Page 1

Gazetka Szkoły przy Polonijnym Klubie MłodzieŜowym „Równe Szanse”

numer 1/2010

Wielka przeprowadzka Dla wszystkich Rodziców gospodarzami. A to był nasz główny zauwaŜalna, nieoczekiwana, cel. niespodziewana. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe 25 września 2010 roku stała zmiana adresu szkoły przysporzyła się faktem ze względów Państwu kłopotów, za co gorąco administracyjnych i organizacyjnych. przepraszamy. Szczęśliwie wszyscy dotarli na miejsce. Dziękujemy z Przeprowadzka. Nie było łatwo. Nikt nawet nie głębi serca tym, którzy udzielili pomocy w trakcie przypuszczał ile pomocy nam przeprowadzki. Wsparli nas: Alicja dydaktycznych, ksiąŜek, materiałów edukacyjnych, dekoracji Bednarek, Jacek i Ewa Figura, nagromadziło się w ciągu dwóch lat. Szymon Górka, Paul Higgins, Marek Trudno było podjąć decyzję o Kiszkiel, Agata i Rafał Miniszewscy, Pawłowicz, Artur zmianie adresu, gdyŜ Mariusz przyzwyczailiśmy się do budynku Educate Together. Z pewnością miał on swoje plusy, ale to minusy przewaŜyły szalę waŜkiej decyzji. Oswajamy się z nowym miejscem. Próbujemy zadomowić się. Poczuć się

W sieci Jeśli jeszcze nie zdąŜyliście zajrzeć na stronę internetową szkoły, to gorąco do tego zachęcamy. Znajdziecie tam mnóstwo waŜnych informacji o bieŜących wydarzeniach szkolnych, konkursach, lekturach. Zamieszczone tam linki do tekstów utworów ułatwią Wam czytanie ksiąŜek on-line. MoŜecie takŜe podziwiać niepowtarzalną galerię zdjęć!

www.rowneszanse.info

W tym numerze: Dzień nauczyciela

2

Halloweenowe harce

2

Kącik poetycki

3

Kalendarz roku szkolnego

3

Konkursy!!!!

4

Projekt

4

Angielski dla rodziców

4


Dzień Nauczyciela W sobotę 16 października 2010 roku uczniowie zorganizowali miłą niespodziankę swoim nauczycielom. W całkowitej tajemnicy przed gronem pedagogicznym, pod czujnym okiem pani Alicji Bednarek przewodniczącej Rady Rodziców, przygotowali recytacje uroczych wierszy i śpiew piosenek. Z ich przesłania wynikało, Ŝe wiele pięknych

wspomnień ze szkolnych lat pozostaje w nas na długo. Portrety niezapomnianych nauczycieli wciąŜ tkwią w naszej pamięci. I dopiero po czasie doceniamy ich wychowawczy trud i wysiłek dydaktyczny . Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzruszyli wraŜliwe serca pań nauczycielek, za doskonały występ, ciepłe słowa i bukiety kwiatów.

Halloweenowe harce Strasznie straszne strachy i potworne potwory nie budziły tym razem grozy. Czaro wnic e, w am piry, duchy latały po szkolnych korytarzach bez cienia przeraŜenia. CzyŜby się oswoiły z nowym miejscem? Słychać było tylko radosne wybuchy śmiechu i salwy Ŝ art ów. H a lo w e en ow e harce wywoływały na twarzach wszystkich uczniów szczerą radość. Niektórzy przygotowywali swe stroje juŜ od kilku tygodni po to, by bawić się świetnie, strasząc. Str. 2

Szkolne ciekawostki


WAKACJE

MAMA Mamę rysować kochaną trzeba, Choćbyś miał rysować lata. Niech najlepiej stoi w słońcu lata. Niech teŜ obok niej stoi tata. Mama podobna jest do babci, Kochana i dobrze wychowana. A Ŝe jest droŜsza Ci niŜ diament, Kup jej bilet do „Mam talent”. Patryk Krzysztoń kl.4

W ten czas, Wszystko jest idealne: Kłopoty niemal nierealne, Chwile kolorowe, Znajomości zagadkowe, Wieczory niezapomniane, Radośnie spędzane. Kocham te dwa miesiące! Dni długie, Słońce gorące, Noce króciutkie Niosą ze sobą przeŜycia milutkie. NiewaŜne kim jesteś… Mamy wspólne pasje, Wszyscy tak bardzo kochamy wakacje! Patrycja Fijalkowska kl. II gimnazjum

Kalendarz roku szkolnego 2010/2011 Wrzesień

11,18,25

Październik

,9,16,23

Listopad

6,13,20,27

Grudzień

4,11,18

Styczeń

5,22,29

Luty

5,12,19,

Marzec

5,12,26

Kwiecień

2,9,16

Maj

7,14,21,28

Czerwiec

4,11 (zakończenie roku szkolnego)

Numer 1

Humor ze szkolnych zeszytów „ Ania nie była chuda ani gruba. Była akurat taka, jaka miała być.”

Str. 3


KONKURSY!!! KONKURS LITERACKI Ogłaszamy konkurs literacki i plastyczny dla wszystkich uczniów szkoły na temat: Uroki jesiennych dni. Wiersze, opowiadania, kartki z pamiętników, listy, reportaŜe… Wszelkie formy dozwolone. Zachęcamy do wzięcia udziału. Nagrody czekają! Wyniki zostaną przedstawione 27 listopada 2010 roku.

We wrześniu nasi uczniowie wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Literackim zorganizowanym przez polską szkołe w Cavan pt. „Wspomnienie z wakacji”. Laureatką w kategorii klas gimnazjalnych została Patrycja Fijałkowska. Jej utwór ukazał się w „Gazecie Polskiej”. Serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy kreatywności w tworzeniu kolejnych tekstów poetyckich… Konkurs wiedzy o Ukrainie rozstrzygnięty! Zwycięzcami uczniowie:

testu

wiadomości

zostali

1. miejsce: Kamil Kowerczuk oraz Marta Ambrozińska; 2. miejsce: Ewa Walendzik; 3. Krzysztof Machel, Wiktoria Sadowska.

Projekt 23 października 2010 roku w szkole rozpoczynamy realizację projektu „Kim jestem?” Projekt składa się z cyklu prezentacji dotyczących Ŝycia emigrantów w róŜnych krajach Europy. Uczniowie zostaną zaangaŜowani w gromadzenie informacji o poszczególnych krajach, ich obyczajach, tradycjach, wszelkich aspektach Ŝycia. Udział w projekcie ma umoŜliwić uczniom poznanie problematyki Ŝycia emigrantów, ułatwić akceptację sytuacji, w której się aktualnie

Dawid

Jurek

oraz

Nagridzone zostały prace plastyczne. Jury składające się z uczniów klas gimnazjalnych i licealnych nie miało łatwego zadania! Prace plastyczne odznaczały się wyjątkową starannością i precyzją! Słowa uznania naleŜą się WSZYSTKIM uczestnikom!!!

Angielski dla Rodziców Od listopada rozpoczynamy lekcje języka angielskiego dla rodziców w godzinach od 12:15 do 14:00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!!!!

Szkolne ciekawostki numer 01/2010  

Gazetka Szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Szkolne ciekawostki numer 01/2010  

Gazetka Szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Advertisement