Page 1

Gazetka Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow Numer 13/2014 W niedzielę 13 kwietnia 2014 roku Polska Szkoła Równe Szanse organizuje, jak co roku, Jarmark Wielkanocny w Centrum Parafialnym przy katedrze w Carlow. Wydarzenie stało się już tradycją - jest rozpoznawalne i traktowane przez odwiedzających gości jako okazja do poznawania polskiej kultury, zwyczajów świątecznych oraz smaków. Zapraszamy Państwa gorąco w Niedzielę Palmową do Centrum Parafialnego przy katedrze w Carlow od godziny 9.00 do 14.00.

W tym numerze: Ach, co to był za bal!

2

Spotkanie z prof. Miodkiem

3

Parada

3

Czytasz, pytasz i rozkwitasz

4

Grzegorz Kasdepke z nami!

5

Dziękujemy Irlandio!

6

Być Polakiem

7

Matura coraz bliżej

8

Muzyka żyje w nas...

8


Ach, co to był za bal!

niętych dzieci.

Doskonała muzyka, wspólne zabawy, pyszne przekąski, kanapki, cukierki i ciastka były do na balu karnawałowym w Polskiej Szkole smaku naszym uczniom, którzy stworzyli tak goRówne Szanse w Carlow rącą atmosferę karnawałowego balu, że aż zapa25 stycznia 2014 roku w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow uczniowie, rodzice oraz nauczyciele włączyli się do wspólnej zabawy przy dźwiękach muzyki znakomitego zespołu MaxBand. Znane melodie z polskich bajek zachęcały do nucenia i śpiewania słów dobranocek sprzed lat! „Pociąg z daleka” niczym Pendolino gnał przez szkolny korytarz, snuł się w tanecznym rowały wszystkie okna! Serdecznie dziękujemy wirze serpentyn i zapełniał szybko wskakującymi za radosny naw pędzie rycerzami, piratami, księżniczkami z strój i odwiedzebaśniowych krain. Kaczuchy rozkręciły uczniów, nie naszej szkoły którzy z gracją i wdziękiem odtańczyli kaczy w dniu otwartym, taniec przekazywany z pokolenia na pokolenie podczas którego niczym szczęścionośny talizman. każda klasa miała Bolek i Lolek oraz Koziołek Matołek zaprosili szansę wziąć wszystkich uczniów do wesołej zabawy i beztro- udział w różnych sko dokazywali w skocznych pląsach. Przeciąga- warsztatach: nie liny w drużynach Bolka lub Lolka zmobilizo- muzycznych, plawało uczniów do zaangażowania w konkursy i stycznych, filrozbudziło ducha radosnej rywalizacji. Wizerun- mowych, histoki ulubionych przez dzieci bohaterów można by- rycznych lub ło odnaleźć pośród karnawałowych dekoracji – dziennikarskich. balonów, masek i gwiazd. Reksio, Bolek i Lolek, Miło nam było Pszczółka Maja, Kubuś Puchatek i Koziołek Ma- gościć przyjaciół tołek spoglądali ze swych portretów na roztań- naszej szkoły i wszystkie polskie rodziny, które czony tłum i można było nawet ujrzeć błysk za- po raz pierwszy złożyły nam wizytę. Ach, co to dowolenia był za bal! na ich twarzach - radości, którą rodzi widok szczęśliwych, rozbawionych, uśmiech-

Bolek i Lolek oraz Koziołek Matołek

Str. 2

Szkolne Ciekawostki


Nasi uczniowie uczestniczą w nagraniu my do oglądania: programu Telewizji Polonia http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/slownikz udziałem profesora Jana Miodka

polskopolski Program „Słownik polsko@polski”, w którym mają szansę uczestniczyć nasi uczniowie stanowi wyzwanie, zachęca do twórczej i aktywnej pracy nad językiem polskim. Formuła programu, oparta na bezpośrednim kontakcie przy użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i mediów, umożliwia dotarcie do źródła z odpowiedzią z niezwykłą łatwością. Otwarta koncepcja programu decyduje o skuteczności oddziaływania programu na odbiorców – młodych Polaków odciętych od polskości. Audycja trafia zatem w potrzeby odbiorców, którzy każdego dnia „nadstawiają oba policzki na uderzenia obcej mowy”.

