Page 1

SEMINARS

El valor de la innovaci贸 en el sector salut Resum executiu

Elements principals del segon seminari sobre Salut i Sostenibilitat, realitzat al Harvard Faculty Club (Cambridge, MA, EUA), abril de 2012.


RESUM EXECUTIU.

Els sistemes de salut de tot el món ha d’afrontar grans reptes motivats per profundes transformacions en els seus contextos polítics i econòmics. Alhora, han de respondre als canvis socials i de condicions de salut que s’estan produint a tot arreu: des de l’envelliment progressiu de la població i el desenvolupament tecnològic fins a la incorporació d’importants segments socials als sistemes de salut. Tot això està motivant un intens debat a nivell internacional que busca fórmules innovadores que permetin a cada sistema de salut oferir solucions eficients i eficaces als reptes platejats. El 2n Seminari Internacional de Salut i Sostenibilitat, organitzat per Gesaworld, va tenir lloc al Harvard Faculty Club (Cambridge, Massachusetts) el mes d’abril de 2012 i va comptar amb la participació de científics, professionals de la salut, directius d’institucions sanitàries i representants de governs i administracions públiques del sector. L’objectiu principal era establir una manera col·lectiva de pensar sobre tres aspectes de la innovació dins dels sector de l’atenció sanitària: • Elements centrals del debat sobre l’avaluació de les pràctiques clíniques i el seu paper en l’impuls de la innovació en els processos d’atenció sanitària. • Innovació i gestió d’institucions sanitàries: enfocaments i pràctiques en entorns diferents. • Sistemes de salut innovadors: estratègies per promoure millores contínues en tecnologies, processos i models d’atenció sanitària.

2


Des de Gesaworld Group es va proposar una discussió dividida en tres grups temàtics (pràctica clínica, gestió i polítiques públiques). Un moderador presentava i dirigia cada panel i, a continuació, hi havia intervals de 10 minuts reservats per a diferents oradors. Seguint aquest esquema, la discussió s’obria després a tots els participants. En aquest context, els participants es van ocupar de molts dels elements que estan definint les agendes de transformació dels sistemes de salut, oferint opinions, experiències i resultats. A continuació hi ha un resum de les principals idees obtingudes d’aquest exercici, extretes d’un document més complet que es pot consultar a healthandsustainability.info.

EL VALOR DE LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR SALUT.


RESUM EXECUTIU.

“Definir el valor de les tecnologies i la innovació en salut”. • És obvi que hi ha una necessitat d’incorporar altres dimensions al procés d’avaluació de les tecnologies de la salut, com costos, preferències dels pacients, impacte del temps (curt termini / llarg termini) en els beneficis en salut i valors socials (per exemple, respecte a la cronicitat o a les cures pal·liatives). • El repte de la innovació sostenible és aconseguir una visió integrada que vinculi tant com sigui possible el desenvolupament científic amb les necessitats assistencials de la població.

“Construir ponts entre investigadors, professionals clínics i reguladors”. • Durant la fase inicial d’investigació científica és essencial comptar amb més diàleg entre els investigadors bàsics i els professionals clínics encarregats de prestar assistència als pacients. • Al mateix temps, la relació entre reguladors i finançadors també és important, ja que l’entrada de productes innovadors als mercats depèn d’ells.

“Informació i avaluació, clau per innovar i reduir costos”. • Es necessita un registre de dades d’alta qualitat en la pràctica clínica per avaluar i supervisar els resultats. Aquesta informació ha de ser el més estructurada possible per poder mesurar amb exactitud uns resultats que han de reflectir resultats en salut de llarga durada i no pas indicadors d’episodis de curta durada. • L’avaluació s’ha de basar en criteris clínics que hagin demostrat causar impacte en termes d’eficiència, qualitat i seguretat, així com en termes de criteris d’eficiència econòmica.

