Page 1

Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si

Športna dvorana Marof, 17. 10. 2012

DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2012 PIKADO - JESENSKI DEL MOŠKI EKIPNO Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ekipa KRKA REVOZ URSA SLOVENIJA ADRIA MOBIL AVISTA NEPREMIČNINE TPV AGENCIJA ZA ŠPORT SPLOŠNA BOLNIŠNICA POLICIJA MESTNA OBČINA DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAVOD ZA GOZDOVE ŽITO DOLENJSKE PEKARNE

Rezultat 375 368 360 358 354 350 349 339 338 324 302 297 203

Točke 38 34 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20


MOŠKI POSAMIČNO Mesto 1. 2. 2. 4. 4. 4. 7. 7. 7. 7. 11. 11. 13. 14. 14. 16. 16. 16. 19. 19. 19. 22. 22. 22. 22. 26. 26. 28. 28. 28. 28. 28. 33. 33.

Ime in priimek MATJAŽ KUZMA ROBERT TURK ROBERT BOZOVIČAR ROBERT MACEDONI ROBERT KABUR ROMAN KUMELJ MITJA DRENOVEC ZVONE KLEVIŠAR NEJC ROŽEMBERGER MATJAŽ GRIČAR UROŠ VESELIČ DEJAN BUKOVEC DUŠAN JAKOPIN RADO LENART MATJAŽ SEVER BLAŽ PAPEŽ PETER JUDEŽ FRANCI BREGAČ DAVID VIDIC MILAN RUS MARKO JANKOVIČ ANTON LIPAJ MATJAŽ LAPANJE JANEZ VRHOVEC BORUT ŠOBAR DARKO GOTLIB ROK PUNGERČIČ BRANE BRADAČ SILVO MURGELJ JOŽE MATEKOVIČ FRANJO ANTONČIČ KLEMEN VUICA PRIMOŽ CVELBAR ALEŠ BERGER

Ekipa AGENCIJA ZA ŠPORT KRKA ADRIA MOBIL URSA SLOVENIJA URSA SLOVENIJA REVOZ TPV REVOZ AVISTA NEPREMIČNINE ADRIA MOBIL POLICIJA KRKA POLICIJA TPV AGENCIJA ZA ŠPORT POLICIJA MESTNA OBČINA AVISTA NEPREMIČNINE ŽITO DOLENJSKE PEKARNE SPLOŠNA BOLNIŠNICA AVISTA NEPREMIČNINE ZAVOD ZA GOZDOVE SPLOŠNA BOLNIŠNICA REVOZ KRKA URSA SLOVENIJA KRKA ZAVOD ZA GOZDOVE KRKA DRUŠTVO UPOKOJENCEV AVISTA NEPREMIČNINE AGENCIJA ZA ŠPORT SPLOŠNA BOLNIŠNICA MESTNA OBČINA

Rezultat 84 81 81 80 80 80 79 79 79 79 78 78 77 76 76 75 75 75 74 74 74 73 73 73 73 72 72 71 71 71 71 71 70 70


35. 35. 35. 38. 38. 38. 38. 38. 43. 44. 45. 46. 46. 48. 49. 49. 49. 52. 52. 54. 54. 56. 57. 58. 58. 60. 61. 62. 63.

JAKA REDEK MARJAN JUDEŽ BRANKO FINK BOŠTJAN TIČAR IVAN PERIČ NEVEN BREZOVŠEK IGOR KOZLEVČAR HRVOJE KOVAČEVIČ PRIMOŽ BENDE MARJAN KUMELJ ANDREJ MOLEK TOMAŽ PRAZNIK MIHAEL UDOVČ EDVARD TOJAGIČ ROBI FILIPČIČ MARKO KOBE TOMO SAJE IVAN GLAVAN TOMAŽ GRUDEN MARTIN TURK STOJAN ŠTURM ROBI JUDEŽ BORIS KAPŠ FRANC VENE BENO SMREKAR PETER MALI ANDREJ KOTNIK DAVOR SAJE ROMAN ŠIMIC