„Słownik polsko@polski” pomaga kształtować Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestświadomość językową oraz rozbudza zaintereniczyć w spotkaniach z Janem Miodkiem za posowanie problemami frazeologicznymi, leksykalśrednictwem Skypa Zaangażowanie w nagranie nymi oraz ortograficznymi. audycji, które odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim, dostarcza niezapomnianych przeżyć. Gościliśmy ostatnio w wydaniu specjalnym 200. odcinka i z tej okazji przekazaliśmy Panu Profesorowi kartkę z gratulacjami od całej społeczności szkolnej. Program „Słownik polsko@polski”, którego misją jest poznawanie możliwości drzemiących w języku, skłania do refleksji o zawiłych meandrach polszczyzny, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiewania wątpliwości językowych. ZachęcaParada świętego Patryka odbyła się w tym roku pod hasłem Thank You Ireland 2004-2014. Dziękujemy wszystkim, którzy reprezentowali naszą szkołę i nasz kraj.

Numer 13

Str. 3


Czytasz pytasz i rozkwitasz Obchody jubileuszowego Roku Czytelnika - 2014 w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow. Podsumowanie projektu edukacji czytelniczej. 5 kwietnia 2014 roku w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow odbył się finał projektu „Czytasz, pytasz i rozkwitasz”. Patronat nad tegorocznym świętem książki objął pan Grzegorz Kasdepke, który niedawno gościł w naszej szkole. W ramach finału projektu odbyły się liczne konkursy, zorganizowano turniej zagadek o książkach, lekturach, pisarzach. Dużym zainteresowaniem cieszył się Konkurs Pięknego Czytania. Uczniowie z wielką starannością przygotowali swe występy i dużą uwagę przywiązywali do poprawnej artykulacji głosek, dykcji, płynności i tempa czytania, modulacji i natężenia głosu, kontaktu z odbiorcą. Kierowali się intuicją artystyczną i odważnie radzili sobie z tremą podczas wystąpienia przed publicznością. Każdy z uczestników zasługiwał na uznanie i otrzymał zasłużone oklaski, gdyż wszyscy lektorzy przygotowali znakomicie wybrane teksty. Z pewnością systematycznie czytają skoro opanowali technikę czytania z taką precyzją… Gratulujemy! Prace literackie naszych uczniów ocenił sam mistrz Grzegorz Kasdepke. Na Konkurs Literacki powstały niesamowite bajki, wiersze, pamiętniki, komiksy, opowiadania… Odcisnęły na nich ślad nasze cotygodniowe spotkania w czytelni szkolnej. Spełniły one rolę drogowskazu kierującego dzieci i młodzież w świat literatury i bez wątpienia przyczyniły się do rozbudzenia zainteresowań książką i procesem twórczym. Uczniowie mieli bowiem szansę doskonalić kompetencje rozumienia tekstu i uczyli się dokonyStr. 4

wać samodzielnych wyborów czytelniczych. Projekt „Czytasz, pytasz i rozkwitasz” kształcił postawę kontaktu z dziełami literackimi i odbioru ich w sposób refleksyjny. Służył oswojeniu uczniów z książką jako bezcennym źródłem wiedzy o świecie, człowieku i systemie wartości uniwersalnych. Kontakt z dziełami pisarzy rozbudził wrażliwość artystyczną uczniów, rozkwitał w nich bogactwem przeżyć wewnętrznych. Zachęcał do odkrywania w sobie drzemiących talentów twórczych. Warsztat malarski „Mój ulubiony bohater” zaangażował całą społeczność szkolną w poszukiwanie sposobów artystycznego wyrazu doświadczeń literackich przy użyciu pędzla i farb! Podczas Dnia Książki zorganizowano też wystawę prac plastycznych inspirowanych literaturą. Można było podziwiać ilustracje do książek znanych autorów, projekty okładek do kolejnych wydań ulubionych przez dzieci i młodzież utworów. Szczególną oryginalnością zaskakiwały zakładki do książek, które utwierdziły zwiedzających wystawę, że wyobraźni naszych uczniów nie ograniczają żadne horyzonty! Dziękujemy wszystkim uczniom za przygotowanie prac konkursowych i zaangażowanie w realizację projektu „Czytasz, pytasz i rozkwitasz”, którego celem było wykształcenie postawy dążenia do samorozwoju dzięki literackim inspiracjom oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do częstych kontaktów z książką nie tylko w jubileuszowym Roku Czytelnika – 2014. Gratulujemy uczestnikom odwagi w wyrażaniu siebie piórem i pędzlem a także wiary w cudowną moc książek zaklętą w słowach. Szkolne Ciekawostki


