Page 1

A DEJA VU X2 TEAM SERVER® Fokusirajući se na najprednijim informacijskim tehnologijama, u našem radu koristimo iz sistema servera koji podžava prevod CAT kompanije ATRIL. Suština ovog sistema je da tvori prevodilačku memoriju, koja čuva prethodne prevode tekstova i njihove ekvivalentne prevode u centralnoj bazi podataka (TM) i oporava povezane segmente za vreme prevoda novih tekstova sa ciljem poboljšanja prevoda i povećavanja doslednosti prevoda.

P o n o V N A U p o T R E B A

Priprema

Distribucija

Prijem

Aktualizacija

Spoljni izvođači

Prevod

CENTRALNA BAZA PREVODA

■ ■ ■ ■

Efikasna saradnja sa spoljnim izvođačima Efikasna upotreba prostornih baza prevoda Visokoa skalabilnosti i fleksibilnost servernih rešenja da se brzo prilagodi efikasnosti za porast naloga Jednostavan transfer podataka iz tradicionalnih prevodilačkih baza

Snjiženje troškovoa (prevod od 19 pln za stranu). Velika skala prevoda u kratkom vremenu (do 250 strana dnevno). Obezbeđivanje nepromenlivosti stila i terminologije (tvorba leksikona i terminoloških baza). Sačuvanje strukture datoteke (npr. XML, HTML, SGML). Mogućnost automatičkog uvoza prevoda do programa DTP (Adobe In Design, Quark) Sačuvanje formata izvornog teksta Konverzija PDF datoteke u formate sa mogućnošću edicije Izgradnja namenskih prevodilačkih memorija Mogućnost korišćenja prevodilačkih memorija i terminoloških baza klijenta

Za više informacja javite se: 0 801 540 440

<3J Lingua pl

WORLDWIDE TRANSLATIONS

Ulotka  

translation

Ulotka  

translation