Page 1

GLÄDJE LÄKER Så skapar vi guldkant på Drottning Silvias barnsjukhus!


Tack för att ni skapar glädje!

2 r

eleine

rg Wahlbe

str

ig,

Th

er

e

ek

ik a mun om

Lind

va r

nk

Sofie

ve r k s a m h e t s a n s

He

öm

nd

M ad er, a is

Varje år tas 130 000 barn med olika diagnoser om hand på Drottning Silvias barnsjukhus. För barnen och deras anhöriga är vistelsen på sjukhuset något som ofta präglar resten av deras liv. Vissa barn blir friska på en dag, andra blir det aldrig. Och när allt det där roliga i livet sätts på paus – är det då som lek, lärande och underhållning behövs som allra mest. se

Fu

GLÄDJE LÄKER – vårt motto!

tör.

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus samlar in pengar för att kunna tillföra saker, miljöer och upplevelser som ger glädje och en förgylld tillvaro för barn, unga och deras familjer på Barnsjukhuset. Det handlar om saker som behövs när man drabbats av sjukdom, men som är utöver ordinarie vård och inte kan finansieras via skattemedel. Sjukhusets personal söker pengar till insatser, utifrån behov de ser i sin vardag, och stiftelsen beviljar årligen ca 3 miljoner kronor till ett 30-tal projekt. Det är tillsammans med bidragande företag, privatpersoner och organisationer som vi skapar stunder där barnen får möjlighet att glömma att de är sjuka för en stund. Så stort tack till er! Det är så vårt motto GLÄDJE LÄKER får leva ut i vårt dagliga arbete med att skapa glädje för hjältarna på Barnsjukhuset som kämpar för att bli friska. I detta magasin kan du läsa mer om hur vi förgyller tillvaron för över hundratusen barn och ungdomar varje år på Sveriges största Barnsjukhus. Från oss på insamlingsstiftelsen

Omslagsfoto: Fotograf, Glenn T Unger Instagram @fotografglenntunger

Formgivare: IP19 & Linn Ahlbom Yrgo, högre yrkesutbildning. 0707-62 92 81 linn.ahlbom@educ.goteborg.se Tryck: V-TAB 2020

Ansvarig utgivare: Madeleine Wahlberg, Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus. 0705-29 57 90 madeleine@barnsjukhuset.nu

Glädje Läker är en bilaga som ges ut i samarbete mellan Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus och Yrgo, högre yrkesutbildning.


Insamlingsstiftelsen finansierar många olika projekt, som bidrar till glädje och energi på Drottning Silvias barnsjukhus. I detta magasin kan du läsa mer om några av de projekt som vi finansierar. Musikpedagog - Läs mer på sid 13 Musikverksamheten är en populär aktivitet på lekterapin. Tillsammans med musikpedagogen får barn och unga kreera och göra låtar tillsammans i musikstudion. Terapihundar - Läs mer på sid 4 Hundarna Svea och Hjördis är två riktiga glädjespridare. Dessa två springer spaniel-hundar är ett uppskattat inslag för många på barnsjukhuset. Sjukhusclowner - Läs mer på sid 5 Sedan 2002 har clownerna spridit glädje och energi hos barnen och ungdomarna. De underhåller, tröstar, hjälper och leker – de är barnens allra bästa vänner i svåra tider. Syskonstödjare - Läs mer på sid 14 Två pedagoger arbetar på lekterapin för att stötta syskonen till svårt sjuka barn. Det är för syskon i alla åldrar som tillbringar tid på Barnsjukhuset och tas med på aktiviteter runt om i Göteborg.

Stickpresenter

Akvarier

För att uppleva besöket mer positivt, och kunna ge en tröst vid provtagningar, såromläggningar, vid uppvak, etc, så har flera av sjukhusets avdelningar stickpresenter. Det kan vara en studsboll, penna, bok, nallebjörn eller annan leksak.

Akvarierna på Barnsjukhuset sprider lugn och ro med sina vackra undervattensmiljöer. Studier har visat att ett akvarium kan bidra till positiva medicinska resultat, som tex ge lägre blodtryck och ökad aptit.

