Page 1

Bar. 2: Vittoriale degli Italiani, celkový pohled.

Bar. 1: Leták s textem Uga Ojettiho shozený nad Vídní 9. srpna 1918.

Bar. 3: Hlavní vstup do areálu s D’Annunziovou bustou.

Obrazová příloha

I


Bar. 4: Torri degli archivi (Archivní věže), D’Annunziem nově přistavěné části vily s rozsáhlými archivy a sbírkami.

Bar. 5: Původní vila Cargnacco, D’Annunziova Prioria (Převorství), kde se nacházejí soukromé pokoje.

Bar. 6a: D’Annunziovo mauzoleum, místo posledního odpočinku, které od roku 2013 stráží umělcovi oblíbení psi – barzojové – z dílny současného italského umělce Velasca Vitaliho.

Bar. 6b: Interiér mauzolea s věčným světlem. Zde jsou připomenuti (nebo i přímo pochováni) další hrdinové italské moderní vojenské historie a D’Annunziovi nejvěrnější.

II

Kontexty 5/2016


Bar. 7a,b: Regia Nave Puglia, italská bitevní loď z první světové války s bronzovou sochou Renata Brozziho symbolizující vítězství.

Bar. 8: Arengo, posvátné místo inspirované italskou historií.

Obrazová příloha

Bar. 9: Stanza della Leda (Pokoj Lédy), D’Annunziova ložnice, místo, kde přijímal dámské návštěvy.

III


Bar. 10: Piazetta dalmata (Dalmatské nádvoří) s vchodem do soukromých částí vily.

Bar. 11: Stanza delle Reliquie (Pokoj relikvií).

IV

Bar. 12: Stanza del Lebbroso (Pokoj malomocného).

Kontexty 5/2016

Danunzio přílohaf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you