent noget man kan forhandle om. Vi lytter dog gerne til, hvis ansøgeren har forventninger til efteruddannelse. Nogle gange kan dette jo være til fælles fordel, hvis det er relevant Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering De fleste af disse forhold er standardiserede. Efteruddannelse er en naturlig del af en ansættelse og indgår i de udviklingssamtaler, du løbende har med nærmeste leder. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Ja, det kan man godt. Bl.a. efteruddannelse indgår som en væsentlig del af udviklingen af medarbejderne i regionen, så de altid har de rette kompetencer for at udføre deres arbejdsopgaver. Derfor vil der altid være fokus på bl.a. efteruddannelse og kurser. Det er også muligt at forhandle om f.eks. it-udstyr, mobil mv. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark

Agata Mathiasen, HR Consultant, FOSS

Ulla Plüger Michelsen, HR Manager, GEA Process Engineering

Bettina Mølgaard, HR Manager - Attraction & Recruitment, VELUX Group

Hvad skal man være varsom med at kræve? Det vil være en god ide at sætte sig ind i f.eks. lønniveauet for sin faggruppe, så man ikke fremsætter et helt urealistisk lønkrav. Men det handler også lige så meget om, at man har en selvindsigt og fornemmelse af situationen i forhold til f.eks. det fremsatte lønkrav. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark

Hvordan præsenterer man bedst muligt sine krav? Det er vigtigt, at man viser, at man har overvejet kravene nøje, og at der er en reel hensigt med de krav, man fremsætter. Hvis man er en ansøger med god selvindsigt og som ved, at man har de rette kompetencer og er dygtig, så er det i orden, at man fremsætter nogle krav. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark Hvis du har konkrete krav, som er afgørende for dig, er det vigtigt, at du præsenterer dem positivt og er realistisk. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Man kan som udgangspunkt stille de samme krav, som andre kan. Dog skal man være konkret omkring, hvad det er man ønsker og hvorfor, set i sammenhæng med den stilling, man søger. Man skal ikke være afvisende overfor en dialog omkring de krav, man fremsætter. Carsten Søgaard, HR direktør, Region Syddanmark

Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland

Som en rimelig pakke af reelle ønsker, som er afbalanceret med, hvad man som ansøger kan bidrage med til gengæld. Agata Mathiasen, HR Consultant, Foss

Hvilke ønsker og krav er gennemgående hos nyuddannede for tiden? Der stilles ikke så mange krav som tidligere, fordi konkurrencen om job er blevet hårdere. Men generelt oplever vi et ønske om kompetenceudvikling, varierede arbejdsopgaver, spændende projekter og en god balance mellem arbejde og fritid. Støtte og vejledning fra nærmeste leder og erfarne kollegaer efterspørges ligeledes. Pia Warming, HR Manager, Aalborg Portland Generelt set ønsker de nyuddannede selvfølgelig en rimelig løn og mulighed for efteruddannelse, men er også klar over, at der er mange om buddet, så vi oplever ikke, at ret mange forsøger at forhandle om den tilbudte pakke. Derudover giver det ofte sig selv, da vi netop er struktureret i pensionsordning, helbredssikring osv. samt har goder, der knytter sig til funktion og udnævnelsesniveau. Det kan de nyuddannede også godt forholde sig til. Hvis de spørger til specifikke forhold og får forklaret, at det er man hos os først berettiget til, når man sidder længere oppe i systemet, så forsøger de sjældent at trumfe det igennem, da der er en forklaring på, hvorfor vi siger nej. Louise Sjøntoft, Sektionschef, Human Resources, NCC

161


Lau Aaen om sin satiriske blog Dagpengeland.dk

Det var egentlig mest for sjov, at Lau Aaen startede sin satiriske blog Dagpengeland.dk, der handlede om, hvor absurd han mente, aktivering og dagpengesystemet var. Men før han vidste af det, og uden at have gjort noget for det, havde han flere tusinde lÌsere dagligt. Og nu har bloggen endda givet ham job.

162


Ud af Dagpengeland Læs også: Da Lau Aaen i efteråret 2010 startede på aktiveringskursus hos den private aktør Integro, var han mildest talt rystet. Rystet over undervisningen, undervisningsmaterialet og øvelserne, hvor unge akademikere under 30 år skulle lære at google og give hånd til en arbejdsgiver. Den nyuddannede cand.scient.adm. skrev nogle brokkemails til sine tidligere studiekammerater om oplevelserne på jobsøgningskurset, og det skulle blive de spæde startskridt til bloggen Dagpengeland.dk. ”Jeg sad på det kursus, og efter to timer tænkte jeg; det overlever jeg simpelthen ikke! Der blev ved at komme sindssyge figurer og absurde undervisningsmaterialer på bordet. Nogle gange måtte man simpelthen gå uden for døren og grine færdig. Jeg tænkte, at jeg måtte få fat i al materialet og få taget så mange noter som muligt,” fortæller 28-årige Lau Aaen.

Home Log in About me RSS Documentation Themes

Admin User name:

Tusindvis af læsere Kammeraterne syntes, at det var sjovt at høre om Lau Aaens oplevelser og opfordrede ham til at oprette en blog, så andre også kunne læse med. Hvad der startede som ren underholdning for en lukket skare af Lau Aaens venner og tidligere studiekammerater, udviklede sig til et kultfænomen i blogosfæren. Det første oplæg lagde han op i november 2010, og så gik det stærkt. ”Allerede efter en uge var der rigtig, rigtig mange læsere. Jeg fik mails ud af ingenting, og pludselig opdagede jeg også, at nogle havde oprettet en Facebook-fanside. Det var meget mærkeligt, da jeg overhovedet ikke havde gjort noget for at reklamere for bloggen,” fortæller han og tilføjer, at der i de mest travle uger har været 8.000-10.000 læsere på Dagpengeland.dk.

A-kasse, fagforening og dagpengene /166

Fokusér din jobsøgning /170

Password:

remember me Lost password? Create new blog

Ud af Dagpengeland Dagpengeland.dk spredte sig hurtigt videre til medierne og har skabt debat og røre både blandt politikere og ledige. Blandt andet fik Lau Aaens oplevelser den tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) til at udtale, at det var lige netop den slags kurser, man ikke ville have. Ironisk nok er Dagpengeland.dk ikke bare blevet kult, bloggen har også hjulpet Lau Aaen ud af dagpengesystemet. I dag skriver han klummer for både Ekstra Bladet og Information, samtidig med at han arbejder på at skrive bloggen om til en bog for Gyldendal. Derudover har produktionsselskabet Monday vist interesse for at lave en tv-serie baseret på bloggen. ”Jeg havde aldrig drømt om, at Dagpengeland.dk skulle få så meget opmærksomhed. Men lige nu er mit succeskriterium, at jeg ikke skal være på dagpenge. Og nu har jeg cirka det samme, som hvis jeg havde fået dagpenge. Så det positive er da, at jeg, som nok den eneste, faktisk fik et job ud af det jobsøgningskursus,” siger Lau Aaen.

163


Bliv headhuntet ”Det er klart, at der som headhunter er meget høje krav til etik og fortrolighed. Derfor bliver det af mange opfattet som et meget hemmelighedsfuldt erhverv. Og hvis man holder møder med en administrerende direktør i en stor virksomhed, er der selvfølgelig ingen, der må vide det,” fortæller Ulrik Bo Andersen. Han afviser dog, at headhuntere bruger falsk overskæg og mørke briller til at camouflere deres hemmelige ærinder. ”Vi er jo med på sidelinjen i erhvervslivet, så vi skal gerne ligne de mennesker, vi omgås. Derfor er headhunteruniformen bare et helt almindeligt jakkesæt.” Arbejde i det skjulte Men hvad laver en headhunter helt præcist? ”En headhunter er en, der er på evig jagt efter erhvervsfolk og dygtige talenter. Det er en, der hjælper virksomhederne med at optimere deres forretning, som har forståelse for kompetencebehovet og det at kunne matche behovet med de forskellige talenter,” forklarer Ulrik Bo Andersen og erkender, at det at være headhunter ofte er en lidt lyssky affære. ”Vores arbejde foregår tit i det skjulte. Vi analyserer virksomhederne og deres kompetencebehov, laver persontest på ledere og medarbejdere i organisationen, men også på den mulige kandidat til jobbet,” fortæller han og fortsætter: ”En typisk hverdag i en headhunters verden består af en masse møder og en masse telefonsamtaler. Der er måske to-tre møder i forskellige virksomheder, så er der typisk et par netværksmøder eller kaffeaftaler med mulige kandidater, og derimellem er der så en masse telefonsamtaler,” siger Ulrik Bo Andersen.

Talenter på sigtekornet Har du et særligt talent, kan det derfor godt være, at du kan komme i en headhunters søgelys – selv som nyuddannet, forklarer Ulrik Bo Andersen. ”Alle headhuntere er interesserede i talenter,” siger han og uddyber:

164


Headhunter Ulrik Bo Andersen fortæller her, hvordan han finder de helt rigtige medarbejdere til de virksomheder, der efterspørger hans skarpe øje for det perfekte match. Find også ud af, hvordan du selv kommer i headhunternes søgelys. Interview med Ulrik Bo Andersen, CEO i expuri.com

”Et erhvervstalent er for mig en person, som har et nærmest medfødt talent for en given stilling, han/hun er samtidig bevidst om det og er villig til at udnytte sit talent fuldt ud. Talent gør det altså ikke alene, man skal være bevidst om det og være villig til at sætte andre forhold og interesser til side for det.” Ulrik Bo Andersen vurderer også, at headhunting efterhånden er mere reglen end undtagelsen, når det kommer til ledelsesposter i erhvervslivet. ”Jeg ser headhunting som en helt naturlig del af erhvervslivets mekanismer. Folk ved godt, at det er sådan, det foregår. Og til de

”En headhunter er en, der er på evig jagt efter erhvervsfolk og dygtige talenter” lederstillinger og specialiststillinger, hvor der er brug for særlige kompetencer, tager man som regel headhunting i brug. Headhunting er en sikring af, at man kommer hele vejen rundt. Vi afdækker alt og ser på hvem, der er den bedste i den givne branche på det givne tidspunkt,” siger Ulrik Bo Andersen. Det bedste ved at være headhunter ifølge Ulrik Bo Andersen er, at man kommer tæt på en masse mennesker og er med til at hjælpe dem i deres karriere. ”Det er spændende at være sparringspartner for virksomhedsledere, og derudover kan jeg godt lide den selvstændige arbejdsform og dynamikken i jobbet – ikke to dage er ens.” Det værste er, hvis en kandidat springer fra tæt på målstregen. ”Hvis man ved, at man har det rigtige job til kandidaten, og man kan mærke at et skifte ville være godt for ham – så er det rigtig ærgerligt, hvis han får kolde tæer.”

Ulrik Bo Andersens råd til nyuddannede: 1. Tænk over, hvad du virkelig er god til – altså rigtig god og nærmest unik til. Det er vi alle på en eller anden måde, vi skal bare finde ud af det. Det er en blanding af faglige og personlige kompetencer. 2. Når du har fundet ”de vise sten” – (det kan faktisk tage årtier, men jo tidligere man prøver, jo bedre), så ved du hvilket job, du skal gå målrettet efter. 3. Du kan blive i tvivl om du nu er på rette vej eller ej – så godt kender du jo endnu ikke erhvervslivet, og der er jo masser af muligheder – men forbliv målrettet.

Sådan bliver du headhuntet Find ud af hvilke headhuntere, der begår sig i din branche og netværk. ”Kontakt os! Nogle har måske lidt berøringsangst med at kontakte headhuntere, men vi vil gerne kontaktes. Man kan sende os et CV eller ringe til os, så kan vi gennem en telefonsamtale pejle os ind på, hvem personen er”. ”Opdater dit CV på LinkedIn og kontakt også relevante headhuntere på den måde. Sæt dig i det hele taget godt ind i LinkedIn`s muligheder. Det er dit suverænt største udstillingsvindue for headhuntere og researchere”.

4. Se på jobportalerne, hvilke headhuntere eller beslutningstagere, der typisk arbejder i dit talentfelt. Kontakt dem systematisk og fortæl din historie. Jo mere afklaret du er, og jo mere stålfast du er på din karriere, des større indtryk gør du. 5. Når nu du ved, hvad du er bedst til, er der jo ingen anden vej – du SKAL have overbevist headhunteren eller beslutningstageren – og det er der ingen grund til at skjule for dem. 6. Hvis du virkelig ”brænder igennem” hos headhunterne, vil de hjælpe dig på vej og formidle netværk og relationer, selvom de sandsynligvis ikke har stillinger for nyuddannede.

165


A-kasse & fagforening Er du også i tvivl om, hvad forskellen på en fagforening og en a-kasse er? Eller ved du, hvordan du får udbetalt dine dagpenge? Karrierevejviser giver her en guide til A-kasser, fagforeninger og dagpenge. Læs med og bliv klogere. Niels Bjerre, forsikringschef i Akademikernes A-kasse

1. Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er en privat forening af lønmodtagere og/eller selvstændige, som du frivilligt kan være medlem af. Bliver du ledig, har du mulighed for at få dagpenge fra a-kassen, ligesom den bidrager til, at du hurtigst muligt kommer retur til arbejdsmarkedet.

2. Hvad kan en a-kasse tilbyde?

Ud over at udbetale dagpenge kan a-kassen f.eks. tilbyde: Rådgivning om jobsøgningen Råd om karriere- og kompetenceudvikling Målrettede kurser og mulighed for personlig coaching Frivillige jobtilbud, der matcher dine faglige kompetencer (nogle a-kasser, fx Akademikernes A-kasse) Dagpenge i op til tre måneder, hvis du søger job i et andet EØS-land

3. Hvilken a-kasse kan/skal jeg være medlem af?

Valget af a-kasse kan afpasses, så det matcher dine personlige behov, herunder medlemskreds, kontingent og servicetilbud. I Akademikernes A-kasse (AAK) er vi for eksempel specialister i højtuddannede.

4. Hvad koster det at være medlem af en a-kasse?

Medlemskab af en a-kasse ligger i gennemsnit på 420 kr. om måneden, men tjek markedet, for prisen varierer fra a-kasse til a-kasse.

166


5. Kan jeg trække kontingentet fra i skat? Ja, a-kassekontingent er fradragsberettiget.

6. Hvordan får jeg dagpenge?

Som nyuddannet skal du først og fremmest melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse. Du skal udfylde og sende en ledighedserklæring fra din a-kasses hjemmeside. Desuden skal du første ledigdag melde dig ledig hos jobcenteret på jobnet.dk. Her skal du også udfylde dit CV senest en måned efter, du bliver ledig.

7. Hvornår kan jeg få dagpenge?

Som nyuddannet kan du ikke få dagpenge den første måned, efter at du er færdig med din uddannelse – med mindre, du været medlem af en a-kasse i mindst 1 år under studiet. I så fald kan du få dagpenge fra første dag som ledig. Du skal dog huske at melde dig ind i din a-kasse igen som nyuddannet senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen.

8. Hvad er dagpengesatsen p.t.?

I 2013 er dagpengesatsen for dimittender ca. 14.235 kr. per måned.

9. Hvad sker der, hvis jeg bliver arbejdsløs uden at være i en a-kasse?

Hvis du bliver arbejdsløs uden at være medlem af en a-kasse, er der ikke mulighed for at få dagpenge. Hvis du ikke kan forsørge dig selv, kan du søge kontanthjælp på social- og sundhedsforvaltningen i din bopælskommune, men her er ingen økonomisk støtte at få, hvis du har formue for eksempel i form af bolig eller bil eller er gift med ægtefælle, der har job.

10. Hvor får jeg vejledning om jobsøgning?

Ud over individuel sparring arrangerer mange fagforeninger og a-kasser jobsøgningskurser, workshops, temamøder, erhvervsintroducerende kurser og lignende.

11. Hvad er en fagforening?

Det er en forening af personer, som arbejder eller er uddannede inden for et bestemt fag eller fagligt område. Fagforeningens hovedformål er at tage sig af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, så de bliver mest gunstige for medlemmerne.

12. Hvad koster det at være medlem af en fagforening?

Kontingentet varierer en del fra fagforening til fagforening. Hos de fleste akademiske fagforeninger ligger kontingentet på under 1.000 kroner i kvartalet.

13. Kan kontingentet til fagforeningen trækkes fra i skat?

Ja, kontingentet til fagforeningen er fradragsberettiget op til 3000 kr. om året.

14. Hvad kan en fagforening tilbyde?

• Råd og vejledning, når du søger job • Gennemgang af din ansættelseskontrakt, når du får nyt job samt vejledning om lønniveau. • Kurser, netværkstilbud og lignende. • Individuel rådgivning ved eksempelvis fyring eller opsigelse samt juridisk støtte. • Råd om karriere- og kompetenceudvikling. • Adgang til faglige foreninger og netværk. • Kontante medlemsfordele som for eksempel forsikringer, rabatordninger til diverse arrangementer m.m.

15. Hvordan kan jeg bruge fagforeningen ved lønforhandlinger?

Fagforeningen hjælper dig med at finde ud af, hvad netop du som nyuddannet kan forvente at få i lønningsposen. Mange fagforeninger udarbejder en årlig lønstatistik. På samme måde kender fagforeningen også til lønforholdene for en medarbejder, der har været ansat i en længere periode og kan således assistere dig ved en lønforhandling eller et jobskift.

16. Hvordan kan fagforeningen/ a-kassen hjælpe mig i tilfælde af opsigelse?

Bliver du opsagt, kan fagforeningen hjælpe dig med at undersøge, om de gældende love og eventuelle overenskomster er overholdt. Hvis din arbejdsgiver går konkurs, kan din fagforening tage hånd om det praktiske og juridiske. A-kassen hjælper dig økonomisk i form af dagpenge og hjælper dig med at komme i arbejde igen.

17. Hvilken fagforening skal jeg vælge?

Det er mest optimalt hvis, du vælger en fagforening, der optager den faggruppe, du tilhører som studerende eller medarbejder. Nogle optager alle uanset faglig baggrund.

18. Er det frivilligt at blive medlem af en fagforening

Ja. Det er ikke lovpligtigt at være medlem af en fagforening, men du kan blive ansat et sted, hvor alle medarbejderne er organiserede og tager det som en selvfølge, at du også bliver det.

19. Kan min arbejdsplads afgøre, hvilken fagforening jeg skal melde mig ind i?

Nej. Men i flere virksomheder vælger mange at være organiserede i den samme fagforening.

167


Fra studie til a-kasse - trin for trin Meld dig helst ind i en a-kasse som studiemedlem senest et år, inden du dimitterer. Så slipper du for at vente en måned på at få dagpenge. Hvis du er under 30 år, er medlemskabet i nogle a-kasser som eksempelvis Akademikernes A-kasse, gratis. Som nyuddannet skal du dog senest melde dig ind i a-kassen 14 dage efter bestået eksamen – også selvom du allerede er studiemedlem. Det gør du lettest via a-kassens hjemmeside. Er din afsluttende eksamen mundtlig, regnes denne eksamensdag for dimissionsdag. Er den skriftlig, er dimissionsdagen, når du modtager resultatet af din opgave. Afslutter du med speciale/hoved opgave, og har du afsluttet al anden studieaktivitet, er din dimissionsdag den dag, du modtager en forhåndsgodkendelse fra vejleder og censor.

Akademiske A-kasser Der findes fem a-kasser, der primært henvender sig til højtuddannede. Akademikernes A-kasse (AAK) www.aak.dk A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS) www.ajks.dk CA a-kasse – for ledere og økonomer (CA) www.ca.dk Ingeniørernes a-kasse (IAK) www.iak.dk Magisternes A-kasse (MA) www.ma-kasse.dk

Tilmeld dig jobcenteret på den første dag, du er ledig – gør det på jobnet.dk

Akademiske fagforeninger Udfyld og send hurtigst muligt en ledighedserklæring fra din a-kasses hjemmeside.

Hvis du arbejder på nedsat tid (f.eks. et studiejob, som du ønsker at beholde), kan det være nødvendigt, at du sender en frigørelsesattest til a-kassen. Læs mere på a-kassens hjemmeside eller kontakt a-kassen. Frigørelsesattesten kan du printe fra din a-kasses hjemmeside.

Udfyld dagpengekortet for alle dage – også lørdage og søndage – og send det til a-kassen den næstsidste søndag i måneden. Som oftest vil du have mulighed at logge ind på din a-kasses hjemmeside og gøre det elektronisk.

Herefter sætter a-kassen pengene ind på din Nemkonto og sender dig en udbetalingsspecifikation.

Der findes mange forskellige fagforeninger. Nedenfor er de 5 største fagforeninger for akademikere. Dansk Magisterforening (DM) Repræsenterer primært kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. www.dm.dk Danmarks Jurist- og Økonomiforbund (Djøf) Repræsenterer primært kandidater og studerende inden for områderne jura, økonomi og samfundsvidenskab. www.djoef.dk IDA Repræsenterer primært kandidater og studerende fra tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. www.ida.dk Dansk Journalistforbund Repræsenterer primært kandidater og studerende inden for journalist- og kommunikationsuddannelser. www.journalistforbundet.dk Kommunikation og sprog Er en uafhængig fagforening med fokus på det faglige felt inden for kommunikation og sprog. www.kommunikationogsprog.dk

168


Fokusér din jobsøgning Jobsøgning kan gå så hurtig, at man ikke når at finde ud af, om det er det rigtige job, man er på vej ind i. Brug derfor tid på både at blive klogere på dig selv og på din drømmevirksomhed, så du kan finde den helt rigtige arbejdsplads for netop dig. Af Karin Ingemann Rose Kolding, CBA og cand.mag., teamleder Strategi og udvikling, Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Læs også:

Det er vigtigt at lære sine egne kompetencer og ønsker at kende inden at man skal ud og søge drømmejobbet. Ingen brancher eller arbejdspladser ligner hinanden, og det er derfor vigtigt at vide hvad man ønsker i sit arbejde, og hvad man selv kan tilbyde, for det kan koste ærgrelse, tid og økonomi at kaste sig ud i det forkerte job.

Jobsøgningen starter på studiet /118

Efterspurgte uddannelsesretninger /184

Hvad får dig til at blomstre? Medarbejdere er forskellige. Det, der får den ene medarbejder til at springe glad af sted om morgenen med tanke på de opgaver, der venter, får måske en anden til at slæbe sig af sted, træt ved tanken om det, der venter i løbet af dagen. Du kan gøre dig selv en stor tjeneste ved at kortlægge, hvad det er for nogle opgaver, hvilken type samarbejder og hvilke arbejdspladskulturer, der får dig til at blomstre og yde dit bedste. Gå naturligvis efter det, der får dig til at blomstre, fordi det giver liv og gode muligheder i jobbet. Det kommer tydeligt til udtryk under en jobsamtale, når du får givet et godt indtryk af dit personlige potentiale, og det gør du, når du er bevidst om, hvad du kan gøre for at blomstre i jobbet. Det viser overskud og selvindsigt, som vil være en gevinst for dig i jobbet og dermed også for arbejdsgiveren.

… og hvordan vil du egentlig arbejde? Du tænker måske pr. refleks, at job er 37 timer om ugen. Men du har andre valgmuligheder at tage stilling til. En kandidatundersøgelse fra 2009 fra RUC viser, at mere end halvdelen af en årgang dimittender får projektansættelse, vikariater eller lignende i det første job. Anden ansættelse er derimod ofte en fastansættelse. Der kommer stadig flere fleksible og ”utraditionelle” jobtyper til. Det kan måske hjælpe dig til at komme igennem på til en arbejdsplads, at du tilbyder din arbejdskraft i den rigtige dosis.

170

… og passer arbejdspladsen til dig og dine kompetencer? Som fundament for en målrettet ansøgning kan du med fordel opbygge en grundig research af arbejdspladsen. Du kan skabe dig et overblik over virksomhedens ejerforhold, økonomi og produkter via diverse virksomhedsdatabaser. Den viden er god at have, inden du kaster alt dit hjerteblod ind i en ansøgning til netop den virksomhed. For det kan måske resultere i, at det job, du troede var et drømmejob, mister noget af glansen. Ved at analysere virksomhedens hjemmeside kan du finde ud af, hvordan virksomheden ser sig selv og dermed få en indikator på kulturen i organisationen. Du kan også bruge dit eget personlige netværk til at få informationer om virksomheden f. eks. via LinkedIn. Og du kan også forsøge at finde ud af, om der er mulighed for at møde virksomheden ved en virksomheds- eller karrieremesse, åbent hus-arrangementer og lignende.

… og hvilke arbejdspladser kan du overhovedet vælge imellem? Der er over 200.000 arbejdspladser alene i Danmark. Hvis du ikke gider at starte alfabetisk, skal du måske undersøge, hvor andre med din uddannelse arbejder. På candportalen.dk kan du se, hvor over 230.000 højtuddannede har fået job. Tallene bygger på de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Her kan du følge, hvordan jobbene fordeler sig i landet og jobtyper for alt fra biologer og etnografer til sociologer og ingeniører. Når du har orienteret dig i, hvor de fleste af dine fagfæller arbejder, har du et godt udgangspunkt for at zoome ind på de relevante arbejdspladser. Det kan faktisk også være et argument som nyuddannet, at arbejdspladsen før har ansat folk med din uddannelse. Et godt råd er også, at du læser dit eget CV igennem. Hvor har du været i praktik? Hvor har du haft studiejob? Hvilke virksomheder har du skrevet projekter for. Der er meget stærk tendens til, at virksomheder en forkærlighed for at ansætte kandidater, de før har haft et samarbejde med.


Hvad er/var dit ansættelsesforhold i dit første job? 47%

Fastansat Projektansat / tidsbegrænset ansat

32%

Ansat i vikariat

13%

Asat med løntillskud

8% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kilde: Kandidatundersøgelsen fra RUC 2007

Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/ organisation, hvor de havde et...? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Praktikforløb

Studiejob RUC

Projektsamarbejde AU

Kilde: Kandidat- og aftagerundersøgelsen 2008-2009 fra AAU & Kandidatundersøgelsen fra RUC 2007

”Klarlæg dine egne værdier, kompetencer og udviklingspotentiale, inden du går til jobsamtale og forhandling med din kommende arbejdsgiver.”

171


Bliv klogere på forhandling Når du og en kommende arbejdsgiver sidder ved forhandlingsbordet, er det ikke kun det månedlige beløb, der bliver overført til din Nemkonto, du kan forhandle om. Karrierevejviseren giver dig her en forsmag på, hvad du kan forhandle dig frem til – og ikke mindst hvordan du gør det.

Læs også:

A-kasse & fagforening /166

HVAD KAN DU FORHANDLE DIG TIL?

om du har aftalt en sådan ret til løn under barsel med din arbejdsgiver.

Løn

Kurser

Din første lønsats har stor betydning. For det er den, din arbejdsgiver – og muligvis kommende arbejdsgivere – vil vurdere din lønstigning ud fra, idét en lønstigning oftest er en procentvis stigning. Er du i tvivl om, hvad den gennemsnitlige lønindkomst er for din faggruppe, kan du kontakte din fagforening.

Pension Som nyuddannet kan det være svært at forholde sig til pension allerede nu. Alligevel er det nyttigt at se nærmere på, om din pension er en del af din løn. For er den ikke det, har du endnu et punkt på din forhandlingsplan. Forbered dig til jobsamtalen /144

Arbejdstid Arbejdstiden varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Nogle steder er en arbejdsuge på 35 timer, hvor den på andre kan være 39 timer. Arbejdstiden kan derfor være relevant at forhandle med. Forhandlingsemner kan for eksempel være frokost, flekstid, hjemmearbejdsdage og overarbejde.

Ferie/feriefridage/omsorgsdage Ifølge ferieloven har du krav på fem ugers ferie med fuld løn, hvis du har været ansat i et helt kalenderår. Udover fem ugers ferie har mange virksomheder også feriefridage og omsorgsdage i deres ansættelsesaftaler. Det er særligt dem, du kan have med i overvejelserne ved forhandlingsbordet.

Graviditet og barsel Mænd og kvinder har ret til orlov grundet graviditet og barsel. Om du får udbetalt løn under orloven, er derimod afhængig af, hvilken overenskomst du er ansat under, eller

172

Selvom du som nyuddannet har den nyeste viden inden for dit fagområde, kan det være, du i dit job har brug for at supplere med viden fra andre områder. Vær derfor opmærksom på, om virksomheden tilbyder at udvikle deres medarbejdere via kurser – og hvis ikke, er det noget du kan tage med til forhandlingsbordet.

Fryns Endelig er der alt det løse, som er værd at tænke igennem, inden du forhandler løn med din arbejdsgiver. Faktisk kan der være mange penge at spare via de såkaldte frynsegoder såsom fri mobiltelefon, betalt internetforbindelse, PC, hjemmearbejdsplads, fri avis, betalt transport eller betalt frokost. Alle disse ting er med til at højne din løn, selvom de ikke står læselige på din lønseddel. Derfor bør du regne dem med, når du skal vurdere virksomhedens løntilbud/-forhandling.

HVORDAN GØR DU? Karrierevejviseren har talt med forhandlingsekspert, Keld Jensen, som her giver råd til den nervepirrende samtale ved forhandlingsbordet.

Find dit udgangspunkt, målsætning og smertegrænse Inden du træder ind i forhandlingslokalet, skal du have forberedt et udgangspunkt, en målsætning og en smertegrænse. Udgangspunktet er sådan, som situationen er lige nu. Målsætningen er det, du gerne vil opnå samlet set, og smertegrænsen er dér, hvor du ikke vil acceptere stillingen eller i værste


fald sige op, hvis ikke du får opfyldt dit krav. Kender du ikke de tre faktorer, er du faktisk diskvalificeret til en forhandling.

Variabler Du kan forberede forskellige variabler, du vil forhandle om fx løn, pension, uddannelse eller ferie. Det handler om, at være kreativ. For jo mere du forhandler på samme tid, desto større succes får du.

Vælg strategi Alt for mange forhandler kun på løn og bruger det, der hedder nulsum-strategi. I nulsum vil den ene automatisk få mere, mens den anden vil få mindre. Og det fører hurtigt til, at man sidder og diskuterer frem og tilbage. Bruger man den strategi, der hedder smartnership, tænker man ikke kun på, hvad man selv får ud af det, men også hvad modtageren får ud af det. Man forhandler altså om noget, der er en gevinst for dig og samtidig er en mindre omkostning for arbejdsgiveren. Det kan være en bonus, som arbejdsgiveren kan trække fra i skat, en videregående uddannelse eller ekstra ferie. Det kan være forhandlingsvariabler, der måske er mere værd end lønstigning, men som koster arbejdsgiveren mindre.

Forbered en agenda Dem, der har en velforberedt agenda, har større sandsynlighed for en succesfuld forhandling. Du skal derfor gøre det klart, hvad det er, du gerne vil tale om allerede i starten af samtalen. Agendaen er spillereglerne for forhandlingen og du skal have fokus på den.

Skab en relation Det er en god idé at skabe en relation til din arbejdsgiver, så du ikke bare går direkte ind og starter forhandlingen. Sørg for at skabe en god stemning ved at small talke lidt.

Undgå chefens kontor

Brug spørgsmål

Finder forhandlingen sted på arbejdsgiverens kontor, giver du denne en umiddelbar hjemmebanefordel. Find derfor et mødelokale eller et andet sted, hvor I begge er neutrale. Derudover giver det bedre resultater, hvis samtalen finder sted om et rundt eller ovalt mødebord, end hvis du sidder ved et kvadratisk og konfronterende bord.

Mange tror, at man skal have forberedt en masse argumenter. Men det er i virkeligheden ét skridt frem og to tilbage, fordi det virker som et forsvarsværk. I stedet skal man bruge spørgsmål, som modtageren selv skal besvare. Fx ’hvordan oplever du min indsats?’, ’hvordan synes du, jeg skal belønnes for det?’ eller ’hvordan oplever du, min indsats er i betragtning af, jeg har været her i nogle år?

Vær ærlig uden at være naiv Vær altid åben, ærlig og transparent, når du forhandler. Lad vær med at spille hasardspil, hvor du holder kortene tæt ind til kroppen, bluffer eller lyver. Arbejdsgiveren eftertjekker formentlig informationer. Så viser dét sig, at det, du siger ikke er korrekt, er tilliden brudt. Omvendt skal du ikke være naiv og afsløre din smertegrænse med det samme, for så vil arbejdsgiveren automatisk give dig dit laveste krav.

Skab tillid Din personlighed og evne til at skabe tillid er afgørende for en succesfuld forhandling. Både i forhandling og i det generelle erhvervsliv gælder 15/85-reglen. Den går ud på, at 15% af årsagen til succes er baseret på faglig erfaring, uddannelse og anciennitet, hvor 85% er baseret på human engineering. Altså evnen til at forhandle, kommunikere, være vellidt og skabe tillid.

Undgå skambud Skambud er, hvis du beder om noget urimeligt. For eksempel ved at bede om en lønforhøjelse på 10 procent, hvis virksomheden har haft en 15 procents nedgang. Gør du det, vil du bare skabe distance og forringe seriøsiteten af forhandlingen. Sørg i stedet for at forhandle inden for de rammer, der er til rådighed.

Undgå eftergivenhed Det er vigtigt, at du ikke er eftergivende. Du skal ikke bare acceptere ét tilbud. Hvis chefens første bud er at give dig 4 procent i lønstigning, skal du ikke bare sige ’tak det lyder fint’. Gør du det, vil det have konsekvens for næste gang du, sidder ved forhandlingsbordet, for så vil chefen tænke ’sidste gang accepterede hun med det samme, nu skyder jeg lidt lavere’. Når du forhandler, skal du altid stille et modkrav. Hvis du er tilfreds med de 4 procent, kan du sige, at du gerne vil have et kursus oveni. Det er ikke for værdiens skyld, men mere psykologien i det.

Sæt dig i modpartens situation Mange forhandlere i den vestlige verden er alt for egoistiske. Vi har en tendens til at tænke ”det jeg skal opnå er…, eller hvad er min risiko.” I virkeligheden skal man vende den helt om og sige: ”Hvad er det, der kan være en gevinst for min modpart? Hvad har det af ulemper? Og hvad har det af omkostninger? Sætter man sig i modpartens situation, lykkes forhandlingen generelt bedre.

173


Get work in Denmark 174

Welcome to Denmark! To help you getting started on finding work in Denmark, we have indicated some relevant paths below, and some of the relevant authorities to contact.

Entering the Danish labour market Nordic citizens of Finland, Iceland, Norway and Sweden are free to enter, reside, study and work in Denmark. If you want to stay in Denmark for more than six months, you have to apply for a civil registration number (’CPR number’) at the Citizen Service in your municipality. Further information can be found at newtodenmark.dk and workindenmark.dk EU/EEA-citizens and nationals of Switzerland - are also free to enter, reside, study and work here. However, if you want to stay in Denmark for more than three months, you will have to apply for a registration certificate at your Regional State Administration (’Statsforvaltning’). Subsequently, you must apply for a civil registration number (’CPR number’) at the Citizen Service in your municipality, if you plan on staying for more than six months. After graduation you may stay in Denmark for up to six months to look for a job. Further information can be found at statsforvaltning.dk and workindenmark.dk Citizens from the rest of the world are generally not allowed to enter, reside, study and work in Denmark without a visa, residence or work permit. When you graduate from an institution of higher education in Denmark, you may stay here for up to six months to look for a job. Your residence

permit must be valid for an additional six months after you graduate. If you have not previously been granted an extension to your permit, you can apply for it at The Danish Immigration Service. When you find a job in Denmark, your employer must apply for a work permit at The Danish Immigration Service on your behalf.

Work while studying As a Nordic, EU/EEA or Swiss citizen, you do not need a work permit and there are no restrictions to the number of hours you can work in Denmark while you study. Students from the rest of the world may work in Denmark for up to 15 hours per week, and full-time during the months of June, July and August. The only requirements is a work permit sticker in your passport. If you were not granted a work permit when you received your permission to study in Denmark, you can apply for it at The Danish Immigration Service.

