Page 6

IV. EEE – NORBEREGANATZEA Erabarritu Gaztetu

Iragarpena Gorputzaren jarrera desbardinak aurkeztu: etzanda, ahoz gora eta hankak luzatuta eta eskuak sabel gainean edo eserita, oinazpiak lurrean ipinita eta eskuak erlaxatuta hanken gainean eta lepoa zuzen. Kaperan Hasieran normala da, aholkuak emon arren, egoki ez sartzea. Ez ezer arpegira bota itxaron, eta gero komentatu, isilik dagozanean, ze jarrera izan daben eta ze jarrera izan beharko leukien. Jarrerak aitatu barriro eta danak kokatu artei txaron. Begiak ixteko esan eta entrenamentuari ekin. Irudikatze-ariketa: “Hondartza�.

Orain guztiz erlaxatuta zagoz eta zure gorputz osoa gero eta erlaxatuago sentitu daiteke arnaste bakotxean. Orain, hondartzan zagozala imajinatuko dozu. Arreta ipini zehaztasunetan: ze eguraldi egiten dauan, itsasoa, nolakoa da?, zelan dago? Garrantzitsua da zehaztasun honeek gogoan hartzea: koloreak, haize leuna, tenperatura,... bakotxak bere hondartza dau... orain minutu bat dozu paseoa emon eta hondartzak sentituarazoten deutsuna antzemateko... minutu hori zeurea da, paseo nasaiaz gozatzeko... (minutu bat itzi) Bat-batean, zure paseo nasaian, itsasertzean dagoan txalupari begiratuko deutsazu. Imajinatu zure txalupa. Zelakoa da?, handia, txikia, zaharra, barria,... zerez eginda dago? Gogoratu zure txalupa... zuretzat garrantzitsua da-ta... Ezin zara bertara igon barik geratu, eta korronteak itsas zabalerantz 5

GE-Env3: Anuncio Eusk  
GE-Env3: Anuncio Eusk  

Gaztemail.com: envio 3. Experiencia de Anuncio. Proyecto HARA. Euskera