„Tytuł zawsze na końcu…” Grzegorz Kasdepke w Równe Szanse w Carlow

Polskiej

Szkole

Grzegorz Kasdepke - wybitny pisarz bajek dla dzieci i opowiadań dla młodzieży – odwiedził 8 marca 2014 roku Polską Szkołę Równe Szanse w Carlow. Znany i ceniony na całym świecie twórca literatury dziecięcej spotkał się z uczniami, by opowiedzieć o tym, jak powstawały jego fascynujące książki. Autor przywoływał anegdoty i historie, które stały się inspiracją do powstawania jego utworów. Każda z nich, tylko z pozoru banalna, stawała się pretekstem do rozważań o trudach dzieciństwa, jego radościach i skomplikowanych relacjach z rówieśnikami i jeszcze bardziej zawiłymi kontaktami z dorosłymi. Opowieści Grzegorza Kasdepke ukazują dziecięcą świadomość a przygody bohaterów wynikają z naiwności młodzieńczego sposobu postrzegania świata i ludzi. Pisarz wiele miejsca w swych książkach poświęca uczuciom, których doświadczają dzieci i udziela wskazówek jak sobie z nimi radzić. Świat, ukazany z perspektywy dziecięcej świadomości i wrażliwości, wart jest odkrywania

Grzegorz Kasdepke podbił serca uczniów, nauczycieli i rodziców swoim radosnym usposobieniem i nietuzinkowym poczuciem humoru. Autor zaczarował uczniów, którzy wcielili się w role dziennikarzy i z radością zadawali pytania a nasz gość nie pozostawił żadnego bez odpowiedzi. Pisarz wykazał się niezwykłą odwagą, dziennikarską przenikliwością i otwartością na trudne problemy młodych czytelników, którzy przyznawali ze szczerością, że tworzywo literackie i sztuka słowa nie są im obce, gdyż czasami próbują swych sił na wydawniczej niwie. Grzegorz Kasdepke przybliżył zebranym szczegóły swojej kariery zawodowej, ukazując blaski i cienie pacy w redakcji, telewizji, radiowym studio czy zaciszu własnego domu. Podkreślał szczególną rolę wytrwałości, konsekwencji oraz motywacji w drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke stanowiło integralną część realizowanych w szkole projektów: Czytasz, pytasz i rozkwitasz oraz Międzynarodowego Dnia Książki. Gościliśmy również księgarnię Renatka, która jak zwykle zadbała o bogatą ofertę wydawniczą i szeroki wybór utworów pisarza. Po wywiadzie autor zamaszyście wpisywał uczniom dedykacje do książek i wręczał pamiątkowe zdjęcia z autografem. Na zakończenie przez niejednego dorosłego. Ponadczasowe wydają się w spotkania panie dyrektor Marta Szuttym przypadku słowa Mieczysława Jastruna, który kowska-Kiszkiel oraz Elżbieta Jurek twierdził, że „bajki to, lecz dla dorosłych drani, nie dla złożyły pisarzowi serdeczne podziękowania w imieniu uczniów, rodziców, dzieci”. nauczycieli oraz symboliczny upominek w dowód wdzięczności za niezapomniane, magiczne chwile, które będziemy wspominać z ogromną radością. Na szczęście zawsze możemy sięgnąć po jedną z książek pisarza, by odtworzyć w pamięci barwę jego głosu, kiedy czytał nam fragmenty własnych bajek… Numer 13