Getting your international diploma assessed In order to work in certain professions in Denmark – so-called ’regulated professions’ – you must meet certain requirements regarding your professional qualifications. Certain authorities will assess your qualifications in your professional field, subsequently granting or denying you permission to pursue your profession in Denmark. This


permit is usually called an authorisation. Most of the professions subject to regulation in Denmark are listed at en.iu.dk Here you can see whether your profession requires authorisation and, if so, what you must do to work within your field. If you are an EU/EEA-citizens or a national of Switzerland, certain EU rules concerning recognition of your professional qualifications apply. You can find out more about these rules in the ’Guide to recognition of foreign professional qualifications at en.iu.dk

Learn Danish Even though nearly everyone in Denmark speaks English, some Danish will benefit you and increase your chances of finding employment in Denmark. As an employee or student in Denmark, you have the opportunity to take Danish language lessons for free. To find out about courses in your area, please contact the Citizen Service or the job centre in your municipality. Further information can be found at laerdansk.dk/en Online Danish courses are also available. These web-based courses are targeted at both beginners and those who already have some knowledge of the language. Students and graduates can use them to reach a good level of linguistic proficiency. Further information can be found at laerdansk.dk/en

Danish courses: • danskherognu.dk • ultimatedanish.dk • netdansk.dk • dansk.nu • bbc.co.uk • speakdanish.dk • stellacourses.eu

Unemployment insurance Unemployment insurance in Denmark is optional. You can become a member of an unemployment insurance fund if you are between 18-63 years of age and work and reside in Denmark or another EU/EEA country. Further information can be found at workindenmark.dk

Where to look If you hold a degree from a higher education in Denmark or from your country of origin, you should search for work at either the job board at your university in Denmark or at Jobbank.dk In Denmark, 2/3 of all job openings relevant to graduates and professionals are posted at these sites. In 2012, more than 70.000 job openings were posted here. Here you will find student jobs, internships, graduate positions, ph.d.-fellowships etc. You can also download the “GO Job & Career” app for iOS and Android for your smartphone.

175


Reach out!

Early on, you need to open a dialogue with persons relevant for your future career in Denmark. Your options to do so are many, even though they may not be obvious to you at this point. Here are af few starting points‌

Student & alumni associations

Social media offers a lot

A large number of student and alumni associations facilitate contact with business. If you join an association and participate in the work, you will learn about what Danish employers are looking for in future employees through your contacts with the companies.

Facebook, LinkedIn and other social media does not yet host large numbers of expat groups in Denmark. However, you will find a number of groups and associations, e.g. associations of students from China, Bangladesh or the US. Also you can find nonnational associations as the European Law Students Association (ELSA) or International Veterinary Students Association (IVSA). And you can find generally accessible associations like AEISEC or ISIC. These associations may not all be focused on career issues. But they can nevertheless provide you with potentially very helpful contacts. Consider starting your own group and invite members to open a dialogue with potential co-workers or employers.

DSE (an association of engineering students), is a good example. DSE is facilitating contact between industry and students and thereby offers different ways of getting in touch with Danish and foreign companies: career fairs, company presentations, jobbanks etc. And while several thousand engineering students profit from this work, you can also join approximately 100 students organizing the events. Through their contacts with industry, they learn a lot about the companies, and network. It is a brilliant way to make yourself known and test your ability to communicate with Danish employers. A number of associations have similar profiles: sicef in marketing and business (Business students), Ă˜konomisk forening, Juridisk Diskussionsklub (Law students) etc.

176

Your local contacts Career centres, professors etc. at your university are perhaps some of the most effective contacts available to you. Your professors will often have both contacts to business and an eye on your academic skills. Their knowledge of your academic skills allows them to recommend you to companies without any prior evaluation by HR-departments etc. The career centre at your university or college can facilitate your contacts to industry as well and often has first hand knowledge of companies looking for specific skill sets.


Expat in Denmark Expat in Denmark is a network for foreign professionals in Denmark. run by the Danish Ministry of Economics and Business Affairs and a consortium made up of the Danish Chamber of Commerce, The Copenhagen Post, and the Danish Bankers Association. Craig Till of Expat in Denmark explains: Can all expats use Expat in Denmark? Yes, there are quite a wide range of students, first jobbers, middle management, executives, spouses, service personnel, and everything in between, in our network. Which benefits can an expat in Denmark draw from your organization? Firstly, it’s the personal contact. ExpatInDenmark.com is an online portal, but most everything we do for our Expat members is “real-life”. It’s all about getting people to meet, socially and professionally, with other Expats or with Danes. Secondly, thay can attain information. We have built quite an extensive Infocentre with information on everything from schooling to how to exchange your foreign driver’s license, which is free and open to everyone. We have also collected a range of best practice articles, and other publications of relevance to the Expat community in Denmark which users can freely browse through.  

What are in your experience the most common challenges facing expats in Denmark? The two main challenges are the Danish language, and establishing social connections, especially with Danes. Some Expats also find it difficult to find a new job, and the extensive public sector can be a challenge – if you’re not used to it. What is main benefit for expats working in Denmark? The main benefit is perhaps the famous work-life balance. The salaries are fairly competitive, on a European scale, and even though cost of living is high, so is the quality of life. In particularly expats with children appreciate the focus on family time, and work flexibility.

Work in Denmark

Your practical web-guide:

Work in Denmark is one of a number of government programmes to attract international jobseekers to Denmark. The organization runs offices in Høje Taastrup south of Copentagen, in Odense and in Århus. It also offers a jobsite in english and a number of links to information for jobseekers as well a hotline to answer any questions you might have concerning working in Denmark.

• • • • • • • • •

newtodenmark.dk iu.dk/en workindenmark.dk studyindenmark.dk skat.dk/english laerdansk.dk/en virk.dk/english jobbank.dk expatindenmark.com

177


Use your talent in Denmark Working in a Danish company whilst studying in Denmark is not only educational – it can also benefit your career As an international student, you have something Danish companies want: strong qualifications and insight into language and culture in a foreign market. So why not tell Danish companies about your skills and experience. You can apply for jobs at workindenmark.dk.

Workindenmark South +45 72 22 33 30 south@workindenmark.dk

Workindenmark East +45 72 22 33 00 east@workindenmark.dk

Workindenmark West +45 72 22 33 60 west@workindenmark.dk


Get help finding a job in Denmark while studying – and afterwards Workindenmark.dk is where Danish companies and international students meet. This site presents all online job ads in English posted by Danish organisations and companies.

Check out

workindenmark.dk/students On this site, you can: • post your CV and present your qualifications to Danish companies • search for relevant student jobs, etc. • get advice on how to apply for jobs in Denmark • read the rules on residence and working whilst studying in Denmark

Personal support You’re always welcome to contact your local Workindenmark centre if you need support or advice on how to find a job in Denmark.


1. Inspiration 2. Mød talenterne 3. Jobsøgning 4. Find din arbejdsplads


Der er masser af virksomheder derude, som efterspørger kompetencer fra personer med videregående uddannelser. Alt fra mindre lokale virksomheder til de store, internationale af slagsen med datterselskaber over hele verden. På de næste mange sider finder du grundige virksomhedsbeskrivelser af næsten 100 virksomheder, som kun er en ansøgning væk.

188

248

På Jobbank.dk og go.dk kan du se, hvad der i øjeblikket er af aktuelle job hos alle de virksomheder, du kan finde i KarriereVejviser 2013 – og mange andre. Men husk, en uopfordret ansøgning kan jo heller aldrig skade…

205


Førende arbejdspladser fortæller om sig selv, hvordan de samarbejder med studerende og hvilke uddannelsesretninger, de bruger. Disse virksomheder forventer at rekruttere over 4.000 højtuddannede i 2013.

Skab succes. Også for dig se FLSmidth A/S

/221

Cheminova A/S

/200

Aalborg Portland

/277

PwC

/252

Create your future with us

Efterspurgte uddannelsesretninger /184

Cheminova A/S

/200

Energi Danmark A/S

/216

Chr. Hansen A/S

/201

Energinet.dk

/217

Codan

/202

Ernst & Young

/218

A.P. Møller-Mærsk A/S

/186

COWI A/S

/203

Ferring Pharmaceuticals A/S /219

A2SEA A/S

/188

Danfoss A/S

/204

Finansrådet

/220

ABB A/S

/189

Danmarks Nationalbank

/205

FLSmidth A/S

/221

Accenture

/190

/222

/191

/206

Foss

ALECTIA A/S

Danmarks Tekniske Universitet

Alfa Laval in Denmark

/192

Deloitte

/207

Arla Foods amba

/193

Det Blå Danmark

/208

ATP

/194

Det Norske Veritas

/210

Banedanmark

/195

DFD

/211

BASF A/S

/196

DI - Dansk Industri

/212

Bravida Danmark

/197

DLBR

/213

DSB

/214

ECCO Sko A/S

/215

British American Tobacco /198 Capgemini Danmark A/S

182

/199

GEA Process Engineering /223 Grundfos

/224

Grønlands Selvstyre

/225

Haldor Topsøe

/226

HOFOR

/227

Jyske Bank A/S

/228

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith /229 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

/230


a sekat ti suineg fo hcuot ssalc dlrow dna tnelat seriuqer seiteicos elbaniatsus gnitaerC ni ertneC ecnerefnoC dna t recnoC apraH ehT .slliks gnireenigne uoy fI .ytic eht otni efil wen sehtaerb dna eulav sdda kivajkyeR segnellahc labolg gninrut no dna noitibma ssalc dlrow no evirht 000,01 ruo nioj ,seiteicos dna elpoep rof seitilibissop wen otni :ta erom daeR .seirtnuoc 91 ni secfi fo ruo fo eno ni stsilaiceps

ecology loves economy

Car parts made with BASF plastics can be used instead of metal parts to make vehicles lighter and therefore more fuel-efficient. This means lower emissions, less fuel consumption and less money out of people’s pockets. When preserving the environment agrees with not upsetting your finances, it’s because at BASF, we create chemistry. www.basf.com/chemistry

kd . llobmaR .w w w

SimCorp A/S

making a difference. At SimCorp, you hape the global financial industry of es integrated software solutions that gement companies into winners. With of your ambitions, realising your full mpowering and stimulating work

/262

e at www.simcorp.com/careers

A.P. Møller-Mærsk A/S

want to go skiing in the future?

The world needs new solutions. Topsøe has the catalysts and technologies needed to solve some of the world's energy and environmental challenges. We are at full speed – our solutions are continuously being promoted and implemented globally. You can take part in creating value and progress. You can make a difference – and speed up your career.

At Maersk, your ideas shape the future Maersk Group is involved in as different businesses as shipping, energy, logistics and retail and in order for us to constantly evolve we need your ideas and your passion. That is why we give our employees responsibility from day one and provide them with tools and support that enable them to make valuable contributions to our global organization.

and carry out performance evaluations and troubleshooting. We supervise and advise clients on small and large plants around the world. We design and construct processes, make calculations and charts. And we advise customers during plant start-ups.

Go to www.maersk.com and learn more.

At Topsøe we give you the possibility to expand your knowledge, have customer contact, and to travel to meet or assist them. R2293_KarriereVejviser_2013_210x277.indd 1 You get access to a world of knowledge. And Rambøll BASF A/S A better environment together we make a difference. Topsøe’s catalysts and technologies are used in many industries worldwide to create a Responsibility and challenge better environment and to optimize the use Topsøe has key solutions for some of the of the world's energy and natural resources. challenges highest on the global agenda. That We clean the oil and provide cleaner fuels. is why we are looking for more colleagues with We remove harmful gases from the flue gas the need for speed. We work together in a free in power plants and from vehicle exhaust. We and informal atmosphere. We are proud to convert waste into climate-friendly fuel, reduce take responsibility and contribute to a better 13:15:31 2102/90/12 1 ddni.resivjevereirraK_3102_812x331_suineg fo hcuot a sekat tI CO2 emissions, and ensure that more can be environment. produced with less energy. And we are good at it! Do you want to join us?

/237

KPMG

/231

NIRAS A/S

customer contact, travel Københavns KommuneImmersion, use experimental /232 NNIT A/S We and theoretical methods

LEGO Koncernen

to develop the scientific understanding that is necessary to improve our products and invent new ones. We make technical proposals,

/253

/246

Statens Serum Institut

/263

/247

Statoil Refining Denmark A/S

/264

Sydbank

/265

Systematic

/266

Teknologisk Institut

/267

Telia

/268

TELMORE

/269

Terma A/S

/270

Tetra Pak Hoyer A/S

/271

VELUX A/S

/272

Vejdirektoratet

/274

Visma Consulting A/S

/275

ÅF

/276

Aalborg Portland

/277

/233

Nordea

/248

Lejerbo

/234

Nykredit

/249

LEO Pharma

/235

Odense Kommune

/250

Logica Danmark A/S

/236

Oticon A/S

/251

Microsoft

/237

PwC

/252

Milestone Systems

/238

Rambøll

/253

Miljøministeriet

/239

Region Hovedstaden

/254

Moment Professionals

/240

Region Midtjylland

/255

Region Sjælland

/256

Region Syddanmark

/257

Schneider Electric

/258

SEAS-NVE

/259

Siemens

/260

SimCorp A/S

/262

Move On Communications A/S

/241

MT Højgaard

/242

NCC

/243

Netcompany A/S

/244

Nets

/245

/186

Taking the lead with Maersk

maersk.com

Lars, Assistant Vice President

fied in finance, economics, computer

Microsoft

/226

Need for speed?

“When I joined SimCorp, I was very impressed with the introduction programme offered W to W me.” W. T O P S O E . C O M

Meet Lars and other employees at simcorp.com/ Do you also meetouremployees

Enable growth

Haldor Topsøe

183

/196

04-09-20


Efterspurgte

ALECTIA A/S

192

Alfa Laval in Denmark

193

Arla Foods amba

194

ATP

195

Banedanmark

196

BASF A/S

197

Bravida Danmark

198

British American Tobacco Denmark

199

Capgemini Danmark A/S

200

Cheminova A/S

201

Chr. Hansen A/S

202

Codan

203

COWI A/S

204

Danfoss A/S

205

Danmarks Nationalbank

206 207 208

Danmarks Tekniske Universitet Deloitte Det Blå Danmark

210

Det Norske Veritas

211

DFD

212

DI - Dansk Industri

213

DLBR

214

DSB

215

ECCO Sko A/S

216

Energi Danmark A/S

217

Energinet.dk

218

Ernst & Young

219

Ferring Pharmaceuticals A/S

220

Finansrådet

221

FLSmidth A/S

222

FOSS

223

GEA Process Engineering A/S

224

Grundfos DK A/S

225

Grønlands Selvstyre

226

Haldor Topsøe

227

HOFOR A/S

228

Jyske Bank A/S

229

Kammeradvokaten

230

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

231

KPMG

• •

• •

• • •

• •

al &

k ab

Fys ik

ens

tik,

Sun dhe

&N

d

ano

ialer ater

ur

&M

g&

Nat

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

gog ik

inæ r

Vete r

• •

rer &

• •

Samfund 184

icin

191

Med

urvid

ema

Nat

Accenture

Mat

ABB A/S

190

i, Bio tek

189

dbru

Lan

eva

Kem

æda

ion

&P

mun ikat

ning

Kom

A2SEA A/S

ervis

Øko

A.P. Møller - Mærsk A/S

188

Und

Spr og &

Sam

nom

Org

Anlæ

Mar

186

Fød

i&R evis ion g, B ygg eri & Elek Kon tro & stru ktio Tele n kom IT mun ikat ion Klim a, M iljø & Ene Mas rgi kin &D esig n Pro duk tion , Lo gist Tekn ik & ik & Tran Tekn spo rt olog Arkit i ektu r, Ku nst &D Hum esig anio n ra

lse

k ab ens

Jura

fund

svid

Led e

Bus ine

atio n&

g&

Hum

anis

ketin

Adm

inist

ratio n an R eso urce s

ss

uddannelsesretninger

Teknik

Humaniora

Natur

Sundhed


Lejerbo

235

LEO Pharma A/S

236

Logica Danmark A/S

237

Microsoft

238

Milestone Systems A/S

239

Miljøministeriet

240

Moment Professionals

241

Move On Communications A/S

242

MT Højgaard

243

NCC

244

Netcompany A/S

245

Nets

246

NIRAS A/S

247

NNIT A/S

248

Nordea

249

Nykredit

250

Odense Kommune

251

Oticon A/S

252

PwC

253

Ramboll

254

Region Hovedstaden

255

• •

• •

al &

k ab

Fys ik

ens

tik,

Sun dhe

&N

d

ano

ialer ater

ur

&M

• •

• •

• •

Region Midtjylland

256

Region Sjælland

257

Region Syddanmark

258

Schneider Electric

259

SEAS-NVE

260

Siemens

262

SimCorp A/S

263

Statens Serum Institut

264

Statoil Refining Denmark A/S

265

Sydbank

266

Systematic

267

Teknologisk Institut

268

• •

• •

• •

Telia

269

TELMORE

270

Terma A/S

271

Tetra Pak Hoyer A/S

272

VELUX A/S

274

Vejdirektoratet

275

Visma Consulting A/S

276

ÅF

277

Aalborg Portland

Samfund

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Nat

g&

gog ik

inæ r

rer &

• •

• •

Vete r

æda

ion •

&P

mun ikat

ning

Kom

• •

• •

• •

icin

234

Med

urvid

ema

Nat

Mat

i, Bio tek

dbru

Lan

eva

Kem

ervis

LEGO Koncernen

Und

Spr og &

Øko

nom

Sam

Anlæ

Org

Københavns Kommune

233

Fød

i&R evis ion g, B ygg eri & Elek Kon tro & stru ktio Tele n kom IT mun ikat ion Klim a, M iljø & Ene Mas rgi kin &D esig n Pro duk tion , Lo g istik Tekn & Tr ik & ans Tekn port olog Arkit i ektu r, Ku nst &D Hum esig anio n ra

lse

k ab ens

svid

Mar

fund

ss

Led e

Bus ine

atio n&

g&

Jura

anis

ketin

ratio n an R eso urce s Hum

inist Adm

232

• •

• •

Teknik

Humaniora

Natur

Sundhed 185


Taking the lead with Maersk maersk.com

At Maersk, your ideas shape the future Maersk Group is involved in as different businesses as shipping, energy, logistics and retail and in order for us to constantly evolve we need your ideas and your passion. That is why we give our employees responsibility from day one and provide them with tools and support that enable them to make valuable contributions to our global organization. Go to www.maersk.com and learn more.


have the balance between work and personal life people need to really do their best. WORKING ENVIRONMENT At Maersk, we believe in individual performance within highly professional teams. We’ll give you plenty of opportunities to achieve, and we’ll reward your achievements accordingly. But we also want you to reach your goals in the right way, guided by our company’s strong and distinctive values.

ally diverse, stimulating environment, where fresh ideas and different ways of doing things are a normal part of your everyday work life. And yet for all our diversity, we share a common heritage and work in accordance with our values. With roots stretching back more than a century, these values serve as our guide on issues such as safety and environment stewardship.

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S Esplanaden 50 1098 København K Tlf.: +45 3363 3363 www.maersk.com

R2293_KarriereVejviser_2013_210x277.indd 3

28-09-2012 09:33:51

YOUR OPPORTUNITIES When you join Maersk, you’ll find that the world is your workplace. You’ll work in a strongly diverse and stimulating environment, characterised by new ideas and different ways of doing things.

At Maersk, we believe people truly thrive when they are in charge of their own career paths and professional growth. That’s why we’ll give you lots of responsibility right from the get-go and expect you to excel at your job and be accountable for your results.

A lot of our work is carried out in teams, and teamwork at Maersk is distinguished by mutual acceptance, respect, dedication, and the notion that we all have something to learn from our colleagues. Experience shows that we achieve more when we pull together towards our goal.

Maersk offers a wide range of learning tools and training programmes, and we encourage our employees to assume genuine ownership of their learning as they help to shape their own career paths.

Successful teamwork requires effective leaders, and we believe the success of the team as a whole is always the best evidence of strong leadership. Our leaders are encouraged to serve as great examples and to inspire others through their own high standards and outstanding performance.

The businesses we operate in require that we constantly adapt to changes happening around us – applying innovative ideas and technologies to help meet new market needs and demands. With innovation being a vital driver to us, we’ll encourage you to challenge the status quo and voice your opinions, even if they are new or different. Of course we also want our employees to be safe and healthy. We make occupational safety and health our highest priority and we try our outmost to ensure that our employees have the balance between work and personal life people need to really do their best. WORKING ENVIRONMENT At Maersk, we believe in individual performance within highly professional teams. We’ll give you plenty of opportunities to achieve, and we’ll reward your achievements accordingly. But we also want you to reach your goals in the right way, guided by our company’s strong and distinctive values.

A GLOBAL COMPANY We’re a highly diversified company, with substantial activities in the shipping, energy, logistics, offshore and retail sectors. This diversity means we can offer many possible career paths, both for generalists and for specialists in a wide range of fields. At Maersk, you don’t have to travel to experience an international business environment. At any given Maersk office, you’ll find a culturally diverse, stimulating environment, where fresh ideas and different ways of doing things are a normal part of your everyday work life. And yet for all our diversity, we share a common heritage and work in accordance with our values. With roots stretching back more than a century, these values serve as our guide on issues such as safety and environment stewardship.

Meet our three employees

Ken West Rasmussen, Projektleder /97

Sara Ditte Raussen, Graduate

/78

Esben Lau Pedersen, Trainee /111

Rate us and learn more

maersk.go.dk 187


A2SEA PoweredA/S by - your - knowhow

Powered by - your - knowhow Powered by - your - knowhow

A2SEA A/S Kongens Kvarter 51 7000 Frederica Tlf.: +45 7592 8211 www.a2sea.com Hovedaktiviteter Transport, installation og servicering af offshore vindmølleparker. Geografisk placering Hovedkontoret er centralt beliggende i Trekantsområdet tæt på motorvejen. Salgskontorer i England og Tyskland.

Vil du være med til at skabe fundamentet for fremtidens miljørigtige energi? A2SEA er verdens førende udbyder, når det gælder transport, installation og servicering af offshore vindmølleparker. Vi har indtil nu stået for opstilling af mere end 60% af verdens samlede havvindmøllekapacitet.

SEA INSTALLER - i efteråret 2012. Det bygger på alle de erfaringer, vi har g jort de sidste 10 år og sætter helt nye standarder for installation af offshore vindmølleparker.

Offshore vindenergi i udvikling Knowhow og pionerånd A2SEA skaber fundamentet for fremtidens Den stærke position har A2SEA opnået på miljørigtige energiforsyning og er en vigtig del grund af den knowhow og det engagement, af udviklingen omkring offshore vindmøller. Fx. som vores medarbejdere hver dag tilfører skal vi i 2013 installere en vindmøllepark i Gwynt virksomheden og lægger i arbejdet for de store y MôrINSTALLER i North Wales, der skal forsyne mere end A2SEA er verdens førende udbyder, når det SEA - i efteråret 2012. Det bygger internationale kunder. Voresudbyder, succes bygger 400.000 med miljørigtig energi. A2SEAtransport, er verdens førende når det påaf SEA INSTALLER - i efteråret bygger gælder installation og servicering på alle dehusstande erfaringer, vi har g 2012. jort deDet sidste 10 ekspertise kombineret med ogstået viljenaf på gælder transport, installation servicering allesætter de erfaringer, har g jort defor sidste 10 offshore vindmølleparker. Vipionerånd harogindtil nu år og helt nyevistandarder installatil atopstilling finde vindmølleparker. nyeafveje. Powered by –helt your – knowhow offshore Vi har nu stået ogaf sætter nye standarder for installafor mere end 60% afindtil verdens sam- år tion offshore vindmølleparker. for havvindmøllekapacitet. opstilling af mere end 60% af verdens sam- tion af offshore vindmølleparker. Vi vokser konstant og har brug for nye kolleger lede Vilede er på hjemmebane i Nordeuropa havvindmøllekapacitet. både på vores kontorer og fartøjer. Send os en Offshore vindenergi i udvikling A2SEA er en virksomhed med Offshore vindenergi i udvikling uopfordret ansøgning, hvis du vilfremtidens være en del af Knowhow og international pionerånd A2SEA skaber fundamentet for kontorer i England, Tyskland og Danmark. Knowhow og pionerånd A2SEA skaber fundamentet for fremtidens en arbejdsplads, hvor både godt arbejdsmiljø, Den stærke position har A2SEA opnået påVi er miljørigtige energiforsyning og er en vigtig del ejet DONG Energy og Siemens Wind Power. Denafstærke position har A2SEA opnået på miljørigtige energiforsyning og ervindmøller. enhar vigtig del udviklingsmuligheder sikkerhed topprigrund af den knowhow og det engagement, af udviklingen omkringogoffshore Fx. Derfor har vi power til at gå forrest. Som et grund af den knowhow og det engagement, af udviklingen omkring offshore vindmøller. Fx. oritet. som vores medarbejdere hver dag tilfører skal vi i 2013 installere en vindmøllepark i Gwynt som vores medarbejdere hver fartøj dag tilfører skal vi i 2013 installere en vindmøllepark i Gwynt eksempel søsætter vi et unikt virksomheden og lægger i arbejdet for- de store y Môr i North Wales, der skal forsyne mere end virksomheden og lægger i arbejdet for de store y Môr i North Wales, der skal forsyne mere end internationale kunder. Vores succes bygger på 400.000 husstande med miljørigtig energi. internationale kunder. Vores succes bygger på 400.000 husstande med miljørigtig energi. Project Manager hos A2SEA: ekspertise kombineret med pionerånd og viljen ekspertise kombineret med pionerånd og viljen ”Som project manager er jeg i daglig kontakt med kunder, leverandører og besættil at finde nye veje. Powered by – your –knowhow knowhow til at veje. Det kræver overblik og indsigt i de ning påfinde voresnye fartøjer. tekniskeby løsninger. Powered – your –Min Vi vokser konstant ogforharbrug brugfor fornye nyekolleger kolleger praktiske baggrund og teoretiske uddannelse har lært Vi mig at talekonstant med mange vokser og har Vi hjemmebane i iNordeuropa både på vores vores kontorerog ogfartøjer. fartøjer.Send Sendos osenen Viererpå på hjemmebane Nordeuropa skellige personer, forklare mål og argumentere for minebåde og teamets beslutninger. på kontorer A2SEA ereren med uopfordret ansøgning, hvisdu duvil vilvære væreen endel delafaf A2SEA eninternational international virksomhed med Hos A2SEA har jeg fået bådevirksomhed ansvar og indflydelse, og det er fantastisk at værehvis uopfordret ansøgning, kontorer i England, Tyskland Danmark. Vi er en industri.” arbejdsplads, hvor hvorbåde bådegodt godtarbejdsmiljø, arbejdsmiljø, med til at præge udviklingen ogog standarden kontorer i England, Tyskland og Danmark.for Viså erung en en arbejdsplads, ejet Energy Wind Power. udviklingsmuligheder ogsikkerhed sikkerhedhar hartoppritoppriAllan Schütt, maskiningeniør (SDU 2009), pladeog konstruktionssmed (1997) og ejetaf afDONG DONG Energyog ogSiemens Siemens Wind Power. udviklingsmuligheder og Derfor oritet. erhvervsdykker (2001)til Derforhar harvivipower power tilat atgå gåforrest. forrest. Som Som et et oritet. eksempel eksempelsøsætter søsætterviviet etunikt uniktfartøj fartøj --

Vil du være med til at skabe fundamentet for Vil du være med til at skabe fundamentet for fremtidens fremtidens miljørigtige miljørigtige energi? energi?

Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 210 højtuddannede i DK og 220 i Europa. Antal ansatte i alt ca. 350 medarbejdere. Samarbejde med studerende • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser • Trainee Rekruttering af højtuddannede i 2013 Fortsat vækst i de kommende år. Nyuddannede kontaktpersoner Henvendelse til HR. Se kontaktdata nedenfor. Henvendelse rettes til Niels Vangsø Andersen Head of HR eller Annette Rohde HR Coordinator job@A2SEA.com Ledige stillinger opslås her www.a2sea.com/careers Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Project Manager Projectwww.A2SEA.com Managerhos hosA2SEA: A2SEA: Besøg og læs mere om A2SEA og

”Som er leverandører og ogbesætbesæt”Somproject projectmanager erjeg jegi idaglig daglig kontakt kontakt med med kunder, kunder, leverandører hvad du kanmanager gøre for at blive en delogaf vores knowhow. ning indsigt tekniske løsninger. løsninger.Min Min ningpåpåvores voresfartøjer. fartøjer.Det Detkræver kræveroverblik overblik og indsigt i de tekniske praktiske tale med med mange mangeforforpraktiskebaggrund baggrundog ogteoretiske teoretiskeuddannelse uddannelse har har lært mig at tale skellige teamets beslutninger. beslutninger. skelligepersoner, personer,forklare forklaremål målog ogargumentere argumentere for mine og teamets Project Manager hos A2SEA: Hos fantastisk at atvære være HosA2SEA A2SEAhar harjeg jegfået fåetbåde bådeansvar ansvar og og indflydelse, indflydelse, og det er fantastisk ”Som og project manager er jegsåi daglig kontakt med kunder, leverandører og besætning på vores med for ung en industri.” medtiltilatatpræge prægeudviklingen udviklingen ogstandarden standarden for industri.” fartøjer. Det 2009), kræver overblik og konstruktionssmed indsigt i de tekniske løsninger. Min praktiske baggrund og teoAllan (SDU (1997)og og AllanSchütt, Schütt,maskiningeniør maskiningeniør (SDU 2009),pladeplade- og konstruktionssmed (1997) erhvervsdykker(2001) (2001) retiske uddannelse har lært mig at tale med mange forskellige personer, forklare mål og arguerhvervsdykker mentere for mine og teamets beslutninger. Hos A2SEA har jeg fået både ansvar og indflydelse, og det er fantastisk at være med til at præge udviklingen og standarden for så ung en industri.” Besøgwww.A2SEA.com www.A2SEA.com og læs læs mere om A2SEA og og konstruktionssmed (1997) og Allan Schütt, maskiningeniør (SDU 2009), pladeBesøg og mere erhvervsdykker (2001) hvaddu dukan kangøre gørefor for atblive blive en en del del af vores knowhow. hvad at knowhow.

188

Mød en medarbejder

Allan Schütt, Project Manager /93

Bedøm os og læs mere

a2sea.go.dk


ABB A/S ABB A/S Meterbuen 33 2740 Skovlunde Tlf.: 4450 4450 www.abb.dk Hovedaktiviteter ABB er førende inden for kraft- og automationsteknologier, der forbedrer forsynings- og industrivirksomheders ydeevne med mindst mulig påvirkning af miljøet. Geografisk placering Hovedsæde i Skovlunde, hovedafdelinger i Odense, Fredericia og Esbjerg. Se samtlige adresser på www.abb.dk Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed Henvendelse rettes til HR-afdelingen: human.resource@dk.abb.com Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger via vores hjemmeside

Discovering ABB is even better on the inside. Graduate opportunities With some 120.000 people in over 100 countries, the facts speak volumes about ABB but they are far from the full story. Our innovation, passion and collaboration need to be experienced for themselves. As you will discover as a graduate here, these qualities add up to a diverse, multi-cultural environment where your ideas will be heard and your talents developed. Discover the difference your initiative, drive and passion for technology could make and why a better world begins with you at www.abb.dk/job og karriere

Our project. Your legacy.

Mød en medarbejder

Majbrit Hoppe, Projektingeniør /95

Bedøm os og læs mere

abb.go.dk 189


Accenture Udviklingsmuligheder i verdensklasse

©2012 Accenture. All rights reserved.

Accenture Arne Jacobsens Allé 15 2300 København S Tlf.: 7228 8188 accenturejob.dk Hovedaktiviteter • Consulting • Technology • Outsourcing Geografisk placering København Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 520/257.000

This is your invitation to join an organization offering greater opportunity, greater challenge and greater satisfaction. Visit accenturejob.dk

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser Nyuddannede kontaktpersoner Accenture Rekruttering: Tlf.: 7228 8188

High Performance Business

Forskellige karrierespor

Accenture er en af verdens førende virksomheder med specialer inden for management consulting, forretningsmæssig anvendelse af teknologi og outsourcing. Vi leverer den nytænkning, der hjælper vores offentlige og private kunder med at yde deres optimale - vi kalder det High Performance Business.

Vores nye medarbejdere begynder karrieren inden for et af vores kompetenceområder:

Blandt vores kunder er et stort udsnit af Danmarks største virksomheder inden for produktion og fremstilling, energi og forsyning, kommunikation og hi-tech samt de offentlige og finansielle sektorer.

Udviklingsmuligheder i verdensklasse Vi fokuserer konstant på at udvikle faglige og personlige færdigheder. Som ansat hos Accenture kommer du gennem et struktureret og omfattende uddannelsesforløb. Hos os får du udviklingsmuligheder i verdensklasse i arbejdet med forretningskritiske projekter. Du bliver tilknyttet en career counsellor, der fungerer som din sparringspartner, hvilket sikrer dig støtte og udvikling gennem din karriere. Størstedelen af arbejdet hos Accenture bliver løst i projektgrupper. Som projektdeltager på opgaver hos nogle af Danmarks største virksomheder får du dit eget ansvarsområde. Du bliver hurtigt en del af vores globale netværk af fagligt kompetente og specialiserede kolleger. Du får udstrakt indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde, og vi lægger vægt på at sikre fleksible arbejdsforhold.

190

• Consulting, hvor konsulenterne arbejder inden for konsulentdiscipliner såsom management consulting, system integration consulting og technology consulting.

Henvendelse rettes til Tlf.: 7228 8188 Accenture events Læs mere på accenturejob.dk under ”Events” Ledige stillinger opslås her Ansøgninger modtages via vores online rekrutteringsportal: accenturejob.dk

• Technology, hvor konsulenterne arbejder med design af den tekniske infrastruktur og tager ansvar for driften af applikations - og infrastrukturoutsourcing. • Business Process Oursourcing, hvor konsulenterne arbejder med outsourcing af forretningsprocesser såsom kundeservice, finans, indkøb og HR.

Blandt de bedste? Er du i dag blandt de bedste kandidater på din årgang eller inden for dit ekspertiseområde, og motiveres du af en hverdag præget af udfordringer og samarbejde med dygtige og engagerede kolleger, tror vi, at du vil passe godt ind i Accenture. Det er desuden vigtigt, at du kan holde fast i dit drive og din lyst til at prøve ideer af. Accenture ansætter personer, der vil gøre en forskel. Vi glæder os til at høre fra dig. Du kan læse mere om vores ledige stillinger på: accenturejob.dk

Mød to medarbejdere

Mette Burgdorf, IT Strategikonsulent

/83

Fredrik Himmelman, Strategikonsulent /107

Bedøm os og læs mere

accenture.go.dk


ALECTIA A/S ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf.: +45 8819 1000 www.alectia.com

»Vi er klogere end dig.

Hovedaktiviteter ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. Vores varemærke er rådgivning, der kombinerer høj faglighed med en indgående forståelse for vores kunders forretning. Vi har udviklet os fra at være en klassisk ingeniørvirksomhed til en vidensvirksomhed med en lang række specialkompetencer inden for byggeri, proces, miljø, energi og vand samt ledelse, sundhed og arbejdsmiljø. Det kræver talent og ambitioner at arbejde i ALECTIA. Vi er 700 passionerede medarbejdere, som tror på, at fremtidens udfordringer ikke kan løses af én faggruppe alene. Derfor arbejder vi i tværfaglige teams, hvor vores fælles mål er at skabe innovative og bæredygtige løsninger for vores kunder. Vi er førende i de brancher, vi beskæftiger os inden for. Hvis du er fagligt stærk inden for et af vores kompetenceområder, så hører vi meget gerne fra dig. Geografisk placering Virum, Aarhus, Odense, Kolding, London

Det er nærmest et mantra for os. Resultaterne bliver jo bedre, når man tænker i flok. Og det er lige præcis samspillet mellem vores mange eksperter, som har gjort os til en internationalt førende rådgiver.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser • Ph.d.-studerende • Forskning Henvendelse rettes til job@alectia.com Ledige stillinger opslås her alectia.com/om-alectia/karriere/ soeg-job/ledige-stillinger/

Mød os på alectia.com

ALECTIA er rådgivende ingeniører og kon sulenter. Vi rådgiver om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til at trives indenfor og natur til at trives udenfor.

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Bedøm os og læs mere

alectia.go.dk 191


Alfa Laval in Denmark Alfa Laval in Denmark Maskinvej 5 2860 Søborg Tel.:+45 3953 6000

You are what you do

Main activities Alfa Laval is one of the leading global suppliers of specialized products and process engineering solutions based on key technologies heat exchange, separation and fluid handling. Alfa Laval components systems and service help customers optimize their processes. They are used to heat, cool, separate and transport products in industries that manufacture food products and soft drinks, chemicals, pharmaceuticals, starch, sugar and ethanol. Alfa Laval’s solutions are used also in power plants, aboard ships, in the engineering industry, in the mining industry, handling of wastewater and for climate and cooling systems. Alfa Laval’s worldwide organization has a close relationship with customers in around 100 countries and helps them stay one step ahead in their field. Geography Søborg, Kolding, Ishøj, Nakskov, Vejen and Aalborg. Cooperation with students • Student jobs • Internships • Project assignments • Thesis • Guided tours around the company premises • Corporate presentation • Guest lectures • Career fairs • Ph.d.-students Vacant positions are posted at alfalaval.dk We are pleased to receive unsolicited applications

Do extraordinary. With Alfa Laval.