ŽITO DOLENJSKE PEKARNE URSA SLOVENIJA REVOZ TPV REVOZ POLICIJA ADRIA MOBIL ADRIA MOBIL TPV ZAVOD ZA GOZDOVE ADRIA MOBIL MESTNA OBČINA MESTNA OBČINA TPV SPLOŠNA BOLNIŠNICA SPLOŠNA BOLNIŠNICA DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽITO DOLENJSKE PEKARNE AGENCIJA ZA ŠPORT URSA SLOVENIJA DRUŠTVO UPOKOJENCEV AGENCIJA ZA ŠPORT DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRUŠTVO UPOKOJENCEV AVISTA NEPREMIČNINE MESTNA OBČINA ZAVOD ZA GOZDOVE POLICIJA ZAVOD ZA GOZDOVE

69 69 69 67 67 67 67 67 66 65 64 63 63 62 61 61 61 60 60 59 59 58 56 55 55 53 48 41 40


KONČNI VRSTNI RED ZA SEZONO 2012 – PIKADO – MOŠKI – EKIPNO Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Ekipa KRKA REVOZ ADRIA MOBIL AVISTA NEPREMIČNINE TPV URSA SLOVENIJA AGENCIJA ZA ŠPORT POLICIJA DRUŠTVO UPOKOJENCEV SPLOŠNA BOLNIŠNICA ZAVOD ZA GOZDOVE ŽITO DOLENJSKE PEKARNE MESTNA OBČINA CGP

Točke 76 68 60 57 55 54 51 50 49 47 45 40 23 21

KONČNI VRSTNI RED ZA SEZONO 2012 – PIKADO – MOŠKI – POSAMIČNO Mesto 1. 2. 2. 2. 5. 5. 7. 7. 7. 10. 10.

Ime in priimek ROK PUNGERČIČ ROBERT MACEDONI UROŠ VESELIČ MATJAŽ KUZMA ROBERT TURK RADO LENART ZVONE KLEVIŠAR BORUT ŠOBAR MATJAŽ GRIČAR JANEZ VRHOVEC DEJAN BUKOVEC

Ekipa KRKA URSA SLOVENIJA POLICIJA AGENCIJA ZA ŠPORT KRKA TPV REVOZ KRKA ADRIA MOBIL REVOZ KRKA

Rezultat 157 156 156 156 155 155 154 154 154 153 153


ŽENSKE EKIPNO Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ekipa POLICIJA KRKA DRUŠTVO UPOKOJENCEV REVOZ AVISTA NEPREMIČNINE MESTNA OBČINA SPLOŠNA BOLNIŠNICA PEDAGOGINJE ZAVAROVALNICA TILIA VRTEC NOVO MESTO ADRIA MOBIL

Rezultat 314 306 296 287 282 274 257 254 238 233 170

Točke 36 32 29 27 26 25 24 23 22 21 20

ŽENSKE POSAMIČNO Mesto 1. 1. 1. 4. 4. 6. 6. 8. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 17.

Ime in priimek ANTONIJA ROŽMARIN BERNARDA PERKO KARMEN VRHOVEC SLAVKA RIFELJ MAJA RADEŠČEK IRENA MAJERLE MARIJA GRDEŠIČ BOŽA ŠKUFCA DAMJANA BURGAR EMILIJA ZUPANČIČ KORNELIJA KOVAČEVIČ VALENTINA GOLOB ANDREJA PLUT KARMEN KOČMAN MAJA BAZNIK MIRJANA VARDIJAN MARIJA ČEFARIN

Ekipa POLICIJA KRKA AVISTA NEPREMIČNINE DRUŠTVO UPOKOJENCEV MESTNA OBČINA POLICIJA POLICIJA REVOZ PEDAGOGINJE DRUŠTVO UPOKOJENCEV ADRIA MOBIL REVOZ REVOZ ZAVAROVALNICA TILIA KRKA MESTNA OBČINA SPLOŠNA BOLNIŠNICA

Rezultat 77 77 77 71 71 70 70 69 69 68 67 65 63 62 61 61 60


18. 19. 20. 21. 21. 21. 21. 25. 25. 25. 28. 28. 28. 31. 31. 31. 34. 34. 36. 36. 36. 39. 39. 41. 42. 42. 44. 45. 45. 47. 47. 49. 50. 51. 52. 53.

