Page 1

Gazetka Szkoły przy Polonijnym Klubie MłodzieŜowym „Równe Szanse” w Carlow

numer 7/2012 DAWAJCIE CHŁOPCY !!! Przygotowania do tego wydarzenia trwały miesiącami. Cztery zachwycające stadiony w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie zdobią nasz kraj. Ulepszone zostały dworce i lotniska, poprawione drogi. Wszystko, Ŝeby kibicom z całego świata spodobała się Polska.

Miliony kibiców przyjedzie w czerwcu wspierać najbliŜsze mecze. Nie tylko Polacy spodziewają się, Ŝe wygramy, lecz i cały swoje świat patrzy na nasze wyczyny. Musimy naszym kibicować przed telewizorami !!! Bądźmy dumni z naszego kraju i z naszych piłkarzy. Dawajcie Chłopcy !!!

reprezentacje. Dla naszego kraju to wspaniała okazja do zachęcenia turystów, aby zwiedzali naszą piękną Polskę. Euro 2012 przyniesie nam duŜo pieniędzy, poniewaŜ kibice muszą zapłacić za hotele, jedzenie i transport. Mamy ogromną nadzieję, Ŝe po Euro 2012 Polska się odbuduje finansowo i więcej turystów

będzie odwiedzało Polskę kaŜdego roku. Liczymy, Ŝe Polska wyjdzie z grupy. Na naszych piłkarzach spoczywa ogromną presja, ale nasz drogi trener Smuda na pewno coś wymyśli, abyśmy wygrali

W tym numerze: Dzień Dziecka

2

Za serce Twe...

3

Wariacje z ksiąŜką

3

w tle Czas egzaminów

4

WaŜne są tylko te dni...

4

Informacje

4

Spod szkolnej ławki

4

Bezpiecznych wakacji, wesołych spotkań z przyjaciółmi, szalonych przygód i radosnych zabaw Ŝyczy grono pedagogiczne i Rada Rodziców.


Dzień Dziecka na sportowo

zorganizowane dwa wielkie mecze pomiędzy starszymi klasami. Te mecze były wspaniałe, dlatego Ŝe kaŜdy się wspierał a doping kibiców rozlegał się echem.

2 czerwca 2012 roku w polskiej szkole został zorganizowany sportowy Dzień Dziecka. Uczniowie mieli szansę wykazania się swoimi umiejętnościami i zaangaŜowaniem w sportowych grach i zawodach. Najwięcej radości dawały dzieciom zabawy takie jak bieganie z jajkiem na łyŜce albo skakanie w workach. Uczestniczyli w nich nawet nauczyciele. Zostały takŜe

Miłym zakończeniem dnia było uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom sportowych zmagań. Mogliśmy teŜ słyszeć ciepłe Ŝyczenia od nauczycieli z okazji Dnia Dziecka. Paweł Niklewicz

Str. 2

Szkolne ciekawostki


ma czasu na odpoczynek. Sprząta, gotuje, pierze, prasuje… Postarajmy się docenić jej pracę i miłość, jaką nam okazuje. Warto się teŜ zastanowić jak mamie pomóc.

Za serce Twe... Nikt nas nie kocha tak jak mama! Poświęca nam swoją uwagę, serce i cierpliwość. Darzy nas zrozumieniem i znosi cierpliwie nasze kapryśne humory. Wybacza nam niepokorne zachowania i z uśmiechem przypatruje jak dorastamy. KaŜdego dnia robi dla nas tak wiele rzeczy, Ŝe wydaje nam, się Ŝe nie

W naszej szkole postanowiliśmy uczcić Dzień Matki zgodnie z polskim kalendarzem świąt, czyli 26 maja. Młodsi uczniowie przygotowali dla swoich mam laurki. Szkoła została udekorowana kwietną łąką, nad którą znajdował się napis „Kocham Cię Mamo!”. KaŜdy uczeń wrócił do domu z symbolicznym kwiatkiem dla swojej mamy. Myślimy, Ŝe w tym szczególnym dniu wszystkie mamy mogły usłyszeć ciepłe słowa i poczuć gorący uścisk swojego dziecka. Michał Skorupa