Discover all the ways you can do extraordinary at www.alfalaval.dk

Rate us and learn more

alfalaval.go.dk 326529_AL_AD_133x218mm.indd 1

192

20/11/12 12.38


Arla Foods amba Arla Foods amba Sønderhøj 14 8260 Viby J Tlf.: 8938 1000 www.arla.dk Main activities Development, production, marketing, sales and distribution of high quality milk-based products around the world. Geography Headoffice in Viby near Aarhus. Production facilities in 13 countries and sales offices in a further 20. Employees in Denmark/globally with a higher education 8.000 in Denmark 22.000 globally

Dynamic and international environment Would you like to work in a big international company, where you can choose between an array of challenging jobs and career possibilities in Denmark as well as abroad? Then Arla might be the right company for you. At Arla you can expect to be part of a diverse team of impassioned and dedicated colleagues in charge of development, production, marketing, sales and distribution of high quality products. Arla is also welcoming talented, ambitious and global-minded graduates to join our unique graduate programme.

Development of our talents Arla pursue an ambitious growth strategy and sell products in more than 100 countries. As Arla gains more influence on the international market, our employees can choose between an increasing

Nature provides Arla’s raw materials and this influences the way in which we operate. At Arla

Cooperation with students • Student jobs, part time • Internships • Project assignments • Thesis • Guided tours around the company premises • Corporate presentation • Guest lecture • Career fairs • Trainees/Graduates • Ph.d.-students • Research

we combine traditional craftsmanship and world-class technologies, making sure we consider nature in every aspect of our supply chain – from the farm to your kitchen.

Meet us at... Arla often participates at career fairs and other events. At www.arla.dk/job you can see where you can meet us.

The consumer is at the heart of all Arla’s activities. Only by serving the needs of our consumers will

Vacant positions are posted at arla.dk/job

Closer to Nature

Arla continue to secure its position in Northern Europe while developing business in new geographies like Middle East, Northern Africa, Russia and China. This demands having innovation as an absolute top priority. We focus on balancing incremental and radical innovation across the business with a primary target that 10% of our turnover should come from new product development.

number of career opportunities, enabling them to fulfil their professional ambitions – whatever they may be. We know that great results are created by people who are given the possibility to unfold their talents. Qualified employees are

Are you ready to take the next step in your career? Would you like to be challenged and fulfil your ambitions in an open and international environment? Then apply for one of our many open positions.

crucial to Arla’s success and consequently development and training of our employees has high priority. The overall objective is to ensure that our employees have the opportunity to continuously develop their competencies in accordance with Arla’s strategy and realise their full potential.

Read more about your possibilities in Arla at: www.arla.com/career or about our graduate programme at: www.futurefifteen.com

Meet our employee

Liberty Sveke, Graduate

/75

Rate us and learn more

arla.go.dk 193


ATP ATP Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Tlf.: 7011 1213 www.atp.dk Hovedaktiviteter Administration og formueforvaltning Geografisk placering Hillerød, Allerød, Vordingborg, Haderslev, Holstebro og Frederikshavn Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 2300

I ATP er vi stolte af den samfundsmæssige opgave vi løfter, og vi har ambitioner om at være i verdensklasse både som forretning og som arbejdsplads. Vi går efter udfordrende arbejdsopgaver og høj faglighed og vi synes, det skal være sjovt at gå på arbejde. Det vil vi gerne dele med andre, der også vil præstere det allerbedste. ATP er meget mere end ATP livslang pension, som vi alle kender fra lønsedlen. ATP er en af de store spillere inden for administration og formueforvaltning. Udover ATP livslang pension administrerer vi blandt andet barsel.dk, DA-barsel, Feriekonto og LG. Vi betjener ca. 4,7 millioner danskere , og så er vi en af Europas største pensionsinvestorer med en formue på omkring 400 mia. Fra oktober 2012 overtager vi udbetaling af folkeog førtidspension, familieydelse, barsel og boligstøtte fra kommunerne. Vi er i fuld gang med at organisere den nye myndighed Udbetaling Danmark, som etableres i fem centre i henholdsvis Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød. Alt i alt bliver vi ca. 2300 medarbejdere, der alle bidrager til, at vi har tilfredse kunder.

Toppræstationer nås gennem udfordringer, stolthed og livsbalance Vi skal præstere det allerbedste for at leve op til vores egne og vores kunders forventninger. Det gør vi blandt andet ved konstant at investere i medarbejdernes fortsatte udvikling, så deres markedsværdi stiger, mens de er ansat i ATP. Opgaver og ansvar for den enkelte evalueres årligt for at sikre,

194

at alle får mulighed for at udnytte deres potentiale. Men livet er andet end arbejde. Og sammen med vores stærke fokus på udvikling og udfordringer arbejder vi aktivt med livsbalance. Vi har gode rammer for, at du kan skabe balance mellem dit arbejds- og fritidsliv. Vi tilbyder fx fleksible arbejdstider, hjemmearbejdsplads og motion i arbejdstiden.

En rummelig arbejdsplads I ATP har vi brug for kandidater, der vil bidrage til at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed og arbejde for vores mål om at være i verdensklasse inden for pension og sikring.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 50 Nyuddannede kontaktpersoner: Rasmus Aagaard Pedersen Cand. Management Accounting and Informatics Forretningsspecialist Forretningsudvikling Ansat 2011 E-mail: rpe@atp.dk Nikoline Mørch Cand. scient. adm Konsulent Udbetaling Danmark Ansat 2012 E-mail: nkm@atp.dk Henvendelse rettes til nytjob@atp.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Vi er en stor og alsidig arbejdsplads, hvor mange fagkulturer mødes på tværs. Det er væsentligt for os at have mange forskellige profiler i forretningen med den dynamik og udvikling, det giver. Hos os vil du kunne finde spændende, udfordrende opgaver, lige meget om du er økonom, aktuar, jurist, cand.merc., datalog, ingeniør, sociolog, psykolog eller noget helt andet! Det vigtigste er, at du har ambitioner om at gøre en forskel.

Mød en medarbejder

Nikoline Mørch, Konsulent

Bedøm os og læs mere Du kan læse meget mere om vores arbejdsplads på www.atp.dk

atp.go.dk

/84


Banedanmark Fremtidens virksomhed

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tlf.: 8234 0000 www.banedanmark.dk Hovedaktiviteter Banedanmarks ansvar er at drive og udvikle jernbanen, så den er pålidelig, sikker og effektiv. Geografisk placering Hele Danmark Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt ca. 400 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende • Karriereraften • Turnusingeniører Rekruttering af højtuddannede i 2013 30/40

I de kommende år udbygger vi jernbanen med mere kapacitet og ny teknologi Hvis du vil være med til at bringe jernbanen ind i fremtiden og løse en vigtig samfundsopgave, så læs videre her. 2000 medarbejdere har allerede taget valget. Har du? I Banedanmark har vi ansvaret for, at der kan køre tog i Danmark. Vi er en statsvirksomhed under Transportministeriet, der med over 2.000 engagerede medarbejdere arbejder for, at passagerne får en attraktiv togrejse i dag og i fremtiden. Som ansat i Banedanmark løser vi opgaver, der berører mange menneskers hverdag og som har stor betydning for samfundet. Vi har ambitiøse mål, faglige udfordringer og høje forventninger. Vi tror på, at vi bedst realiserer vores mål ved, at alle aktivt involverer sig i at skabe de resultater, der er med til, at vi når vores ambitiøse mål for fremtidens jernbane.

Ledige stilinger opslås her www.banedanmark.dk/job

Vi udvikler projekter for milliarder Samtidig med at vi arbejder for en pålidelig togrejse for passagerne i dag, arbejder vi også for, at jernbanen bliver så attraktiv, at endnu flere vælger togrejsen til. Derfor er vi i fuld gang med en lang række store projekter, hvor vi fornyer og udbygger jernbanen med ny kapacitet og teknologi, så der bliver plads til endnu flere tog. Vi er blandt andet i gang med at bygge en ny jernbane mellem København og Ringsted, vi indfører et nyt signalsystem på hele jernbanen, og vi bygger landdelen af jernbaneanlægget til den nye Femern Bælt-forbindelse. Det er noget, der kræver hjerne og mod fra medarbejdere, der har lyst til at arbejde med den nyeste teknologi på området og bringe jernbanen ind i fremtiden.

Bedøm os og læs mere

bane.go.dk 195


BASF A/S BASF is the world’s leading chemical company.

ecology loves economy

Car parts made with BASF plastics can be used instead of metal parts to make vehicles lighter and therefore more fuel-efficient. This means lower emissions, less fuel consumption and less money out of people’s pockets. When preserving the environment agrees with not upsetting your finances, it’s because at BASF, we create chemistry. www.basf.com/chemistry

BASF A/S Ved Stadsgraven 15 Postboks 4042 DK-2300 Copenhagen Tlf.: +45 3266 0700 www.basf.dk Main activities We create chemistry for a sustainable future. BASF is the world’s leading chemical company: The Chemical Company. Its portfolio ranges from chemicals, plastics, performance products and crop protection products to oil and gas. We combine economic success, social responsibility and environmental protection. Through science and innovation we enable our customers in almost all industries to meet the current and future needs of society. Our products and system solutions contribute to conserving resources, ensuring healthy food and nutrition and helping to improve the quality of life. Geography With six Verbund sites and close to 370 production sites worldwide we serve customers and partners in almost all countries of the world. Number of employees worldwide: 111.141 In Denmark BASF has 320 employees at 3 different locations; Ballerup, Copenhagen and Rødekro. Cooperation with students • Student jobs, part time • Internships • Project assignments • Thesis • Career fairs Contact Please apply via: www.basf.dk Vacant positions are posted at www.basf.com/career, www.basf.dk We are pleased to receive unsolicited applications

Meet our employee

Tine Gerson, EU Government Relations /73

Rate us and learn more

basf.go.dk 196


Bravida Danmark

Bravida danmark a/S Drømmer du om et job i en branche i konstant udvikling? Kunne du tænke dig en spændende karriere med mulighed for personlig og faglig udvikling? Hvem er vi? Bravida er en af de største installations- og servicevirksomheder indenfor el, vvs & ventilation i Norden og er specialiseret indenfor områder som Brand & Sikring, Vej- og Baneteknik og El-Infrastruktur.

Udvikling, udvikling, udvikling Vi er i en branche, hvor udviklingen hele tiden står på spring. Der udvikles nye teknologier, nye produkter og nye ydelser. For at vi kan følge med, stiller det krav til medarbejdernes udvikling. Alene på energiområdet har udviklingen været helt utrolig. For få år siden installerede vi 18 W lysrør, enkeltskylstoiletter, ventilationsanlæg med kileremme og ingen tænkte over energiforbruget. I dag installerer vi LED belysning, dobbeltskylstoiletter som bruger regnvand, ventilationsanlæg med F-hjul der er behovsstyret og vi bliver holdt ansvarlige for det energiforbrug, teknikken medfører.

Karrieremuligheder! Hvis du er interesseret i teknik, er der spændende karrieremuligheder i Bravida. Vi har brug for mange forskellige kompetencer; vigtigst er at du har lyst til at udvikle dig, mod på at prøve dig selv af i mange forskellige miljøer og endelig, at du har evnerne og potentialet indenfor dit felt.

Park alle 373 · 2605 BrøndBy · Tlf. 4322 1100 www.Bravida.dk

Bravida Danmark Park Allé 373 2605 Brøndby Tlf.: 4322 1100 www.bravida.dk Hovedaktiviteter Vi leverer totalløsninger inden for el, vvs og ventilation og er specialister inden for blik, sprinkling, fjernvarme, elevatorer, el-transmission, trafiksystemer, baneteknik, tele/data, automation, brand & sikring, tv-overvågning o.m.a.l Geografisk placering Danmark, Sverige og Norge Lokalkontorer i Danmark: • Esbjerg • Fredericia • Herning • Hillerød • Holstebro • Horsens • Kolding • København (Hovedkontor) • Nykøbing Falster • Odense • Randers • Svendborg • Tranekær • Aalborg • Aarhus Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Bravida har ca. 1.300 medarbejdere i alt i Danmark og godt 8.000 i Norden

Vi har brug for dig! Du kan blive vores næste dygtige projektleder! Har du evnerne får du ansvaret for større projekter og de dygtigste kan blive projektchefer på de helt store opgaver! Vi skal også bruge dig, der går rundt med en leder i maven! Det er nu vi rekrutterer fremtidens ledere; måske er det dig, der skal være afdelingschef?

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser • Trainee Henvendelse rettes til hr@bravida.dk Ledige stillinger opslås her bravida.dk

Vil du vide mere? Kig forbi www.bravida.dk og læs mere om Bravida og om vores program for nyuddannede ingeniører.

Mød en medarbejder

Morten Jørgensen, Projektleder /96

Bedøm os og læs mere

bravida.go.dk 197


British American Tobacco

Bring your Difference to a Global Group of Individuals Bring your Difference to a Are you looking for a career in Individuals an International FMCG company? Global Group of -British American Tobacco might be your future employer Are you looking for a career in an International FMCG company? -British American Tobacco might be your future employer Bring your difference At British American Tobacco we offer you a diverse and truly international career. We Bring youryou, difference challenge give you responsibility at an At British American Tobacco offer you early stage and expect you towe succeed in a diverse and truly You international career.inWe tough situations. will be working an challenge you, give you responsibility inspirational environment where your at an early stage will andbe expect you to succeed colleagues your strongest allies; in you tough will be working in an will besituations. challengedYou in thinking differently and inspirational environment where your seeking alternative solutions. colleagues will be your strongest allies; you will be challenged in thinking differently At British American Tobacco you areand not seeking going toalternative be bored solutions. NOR waste your talent We are a global and multicultural company, At American Tobacco are not andBritish we strive to exploit this. It isyou important going tobring be bored NOR wastetoyour that you your differences our talent We are a global multicultural company, company, as we and believe that we create and we things strive to exploitour this. It is important unique through diversity. that you bring your differences our Employees at British American to Tobacco are company, as we believe that we highly competent, committed andcreate unique things through diversity. passionate about their our work. We emphasize Employees British American individuality,atdiversity and socialTobacco are highly competent, committed and competencies. passionate about their work. We emphasize individuality, diversity and social Our employees are valued for who they are competencies. and the unique set of skills they bring. If you feel you could be a part of a team like this, Our employees valued for who they are you will feel rightare at home! and the unique set of skills they bring. If you feel youManagement could be a part of a team like this, Global Trainee Programme you feelpotential right at home! Fulfillwill your and make a difference Global Management Trainee Programme Fulfill your potential and make a difference

by becoming a Management Trainee in British American Tobacco. Our Global Management Trainee by becominghas a Management Trainee programme been developed for in British American Tobacco. independent, motivated individuals who are Our Global Management eager to learn and take onTrainee new challenges. programme has you been developed We will support and help youfor develop independent, motivated individuals the skills you need to reach successwho as aare eager to learn and take on in new business leader anywhere thechallenges. world. Our We will support you and helpyou you develop two-year programme offers the skills you that needwill to reach success as a opportunities help you develop business leader anywhere in the world. professionally and strengthen your skills.Our two-year you Over the programme course of theoffers programme you will opportunities be supported that by: will help you develop professionally and strengthen your skills. Over the course programme you will • Your coach; of anthe experienced manager be supported by: from your department Your mentor; an experienced manager Your coach; an experienced manager from another department from department Otheryour Management Trainees, giving Your an experienced you amentor; pan-European network. manager from another department •In 2013 Other Trainees, weManagement are looking for three giving you a pan-European Management Trainees: network. • • • •

British American Tobacco Denmark Vester Farimagsgade 19 1606 København V Tlf.: +45 3955 6300 www.bat.com Main activities Tobacco growing, manufacturing and selling Geography Global Employees in Denmark/globally with a higher education 172/56.000+ Cooperation with students • Student jobs, part time • Internships • Project assignments • Thesis • Career fairs • Trainees/Graduates Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education Two Marketing Trainees and one Finance Trainee Contact Camilla Risum Rauer, Talent Executive Camilla_Risum_Rauer@bat.com Vacant positions are posted at batdenmark.dk, batgraduatecareers.com Join us on LinkedIn: ”British American Tobacco Nordic” We are pleased to receive unsolicited applications

In 2013 we are looking for three • Two in Marketing Management Trainees: • One in Finance • more Twoabout in Marketing Learn our Management Trainee • Oneon: in Finance Programme www.batgraduatecareers.com Learn more about our Management Trainee Programme on: www.batgraduatecareers.com

A place where we like to have fun and never get bored!

About Us A place where we islike to have and never bored! British American Tobacco the world’s mostfun international tobaccoget group with more than 200 brands and business

spanning some 180 markets worldwide. We employ more than 56.000 people around the world and our workforce is strongly multicultural. We hold a robust market position in each of our regions and have leadership in more than 50 About Us markets. The Nordic headquarter is based in Copenhagen with Nordic offices based in Oslo, Stockholm, Helsinki, British Tobacco the world’s most that international grouppose with amore than 200itbrands and business Malmo,American Vilnius, Tallinn andisRiga. We believe because tobacco our products health risks, is all the more important spanning some 180 markets worldwide. WeResponsibility employ moreisthan 56.000 people around world dialogue and our workforce that our business is managed responsibly. integral to our strategy andthe through with our is strongly multicultural. We hold a robust market position in each of our regions and have leadership in more than stakeholders, we are working to pursue our commercial objectives in ways consistent with changing expectations50 of a markets. The Nordic headquarter is based in Copenhagen with8th Nordic offices year based Oslo, Helsinki,in the modern tobacco business. Last year we were selected for the successive asinthe onlyStockholm, tobacco business Malmo, Vilnius, Tallinn and Riga. We believe that because our products pose a health risks, it is all the more important Dow Jones Sustainability World Index. Visit our homepage for further information about British American Tobacco: that our business is managed responsibly. Responsibility is integral to our strategy and through dialogue with our www.batdenmark.dk or www.bat.com stakeholders, we are working to pursue our commercial objectives in ways consistent with changing expectations of a modern tobacco business. Last year we were selected for the 8th successive year as the only tobacco business in the Dow Jones Sustainability World Index. Visit our homepage for further information about British American Tobacco: www.batdenmark.dk or www.bat.com

198

Meet our employee

Christoffer Bjerre, Management Trainee /88

Rate us and learn more

bat.go.dk


Capgemini Danmark A/S People matter, results count Capgemini Danmark A/S Delta Park 40 2665 Vallensbæk Tlf.: 7011 2200 www.dk.capgemini.com Hovedaktiviteter Capgemini er en af verdens førende leverandører af rådgivnings-, teknologi- og outsourcingydelser. Geografisk placering Vallensbæk, Århus Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 270/120.000 Samarbejde med studerende • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Mentor-ordning

Professionalisme og samarbejde

Kultur og værdier

Capgemini beskæftiger nogle af landets mest professionelle konsulenter indenfor IT- og ma-

Capgeminis kultur bygger på syv værdier - Ho-

nagementbranchen. Konsulenter, som alle brænder for at levere gode løsninger og resultater til vores kunder. Capgemini leverer hele spektret af tjenester fra strategi og forretningsudvikling til ledelse af it-projekter, implementering og drift af IT-løsninger. For os er det vigtigt at forstå samspillet mellem IT og forretning, da det er vores erfaring, at det er gennem denne forståelse, at kunden opnår størst værdi af sine IT investeringer. Vi samarbejder med nogle af Danmarks mest in-

nesty, Boldness, Trust, Freedom, Team Spirit, Modesty og Fun - alle essentielle for den måde, vi arbejder og tænker på – både med hinanden og med vores kunder. Et andet vigtigt aspekt i vores kultur er social trivsel. Det vil bl.a. sige et godt arbejdsmiljø og en god balance mellem arbejde og fritid. Hertil kommer mangfoldighed. Capgemini ønsker at ansætte mennesker med forskellig baggrund, uddannelse, erfaring og alder.

teressante virksomheder og brancher inden for finans, tele, transport, energi- og forsyning samt den offentlige sektor. Det betyder, at der vil være rig mulighed for at udøve og udvikle dine kom-

Sådan arbejder vi

petencer inden for en af de pågældende sektorer. Din specialistviden kan også bruges på tværs af sektorerne. Eller måske går dine ambitioner i ret-

bejde. Det tætte, åbne og tillidsfulde samarbejde hjælper vores kunder med at opnå bedre, hurti-

ning af udlandet via samarbejde med over 120.000 kollegaer i 40 lande? Mulighederne er mange!

Udvikling og udfordringer I Capgemini er karriereudvikling et fælles ansvar. Din karriere vil blive planlagt efter Capgeminis forretningsstrategi kombineret med din viden, kompetencer, interesser og ambitioner. Vi kan ikke på forhånd sige, hvor i organisationen du vil befinde dig om 2 år. Én ting er dog sikkert, opgaverne vil være spændende, fuld af udfordringer og alsidige.

Rekruttering af højtuddannede i 2013 50 Henvendelse rettes til Du er velkommen til at kontakte COO Torben Krog torben.krog@capgemini.com eller HR Director Jens-Michael Simonsen jens-michael.simonsen@capgemini. com hvis du ønsker yderligere information. Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Vores unikke samarbejdsmodel “Collaborative Business Experience”™ er præget af en samarbejdsånd, der fylder meget i vores daglige ar-

gere og mere varige resultater. Det lyder simpelt, men denne tilgang gør, at vores kunder oplever, at Capgeminis konsulenter er mere lydhøre og i højere grad samarbejder for at forstå deres situa-

Mød to medarbejdere

tion, inden de kommer med forslag til løsninger. Dermed øges forretningsværdien.

Jeanette Knudsen, Konsulent

Vi glæder os til at byde dig velkommen i en international sjov, spændende og afvekslende virksomhed.

/85

Søren Krabbe, Senior Consultant /102

Bedøm os og læs mere

capgemini.go.dk 199


Cheminova A/S Helping you grow Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Tlf.: 9690 9690 www.cheminova.com Hovedaktiviteter Cheminovas mission er at bidrage til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Geografisk placering Lemvig i Vestjylland

How do we feed a hungry planet? Kunne man spørge sig selv. Over en milliard mennesker sulter, og kurven vender den forkerte vej – problemet er stigende. Verdens befolkningstal forventes at blive 1½ gang større i 2050. Landbrugsarealet vil derimod være uændret. Samtidig er der vækst i efterspørgslen efter landbrugsvarer fra en voksende middelklasse med høj levestandard. Derfor stilles der fortsat uhyre store krav til landbruget om at forøge produktionen af afgrøder. Hos Cheminova er vi med til at sikre forsyningen af fødevarer til verdens befolkning. Vi producerer, udvikler og afsætter plantebeskyttelsesmidler – produkter, der er med til at forøge udbytte og kvalitet af landbrugets afgrøder. Afsætningen foregår i det meste af verden. I Danmark foregår en stor del af produktionen og udviklingen ofte i samarbejde med vores produktion og udvikling i Indien.

Strategien er udvikling og vækst og medarbejderne er drivkræfterne. En af vores kerneværdier er, at ”vi når ambitiøse mål”, og vi sætter gerne ambitiøse mål. Væksten skal komme fra nye produkter – og her er det vores medarbejdere, der er drivkræfterne. Som medarbejder hos Cheminova vil du opleve et internationalt dynamisk og uformelt miljø. Vi lægger stor vægt på både din faglige samt din personlige profil. Den faglige profil skal sikre, at vi får tilført ny viden og nye eller andre erfaringer med

Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 800/2.100

måden at gøre tingene på. Drivkræft, engagement og gode samarbejdsevner er blandt de personlige egenskaber vi sætter pris på.

Udvikling og vækst med bæredygtighed som udgangspunkt. At levere produkter, der medvirker til at forøge udbytte og kvalitet af landbrugets afgrøder, er i sig selv en ansvarlig aktivitet. Vi er dog også klar over, at området omkring kemiske plantebeskyttelsesmidler er genstand for blandt andet miljømæssige spørgsmål, og som ved enhver anden menneskelig aktivitet, der vedrører produktion af fornødenheder, er der dilemmaer knyttet til sådanne aktiviteter. Hos Cheminova har vi stor fokus på Corporate Social Responsibility, hvilket har været med til at virkeliggøre helt nye idéer, og forny vores produkt portefølje. Miljø, sundhed og sikkerhed er vigtige områder for os – alle aktiviteter i virksomheden foregår under hensyntagen til vores bestræbelser på at forbedre resultaterne inden for disse områder. For os er social ansvarlighed en integreret del af forretningen.

Samarbejde med studerende • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 Vi ansætter løbende både økonomer, agronomer og kemiingeniører. Henvendelse rettes til Human Resources HR Konsulent Anne-Mette Novrup anne-mette.novrup@cheminova.com Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Vil du være med til at gøre en forskel? Så kontakt os på 9690 9690 eller send en ansøgning til HR Konsulent Anne-Mette Novrup, anne-mette.novrup@cheminova.com. Du kan også læse om os på cheminova.com. Vi deltager i øvrigt på forskellige karrieremesser rundt omkring i landet.

Mød en medarbejder

Rudy Kowal, Supply Chain Management graduate /109

Bedøm os og læs mere

cheminova.go.dk 200


Chr. Hansen A/S Vil du være med til at forbedre fødevarer og helbred? Chr. Hansen A/S Forskningscentret, Bøge Allé 10-12, Postboks 407 2970 Hørsholm Tlf.: 4574 7474 www.chr-hansen.com Hovedaktiviteter Chr. Hansen er en global bioteknologisk virksomhed, som leverer naturlige ingredienser til fødevareog kosttilskuds-industrien samt landbrugssektoren. Virksomheden er førende leverandør af kulturer, probiotika, enzymer og naturlige farver, som anvendes i fødevarer, læskedrikke, kosttilskud og specialprodukter til landbruget. Se også www.chr-hansen.com.

”Det bedste ved at arbejde for Chr. Hansen er, at jeg har fået ansvar fra den første dag og hele tiden får nye udfordringer”, siger Ralf Toftgaard, Sourcing Manager, Color.

Verdens største fødevareproducenter sætter deres lid til Chr. Hansen, når det gælder om at udvikle nye, spændende fødevarer, som også er sikre for forbrugerne. De læner sig op ad vores mangeårige ekspertise i at ramme præcis den smag, konsistens, farve og holdbarhed, som de ønsker at opnå, og som bygger på Chr. Hansens solide forskning, udvikling og et stærkt kendskab til markedet.

udgør en af virksomhedens største styrker. Vi har forsknings- og applikationscentre i mere end 20 lande og topmoderne produktionsfaciliteter på fem kontinenter, som til stadighed holdes up-todate med den nyeste teknologi.

Lyder det som et internationalt miljø, du gerne vil være en del af?

Udvikling på højt niveau

Vi hører til blandt verdens førende leverandører af naturlige ingredienser: Bakteriekulturer til produktion af ost, yoghurt, vin og kødprodukter, enzymer til ost, naturens egne farver til en lang række føde- og drikkevarer samt probiotika (naturligt helsefremmende bakteriestammer) til kosttilskud for mennesker og dyr for et bedre velbefindende og dokumenteret gavnlig effekt på mave/tarmsystemet. Over 500 mio. mennesker er hver dag i kontakt med et produkt, som indeholder vores ingredienser. Det stiller krav til ansvarlighed. Kan du matche det?

Nyeste teknologi Hver dag bruger vi vores viden til at skabe innovative, sunde og sikre produkter i tæt samarbejde med vores kunder. Den tætte dialog med kunderne og vores verdensomspændende netværk af datterselskaber og partnerskaber med universiteter

Vil du være med til at sikre, at alt dette fungerer og udvikles?

Vi lægger vægt på at give hinanden de rigtige rammer, så vi kan være på forkant med de daglige udfordringer. Vi prioriterer din personlige og faglige udvikling højt. Hvert år udbydes i tusindvis af timers medarbejder- og lederkurser på Chr. Hansen Academy, så vi hele tiden sikrer, at den enkelte medarbejders kompetencer fastholdes og udbygges. Hver eneste medarbejder har en udviklingsplan, der som minimum opdateres ved den årlige udviklingssamtale med den nærmeste leder. En gang om året følger topledelsen op på, at alle ledere i alle dele af organisationen lever op til deres krav om at tænke medarbejderudvikling og ”on-the-job training” ind i alle aktiviteter.

Kunne du tænke dig at arbejde et sted, hvor din udvikling bliver taget alvorligt? Og har du mod på at være med til at gøre en forskel? Så send os en ansøgning via www.chr-hansen.com eller ring til Human Resources på 45 74 74 74 og hør mere om jobmulighederne.

Geografisk placering Hørsholm, Avedøre, Roskilde, Gråsten, 32 lande globalt. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 400/1.000 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 Ca. 50 Henvendelse rettes til Human Resources: dkkca@chr-hansen.com Kandidatdatabase: Send din ansøgning via www.chr-hansen.com Kvalificerede uopfordrede ansøgninger samt andre relevante ansøgninger bliver opbevaret i 6 måneder i vores database, der kan matches op mod vores ledige stillinger.

Mød en medarbejder

Julie Mahler Kappelgaard, Business Developer /66

Bedøm os og læs mere

chr-hansen.go.dk 201


Codan Our potential’s yours. Codan Gammel Kongevej 60 1790 Copenhagen V Phone: +45 3355 55 50 www.codan.dk Main activities Codan is the third largest insurer in Scandinavia with Codan in Denmark, Trygg-Hansa in Sweden and a growing presence in Norway. Codan is 100% owned by the RSA Group, which is one of the world’s largest insurance companies with more than 20 million customers worldwide spread across 130+ different countries. Visit our RSA Group site to learn more: www.rsagroup.com Geography Copenhagen and globally

Join Mads, Marie, Jeanette and Kasper. Driven to succeed, committed to treating customers and colleagues right, always striving to be the very best. Does that sound like you too? Well, there’s no stopping you either. We’ll make sure of it. Be Codan. Be yourself.

Our people and sustainable future.

Lots of people work for a global company. But Codan Codan stands for diversity of personalities, is part of one of the world’s leading insurance groups perspectives and ideas. We believe that every that works for you. Whoever you are, wherever you member of our team is unique and important. But want to go. Because we don’t just value individuality wherever we work and whatever we do, we all – we’ve built our business on it. Join us and we’ll share the same key attributes that make our use our international expertise, resources and people: Individuality, Growth, Collaboration, opportunities to help you be the very best you Customer Focus, Expertise, Ambition and Integrity. can be. Using our global power to help you realise your potential, We also are committed to make ”I’ve had the opportunity to as you help us realise ours. a difference in the areas of participate in global projects, environment, safety and health which has given me a good Take ownership of in society. These are three areas insight into how the business that have a major impact on your development. is running around the world Codan takes a serious attitude to society, our customers, business and the possibility of expeidentifying, nurturing and developing and people. We work with CSR rience” talent. We want you to realise throughout the value chain, from (Marie, Global Graduate Programme) your full potential. How do we development of new products, achieve this? We have a range of training and through supply management and partnerships development programmes available to you on across industries and professions. Our partnership offer, and we encourage everyone to make full use with WWF, the Children Accident Prevention of them. We also offer global programmes to develop Foundation and the focus on renewable energy you wherever you are at in your career journey. are all important initiatives to us and what we believe in. A few examples of our programmes: • Technical Academy • Executive Development Programme • Leadership Development Programme • Emerging Talent Programme Read more about your opportunities at • Global Graduate Programme codan.dk/om-codan We believe in a two-way deal. All we ask is that you or scan the QR code with your smartphone. give us your best, so we can do our best by you.

202

Employees in Denmark/globally with a higher education In Codan, we have approx. 1,700 employees and worldwide 23,000+ employees in the RSA Group. Cooperation with students • Student jobs, part-time • Internships • Project assignments • Thesis • Guided tours around the company premises • Corporate presentation • Guest lecture • Career fairs • Mentoring Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education 150+ in Scandinavia Graduates contacts Visit our Global Graduate Programme site at codan.dk/graduate For information please contact: Bjørn Hjalte Laursen Head of Capability Management Email: bjl@codan.dk Additional information Learn more about student jobs: codan.dk/om-codan/studiejob Learn more about our CSR agenda: codan.dk/csr We are pleased to receive unsolicited applications

Rate us and learn more

codan.go.dk


COWI A/S

ENGINEERS

EXPLORE YOUR TALENT AND ENABLE A BETTER FUTURE In COWI, we don’t just develop world-class engineering solutions for tomorrow’s societies. We perform everything from underwater surveys to relation management to ensure our solutions balance all stakeholders. And we are always interested in talents who think in more than one dimension. Read more at cowi.dk

COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 4597 2211 www.cowi.dk Hovedaktiviteter Rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. Geografisk placering 14 kontorer i Danmark med hovedsæde i Lyngby samt 47 virksomheder og kontorer i udlandet. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 2.397/6.227 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 300 Nyuddannede kontaktpersoner: Helle Rasmussen, hrs@cowi.dk Ung i COWI Vi har dedikeret en del af vores hjemmeside til unge ansøgere. Læs mere på www.cowi.dk Henvendelse rettes til Human Resources, Helle Rasmussen, hrs@cowi.dk Ledige stillinger opslås her • cowi.dk • cowi.com Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

COWI is a leading consulting group that creates value for customers, people and society through our 360° approach. We tackle challenges from many vantage points to create coherent solutions for our customers.

Bedøm os og læs mere

cowi.go.dk 203


Danfoss A/S Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Tlf.: 7488 2222 www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

You won’t be getting a job You’ll be going on a mission We want people for a life in the heart of climate and energy

Hovedaktiviteter Udvikling, fremstilling og salg af produkter til industrien, miljø- og energisektoren. Geografisk placering Nordborg, Sønderborg, Rødekro, Gråsten, Viby, Kolding, Silkeborg, Århus, København, Glamsbjerg, Hasselager, Sunds, Hinnerup. Hertil selskaber i mere end 100 lande. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 5.100/ Ca. 23.500 Samarbejde med studerende • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 150-200

Travelling

Danfoss Post Graduate Programme PGP er et to-årigt individuelt udviklingsforløb, som tilbydes nydimitterede fra de videregående uddannelser. Se mere på: postgraduate.danfoss.com

to Norway,

Poland, Spain, England and China just puts a smile to my face

Ansøgning og jobagent Ansøgninger skal sendes via vores web-site: jobs.danfoss.dk Her er der også mulighed for at oprette en jobagent. Henvendelse rettes til Ang. job: People Service Denmark Tlf.: 7488 7731

Growing professionally

sometimes means growing grey hair

Ang. praktik/projekt: Tlf.: 7488 5627 Ang. Danfoss Postgraduate Programme: Tlf.: 7488 2498 Ledige stillinger opslås her jobs.danfoss.dk

postgraduate.danfoss.com Bedøm os og læs mere

danfoss.go.dk 204


Danmarks Nationalbank Fælles ambitioner – din vej Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Tlf.: 3363 6363 www.nationalbanken.dk Hovedaktiviteter Nationalbanken bidrager til: • stabile priser – ved at indrette pengepolitikken efter en fast kronekurs over for euroen. • sikre betalinger – ved at udstede sedler og mønter samt sørge for, at pengeinstitutterne kan afvikle indbyrdes betalinger. • stabilitet i det finansielle system – ved at overvåge den finansielle stabilitet og betalingssystemer, producere finansiel statistik og forvalte statens gæld. Geografisk placering København. Nationalbanken har løbende medarbejdere udstationeret/på orlov i bl.a. Frankfurt, Washington og Bruxelles. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 250

Højt fagligt miljø

Din profil

Vil du blive en del af det høje faglige miljø, der udspringer af at være en af Danmarks største arbejdspladser for økonomer? Så har vi måske jobbet til dig!

Du finder de opgaver, som Nationalbanken varetager, spændende og vil gerne være en del af dem. Du vil gerne til udlandet – enten på rejse for Nationalbanken eller egentlig orlov/udstationering. Du har opnået gode resultater på dit studium, arbejder gerne teambaseret og er god til at videreformidle dine tanker – både skriftligt og mundtligt.

Ud over økonomer beskæftiger Nationalbanken et mindre antal jurister og ingeniører. Vi tilbyder en bred vifte af opgaver: Porteføljeforvaltning, forvaltning af statens låntagning, udarbejdelse og analyse af statistik samt konjunkturvurderinger. Endvidere foredragsvirksomhed og direktionsbetjening samt opgaver som projektarbejde og varetagelse af danske interesser i internationale mødefora. Endelig har vi også opgaver som udarbejdelse af analyser af den finansielle stabilitet samt risikovurderinger og analyser af betalingssystemer.

Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside, ligesom du kan melde dig til en karriereaften i banken, hvor du kan prøve kræfter med nogle aktuelle økonomiske udfordringer og få svar på dine spørgsmål hos relativt nyansatte medarbejdere i de enkelte afdelinger.