4


“La necessitat d’una atenció primària forta”. • L’assistència primària està proporcionant resultats en diferents contextos que reforcen la seva importància com element central de l’estratègia de millorar l’eficàcia, justícia i eficiència dels sistemes de salut. • L’estructuració de l’atenció primària ha de basar-se en un enfocament multiprofessional que faciliti la implicació i participació de les persones. Aquest enfocament ha demostrat ser útil tant per a detectar sectors de població en major situació de risc, com per adoptar recomanacions terapèutiques i hàbits més saludables.

“El camí cap a l’atenció integrada”. • La integració de l’assistència sanitària és, sobretot, una estratègia per millorar l’atenció del pacient, començant pel principi de que les organitzacions i els professionals encarregats de les diferents fases de la malaltia han de treballar de manera sincronitzada per garantir la continuïtat de l’atenció. • S’ha demostrat que la integració de l’atenció sanitària té impacte en termes d’eficiència, eficàcia, qualitat i satisfacció del pacient. Si això és cert en general, és en el cas de l’atenció de pacients crònics (per als quals l’atenció contínua és un imperatiu clínic) on aquest paradigma de l’organització professional té el seu potencial més gran.

“Actuacions centrades en el pacient”. • Aquí l’èmfasi està en la importància de col·locar el pacient al centre del procés d’atenció sanitària, però això també està connectat amb els processos per introduir noves tecnologies que valorin l’impacte. • Un element clau d’aquest vincle és la implicació del pacient en els objectius de millorar la seva pròpia salut. EL VALOR DE LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR SALUT.


RESUM EXECUTIU.

“El paper dels professionals”. • Promoure l’educació de professionals que estan aprenent a treballar en entorns multidisciplinaris. Buscar un treball coordinat i eficient dirigit a necessitats reals dels pacients i planificat amb antelació mitjançant guies clíniques basades en evidències. • Les entitats d’assistència sanitària han d’encoratjar als metges, infermers i altres professionals de la salut a adoptar una cultura de seguretat i transparència. Una manera de fer-ho és creant equips multidisciplinaris que treballin junts per assolir triomfs petits però consistents, amb la finalitat d’arribar a fins específics com informació, transparència i un entorn general de seguretat dins d’una organització.

“L’ús intensiu de les TIC, una important eina de canvi”. • Les tecnologies de la informació estan resultant ser una veritable revolució en la manera d’accedir a la informació i d’organitzar processos d’atenció clínica. • El desplegament d’innovacions basades en les TIC genera sinèrgies de comunicació dins de les institucions que les proporcionen, així com entre aquestes institucions i l’Administració.

“Els sistemes de pagament per rebre atenció sanitària com a impulsors d’eficiència”. • La importància dels mètodes de finançament per reforçar la transformació del sistema, passant d’un mètode de pagament per servei a un sistema de pagament per execució. • La definició dels resultats a avaluar respecte el finançament respon a la lògica clínica del valor en aspectes de salut, amb la participació dels actors implicats en el procés d’atenció sanitària, més que una lògica administrativa. 6


“El repte de les polítiques públiques”. • La gestió de la cobertura universal de serveis genera costos en tot el sistema. Aquests costos només es poden afrontar introduint innovacions tecnològiques en la gestió dels pacients, els serveis que se’ls proporciona i l’atenció que reben. Els reptes afecten tant als sistemes que ja han aconseguit una cobertura universal com a aquells per els quals encara és un objectiu. • Introduir innovacions en la gestió mitjançant col·laboracions amb entitats no lucratives i l’ampli espectre d’aliances amb la indústria i les organitzacions que donen serveis sanitaris són exemples de com avançar cap a la cobertura universal. • La col·laboració publicoprivada en el marc d’una estratègia global per al desplegament o reorganització dels serveis de salut pública és un instrument que permet accelerar els processos relacionats amb la construcció d’infraestructures i la gestió de serveis clínics i no clínics.

EL VALOR DE LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR SALUT.


RESUM EXECUTIU.

Reptes per a la transformació dels sistemes de salut : Visió integrada.

Informació.

Incorporar la veu dels pacients . Investigació bàsica i professionals clínics.