MARTINA HROVAT BRIGITA MACEDONI NATAŠA POŽAR TANJA LAHNE SUZANA LIPAR IVICA MENGER MAGDA JANKOVIČ INGRID KOCJANČIČ MARIJA KASTELIC MARJANA GOJKOVIČ KARMEN BLATNIK JELKA MOŽE MARIJA GOLOB ALOJZIJA KOVAČIČ KATJA PETKOVIČ MOJCA KUMELJ URŠKA PROSENIK ALENKA VIDMAR KATJA VERNIG LEA POVŠE JASMINA SMAJLOVIČ TANJA ŠPRINGER HELENA BRULC IDA MIJAJLOVIČ NATAŠA KRAŠEVEC KSENJA DERČAR JERCA RANGUS VESNA ČAVAL BREDA ZAJC MARJANA OMERZU VANJA JAKŠE JOŽICA PAJ KOVAČIČ JANJA KLOBUČAR ANDREJA BERUS SONJA BUČAR MATEJA STAREŠINIČ

SPLOŠNA BOLNIŠNICA KRKA SPLOŠNA BOLNIŠNICA VRTEC NOVO MESTO KRKA MESTNA OBČINA AVISTA NEPREMIČNINE POLICIJA KRKA ADRIA MOBIL PEDAGOGINJE DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRUŠTVO UPOKOJENCEV AVISTA NEPREMIČNINE AVISTA NEPREMIČNINE ZAVAROVALNICA TILIA ZAVAROVALNICA TILIA SPLOŠNA BOLNIŠNICA REVOZ ADRIA MOBIL VRTEC NOVO MESTO MESTNA OBČINA AVISTA NEPREMIČNINE ZAVAROVALNICA TILIA VRTEC NOVO MESTO PEDAGOGINJE VRTEC NOVO MESTO PEDAGOGINJE POLICIJA PEDAGOGINJE REVOZ VRTEC NOVO MESTO MESTNA OBČINA SPLOŠNA BOLNIŠNICA ZAVAROVALNICA TILIA

59 58 57 56 56 56 56 54 54 54 53 53 53 51 51 51 50 50 49 49 49 48 48 47 46 46 45 44 44 43 43 41 39 38 32 30


KONČNI VRSTNI RED ZA SEZONO 2012 – PIKADO – ŽENSKE – EKIPNO Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ekipa POLICIJA DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRKA AVISTA NEPREMIČNINE REVOZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA ADRIA MOBIL ZAVAROVALNICA TILIA VRTEC NOVO MESTO PEDAGOGINJE CGP URSA SLOVENIJA ODVETNICE TPV ZAVOD ZA GOZDOVE

Točke 76 65 62 59 53 53 51 50 48 46 25 24 22 21 20

Rezultat

563 548

KONČNI VRSTNI RED ZA SEZONO 2012 – PIKADO – ŽENSKE – POSAMIČNO Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 8. 9. 10.

Ime in priimek KARMEN VRHOVEC BERNARDA PERKO ANTONIJA ROŽMARIN IRENA MAJERLE SLAVKA RIFELJ EMILIJA ZUPANČIČ DAMJANA BURGAR ANDREJA PLUT VALENTINA GOLOB MARTINA HROVAT

Ekipa AVISTA NEPREMIČNINE KRKA POLICIJA POLICIJA DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRUŠTVO UPOKOJENCEV PEDAGOGINJE REVOZ REVOZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA

Rezultat 150 149 148 144 142 141 141 130 127 126

Pikado - jesenski del  

Rezultati v pikadu na jesenskem delu DŠI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you