Vi tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår, hvor vi lægger vægt på fortsat faglig og personlig udvikling. Som nyuddannet kandidat vil du gennem vores økonomprogram blive tilbudt kortere eller længere ophold i udlandet og jobskifte til en anden afdeling efter en vis periode. Se nærmere om økonomprogrammet på www.nationalbanken.dk/oep Hvis du ansættes som studentermedhjælp, vil der være mulighed for orlov, mens du tager et semester i udlandet.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Speciale/Hovedopgave • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 25 Kom til karriereaften En gang årligt afholder vi karriereaften. Se nærmere på: www.nationalbanken.dk/job Henvendelse rettes til Administrationsafdelingen – HR hr@nationalbanken.dk Tlf.: 3363 6504 (sekretær, som henviser til en HR-konsulent) Evt. uopfordrede ansøgninger sendes via nationalbanken.dk/job Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Signe Skovgaard Hansen, Økonom /115

Bedøm os og læs mere

dn.go.dk 205


Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Anker Engelunds Vej 1 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 4525 2525 www.dtu.dk

Start din karriere med en forskeruddannelse af international klasse – og skab højteknologi og velfærd til gavn for samfundet Internationalt førende forskning DTU er i dag et af de bedste tekniske universiteter i Europa og råder allerede over forskningsfaciliteter i verdensklasse. Den førerposition skal vi fastholde. Vi skal fortsat tiltrække de bedste forskere og studerende fra både ind- og udland. Forskerkarriere På DTU har vi forskere i den internationale elite inden for alle vores forskningsområder. Som ph.d.-studerende bliver du en del af et spændende fagligt miljø og indgår i en forskningsgruppe med dygtige, erfarne og engagerede kollegaer. Samtidig vil studieophold, gæsteforelæsninger og konferencer være en naturlig del af din hverdag. Som ph.d.-studerende på DTU kvalificerer du dig til en karriere på højt internationalt plan. Vi lægger stor vægt på, at din ph.d.-uddannelse er af internationalt format og også på at studie- og forskningsmiljøet er attraktivt for de ph.d.-studerende. Ledige stillinger Vi søger løbende ph.d.-studerende inden for mange forskellige forskningsområder. På job.dtu.dk kan du få mere at vide om DTU og se vores ledige stillinger. Du kan også oprette en jobagent og løbende få informationer, når der er et job inden for netop dit område. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 7.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.000 medarbejdere har hver dag

fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

Læs mere på: job.dtu.dk SCIENCE AND TECHNOLOGY AT A GLOBAL SCALE – SET THE STANDARDS FOR THE FUTURE See our PhD-programmes at dtu.dk/phd

Hovedaktiviteter DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. DTUs uddannelsesudbud dækker de fleste ingeniørfaglige discipliner på bachelor-, kandidat- og ph.d.niveau. Geografisk placering Universitetets hovedopgaver udføres af p.t. 25 institutter og et antal centre, både på campus i Lyngby, men også på en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Universitetet har ca. 5000 medarbejdere, hvoraf mere end halvdelen er forskere, herunder knap 1100 ph.d.-studerende. Omkring halvdelen af de ansatte arbejder med forskning og undervisning, mens den anden halvdel udgør en bred vifte af tekniske og administrative medarbejdere. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Projektskrivning • Speciale/hovedopgave • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende • Forskning Rekruttering af højtuddannede i 2013 DTU forventer at ansætte 650 højtuddannede medarbejdere i 2013. Alle DTUs stillinger bliver slået op op job.dtu.dk. Henvendelse rettes til Ved yderligere oplysninger kontakt Koncern HR, rekrutteringssspecialist Anne Junker Mörck-Larsen, ajje@adm.dtu.dk. DTU - ikke kun for ingeniører En væsentlig del af DTU’s alsidige virksomhed understøttes, faciliteres eller udføres hver dag af tekniske og administrative medarbejdere. Vi søger derfor ögså løbende højuddannede medarbejdere indenfor IT, økonomi, kommunikation og HR. Ledige stillinger opslås her www.job.dtu.dk

Bedøm os og læs mere

dtu.go.dk 206


Deloitte Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: 3610 2030 www.deloitte.dk

Hv15 du 3r l1g3 så g0d t1l t4l s0m t1l b0g5t4v3r.

Hovedaktiviteter Deloitte har markedets bredeste ydelsespalette, så vi kan tilbyde integrerede løsninger samlet ét sted. Vores 6 forretningsområder er: • Revision • Skat • Business Process Solutions • Consulting • Enterprise Risk Services • Financial Advisory Services Geografisk placering Deloitte har kontorer i 17 byer: Esbjerg, Fredericia, Kolding, København, Nykøbing F, Odense, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Viborg, Løgstør, Aalborg, Aars, Århus, Nuuk, Ilulissat. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 2.400 i Danmark. Globalt 193.000 i 150 lande. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende Henvendelse rettes til Koncern HR Helle Voss ansog@deloitte.dk Tlf.: 3610 2429 www.deloitte.dk www.karriere.deloitte.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød to medarbejdere

Sanna Kristina Arffmann, Senior Konsulent /103

Vi søger nye, begavede kollegaer. Læs mere på karriere.deloitte.dk Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Rasmus Sørensen,

Associate /65

Bedøm os og læs mere

deloitte.go.dk 207


Det Blå Danmark World Careers

Det Blå Danmark er meget andet end skibsfart Vil du leve af at sejle, er Det Blå Danmark den rigtige indgang for dig. En uddannelse og karriere inden for skibsfart, vil tage dig rundt på den blå planet, og du vil opleve flere byer, havne og himmelstrøg end de fleste.

Danmark spiller en væsentlig rolle inden for skibsfart. Faktisk flyttes 10% af verdenshandlen af danske skibe, og erhvervet er i stadig udvikling. Det betyder masser af internationale muligheder både under og efter uddannelsen.

Men Det Blå Danmark er meget andet end skibsfart. Man behøver ikke være sømand for at arbejde inden for det maritime. Det Blå Danmark er et bredt samarbejde mellem rederier, produktion, underleverandører, offentlige myndigheder og foreninger. Det betyder også, at uddannelse og jobmuligheder spænder vidt.

Udover skibsfart er uddannelserne i Det Blå Danmark grupperet under shipping, maritim teknologi og offshore.

Få overblik over ansøgningsog uddannelsessteder på worldcareers.dk

208

Besøg os på Hvor du bl.a. kan møde vores ambassadører, læse om aktuelle messer og events og se vores film om de internationale muligheder. facebook.com/worldcareers


Det Blå Danmark – World Careers Amaliegade 33 1256 København K Hovedaktiviteter Det Blå Danmark er betegnelsen for hele det maritime erhverv i Danmark. Fra rederier og skibsværfter over udstyrsleverandører, offshore og servicevirksomheder til myndigheder, uddannelsesinstitutioner og en lang række andre virksomheder og institutioner, der direkte eller indirekte støtter op om vort fælles virke som skaber Danmarks mest succesrige og globaliserede erhverv. Som en af verdens førende shippingnationer er Danmark ledende inden for containerfart, produkttankfart, køleskibsfart og offshore og aktiv i alle andre segmenter af international skibsfart. De danske skibe dækker hele verden og har omkring 50.000 havneanløb årligt. De ca. 100 danske rederier udgør sammen med værfter og udstyrsleverandører kernen i Det Blå Danmark, der også tæller en lang række relaterede, maritime erhverv og institutioner. Geografisk Placering World Careers er placeret i Danmarks Rederiforening i København. Arbejdspladserne hos virksomhederne i Det Blå Danmark er fordelt i hele landet, såvel som udlandet.

De fire sektorer inden for Det Blå Danmark SKIBSFART For dig der gerne vil arbejde på havet. Uanset om det er i kabyssen, på broen eller i maskinrummet, så finder du en uddannelse inden for Det Blå Danmark.

OFFSHORE Vil du arbejde inden for olieudvinding? Så er offshorebranchen noget for dig. Bliv udfordret på boreplatformen som ingeniør, maskinmester eller teknisk manager.

SHIPPING Her arbejder du på kontor, og du er med til at styre verdens skibstransport. Sprog, handelstalent og gå-på-mod er nøgleelementer.

MARITIM TEKNOLOGI Som ingeniør eller maskinmester i den maritime industri arbejder du med at udvikle teknikken i skibsog offshorebranchen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vind en iPhone 5

Medarbejdere i Danmark I alt beskæftiger branchen ca. 100.000 personer i Danmark, og rederierne såvel som de øvrige aktører i Det Blå Danmark har kontorer i alle dele af verden. Samarbejde med studerende • Erhvervspraktik • Speciale/hovedopgave • Foredrag på skoler og institutioner • Karrieremesser • Virksomhedspræsentation Anden info World Careers er en rekrutteringskampagne der har til formål at udbrede kendskabet til job og uddannelser i Det Blå Danmark. Henvendelse rettes til Kampagneleder Anne Bay Riisager Tlf: 3348 9245 eller abr@shipowners.dk Ledige stillinger opslås her worldcareers.dk samt diverse trykte og elektroniske medier

Få nyheder, jobmuligheder, invitationer til messer og events og meget andet. Vi trækker lod om en iPhone 5 blandt alle nye tilmeldinger. Bedøm os og læs mere

dbd.go.dk 209


Det Norske Veritas Safeguarding life, property and the environment Det Norske Veritas Danmark A/S DNV DK headoffice: Tuborg Parkvej 8 2900 Hellerup Tlf.: 3945 4800 www.dnv.com Main activities DNV is a global provider of leading risk management competence. We help customers safely and responsibly improve their business performance. Geography 300 offices in 100 countries, with headquarters in Oslo, Norway. Cooperation with students • Student jobs, part time • Student jobs, full time Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education +15 Contact Judy Husen Telephone +45 3945 4800 or e-mail: Judy.Husen@dnv.com Vacant positions are posted at www.dnv.com/Carrers Additional info DNV is a founding partner of Sustainia - visit sustainia.me We are pleased to receive unsolicited applications

DNV Do you want to make a difference ? - Join us!

www.dnv.com www.dnvkema.com www.dnvba.com

210

DNV is a global provider of knowledge for managing risk. Today, safe and responsible business conduct is both a license to operate and a competitive advantage. Our core competence is to identify, assess, and advise on risk management, and so turn risks into rewards for our customers. From our leading position in certification, classification, verification, and training, we develop and apply standards and best practices. This helps our customers to safely and responsibly improve their business performance. Our technology expertise, industry knowledge, and risk management approach, has been used to successfully manage numerous high-profile projects around the world. DNV is an independent organisation with dedicated risk professionals in more than 100 countries. Our purpose is to safeguard life, property and the environment. DNV serves a range of industries, with a special focus on the maritime and energy sectors. Since 1864, DNV has balanced the needs of business and society based on our independence and integrity. Today, we have a global presence with a network of 300 offices in 100 countries, with headquarter in Oslo, Norway. In Denmark we are 220 employees represented in Hellerup, Esbjerg, Fredericia and Aalborg.

Rate us and read more

dnv.go.dk


DFD De Forenede Dampvaskerier A/S De Forenede Dampvaskerier A/S Mesterlodden 23 2820 Gentofte Tlf.: 3975 0211 www.dfd.dk Hovedaktiviteter De Forenede Dampvaskerier A/S er sammen med Elite Miljø A/S en del af Kivi-Tex koncernen, der er i fortsat vækst med ca. 2.500 medarbejdere og en omsætning på over 1 mia. kr.

Gør en forskel

Vi beskæftiger os med konceptbaseret tekstilservice og facility service. Vi udvikler og leverer totalløsninger til både det offentlige og det private marked. Geografisk placering Vi er en landsdækkende virksomhed med 13 afdelinger. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser Rekruttering af højtuddannede i 2013 5-10 Henvendelse rettes til HR-ansvarlig Nynne J. Dujardin njd@dfd.dk Tlf.: 45 28 07 33 Ledige stillinger opslås her www.dfd.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Bedøm os og læs mere

dfd.go.dk 211


DI - Dansk Industri DI H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf.: 3377 3377 www.di.dk Hovedaktiviteter I DI hjælper vi virksomheder i Danmark med at vinde. Vinde på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer der øger konkurrenceevnen. For når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark. Vi er erhvervslivets organisation, privat arbejdsgiverforening og daglig sparringspartner for 10.000 medlemsvirksomheder, der samlet beskæftiger 1 mio. medarbejdere i Danmark og udlandet. Hver dag hjælper vi virksomheder med alt fra personalejura og miljølovgivning til erhvervsøkonomi, afsætning og menneskerettigheder. Geografisk placering Hovedkontor i København. Kontorer i Bruxelles, Moskva, Sao Paulo, Mumbai, Shanghai og New York. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 350 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser • Mentor-ordning

Brug dit talent i DI Vi søger løbende nye engagerede medarbejdere, der vil være en del af en arbejdsplads med høje faglige ambitioner og dygtige kolleger. Hos os får du et udfordrende og selvstændigt job i en levende organisation, der gør op med vanetænkning. Og du er selv med til at skabe din karriere, fordi du får ansvar og medindflydelse. Læs mere om DI som arbejdsplads og mød flere medarbejdere på di.dk/job

Christina Busk I DI får du 500 kolleger. Christina er en af dem. Hun var først praktikant, så student og nu konsulent i DI’s miljøpolitiske enhed. Her har hun ansvaret for DI’s politiske indsats inden for miljøteknologi og klimatilpasning.

Faglig og personlig udvikling Indflydelse Netværk Varierende og afvekslende arbejdsopgaver Inspirerende kolleger Tværfagligt samarbejde Entusiasme Sociale arrangementer Ambitioner

212

Rekruttering af højtuddannede i 2013 35 Henvendelse rettes til DI Rekruttering Tlf.: 3377 3377 Ansøgninger sendes online via: di.dk/job Ledige stillinger opslås her di.dk/job.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Nina Leth-Espensen, Konsulent /86

Bedøm os og læs mere

di.go.dk


DLBR Hvis du har mere end jord i hovedet

DLBR Agro Food Park 15 8200 Aarhus N Tlf.: 8740 5000 www.dlbr.dk

I DLBR arbejder jeg hverken med grise eller køer … … men i et spændingsfelt mellem landbrug og forretning. Her medvirker jeg til at sikre fremtidens fødevareproducenter. Louise Holland Heide Specialestuderende Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

Hovedaktiviteter DLBR er et landsdækkende samarbejde mellem 31 rådgivningsvirksomheder samt et fælles viden- og innovationscenter. Vores mere end 3.300 medarbejdere rådgiver 40.000 landmænd og 10.000 kunder fra andre dele af dansk erhvervsliv. Vores hovedaktiviteter er økonomi og regnskab, men vi ansætter også profiler inden for eksempelvis jura, skat, virksomhedsledelse, energi og miljø, kvæg, svin og planteavl. Geografisk placering DLBR er repræsenteret i hele Danmark. Se den nærmere placering på dlbr.dk Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 1200 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 50 Nyuddannede kontaktpersoner Louise Holland Heide Cand.ling.merc. Tlf.: 8740 5538 Henvendelse rettes til Udviklingschef Jakob Lave Tlf.: 8740 5510 E-mail: jal@vfl.dk Vidste du at... • DLBR er den stærkeste leverandør af rådgivning til landbrug og erhverv på landet • DLBR har en årlig omsætning på 2,2 mia. kr. • DLBR vil være trendsætter for rådgivning, service og innovation • DLBR har sit eget uddannelsesakademi, der sikrer din fortsatte udvikling Ledige stillinger opslås her dlbr.dk/job Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Bedøm os og læs mere

dlbr.go.dk 213


DSB DSB Sølvgade 40 1307 København K www.dsb.dk/job Hovedaktiviteter Passagertransport i Danmark Geografisk placering Hovedsæde i København K. DSB samler hele sin administration i et moderne kontormiljø i Høje Taastrup i foråret 2013 Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 400 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser • Ph.d.-studerende

Job med mening – skab sammenhæng

DSB som arbejdsplads

I DSB arbejder vi hver dag med at skabe sammenhæng. Sammenhæng mellem A og B, by og land, mormor og Viktor, indtægter og udgifter, løfter og leverancer.

Faglighed er vores styrke og drivkraft. Vi værdsætter vores medarbejdere og investerer gerne i dem, da udvikling af dem er udvikling af DSB.

Omkring 9000 kolleger bidrager til denne sammenhæng. Alle arbejder vi for, at DSB’s godt 500.000 daglige kunder får den bedste rejse fra start til slut.

DSB er som arbejdsplads meget levende og dynamisk. Vi prioriterer samarbejde højt, både på tværs af faggrænser og på tværs af DSB. Det er nemlig vores fælles viden og vores fælles fakta, der danner grundlaget for vores holdninger – og vores løsninger.

DSB dækker 43.000 kvadratkilometer og har, som Danmarks største leverandør af togtransport, behov for mange forskellige akademiske faggrupper - fra økonomer, jurister og ingeniører til specialister inden for kommunikation, marketing og HR. Fælles for os alle er ønsket om altid at søge de løsninger, der bedst kommer Danmark, DSB’s kunder, ejere og medarbejdere til gavn. DSB’s opgave er stor og kompleks, men skal løses sikkert, nemt og effektivt.

Henvendelse rettes til DSB Rekruttering job@dsb.dk Ledige stillinger opslås her dsb.dk/job

Du har, som medarbejder i DSB, rig mulighed for at præge udviklingen og samtidig selv udvikle dig. Du er specialiseret, men har blik for den store sammenhæng, som du bidrager til. Læs mere om vores mange jobmuligheder på dsb.dk/job Mød en medarbejder

Josefine Nissen, konsulent

Forretnings/74

Bedøm os og læs mere

dsb.go.dk 214


ECCO Sko A/S Seize the world - Become an ECCO Trainee ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Tlf.: 7491 1625 www.ecco.com Main activities By using state of the art methods in production ECCO Sko A/S is capable of developing functional and comfortable quality footwear. ECCO Sko A/S owns and controls all parts of its value chain - from cow to customer. This includes manufacturing of rawhides, production of shoes and retail selling points around the globe. Geography ECCO’s headquarters is placed in Bredebro and Tønder. ECCO’s subsidiary companies and sales units are placed in almost all parts of the world. Employees in Denmark/globally with a higher education ECCO has 565 employees in Denmark and more than 19.000 employees on a global scale.

ECCO is a world renowned shoe manufacturing and design company located in southwestern Denmark. ECCO was founded in 1963 by Karl Toosbuy and today is a world leading brand within innovative and comfortable quality shoes. Since 1963, ECCO has created its own identity within the shoe trade. This identity has strong roots in the past and a solid foundation to build the future on. In other words: ECCO has built a culture that we both wish to uphold, build on and change. ECCO is now looking for talented employees who can continue to aid the organization towards growth within all areas of the organization - Design, Product Development, Production, Sales & Marketing, Retail, IT, Logistics, Finance and HR. ECCO is not only in search of employees to work in Headquarters but also employees,

who after an introduction to the business systems and values in Headquarters, are interested in an expatriation to one of the subsidiary companies. With more than 19,000 employees in sales and production units worldwide, the development of the organization and education of employees who see things in a global perspective and want to work in an international environment, are essential to ECCO. Career planning, expatriation, personal development interviews and targeted education are all keywords within the organization.

Cooperation with students • Internships • Thesis • Corporate presentation • Career fairs • Trainees/Graduates • Ph.D. students Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education 20 Contact Bente Jensen Ovesen Group Human Resources trainees@ecco.com ECCO provides not only exceptional job opportunities but also high quality trainee educations. Please visit www.ecco.com for further information.

It is ECCO’s goal to be the best shoe company in the world and the organization will reach this goal by offering great ECCO experiences and making high quality products. ECCO’s aim has never been to be the biggest but always to be the best.

Meet our employee

Henrik Weiss, Graduate

/76

Rate us and learn more

ecco.go.dk 215


Energi A/S A/S EnergiDanmark Danmark

Sæt dit præg på energihandlen

Sæt dit præg på energihandlen Om os Energi Danmark er et fuldservice energihandelsog rådgivningsselskab med speciale inden for termins- og optionsprodukter på el-, gas- og valutamarkedet. Vi sælger el til forbrugere inden for erhvervslivet og de offentlige institutioner og køber el af de decentrale kraftvarmeværker. Desuden sælger vi vedvarende energi i form af miljøvenlig el, vandkraft og vindenergi.

Du kommer rundt i vores forskellige afdelinger, bl.a. Salg, Handel, Produktion & Balance og Økonomi. Derved kommer du til at stifte bekendtskab med blandt andet risikostyring og kundeporteføljeforvaltning, rådgivning af kunder i forbindelse med finansielle produkter og produktionsplanlægning samt overvågning og analyse af energimarkedet. Du får med andre ord en grundig indføring i Energi Danmarks forretningsområder.

Efter traineeforløbet vil du indgå i et af vores Vi handler el direkte på de internationale el-bør- teams med dit eget ansvarsområde, og du komser og tilbyder finansielle el-kontrakter, hvor det mer til at deltage i den fortsatte udvikling af vores er muligt at afdække fremtidigt forbrug eller pro- produkter og forretningsområder. duktion af el.

Om dig

Energi Danmark er aktiv markedsdeltager, når prisen på el fastsættes – markedsindsigt, som kom- • Du er engageret og analytisk og er i besiddelse mer vores kunder til gode. af et godt overblik. Vi betragter vores engagerede og kompetente • Du er først og fremmest holdspiller, men du vil hurtigt få dit eget ansvarsområde, så du skal medarbejdere som vores vigtigste ressource og kunne arbejde selvstændigt og holde hovedet tager udgangspunkt i tillid og respekt for den enkoldt. kelte. Til gengæld for attraktive ansættelsesvilkår stiller vi krav til, at du har personlige og faglige • Du har en økonomisk uddannelse som HA, egenskaber, der kan matche vores forretningscand.oecon., cand.merc. eller en bankuddanværdier. nelse, gerne kombineret med HD. • Din interesse for de finansielle markeder og markedsmekanismerne er altid til stede!

Om jobbet

Hos Energi Danmark får du som trainee både ansvar og rig lejlighed til at sætte dit eget præg på • Du er udadvendt, kundeorienteret og god til at skabe tillid - og du ser muligheder i at arbejde udviklingen og din dagligdag. på tværs af faggrænser. Trainee-forløbet varer ca. 12 måneder, og du kommer til at få en grundig indføring i det europæiske energimarked, hvor handel med el, olie, gas, kul og CO2-kvoter er de primære fokusområder.

Energi Danmark A/S Hedeager 5 8200 Aarhus N Tlf.: 8742 6262 www.energidanmark.dk Hovedaktiviteter Elhandel, gashandel, handel med vindmøllestrøm, porteføljeforvaltning, produktionsbalanceansvar, rådgivning. Geografisk placering Hovedkontor i Aarhus N, kontorer i København, Odense, Kolding, Malmø, Stockholm, Helsinki og Oslo. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 130 Samarbejde med studerende • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende Nyuddannede kontaktpersoner: Kontakt vores HR-chef på telefon: 8742 6276 for yderligere informationer Aktionærer • SEAS-NVE A.m.b.a., Svinninge • NRGi A.m.b.a., Aarhus N • Energi Nord A/S, Aalborg • TRE-FOR Energi A/S, Kolding • SEAS-NVE Strømmen A/S, Svinninge • SEF Forsyning A/S, Svendborg • Fonden Langelands Elforsyning, Rudkøbing Henvendelse rettes til ed@energidanmark.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger på: uopfordret@energidanmark.dk

Mød en medarbejder

Trainee hos Energi Danmark ”Traineeforløbet hos Energi Danmark giver indblik i en dynamisk branche i udvikling. Jeg har gennem de 12 måneder fået viden om både mit eget arbejdsområde, controlling af kunders skifte af elleverandør, samtidig med at jeg er blevet præsenteret for virksomhedens aktiviteter inden for blandt andet handel, salg, analyse og risikostyring. Jeg har hurtigt fået mine egne ansvarsområder og har en bred berøringsflade både internt og til vores datterselskaber i Sverige, Finland og Norge.” Helle Jensen, Controller og tidligere trainee i Økonomiafdelingen

216

Signe Skalkam, Controller & Projektansvarlig /70

Bedøm os og læs mere

energi.go.dk


Energinet.dk

helt uundværlig

Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 7010 2244 www.energinet.dk Hovedaktiviteter At sikre energiforsyningen i Danmark og skabe rammerne for velfungerende energimarkeder og effektiv indpasning af vedvarende energi.

Svarene på vores energiudfordringer blæser ikke i vinden

Geografisk placering Hovedkontoret ligger ved Erritsø, Fredericia. Derudover har vi lokationer i Ballerup, Egtved, Ll. Torup, Tjele og Vester Hassing.

De findes hos os

Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 400

helt uundværlig

Faglig formel 1 Som medarbejder i Energinet.dk bliver du del af en virksomhed, hvor de faglige miljøer er i en klasse for sig. Du kan se frem til en karriere med masser af ansvar og udfordringer – og mulighed for at bruge dine egne kernekompetencer. For det kræver skarpe hjerner at skabe banebrydende løsninger i energisektoren. Vores samlede viden base er så stor, at du altid kan få hjælp og coaching til dit arbejde. Uanset om du har 15 års erfaring eller lige er startet på vores graduateprogram. Viden kommer imidlertid ikke af sig selv, og for at kunne holde os på toppen, har vi fokus på videreuddannelse, opfølgning og feedback. Jævnlige statussamtaler mellem leder og medarbejder har nemlig en afgørende betydning for vores performance og fortsatte udvikling. Man skal vide, før man kan handle. Og handling skal der til, hvis vi fortsat skal levere unikke løsninger. Derfor indgår vores medarbejdere også i tæt samarbejde med kolleger på tværs af afdelinger og faggrupper – og landegrænser.

Skab morgendagens energiløsninger Som medarbejder i Energinet.dk har du muligheden for at få indflydelse på fremtidens energiløsninger. Vi sørger for en sikker energiforsyning, og du skal være med til at skabe rammerne for velfungerende energimarkeder med effektiv indpasning af vedvarende energi. Vores ledelsesstil er åben og lyttende. Det betyder, at din ide og din rådgivning kan være afgørende for, hvordan vi fremover skal sikre miljøvenlige transmissioner. Både inden og uden for landets grænser. Vi ansætter kun dygtige fagfolk med stærke samarbejdsevner – og uanset hvilken faglig baggrund du har, kan du roligt ranke ryggen. For du er med til at

løfte en vigtig samfundsmæssig opgave, som giver dig unikke ekspertiser inden for et felt, der berører alle mennesker i Danmark. At arbejde tæt sammen med resten af energisektoren og fungere som bindeled mellem energiproduktion og -forbrug er en krævende opgave. Derfor er der også stor tilfredsstillelse forbundet med bl.a. at føre strømmen fra de kommende havmølleparker ind i elnettet og med at sikre naturgasforsyningen til de danske forbrugere, når Nordsøen engang er blevet tømt.

Gå glad på arbejde Som medarbejder i Energinet.dk kan du se frem til at kunne gå glad på arbejde hver dag. Vi fokuserer på, at du har det godt og sikrer rammerne for, at du kan skabe en god balance mellem dit arbejdsog privatliv. Vi tager vores egen medicin, når det kommer til sundhed og arbejder hver dag for at fremme en aktiv livsstil. Den uformelle omgangstone og det gode kollegiale sammenhold er grundstenen til vores effektive samarbejde. Derfor fokuserer vi lige så hårdt på at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser som på at skabe løsninger, der er både samfundsmæssigt og økonomisk solide. Vores ledere er både fagligt og ledelsesmæssigt kompetente. Og fordi vi ikke overlader trivsel til tilfældighederne, er vi alle sammen ansvarlige for at gøre vores arbejdsplads endnu bedre. Vi står sammen og motiverer hinanden til hele tiden at skabe de løsninger, Danmark og Europa har brug for. Og hvis du har noget på hjerte – og hjerne – kan du være med til at sætte dit præg på den kultur, der i årene fremover skal tegne os. Indadtil såvel som udadtil.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende • Forskning Rekruttering af højtuddannede i 2013 60 Artikler fra Energinet.dk • Byggemand Bob tæsker chefen • Rigtige mænd holder da barselsorlov • Til jobsamtale dagligt Henvendelse rettes til Rekrutteringsansvarlig Trine Holm, hr@energinet.dk Ledige stillinger opslås her energijob.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Thomas Ebdrup, Graduate

/77

Bedøm os og læs mere

energinet.go.dk 217


Ernst & Young Ernst & Young Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Tlf.: 7010 8050 www.ey.com/dk Hovedaktiviteter Vi tilbyder karriereveje inden for vores forretningsområder: • Advisory Services (Consulting) • Assurance (Revision) • Tax (Skat) • Transaction Advisory Services (Corporate Finance) Geografisk placering Ernst & Young har kontorer i 3 byer: København, Aarhus, Vejle. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 650 i Danmark, globalt 167.000 i 140 lande.

Vi går langt for at udvikle dig, både som menneske og som rådgiver, for vi ved, at vores succes afhænger af din. Line Katrine Nielsen, Head of Recruitment, Human Resources

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Speciale/Hovedopgave • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee Nyuddannede kontaktpersoner Kontakt vores HR-afdeling på tlf.: 7010 8050 for yderligere information. Rekruttering af højtuddannede i 2013 Forventet 80

Ønsker du at blive en del af en global organisation, hvor vi har fokus på at realisere dit potentiale? Hos Ernst & Young får du karrieremuligheder på tværs af forretningsområder og landegrænser. Du får en varieret og udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med god sparring fra kolleger – også efter arbejdstid. Du kan få en karriere inden for:

Henvendelse rettes til Ansøgninger sendes via hjemmesiden www.ey.com/dk/karriere Andre henvendelser eller spørgsmål kan sendes til ey.hr@dk.ey.com Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

• Advisory (Consulting) • Transaction (Corporate Finance) • Tax (Consulting) • Revision Læs mere på vores hjemmeside www.ey.com/dk/karriere, følg os på facebook.com/eydanmark eller ring til vores HR-afdeling på 70 10 80 50 og hør mere om dine muligheder.

Mød en medarbejder

Casper Kjær Andersen, Konsulent /87

Bedøm os og læs mere

ey.go.dk 218


Ferring Pharmaceuticals A/S People come first at Ferring

The International PharmaScience Center in Ørestad, Denmark is Ferring’s global center for Development and Regulatory Affairs.

Ever wondered what goes on inside this building? The 80 m high building, one of the highest in Scandinavia, is the workplace for over 25 different nationalities. We work side by side to identify, develop and market innovative biopharmaceutical products.

Follow us on

At Ferring International PharmaScience Center (IPC) we believe that high and mutual expectations are the cornerstones on which to build a stimulating work life. As the development organisation of Ferring Pharmaceuticals, a global pharmaceutical company, we develop new groundbreaking medicine that can enhance the quality of life for people around the world. To sustain this effort, we reward talent with influence. In return, we expect our employees to be people of ambition and innovation.

450 colleagues from 25 countries IPC is located in a spectacular 20-floor building in Ørestad. This architectural landmark is not only a symbol of our aspiration towards excellence in everything we do - from our ergonomic office furniture to the superb canteen, where our chefs serve healthy and highquality meals for breakfast, lunch and takehome dinners. It is also home to a culture of respect for our colleagues, customers and patients. People come first at Ferring and all of us have a right to expect the highest standards of integrity. This philosophy is paramount to all of our aspirations at IPC. IPC has approximately

450 employees from 25 countries, which gives everyone an opportunity to work with colleagues across cultures - as part of an international work life that challenges everyone to think outside their own conventions.

Ferring Pharmaceuticals A/S International PharmaScience Center Kay Fiskers Plads 11 2300 København S Tlf.: 8833 8834 www.ferring.dk Main activities Development of new groundbreaking medicine. Geography The International PharmaScience Center is based in Ørestad, Copenhagen. Employees in Denmark/globally with a higher education 450/4.500 Cooperation with students • Student jobs, part time • Project assignments • Thesis • Guided tours around the company premises • Corporate presentation • Guest lecture • Career fairs • Ph.D. students Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education 60 Contact Human Resource Department, International PharmaScience Center, E-mail: job@ferring.com

International science expertise and strategy IPC has a team of approximately 325 scientists who are driving Ferrings R&D strategy in collaboration with their colleagues at our research center in the United States. We want to give our scientists access to the best facilities in their field and we believe that their work deserves a constant and competitive investment in technologies, laboratories and training. At IPC, we also want to encourage a truly innovative mindset. We do this by providing all employees with significant opportunities for individual responsibility.

Careers at IPC Follow us on LinkedIn and be a member of our LinkedIn group: ”Careers at Ferring Pharmaceuticals Denmark” for more information about our open positions. To gain more knowledge about IPC you can visit our webpage www.ferring.dk

Meet our employee

Carsten Høeg-Møller, Research Scientist /99

Rate us and learn more

ferring.go.dk 219


Finansrådet Vil du være med til at gøre en forskel? Finansrådet Amaliegade 7 1256 København Tlf.: 3370 1000 www.finansraadet.dk Hovedaktiviteter Finansrådet varetager bankernes interesser ved at sikre maksimal politisk indflydelse og gode udviklingsmuligheder. Vi koordinerer og formidler sektorens synspunkter og skaber resultater og indflydelse for medlemmerne. Geografisk placering København K Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave Henvendelse rettes til HR-konsulent Freja Frøstrup eller HR-chef Ditte Gundlund Jensen job@finansraadet.dk

Sine, cand.scient.pol, erhvervspolitisk konsulent: Jeg har et spændende arbejde, der bærer præg af, at jeg ofte skal navigere mellem mange politiske aktører. Målet med mit arbejde er at varetage bankernes interesser indenfor vækst- og erhvervspolitik bedst muligt. Jeg fungerer også som sparringspartner i de regionale vækstfora.

Finansrådet varetager bankernes interesser Vi arbejder på at sikre maksimal politisk indflydelse og gode udviklingsmuligheder for vores medlemsvirksomheder. Bankerne har en afgørende betydning for udviklingen i samfundet og beskæftiger ca. 40.000 medarbejdere. Vi følger de politiske processer tæt og spiller aktivt og målrettet med i de politiske beslutninger, som har betydning for bankernes forretningsvilkår. Vi retter derfor vores indsatser og kommunikation mod eksempelvis Folketinget, regeringen og EU. Arbejdet i Finansrådet kræver kompetente medarbejdere. Derfor søger vi jævnligt talenter, som med engagement og faglig ballast kan arbejde med eksempelvis økonomi, jura og kommunikation – gerne med afsæt i sektoren.

Niels, cand.oecon, cheføkonom:

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Gennem min tid i Finansrådet har jeg oplevet, at her er gode udviklingsmuligheder. Jeg er i dag cheføkonom og udarbejder bl.a. analyser, der er belyser forretningsvilkårene for vores medlemmer. Jeg har ofte kontakt med vores medlemmer, andre brancheorganisationer og har bred berøringsflade internt i Huset.

Hvordan er det at arbejde i Finansrådet? Som nyuddannet kandidat får du stort ansvar og råderum i en organisation, der sætter idéudvikling, faglighed og sparring højt. Opgaverne vil variere afhængig af baggrund og job og kan være alt fra research, rapportskrivning, analyser og høringssvar til mere udadvendte opgaver som udvalgsarbejde og pressekontakt. I Finansrådet arbejder vi efter fire kerneværdier, som sætter rammerne for vores arbejde: Fremsyn, professionalisme, samarbejde og arbejdsglæde. Vores organisation er moderne og fleksibel, og vi har en uformel omgangstone med plads til humor. Det er vigtigt for os at, vores medarbejdere trives og udvikler sig fagligt såvel som personligt på jobbet. Bedøm os og læs mere

Læs mere om Finansrådet på www.finansraadet.dk

220

finans.go.dk


FLSmidth A/S 130 years’ old and stronger than ever FLSmidth A/S Vigerslev Allé 77 2500 Valby Tlf.: 3618 1000 www.flsmidth.com Main activities FLSmidth A/S designs, constructs and delivers plants, machinery, services and spare parts for the minerals and cement industries. Geography Our headquarter is based in Valby, Copenhagen and we have local presences in more than 50 countries all over the world. Employees in Denmark/globally with a higher educatio 1.575/13.800

Create your future with us

Cooperation with students • Student jobs, part time • Project assignments • Thesis • Corporate presentation • Career fairs • Trainees/Graduates • Ph.d.-studerende • Research

Is it possible to keep moving ever faster at 130 years’ of age? For FLSmidth it is. That’s why we’re the world’s leading supplier of plants, machinery, services and spare parts for the minerals and cement industries. And we’re not about to slow down – we want to grow even bigger and to take our business even further. And you can be part of that journey. One third of all the world’s cement is produced using FLSmidth technology. Even then, we have still managed to grow our mineral business to be even bigger than our cement division over the past 10 years.

neering, sales, project management, supply chain management, economics and business support... In short we simply cover the whole range.

We have been able to do so because our history has taught us to always be right where the world is moving. No matter if it takes us to an African desert, the Asian steppes or the South American highland. We are there because cement and minerals are the very foundation for construction and development and thereby economic growth.

Our work is characterised by very, very big projects based on the latest technology, often invented by us. Our way of managing is characterised by trust in your skills. You will be given major responsibility and we do not hand you an A-Z manual; we trust you to find the answers yourself.