Avaluació.

Reguladors i finançadors.

Tecnologia Enfocaments del mercat.

Cobertura universal: aconseguir-la i mantenir-la.

Dades d’alta qualitat de la pràctica clínica. Permetre la presa de decisions eficient.

Associacions público-privades.

POLÍTIQUES PÚBLIQUES

De dades a significat.

Intercanvi flexible i eficient d’informació . Les millors pràctiques clíniques .

Resultats

Avaluació basada en criteris clínics.

Col·laboració amb entitats no lucratives, industrials i sanitàries. Innovacions tecnològiques per gestionar, proporcionar i prestar assistència als pacients.

Reduir la demanda i estades hospitalàries inadequades.

Reduir els residus.

Pacients geriàtrics. Benchmarking (comparacions).

Millores en les receptes farmacèutiques.

8

Expansió i reforç de les xarxes d’atenció primària.


Adoptar una cultura de seguretat i transparència.

Promoure l’educació.

Incentivar el canvi i les responsabilitats.

Persones Redissenyar les funcions professionals.

Divulgació del coneixement.

HCE com a instrument d’integració i continuïtat.

TIC = revolució en accés i processos clínics. Sinergies de comunicació.

Hospitalització domiciliària centrada en el pacient.

Menors costos d’abastament.

Pacient + noves tecnologies + avaluació de l’impacte.

Gestió

Sistemes de pagament.

Proximitat i assistència.

Continuïtat de l’assistència.

Pacients crònics.

Avaluar accions a cada nivell.

Històries clíniques. Lideratge multidisciplinari i clínic.

Element principal d’estratègia.

Mètodes de finançament com a impulsors de la transformació. Enfocament multiprofessional.

Definició de resultats segons la lògica clínica.

Incentius per a la integració de les diferents estructures.

Definir el valor de les tecnologies i la innovació en salut.

Necessitat d’una assistència primària forta.

Establir ponts entre investigadors, professionals clínics i reguladors.

El camí cap a l’atenció integrada.

Informació i avaluació clau per innovar i reduir costos.

L’ús intensiu de les TIC, un important motor de canvi.

Implementar innovació que hagi demostrat resultats.

Atenció centrada en el pacient.

Sistemes de pagament per assistència sanitària com a impulsors de l’eficiència.

La funció dels professionals.

EL VALOR DE LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR SALUT.


Gesaworld, S.A. C/ Comte d’Urgell 204, 5o B 08036 – Barcelona – España T. +34 93 363 03 27

Gesaworld DO BRASIL LTDA. Avenida Paulista, 1499 Cjs 1106/07/08/09 01311-928 São Paulo. Brasil. T. +55 11 3371-3111

Gesaworld CHILE, LTDA. Oficina 404 C/ Padre Mariano 181 Providencia Santiago de Chile. Chile T . +56 2 3621504 Gesaworld MADRID

C/ Génova 15, 3o Ext. Derecha 28004 Madrid. España T. + 34 91 308 22 25 Gesaworld MÉXICO, S.A. de CV

Gob. Francisco Fagoaga No 80 Col. San Miguel Chapultepec 11850 México D.F. México T. +52 55 5276 5050 Gesaworld NICARAGUA

Gesaworld S.A. Oficina en Nicaragua Edificio Málaga, planta baja, Módulo A-14. Managua. Nicaragua T. +505 266 4314 Gesaworld PANAMÁ, S.A.

Calle 52 y Elvira Mendez Edif. Vallarino, Piso 5 Of. A Zona Bancaria Ciudad de Panamá Panamá T. +507 209 5241 Gesaworld PORTUGAL LDA.

Rua de S. Nicolau, No 121, 4o andar 1100-548 Lisboa. Portugal T. +351 21 88 79 220 Gesaworld USA L.L.C

www.gesaworld.com www.healthandsustainability.info

1625 I Street NW, Suite 620 Washington, D.C. 20006 (EUA) T. +1 (202) 499.4131

Resum Executiu  

Working Paper