Str. 5


Dziękujemy! THANK YOU IRELAND 2004-2014 Inicjatywa Ambasady R.P. w Dublinie THANK YOU IRELAND 2004 - 2014 stanowi całoroczny projekt związany z 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 marca 2014 roku Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow zorganizowała w hotelu Seven Oaks przyjęcie dedykowane społeczności irlandzkiej. Była to pierwsza w Irlandii uroczystość realizująca założenia akcji koordynowanej przez Ambasadę R.P. w Dublinie, której cel stanowi wyrażenie wdzięczności za okazaną nam Polakom życzliwość i serdeczne przyjęcie nas w ich kraju. Uczestnicy spotkania mieli szansę podzielić się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z przybyciem do Irlandii. Wszyscy przyznawali, że decyzja o przylocie (a dla niektórych raczej przyjeździe ze względu na ówczesny brak bezpośrednich połączeń lotniczych)

Str. 6

rodziła ogromną niepewność. Towarzyszyło jej przekonanie, że rozstanie z Polską będzie tylko czasowe…Rzeczywistość zweryfikowała plany wielu Polaków. Wielu spośród naszych rodaków otwarcie przyznaje teraz, że tu jest ich miejsce, tu jest ich dom. Silnym bodźcem pieczętującym decyzję o pozostaniu w Irlandii stały się czynniki ekonomiczne, społeczne, życzliwa natura samych Irlandczyków i względy rodzinne, gdyż jesteśmy świadkami coraz większej liczby związków łączących oba narody. Integrujemy się, wrastamy w historię tego kraju na krańcach Europy, który niepostrzeżenie staje się dla nas naszym nowym domem. Wspomnieniom pierwszych dni, miesięcy, lat w Irlandii nie było końca… Przyjęcie stanowiło formę podziękowania za 10 lat serdecznych relacji pomiędzy naszymi społecznościami i uczestniczyli w nim przedstawiciele lokalnych władz Carlow oraz instytucji, z którymi Polska Szkoła Równe Szanse współpracuje.

Szkolne Ciekawostki


Polska moich marzeń Kiedy zamykam oczy i myślę o naszej Polsce przypomina mi się dzieciństwo. Wspominam jak to jest mieszkać w moim ukochanym kraju… Myśli otwierają szerokie przestrzenie, których nie ogranicza horyzont. Marzenia snują się swobodnie niczym podmuchy wiatru. Przywołują wspomnienia i kreują wyobrażenia przyszłości. A w nich pojawia się Polska, którą opuściłem siedem lat temu. Tęsknie za moimi radosnymi latami spędzonymi w Polsce. Kiedy spoglądam wstecz przypomina mi się moje ukochane rodzinne miasto Żmigród. Trzy strzeliste wieże wspinają się do chmur. Jedna z nich zagląda w moje okno. Każdego ranka budzi mnie odgłos zegara na wieży odmierzającego czas. Czasami wskazówki zatrzymywały się i zanurzały mnie w bezczasie. Tkwię w nim po dziś dzień, gdyż w mojej głowie tamte dni były zaledwie wczoraj. Czerwień cegieł okopconych dymem z pobliskich kominów poraża moje oczy i zapisuje się niczym stopklatka w kalejdoskopie moich marzeń. Daremnie poszukuje kopii tego obrazu w świecie, który mnie otacza teraz. Czerwień zapisana w moich wspomnieniach każe mojemu sercu bić szybciej i pogrąża mnie w moich myślach. Mimo woli poszukuje wokół siebie śladów mojego ukochanego miasta. W myślach słyszę odgłosy mych kroków, kiedy buty zatapiają się w grząskiej leśnej ścieżce. Przede mną promienie słońca ukrywają się w gęstych zaroślach lasu. Soczysta zieleń przykuwa mój wzrok lśniącym połyskiem kropel deszczu. W powietrzu unosi się łagodny zapach mokrego mchu pokrytego cieniem paproci. Wilgoć przyszywa me ciaNumer 13