Our business culture is based on three fundamental values: • Competence - Professionalism, Credibility and Integrity • Co-operation - Team Spirit and Openness • Responsibility - Ownership and Will to Change

Strong at home – even stronger abroad Our corporate headquarter is based in Valby, Copenhagen and is the home base for approximately 1.575 of our 13.800 employees. Still, the major part of our activities takes place outside Denmark. A typical workday will potentially put you in contact with colleagues and clients all over the world. So you will have an international career, no matter if you are working abroad or at our headquarter in Copenhagen.

Almost endless career opportunities At FLSmidth you will have a serious scope of career and development opportunities. You can work in R&D, engi-

We trust you to handle very big projects

Newly graduated engineer – try our graduate programmes If you are a newly graduated engineer you also have the opportunity to apply for our graduate programmes: Technical Sales Engineer / Product Manager graduate-programme or our Supply Chain – Global Graduate programme. No matter which way you choose, you will gain access to a world of top notch experts and knowledge providing you with all the challenges and opportunities you can dream of.

Meet our employee

If you are a student and are looking for an internship or have an idea for a final exam project you are also very welcome to contact us.

Rune Høgh Jensen, Commissioning Engineer /69

Read more about FLSmidth and what it’s like to work here at flsmidth.com/careers

Rate us and learn more

flsmidth.go.dk 221


Foss Dedicated Analytical Solutions Foss Slangerupgade 69 Postboks 260 3400 Hillerød Tlf.: 7010 3370 www.foss.dk

Protein 13.2%

Moisture 8.4%

Geography Development and production takes place in Denmark, Sweden and China. FOSS headquarters are in Hillerød, Denmark. FOSS products are marketed and sold through a global network of sales subsidiaries located in 26 countries and by more than 85 dedicated distributors spread over Europe, North, South and Central America, Asia and Australia.

Starch 67%

Sharp minds bright ideas Employees at FOSS are living proof of the company value of being first - using new inventions to make dedicated solutions for our customers. With sharp minds and cross functional teamwork, we constantly strive to develop unique new products. Engineers at FOSS work in production, development and marketing, within a wide range of different fields, i.e. Chemistry, Electronics, Mechanics, Software, Optics, Microbiology, Chemometrics. FOSS provides rapid, reliable and dedicated analytical solutions for routine control of quality and processing throughout the supply chain for agricultural, food, pharmaceutical and chemical products. Meet the people at FOSS

Read more about us at www.foss.dk/careers

Dedicated Analytical Solutions www.foss.dk/careers

222

Main activities The international privately-owned FOSS is the world’s leading producer of innovative analytical instruments that monitor and control food quality and safety - solutions that improve customers’ business results while helping deliver high quality products for consumers.

Employees in Denmark/globally with a higher education 300/1,000 Cooperation with students • Student jobs, part time • Experience • Project assignments • Thesis • Company Presentation • Guest Lecture • Career fairs • Doctoral students Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education 70 Contact Agata Mathiasen HR Consultant, Global Recruitment ama@foss.dk More about us www.foss.dk/Home/Careers Vacant positions are posted at foss.dk/careers/jobs linkedin.com/company/foss/ careers?trk=tabs_biz_career

Meet our employee

Kim Mostrup, People Manager /90

Rate us and learn more

foss.go.dk


GEA Process Engineering GEA Process Engineering Gladsaxevej 305 2860 Søborg Tlf.: +45 3954 5454 www.niro.com Main activities GEA Process Engineering is a world leader in liquid and powder processing technologies. We supply process units and complete process lines to the food, brewery, pharmaceutical and chemical industries worldwide. GEA Process Engineering has approx. 5,000 employees in more than 50 countries and a turnover of more than EUR 1.3 billion. GEA Process engineering is part of GEA Group, one of the leading stock-listed industrial groups in Germany. Geography In Denmark, GEA Process Engineering is located in Søborg and Skanderborg. The head office and the technology center for GEA Niro drying technology is in Søborg. GEA Liquid Processing -design and engineering of liquid processing solutions- is located in Skanderborg. Altogether, we are 550 employees in Denmark. Employees in Denmark/globally with a higher education 257/2.325

Have you ever had a cup of instant coffee? Or a yoghurt? Then you have probably had a product in your hands that we have helped make. We work with many of the world‘s leading producers, so whether it is a food product, medicines or a device of plastic or other chemical compounds, there is a good chance that somewhere in the line, we have supplied process technology for its production. A position at GEA Process Engineering can take you in many directions; from process design and product development to specialist positions, project sales and execution and general management. You will have challenging duties and responsibilities from day one, the opportunity to travel around the world and –on top of that– be part of a great working environment. Learn more about working at GEA Process Engineering and the career opportunities we offer at niro.com/career

engineering for a better world

GEA Process Engineering

Coorperation with students • Student jobs, part time • Project assignments • Thesis • Guided tours around the company premises • Corporate presentation • Guest lecture • Career fairs • Ph.d.-students Contact HR-afdelingen, gea-pe.ndk.jobs@gea.com We are pleased to receive unsolicited applications

Meet our employee

Michael Trabjerg Knudsen, Project Manager /94

Rate us and learn more

gea.go.dk 223


Grundfos Grundfos Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro Tlf.: 8750 1400 www.grundfos.com Main activities Grundfos is a global leader in advanced pump solutions and a trendsetter in water technology. We contribute to global sustainability by pioneering technologies that improve quality of life for people and care for the planet. Grundfos needs people who are ready to put their energy and skills into confronting some of the major challenges that the world faces. Perhaps you can help us use our existing technology and insight to make a difference. Perhaps you have the key to finding new ways. Geography In Denmark: Bjerringbro, Årslev, Farum, Aalestrup, Brøndby. Internationally: 80 companies in 56 countries. Employees in Denmark/globally with a higher education 19,000 employees globally and 4,800 in Denmark

Anne-Mette

Anne-Mette has an MA in Culture, Communication and Globalization. She has been involved in the marketing of Grundfos ALPHA2 – which included a high-profile international campaign in more than 15 countries.

Cooperation with students • Student jobs, part/full time • Internships • Thesis • Project assignments • Trainees/Graduates • Ph.d. students • Research Contact People & Strategy www.grundfos.dk Tlf.: 8750 1400

Today’s talent, tomorrow’s leader, specialist or innovator It is no small task we have before us. We are the world’s leading pump company, recognised for innovation and premium quality. Now, we have challenged ourselves to raise the bar even further. So, we need people who are ready to engage in our goal to put sustainability first and meet the challenges the world faces. In return Grundfos offers attractive opportunities and challenges for personal development and an international career.

Graduate Programme The Grundfos Graduate Programme is a career development programme offered to a limited number of hand-picked, high potential graduates with the intellectual strength, global mindset and innovative ability to contribute to our joint purpose. You enter a 2-year programme designed to meet your professional ambitions and the Grundfos strategies. You lead high-priority projects of 6 months each, spending at least 6 months abroad. www.grundfos.dk/job

224

Meet our employee

Anna Pattis, Business / Environmental graduate /67

Rate us and learn more

grundfos.go.dk


Grønlands Selvstyre Selvstyret, kollegaen, mennesket - Ansvar, udfordringer, trivsel Grønlands Selvstyre HR Udvikling Aqqusinersuaq 5 Postboks 1039 3900 Nuuk Tlf.: +299 345859 www.nanoq.gl Hovedaktiviteter Lovgivning og administration af de ansvarsområder som Grønlands Selvstyre har fået overdraget af Folketinget via selvstyreloven.

Ved Grønlands Selvstyre får du store faglige og mangeartede udfordringer. Hos os er du med til at videreudvikle og præge et nyt politisk system, som blev indført med vedtagelsen af Selvstyreloven i 2009, hvor vi gik fra Hjemmestyre til Selvstyre. Vi navigerer konstant i et krydsfelt mellem politikere, borgere, medier og organisationer, hvilket skaber mange spændende og varierende arbejdsopgaver. Til at løfte disse opgaver er vi en bred vifte af kollegaer med mange forskellige baggrunde, hvilket gør, at du vil få en alsidig kollegaskare. Da vi er en arbejdsplads i udvikling, har vi altid brug for kvalificerede, selvstændige og ansvarsbevidste kollegaer, der brænder for at gøre en positiv forskel for jobbet og for Grønland. Du vil som nyansat ved Selvstyret opleve, at du hurtigt får en stor kontaktflade, hvorfor det er vigtigt, at du kan begå dig på mange organisatoriske niveauer. Mulighedernes land, med en fantastisk kulturarv Grønland er isbjerge, hvaler, hav, nordlys og storslåede udsigter, men det er også meget mere end det. Grønland spænder fra det moderne pulserende byliv i Nuuk til det mere nære miljø i de mindre byer og bygder - alt sammen i en fin sammensmeltning med kulturen og naturen. Et job i Grønlands Selvstyre giver mulighed for at leve i en kultur, hvor mennesker er tæt på hinanden. Byerne er små, men de er til gengæld omgivet af en enestående natur og et rigt dyreliv, der byder på mange oplevelser. Desuden byder Nuuk på fritidstilbud som skisport, både alpin og

langrend, sejlads i verdens største fjordsystem, fiskeri, jagt, vandreture, tennis, forbold, golf og meget andet. Styrk din karriere Vi er en stor organisation med mange udfordringer indenfor forskellige områder, du vil derfor opleve, at du vil blive udfordret både personligt og karrieremæssigt. Det er vigtigt for Grønlands Selvstyre, at vores medarbejdere føler et ansvar overfor de opgaver, de bliver præsenteret for og ikke desto mindre, er det vigtigt for os, at medarbejderne trives i jobbet og på arbejdspladsen. Da Grønlands Selvstyre er i konstant udvikling, er det vigtigt, at du har en naturlig tilgang til at lære nyt og samtidig er i stand til at give viden fra dig. Vi vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtigt. Som man ville udtrykke det på grønlandsk: Ataatsikkut arlalipparujussuarnik assigiinngitsunik suliaqarsinnaalluta!

Geografisk placering Nuuk, Grønland Rekruttering af højtuddannede i 2013 75 (forventet antal) Henvendelse rettes til HR-Udvikling Økonomi- og Personalestyrelsen Postboks 1039 3900 Nuuk HRU@nanoq.gl Ledige stillinger opslås her nanoq.gl

Til den rigtige kandidat kan vi tilbyde at blive en del af en spændende og udfordrende organisation, hvor du i høj grad selv er med til at forme jobbet. Vores erfaring er, at et job i Grønlands Selvstyre for mange er blevet en personlig og faglig oplevelse og et godt afsæt for såvel en national som international karriere. Er du vores nye kollega? Besøg www.nanoq.gl, hvor du løbende kan følge med i jobmulighederne.

Mød en medarbejder

Kamilla Koldbro Fuglsang, HR-konsulent

/81

Bedøm os og læs mere

nanoq.go.dk 225


Haldor Topsøe Haldor Topsøe Nymøllevej 55 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 4527 2000 www.topsoe.com Hovedaktiviteter • Proces- og anlægsdesign • Katalysatorproduktion og -salg • Forskning Geografisk placering Danmark: Lyngby og Frederikssund. Udlandet: USA, Kina, Indien, Rusland, Bahrain, Argentina, Malaysia, Sydafrika. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 1.874/2.310

Need for speed?

Nyuddannede kontaktpersoner: Fie Alice Hallkvist Wilbek, Cand. polyt. (Kemisk og Biokemisk Teknologi), ansat siden 2010.

W W W.TOPSOE .COM

Do you also want to go skiing in the future? The world needs new solutions. Topsøe has the catalysts and technologies needed to solve some of the world's energy and environmental challenges. We are at full speed – our solutions are continuously being promoted and implemented globally. You can take part in creating value and progress. You can make a difference – and speed up your career. A better environment Topsøe’s catalysts and technologies are used in many industries worldwide to create a better environment and to optimize the use of the world's energy and natural resources. We clean the oil and provide cleaner fuels. We remove harmful gases from the flue gas in power plants and from vehicle exhaust. We convert waste into climate-friendly fuel, reduce CO2 emissions, and ensure that more can be produced with less energy. And we are good at it! Immersion, customer contact, travel We use experimental and theoretical methods to develop the scientific understanding that is necessary to improve our products and invent new ones. We make technical proposals,

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende • Forskning

and carry out performance evaluations and troubleshooting. We supervise and advise clients on small and large plants around the world. We design and construct processes, make calculations and charts. And we advise customers during plant start-ups. At Topsøe we give you the possibility to expand your knowledge, have customer contact, and to travel to meet or assist them. You get access to a world of knowledge. And together we make a difference. Responsibility and challenge Topsøe has key solutions for some of the challenges highest on the global agenda. That is why we are looking for more colleagues with the need for speed. We work together in a free and informal atmosphere. We are proud to take responsibility and contribute to a better environment. Do you want to join us?

Julie Jannerup, civilingeniør (kemi), ansat siden 2007. Rekruttering af højtuddannede i 2013 200 Henvendelse rettes til Bjarke Fog bjf@topsoe.dk Iris Musted Marcussen imma@topsoe.dk Ole Stahl oes@topsoe.dk

Mød en medarbejder

Fie Alice Hallkvist Wilbek, Catalyst Specialist /68

Bedøm os og læs mere

topsoe.go.dk 226


HOFOR Vi skaber bæredygtige byer HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København Tlf.: 3395 3395 www.hofor.dk Hovedaktiviteter Forsyning af fjernvarme, bygas, fjernkøling, vand og afledning af spildevand. Geografisk placering Hovedstadsområdet

HOFOR er en fusion af Københavns Energi og vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre og Vallensbæk. HOFOR leverer vand til over 1 mio. forbrugere og står desuden for drift af spildevandsforsyningerne i 6 af kommunerne. Desuden forsyner vi borgerne i København med fjernvarme, bygas og fjernkøling og er i fuld gang med at opføre vindmøller både i og uden for hovedstadsområdet. I disse år skærpes kravene til at udvikle løsninger, der kan håndtere klimaforandringer og skåne miljøet. I HOFOR har vi den fælles vision, at vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. Og når vi samarbejder på tværs af kommunegrænser kan vi udvikle såvel økonomisk som miljømæssigt robuste løsninger – til gavn for borgerne.

Fokus på klima og miljø Respekt for klima og miljø er nøgleord for de vandog energiløsninger, vi i HOFOR leverer til vores kunder.

Vi arbejder løbende med projekter, som har til formål at mindske belastningen på klima og miljø og sikre en høj kvalitet af vores ydelser. Vi har blandt andet fokus på biomasse i fjernvarmeproduktionen, brug af biogas i bygasproduktionen, klimatilpasning, sikring af grundvandet og metoder til at kontrollere drikkevandet. Til at løfte de mange spændende opgaver er vi ca. 800 engagerede medarbejdere, der spænder fra ingeniører, teknikere og håndværkere til økonomer, cand.mag.’er og kontorassistenter.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Ph.d.-studerende • Mentor-ordning Rekruttering af højtuddannede i 2013 20 Henvendelse rettes til Personalechef, Jan Kikkenborg Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Hvorfor arbejde hos os I HOFOR venter der et spændende og alsidigt job, og der er en god og åben dialog medarbejderne imellem. Vi prioriterer kompetenceudvikling højt, og du får løbende muligheder for at tilegne dig nye færdigheder. Udviklingsmulighederne tæller blandt andet talentprogram og karriereudvikling. Du kan læse mere om HOFOR på www.hofor.dk. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning eller oprette et ’abonnement på ledige stillinger’ inden for de stillingskategorier, der matcher din profil, så bliver stillingsannoncerne sendt direkte til dig.

Bedøm os og læs mere

hofor.go.dk 227


kroner – altså i døgnet. • Jyske Bank har mere end 110 afdelinger i ind- og udland, som beskæftiger ca. 3.700 medarbejdere.

Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Tlf.: 8989 8989 www.jyskebank.dk Hovedaktiviteter Bankvirksomhed

Giv din karriere den helt rigtige drejning Har du givet din karriere den drejning, der får det hele til at falde i hak – eller vender du stadig mulighederne? I Jyske Bank kan du dreje karrieren i mange retninger – for vi er en decentral bank, hvor du får stor indflydelse både på din arbejdsdag, din karriere og på bankens udvikling. Meget mere end rådgivere Vores indretning afspejler, hvad vi er: en anderledes og uhøjtidelig bank med højt til loftet og med mange muligheder – måske flere, end du går og tror. Vidste du for eksempel at: • Jyske Bank er en dynamisk og proaktiv it-arbejdsplads, der arbejder tæt sammen med Bankdata. Arbejdet med it i Jyske Bank er meget projektorienteret, og vi anvender iterative metoder til både udvikling og konstruktion. • Jyske Markets, vores topmoderne handelsområde, har åbent 24 timer i døgnet året rundt, og der bliver handlet værdipapirer og finansielle instrumenter for 215 mia. kroner – altså i døgnet.

Vi har løbende brug for nye medarbejdere med specialer inden for en lang række områder. Vi huser ikke bare rådgivere, men også et væld af specialister, som varetager opgaver inden for eksempelvis investering, økonomi, jura, marketing, projektledelse, forretningsudvikling og meget mere.

Geografisk placering Jyske Bank har hjemsted i Silkeborg. Banken driver ca. 110 afdelinger og investeringscentre i Danmark - og fem enheder i udlandet. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 3.700, heraf 200 i udlandet. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee Rekruttering af højtuddannede i 2013 Løbende ansættelser Henvendelse rettes til Jyske Bank HR Hjemsted Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Tlf.: 8989 8989 job@jyskebank.dk Ledige stillinger opslås her jyskebank.dk/job

Hvad du kan blive ? Tjek jyskebank.dk/job. Eller kontakt os og hør mere om mulighederne i en anderledes bank. På Jyske Banks tv-kanal på nettet, jyskebank.tv, kan du også finde inspiration. Mød os på facebook.com/jyskebank. Her kan du også stille spørgsmål om karriere.

• Jyske Bank har mere end 110 afdelinger i ind- og udland, som beskæftiger ca. 3.700 medarbejdere. Bedøm os og læs mere

jyskebank.go.dk 228


Kammeradvokaten Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V Tlf.: 3315 2010 www.kammeradvokaten.dk Hovedaktiviteter Vi skal opfylde statens behov for advokatbistand på højeste faglige og advokatetiske niveau. På dette grundlag løser vi også advokatopgaver for regioner, kommuner og andre offentlige og private virksomheder.

NER PART OKAT RADV SENIO

Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Vi er ca. 350 medarbejdere i alt. Heraf er ca. 180 jurister og ca. 30 jurastuderende. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser

KAT ADVO

TIG MÆG

FULD

ENT

STUD

LØFT BLIKKET OG SE FLERE karrieretrin FREM VI HAR JOBBET TIL AMBITIØSE ADVOKATFULDMÆGTIGE OG ERHVERVSJURISTER SAMT EN UDDANNELSE MED SAMFUNDSPERSPEKTIV Hos os tilbyder vi en solid uddannelse af vores fuldmægtige. Du får ansvar fra den første dag og mulighed for at arbejde i forskellige faggrupper i løbet af dine tre år som fuldmægtig.

Vores primære rolle vil altid være at sikre, at lov og ret overholdes. Der er stor efterspørgsel på vores evner, og vi har travlt. Vi løfter et stort ansvar, og vi løfter i flok.

Samtidig tilbyder vi vores medarbejdere et internt talentprogram, der indeholder udviklingsmuligheder inden for faglige, personlige, forretningsog ledelsesmæssige kompetencer. Alt sammen for at sikre, at vi er en attraktiv arbejdsplads nu og i fremtiden.

Læs mere om at være fuldmægtig hos Kammeradvokaten samt de forskellige faggrupper på vores hjemmeside.

Vi er en privat virksomhed, der arbejder professionelt og målrettet på at være den bedste advokat for staten.

Geografisk placering Vi bor i Shell-huset tæt på Vesterport Station i København.

Rekruttering af højtuddannede i 2013 Vi har de seneste år oplevet en kraftig efterspørgsel på vores ydelser. Alene i 2012 har vi ansat mere end 35 dygtige jurister. Vi har to årlige rekrutteringsrunder for advokatfuldmægtige og erhvervsjurister - i februar og september. Nyuddannede kontaktpersoner: Sigrid Kjærulff Advokatfuldmægtig ansat pr. 1. september 2010 Mattias Chor Advokatfuldmægtig ansat pr. 1. september 2011 Henvendelse rettes til HR-konsulent Trine Hallund tlf. 7230 7860 eller info@kammeradvokaten.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Sigrid Majlund Kjærulff, Advokatfuldmægtig /62

Løft blikketTM www.kammeradvokaten.dk

Bedøm os og læs mere

kammer.go.dk 229


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5000 www.kfst.dk Hovedaktiviteter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for at fremme vækst og nye muligheder ved at styrke konkurrencen og forbedre samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Er du ambitiøs, skarp og målrettet?

Så vil du trives i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Opgaverne er udfordrende og meningsfyldte. Du får ansvar for at løse dine egne sager og frihed til at planlægge hvornår og hvordan. Til gengæld regner vi med, at du er engageret og leverer stærke, faglige resultater. Arbejdsmiljø Arbejdet foregår i et højt tempo med en stor grad af selvstændighed og initiativ. Kommunikationen er ligefrem og åben, og hverdagen er præget af humor og en positiv tilgang til kollegaer og nye udfordringer.

Vi lægger stor vægt på, at du hele tiden udvikler dig fagligt og personligt. Med et arbejde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får du en stor faglig viden og en bred kontaktflade.

Arbejdsopgaver Du får mulighed for at prøve kræfter med blandt andet projektledelse, internationale opgaver og forhandling på højt niveau i samarbejde med dygtige kolleger. Vi er en kompleks organisation med mange forskellige fagområder. Det skaber dynamik, tværfaglighed og mulighed for, at du kan prøve dig selv af i forskellige job. 230

» Vi skaber blandt andet klare, gennemsigtige regler for forbrugerne. Du udarbejder nye regler og fortolker forbrugerloven i forbindelse med forbrugernes sager. For eksempel kommer du til at fremstille sager for Forbrugerklagenævnet. » Vores opgaver omfatter også at analysere betingelserne for konkurrence på forskellige markeder. Du udarbejder sagsoplæg om overtrædelse af konkurrenceloven, afslører karteller og bedømmer, om fusioner kan godkendes. » Styrelsen fremmer konkurrencen om offentlige opgaver. Du udarbejder analyser af, hvordan konkurrencen kan fremmes og vejleder både offentlige myndigheder og virksomheder om reglerne. » Styrelsen har til opgave at sikre et effektivt marked i vandsektoren. Du bidrager ved at fastsætte prislofter, udarbejde økonomiske modeller, behandle klagesager samt føre opsyn med kommunernes vandregnskaber.

Vores ansatte er primært uddannede jurister og økonomer, men vi har også en del, som er uddannet cand.scient.pol. Geografisk placering København Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 250 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Karrieremesser

Bedøm os og læs mere

kfst.go.dk


KPMG 12098

Tænker du som en vinder? Så er du i godt selskab hos os I KPMG får du alle muligheder for at dyrke dit talent og realisere dit potentiale, bl.a. ved at arbejde sammen med talentfulde kolleger og for ambitiøse virksomheder, der forventer top-rådgivning. I en global revisions- og rådgivningsvirksomhed som KPMG er toppræstationer forventet og værdsat. Frem for alt baseret på teamwork, hvor de enkeltes kompetencer og diversitet gør os i stand til at levere mere, end kunden forventer. I sidste ende er det vores vilje og vores evne til at støtte hinanden, der giver os sejrene. Vi kalder det vinderinstinkt.

Læs mere på kpmg.dk/karriere

KPMG Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Tlf.: +45 7323 3000 kpmg.dk Hovedaktiviteter KPMG er et af landets førende revisions- og rådgivningsfirmaer med kontorer landet over og er internationalt del af det globale KPMG-netværk. Vi leverer holdbare løsninger inden for forretningsområderne: Audit • Revision og regnskab for alt fra store internationale koncerner til SMV’er Tax • Selskabs- & erhversskat • M&A Tax • Legal Services • Transfer Pricing Advisory • Management Consulting • Risk Consulting • Transaction & Restructuring • Accounting Services Geografisk placering Hillerød, København, Næstved, Juelsminde, Faaborg, Nyborg, Odense, Svendborg, Esbjerg, Grenaa, Haderslev, Herning, Horsens, Kolding, Ringkøbing, Sønderborg, Vejle, Aabenraa, Aalborg, Århus og Nuuk. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt I Danmark ca. 1.400 medarbejdere og ca. 145.000 globalt. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Projektskrivning • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 Vi forventer at ansætte 150. Henvendelse rettes til People, Performance & Culture Tlf. 7323 3000 kpmg.dk/karriere rekruttering@kpmg.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Mai Hansen, Strategy Consultant /108

Bedøm os og læs mere

kpmg.go.dk 231


Københavns Kommune

Danmarks største arbejdsplads

Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V Tlf.: 3366 3366 www.kk.dk Hovedaktiviteter Vi udvikler Danmarks hovedstad og servicerer over 500.000 københavnere. Geografisk placering København

Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads med over 45.000 medarbejdere.Vi udvikler landets hovedstad og servicerer over 500.000 københavnere.Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse. Dét giver mening og skaber sammenhold på tværs af arbejdspladsen.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser Henvendelse rettes til Økonomiforvaltningen, Sekretariatet for ledelse og kommunikation E-mail: Brit.Buchhave@okf.kk.dk Ledige stillinger opslås her kk.dk/job

Én arbejdsplads – syv forvaltninger Københavns Kommune er delt op i syv forvaltninger, der beskæftiger sig med henholdsvis økonomi, sociale forhold, sundhed og omsorg, børn og unge, teknik og miljø, beskæftigelse og integration samt kultur og fritid. Tilsammen løser forvaltningerne alle de kommunale opgaver, som københavnerne har brug for, og som får byen til at fungere.

Generalist, specialist eller leder? Bredden i vores opgaver betyder, at vi søger medarbejdere med forskellige evner og uddannelsesbaggrund – og at vi har ledige stillinger inden for mange forskellige fagområder. Samtidig gør vores størrelse og spændvidde, at du som medarbejder får mulighed for at udfolde dit talent og din faglighed inden for mange forskellige funktioner. Så uanset om du går efter en karriere som generalist, specialist eller leder, er der gode chancer for, at du kan skabe den hos os.

Mangfoldighed giver muligheder Som medarbejder i Københavns Kommune bliver du en del af en arbejdsplads, hvor respekt, tillid, dialog og ligeværdighed er det fundament, vi bygger vores hverdag på, og hvor mangfoldighed spiller en stor rolle i alt, hvad vi foretager os. Det giver dig gode muligheder for at skabe den arbejdsdag, der motiverer dig mest – og for sammen med dine kolleger at skabe en hovedstad præget af høj livskvalitet og solid vækst.

Find dit næste job på www.kk.dk/job På vores jobportal www.kk.dk/job kan du se alle vores ledige stillinger og tilmelde dig vores e-mail-service. På hjemmesiden kan du også læse mere om vores attraktive personaleforhold – fx landets største program for ledertalentudvikling og adgang til rabataftaler med over 1.800 butikker, restauranter og kulturinstitutioner.

Bedøm os og læs mere Se vores ledige stillinger på www.kk.dk/job

232

kk.go.dk


of the same shape and colour in more Koncernen than 900 million ways. LEGO You have almost as many options when it comes to designing your career in the LEGO Group. LEGO Koncernen Aastvej 1 7190 Billund Tlf.: 7950 6070 www.LEGO.com Hovedaktiviteter Udvikling, produktion og salg af Fast Moving Consumer Goods/ konstruktionslegetøj. Geografisk placering Hovedkontor i Billund, Danmark, hertil kontorer i ca. 35 lande. Henvendelse rettes til recruitmentsupport@LEGO.com Ledige stillinger opslås her www.jobs.lego.com

Uendelige internationale Endless international karrieremuligheder opportunities

som well værende lige så vigtige. careerog omsorg for miljøet Play

Det har vi altid gjort – og det vil vi blive ved med. The LEGO Group is founded on fun, LEGO Koncernen er en global virksomhed med internationale karrieremuligheder. Vi sørger for, at du company Leg godt creativity, innovation and imagination. The LEGO Group is a global altid har mulighed for at bygge videre på både dine LEGO Koncernen er baseret på sjov‘LEGO’ leg, kreativitet, The name is an abbreviation of with international career opportunities. faglige og personlige kompetencer, uanset hvilken innovation og fantasi. LEGO Navnet er en sammentwo Danish words “leg godt”, meaning We make sure that you alwaystrækning haveaf de tothe slags arbejde du udfører. ord ”Leg Godt”. Det har været

“play has been our guidethe chance to build on both yourvores proledetråd siden 1932.well”. I dag erAnd LEGO that KoncerVores kultur bygger på fortsat læring og udvikling. nen en af verdensline største producenter af legetøj, og LEGO Group is the since 1932. Today, fessional and personal competencies, Derfor skal du også påtage dig en stor del af anLEGO Produkterne sælges i mere end 130 lande. world’s largest manufacturer in construcregardless of what kind of work you do. svaret i din egen kontinuerlige læringsproces. Du tionKoncernen toys and LEGO products are sold in Wevære promote of generalist learning. Therekan specialist a på culture et enkelt felt, Arbejde i LEGO more than 130 og countries. fore youviden will also on a greatLEGO deal med en bred - eller nogettake midt imellem. Koncernen er et inspirerende givende sted at arbejde. Den umiddelbare tillid og åbenhed of responsibility in your own continuous Du kan blive i ét land, eller flytte rundt mellem vomellem kolleger i Working LEGO Koncernenin gør, the at det føles LEGO Group learning process. res internationale kontorer. Uanset hvor og med som familie at arbejde her. Vi tror ikke, der er grænYouducan bevilavi specialist a singleserfield, The Group is an inspiring and hvad arbejder, støtte dig til en in meningsfor, hvad vi kan opnå,LEGO når vi samler de mange fuld karriere, og du vil spilleaenbroad rolle i udviklingen forskellige som findes påplace tværs af det a generalist with knowledge – or talenter, rewarding to glowork. The instant trust afsomething børns kreative ogin problemløsende færdigheder. bale LEGO Samfund. Så hvis du er et dedikeret between. You can stay in and openness that you find between colmenneske med et fantasifuldt sind, der ønsker at one country, or move around between our leagues at the LEGO Group makes it feel Et brand i verdensklasse tage leg alvorligt, kan vi tilbyde dig byggestenene international offices. No matter where and family, and wetil believe there are no limDu kommer til at arbejde for en virksomhed med til en spændendelike karriere. Husk blot evnen at se, Læs mere etwith brand,what der har været toppenwe af branchen sihvadyou der er sjovt,its fantastisk og magisk. you på work, will support to what we can achieve when we bring den før branding blev moderne. Selvom meget er to a meaningful career and you will play a together the diverse range of talents that sket siden starten, har vores måde at drive forretpart developing creative and exist across the global LEGO community. ning ikkein ændret sig. For os erchildren’s succes ikke kun et Interesseret? ”Det bedste er ikke for godt” /44 problem-solving So if lære, youhvordan are duakandedicated professional spørgsmål om omsætning skills. og økonomiske resulBesøg LEGO.com for at opBedøm os og læs mere tater. Vi anser bæredygtig udvikling, samarbejde bygge din fremtidwith i LEGOan Koncernen. imaginative mind who wants to lego.go.dk A world-class brand take play seriously, we can offer you the building blocks for a great career. Just You will be working for a company with remember, that you also need the ability233 a brand that has been on top of the into see what is fun, fantastic and magical. dustry since before branding was fash-


Lejerbo Rum for liv Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 7012 1310 www.lejerbo.dk Hovedaktiviteter Lejerbo er en af landets store administrationsorganisationer og administrerer godt 40.000 almene boliger. Geografisk placering Hovedkontor i Valby. Herudover 7 regionale kontorer fordelt i Danmark. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 15 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid Rekruttering af højtuddannede i 2013 1-2

Mission Lejerbos mission er at skabe ”rum for liv”. Lejerbo er en almen administrationsorganisation, og det er vores fremmeste opgaver: • at

planlægge, opføre og administrere boliger i samarbejde med boligorganisationerne og deres beboerdemokrati • at skabe god boligkvalitet, både i nybyggeri og i den ældre boligmasse • at sikre boliger til alle - svage som stærke grupper • at yde en fleksibel, professionel og omkostningseffektiv administration, hvor kvalitet står i forhold til pris.

Organisation Lejerbos organisation er kendetegnet ved en flad struktur, hvor beboerdemokratiet er i centrum. Vi prioriterer en nærhed over for beboerne og har, udover hovedkontoret i Valby, derfor en række regionale kontorer.

Kontorerne servicerer både nuværende og kommende beboere. I vores centrale administrationsorganisation er vi specialiseret inden for en række faglige felter (byggeri, it, kommunikation, kursus, fritid m.fl.), for bedst muligt at understøtte de lokale boligafdelinger.

Henvendelse rettes til personale@lejerbo.dk Ledige stillinger opslås her lejerbo.dk, bl.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Du er velkommen til at kontakte en af vores afdelingschefer, hvis du er interesseret i at arbejde i en politisk interesseorganisation.

Kurser og udvikling Lejerbo lægger stor vægt på videreuddannelse af vores medarbejdere, og vores egen kursusafdeling udbyder en bred vifte af aktuelle kurser. Administrative medarbejdere har adgang til såvel interne som eksterne kurser efter konkret behov.

Bedøm os og læs mere

lejerbo.go.dk 234


LEO Pharma A/S LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup Tlf.: 4494 5888 www.leo-pharma.com Main activities Research, development, manufacturing, sales and marketing of safe and effective drugs. Geography Headquarters in Denmark and affiliates in more than 59 countries. Production facilities in Denmark (2), France (1), Ireland (2) and Australia (1). Employees in Denmark/globally with a higher education 1.600 in Denmark and 5.000 globally. Cooperation with students • Student jobs, part time • Thesis • Career fairs • Ph.d. students • Research Contact HR Recruitment, hr@leo-pharma.com

LEO Pharma LEO Pharma is a Danish, research-based pharmaceutical company specialising in dermatology and critical care. For more than a century our products have improved the quality of life for millions of people all over the world.

Achieving ambitious goals

A world of opportunities

Vacant positions are posted at leo-pharma.com

We offer you the chance of getting an exciting and rewarding career with a world of challenges and opportunities for both personal and professional growth. You will be joining a growing team of bright, experienced and dedicated colleagues, all working to ensure the future success of LEO Pharma.

LEO Pharma recently launched an ambitious growth strategy and today LEO Pharma is stronger than ever. We enjoy a growing global presence, a dedicated workforce, and a strong pipeline of pharmaceutical products.

Do you feel passionate about joining a dynamic and rapidly growing pharmaceutical company in the midst of changing course? Then LEO Pharma is the right place for you to launch your career.

We see our patients’ challenges as our own. Therefore, our goal is to develop the best treatments possible – for the benefits of patients and society at large.

Please read more about our mission, vision, values and career opportunities at www.leo-pharma.com

Founded in 1908, LEO Pharma is an independent, research-based pharmaceutical company based in Ballerup near Copenhagen, Denmark. LEO Pharma is wholly owned by the LEO Foundation and is one of the world’s leading companies within the treatment areas of dermatology (psoriasis, skin infections and eczema) as well as prevention and treatment of thrombosis. A number of new products are being developed e.g. for treatment of the skin disorder actinic keratosis (initial stages of skin cancer caused by sun damage). LEO Pharma develops, manufactures and markets competitive and safe drugs globally. 96% of the group’s turnover is generated outside Denmark, where LEO Pharma’s products are sold in more than 100 countries. LEO Pharma has its own sales forces in 59 countries and employs more than 5,000 full-time employees worldwide, of whom approximately 1,600 work in Denmark.