Kulturella upplevelser

Rumsprojekt

Lekterapin och biblioteket finns som ett komplement till den medicinska sjukvården, och erbjuder även en frizon med lek och pyssel. Målet är att alla ska kunna upptäcka något som passar. Som exempelvis drop-in verksamhet på avdelningarnas dagrum eller exklusiva spelningar hos enskilda patienter.

I vissa delar av sjukhuset kan man hitta rum som sticker ut mer än vanligt. Som akutens djungelrum, där varje rum är formgett efter ett djur eller behandlingsrummen på barnfysiologen som har teman som is, vår och strand. Det senaste rumsprojektet är ett undervattensrum, för avkoppling och återhämtning.

@barnsjukhuset

www.barnsjukhuset.nu


4

Barnens fyrbenta älsklingar Svea och Hjördis hjälper barnen att glömma det onda

Svea och Hjördis är barnens pälsklädda favoriter. Var­ annan vecka kommer de på besök till barnsjukhuset. De hjälper barnen att tänka på annat. Genom bus, lek och mys ger de barnen en välbehövlig stund av glädje och trygghet. På Drottning Silvias barnsjukhus har vi genom Insamlings­ stiftelsen haft ynnesten att kunna ha terapihundar i flera år. Svea och Hjördis ger villkorslöst av sin kärlek när de träff­a r barnen i Lydias Trädgård på Lekterapin. På ett kravlöst och lustfyllt sätt aktiverar och motiverar de patienterna. – För barn som ligger på sjukhuset en längre tid är det viktigt att kunna skingra tankarna och få andra perspektiv. Hundarna hjälper dem att släppa det jobbiga och att bara få glädjas i stunden. Vi vet att glädje läker, säger Annika Isoniemi, matte till Svea och Hjördis som har hunnit bli drygt elva respektive fem år gamla. Annika har under sex års tid assisterat barnsjukhuset med sina fyrbenta älsklingar. För att få lov att arbeta som terapihund, krävs det att både hund och hundförare genomgått en utbildning. I An­ nikas fall gjordes den hos Svenska Terapihundskolan och Hundens Hus. Därefter måste hundarna dessutom diplomeras för att få lov att arbeta med barn. Lugnande möte Terapihundar, eller sociala tjänstehundar hjälper till att öka perso­ ners motivation, välbefinnande och hälsa. De används inom flera områden i samhället, bland annat på äldreboenden och inom sjuk­ vården, såsom barnsjukhuset och på BUP. Ett stort antal studier visar att hundar har många positiva effekter på välbefinnande och tillfrisknande hos patienter i vård och om­ sorg. När man klappar en hund utlöses hormonet oxytocin, vilket gör att puls och blodtryck sjunker. Forskning visar också att barn i svåra situationer lättare knyter an till en hund jämfört med vuxna.

Den hundassisterade terapin med Svea och Hjördis har nått smått fantastiska resultat. På BUP i Göteborg har till exempel tre patien­ ter med svåra tillstånd, bland annat selektiv mutism, tillfrisknat. Ett fall med mycket allvarlig psykisk ohälsa med suicidalt innehåll hjälpte en terapihund patienten på fötter. Ett annat fall där ett barn helt isolerat sig i hemmet och ingen av de traditionella metoder­ na som BUP kunde erbjuda hade fungerat, sattes hundterapin in. Patienten gick från ett helt isolerat liv, till att kunna ta sig an ett sommarjobb samt återuppta en utbildning. För många barn är besöken av hundarna veckans höjdpunkt. – Hundarna är experter på att läsa av människor och känner direkt om det är någon som har ont eller är väldigt ledsen. Svea brukar ofta gå fram till barnen direkt och lägger sig till ­exempel vid fötterna eller med huvudet i knäet på det deppiga barnet för att ge tröst. Krävande och givande Hundens närvaro gör att barnen kommer på andra tankar. Ibland är det mys och gos som gäller, ibland mer lekfulla aktiviteter. – Det gäller att alltid utgå från individen och dagsformen. Sen anpassar vi oss, jag och hundarna. Ibland gör vi utmanande tricks eller samarbetsövningar och ibland läser barnen böcker för Svea och Hjördis. Det går också, om man är riktigt dålig och inte kan eller vill vistas i grupp, att boka en VIP-stund då barnet får vara ensam med hundarna. Annika berättar att jobbet är ganska krävande mentalt, men sam­ tidigt älskar hon det. – Jag brukar säga att jag har världens bästa jobb. Det känns så underbart att kunna göra skillnad och det märker jag verkligen att det gör för de här barnen. Text: Karin Kärneus Bloom När besöker Svea & Hjörd is sjukhuset nä sta g Spana in sche ång? mat på lekterapins a nslagstavlor !


