Page 12

03. tijd In dit hoofdstuk zie je wat het de factor tijd betekend in wedstrijden tussen Nederland en Duitsland. Er is gekeken naar in welk jaar, in welke maand, week en zelfs op welke

dagen Nederland het beste presteerde in een onderling duel met de Duitsers. Hier zie je in infographics de resultaten van dit onderzoek. Hieronder zie je in welke

decennia, jaren en welke maanden Oranje de beste resultaten haalde. Zo valt het op dat Nederland 9 van 10 overwinningen op Duitsland behaalde in een even jaar.

1910 1910 1912 1912 1914 1923 1924 1925 1926 1926 1927 1931 1932 1935 1937 januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

1956 1957 1959 1966 1974 1975 1978 1978 1980 1980 1986 1988 1988 1989 1990 1992 1996 1998 2000 2002 2004 2005

nagenoeg gelijk zijn. Eveneens een infographic over de resultaten in verschillende jaargetijden. Opvallend is dat we nog maar 1 keer een

4 5

er m zo

3

2

ter in w

1

wedstrijd in de zomer wonnen van Duitsland en ook in de lente slechts 3 van de 18 keer als winnaar uit de bus kwamen.

le n te

Nederland en Duitsland hebben elkaar het meest ontmoet in de derde week van een maand. De derde week is ook de week waarin de verhoudingen

H erf st

2011

12

Nr. 39  

Een krant waarin alle wedstrijden tussen Nederland en Duitsland zijn geanalyseerd en deze informatie is verwerkt in infographics. Op deze ma...

Nr. 39  

Een krant waarin alle wedstrijden tussen Nederland en Duitsland zijn geanalyseerd en deze informatie is verwerkt in infographics. Op deze ma...

Advertisement