Rate us and learn more

leo.go.dk 235


Logica Danmark A/S Logica Danmark A/S Lautrupvang 10 2750 Ballerup Tlf.: 4478 4000 www.logica.dk

There are three ingredients for success: people, people and people

Hovedaktiviteter Logica er nu en del af CGI, en førende leverandør af it-services og forretningsløsninger med fokus på at hjælpe vores kunder med at opnå resultater. Med 72.000 medarbejdere i mere end 40 lande har vi nærværet, ekspertisen og itservices, der løser vores kunders forretningsmæssige udfordringer, hvor som helst, når som helst. Geografisk placering • Ballerup • Aarhus • Kolding • Herning • Aalborg Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Danmark: 800 Globalt: 72.000

Together we are stronger I Logica, som er en del af CGI, er innovation og samarbejde nøgleord – Together are stronger både nårwe vi taler arbejdsopgaver og I Logica, som er delerafbaseret CGI, erpå en kunder. Vores en kultur innovation og samarbejde – entreprenør tankegang ognøgleord den både når vi taler og fleksibilitet, derarbejdsopgaver skal til for at tænke innovativt. samarbejder medpå vores kunder. VoresVikultur er baseret en kunder omtankegang it-baseredeog forretningsentreprenør den løsninger der og it-services. fleksibilitet, skal til for at tænke

People, people, people Vi er fagligt dygtige og professionelle, har personlighed og holdninger samt People, people, lyst til at udvikle os. people

dem. Vi har dygtige it-specialister Der blandt ligger medarbejderne anerkendte teknologier til og lægger vægt grund forhave vores udvalg. Microsoft, på at fag-/branchekonsulenter, som IBM, hurtigt sætter inder i kundernes Oracle, JBoss ogsig SAP nogle af forretning. dem. Vi har dygtige it-specialister

mellem arbejde og fritid. Tænk ud over rammerne og bland hos det med en Frigør dit potentiale os passende faglighed og får Som en del mængde af Logica og dermed CGI du mulighed for Det at udvikle dig og realitetssans. er sådan, vivokse arbejder.

innovativt. Vi samarbejder med vores Der ligger anerkendte teknologier til kunder om it-baserede forretningsgrund for vores udvalg. Microsoft, løsninger it-services. Oracle,og IBM, JBoss og SAP er nogle af

blandt medarbejderne og lægger vægt Frihed ansvar i et engageret på at haveunder fag-/branchekonsulenter, miljø som hurtigt sætter sig ind i kundernes Når man arbejder i store projekter, er forretning. der brug for mennesker, som trives med råderum, faglige udfordringer og ikke

Frihed under ansvar i et engageret går på kompromis med professionamiljø lismen. Vi har stor respekt for Når engagement. man arbejder i store projekter, er der brug for mennesker, som trives med råderum, faglige udfordringer og ikke går på kompromis med professionalismen. Vi har stor respekt for engagement.

236

Vi er fagligt dygtige og professionelle,

har personlighed og holdninger Kreativitet og nysgerrige menneskersamt er lyst til til at atpåvirke udvikleudviklingen. os. med Vi har et højt engagement, ambitioner og tager aktivt del i dagligdagen samtidig med, Kreativitet og nysgerrige mennesker er at vi opretholder en sund balance Vi har et med til at påvirke udviklingen. mellem arbejde og fritid. Tænk udog over højt engagement, ambitioner tager rammerne og bland det med en aktivt del i dagligdagen samtidig med, passende mængde faglighed og at vi opretholder sundvibalance realitetssans. Det eren sådan, arbejder.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser • Trainee Rekruttering af højtuddannede i 2013 50 Henvendelse rettes til Se på www.logica.dk under ”Job og Karriere”

i et internationalt miljø med lokalt engagement, hvor aktuellehos opgaver Frigør dit potentiale os er afsæt fremtid. Som for en en delinteressant af Logica og dermed CGI får

du mulighed for at udvikle dig og vokse

Vi har brug for it-specialister, udviklere, i et internationalt miljø med lokalt fag-/branchekonsulenter, it-arkitekter engagement, opgaver er og projektlederehvor indenaktuelle for de løsninger, afsæt for en interessant fremtid. brancher og teknologier, vi arbejder med. Aktuelle ledige stillinger finder du på karrieresider. Er der ikkeudviklere, en Vi vores har brug for it-specialister, ledig stilling, der matcher din it-arkitekter profil og fag-/branchekonsulenter, kvalifikationer, så registrer dit de cv iløsninger, vores og projektledere inden for database eller opret en jobagent – så brancher og teknologier, vi arbejder finder vi dig, når stillingen er her.

med. Aktuelle ledige stillinger finder du på vores karrieresider. Er der ikke en ledig stilling, der matcher din profil og kvalifikationer, så registrer dit cv i vores database eller opret en jobagent – så finder vi dig, når stillingen er her.

Bedøm os og læs mere

logica.go.dk


Microsoft Development Center Copenhagen Microsoft Development Center Copenhagen Frydenlunds Allé 6 2950 Vedbæk www.microsoft.com/danmark/ mdcc Hovedaktiviteter • International softwareudvikling • Software-testing • Projektledelse Geografisk placering Microsoft Development Center Copenhagen ligger i idylliske omgivelser nord for København - 20 minutter med s-tog fra Københavns Hovedbanegård. En gratis shuttlebus kører mellem vores campus og s-togsstationen i Skodsborg. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Microsoft har ca. 900 medarbejdere i Danmark og godt 90.000 globalt.

Bliv en del af Microsofts internationale udviklingscenter i Danmark Microsoft Development Center Copenhagen (MDCC) er et af Microsofts internationale udviklingscentre og en af de mest internationale arbejdspladser i Danmark. Udviklingscentret har eksisteret siden 2002, hvor Microsoft købte den danske it-virksomhed Navision. Hver tredje medarbejder har en anden nationalitet end dansk, og i alt er over 40 nationaliteter repræsenteret på vores campus i Vedbæk nord for København. Det giver et helt særligt arbejdsmiljø, som vi har vundet flere priser for. Senest blev vi, for fjerde år i træk, udnævnt til Danmarks bedste it-arbejdsplads af magasinet Ingeniøren på baggrund af en undersøgelse blandt mere end 3.000 ingeniører og ingeniørstuderende.

Global softwareudvikling Udviklingcentret er Microsofts kompetencecenter for Supply Chain Management og driver en stor del af Microsofts innovation og udvikling inden for softwarebaserede forretningsløsninger. Vores ERP-systemer (Enterprise Ressource Planning) markedsføres under brandet Microsoft Dynamics og sælges over hele verden. Dermed er vi med til at sætte vores aftryk på, hvordan millioner af brugere verden over arbejder.

Plads til forskelle Langt de fleste af vores medarbejdere har en ingeniørbaggrund, og en stor del er højt specialiserede softwareudviklere. Men ellers er det mangfoldighed, der kendetegner vores virksomhed. Vi ser vores forskelligheder som nøglen til den innovation, der er med til at sikre vores fortsatte succes på det globale marked. Og vi er altid åbne for folk med anderledes baggrund, kultur, referenceramme og fremgangsmåde. Hvis du vil vide mere om, hvordan Microsoft arbejder målrettet med mangfoldighed, kan du læse om det her: microsoft.com/about/diversity/en/us/default.aspx

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende • Forskning • Mentor-ordning Henvendelse rettes til Johnny Rosenby mdcc@microsoft.com Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Hele verden som arbejdsplads Vi har et unikt arbejdsmiljø, hvor frihed og fleksibilitet spiller en stor rolle. Vores medarbejdere har både frihed til at komme med nye ideer og fleksible arbejdsvilkår, der gør det muligt at skabe resultater på den måde, der passer den enkelte bedst. Vores campus ligger i Vedbæk, men vi arbejder tæt sammen med hovedkvarteret i Redmond, USA, og andre Microsoft-centre rundt om i verden. Som medarbejder hos os bliver du en del af den globale Microsoft-verden, og du kan godt regne med at få udvidet din horisont.

Din karriere starter her! Lær os nærmere at kende på www.mdcc.dk og udforsk dine karrieremuligheder på vores internationale karrieresite https://careers.microsoft.com/ careers/en/dk/home.aspx

Bedøm os og læs mere

microsoft.go.dk 237


Milestone Systems Milestone Systems Banemarksvej 50 2605 Brøndby Tlf.: +45 8830 0300 www.milestonesys.com Main activities Milestone Systems A/S is the premier provider of open platform IP video surveillance software. We make intelligent software for managing IP video surveillance, using the newest technologies such as C#, .Net, XML, SOAP.

Milestone Systems is the world’s leading provider of true open platform IP video surveillance software. A fast-growing company with almost 400 employees worldwide, Milestone offers you the chance to work for a global leader in a fast-paced environment with an international team to realize your full potential. Headquartered in Denmark, Milestone is a global company with 13 offices, including a product innovation center in the heart of Silicon Valley.

Geography HQ in Denmark. 13 offices worldwide. Employees in Denmark/globally with a higher education 370 Cooperation with students • Student jobs, part time • Internships

We invite you to grow with us. Learn more at: www.milestonesys.com

Contact Karina Walhovd Talent Management Partner kwa@milestone.dk Vacant positions are posted at milestonesys.com

Rate us and learn more

milestone.go.dk MOCKUP_newgenericrecruiting ad 133x218mm.indd 1

238

05-11-2012 16:13:49


Miljøministeriet En arbejdsplads med fokus på dig og på fremtiden Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf.: 7254 6000 www.mim.dk Hovedaktiviteter • Natur- og miljøbeskyttelse, herunder love og retningslinjer samt konkrete miljøgodkendelser, vandplaner, naturplaner og beskyttelseslinjer mm. • Klagesager inden for naturog miljøområdett • Planlægning, herunder landsplanlægning og tilsyn med kommuneplaner • Naturoplevelser samt forvaltning af skovarealer • Geodata og kort Geografisk placering Departementet, styrelserne og klagenævnet er alle placeret i København. Derudover er der decentrale enheder i hele landet. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 1400 Rekruttering af højtuddannede i 2012 Ca. 50 - 100 Ledige stillinger opslås her www.mim.dk/Job

Arbejde med mening Natur og miljø, bæredygtig udvikling og miljøeffektive teknologier er emner, der rangerer højt på den politiske dagsorden, nationalt såvel som internationalt. Miljøministeriet arbejder for at udbrede den grønne omstilling. Vi arbejder for en nation, hvor der med kreativitet og udvikling skabes intelligente og innovative løsninger, og hvor der værnes om natur og miljø gennem et højt beskyttelsesniveau. I Miljøministeriet arbejder vi målrettet på at skabe resultater på både kort og langt sigt i et samspil med borgere, private og offentlige virksomheder. I vores arbejde skal vi tilpasse os den politiske dagsorden og samtidigt forholde os til ny viden og erfaringer på området. Danmark er en af frontløberne på miljøområdet, og vi har brug for dig, så vi kan udvikle endnu flere grønne løsninger.

Et godt afsæt for din karriere I Miljøministeriet har du muligheden for at forfølge lige præcis den karrierevej, der passer dig bedst. Du kan forfølge en lederkarriere, hvis det

er vigtigt for dig at have indflydelse og påvirke retningen. Du kan blive specialist, hvis faglig indsigt er dit mantra. Som generalist kan du gøre brug af vores mobilitetsordning, der giver dig mulighed for at skifte arbejdsområde internt såvel som på tværs af ministerier.

Kontinuerlig udvikling I Miljøministeriet er vi intet uden dygtige medarbejdere. Vi arbejder altid på at udvikle, skærpe og præcisere vores kompetencer til at matche de krav, der bliver stillet. Vi ansætter løbende personer med både mellemlange og lange uddannelser og fra vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Hos Miljøministeriet lægger vi vægt på at understøtte din faglige og personlige kompetenceudvikling, og du har mulighed for at tilrettelægge dit udviklingsforløb i samarbejde med din nærmeste chef. Miljøministeriet stræber efter at være en arbejdsplads præget af samarbejde, dialog og plads til intern faglig debat.

Bedøm os og læs mere

mim.go.dk 239


Moment Professionals Moment Professionals Vester Farimagsgade 15 1606 København V Tlf.: 7020 1835 www.moment.dk Hovedaktiviteter Rekrutteringsbureau med fokus på rekruttering af specialister og ledere Geografisk placering • København (hovedkontor) • Aarhus Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 72 Anden info Moment Professionals er sammen med de studerendes vikarbureau, Moment Students, en del af virksomheden Moment A/S. Henvendelse rettes til pro@moment.dk

er Vi ved, hvor kandidaterne er

Siden 2004 har Moment Professionals fokuseret på rekruttering af specialister og  eau for studerende. Det er I 1997 startede to studerende et vikarbureau for studerende. Det er ledere. Vores kandidater har typisk en universitetsuddannelse, og fælles for dem alle  r Danmarks tredjestørste i dag kendt som Moment Students, som er Danmarks tredjestørste er, at de stiller krav til deres kommende job, på samme måde som virksomhederne  vikarbureau. stiller krav til dem.   

ket Moment Talent for I dag omfatter Moment også talentnetværket Moment Talent for Moment Professionals er din mulighed for at komme i kontakt med spændende  uddannelser og et de virksomheder i hele landet. Vi fokuserer ikke på bestemte brancher, men vores  dygtigste studerende fra videregående uddannelser og etrekrutrekrutrekrutteringskonsulenter er alle specialister i et specifikt fagområde. Det betyder, at du  lederstillinger teringsbureau med fokus på specialist-.og lederstillinger.

som kandidat altid har kontakt til en konsulent, der forstår din profil og dermed kan  jælper erhvervslivet Forsætte sig ind i dine udviklingsmuligheder.  alle tre forretninger gælder det, at vi hjælper erhvervslivet medmed

det. at finde den bedste arbejdskraft på markedet.

Når du som kandidat skal finde det ideelle job, er det ikke nok, at dine faglige  kvalifikationer passer til stillingsbetegnelsen. Det er ligeså vigtigt, at også dine  København og Aarhus. Hoskarriereønsker kan blive opfyldt, så du kan få succes i dit job. For at opnå det perfekte  Moment er vi i alt 87 ansatte fordelt i København og Aarhus. vores kunder , hos kan Harmatch benytter vi os af flere testtyper, alt efter om du skal indgå i et team eller arbejde  du lyst til at søge job hos os eller vores kunder,du kan du læselæse mere på www.moment.dk selvstændigt.    

I Moment Professionals ved vi, at det kan være en stor beslutning at skifte job. Når du  søger job gennem Moment Professionals, kan du være sikker på, at vi varetager hele  din ansøgningsproces professionelt og med fuld diskretion, så du trygt kan udvikle din  karriere.    

240

Bedøm os og læs mere

moment.go.dk


Move On Communications A/S De fleste, der har taget en videregående uddannelse de sidste 20 år har fundet job eller fået gode råd om karriere i et af vores medier. Vil du have fart på din karriere, har vi samlet det, du har brug for. Siden 1994 har vi beskæftiget os med kommunikation inden for Employer Branding, job og karriere. Vi udgiver både websites, karrieremagasiner, app’s, sociale medier og vi driver karriereevents.

Du kender os

Over en halv million danskere har brugt en KarriereVejviser, da de blev færdige med deres uddannelse. Hver måned bruger over 100.000 højtuddannede vores jobbanker – jobbank.dk, go.dk eller so.dk. Det kan også være, at du som studerende har brugt den jobbank, vi driver på dit universitet, eller at du har læst i studie- og karrieremagasinet MoveOn.

Vi kender dig og din kommende arbejdsplads

Vi er her for at skabe det rigtige match mellem dig og din kommende arbejdsplads. Derfor lægger vi en stor indsats i at lære både arbejdsmarkedet og de højtuddannede at kende.

Move On Communications A/S Vornæs Skov, Tåsinge DK-5700 Svendborg Christians Brygge 28 DK-1559 København V Tlf.: +45 3838 1010 moveon.dk Hovedaktiviteter Move On udgiver vejledningsbøger og driver flere websites inden for uddannelse, rekruttering og karriere. Geografisk placering København, Svendborg Højtuddannede medarbejdere i Danmark 20 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Karrieremesser Rekruttering af højtuddannede i 2013 10 Henvendelse rettes til Allan Bliss, ab@moveon.dk Ledige stillinger opslås her jobbank.dk, go.dk

Vi er en meget udadvendt arbejdsplads. Alle opgaver hos os går ud på at betjene enten vores brugere, som er studerende, nyuddannede eller erfarne specialister med en videregående uddannelse. Eller det går ud på at betjene de virksomheder, som bygger deres fremtid på højtuddannet arbejdskraft. Vores medarbejdere er engageret i at skabe muligheder for højtuddannede, har overblik over virksomhedernes behov og er nysgerrige i forhold til nye måder at få højtuddannede og arbejdsgivere til at mødes. Det gælder uanset om du er projektleder, journalist, grafiker, webmaster, sælger eller programmør. Selvstændighed og samarbejdsevne gør hver af os til en vigtig brik i vores arbejde.

Form vores fremtid

Vi er 20 kolleger og halvdelen af os er studerende. Vi vil gerne være flere. Hos os er der mulig for både at sælge annoncer og løsninger til virksomheder, arbejde med journalistik på print, web, sociale medier og mobil eller at deltage i IT-udvikling med programmering. Du kan være i studiejob, i praktik, eller det kan være at du og din gruppe gerne vil arbejde med nogle af vores medier i projekter eller lignende. Så længe du har gode idéer til, hvordan vores medier skal udvikle sig, så hører vi gerne fra dig.

Bedøm os og læs mere

moveon.go.dk 241


MT Højgaard MT Højgaard Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg Tlf.: +45 7012 2400 www.mth.dk Hovedaktiviteter Byggeri og anlæg Geografisk placering Vi er til stede lokalt via kontorer i Danmark, Grønland og Norge. Og internationalt på udvalgte lokationer. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser • Trainee

En verden af udfordringer og muligheder

MT Højgaard er en international virksomhed, som giver gode muligheder for, at man kan prøve sine idéer af i udlandet. Bygnings­ ingeniør Jesper Bundgaard har i to omgange boet i Grønlands hovedstad Nuuk, hvor han blandt andet har været projektleder på det hidtil største bygningsværk i Grønlands historie, Nuuk Center.

alle elementerne på plads. Da den brød sammen, stoppede hele produktionen, og der var ingen reservedele i Grønland. Her fandt vi på blot to dage en ny kranmotor i Belgien, som vi fik fløjet til Grønland og monteret, så byggeriet kunne fortsætte. I Danmark ville vi jo bare have ringet til kranfirmaet og fået dem til at løse problemet med det samme.

Udfordringer er der nok af, når man befinder sig i et land, hvor man er afhængig af, at alle byggematerialer skal leveres med skib fra Danmark, og hvor et koldt og til tider barskt klima ofte griber forstyrrende ind i enhver form for planlægning. Men det er spændende.

Jesper Bundgaard har været ansat i MT Højgaard siden 2005. Jesper sætter stor pris på de gode muligheder for at prøve kræfter med alle facetter af bygge- og anlægsarbejdet både nationalt og internationalt. Selv om Jesper kun er i starten af 30’erne, har han allerede prøvet meget. Ud over to ophold i Nuuk har han også været med på en række større projekter i Danmark som eksempelvis Svendborg Gymnasium.

− Man er konstant nødt til at tænke kreativt. Når der opstår en udfordring på byggepladsen, er der kun én selv og de andre på pladsen til at løse den. Man kan ikke bare ringe efter hjælp, forklarer Jesper Bundgaard og nævner et sigende eksempel: − Den helt centrale maskine på byggepladsen ved Nuuk Center var en tårnkran, der løftede

242

Hans pålidelige og professionelle indsats har ført til, at han i efteråret 2012 blev nummer to i den årlige konkurrence om at blive årets erhvervstalent på Fyn. Læs mere på mth.dk

HR-afdelingen personale@mth.dk Tlf.: +45 7012 2400 Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Bedøm os og læs mere

mth.go.dk


NCC NCC Danmark Østmarken 3B 2860 Søborg Tlf.: 3910 3910 www.ncc.dk Hovedaktiviteter Udviklings- og entreprenørvirksomhed Geografisk placering • Søborg • Aarhus • Hjørring • Vejen • Kolding • Odense • Herlev • Aalborg Samarbejde med studerende • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser • Ph.d.-studerende Job hos NCC Du kan søge ledige stillinger via vores hjemmeside ncc.dk, eller du kan søge uopfordret ved at lægge dit cv i databasen på vores hjemmeside. Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Tim Nederveen, Produktionsleder /92

Bedøm os og læs mere

ncc.go.dk 243


Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen 19 1270 København K Tlf.: 7013 1440 www.netcompany.com Hovedaktiviteter Netcompany er en succesfuld, dansk, forretningsorienteret itkonsulentvirksomhed. Vi leverer forretningskritiske it-løsninger og rådgivning. Vores fokusområder er forretningsapplikationer, portaler og systemintegration, systemforvaltning og drift, og vi dækker førende teknologier og standardpakker inden for Microsoft .NET og J2EE. Geografisk placering København, Aarhus & Aalborg Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Mere end 350 medarbejdere Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee Rekruttering af højtuddannede i 2013 80 medarbejdere

Vi ER et graduate program I Netcompany bryster vi os af, at vi ikke har et graduate program – vi ER et graduate program. Rigtig mange af de nye medarbejdere, vi ansætter, kommer direkte fra universitetet. Derfor er det heller ikke et traditionelt graduate program, du træder ind i hos os… I Netcompany træder du i stedet ind i en virksomhed, hvor din karriere er mindst lige så vigtig for os, som den er for dig. Det betyder, at du fra første dag får ansvar, der ikke matches andre steder i branchen, og er med i hele processen fra start til slut. – Og så får du selvfølgelig en ordentlig løn for dit arbejde! Du kan enten arbejde i vores konsulentforretning eller i vores drifts- og serviceforretning. Uanset, hvor du arbejder, kan du være sikker på, at der altid er en erfaren kollega ved siden af dig, som du kan sparre med og spørge til råds. Du bliver en vigtig spiller på et hold, hvis ypperste opgave er at oversætte komplicerede udfordringer til konkret handling. Igennem dit arbejde skaber du både værdi for vores kunder, og du er med til at sætte dit fingeraftryk på, hvordan private, offentlige og humanitære organisationer kan gøre en forskel inden for deres felt.

tager sjov MEGET alvorligt Vi tror på, at vores succes afhænger af vores evne til at udvikle hver enkelt medarbejder bedst muligt. Hos os får du masser af ansvar, og derudover sætter vi allerede fra første arbejdsdag fokus på din personlige og faglige udvikling. Det sker igennem løbende feedback og et struktureret udviklingsprogram, der omfatter Netcompany Academy®, vores mentorordning, og mulighed for løbende at tage certificeringer.

Henvendelse rettes til Marianne Krohn Jensen job@netcompany.com Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Der er på mange måde højt til loftet i Netcompany: Vi arbejder i en meget flad organisation, hvor det er målet, at du udvikler dig til at blive én af de bedste inden for dit felt – og hvor vi tager sjov meget alvorligt. Vi tror på, at de bedste resultater opnås i uformelle omgivelser, og det er en del af Netcompany, at de sociale aktiviteter vægtes højt – faktisk højere end noget andet sted i branchen. Hos os kan du udfolde dig i vores forskellige sportsklubber og deltage i hyppige fester, og du kan få oplevelser ud over det sædvanlige med ”Netcompany After Dark”, hvor vi – ligesom hos vores kunder – bestræber os på, at levere noget, som man ikke får andre steder.

Bedøm os og læs mere

netcompany.go.dk Vi udvikler os hurtigt – og vi 244


Nets Nets Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf.: 4468 4468 www.nets.eu Hovedaktiviteter • Forretningsudvikling • Betalingsteknologi • Betalingskort • IT-teknologi Geografisk placering • Ballerup • Århus • Glostrup • Stockholm • Oslo • Helsinki • Talinn Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt: 300/600 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Speciale/Hovedopgave • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser Rekruttering af højtuddannede i 2013 50 Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Tine Kildegaard, Corporate Strategy Associate /71

Bedøm os og læs mere

nets.go.dk 245


NIRAS A/S Vi gør visioner til virkelighed NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød Tlf.: 4810 4200 www.niras.dk Hovedaktiviteter NIRAS yder uvildig rådgivning inden for byggeri, miljø, energi, infrastruktur, anlæg og forsyning, planlægning, samfundsanalyse og udviklingsbistand. Selv om vi overvejende er en ingeniørbaseret rådgivervirksomhed, har vi mange medarbejdere med en anden akademisk baggrund. Geografisk placering NIRAS er en international virksomhed med aktiviteter i 35 lande. Vi har selskaber og kontorer i Europa, Asien og Afrika. I Østersøregionen er vi stærkt repræsenteret med kontorer i Sverige, Finland, Polen, Estland, Rusland og Ukraine. I Danmark har vi kontorer i Allerød (hovedkontor), Aalborg, Aarhus, Odense, Kolding samt i 8 andre byer. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 800/1075

I NIRAS sætter vi en ære i at gøre vores kunders visioner til virkelighed. Derfor er lysten til det tværfaglige, til at udfordre egne evner, opfattelser og begrænsninger en vigtig del af vores måde at arbejde på. Som medarbejder i NIRAS får du 1300 kolleger med et væld af kompetencer inden for de traditionelle ingeniørdiscipliner samt fra andre uddannelser som fx natur, geologi, samfund og økonomi. Vi tror på, at de bedste løsninger kommer ved at mixe fagligheder og kompetencer.

udfordrende projekter, i samarbejdet med kolleger og kunder og gennem interne og eksterne kurser eller uddannelse. I NIRAS er det dig, der definerer din karriere. Det betyder ikke, at du er alene om det. Vi vil meget gerne støtte dig i at nå dine karrieremål og -drømme. Men vi forventer, at du er indstillet på at udvikle dig ved at deltage aktivt i forandringer og tage ansvar for din egen læring – uanset om du vil afprøve dine ambitioner som specialist, projektleder eller leder.

Kort vej fra ord til handling

Stærke netværk – både i og udenfor arbejdstiden

Du bliver en del af en projektorienteret organisation med en stærk kultur og integrerede værdier. Det giver dig mulighed for initiativ, udfoldelse og ansvar, samtidig med at det stiller krav til dig. Har du lysten og evnerne til at finde løsningen på morgendagens udfordringer, vil du opleve, at der er kort vej fra ord til handling. Du er med til at gøre en forskel.

Din karriere – dit valg

I NIRAS har vi et stærkt fagligt miljø. Det betyder, at du vil møde kolleger med spidskompetence inden for netop deres felt og med stor lyst til at udveksle viden gennem projektarbejde og i vores faglige netværk. Du vil også møde kolleger, som har en særlig interesse eller kompetence, som dyrkes i fritiden. Om det er løb, rockmusik eller ølbrygning, så kan du altid finde kolleger, som gerne vil dele deres interesse med dig.

I NIRAS får du mange muligheder for at opgradere dine kompetencer og udvikle dig i den retning, du drømmer om. Det gælder i dit daglige arbejde med

Vær med til at gøre en god arbejdsplads endnu bedre! Se de ledige stillinger på niras.dk/job

246

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Speciale/Hovedopgave • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 60 Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Bedøm os og læs mere

niras.go.dk


NNIT A/S It-karriere i et konsulenthus med international vækst og muligheder

RET H I NK P I P EL I NE

Det er sjovere at opbygge et internationalt firma end at blive en brik i et

NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg Tlf.: 4442 4242 www.nnit.com Hovedaktiviteter Med 1.850 medarbejdere er vi blandt de største it-huse i Danmark. Vi henvender os til regulerede virksomheder, der stiller store krav til kvalitet og sikkerhed. Derfor løfter vi nogle af de største og mest komplicerede projekter. Vi tror på, at ambitiøse og dygtige folk, der kan og vil selv, skal have lov til det. Desuden mener vi, det er lettere at få succes for både virksomheden og den enkelte, når man arbejder som et team, der er tæt på kunderne og beslutningerne. Geografisk placering Danmark (Søborg, Aarhus, Silkeborg), Schweiz, Tjekkiet, Filippinerne, Kina og USA. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 1.300 i Danmark. 1.850 globalt. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee

Hos NNIT er du tæt på de store it-opgaver fra start. Vores medarbejdere skal have lov til at præge firmaet, ikke omvendt. Det gælder også internationalt. Se dine muligheder på nnit.dk/job

Rekruttering af højtuddannede i 2013 200 Henvendelse rettes til nnithr@nnit.com Ledige stillinger opslås her nnit.com Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Daniel Nordbye Dreier, Graduate /79

Bedøm os og læs mere

nnit.go.dk 4321_NNIT_Ann_Employer_133_218.indd 1

01/09/11 13.50

247


Nordea You invest your talent - we grow together Nordea Strandgade 3 Postboks 850 0900 København C Tlf.: 3333 3333 www.nordea.com Hovedaktiviteter Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for Retail Banking, Private Banking, Investment Banking, Corporate Banking, Asset Management og Life & Pensions.

Er du motiveret, ambitiøs og handlekraftig, og synes du, at forandringer og udfordringer i en stor virksomhed gør arbejdsdagen spændende? Så har du noget til fælles med medarbejderne i Nordea, den ledende finansielle virksomhed i Norden. Vi er 32.000 engagerede medarbejdere, som sammen arbejder for at give vores kunder den bedste service og udvikle nye produkter i takt med, at markedet ændrer sig. En opgave, der kræver kreativitet, effektivitet og faglig dygtighed. Hos Nordea vil du møde mennesker fra forskellige kulturer og med forskellige faglige baggrunde og kompetencer – generalister såvel som specialister. Det giver os et godt fundament til at nå vores vision om at være ’en great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer’.

Nordiske rødder I Nordea beskæftiger vi os med alt fra rådgivning af privat- og erhvervskunder og handel på de internationale børser til salg og investering af pensionsopsparinger og kapitalforvaltning. Kort sagt alt inden for finansielle ydelser. Derudover har vi en række medarbejdere, der arbejder i backup funktioner, for eksempel inden for HR, IT og Finans. Nordea blev dannet i 2000, men har sine rødder i nordiske banker og forsikringsselskaber, der stammer helt tilbage fra begyndelsen af det 19. århundrede. En dyb respekt for individets rettigheder, demokrati, lighed, og ærlighed er typiske nordiske værdier. Dette betyder, at vi lægger stor vægt på samarbejde, pålidelighed og integritet. Vi ønsker

at være ét Nordea-team, men stadig med plads til individuelle præstationer. I dag er vi en international virksomhed, og det præger i høj grad dagligdagen i mange af vores enheder. Dialog og idéudveksling foregår lige så ofte med kolleger på tværs af grænser som med kolleger på tværs af skriveborde.

Det handler om mennesker Nordeas størrelse betyder, at der er mange muligheder for at udvikle sig – både personligt og fagligt. Du har mulighed for at udvikle en karriere både som leder og specialist - lokalt, nationalt og internationalt, og vi har en bred vifte af forskellige udviklingsprogrammer, blandt andet kurser inden for ledelse. For nyuddannede kandidater tilbyder vi også et graduate programme, hvor vi sætter din udvikling og karriereønsker i fokus. Programmet giver dig desuden et bredt kendskab til Nordea og et stort netværk.

Geografisk placering København, Oslo, Stockholm, Helsinki. Filialer i Norden, Polen, Rusland og Baltikum samt afdelinger i bl.a. New York, London og Singapore. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende • Mentor-ordning Rekruttering af højtuddannede i 2013 Ca. 120 Henvendelse rettes til Nordea HR Afdeling Nina Worsøe nina.worsoe@nordea.com Strandgade 3 Postboks 850 0900 København C eller nordea.com/career Ledige stillinger opslås her nordea.com/career Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Hvem er du? Vores mission er at gøre det muligt, og denne attitude ønsker vi, at alle vores medarbejdere besidder. Det vil sige, at vi lægger vægt på, at du er initiativrig og kan se muligheder. Vi er konstant på udkig efter nye medarbejdere, som har fagligheden i top, har en interesse i finanssektoren og som er gode til at skabe relationer. Du skal have en god forretningsforståelse, være visionær, ambitiøs og klar til at tage ansvar og sidst, men ikke mindst være indstillet på, at vi sammen stræber efter at være en great European bank.

Mød to medarbejdere

Anna Ebbersten, Assistant Dealer /64

Christian Svensson, Analyst

IT Expert /82

Bedøm os og læs mere

nordea.go.dk 248


Nykredit Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 1780 København Tlf.: 7010 9000 www.nykredit.dk

Nykredit – en attraktiv og krævende arbejdsplads Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Vi øger hele tiden vores vækst og udbygger vores forretningsområder, så vi er med til at slå tonen an i den finansielle sektor. Vi har fokus på at tænke nyt og finde innovative løsninger til gavn for vores kunder. Nykredit er en af Danmarks mest attraktive og krævende arbejdspladser. Det er vi for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, som kan fortsætte med at realisere Nykredits ambitioner og skabe de forretningsresultater, vi ønsker os. I Nykredit arbejder vi med synlige karriereveje, klare og konsistente mål og kompetencekrav, der er knyttet til den enkelte stilling, så vi hver især ved, hvornår vi er en succes.

Hovedaktiviteter Bank, realkredit, investering, pension- og ejendomsmæglervirksomhed. Geografisk placering Hele Danmark Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Mentor-ordning Rekruttering af højtuddannede i 2013 Vi rekrutterer løbende. Henvendelse rettes til Nykredit.dk/job Mail: nytjob@nykredit.dk Opload dit CV i vores CV-bank Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Vi udvikler dit talent Vi vægter den personlige og faglige udvikling højt. Vi stræber efter at spotte og udvikle vores talenter gennem karrieresamtaler, faglige kurser og udviklingsprogrammer, således de dygtige medarbejdere har mulighed for at udnytte deres talent til at forme deres egen karriere i Nykredit. Har du viljen til karriere – viser vi dig vejen. Mød en medarbejder

Line Sofie Proceschef

Vad

Østergaard, /91

Bedøm os og læs mere

nykredit.go.dk 249


Odense Kommune Find din karrierevej...

Journalist it-arkitekt der

Proceskonsulent

Bioanalytiker

ProjektleHR-konsulent

Kemiker

Trafikplanlægger

Webudvikler

Byg-

ningskonstruktør Ergoterapeut Økonomikonsulent

Jurist

Dyrlæge Biolog

Landskabsarkitekt Tolk Pædagog Psy-

Laborant KomFymunikationskonsulent Geolog Tandlæge b o j e m m ø r d dit dSygeplejerske FinDatamatiker Jurist sioterapeut b o j / k .d e s oden it-supporter på Dyrlæge Landskabsarkitekt

kolog Ingeniør

Laborant

Kulturkonsulent

Læge Grafiker

Bibliotekar

Lærer

...i Odense Kommune!

Faglige og personlige netværk

Odense Kommune er Fyns største arbejdsplads, og vi har derfor stort set alle typer af job og mange karriereudviklingsmuligheder.

Udover at have medarbejdere med forskellige baggrunde, er der også mange medarbejdere med samme baggrund og faglighed. Det giver rig mulighed for sparring og udvikling inden for dit fagområde.

Udover vores kerneydelser, der er at servicere borgerne og byen, ligger der en stor opgave i at få organisationen til at fungere. Økonomien skal hænge sammen, medarbejderne udvikles og IT-systemerne fungere. Til at løse de mange opgaver har vi medarbejdere ansat med mange forskellige baggrunde. Både i det daglige arbejde og i udviklingen af dit faglige område er du med til at føre politiske beslutninger ud i livet. Dette giver en dynamisk arbejdsplads, hvor mange udfordringer bliver løst i en politisk arena, der ikke altid er til at forudsige.

Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense Tlf.: 6613 1372 www.odense.dk Hovedaktiviteter Kommunale serviceopgaver. Geografisk placering Midt i Danmark - midt på Fyn. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 12.300 fastansatte medarbejdere - heraf cirka 600 akademiske medarbejdere. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser Rekruttering af højtuddannede i 2013 Der forventes ansat cirka 700 nye medarbejdere i 2013, heraf cirka 30 højtuddannede medarbejdere. Henvendelse rettes til HR konsulent Jeanette Lund Larsen Organisation Odense Rådhus Flakhaven 2 5000 Odense C jtlu@odense.dk

Vi arbejder projektorienteret både internt og imellem forvaltningerne, vi deltager i internationale projekter og har venskabsbyer over hele verden. Så det er helt op til dig, hvilke udfordringer du vil prøve kræfter med, og du har som medarbejder i Odense Kommune indflydelse på eget arbejde og selvstændighed i jobbet.