Stunder som skapar ny kraft Sjukhusclownerna sprider läkande glädje Barn som får leka, drömma och skratta glömmer det onda – åtminstone för en liten stund. Insamlingsstift­ elsens motto glädje läker, präglar mycket av vårt arbe­ te. Våra sjukhusclowner lindrar barnens oro, hjälper dem att glömma det onda för en stund, men framför allt sprider de glädje och kraft att kämpa lite till. Det är mycket som kan kännas nytt och oroande för barnen på sjukhuset. Smärta som ständigt gör sig påmind. Besvärliga provtag­ ningar. Oviss väntan, människor, dofter och rum som är obekanta. I en miljö med sjuka, kämpande små hjältar behövs det energi och positiv kraft som avdramatiserar. Då finns de där – clownerna som sprider ljus och glädje i mörkret. Skratt bidrar till att kropp­ens muskler slappnar av, andningen blir djupare och syreintaget ökar. Kroppens egna lyckohormoner strömmar till när stressnivån mins­ kar. Resultaten är fantastiska. Minskad smärta, bättre sömn, ökad matlust och en starkare motståndskraft mot stress och infektioner är några av effekterna. Individuella behov Varje vecka gästas barnen på sjukhuset av clownerna. Deras kon­ tinuerliga besök skapar minnesvärda stunder. Med knubbiga lös­ näsor, färgglada kläder och diverse knasig rekvisita lyser de upp i korridorerna. Men det är inte bara skratt och bus på schemat. För clownerna gäller det också att känna in barnet och deras anhöriga. Det behövs en fingertoppskänsla för att kunna anpassa mötet uti­ från barnets individuella behov och humör för dagen. – Mycket av det vi gör kommer från barnens egna initiativ. Det är viktigt att vi känner in stämningen för att möta barnet på den plats det befinner sig för dagen. Ibland blir det bus i fem minuter, ibland 20 minuter. – Det gäller att hela tiden ha känselspröten ute och inte stressa fram något, berättar Maja Ringstad, initiativtagare till Clown­ kliniken som fått i uppdrag att underhålla barnen på Drottning Silvias barnsjukhus.

En ventil i vardagen Många gånger fungerar clownerna också som en vän att anförtro sig till. En del barn använder även clownerna som känsloventil för att berätta om sina egna rädslor och funderingar. Ett barn beskrev det så här: ”Till clownerna säger jag sådant som jag inte vågar säga till mamma och pappa, de blir så ledsna då”. – Alla barn har inte lätt för att öppna upp och släppa in oss clowner. Det kan vara barn som inte har skrattat på länge, eller som har slutat prata. Men det är ibland dessa barn som verkligen behöver oss. Gör skillnad Maja minns särskilt ett barn som var svårt att nå fram till, men där clownerna till slut hittade en ingång. Pojken hade en egen leksaks­ diamant som de försökte stjäla på skoj, men pojken klamrade sig fast och fullkomligt vägrade lämna den ifrån sig. Clownerna började skoja om diamanten vid varje besök och det blev en rolig lek att försöka stjäla den. – Det blev vår unika grej tillsammans med pojken. Vi märkte allt tydligare att han verkligen uppskattade våra besök. När vi vid ett senare tillfälle skulle lämna sjukhuset, kom pojkens mamma springandes efter oss med ett paket. Då hade han fixat en alldeles egen diamant till oss clowner. En tid efter detta gick pojken tra­ giskt bort, men det är verkligen ett speciellt minne som Maja ­kommer bära med sig länge. – Även om det i vissa fall är känslomässigt tungt, är det de fina stunderna med barnen man bär med sig. Det betyder så oerhört mycket att få vara en källa till glädje i svåra tider.Foto: Glenn T. Unger & Lars Ardarve Text: Karin Kärneus Bloom Foto: Glenn T. Unger & Lars Ardarvee