ło, przyprawiając mnie o dreszcze. Wąska ścieżka, którą szedłem, ginie w nicości i rozpływa się niczym senne marzenia o świcie. Z oddali dochodzi do mnie cichy, głuchy grzmot. Powietrze roznosi poszept burzy odbijający się echem w moich marzeniach o Polsce. Pochwyca je mój słuch i przechowuje w moich uszach jak w walizce pełnej najdroższych skarbów. Dźwięki nie do podrobienia, które budzą we mnie marzenia o Polsce. Szumy, szepty, szmery, szelesty ożywają w mych wspomnieniach i przenoszą do krainy marzeń o mojej ojczyźnie. Na moich marzeniach o Polsce swe piętno odcisnęła też historia. Alejka prowadzi mnie w głąb lasu, gdzie nad rzeką spoczywają ruiny starego zamku. Spiralne, wąskie schody prowadzą na szczyt baszty. Kolejne ich stopnie zmuszają, aby dotknąć śladów historii zaklętych w kamieniach. Ocierając się o wilgotne mury budowli z przeszłości, czuje grobowy chłód. Ostatni krok otwiera przede mną niebo. Czuje lekki dotyk wiatru na policzkach. Średniowieczne blanki, zębate zwieńczenia strażnicy, pozwalają mi patrzeć na lesistą okolicę przetkaną oknami stawów. A w głowie kołacze się myśl, że przed wielu laty inne stopy stąpały po tych kamieniach i inne ręce dotykały tych samych załomów w murze, gdzie „dotyk kładł się na dotyk” przez pokolenia. Polska moich marzeń mieszka w moich wszystkich zmysłach. Dzięki nim mogę czuć, widzieć i słyszeć a nawet poczuć smak mej ojczyzny. Polska żyje we mnie, kiedy tylko zamknę oczy…

Praca konkursowa. Trzymamy kciuki!!! Str. 7


Matura coraz bliżej

szych absolwentów stanowią wymierną i niepodważalną wysoką ocenę jakości pracy naszej szkoły. Przygotowanie do Leaving Certificate spełnia oczekiwania naszych uczniów i przybliża ich do spełnienia marzeń o wybranym kierunku studiów. Liczy się cel!

1 marca 2014 roku odbył się próbny egzamin maturalny z języka polskiego. Wraz z naszymi uczniami do egzaminu przystąpili uczniowie z Carlow, Carnew i Gorey. Egzamin poprowadziła pani Elżbieta Jurek - egzaminator maturalny. Maturzyści w naszej szkole mają zapewniony Połamania piór!!! intensywny program przygotowujący do egzaminu dojrzałości z języka polskiego jako obcego w irlandzkim systemie edukacyjnym. Wieloletnie doświadczenie nauczyciela – egzaminatora maturalnego - zapewnia znakomite wyniki z egzaminu oraz dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia. Rezultaty egzaminu zewnętrznego na-

Muzyka żyje w nas... Gratulujemy Oliwii znakomitego debiutu na an-

tenie lokalnego radia KCLR96FM. Redaktora prowadzącego audycję i słuchaczy urzekły subtelne, wzruszające ballady w wykonaniu naszej uczennicy pochodzące z jej pierwszej profesjonalnie nagranej płyty. Życzymy sukcesów wokalnych i oryginalnych inspiracji muzycznych. Jesteśmy z Ciebie dumni!!!

KONTAKT Polska Szkoła Równe Szanse Presentation College Askea,Carlow 0868558467 0894195838 0894191089 Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.rowneszanse.info http://www.facebook.com/rowneszanseCarlow E-mail rowne.szanse@o2.pl

Do miłego zobaczenia 3 maja 2014 roku po świątecznej przerwie. Lista sobót do pobrania na naszej stronie internetowej. Przypominamy, że spotykamy się 3 maja 2014 roku zamiast 10 maja 2014 roku. Przepraszamy za zmiany.

Szkolne ciekawostki numer 13/2013  
Szkolne ciekawostki numer 13/2013  

Gazetka szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Advertisement