Mød to medarbejdere

Martin Petersen, Sekretariatschef /100

Rikke Pelle Jensen, Webkonsulent /113

Bedøm os og læs mere

odense.go.dk 250


Oticon A/S People first Oticon A/S Kongebakken 9 2765 Smørum Tlf.: 3917 7100 www.job.oticon.dk Hovedaktiviteter Udvikling, produktion og markedsføring af høreløsninger. Geografisk placering Smørum, Ballerup, Snekkersten og Thisted. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt I Oticon er vi ca. 1.300 medarbejdere i Danmark. I William Demant Holding koncernen er vi globalt 7.700 medarbejdere. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende • Forskning Rekruttering af højtuddannede i 2013 80-100 Henvendelse rettes til Hvis du har spørgsmål om vores arbejdsområder, praktik, specialemuligheder, ansættelsesmuligheder mv., er du velkommen til at kontakte Recruitment Specialist Mikal Thorborg: mit@oticon.dk

Frihed at finde på Holding koncernen, der er en danskejet Oticon Frihed indgår i til William Demant I Oticon møder du en organisation præget af til at skubbe stolen tilbage og sige: ”Hvordan virksomhed med mere end 7.100 medarbejdere og næsten 7 mia. DKK i entusiasme og åbenhed. Her er medarbejdere, kan jeg hjælpe?”. Vi skal nemlig lave høreløsder yder deres bedste gennem deres stærke pålande, tværs af mange omsætning. Oticons produkter sælges ininger meresammen end 100 ogde97% affaglige faglige viden, motivation og interesse i at hjælekspertiser, der skal til for at tænke, skabe og ligger uden for Danmark.sælge Vi haretmere endapparat. 100 års erfaring peomsætningen andre mennesker. moderne Derfor er det vigtigt, at der er plads, og at man føler sig velog er i dag en af de førende inden for branchen. Den position er opnået ved At udvikle og markedsføre verdens bedste kommen. at være eksperimenterende, kreativ høreapparater kræver stor teknisk viden og og hurtig til at finde nye løsninger. faglig kompetence. Men det kræver også deIntelligente løsninger Vi arbejder sammen mod et fælles mål; nemlig at levere de bedste løsninger dikerede mennesker, der har frihed til at finde Vi skal skabe de bedste høreløsninger med på, og som forstår at udvikle sin viden samtil mennesker, der ønsker at høre bedre.den mest moderne teknologi. Det skal ske til men med andre. Derfor skaber vi plads til tiden, hvilket kræver intelligente løsninger på skæve idéer – og dygtige, engagerede medarkomplicerede udfordringer. Det er lykkedes bejdere, som vil gøre en forskel. hidtil med stor succes. Resultatet er en sund,

Det personlige overskud Vi stiller store krav. Du skal fra starten udvise initiativ og gå-på-mod. Du skal arbejde selvstændigt og tage ansvar – men vi tror også, at du kan! I Oticon har vi det personlige overskud

målrettet og veldrevet virksomhed med plads til ambitioner for virksomheden, projektet og den enkelte medarbejder. Læs mere om dine muligheder hos os på job. oticon.dk og på vores karrieresite på LinkedIn

Bliv en del af Oticons netværk Hos Oticon lægger vi vægt på at have fagligt stærke og motiverede kandidater i vores netværk. Vil du være en del af vores netværk, vil vi anbefale dig, at gå ind på LinkedIn og følge Oticon. På den måde bliver du altid løbende opdateret om nye jobmuligheder og events hos os. Når du følger Oticon på LinkedIn, kan vores rekrutteringskonsulenter hurtigt finde dit opdaterede CV, når de søger efter gode matches til de åbne stillinger.

Mød vores medarbejdere

Jonas Emil Damsgaard, Elektroakustiker /72

Bedøm os og læs mere

oticon.go.dk 251


PwC Revision | Skat | Rådgivning PwC Revision | Skat | Rådgivning Strandvejen 44 2900 Hellerup Tlf.: 3945 3945 www.pwc.dk/karriere

Skab succes. Også for dig selv

Hovedaktiviteter Assurance (revision), Advisory (rådgivning), Tax (skat, moms og afgifter), Company Administration Services (delvis eller fuldtids økonomifunktion for virksomheder) og PwC Academy (kurser). Geografisk placering Hellerup, Holbæk, Slagelse, Hillerød, Odense, Næstved, Lillebælt, Vejle, Ringkøbing, Esbjerg, Skjern, Herning, Århus, Holstebro, Skive, Aalborg, Sønderborg. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 1.700 i Danmark, over 180.000 fordelt i 151 lande. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende Rekruttering af højtuddannede i 2013 ca. 75 Henvendelse rettes til Peter Lyager, HC Manager, ply@pwc.dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød en medarbejder

Marianne Thybo, Senior Associate /101

Bedøm os og læs mere

pwc.go.dk 252


Rambøll Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Tlf.: 5161 1000 www.ramboll.dk Main activities Ramboll is a leading engineering, design and consultancy company.

it takes a touch of genius Creating sustainable societies requires talent and world class engineering skills. The Harpa Concert and Conference Centre in Reykjavik adds value and breathes new life into the city. If you thrive on world class ambition and on turning global challenges into new possibilities for people and societies, join our 10,000 specialists in one of our offices in 19 countries. Read more at: www.Ramboll.dk

We work across six markets: • Buildings • Transport • Environment • Energy • Oil & Gas • Management Consulting Geography With a leading position in the Nordic market and over 200 offices in 21 countries, Ramboll has developed a strong platform for delivering projects of any size and complexity. Employees in Denmark/globally with a higher education We employ close to 10,000 experts with a strong presence in Northern Europe, Russia, India and the Middle East. Cooperation with students • Student jobs, part time • Internships • Project assignments • Thesis • Guided tours around the company premises • Corporate presentation • Guest lecture • Career fairs • Ph.d.-students • Mentoring Contact ramboll@ramboll.dk Vacant positions are posted at student.ramboll.dk We are pleased to receive unsolicited applications

Rate us and learn more

ramboll.go.dk It takes a touch of genius_133x218_2013_Karrierevejviser.indd 1

21/09/2012 13:51:31

253


Region Hovedstaden For sundhed og vækst i hovedstaden Region Hovedstaden Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tlf.: 3866 5000 www.regionh.dk Hovedaktiviteter Region Hovedstadens hovedopgave er at garantere de 1.7 millioner borgere den bedste behandling inden for sundhed og sygepleje. Derudover har regionen fokus på at skabe vækst inden for erhverv, uddannelse, klima og trafik. Geografisk placering København, Hillerød, Bispebjerg, Frederiksberg, Hvidovre, Amager, Herlev, Glostrup, Gentofte, Helsingør, Frederikssund og Bornholm. Med hovedsæde på Regionsgården i Hillerød. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Cirka 38.000 medarbejdere i alt heraf omkring 25.000 på sundhedsområdet, 1100 på socialområdet, 4000 på service- og tekniskområde samt 7000 i de administrative funktioner. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/hovedopgave • Ph.d.-studerende • Forskning • Mentor-ordning

Et væld af muligheder Region Hovedstadens mål er at blive førende i Nordeuropa inden for sundhed, bæredygtig vækst, viden og livskvalitet, og det kræver konstant udvikling. Derfor fokuserer Region Hovedstaden på at tilbyde dygtige studerende og nyuddannede mulighed for at bidrage med nye spændende perspektiver på vores opgaver. Vores kompetenceområder spænder bredt. Vi kan derfor tilbyde karrieremuligheder inden for stort set alle uddannelsesområder.

Vi har Danmarks største sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet under Region Hovedstaden omfatter 12 hospitaler samt Region Hovedstaden Apotek, Region Hovedstaden Psykiatri, Den Sociale Virksomhed og Den Præhospitale Virksomhed, der tager sig af akutområdet. Som medarbejder i Region Hovedstaden vil du hver eneste dag være med til at gøre en forskel for borgere, patienter og pårørende i hele regionen.

254

Vi er ansvarlige for den regionale udvikling i Østdanmark Du kan også begynde karrieren inden for et af vores kompetenceområder:

Henvendelse rettes til job.hru@regionh.dk Ledige stillinger opslås her www.regionh.dk/job

• Forskning og innovation – vi rådgiver om forskning og innovation • Erhvervsudvikling – Region Hovedstadens vækstforum står for at udvikle erhvervsudviklingsstrategier for regionen og fungerer som fødselshjælper for regionale projekter • Uddannelse – Region Hovedstaden arbejder med udvikling af hovedstadsregionens uddannelser • Trafik - Region Hovedstaden udarbejder strategier inden for trafik og infrastruktur • Miljø - Region Hovedstaden arbejder for en grønnere region og bæredygtighed Vil du være med til at gøre en forskel for sundhed og vækst i Danmarks største region? Så læs mere om os og dine karrieremuligheder på www. regionh.dk

Bedøm os og læs mere

regionh.go.dk


Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf.: 8741 0000 www.rm.dk

MIDT I MULIGHEDERNE

Hovedaktiviteter Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Gør karriere midt i Jylland

et arbejde med hjerne og hjerte

I Region Midtjylland kan vi tilbyde jobmuligheder, der spænder både vidt og bredt. Vi løser en lang række helt uundværlige samfundsopgaver inden for sundhed, psykiatriog socialområdet samt regional udvikling. Vores mål er gennem dialog, dygtighed og dristighed at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau og levere sociale ydelser af samme format. Samtidig ønsker vi at bringe ny viden og udvikling til både erhvervslivet og den offentlige sektor. En karriere med fokus på faglighed Vi er mange, der arbejder sammen om at nå vores mål. Faktisk er vi ca. 26.000 kolleger i Region Midtjylland, og der er en lang række medarbejdere, som har spændende og udfordrende jobs med fokus på sundhed, psykiatri, regional udvikling, IT, HR, økomomi, kommunikation, planlægning og meget mere. Her er plads til faglige udfordringer og personlig udvikling. Der er fokus på udvikling, nytænkning, faglighed og ikke mindst på lederudvikling og efteruddannelse, fordi det kræver viden at gå forrest. Sundhed i midten For at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau investerer vi bl.a. i nye hospitaler og i nyt udstyr, men uden de rigtige medarbejdere når vi ikke vores mål. På regionens mange hospitaler har vi brug for dygtige og dedikerede medarbejdere, der vil have en faglighed, som er i top, arbejde sammen, dele viden for hele tiden at blive bedre og bidrage til et godt socialt miljø på tværs af faggrænser og enheder.

midtjob .dk

Midt blandt mening og motivation Det er regionens ansvar at behandle psykiatriske patienter, børn, unge og voksne med sindslidelser eller med nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner. Her har vi brug for medarbejdere, der har det ekstra overskud og motivation, det kræver at arbejde med mennesker, som har det sværere end de fleste af os. Her er udfordringer og udvikling – og muligheden for en arbejdsglæde ud over det sædvanlige. Lige midt i udviklingen Inden for regional udvikling er vores primære opgave at udvikle Region Midtjylland på en lang række fokusområder som erhvervsudvikling, beskæftigelse, uddannelse, kultur, energi, miljø og kollektiv trafik. Hos os arbejder mange skarpe hjerner med at udvikle disse fokusområder. Innovation og ny teknologi er en integreret del af vores arbejdsliv på alle områder. Det er vigtigt at have forkus på forskning, tænke i nye baner og være på forkant med den teknologiske udvikling, uanset om vi taler om hospitalsdrift, erhvervsudvikling eller noget helt tredje.

Geografisk placering Region Midtjyllands arbejdspladser ligger fordelt over hele regionen fra Kattegat til Vesterhavet. Find alle regionens arbejdspladser på: www.regionmidtjylland.dk Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 26.000 medarbejdere. Omkring 23.000 inden for sundhedsområdet, 7.000 inden for psykiatri og socialområdet og knap 150 i regional udvikling og omkring 1000 i administrative stabe og fælles funktioner. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende • Forskning Henvendelse rettes til kontakt@regionmidtjylland.dk Anden info På www.midtjob.dk kan du lægge din uopfordrede ansøgning og CV ind i vores database. Du kan også læse mere om dine mange jobmuligheder og muligheder for studerende på www.midtjob.dk Ledige stillinger opslås her www.rm.dk/job

En mangfoldig arbejdsplads Vi værdsætter mangfoldighed, og vi er vidt forskellige. Vi lægger vægt på samarbejde og på at inddrage medarbejdere i beslutninger. Vores størrelse, spredning og specialisering gør tilsammen, at der er et væld af muligheder for at skabe et godt arbejdsliv i Region Midtjylland – både under og efter studiet. Du kan læse mere om jobmuligheder og muligheder for studerende i Region Midtjylland på www.midtjob.dk.

Bedøm os og læs mere

rm.go.dk 255


Kom og vær med på holdet!

Region Sjælland – vi er til for dig Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 www.regionsjaelland.dk Hovedaktiviteter Region Sjælland er den største arbejdsplads i regionen, som omfatter 17 kommuner. Medarbejderne løser først og fremmest opgaver inden for sundhed, psykiatri, socialområdet, miljø, trafik og regional udvikling. Geografisk placering Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Greve, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted, Køge, Solrød, Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Region Sjælland har seks sygehuse, mens tilbuddene på det psykiatriske og sociale område er fordelt rundt om i hele regionen.

Til dig fra alle os:

Kom og vær med på holdet!

Hovedsæde i Sorø. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Cirka 15.000 medarbejdere i alt, heraf omkring 13.000 på sundhedsområdet, 1400 på socialområdet, 100 i regional udvikling og 400 i administrative funktioner.

Bedøm os og læs mere

regionsjaelland.go.dk

256


Region Syddanmark Syddanmarks største servicevirksomhed Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Tlf.: 7663 1000 www.regionsyddanmark.dk Hovedaktiviteter Én af de fem regioner i Danmark, hvor hovedopgaven er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Fuld af muligheder Region Syddanmarks medarbejdere løser opgaver inden for sundhed, socialområdet, psykiatri og regional udvikling. Med borgeren i centrum er vi med til at skabe et rummeligt og solidt samfund. At kunne levere en fuldkommen service til regionens borgere kræver dygtige medarbejdere med mange forskellige uddannelser og kompetencer. Region Syddanmark har jobmuligheder inden for et væld af områder bl.a. økonomi og regnskab, HR, kommunikation, it, logistik, indkøb, medicin, sygepleje, sundhed, pædagogik, ledelse, uddannelse, jura, fysioterapi, humaniora, politisk administration, organisation – og vi kan blive ved!

Ordentlighed, begejstring og fornyelse Region Syddanmark ønsker at være en organisation, hvor studerende og nyuddannede kan føle sig værdsat, og hvor vi sammen kan skabe udvikling. Derfor åbner vi gerne dørene for både praktikanter, studentermedhjælpere, projektskrivere og nyuddannede i hele organisationen, så vi er opdaterede med den nyeste viden.

Vi har et stort fokus på at være en attraktiv arbejdsplads. Et fokus vi skaber gennem gode rammer og forhold for alle vores medarbejdere. Derfor tilbyder vi gode udviklingsmuligheder bl.a. gennem stadigt mere udfordrende opgaver samt efteruddannelse og kurser, så vores medarbejderes kompetencer til stadighed udvikles. Vi arbejder konstant på at være en så fleksibel organisation som muligt, så vi kan blive ved med at være Syddanmarks største offentlige servicevirksomhed, hvor koordinering, nytænkning og overblik er nøgleordene til at forblive en moderne og effektiv organisation.

Har du mod? Klik ind på job.regionsyddanmark.dk eller regionsyddanmark.dk for at læse mere om dine muligheder! Har du spørgsmål eller vil du bare gerne vide mere om praktik, studiejob, projektskrivning eller jobmuligheder i Region Syddanmark, så kontakt Koncern HR: karina.kongensgaard@regionsyddanmark.dk

Geografisk placering Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er der placeret sygehuse, herunder også administration, samt sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 4.000 Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende • Forskning Nyuddannede kontaktpersoner Morten Kjeldgaard, ansat februar 2010. Arbejder som AC medarbejder i Sundhedsøkonomi. Henvendelse rettes til Koncern HR: Karina Kongensgaard karina.kongensgaard@regionsyddanmark.dk

Mød en medarbejder

Abdul Dezkam, Webkoordinator /114

Bedøm os og læs mere

regionsyd.go.dk 257


Schneider Electric Schneider Electric Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf.: 4420 7000 www.schneider-electric.dk Main activities Schneider Electric is a global specialist in energy management. We provide technology and integrated solutions to optimise energy usage across multiple market segments, including energy and infrastructure, industry, data centres, buildings and residential. Geography • Ballerup • Herlev • Ringsted • Odense • Kolding • Aarhus Represented worldwide in more than 100 countries. Cooperation with students • Student jobs, part time • Student jobs, full time • Internships • Project assignments • Thesis • Guided tours around the company premises • Corporate presentation • Guest lecture • Career fairs • Trainees/Graduates • Mentoring Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education 90 Contact Human Resources Dk-hr@dk.schneider-electric.com We are pleased to receive unsolicited applications

Rate us and learn more

schneider.go.dk 258


SEAS-NVE Danmarks største andelsejede energiselskab SEAS-NVE Hovedgaden 36 4520 Svinninge Tlf.: 7029 2900 www.seas-nve.dk Hovedaktiviteter • El- og varmeforsyning • Energirådgivning • Fibernet • Rådgivning vedr. vindmøller Geografisk placering • Hovedsæde i Svinninge • Teknisk afdeling i Haslev Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt SEAS-NVE beskæftiger pt. ca. 100 højtuddannede medarbejdere. Samarbejde med studerende • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Trainee Rekruttering af højtuddannede i 2013 SEAS-NVE forventer at skulle ansætte ca. 20 højtuddannede medarbejdere i 2013. Nyuddannede kontaktpersoner Anja Nielsen, Cand.it i digital design, marts 2009, grafisk designer, ani@seas-nve.dk

Føj din energi til vores SEAS-NVE er et moderne andelsselskab, der leverer energi og fibernet til 400.000 kunder på Sjælland og øerne. Vi sætter en ære i at være vores kunders bedste forbindelse. Vi leverer sikker og stabil strømforsyning, energirådgivning, telefoni, tv og fiberbredbånd. Derudover er vi med i innovative projekter inden for vedvarende energikilder, elbiler og intelligent strømstyring i hjemmet.

foldelsesmuligheder og frihedsgrader. Til gengæld forventer vi engagement, præstationer, samarbejde og vidensdeling.

SEAS-NVE er Danmarks største andelsejede energiselskab. Vi har hovedsæde i Svinninge og teknisk afdeling i Haslev. Vi er ca. 750 medarbejdere, har en årlig omsætning på 3 mia. kr. og en balance på 15 mia. kr. Hvis du vil vide mere om os, så klik ind på vores hjemmeside: www.seas-nve.dk.

Er du interesseret i ansættelse hos SEAS-NVE, kan du via vores hjemmeside under ”Job” oprette en jobagent, som sørger for, at du automatisk modtager en e-mail fra vores rekrutteringssystem, hver gang vi slår en ledig stilling op indenfor dit interesseområde.

Sådan arbejder vi I SEAS-NVE prioriterer vi godt samarbejde, teamudvikling og den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling højt. Vi giver ud-

Vores værdier – balance, loyalitet, ærlighed og kampgejst – er vores interne leveregler i samarbejdet med hinanden og med vores kunder og samarbejdspartnere.

Henvendelse rettes til HR-partner Henrik Liedecke, hli@seas-nve.dk Læs mere på www.seas-nve.dk/job Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Sådan søger du job hos SEAS-NVE

Vi modtager mange uopfordrede ansøgninger, og det er derfor ikke muligt for os at gemme og følge op på disse. Benyt i stedet muligheden for at holde dig opdateret og søge ved hjælp af jobagenten.

Bedøm os og læs mere

seasnve.go.dk 259


The best start to stay ahead. The Siemens Graduate Program – Encouraging excellence since 1922. Jan Willem Zwarteveen dared to ask for a graduate program that would provide him with the perfect career start. After he finished his Master’s degree at Delft University of Technology as a Mechanical Engineering with honours, he was accecpted for the Siemens Graduate Program in Siemens Wind Power in Denmark. It gave him the opportunity to shape his career right from the beginning, allowing him to effectively integrate his personal interests into the program’s structure.

In The Siemens Graduate Program he works to solve tomorrow’s problems in a global team of highly motivated peers. As a Siemens Graduate he has gained exceptional large responsibility at an early stage of his career. The Siemens Graduate Program is a fantastic journey for your personal development and gives a steep learning curve in corporate business life. Would you like to know how to start out on a perfect career with the SGP? Dare to ask.

www.siemens.dk/sgp


Siemens Dare to ask Siemens Borupvang 3 2750 Ballerup Tlf.: 4477 4477 www.siemens.dk/job Hovedaktiviteter Forskning, udvikling, salg og markedsføring af produkter, systemer og anlæg inden for elektronik og elektroteknik. Udvikling, salg og produktion af vindmøller til hele verden. Software- og system- udvikling, telekommunikation, projektering, implementering og installation samt service. Geografisk placering Ballerup, Brande, Engesvang, Esbjerg, Helsingør, Nordborg, Odense, Taastrup, Vejle, Aalborg og Aarhus. Vingefabrikker i Aalborg og Engesvang samt USA. Salgs- og serviceorganisationer i Tyskland, England og USA.

Kan man besvare verdens sværeste spørgsmål og stadigvæk have det sjovt?

Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 6.500/360.000

Sørg for at stille de svære spørgsmål.

Vi besvarer verdens sværeste spørgsmål hver dag. I Siemens er 360.000 mennesker bundet sammen af en grænseløs nysgerrighed, der giver svar.

Proposals, Engineering, Software, Projects & Logistics, Supply Chain, Offshore, Service og stabsfunktionerne Finance, IT, Communications og HR.

Om Siemens Med innovative løsninger inden for Infrastrukturer og Byer, Energi, Industri og Healthcare samt den mest omfattende miljøportefølje kan Siemens kalde sig en global markedsleder. Den drivende kraft bag denne succeshistorie er vores medarbejdere. Deres nysgerrighed og lidenskab gør os til den virksomhed, der finder svarene på verdens sværeste spørgsmål. Fordi de tør at stille spørgsmål. Hver dag.

Hvilke personlige og faglige kvalifikationer søger vi hos en ny kollega? Vi søger talentfulde, initiativrige, entusiastiske, spørgelystne og innovative medarbejdere med stærke faglige kompetencer og lyst til at gøre en indsats for miljøet.

Hvilke profiler søger vi? Vores medarbejdersammensætning består af uendeligt mange forskellige profiler – lige fra HR medarbejdere til økonomer, ingeniører og projektledere�og nogle har endda en PhD baggrund. Fælles for dem alle er, at de er yderst talentfulde inden for hvert deres faglige område. Vi er ofte på udkig efter nye talenter til vores afdelinger: Sales &

Hvad kendetegner Siemens som arbejdsplads? Der kan ikke være nogen svar uden mennesker til at stille de svære spørgsmål. Til at finde svarene på verdens sværeste spørgsmål har vi brug for medarbejdere som tør stille dem. Nysgerrige mennesker der har en dybdegående forståelse for den verden vi lever i. Dedikerede mennesker som er fast besluttede på at finde svar. Mennesker som ønsker at gøre en forskel. Ligesom de flere end 360.000 mennesker der arbejder i Siemens. Og måske, ligesom dig?

Dare to ask.

HR_karrierevejviser133x218_1112.indd 1

22/11/12 15.46

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Trainee • Ph.d.-studerende • Forskning • Mentor-ordning Henvendelse rettes til siemens.dk/job Læs også mere om Siemens Wind Power på siemens.com/windpower Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Mød to medarbejdere

Sara Eisenhardt, R&D Engineer i Siemens /98

Maria Hoffmann Jensen, Graduate i Siemens Wind Power /80

Bedøm os og læs mere

siemens.go.dk 261


SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Tlf.: +45 3544 8800 www.simcorp.com

The financial industry needs a strong software platform

Main activities SimCorp is a leading provider of investment management software solutions for the financial industry. At SimCorp, we value commitment and enable you to make the most of your ambitions and potential. Geography Copenhagen (Head office), Sydney, Brussels, Toronto, Shenfield, Helsinki, Paris, Bad Homburg, Hong Kong, London, Luxembourg, Amsterdam, Oslo, Vienna, Zurich, Singapore, Stockholm, Kiev, Los Angeles, New York.

That’s why we need you

Employees in Denmark/globally with a higher education 474 employees in Denmark, 1103 employees in total Worldwide Cooperation with students • Student jobs, part time • Student jobs, full time • Thesis • Company tour • Company presentation • Guest lecture • Career fairs • Doctoral students • Research Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education 80 Contact Ditte Rosendahl; dir@simcorp.com

FINANCIAL DISTRICT, NEW YORK

Working at SimCorp means making a difference. At SimCorp, you help create the tools that shape the global financial industry of tomorrow. SimCorp provides integrated software solutions that can turn investment management companies into winners. With SimCorp, you make the most of your ambitions, realising your full potential in a challenging, empowering and stimulating work environment.

“When I joined SimCorp, I was very impressed with the introduction programme offered to me.” Lars, Assistant Vice President

Meet Lars and other employees at simcorp.com/ meetouremployees

Meet our two employees

Karen Binderup Scherr, Senior System Developer /104

Are you among the best qualified in finance, economics, computer science or mathematics?

Find your next challenge at www.simcorp.com/careers

Mitigate risk Reduce cost Enable growth simcorp.com

262

Anders Schack-Nielsen, System Developer /110

Rate us and learn more

simcorp.go.dk


Statens Serum Institut Mennesker, der gør en forskel. Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 www.ssi.dk Hovedaktiviteter Gennem et forskningsbaseret beredskab forebygger og bekæmper vi smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Vi overvåger forekomst og smittespredning af sygdom. Vi rådgiver, underviser, udvikler, producerer og sælger specialdiagnostik, diagnostika, vacciner og andre biologiske produkter. Geografisk placering SSI har hovedsæde på Amager, dyrestald i Allerød samt produktion med tilhørende aktiviteter i Hillerød. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 450 højtuddannede medarbejdere i Danmark.

Vi er en moderne forsknings-, produktions og servicevirksomhed Statens Serum Institut er en international forsknings-, produktions- og servicevirksomhed, hvor du som medarbejder vil opleve, at der både er højt til loftet og et højt fagligt niveau. Vi tror på, at anerkendelse og udvikling af medarbejdernes faglige og menneskelige ressourcer er afgørende for at kunne præstere det bedste og skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives.

Vil du udfordres? Vi er ca. 1.300 medarbejdere fordelt over mere end 40 forskellige faggrupper, der varetager en bred vifte af opgaver inden for blandt andet: • sygdomsovervågning • forskning og udvikling • produktion • markedsføring og salg • kvalitetssikring • sundhedsdata og -it • samt en lang række servicefunktioner inden for f.eks. økonomi, indkøb, logistik og HR

Denne mangfoldighed af arbejdsopgaver betyder, at vi har en bred medarbejdersammensætning og giver dig mulighed for både at arbejde som specialist og som generalist. Du får masser af ansvar og dygtige kollegaer i en virksomhed med høj faglighed og høje ambitioner.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser • Ph.d.-studerende • Forskning Rekruttering af højtuddannede i 2013 Op til 30 personer. Henvendelse rettes til Rekrutteringskoordinator Figen Keskin rekrut@ssi.dk

Vil du udvikle dig? Da vi ønsker at tiltrække og fastholde de absolut mest kvalificerede medarbejdere, prioriterer vi talentudvikling højt. Gennem målrettet videreuddannelse og kompetenceudvikling skaber vi rammerne for de bedste og mest motiverede medarbejdere, der kan bidrage til at udvikle Statens Serum Institut som forretning.

Vil du være med? Hold øje med www.ssi.dk/job, så kan du måske være med til at gøre en forskel og sikre vores fortsatte vækst. Bedøm os og læs mere

ssi.go.dk 263


Statoil Refining Denmark A/S Spændende udfordringer i international energivirksomhed Statoil Refining Denmark A/S Melbyvej 17 4400 Kalundborg Tlf.: 5957 4500 www.statoil.com Hovedaktiviteter Raffinering af mineralolieprodukter. Geografisk placering Kalundborg, Vestsjælland Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 420/29.500 Samarbejde med studerende • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Karrieremesser Henvendelse rettes til Statoil Refining Denmark A/S HR-afdelingen Melbyvej 17 4400 Kalundborg Ledige stillinger opslås her www.statoil.com

Statoil Refining Denmark A/S har ambitiøse planer for den fremtidige udvikling af anlægget. Derfor søger vi løbende medarbejdere, der har lyst til at gøre en forskel. Som medarbejder i Statoil Refining Denmark A/S bliver du en del af en virksomhed i stadig forandring. Vi tilbyder attraktive, selvstændige og spændende jobs i en koncern med stærke værdier. Vi tilbyder personlige og faglige udviklingsmuligheder i oliebranchens mest interessante virksomhed. Herudover tilbyder vi en konkurrencedygtig lønpakke med pension, bonus og personalegoder. Vores værdier er at være: modig, åben, tæt på og opmærksom. Vi tror på, at disse værdier er essentielle for at skabe et endnu stærkere Statoil. Statoils rekrutteringspolitik er at sikre mangfoldighed igennem køn, alder og kultur. Hvis du kan identificere dig med vores værdier, kan det være dig, der skal være med til at styrke vores virksomhed.

Danmarks største raffinaderi Statoil Refining Denmark A/S ejer Danmarks største raffinaderi, som ligger i Kalundborg. Raffinaderiet har en årlig kapacitet på 5,5 millioner tons, og beskæftiger cirka 430 medarbejdere. Heraf er mere end 80 ingeniører. For tiden er cirka 20 danske ingeniører involveret i Statoils internationale virksomhed. Flertallet i Norge, men også i blandt andet USA. Statoil Refining Denmark A/S er en del af den norskejede Statoil-koncern. Yderligere information om Statoil findes på: www.statoil.com På hjemmesiden kan du se ledige jobs både i Danmark og internationalt. Du kan også læse om Statoils internationale traineeprogram.

Bedøm os og læs mere

statoil.go.dk 264


Sydbank Sydbank Peberlyk 4 Postboks 169 6200 Aabenraa Tlf.: 7436 3636 www.sydbank.dk Hovedaktiviteter Sydbank er en fullservice-bank, der dækker stort set alle økonomiske behov for både private og erhvervsvirksomheder. Vi har særlig ekspertise på områder som investering, pension, bolig, finansiering, betalingsformidling, elektroniske værktøjer. Geografisk placering Bankens hovedsæde ligger i Aabenraa, og derudover har vi ca. 100 filialer fordelt over hele landet. Uden for Danmark driver vi bank i flere byer i Tyskland, bl.a. Flensborg og Berlin. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Ca. 2.200

Der er nogle, der tænker ”noget med penge”, når de hører ordet bank. Men i Sydbank synes vi faktisk slet ikke, at det er pengene som sådan, der er det vigtige. Men at menneskers drømme, planer og ønsker bliver til virkelighed. Og det er det, arbejdet i Sydbank går ud på.

Anden info Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på sydbank.dk - så får du en mail, hver gang der er et ledigt job i Sydbank. Henvendelse rettes til personaleafd@sydbank.dk

Medarbejderne - bankens vigtigste ressource I Sydbank ser vi medarbejderne som bankens vigtigste ressource og konkurrenceparameter. Derfor lægger vi vægt på, at de har en høj faglig og menneskelig kvalitet.

Akademikerne i Sydbank er typisk ansat i specialistfunktioner i hovedsædet, hvor de arbejder med fx jura, it, sprog, kommunikation, økonomi, matematik og HR.

Vi har brug for den slags medarbejdere til at videreføre bankens positive udvikling, for i sidste ende er det nemlig medarbejdernes arbejde, som sikrer, at kunderne opfatter Sydbank som en kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig samarbejdspartner - sådan som vi ønsker det.

Vi tilbyder vores ansatte

Akademikere i Sydbank Vi beskæftiger mange akademikere – bl.a. i Sydbank Markets, der handler med valuta og værdipapirer på både det danske og de internationale finansielle markeder. Derudover laves der aktuelle analyser og nyhedsbreve til kunder, medier, bankens investeringsrådgivere samt sydbank.dk.

• en lang række personalegoder • gode muligheder for efter- og videreuddannelse • konkurrencedygtige løn- og ansættelsesvilkår • en spændende og udadvendt stilling i en

fremadrettet organisation med et højt ambitionsniveau • en åben og inspirerende samarbejdsform og et arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved frihed under ansvar

Læs mere på sydbank.dk Du kan læse meget mere om bl.a. Sydbank som arbejdsplads og bankens personalepolitik på: www.sydbank.dk

Bedøm os og læs mere

sydbank.go.dk 265


Systematic Vær med til at udvikle software til mennesker, der træffer livsvigtige beslutninger hver dag Systematic Søren Frichs Vej 39 8000 Århus Tlf.: +45 8943 2000 www.systematic.com Hovedaktiviteter Udvikling af forretningskritiske itsystemer i tæt samarbejde med kunder inden for bl.a. forsvaret, politiet og sundhedssektoren. Spidskompetencerne er komplekse ledelsesinformationssystemer, integration af forskellige it-systemer, struktureret dataudveksling og projektledelse. Geografisk placering Systematic er en international it-virksomhed med hovedkontor i Aarhus og afdelinger i København, Finland, England, USA, Sverige og Australien. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt Vi har cirka 400 højtuddannede medarbejdere i Danmark og cirka 50 kolleger, der sidder i udlandet.

Har du lyst til at være en del af et softwarehus, der sætter kundens behov i centrum og fokuserer på løsninger, der giver kunden værdi? Vil du gerne udvikle din viden og kunnen, sætter du pris på variation i opgaverne, og trives du godt med at arbejde i professionelle teams? Så er din fremtidige arbejdsplads måske Systematic.

Om os

Systematic er Danmarks største privatejede software- og systemhus. Vi har cirka 450 medarbejdere, kontorer i seks lande og kunder i mere end 40 lande. Hovedparten af vore kunder befinder sig inden for forsvaret, sundhedssektoren, politiet, den finansielle sektor og blandt statslige institutioner. Vores mission er at levere it-løsninger, der er med til at gøre det enklere for kunderne at træffe afgørende beslutninger i deres arbejde. Vi kalder det ”Simplifying critical decision making”.

Kom tæt på kundernes verden

Vi sætter en ære i at forstå kundens forretning og fokuserer på, at løsningen udvikles i tæt samarbejde med kunden. Du indgår i arbejdet med din naturlige nysgerrighed, som blandet med din faglighed gør dig til en professionel sparringspartner for både kunder, samarbejdspartnere og kolleger.

266

Vi befinder os på verdens højeste professionelle modenhedsniveau - CMMI niveau 5. Det betyder, at vi har velafprøvede processer, der gør dagligdagen mere enkel, så der er overskud til innovation.

Talentpleje og kompetenceudvikling

Markedets bedste medarbejdere er vores livsnerve. Evnen til at levere kvalitetssoftware til tiden beror primært på medarbejdernes kompetencer og personlige engagement. Det er derfor centralt for os at kunne tiltrække, fastholde og udvikle medarbejderne. Det kræver, at vi kan tilbyde en spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor vi aktivt investerer i faglig og personlig udvikling.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Speciale/hovedopgave • Rundvisning i virksomheden • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser Rekruttering af højtuddannede i 2013 50 Anden info 20% af vores ansættelser sker via uopfordrede ansøgninger. Så send os en ansøgning, hvis du har lyst til at blive en del af holdet. systematic.com/job Henvendelse rettes til People & Culture Tlf.: 8943 2000 Forespørgsel via mail til: job@systematic.com

En dynamisk arbejdsplads med plads til det hele menneske

Vi er en arbejdsplads, hvor der er styr på arbejdsgangene og kort vej til beslutninger - og dermed handling. Som medarbejder hos os er du med til at præge opgaver og beslutninger. Vi er også en virksomhed med plads til det hele menneske. Vi har forventninger til at du leverer en solid indsats, men det skal balancere med fritid og familie.

Mød en medarbejder

Rasmus Ingerslev Andersen, Senior Systems Engineer /105

Bedøm os og læs mere

systematic.go.dk


Teknologisk Institut Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2000 www.teknologisk.dk Hovedaktiviteter • Forskning og udvikling • Rådgivning, test og prøvning • Uddannelse, videnformidling og kurser Geografisk placering • Taastrup • Århus • Odense • Hirtshals • Roskilde Internationalt: Sverige, Norge, Polen, USA Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 1000 medarbejdere Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning • Karrieremesser • Ph.d.-studerende • Forskning

INSPIRATION INSIGHT

Rekruttering af højtuddannede i 2013 Vi rekrutterer over 100 højtuddannede medarbejdere årligt.

IMPACT

IT’S ALL ABOUT INNOVATION

Anden info Teknologisk Institut deltager i 2013 blandt andet på DSE messen på Danmarks Tekniske Universitet. Henvendelse rettes til Personale og Udvikling jobs@teknologisk.dk Tlf.: 7220 2011 Uopfordrede ansøgninger sendes elektronisk via vores hjemmeside: www.teknologisk.dk/jobs Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

VIL DU OGSÅ VÆRE EN DEL AF ET FØRENDE INNOVATIONSINSTITUT I DANMARK? Se dine jobmuligheder her: www.teknologisk.dk

Bedøm os og læs mere

teknologisk.go.dk 133x218_Image_generel.indd 1

01/10/12 08.49

267


Telia

Mere end bare et arbejde Miljøet, vi arbejder i, betyder meget for os. Hos os er stemningen og ledelsesstilen uformel og afslappet.

U

anset om du er merkonom i markedsføring eller ingeniør med speciale i telekommunikation, kan du forfølge din faglige interesse og blive endnu bedre. Vi ønsker, at du har mulighed for at leve et indholdsrigt liv uden for arbejdet, såvel som på arbejdet. Vi gør derfor meget for at tage hensyn til balancen mellem arbejde og privatliv.

Den førende virksomhed inden for telekommunikation i de nordiske og baltiske lande Telia i Danmark er en del af TeliaSonera koncernen, som er den førende telekommunikationsvirksomhed i Norden og Baltikum. TeliaSonera har virksomheder i 20 forskellige lande, beskæftiger omkring 29.000 medarbejdere og servicerer over 150 mio. kunder på verdensplan. Telia har været på det danske marked siden 1995 og er i dag det tredjestørste teleselskab i Danmark. Telia leverer mobiltelefoni, bredbånd, dataløsninger, fastnettelefoni samt digitale tv-løsninger til både erhvervslivet og private med en vision om at tilbyde kunderne pålidelige, innovative og enkle kommunikationstjenester. Telias services er i dag en del af forbrugernes dagligdag - både inden for erhverv, uddannelse og fritid. Derved bidrager Telia til en verden med bedre muligheder.