6

Barnsjukhuset växer – Inflytt våren 2021

Barnsjukhusets nya byggnad, som står klar för verksamheterna att flytta in i till våren, är ett framstående sjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning. Byggnaden, som är sammanlänkad med den nuvarande byggnaden, rymmer över 30 000 kvadratmeter och bildar ett av Nordens största barnsjukhus. Förbättringarna är många Tillbyggnaden möjliggör kortare patienttransporter, och att samarbetet mellan olika avdelningar förenklas. Där ryms, förutom högteknologisk vård, bättre operationssalar med modern medicinteknisk utrustning, där man tex kan röntga patienten under operation, för att bespara barnen flera operationer. Intensivvårdsavdelningen i den nya byggnaden är anpassad för att bättre möta barnens integritet, och möjliggöra högre grad av anhörigmedverkan. Isoleringsrummen kan ta emot både infekterade och infektionskänsliga patienter.

6

Bild: White Arkitekter

En av de största förändringarna för patienterna och deras anhöriga är att de erbjuds enkelrum, som ökar trivseln, trygghetskänslan och därmed också chansen att snabbare bli frisk. Som anhörig har man alltid möjlighet att sova över i egen säng. I lekterapin finns aktiviteter för barn och unga i alla åldrar, bland annat snickarverkstad, syrum, musikstudio och bibliotek. Arbetsoch fysioterapin ligger i nära anslutning, med en höj- och sänkbar rehab-bassäng, som behåller barnperspektivet och skapar en lekfull miljö. Att få ge trygghet och glädje Barnsjukhuset byggs för barnen och ungdomarna. Målet är att skapa en trygg miljö med plats för så väl världsledande sjukvård som för lek, med stort fokus på att familjen ska få en så vanlig vardag som möjligt. Insamlingsstiftelsen arbetar på samma sätt över hela Drottning Silvias barn, även den nya delen – med att genomföra projekt och insatser som skapar glädje för familjerna medan de vistas i vårdmiljön..


Rum för en tjuga

Frölunda Indians sätter färg på 20 behandlingsrum på nya barnsjukhuset Hockeyklubbens hjärta klappar varmt för Barnsjukhuset, och insatserna som görs för barnen är många. I det nya Barnsjukhuset har Frölunda Indians en målsättning om att förgylla 20 nya behandlingsrum med färg och glädje! Insamlingen Man arrangerar därför en insamling, som baseras på att man kan addera 20 kronor när man köper biljett till valfri hockeymatch, och bidrar på så vis till insamlingen, som fått namnet ”Har du rum för en tjuga?”

Till denna match tar klubben fram ett specifikt matchställ till A-laget, med hjälp av barnen på Barnsjukhuset. Barnen kommer få ta fram förslag på en specialdesignad matchtröja, genom att använda sin fantasi och färglägga matchtröjan som i en målarbok. Utifrån barnens förslag väljs ett vinnande bidrag ut och det nya matchstället produceras lagom till välgörenhetsmatchen. Hjärtligt engagemang

Specialdesignade matchtröjor Som en ytterligare del av insatsen spelas även en hockeymatch under hösten 2020, dedikerad till Barnsjukhuset.

Förutom dessa insatser får Barnsjukhuset årligen, i december, besök av Frölunda Indians A-lag, då barnen får möjlighet att leka och umgås med spelarna. Spelarna lämnar i samband med besöket över en stor mängd julklappar till lekterapin, som sedan fördelas till vårdavdelningarna. Många av barnen och familjerna får också biljetter till hockeymatcher, så engagemanget från hockeyklubben är stort och hjärtligt.

Foto i text: Tommy Holl

”Allt som kan göra vardagen för barnen lite bättre är positivt – en kul lampa, roliga säng­k läder, ja vad som helst. Den lilla skillnaden är viktig.” – Max Friberg, spelare #12

7 Foto: Glenn T Unger


8

Tack till våra partners! Tack vare att många företag och privatpersoner har bifragit till insamlingsstiftelsen, har vi möjlighet att finansiera glädjefyllda projekt på Drottning Silvias barnsjukhus. Vårt årliga största Insamlingsevent är Barngolfen. Mer om detta finns att läsa på sidan 10–11.

