Page 1

opracowała Patrycja Barszcz


Katastrofy lotnicze Katastrofa lotnicza -rodzaj katastrofy z udziałem jednego lub więcej samolotów Typy katastrof lotniczych:

• z udziałem samolotów cywilnych • będących rezultatem katastrofy wyłącznie samolotów wojskowych


Przyczyny katastrof lotniczych • • • •

za połowę wypadków odpowiedzialni są piloci do 10% przyczynia się obsługa naziemna czynniki meteorologiczne awarie techniczne samolotów


Największe katastrofy lotnicze na świecie 1. Największa katastrofa lotnicza wydarzyła się 27 marca 1977 roku. W wyniku kolizji dwóch "Jumbo-Jetów" na Teneryfie, śmierć poniosło 583 ludzi.


Największe katastrofy lotnicze na świecie cd. 2. Największa w skutkach katastrofa pojedynczego samolotu miała miejsce 12 sierpnia 1985 roku, kiedy w Japonii, wskutek upadku samolotu Boeing 747 zginęło 520 osób.

3. Zderzenie się dwóch samolotów w powietrzu nad Charkhi Dadri. Miało miejsce 12 listopada 1996r. Nikt nie przeżył tego zdarzenia.


Największe katastrofy lotnicze w Polsce 1. Największa katastrofa lotnicza w Polsce wydarzyła się 9 maja 1987 roku w Lesie Kabackim, kiedy to w upadku samolotu PLL LOT 5055 zginęły 183 osoby.

2. 14 marca 1980 w katastrofie lotniczej w pobliżu warszawskiego Okęcia zginęło 87 osób.


Największe katastrofy lotnicze w Polsce cd. 3. 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj doszło do katastrofy rządowego samolotu Tu-154. Zginęło 96 osób w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką.


Katastrofy kolejowe Katastrofa kolejowa - rodzaj

wypadku z udziałem pojazdu kolejowego, w wyniku którego wielu uczestników doznaje poważnych obrażeń, jest przynajmniej jedna ofiara śmiertelna lub dochodzi do wysokich strat materialnych. Rozróżnia się katastrofy kolejowe polegające na zderzeniach oraz katastrofy, których istotą jest tzw. wykolejenie. Zderzenia mogą mieć charakter czołowy lub stanowić efekt najechania.


Przyczyny katastrof kolejowych •Mogą one być naturalne, np. tsunami • Najczęściej jednak do katastrof kolejowych dochodzi wskutek błędu człowieka • awarie techniczne pociągów oraz sygnalizacji


Największe katastrofy kolejowe na świecie 1. Największe od prawie pół wieku katastrofa kolejowa wydarzyła się 26 grudnia 2004 roku. Podwodne trzęsienie ziemi wywołało falę tsunami, która spowodowała znaczne szkody na Sri Lance. Fala zmiotła z torów pociąg zabijając 1700 osób.


Największe katastrofy kolejowe na świecie 2 . W dniu 12 grudnia 1917, pociąg oddział zawierający 800-1000 francuskich żołnierzy wracających do domu na urlopie z walk w północno-wschodniej części Włoch , po przejściu wzdłuż tej linii i przez tunel Frejus Rail do Francji, wykoleiły się , zabijając kilkuset żołnierzy.

3. W dniu 4 czerwca 1989 roku w Związku Radzieckim pod Ufą w ogromnym wybuchu zginęło co najmniej 575 osób jadących w dwóch pociągach na trasie kolei transsyberyjskiej. Przyczyną był wybuch gazu ulatniającego się w pobliskiego gazociągu.


Największe katastrofy kolejowe w Polsce 1. Czołowe zderzenie dwóch pociągów, do którego doszło 3 marca 2012 w miejscowości Chałupki w pobliżu Szczekocin . Na miejscu zginęło 16 osób, 58 osób pokrzywdzonych przewieziono do różnych szpitali. Wielu z nich odniosło ciężkie obrażenia.


Największe katastrofy kolejowe w Polsce

2. Czołowe zderzenie pociągu osobowego z pociągiem towarowym , na odstępie Otłoczyn – Brzoza Toruńska, które miało miejsce 19 sierpnia 1980 około godziny 4:30. W katastrofie śmierć poniosło 65, a rannych zostało 66 osób, z których dwie zmarły w szpitalu w następstwie odniesionych obrażeń

3. Katastrofa kolejowa wydarzyła się 24 listopada 1944 w Barwałdzie Średnim, koło Wadowic zderzyły się: pociąg osobowy Zakopane - Kraków z niemieckim pociągiem towarowym. W wyniku zderzenia zginęło około 130 osób, a ponad 100 zostało rannych. Według liczby ofiar śmiertelnych była to najtragiczniejsza katastrofa kolejowa w historii Polskich Kolei.


Katastrofa budowlana – to

niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu.