Wariacje z ksiąŜką w tle

Konkurs Recytatorski w naszej szkole cieszył się ogromnym

zainteresowaniem. Mogliśmy wysłuchać recytacji utworów sławnych polskich poetów w wykonaniu dzieci z róŜnych klas. Deklamacje były indywidualne a nawet zbiorowe. Mieliśmy szansę usłyszeć znane utwory z polskiej klasyki poezji dziecięcej. Wiersze recytowane przez dzieci z pewnością pozwoliły jury i najstarszym uczniom szkoły powrócić na chwilę do beztroskich chwil dzieciństwa i wspomnieć z nostalgią lektury z cyklu POCZYTAJ MI MAMO. Z pewnością dzieci miały trudne zadanie przed sobą, poniewaŜ nasze Szkole Studio Nagrań postanowiło uwiecznić występy artystów. Uczniowie mieli przy ustach mikrofon, byli nagrywani i Numer 7

fotografowani. Świetnie spisali się w blasku fleszy! Wykonania zachwycają autentycznością przeŜyć i emocji. Wszystkie nagrania są dostępne na naszej stornie internetowej i osiągnęły rekordową oglądalność około 2000 wyświetleń! Konkurs Recytatorski stanowił część obchodów Międzynarodowego Dnia KsiąŜki w szkole w tym roku poświęconego polskim sławnym pisarzom. Uczniowie przygotowali na konkursy plastyczne takŜe zakładki, okładki, ilustracje z ksiąŜek. Na wystawie podziwiać moŜna było mistrzowskie dzieła, precyzyjne realizacje i pomysłowe prace. Na uznanie zasługiwały teŜ samodzielnie napisane wiersze, komiksy a nawet ksiąŜki. Ukazywały wielką wraŜliwość twórców i niepowtarzalne poczucie humoru. Wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone podczas apelu dyplomami, słodyczami i drobiazgami niezbędnymi w Str. 3


zostaną dostarczone do Departamentu Edukacji. Wszystkie szkoły w Irlandii piszą egzaminy w tym samym Wiele dzieci rozkoszuje się słońcem oraz wolnością czasie, aby nikt nikomu nie podał gotowych odpowiedzi. na początku czerwca, podczas gdy my, gimnazjaliści, CóŜ więcej mogę powiedzieć, egzamin przebiega piszemy egzaminy. Nie byłoby w tym problemu, gdyby nie jak kaŜdy inny. Na szczęście wyniki przyjdą dopiero we fakt, Ŝe przypadają one podczas naszych wakacji i na wrześniu, więc będę mógł cieszyć się wakacjami, ile chcę dodatek Mistrzostw Europy. bez zmartwień . A przyszłym kandydatom Ŝyczę Często przed takimi egzaminami młodzieŜ się powodzenia. Nie bójcie się, bo to tylko zwykły test, który stresuje. Junior Certificate (tak się nasz egzamin otwiera moŜliwość kształcenia na określonym poziomie. nazywa) nie jest taki trudny, jakby się wydawało. Test Paweł Łukasiewicz składa się z prostych pytań, a jak jest się przygotowanym to wszystko wydaje się łatwe. Nie moŜemy ściągać, poniewaŜ nasze egzaminy zostaną odwołane. Mamy swoje Spod szkolnej ławki numery, którymi się podpisujemy, a egzaminy są Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi zaklejane, aby nie moŜna było ich otworzyć, dopóki nie

Czas egzaminów

ze szkoły.

„WaŜne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…”

Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.

Z Ŝalem Ŝegnamy naszych drogich licealistów, którzy w pocie czoła przygotowywali się w tym roku do egzaminu z języka polskiego jako obcego w irlandzkim systemie edukacji. Za Wami mnóstwo testów, wypracowań i lektur oraz niezapomnianych przeŜyć w gronie przyjaciół. Przed Wami tylko matura!

- Dlaczego?

śyczymy wspaniałych wyników i szczęścia! Bez Was ta szkoła nigdy juŜ nie będzie taka sama… Darek Zaremba

- Nie musisz kupować ksiąŜek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie.

„Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę Nie ma czasu dla mnie w ogóle Nie śpi po nocach, strasznie się boi Szkoda mi dziewczyny mojej.”

Opuszczają nas dzisiaj: Paulina Malik Patrycja Fijałkowska Bartek Zacharczyk Kacper Domaracki Krzysztof Baś Norbert Pajek Ewa Kamińska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się 8 września 2012 roku o godzinie 9.00. Aktualna lista podręczników znajdować się będzie na naszej stronie internetowej po 1 lipca 2012 roku. Presentation College, Askea, Carlow

REDAKCJA: Michał Skorupa, Paweł Łukaszewicz, Paweł Niklewicz, Adriana Rosalia S., Krzysztof Machel, Darek Zaremba

0868558467 Dyrektor 0868558461 Księgowa www.rowneszanse.info

Szkolne ciekawostki numer 07/2012  

Gazetka szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Advertisement