Saknar du någon logga? Vill ni bli vår samarbetspartner? Maila oss på @info.barnsjukhuset.nu


Vill du också bidra? Vill du vara en del av den läkande glädjen, och förgylla tillvaron för barnen på Drottning Silvias barnsjukhus? Det finns flera sätt att gå tillväga, och vi vill gärna att du är med oss i vårt arbete.

Webbshop

Starta en egen insamling

I vår webbshop kan du beställa kort för alla tillfällen; dop, begravning, bröllop, födelsedag eller bara för att ge bort vid ett festligt tillfälle. Du kan också köpa våra pins eller turkosa armband med texten #GLÄDJELÄKER - kika in i webbshopen och lägg din beställning – barnsjukhuset.nu/gavoshop/

Det kan finnas många anledningar att vilja starta en egen insamling – kanske fyller du år, ska gifta dig eller vill starta en insamling inom ditt företag, eller i samband med att du springer ett marathon. Självklart ska du göra det! Via insamlingsportalen Better Now kan du sätta upp en insamling och sprida till nära och kära: se.betternow.org/projects/insamlingbarnsjukhuset. Det går också att starta en insamling på Facebook! Välj ideel organisation; Barnsjukhuset.

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Registrera dig på barnsjukhuset.nu/nyhetsbrev/

Swish och bankgiro

Om du vill bidra till glädje för barnen på Barnsjukhuset så kan du swisha en donation till vår insamling. Det gör du på nummer 900 83 43. Eller via bankgiro 900-8343

Du vet väl att man kan bli månadsgivare? Läs mer om vår verksamhet och hur du kan stötta oss på www.barnsjukhuset.nu


Barngolfen – Insamlingsstiftelsens största insamlingsevenemang! Det årligen återkommande evenemanget Barngolfen är idag ­Sveriges största välgörenhetsgolf. Tävlingen spelas till förmån för barnen på Drottning Silvias barnsjukhus, och genererar ett stort finansiellt bidrag till Insamlingsstiftelsens ­a rbete. Arrangemanget har sedan starten 2006 samlat in över 19 miljoner kronor. Pengarna går till sådant som verkligen kan göra extra skillnad när man kämpar med sjukdomar – saker, miljöer och upplevelser, som till exempel; en läkande trädgård, med lekfulla och terapeut­ iska miljöer, terapihundar, spel och pyssel, syskonstödjare, sjuk­ husclowner – listan kan göras lång.

I samband med Barngolfen arrangeras också Barnens golf­k alas. Det är ett uppskattat inslag där barn, unga och familjer som tillhör vården på sjukhuset bjuds in till några timmar med lekfulla akti­ viteter, möten med idoler, enklare mat och dryck samt underhåll­ ning. Det är en händelserik dag utanför ordinarie sjukhusmiljö, kanske precis då det behövs som allra mest. Tillsammans med sponsorer och samarbetspartners ser vi till att skapa mer glädje och förgylla tillvaron för barn och familjer på Barnsjukhuset. barngolfen.nu @barngolfen


11


Varannan fredag är det filmvisning och popcorn i Haj på daj! Håll koll på schemat på lekterapins anslagstavlor!

Haj på daj I entréplan, vid skeppet, på Drottning Silvias barnsjukhus, finns en populär sällskapsyta som renoverats och fått ett helt nytt utseende. I november 2019 invigdes rummet, som fick namnet Haj på daj, i sann Göteborgsanda. Rummet är en plats dit familjerna kan gå och slappna av en stund, till undervattensljud och en storbildsskärm som visar fiskar från Universeums största akvarie Oceanen. Hela rummet anspelar på havet, med blå undervattensväggar och växtlighet som klättrar ner från taket. Barnen kan interagera med vad som händer i hajakvariet på storbildsskärmen. Det är en spännande och rolig miljö att upptäcka. Under invigningen fanns Universeums representant, Terese, på plats och berättade om fiskarterna och hajarna som visas på storbildsskärmen. Hajakvariet Projektet är finansierat av Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus, med medel från välgörenhetstävlingen Barngolfen. Insamlingsstiftelsen har genom åren finansierat ett flertal miljöer och rum på barnsjukhuset. Så som djungelrummen på akuten och skärgårdsmiljöerna på röntgen.