Przyczyny katastrof budowlanych  błędy przy projektowaniu • błędnie przyjęty model pracy konstrukcji • niedostateczna nośność • niedostateczna rysoodporność • wadliwe zaprojektowanie połączenia • wadliwe zaprojektowana wentylacja oraz izolacja cieplno – wilgotnościowa powodująca korozję • nieprawidłowe wykonanie projektu adaptacji (bez ekspertyzy stanu technicznego) • niepełne uwzględnienie strat sprężenia  błędy w czasie wykonawstwa • realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną • złą jakość materiałów, prefabrykatów


Przyczyny katastrof budowlanych cd.  nieodpowiednie warunki transportu i składowania • niewłaściwa technologia wykonania • złą jakość wykonywania robót • nieodpowiednie warunki eksploatacji • zbyt duże obciążenie • przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi • utrzymanie i remont danego obiektu  Przypadki losowe • wybuchy • pożary • wstrząsy sejsmiczne • huragany • usuwiska • tąpnięcia • powodzie


Zagrożenia od instalacji i sieci instalacja elektryczna – może powodować porażenie ofiar lub ratowników, dodatkowo może inicjować zapalenie się materiałów, a w połączeniu z utleniającym się gazem wybuchy. instalacja wodociągowa – stwarza zagrożenie zatopienia ofiar katastrofy znajdujących się w niższych częściach budynku oraz utratę stabilności niektórych elementów rumowiska. instalacja kanalizacyjna – ze względu na swoją specyfikę stwarza mniejsze zagrożenie niż inne instalacje, gdyż w przekrojach przewodu nie występuje ciągły przepływ. Może ona być wykorzystana do przesyłania powietrza osobom zagrożonym. instalacja ciepłownicza – stwarza zagrożenie podobnie jak instalacje wodne, szczególnie w okresach grzewczych. instalacja gazowa – jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, gdyż jej rozszczelnienie i uszkodzenie bezpośrednio stwarza zagrożenie wybuchu lokalnego oraz może powodować zatrucie ofiar.


Największe katastrofy budowlane na świecie 1. W sierpniu 1975 roku w chińskim mieście Shimantan, Banqiao oraz w kilkudziesięciu innych miastach! Zawaliła się tama wyniku silnej powodzi . W ciągu sześciu godzin ze zbiornika wypłynęło 2 miliardy 300 milionów ton wody. Woda zabiła ponad 26 tysięcy osób. Kolejne 145 tysięcy zmarło wskutek chorób i klęski żywiołowej. Łącznie powódź dotknęła 11 milionów obywateli Chin.


Największe katastrofy budowlane na świecie 2. W 1995 zawaliło się centrum handlowe Sampoong, mieszczące się w dzielnicy Seocho-gu. Pod względem liczby ofiar - 502 zabitych i 973 rannych - jest to największa katastrofa budowlana w historii.

3. Co najmniej 6 osób zostało zabitych, 16 osób nie znaleziono wyniku zawalenia się dwóch wieżowców po silnej eksplozji 26 stycznia 2012 roku w centrum Rio de Janeiro. Wybuch była tak silny, że odczuli go mieszkańcy całej dzielnicy.


Największe katastrofy budowlane w Polsce 1. W dniu 28 stycznia 2006 roku , podczas trwania wystawy gołębi pocztowych, zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich. W czasie katastrofy w hali znajdowało się około 700 osób, zwiedzających i wystawców. W jej wyniku zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Była to największa tego typu katastrofa we współczesnych dziejach Polski. Przyczyna tragedii było kilka wątków : Nadmiar śniegu na dachu, błędy konstrukcyjne i wykonawcze oraz wcześniejsze uszkodzenia.


Największe katastrofy budowlane w Polsce

2. Katastrofa budowlana, do której doszło 22 marca 1966 podczas budowy budynku Wydziału Melioracji dla ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej. Była skutkiem pośpiechu i niezachowania technologicznego harmonogramu robót. W wyniku działania wiatru konstrukcja uległa zawaleniu. W katastrofie zginął majster budowy i dziewięciu robotników.

3.W dniu 16 marca 2009 roku doszło do katastrofy w obserwatorium na Śnieżce . Zauważono pęknięcia ściany i wybrzuszenie podłogi w górnym dysku obserwatorium. Potem uszkodzona została stalowa konstrukcja wspierająca górny dysk – nastąpiło oderwanie się wsporników od trzonu żelbetowego z jednoczesnym uszkodzeniem obudowy na 2/3 obwodu.


Klęski żywiołowe- występują wtedy, gdy naturalne zjawiska przyrodnicze lub ich efekty stanowią zagrożenie dla mienia, zdrowia, a nawet życia ludzi, zwierząt i mają katastrofalne skutki.

Pośród wielu klęsk żywiołowych jakie występują na świecie najpoważniejsze straty wywołują zjawiska geologiczne i atmosferyczne. Klęski te mają to do siebie, że bardzo trudno je przewidzieć, a uniknąć nie da się ich w ogóle. Groźne są również plagi i epidemie groźnych chorób zakaźnych np. Ptasia grypa czy SARS.


Jedne z najpoważniejsze w skutkach są erupcje wielkich wulkanów. Mnóstwo ludzi ginie podczas erupcji, ponieważ podnóża i stoki wulkanów, nawet czynnych, znanych z gwałtownych wybuchów są bardzo często bardzo gęsto zaludnione. Straty po tejże katastrofie zależą od wielu czynników. Przede wszystkim jest to siła, ale nie tylko: od rodzaju, i przebiegu wybuchu, od czasu jego wystąpienia - czy jest to dzień czy noc, od długości trwania, gęstości zaludnienia w sąsiedztwie wulkanu, informacji o istniejącym zagrożeniu, możliwości ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych. W historii miało miejsce bardzo dużo erupcji wulkanów, na przykład w 1783 roku wybuchł wulkan tarczowy na Islandii. Spowodował on powstanie ponad 100 kraterów, z których płynęła lawa. Wydobywały się z nich popioły, które zasypały większą część wyspy.


Katastrofy  

lotnicze , kolejowe, budowlane oraz klęski żywiołowe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you