Page 8

IV. EEE – NORBEREGANATZEA Erabarritu Gaztetu

Iragarpena minutu bi honeek... minutu bi hondartzan azken paseoa emoteko... hondartza agurtzeko... zeure erara... lagun bakotxa desbardina dalako, eta bakotxak bere erara egiten ditualako gauzak... honeek dira zure minutu biak... zure agurreko paseoa... (Minutu bi igarota, apurka-apurka begiak zabaldu daiezala esango deutse, alkarri bizi izan dabenaren barri emoteko. Orain arte lako ahots leunagaz, galdera batzuk egingo deutsezala eta ez dala derrigorrezkoa erantzutea esango deutse. Errazenetik hasiko da eta gatxenagaz amaitu, eta ez da ezer gertatzen inork erantzuten ez badau; dana dala, esperientzia baliagarria da...). Zelakoa zan hondartza? (euren gaurko gogo-aldartea edo bizimodua). Norbait ausartzen da uretatik atera ebanaren arpegia ikusi ebala esatera? Norbait ausartzen da hondartza zelan agurtu eban esatera? (Guztiz pertsonala da; ez egin honi buruzko komentariorik).

Entrenamentu aldiaren amaiera. Neska-mutikoak prest dagozala ikusi ezkero, aurrera egin daiteke.

7

GE-Env3: Anuncio Eusk  
GE-Env3: Anuncio Eusk  

Gaztemail.com: envio 3. Experiencia de Anuncio. Proyecto HARA. Euskera