12 Övre foton: Daniel Jirblad Nedre foto: Glenn T. Unger

Dyk ner i undervattnet på Universeum en stund


Har du någon historia från din vistelse på sjukhuset? Dela med dig under #glädjeläker

Musik som bygger glädje I studion får kreativiteten flöda

Musik ska byggas utav glädje. Raderna är som bekant hämtade från den kända Lill Lindfors-låten. Vi tror att detta också är omvänt, att musiken kan glädja barnen i en svår tid. Studion på Lekterapin är omåttligt populär bland barnen och här har skapats musikhistoria genom åren. Lokalerna på Lekterapin sprudlar av färger och på väggarna sitter vackra konstverk. Längs med en vägg står ett stort akvarium fyllt med spännande fiskar och bredvid ett hav av matchtröjor signerade av profiler inom sportens värld. Vi går förbi ett pysselrum, ett aktivitetsrum, biljardbord, spelhörna och ”Sinnenas rum” – som är till för reflekterande och läkande stunder. Till slut når vi musikstudion där vi träffar Paul Schöning, som har arbetat som musikpedagog på lekterapin i sju år. Under dessa år har han spridit glädje till tiotusentals sjuka barn. – Det är så fantastiskt att se hur barnen finner glädjen i musiken. Oavsett hur gamla de är eller vilken erfarenhet de har sen tidigare. Alla kan ha roligt här i studion, säger Paul.

Kreativiteten flödar Musikstudion har funnits sedan 2006 och är ett populärt inslag bland barnen. Det behövs inga tidigare erfarenheter – hit kommer man för att ha roligt och för att skapa. En del barn vill lära sig sjunga i mikrofon, andra är sugna på att testa på olika instrument. Några barn har fått producera ett helt eget album. Det viktigaste är att låta kreativiteten flöda. – Och har man inte möjlighet att ta sig hit, kommer vi gärna till patientens rum, berättar Paul och sätter igång ett inspelat klipp från en späd och vacker barnröst hörs sjunga en barnvisa. Fint Coldplay-minne På golvet i musikstudion ligger ett par svarta tygpåsar med Coldplay-logga. De påminner om besöket sångaren Chris Martin oväntat gjorde på sjukhuset för ett par år sedan. Paul minns att sångarens närvaro fick några av patienterna, som annars knappt vågar visa sig ute bland folk, att ta sig till konserten och ställa sig bland de övriga 65.000 i publiken. – Det är helt fantastiskt att de här barnen övervann sin ångest och kunde vara med på konserten. Ett minne som de förmodligen bär med sig hela livet, berättar Paul Schöning. Text: Karin Kärneus Bloom Foto: Lotta Lillek, Digitalstudion


14 Friska syskon får fokus Syskonstödjarna gör vardagen lite roligare När ett barn blir sjukt är det många som drabbas. Föräldrar som känner oro, maktlöshet och ovisshet kring hur allt ska gå. Samtidigt finns det ofta fler syskon med i bilden. En syster eller bror som också behöver synas och få ventilera sina känslor. Syskonstödjarna på sjukhuset finns där för hela familjen.

Ibland går man iväg i närområdet för att ta en fika eller en promenad. Ibland får syskonen åka på lite större evenemang, så som idrottsarrangemang eller konserter. Allt görs i syfte att stärka det friska syskonet. Syskonstödjarna kan också fungera som en avlastande funktion när föräldrarna behöver en stunds vila och rekreation.

När ens syster eller bror drabbas av en allvarlig sjukdom eller svår skada, är det många känslor att hantera. Syskonstödjarna finns på plats för att flera gånger i veckan träffa de friska syskonen som ofta befinner sig på sjukhuset under långa stunder. I vissa fall under flera års tid. – Även om det är en väldigt speciell situation försöker vi göra livet så normalt det bara går för syskonen. Genom aktiviteter, så som pyssel, tv-spel eller pingis gör vi tiden på sjukhuset till en rolig stund. Vi som syskonstödjare fokuserar på det friska, berättar Johan Forslund.