Som en innovativ spiller på telemarkedet er dagligdagen i Telia præget af dynamik og foranderlighed. Telia i Danmark har gennemgået flere opkøb og sammenlægninger, hvilket stiller krav til medarbejdernes evne til at tilpasse sig.

Det kræver vi af medarbejderne Vi forventer, at du lever op til vores værdier; add value, show respect & make it happen. Gør du det, er Telia også et sted, hvor du vil trives. Telia er en stor virksomhed, hvor du som medarbejder eller leder har mulighed for at gøre en forskel. Derfor opfordrer vi vores medarbejdere til at tænke selvstændigt inden for rammerne af vores værdier.

I Telia kan du forfølge din faglige interesse og blive endnu bedre

Telia Holmbladsgade 139 2300 København Tlf.: 8233 7000 www.telia.dk Hovedaktiviteter Vores kerneforretning er mobiltelefoni, bredbånd, ISDN30, dataløsninger, fastnettelefoni og digitale tv-løsninger til både erhvervslivet og private. Geografisk placering Telia har hovedsæde i København. Telia har desuden 50 butikker i Danmark. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Speciale/Hovedopgave • Karrieremesser Internationale muligheder Som en del af TeliaSonera koncernen kan din karriere bringe dig verden rundt. Du får stor mulighed for at arbejde på tværs af landegrænser, hvor du samarbejder med dine kolleger i TeliaSonera. Du kan vælge at starte din internationale karriere i lande som Sverige, Norge, Finland, Spanien eller de baltiske lande. Telia tilbyder dig kort sagt et hav af karriere- og udviklingsmuligheder samt en spændende og dynamisk arbejdsplads - både nationalt og internationalt. Henvendelse rettes til job@telia.dk Upload dit CV eller lav en jobagent på: telia.dk/omtelia/job

Upload dit cv eller lav en jobagent på:

telia.dk/omtelia/job

Som en innovativ spiller på telemarkedet er dagligdagen i Telia præget af dynamik og foranderlighed.

Bedøm os og læs mere

telia.go.dk 268


TELMORE Lang historie med kundeservice i fokus TELMORE A/S Telegade 2, bygning 4 2630 Taastrup Tlf. 7021 8900 www.telmore.dk Hovedaktiviteter TELMORE er Danmarks suverænt største online teleselskab. TELMORE var det første teleselskab, der kun fandtes på nettet. Kunderne kunne nemt betjene sig selv på nettet, og det gjorde det enkelt og billigt at være kunde. Geografisk placering Taastrup Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 200/-

Der er mange gode grunde til at søge job hos TELMORE. Er et spændende job i et fagligt stærkt miljø ikke nok for dig, er der heldigvis andre grunde: Vi lytter til kunderne og involverer dem TELMORE er ikke en helt almindelig butik. Vi lytter til vores kunder og gør alt for at involvere dem i beslutninger om nye produkter m.v. Vi vil altid gerne høre, hvad de har at sige. Derfor er vi aktivt til stede på Facebook og Twitter, og vi har et særligt ideforum, hvor kunderne kan være med til at præge fremtidens TELMORE. Vil du arbejde i en virksomhed, der tager sine kunder alvorligt? Få ansvar TELMORE er en lille virksomhed. Her kan medarbejderne udvikle sig lynhurtigt - både fagligt og personligt. Arbejder du ihærdigt, er du proaktiv, konkurrence- og teamorienteret og går ”den ekstra mil”, bliver du belønnet med ansvar og indflydelse. Du skærpes af løbende mere ansvar. Det giver en modenhed, der ikke behøver tilskrives alder eller anciennitet.

Vi er i konstant bevægelse Hos TELMORE bliver du en del af et succesfuldt team, der altid har fingeren på pulsen inden for mobilbranchen. Her er ikke langt fra ide til handling – uanset om ideen kommer fra en kundeservicemedarbejder eller fra marketingchefen. På forkant med online-mediet I TELMORE er vi på forkant med online-verdenen. TELMORE er ”født online” og har aldrig haft fysiske butikker. Vi lever og ånder online. Har du også e-handel i blodet, eller ønsker du at få det, passer du perfekt ind hos os.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser Rekruttering af højtuddannede i 2013 Vi forventer at rekruttere omkring 20 højtuddannede i løbet af 2013. Henvendelse rettes til job@telmore.dk Ledige stillinger opslås her www.telmore.dk/job

Tekniske udfordringer af de helt store Som Danmarks største e-butik har vi komplekse it-systemer, der stiller store krav til vores udviklere og drift-team. Vi kan ikke nøjes med mindre end de bedste kode-hoveder, der kan tænke kreativt og løsningsorienteret, mens de har 100% styr på, hvad koden betyder for forretningen. Hos TELMORE kan vi ikke gå ned på it!

Mød en medarbejder

Brian Michael Vilms, Afdelingsleder /63

Bedøm os og læs mere

telmore.go.dk 269


Terma A/S Allies in Innovation Terma A/S Hovmarken 4 8520 Lystrup Tlf.: 8743 6000 www.terma.com idworks.dk 4871/05.10

WE CREATE THE TECHNOLOGY OF TOMORROW What do we do?

How do we do it?

Terma develops mission-critical solutions for aerospace, defense, and security applications. We work closely with national defense forces, public authorities, and international organizations around the world. Terma covers four business segments:

By having the most important asset of them all – the right employees – we are able to act globally and thereby maintain and expand our prominent market position.

Image: Lockheed Martin

Aero: Development and production of advanced structures for defense and non-defense aircraft and helicopters. Space: Mission-critical electronics, software, and services for space applications. is an international high-tech Defense: Terma Network and tactical systems, aircompany committed to supplying borne and naval self-protection systems,unique and solutions for the defense, aerospace, and electronics manufacturing services for missionsecurity industries. critical defense and security applications.

Security &Our Surveillance: Advancedand security products are developed designed systems and surveillance solutions for for use in extremeradar mission-critical ports, airports, coast guards, first responders, environments and situations, where emergencyhuman organizations, and defense lives and crucial materialforces. assets

Image: ESA - P. CARRIL

Our employees are truly committed, involved, and strive for excellence. We work together with integrity in respect of one another, and we dare to be honest and share our opinions; our products demand it. We offer our employees good opportunities for professional development. By constantly learning and improving, we retain focus on the continued We supply state-of-the-art products and development of our organization and products. systems for a number of non-defense and defense Our lineapplications, of businessincluding requirescommand “best in class”, and navigation equipment, radarisand reliable products, and failure not an option. space technology, self-protection systems simply We respond to these strict requirements by passion for what we do. andhaving structures for high-performance military aircraft and helicopters.

Main activities Terma has a long and established experience delivering missioncritical solutions for the aerospace, defense, and security sector. Geography • Headquarter: Hovmarken 4, 8520 Lystrup • Vasekær 10-12, 2730 Herlev • Fabrikvej 1, 8500 Grenaa • USA • The Netherlands • Germany • Singapore • India Employees in Denmark/globally with a higher education 400/460 Cooperation with students • Experience • Internships • Thesis • Companies tour • Companies presentation • Guest lecture • Career fairs • Doctoral students Estimated recruitment in 2013 of employees with a higher education 30 Contact HR-Consultant Jakob Voetmann Nielsen javn@terma.com Additional information Please send us your application via: Terma.com/careers Vacant positions are posted at Terma.com/careers We are pleased to receive unsolicited applications

Please visit our website for more information on jobs, products, and history.

are at stake. Meet our employee

Mads Bach-Sørensen, Software Engineer /106

www.terma.com

Rate us and read more

terma.go.dk 270


Tetra Pak Hoyer A/S

Tetra Pak værdier • Kundefokus & langsigtet perspektiv • Kvalitet & nytænkning • Frihed & ansvar • Partnerskab & arbejdsglæde

I Danmark finder du følgende Tetra Pak virksomheder: http://www.sologstr

aspx?&startdate=13-06-2009&end• Tetra Pak Inventing A/S, Hjørring and.dk/soeghus. date=20-06-2009&days=7&persons= - Strips til kartoner

Tetra Pak Hoyer A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf.: 8939 3939 www.tetrapak.com Hovedaktiviteter Udvikling, salg og produktion af kartoneringsanlæg samt procesudstyr til den globale fødevareindustri, herunder mejeri, læskedrik, ost og is. Geografisk placering Globalt repræsenteret i 165 lande. I Danmark finder du os i: Århus (Højbjerg), Hjørring og Aalborg. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 470 medarbejdere i Danmark, heraf 300 højtuddannede. 23.000 medarbejdere globalt, heraf 14.000 højtuddannede. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser • Trainee

12&total=0&pets=1&waterdistance

=0&region=1&destination=0&rurl= • Tetra Pak Scanima A/S, Aalborg

- Mix enheder til procesudstyr%2fDefault.aspx&type=hidden&co untry=DK

• Tetra Pak Hoyer A/S, Højbjerg

- Produktionsanlæg til iscremeindustrien

Ledige stillinger opslås her tetrapak.com/about_tetra_pak/career Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

• Tetra Pak Cheese & Powder Systems A/S, Højbjerg - Filtrerings- og osteanlæg til mejeriindustrien

• Tetra Pak Danmark A/S, Højbjerg - Salg, projektering og service af proces-og forpakningsudstyr

Tetra Pak, , PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

Mød vores medarbejdere

Claus Loft Jacobsen, Mechanical Designer /89

Bedøm os og læs mere

tetrapak.go.dk 271


If you like working with people who take pride in their job, you’ll be in great company

As an employee in the VELUX Group, you will follow your projects from A to Z. To us there is no such thing as just a window, and our products are renowned as hallmarks of invention and creativity. Your job will be to help set new standards for innovative daylight and ventilation solutions. We take our responsibility as a market leader very seriously and never forget that the curiosity of our employees is what keeps us going. Light up your career at velux.com/jobs


VELUX A/S VELUX A/S Ådalsvej 99 2970 Hørsholm Tlf.: 4516 4000 www.velux.com Main activities The VELUX Group creates better living environments with daylight and fresh air through the roof. VELUX product programme contains a wide range of roof windows and skylights, along with solutions for flat roofs. Geography We have nine locations in Denmark, production facilities in 11 countries and sales companies in 39.

Light up your career Founded in 1941, the VELUX Group is a wellrespected company that takes great pride in developing technologically advanced products and sustainable solutions for better living conditions. Working across geographical, professional and cultural borders is a natural part of growing our business. But creating everything from roof windows to sun tunnels and solar energy systems is also a question of empowering our employees to take responsibility of their work and encouraging them to set new standards.

Working in the VELUX Group Today we employ approx. 10,000 skilled people worldwide. 2,600 of them work in Denmark. We offer a wide range of exciting and challenging positions within our three job categories Technology & Development, Sales & Support and Production. Whether you have an educational background in engineering, finance, business development, corporate strategy or production, we offer an opportunity for professional and personal growth. Ever since 1941, we have been a company with a distinct hands-on approach to improving people’s lives. We believed then, and we believe now, that one experiment is better than a thousand expert views.

The future of a successful company

Cooperation with students • Graduates • Student jobs • Internships • Project partnerships (bachelor and master thesis) • International VELUX Award • Career fairs We are pleased to receive unsolicited applications

We do not just make windows. We sell daylight, fresh air and better living conditions. Our goal is to ensure healthy indoor climates, maximise energy efficiency and minimise carbon dioxide emissions. This does not entail a back-to-nature approach to doing business. We draw strength from all the latest technological developments to create sustainable products and halve our own CO2 emissions by 2020. It is pretty simple. Good daylight levels save electricity, solar energy heats up houses and natural ventilation boosts health.

Leave your own mark As an employee in the VELUX Group, you have a unique chance to make your life and career matter. And because we think there’s a fundamental difference between good and good enough, we are able to continually set new standards and exceed expectations. Meet our employee

Nicki Svendsen, Udviklingsingeniør /112

Rate us and learn more

velux.go.dk 273


Vejdirektoratet Vil Vildu du præge præge

freMtidens freMtidens infrastruktur? infrastruktur? Vil du præge

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1059 København K Tlf.: 7244 3333 www.vejdirektoratet.dk

freMtidens

VEJDIREKTORATET VEJDIREKTORATET Hovedaktiviteter Niels Juels Gade 13 13 Niels Juels Gade Vejdirektoratet 1059 København K erK ansvarlig for 1059 København statens veje. fremmer et samTelefon 7244 3333Vi Telefon 7244 3333 menhængende Vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet.dk vej- og trans-

infrastruktur?

portsystem. Under hensyntagen

HOVEDAKTIVITETER til HOVEDAKTIVITETER omgivelserne arbejder vi for, Vejdirektoratet planlægger, bygger, at Vejdirektoratet mennesker og gods kommer VEJDIREKTORATET planlægger, bygger, og driver statens veje. nemt og sikkert frem. Niels Juels Gade 13udvikler udvikler og driver statens veje. 1059 København K PLACERING Telefon 7244 3333 GEOGRAFISK Geografisk placering GEOGRAFISK PLACERING Vejdirektoratet.dk København, Herlev, Fløng, Næstved, • København

København, Herlev, Fløng, Næstved, Middelfart, Herning, Skanderborg,

• Fløng Middelfart, Herning, Skanderborg, HOVEDAKTIVITETER Aalborg • Næstved Aalborg Vejdirektoratet planlægger, bygger, • Middelfart udvikler og driver statens veje. HøJuDDANNEDE MEDARBEJ• Skanderborg HøJuDDANNEDE MEDARBEJDERE I DANMARK/GLOBALT

GEOGRAFISK PLACERING • Aalborg DERE I DANMARK/medarbejGLOBALT 450Næstved, højtuddannede København, Herlev,Ca. Fløng, Ca. 450 højtuddannede medarbeji Danmark Middelfart, Herning,dere Skanderborg, Højtuddannede dere i Danmark medarbejdere Aalborg

Danmark/globalt

i

REKRuTTERING AF HøJTuDCa. 450 I højtuddannede medarHøJuDDANNEDE DANNEDE MEDARBEJREKRuTTERING AF HøJTuD2011 DERE I DANMARKCa. /bejdere GLOBALT DANNEDE I 2011 30-50 i Danmark Ca. 450 højtuddannedeCa. medarbej30-50 dere i Danmark Samarbejde med studerende SAMARBEJDE MED STuDER• Studenterjob, ENDE SAMARBEJDE deltid MED STuDERREKRuTTERING AF HøJTuD• Studenterjob, Studenterjob – fuldtid deltid DANNEDE I 2011 ■ ENDE ■• Erhvervspraktik – fuldtid ■ Studenterjob Studenterjob – deltid Ca. 30-50 ■• Projektskrivning ■ Erhvervspraktik Studenterjob – fuldtid ■• Speciale/Hovedopgave SAMARBEJDE MED STuDER■ Projektskrivning Erhvervspraktik ENDE ■• Rundvisning på virksomhed ■ Speciale/Hovedopgave Projektskrivning ■ Studenterjob –■• Virksomhedspræsentation deltidRundvisning på virksomhed ■ Speciale/Hovedopgave ■ Studenterjob –■fuldtid Virksomhedspræsentation • Gæsteforelæsning Rundvisning på virksomhed ■ Erhvervspraktik ■ ■• Karrieremesser Gæsteforelæsning Virksomhedspræsentation ■ Projektskrivning ■ ■• Trainee Karrieremesser ■ Speciale/Hovedopgave ■ Gæsteforelæsning ■ Trainee ■ Rundvisning på• Ph.d.-studerende virksomhed ■ Karrieremesser ■• Forskning Ph.d.-studerende ■ Virksomhedspræsentation ■ Trainee ■ Mentor-ordning ■ Gæsteforelæsning ■ Ph.d.-studerende ■ KarrieremesserRekruttering af højtuddannede i ■ Mentor-ordning ■ Trainee LEDIGE STILLINGER OPSLÅS ■ ■

Vi arbejder for trafikanterne

2013

Ph.d.-studerende HER Ca. 30-50STILLINGER OPSLÅS Mentor-ordning■ LEDIGE vejdirektoratet.dk

■ HER jobbank.dk

SeOPSLÅS mere om Vejdirektoratet: LEDIGE STILLINGER Som en af Vejdirektoratets ca. 900 medarbejdere, vejdirektoratet.dk ■ ■ GO.dk HER • Vejdirektoratet.dk jobbank.dk ■ ■ jobbank.KU.dk vil du være med til at finde nye løsninger, der sikrer ■ vejdirektoratet.dk Som en af Vejdirektoratets ca. 900 medarbejdere, ■ jobbank.AAU.dk GO.dk ■ jobbank.dk ■ rettes til statsveje. Deunder dækker 3.790 km. vej, hvor % Som en af enVejdirektoratets effektiv sikker trafikafvikling. Du vil kunne ■ jobbank.DTU.dk jobbank.KU.dk ■Henvendelse ca. 900 medarbejdere, Som myndighed Transportministeriet plan■ sikrer GO.dk lægger, bygger og driver Vejdirektoratet de45 danske vil du væreog med til at finde nye løsninger, der Chefkonsulent, jobbank.AAU.dk ■ jobbank.KU.dk■ ■ www.sdu.dk/jobbank af trafikken i Danmark bliver afviklet hver enestevil du være arbejde med alt fra ny teknologi inden for trafiklemed til at finde nye løsninger, der sikrer lægger, bygger og driver Vejdirektoratet de danske Susan Frausing Nielsen statsveje. De dækker 3.790 km. vej, hvor 45 % en effektiv og sikker trafikafvikling. Du vil kunne ■ jobbank.AAU.dk ■ jobbank.DTU.dk en effektiv og sikker trafikafvikling. Du at vil højne kunne trafiksikkerhestatsveje. De rundt. dækkerI 3.790 km. vej, hvor 45 % vi for, at Mobil: 2237 dag, året Vejdirektoratet arbejder delse til alternative måder ■ jobbank.DTU.dk SE OM 3549 eller sfn@vd.dk ■MERE www.sdu.dk/jobbank af trafikken i Danmark bliver afviklet hver eneste arbejde med alt fra ny teknologi inden for trafikle■ www.sdu.dk/jobbank VEJDIREKTORATET OG arbejde med teknologi for trafikleaf trafikken i Danmark bliver afviklet eneste frem. Det trafikanterne kan komme nemthver og sikkert den alt påfra ogny metoder tilinden at skabe mere bæredygtige Ledige stillinger her dag, året rundt. I Vejdirektoratet arbejder vi for, atdelse til alternative delse til alternative måder at højne trafiksikkerheARBEJDSOPGAVERNE HER SE MERE OM opslås måder højne trafiksikkerhedag, året rundt. I Vejdirektoratet arbejder vi for, at infraSE MERE OM kræver fremsynet planlægning af Danmarks vejløsninger. Alt at dette sker i tæt dialog med hele ■vejdirektoratet.dk vejdirektoratet.dk VEJDIREKTORATET OG trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem. Det den på og metoder til at skabe mere bæredygtige VEJDIREKTORATET OG metoder til at skabe mere bæredygtige trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem. Det ■ ARBEJDSOPGAVERNE trafikken.dk HER struktur, bygning af veje så de hænger sammen den på ogvejsektoren, så vi får skabt den bedste sammenARBEJDSOPGAVERNE HER ■ vejsektoren.dk kræver fremsynet planlægning af Danmarks vejløsninger. Alt idette skermed i tæthele dialog med ■hele vejløsninger. Alt dette sker tæt dialog kræver fremsynet planlægning af Danmarks infra- infravejdirektoratet.dk vejdirektoratet.dk ■ med omgivelserne og andre transportformer - og hæng i infrastrukturen. ■ trafikken.dk ■ trafikken.dk så vi får skabt struktur, bygning af veje så de sammen struktur, bygning af veje såhænger de hænger sammen vejsektoren, vejsektoren, så viden fårbedste skabtsammenden bedste sammenRETTES TIL ■ vejsektoren.dkHENVENDELSE ikke mindst en ordentlig drift af vejene. ■ vejsektoren.dk hæng i infrastrukturen. med omgivelserne og andre transportformer og Udviklingskonsulent, med omgivelserne og andre transportformer - og hæng i infrastrukturen. Du vil være med til at løse konkrete og relevante HENVENDELSE RETTES TIL Susan Frausing Nielsen ikke mindst en ordentlig drift af vejene. HENVENDELSE RETTES TIL ikke mindst en ordentlig drift af vejene. Udviklingskonsulent,7244 3549 eller sfn@vd.dk Mange udfordringer Med opgaver, foregår i virkeligheden medFrausing NielsenUdviklingskonsulent, Du vil være med til der at løse konkrete og relevante- og væreSusan Duatvilbygge være med til at løse konkrete og relevante Susan Frausing Nielsen 7244 3549 eller sfn@vd.dk infrastruktur vedligeholde af Danmarks opgaver, til der foregår iog virkeligheden - ognogle være med Mange udfordringer Med 7244 3549 eller sfn@vd.dk Mange udfordringer Med opgaver, der foregår i virkeligheden og være med I Vejdirektoratet vil du bl.a. kunne arbejde med: til at bygge vigtigste veje, broer og af tunneller. Vil du være med og vedligeholde nogle Danmarks infrastruktur at og vedligeholde nogle af Danmarks infrastruktur I Vejdirektoratet vil duog bl.a. kunneafarbejde med: og vigtigste til veje, broer og tunneller. du være med ■ Projektering anlæg veje, broer til at bygge sætte dit præg påVil fremtidens infrastruktur i Projektering og anlæg af veje, broer og til at sætte dit præg på fremtidens infrastruktur i I■Vejdirektoratet vil du bl.a. kunne arbejde med: vigtigste veje, broer og tunneller. Vil ■ andre bygværker Danmark? Så søg job i Vejdirektoratet.du være med ■ ■andre bygværker Danmark? søg jobdit i Vejdirektoratet. ■ Projektering og anlæg af veje, broer og til Så at sætte præg på fremtidens infrastruktur i Projektledelse

myndighed under Transportministeriet planVi Som arbejder for trafikanterne lægger, bygger og driver Vejdirektoratet de plandanske Vi arbejder for trafikanterne Som myndighed under Transportministeriet

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Projektledelse bygværker ■andre Fremkommelighed og trafiksikkerhed Fremkommelighed og trafiksikkerhed ■Projektledelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Fremkommelighed og og trafiksikkerhed ■Belægninger Belægninger til veje broer til veje og broer ■ Forskning og udvikling i vejteknik ■ Vedligeholdelse ■ Forskning og udvikling i vejteknik

■ ■

Danmark? Så Vejdirektoratet søg job i Vejdirektoratet. Læs mere om som arbejdsplads på

Læs mere om Vejdirektoratet som arbejdsplads på vejdirektoratet.dk. vejdirektoratet.dk.

Læs mere om Vejdirektoratet som arbejdsplads på

Bedøm os og læs mere

vej.go.dk

vejdirektoratet.dk.

Belægninger til veje og broer Forskning og udvikling i vejteknik

274 Engageret Engageret

Kreativ Kreativ

Samarbejdende Samarbejdende

Kompetent

Kompetent Troværdig

Troværdig


Visma Consulting A/S Er du vores kommende it-konsulent?

Visma Consulting A/S Rygårds Allé 131 2900 Hellerup Tlf.: 7218 3000 www.visma.dk Hovedaktiviteter Visma Consulting A/S leverer værdiskabende it-løsninger. Geografisk placering Visma Consulting A/S har i Danmark kontor i Hellerup. Vores 130 medarbejdere arbejder enten i Hellerup eller hos vores kunder. På koncernplan har Visma mere end 5.000 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige, Litauen, Holland og Storbritannien. Hovedkontoret ligger i Oslo, Norge. Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt 130 i Danmark / 400 i Norden.

Har du lyst til at arbejde med at rådgive virksomheder og offentlige myndigheder om, hvordan it-løsninger bedst understøtter deres arbejdsgange, eller vil du være med til at vedligeholde, udvikle eller videreudvikle it-løsninger? Så kan Visma Consulting meget vel være den rette arbejdsplads for dig. Vi er altid på jagt efter dygtige konsulenter, der har øje for, hvor de bedst sætter ind i forhold til vores kunders it-behov. Det er vigtigt for os i Visma Consulting, at vi ikke laver it for it’s skyld, men fordi it-løsninger gør hverdagen lettere for vores kunder. Vi kan aldrig få nok af unge talenter, som vil udfordres og være med til at præge vores udvikling såvel som egen karriere. Hos os får du mulighed for at udvikle dig ved at arbejde sammen med de bedste i branchen.

Vi giver nemlig masser af mulighed for at man udvikler sine kompetencer gennem udfordrende opgaver i et stærkt fagligt og socialt netværk af engagerede kolleger. Vi er professionelle til fingerspidserne, men vi har det samtidig sjovt i hverdagen. Vi lægger vægt på en god balance mellem arbejde og fritid, så fleksibilitet og personligt ansvar er vigtigt for os. Vi er uformelle og døren står altid åben, hvilket giver et dynamisk og uhøjtideligt miljø. Vores ydelser omfatter hele værdikæden fra at bistå vores kunder med planlægning og design af en it-løsning til udvikling, integration, implementering, vedligehold og support samt den løbende videreudvikling af applikationen. Vi gør en stor indsats for at forstå helheden i leverancen ud fra kundens synspunkt og sikre fokus på den værdi, som løsningen skal tilføre.

Visma Consulting har kontorer i Danmark, Norge, Sverige og Litauen og beskæftiger 420 medarbejdere, heraf ca. 130 i Danmark (i Hellerup og hos vores kunder). Visma Consulting er en del af Visma-koncernen, der beskæftiger mere end 5.000 medarbejdere, fordelt over de nordiske lande, Holland og Storbritannien.

Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Studenterjob, fuldtid • Erhvervspraktik • Virksomhedspræsentation • Karrieremesser • Trainee Rekruttering af højtuddannede i 2013 Ca. 30 i Danmark Henvendelse rettes til Du er velkommen til at kontakte vores HR-afdeling på tlf.: 7218 3000 eller via mail på hr@visma.com hvis du har spørgsmål. Ledige stillinger opslås her www.visma.dk/karriere Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Bedøm os og læs mere

visma.go.dk 275


ÅF Innovation by experience ÅF A/S og ÅF - Hansen & Henneberg Lyskær 3F 2730 Herlev Tlf.: 4343 1400 www.afconsult.com/dk Hovedaktiviteter Teknisk rådgivning og projektering inden for: • Automation og industriel IT • Procesdesign • Industrielle procesanlæg • Trafik • Belysning • Lyd & vibrationer • Produktudvikling og IT-systemer • Installation • Sikring Geografisk placering ÅF A/S og ÅF - Hansen & Henneberg Engelsholmvej 26 DK-8940 Randers SV, Denmark Tlf.: +45 7010 4043 ÅF A/S Hallas Alle Bygn. GA.S31 DK-4400 Kalundborg, Denmark Højtuddannede medarbejdere i Danmark/globalt ÅF har ca. 5.000 medarbejdere globalt. Vores base er Europa, men vores samarbejds-partnere og kunder er over hele verden. I Danmark har ÅF 140 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Randers og Kalundborg. Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Speciale/Hovedopgave • Virksomhedspræsentation Henvendelse rettes til Sonja Vester Schou, sonja.schou@afconsult.com Se mere info på: afconsult.com/dk Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Bedøm os og læs mere

aaf.go.dk 276


Aalborg Portland Styrke til at forme fremtiden Aalborg Portland Islands Brygge 43 2300 København S Rørdalsvej 44 9100 Aalborg www.aalborgportland.com Hovedaktiviteter Vi udvikler, producerer, distribuerer og markedsfører forskellige cementtyper, beton og relaterede råvarer (grus og granit). Geografisk placering Virksomheder og produktions enheder i Danmark, Norge, Sverige, Malaysia, Egypten, Kina og USA. Desuden har vi salgs- og distributionsselskaber i Norge, Sverige, Island, Polen, Rusland, Italien, Portugal og Australien Samarbejde med studerende • Studenterjob, deltid • Erhvervspraktik • Projektskrivning • Speciale/Hovedopgave • Rundvisning på virksomhed • Virksomhedspræsentation • Trainee • Ph.d.-studerende

Aalborg Portland udvikler, producerer, distribuerer og markedsfører forskellige cementtyper, beton og relaterede råvarer via vores mange forretningsenheder, herunder Nordisk Cement og Unicon. Vi bidrager med uundværlige produkter til den fortsatte udvikling af samfundet - i Danmark og den øvrige verden. Vi er med, når der bygges metro,

blandt andet ved at erstatte fossile brændstoffer med alternative brændstoffer (biomasse og industriaffald). Vores ambition er at blive ved med at forme fremtiden for vores kunder og udvikle bæredygtige produkter, som skaber holdbar værdi for både kunder, medarbejdere, aktionærer og samfund.

broer og tunneller. Når haver belægges med fliser, når veje afsluttes med kantsten, og når der bygges flotte forretningsdomiciler, skater parker og anlæg i zoologiske haver er vi også med.

Fremtidens værdiskabelse

Vi binder byggeriet sammen

Derfor vil det glæde os at høre fra dig, hvis du er godt i gang med eller netop færdig med en videregående uddannelse inden for ingeniørfaget, det økonomiske felt, som cand.scient eller maskinmester. Og hvis du genkender dig selv i vores værdier:

...når vi producerer og leverer innovative løsninger til kunder, der ikke vil gå på kompromis med hverken kvalitet eller service. Vi leverer ikke kun de bedste materialer. Vi bidrager også med ekspertviden, når vi leverer løsninger til vores kunder og samarbejder med interessenter, der omfatter arkitekter, bygherrer, ingeniører, universiteter, entreprenører og leverandører. Vi forsker på højt niveau for at forbedre eksisterende produkter og udvikle nye, der matcher kundernes behov. Vi optimerer vores processer og produktkvalitet og skaber forbedringer på miljø- og energiområdet,

Vi har brug for ’kloge hoveder’ med viden, engagement og nysgerrighed til at forme fremtiden i Aalborg Portland – i både ind- og udland.

Rekruttering af højtuddannede i 2013 20 Henvendelse rettes til HR Business Partner, Tina Hvidberg, tina.hvidberg@aalborgportland.com eller HR Manager, Pia F. Warming, pia.f.warming@aalborgportland.com Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

• Passioneret effektivitet • Respektfuldt samarbejde • Værdiskabende enkelthed • Kompromisløs fleksibilitet • Smittende ansvarlighed Vi giver plads til forskellighed og initiativ, og du får mulighed for at tage ansvar for fremtiden.

Bedøm os og læs mere

portland.go.dk 277


A A.P. Møller-Mærsk A/S 78, 97, 111, 186 A2SEA A/S 93, 188 ABB A/S 95, 189 Abdul Dezkam 114 Accenture 83, 107, 190 Agata Mathiasen 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 ALECTIA A/S 191 Alfa Laval in Denmark 192 Alice Hallkvist Wilbek 68 Allan Schütt 93 Anders Fredsgaard Nielsen 22 Anders Schack-Nielsen 110 Ane Cortzen 6 Anna Ebbertsen 64 Anna Pattis 67 Anne Mette Svane 24 Arla Foods amba 75, 193 ATP 84, 194 B Banedanmark BASF A/S Bettina Mølgaard Bodil Gavnholt Bravida Danmark Brian Michael Vilms British American Tobacco

195 73, 196 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 18 96, 197 63 88, 198

C CA a-kasse 146, 149 Capgemini Danmark A/S 85, 102, 199, 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 Carsten Høeg-Møller 99 Carsten Søgaard 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 Casper Andersen 87 Charlotte Rønhof 14 Cheminova A/S 109, 200 Chr. Hansen A/S 66, 201, 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 Christian Svensson 82 Christoffer Bjerre 88 Claus Loft Jacobsen 89 Codan 202 Connie Hedegaard 6 COWI A/S 203 D Dagpengeland.dk 162 Danfoss A/S 204 Daniel Dreier 79 Danmarks Nationalbank 115, 205 Danmarks Tekniske Universitet 28, 206 Dansk Røde Kors 16 David Helleman 6 Deloitte 65, 103, 207 Det Blå Danmark 208 Det Norske Veritas 210 DFD 211 DI - Dansk Industri 14, 86, 212 DJØF 18 DLBR 213 DM Dansk Magisterforening 32, 153, 155 DR 6 DSB 74, 214 DTU 206, 28

278

E ECCO Sko A/S Energi Danmark A/S Energinet.dk Ernst & Young Esben Lau Pedersen EU-Kommissionen

76, 215 70, 216 77, 217 87, 218 111 6

F Ferring Pharmaceuticals A/S Finansministeriet Finansrådet FLSmidth A/S Foss Fredrik Himmelman

99, 219 6 220 69, 221 90, 222, 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 107

G GEA Process Engineering Grundfos Grønlands Selvstyre

94, 223, 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160, 67, 224 81, 225

H Haldor Topsøe Helene Mai Rasmussen Henrik Weiss HOFOR Huset Markedsføring

68, 226 42 76 227 135

J Jane Bruun Jeanette Knudsen Jens-Michael Simonsen Jobindex John Heebøll Jon Finsen Jonas Emil Damsgaard Josefine Nissen Julie Mahler Kappelgaard Jyske Bank A/S

156 85 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 21 28 153 72 74 66 228

K Kamilla Koldbro Fuglsang Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith Karen Binderup Scherr Karin Kolding Ken Rasmussen Kim Mostrup Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen KPMG 108, 231 Københavns Kommune L Lars Liebst Lars Ulrik Jeppesen Lau Aaen LEGO Koncernen Lejerbo LEO Pharma A/S Liberty Sveke Line Sofie Vad Østergaard Lisbeth Kirk Logica Danmark A/S Louise Schøntoft Lykke Pedersen

81 62, 229 104 170 97 90 230 34, 232

6 146 162 44, 233 234 235 75 91 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 236 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 150, 150


M Mads Bach-Sørensen 106 Magistrenes A-kasse 169, 170 Mai Hansen 108 Majbrit Hoppe 95 Manja Brichmann Andersen 16 Manova 124 Maria Hoffmann Jensen 80 Marianne Thybo 101 Martin Petersen 100 Martin Thorborg 30 Mette Burgdorf 83 Mette Melgaard 36 Mette Sloth Pedersen 44 Michael Knudsen 94 Microsoft 237 Mikael Jakobsson 16 Milestone Systems 238 Miljøministeriet 239 Moment Professionals 42, 240 Morten Jørgensen 96 Move On Communications A/S 241 MT Højgaard 242 N NCC Construction Netcompany A/S Nets Nicki Svendsen Niels Bjerre Nikoline Mørch Nina Leth-Espensen NIRAS A/S NNIT A/S Nordea Nykredit

92, 243, 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 244 71, 245 112 166 84 86 246 79, 247 64, 82, 248 91, 249

O Odense Kommune Oticon A/S Oxana Steen

100, 113, 250 22, 72, 251 32

P Pia Warming Politiken ProPerson, Jane Bruun PwC

12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 24 156 101, 252

SEAS-NVE Siemens Sigge Winther Nielsen Signe Flindt Skalkam Signe Skovgaard Hansen Sigrid Majlund Kjærulff SimCorp A/S Statens Serum Institut Statoil Refining Denmark A/S Sydbank Systematic Søren Krabbe

259 80, 98, 260 34 70 115 62 104, 110, 262 263 264 265 105, 266 102

T Teknologisk Institut Telia TELMORE Terma A/S Tetra Pak Hoyer A/S Thomas Ebdrup Tim Nederveen Tine Gerson Tine Kildegaard Tivoli

267 268 63, 269 106, 270 89, 271 77 92 73 71 6

U Ulla Plüger Michelsen Ulrik Andersen

12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 164

V Vejdirektoratet VELUX A/S Visma Consulting A/S

274 112, 272, 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 275

W Work in Denmark

178, 179

Å/AA ÅF Aalborg Portland

276 277, 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160

R Rambøll 253 Rasmus Ingerslev Andersen 105 Rasmus Sørensen 65 Region Hovedstaden 254 Region Midtjylland 255 Region Sjælland 256 Region Syddanmark 114, 257, 12, 128, 132, 138, 142, 158, 160 Rikke Pelle Jensen 113 Rudy Kowal 109 RuneHøgh Jensen 69 S SAM Headhunting Sanna Kristina Arffmann Sara Ditte Raussen Sara Eisenhardt Schneider Electric

164 103 78 98 258

279


Jeg glemte at ”like” virksomheder!

Karrierevejviser 2013  

Danmarks største guide om karriere published by Move On Communications A/S

Karrierevejviser 2013  

Danmarks største guide om karriere published by Move On Communications A/S

Advertisement