En stund i centrum

Det friska i fokus Inne i Lekterapins lokaler på sjukhuset är undersökningar och provtagningar inte tillåtna. Här finns heller inte några sjuk­ sköterskor eller läkare, utan bara pedagoger. Platsen fungerar som en frizon, där barnen inte ska behöva ta sprutor eller mediciner. Här är det lek, kreativitet och avslappning som gäller. Och plats för syskon att känna sig välkomna. Johan Forslund och Jennie Höye är erfarna pedagoger och jobbar med att ta hand om de syskon som kommer och hälsar på. – Vi anpassar oss till de barn som kommer till oss. Vill man leka och skoja, så löser vi det. Behöver man en stunds reflektion eller samtal, någon som lyssnar, så finns vi där.

När en familj drabbas av en allvarlig sjukdom eller skada, ställs allt på ända. Det är förstås ofrånkomligt att fokus och uppmärksamhet riktas till det barn som är drabbat. Samtidigt har föräldrarna massor av känslor att själva bearbeta. Det kan vara omöjligt att räcka till på det sätt som man gjorde innan. Då är det lätt att de friska syskonen hamnar lite i skymundan. – Vi vill att de här barnen ska få känna att de är i centrum en liten stund, att de får all den uppmärksamhet som de så väl behöver. De får också chans att ställa frågor till oss som de kanske inte vill ta med sina föräldrar, berättar Johan och fortsätter: – Vi förklarar så mycket som vi kan och får även medicinsk expertis från våra sköterskor och läkare. Barnen ska få svar på sina frågor för att stilla nyfikenheten, eller oron. Mår gott i själen Jennie och Johan får ganska ofta starka band till familjerna på sjukhuset. De skapar relationer på djupet. Syskonstödjarna blir en del av det turbulenta liv som familjerna går igenom. De får vara med och dela sorg, rädsla och ovisshet, men också glädje över de framsteg som de kämpande små hjältarna gör. Och lyckan när ett barn tillfrisknat och får lämna sjukhuset. – Det är ett väldigt givande och engagerande jobb. Vi får möjlighet att träffa fantastiska människor. Man mår gott i själen av att kunna bidra till de här familjerna, säger Johan Forslund. Text: Karin Kärneus Bloom Foto: Glenn T. Unger


Lekterapins öppettider* Måndag 13:00–16:00 Tisdag–fredag 09:00–16:00 Lördag 10:00–15:00 *Förändringar av öppettider finner du på lekterapins anslagstavlor på sjukhuset

Välkommen till lekterapin Lek och pyssel på sjukhuset Du vet väl om att du kan ta del av aktiviteterna på lekterapin medan du är på sjukhuset? Lekterapin är öppen sex dagar i veckan, och här finns allt från pyssel­verkstad, musikstudio, tv-spel, lekrum och biljardrum. Varje vecka anordnas kulturella aktiviteter, som teater, trolleri och musik. Här finns också ett bibliotek där du kan låna både böcker och filmer till ditt rum, samt en skola där lärare kan hjälpa dig med skolarbetet. Det är drop-in som gäller – på lekterapins anslagstavlor finns schema för aktiviteter med information om all roligt som händer på sjukhuset. Om du inte kan lämna ditt vårdrum, så kan en lekterapeut eller pedagog komma till dig istället.

Hur många par hittar du? Svaret finns i nedre hörnet på sidan.

Några fiskar leker kurragömma! Hur många gömda fiskar kan du hitta i tidningen? Svaret finns i nedre hörnet på sidan.

Facit: Det finns 7 par fiskar och 9 gömda.

Foto: Glenn T. Unger & Lars Ardarve Illustration: Åsa Sandring


Swish Bankgiro 900-8343 900 8343

A

A L L

G Ä A R R VIKT D I B

IG

A

Insamlingsstiftelsen välkomnar privatpersoner, organisationer och företag att stödja vårt arbete med att skapa glädje på Drottning Silvias barnsjukhus. Skänk gärna ett bidrag via Swish eller Bankgiro. En gåva från vår webbshop till förmån för vår insamling kan också vara en uppskattad present till någon du vill fira eller uppmärksamma.

Tack för ditt stöd!

@barnsjukhuset www.barnsjukhuset.nu

Profile for barnsjukhuset

Barnsjukhusets magasin 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded