Page 1

Verksamhetsberättelse

2016

NR 2 2017 – ÅRGÅNG 29 – ISSN 2001-3329


Vi förbereder oss för tillväxt! När jag ser tillbaka på 2016 ser jag ännu ett år då vi har utvidgat vår verksamhet och nya organisationer och givare har funnit sitt hem hos oss. Barnmissionen växer och utvecklas på ett positivt vis, det märks inte minst på alla de förfrågningar vi får från mindre organisationer som söker samarbete med oss.

Ofta tänker jag på bibelordet från Markus 4:30–33: ”Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.”

En växande verksamhet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Strömgatan 14 212 25 Malmö Tel: +46 (0)40 – 689 30 40 Fax: +46 (0)40 – 54 50 88 www.barnmissionen.se PG 901080-2 BG 901-0802 FORMGIVNING PCG Malmö www.pcgmalmo.se TRYCK Lenanders Grafiska, Kalmar

Barnmissionen är ett Guds verk och det känns hedrande att andra kristna organisationer vill bygga Guds rike tillsammans med oss. Det ställer också större krav på Barnmissionen som organisation och 2016 har vi arbetat mycket med att stärka våra system, rutiner och kompetens i hela organisationen för att kunna möta behoven i en växande verksamhet. Detta har kostat en del pengar och mycket tid, men varit nödvändigt för att säkra vårt arbete så att vi kan hjälpa fler behövande människor.

Vår vision om ”En värld där alla kan leva ett värdigt liv” blir inte trovärdig om vi på Barnmissionen inte förbereder oss för tillväxt.

Kärleken till människor På Barnmissionen brinner alla för att fler barn och familjer skall lyftas över fattigdomströskeln och få ett värdigt liv. Det är kärleken till människor som ger oss kraft och inspiration varje dag. När jag ser på framtiden drömmer jag om att Barnmissionen skall vara de kristnas röst i biståndsvärlden och att fler givare och organisationer ansluter till vårt arbete. Vi har en viktig roll att fylla i biståndsvärlden eftersom det inte är många organisationer som vågar ha en lika tydlig kristen profil som vi.

Unika i biståndsvärlden Vi är tydliga med att vi tror att en människa består av ande, kropp och själ, och lider en av dessa delar så lider hela människan. Det som gör oss unika i biståndsvärlden är att vi både gör ett fantastiskt biståndsarbete och håller fast vid vår tro. I en sekulariserad värld kan det vara frestande att kompromissa med sitt ursprung och sin tro, men både jag och styrelsen står bakom att vårt berättigande och existens utgår från vår kristna tro och profil.

Bo Wallenberg GENERALSEKRETERARE bo.wallenberg@barnmissionen.se
Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

Årets stora händelser 1 januari Samarbete med LEDO Barnmissionen börjar vid årsskiftet arbeta med LEDO i nordvästra Kenya, som drivs av Kea och Birgitta Arnlund i staden Logichoggio. En stor skola, matkassar, latrin-byggen, skolfaddrar, entreprenörskapsträning och sjukvårdshjälp är några delar av arbetet som finns på plats.

22–23 januari Open Heart Conference i Malmö I början av året samlas Barnmissionens fantastiska medarbetare från olika delar av världen till vår årliga konferens i Malmö. Arbetet på tre olika kontinenter och 15 länder representeras!

30 juni Losike får livet tillbaka 10-årige Losike får opereras efter att ha drabbats av skelett-tuberkulos som lett till förlamning. Det räddar hans liv. Operationen kunde genomföras tack vare gåvor till den insamling som Barnmissionen startade för pojken som är elev på skolan i Loki, Kenya.

oktober Bageri i Moldavien invigs Det som började som en dröm för Natalia Mocan på Barnmissionen i Moldavien blir verklighet – ett bageri med två anställda och en engagerad församling i ryggen invigs med en stor bullfest! Brödpåsar till ett hundratal fattiga familjer delas ut varje vecka och dagligen levereras bröd till 85 barn på olika dagverksamheter.

december Julfirande Julen ska vara en tid av glädje, och under julen 2015 får Barnmissionen möta tusentals familjer och barn med hopp, julfester, mat och presenter. Tillsammans ordnar vi julfiranden på flera platser i Ukraina, i vår barnby och flera slumområden i Manila, Filippinerna och bland flyktingar och utsatta människor i Libanon.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

7 januari Children’s Mission Africa Children’s Mission Africa bildas för att komma närmare samarbetspartners i fält. – Vi är en lärande organisation och genom de erfarenheter vi får kan vi dela med oss av vår kunskap. Genom utbyten kan vi skapa större kompetens hos våra partners, säger Maud Andersson som är styrelseordförande.

31 mars Getfarmen i Tacloban invigs Getfarmen som ger inkomstmöjligheter till bönder i Tacloban invigs. 50 getter och två bockar köptes in till farmen och under 2016

11 juni Öppna Hjärtat i Ystad nyinvigs Det blir succé när Barnmissionens second hand-butik Öppna Hjärtat nyinvigs i större lokaler. Över 1200 köpglada besökare fyller butiken!

juni–augusti Sommarläger Över 1600 barn rehabiliteras och får sitt livs sommar på lägergården i Dubechno! Sommarlägret är årets höjdpunkt för många barn och ger glada minnen för livet.

oktober Barnmissionen firar 30 år! Vi firar att Barnmissionen har funnits och förvandlat liv i tre decennier! Det började på Filippinerna i mitten av 80-talet – idag hjälper Barnmissionen en halv miljon människor på tre kontinenter.

oktober Katastrofinsats i Haiti Barnmissionen startar en insamling och ger stöd till drabbade genom samarbetspartnern Humedica som var en av de första organisationerna på plats när orkanen Matthew drabbade Haiti.

Globala målen Barnmissionen arbetar tillsammans med många andra för en bättre och mer hållbar värld. I Agenda 2030 har världen antagit 17 globala mål, och flera av dem arbetar Barnmissionen för att förverkliga. I verksamhetsberättelsen visar vi de globala mål som vi arbetar för inom våra olika verksamhetsområden.

3


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

HÄLSA Barns rätt till liv och hälsa begränsas ofta av orsaker som lätt kan förebyggas, till exempel genom tillgång till rent vatten, mat och förebyggande hälsovård. Barnmissionen arbetar för att ge bättre hälsa och minska dödlighet bland barn i flera delar av världen.

Bättre hälsa till fler Bättre hälsa genom rent vatten och sanitet Vatten och sanitet är grundläggande för att människor ska kunna ha god hälsa. I Zambia samarbetar Barnmissionen med en nationell församlingsrörelse, Apostolic Church of Pentecost. De är verksamma i landsbygdsområden där tillgång till rent vatten har varit ett problem i flera byar. Där har vi har tidigare borrat tio brunnar vilket har hjälpt familjer i byarna att hålla sig friskare. Antalet vattenburna sjukdomar har minskat kraftigt och barnen får inte diarréer som tidigare. Det är annars något som är ett allvarligt problem. Under året har byborna tränats i att reparera och underhålla sina brunnar så att de kan ha nytta av dem länge.

Latriner minskar sjukdomar I Turkana, nordvästra Kenya, har vår samarbetspartner LEDO i Lokichoggio ökat förutsättningarna för bättre hälsa genom att bygga flyttbara latriner. Latrinerna har placerats i områden där inga toaletter fanns och där smittrisken därför varit stor. Projektet har uppmärksammats av lokala myndigheter som värdesätter förbättringarna inom hälsa i regionen. Latrinerna finns som bidragsändamål i Barnmissionens webbshop. De byggs av lokal arbetskraft och installeras där det finns behov. Flera familjer får användning av en latrin. Efter en tid kan toaletten flyttas och i hålet plateras ett träd .

SAVE – för att stoppa övergrepp Programmet SAVE är ett arbetsredskap som Barnmissionen Filippinerna använder i de flesta program där barn utbildas. SAVE handlar om att göra barn medvetna om sina rättigheter, speciellt avseende våld och sexuellt utnyttjande. Barnen får lära sig vad som är deras privata sfär, att de har rätt att säga ifrån och hur de ska göra om de utsätts på något sätt. Vid utbildningstillfällen finns det ofta barn i grupperna som känner igen sig och reagerar genom att visa olika känslor. Våra medarbetare försöker då se till att de får hjälp och stöd.

Minskad dödlighet bland barn Ett av Barnmissionens mål inom området hälsa är att minska dödligheten bland barn. Sedan många år tillbaka stöder vi barn med försvagad hälsa i Ukraina. De får möjlighet att äta näringsrik mat och bygga upp sin hälsa på våra sommarläger där omkring 1 600 barn rehabiliteras varje år. I Ukraina arbetar Barnmissionen också intensivt med att ge hjälp och uppmuntran till barn som ligger på sjukhus. Barnen får tillgång till mediciner och måltider, men även presenter, sötsaker och besök som uppmuntrar är viktigt. Vi sänder också materiellt stöd till sjukhusen.

Undernärda barn får hjälp På Filippinerna har vi arbetat i många år i slummen för att förbättra barnens förutsättningar för en värdig framtid. Omkring sju miljoner barn på Filippinerna beräknas vara undernärda – det

4

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

är ett allvarligt problem som kan leda till både fysiska och psykiska men. Barnmissionen har ett näringsprogram för att vägleda föräldrar och hjälpa barnen att uppnå normalvikt och god hälsa. Enligt Eva-Mari Blomqvist, som är sköterska och ledare för verksamheten, är de 1000 första dagarna mest kritiska i ett barns liv då det gäller näring. I näringsprogrammet får mammorna, förutom näringsrik mat till barnen, lära sig om bröstmjölkens betydelse för barnet det första halvåret, och hur de ska sedan ska fortsätta att ge näringsrik mat.

HÄLSA

Av de 420 barn som behandlades för undernäring förra året nådde 401 normalvikt. Livskunskap och undervisning om hälsa Barnmissionens partnerorganisationer jobbar på flera platser med att undervisa i livskunskap och hur man tar hand om sin hälsa. På skolor i bland annat Kenya och Uganda är livskunskap en del av undervisningen. I undervisningen ingår ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa, skadeverkningar av droger med mera. Barnmissionen jobbar med skolhälsovård och med föräldraföreningar på skolor. Det är viktigt Losike fick livet tillbaka att involvera familjen i När 10-årige Losike, en elev på frågor som rör barnens skolan i Loki, Kenya, drabbahälsa och livsstil. des av skelett-tuberkulos och i förlängningen förlamning, var en operation nödvändig för att rädda hans liv. Tack vare den insamling som Barnmissionen startade, och som många givare responderade på, kunde Losike opereras. Det räddade hans liv!

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

1 600 barn fick sitt livs sommarlov på lägergården i Dubechno, Ukraina.

5


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

UTBILDNING

Flickor på elevhemmet i Bangladesh. De har möjligheter att fullfölja sin skolgång i trygg miljö, utan att behöva bli bortgifta som barn.

Skolgång mot fattigdom Trots att stora steg tagits internationellt för att tillgodose barns rättigheter uppskattas det att cirka 57 miljoner barn som borde gå i grundskola inte gör det. På landsbygden är tillgången till skola ofta sämre. Barnarbete och barnäktenskap är fortfarande vanligt på många platser, vilket leder till att barn inte fullföljer sin skolgång. För att bekämpa fattigdom behöver alla barn få tillgång till utbildning och få möjligheter att lära sig ett yrke så att de kan försörja sig som vuxna. B ANGLADE SH

Skolgång ger barn en framtid Till elevhemmet Home of Peace, kommer flickor och pojkar från den mycket utsatta kristna minoriteten i Bangladesh. Föräldralösa barn prioriteras i antagningen, i andra hand barn som lever under mycket fattiga förhållanden. Det är den gruppen som löper störst risk att hoppa av skolan och hamna i barnarbete eller barnäktenskap. Under 2016 bodde 374 elever på Home of Peace, varav mer än hälften flickor. Undervisning sker både på hemmet och i byskolan där de examineras. Skolan har goda resultat – 98 procent av de som gjorde slutprov för grundskolan

6

klarade av det. Eleverna är motiverade att studera och drömmer om att gå tillbaka till sina byar och göra nytta. Att säga nej till barnäktenskap och vara medveten om sina rättigheter ingår i ämnet livskunskap som är en del av elevhemmets program. Praktiska färdigheter som sömnad, datakunskap och enklare lantbrukssysslor finns också med på schemat. K E N YA

vinsen, nordvästra Kenya. LEDO driver bland annat grundskolan och förskolan Hanna-Emuriakin i staden Lokichoggio. Området är ett av de fattigaste i världen där bara två av tio har haft möjlighet att gå i skolan. När KeA och Birgitta Arnlund som startade organisationen först kom till Lokichoggio förstod de att barnen i staden inte hade tillgång till utbildning, och startade därför en skola. För varje år har antalet elever ökat och idag går omkring 450 barn i en godkänd och registrerad skola.

Utbildning på den kenyanska landsbygden Under 2016 ingick Barnmissionen ett samarbete med LEDO i Turkanapro-

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016 FIL IPPINE RNA

Från förskola till universitet Under 2016 har Barnmissionen i samarbete med olika samarbetspartner samverkat för att barn ska få gå i skolan. På Filippinerna har vi skolor från förskola till och med högstadiet med sammanlagt 372 barn. Skolorna har små klasser och följer nationell läroplan. I samarbete med ABC Island får ytterligare 471 barn stipendier för att gå i andra skolor. Barnmissionen arbetar för att alla barn ska gå i registrerade och godkända skolor så att de får undervisning av god kvalitet, från förskolan till och med gymnasiet. I vissa fall har vi följt med till högre utbildning genom sponsorprogram. Barn som hamnat utanför för att de blivit föräldralösa, eller vars familjer fått flytta genom tvång hamnar utanför skola och vanliga rutiner. Barnmissionen på Filippinerna har under året upprättat ”Child-Friendly spaces” och drop-in verksamhet för att stödja och fånga upp barnen så de inte hamnar på

gatan. Cirka 60 barn kommer dagligen till ett drop-in center som erbjuder lek, dans, teater, stöd och vägledning. MOLD AVI E N

Mat och läxhjälp ett viktigt stöd Att få ett mellanmål och hjälp med skolarbetet är ett inslag i vår verksamhet i Moldavien. Där finns dagcenter för barn som av olika anledningar har problem i skolan. Många barn som lever i fattigdom kan inte äta sig mätta hemma, saknar tillgång till rinnande vatten och kan inte få hjälp med läxor. Att då få umgås med andra barn på ett dagcenter där de dessutom kan få läxhjälp, ett mål mat, möjlighet att tvätta sina kläder och duscha är ett viktigt stöd. På så sätt får barnen motivation och hjälp att klara av sin skolgång.

På Filippinerna driver Barnmissionen

Skolan gör en annan framtid möjlig Bobitahasda Punigpur är 14 år och drömmer om att bli missionär. Hon är tacksam att hon kan förbereda sig för livet på Home of Peace. Hennes pappa dog när hon bara var en månad gammal, yngst av sju syskon. Bobitahasda och hennes bror är de enda av syskonen som inte är gifta ännu. Under förra året fick hon komma till Home of Peace tillsammans med en kompis i byn som var i samma situation. På skolan får de möjlighet att vara barn och få en utbildning som gör en annan framtid möjlig.

»» 3 förskolor med totalt 124 barn »» 2 grundskolor med totalt 248 elever »» 2 yrkesskolor med totalt 151 elever. »» Sponsorprogram för 471 elever från förskola till universitetsnivå (sponsorer från ABC Island)

Fick chansen till skolgång Shoraboni Soren kommer från byn Binnagari, cirka fem timmars bussresa från Home of Peace. Sedan hans pappa dog har hans mamma ensam fått försörja familjen och de tre barnens farmor fick ta hand om dem. Innan Shoraboni fick komma till Home of Peace fanns ingen chans till skolgång.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

När lektionerna är slut stannar flickan på HannaEmuriakin kvar en stund till. Att få gå till skolan är stort. Egentligen är det varje barns rättighet. 7


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

SAMHÄLLSUTVECKLING

Stöd och kunskap som förändrar Barnmissionen arbetar för ett transparent och demokratiskt samhälle där myndigheter möter invånarnas behov. Vi hjälper till med att uppmuntra och stärka de funktioner som behövs för att varje individ ska kunna leva ett värdigt liv. Genom att driva påverkansarbete, bidra till skapa arbetstillfällen, nya försörjningsmöjligheter och utbildning lyfts inte bara enskilda individer, men också deras familjer och i förlängningen hela samhällen. A FR IK A

Kampanjer och kunskap förändrar samhällen i afrikanska länder Under året har Barnmissionen bedrivit ett flertal kampanjer i Kenya, Uganda, Elfenbenskusten och Burkina Faso speciellt i områden med små ekonomiska resurser, stora sociala problem och hög arbetslöshet. Kampanjerna har ökat invånarnas medvetenhet om myndigheters skyldigheter och vilka funktioner som ett samhälle förväntas erbjuda. Det kan bland annat handla om tillgång till vatten, sjuk- och hälsovård och social trygghet. Genom att uppmuntra medborgare till större samhällsengagemang och ansvarstagande i den demokratiska processen har kampanjerna bidragit till en tydligare dialog, bättre distribution av tjänster och ett bättre fungerande samhällen. I skolundervisning eller andra forum har flertalet lektioner och kampanjer genomförts för att upplysa om korruptionens konsekvenser och möjliga metoder att välja andra förhållningssätt. I de flesta av våra verksamhetsländer är effektiviteten i den offentliga administrationen väldig låg, ofta på grund av bristande resurser och ineffektiva system. Därför har vi, speciellt i Kenya och Uganda, på olika sätt stöttat lokala myndigheter. Genom att ge praktisk hjälp eller vidareförmedling av kunskap har de fått större möjligheter att utveckla strategiska och realistiska planer för att förbättra viktiga samhällsfunktioner. Det kan handla om planer för att bygga ut vattendistribution till alla invånare eller att

8

förbättra gymnasie- och yrkesskolor så att även barn från ekonomiskt utsatta familjer får en chans till bra utbildning. Vi arbetar också med att stimulera myndigheter att öppet redovisa hur offentliga resurser används, vilket leder till att prioriteringar blir tydligare och resursanvändningen effektivare.

Arbete som ger resultat Demokratisering tar tid, men på några av våra verksamhetsfält, exempelvis i Busoga-regionen i östra Uganda, har påverkan varit långt större än förväntat. Genom entreprenörskapsutbildning har många fått en betydligt bättre ekonomisk situation och därmed också en starkare röst i samhället. Det har lett till ett politiskt engagemang, både lokalt och regionalt.

viktig inkomstkälla för bönder som förlorade sina tillgångar och försörjningsmöjligheter när tyfonen slog till. M O L DA V IE N

Bageri ger arbetstillfällen Under 2016 invigdes ett bageri i staden Ungheni, Moldavien. Bageriet ger arbetstillfällen och hjälper familjer i närområdet. Varje vecka delas brödpåsar ut till ett hundratal familjer och dagligen levereras bröd till 85 barn på olika dagverksamheter.

F I LI P P I NER N A

Jordbruksprojekt i Tacloban I mars invigdes en getfarm i Tacloban som drabbades hårt av tyfonen Haiyan hösten 2013. Farmen är en avelsstation för getter och getkillingar lånas ut till bönder som fick sina kokospalmer förstörda av tyfonen. När getterna få killingar tas bockkillingarna tillbaka till projektet och bönderna får behålla två av tre getkillingar. På så sätt innebär projektet en

Bageriet är väldigt välkommet i området och myndigheterna i staden är glada för initiativet. Moldavien är ett av Europas fattigaste länder och för många familjer på landsbygden innebär en brödpåse i veckan ett viktigt tillskott.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

ENTREPRENÖRSKAP

Idag har han 10 anställda Genom Barnmissionen och FMPs entreprenörskapsprogram i Abidjan, Elfenbenskusten lärde Guemi Yao Narcisse sig att se möjligheter i de resurser han hade. Efter träningen under 2016 har han börjat driva en gård på drygt tre hektar där han odlar och säljer chilipeppar och okra. Gueni fick ekonomisk hjälp från en kvinna som investerade 7 000 USD för att han skulle kunna starta I Kenya, Uganda, sitt jordbruksprojekt. Tidigare hade han bara ett deltidsjobb med en lön som skulle räcka till att försörja Elfenbenskusten, fru, två barn och även några andra medlemmar från Burkina Faso, Kongo hans stora familj. Livet var väldigt svårt för honom. Brazzaville, Etiopien I det nya företaget sysselsätter han idag tio personer som arbetar i plantagen och några säljer produkoch Malawi har under terna. 2016: Verksamheten är säsongsbetonad och ger inkomster var tredje månad. Den här har förvandlat Guenis »» 2 600 genomgått utbildning och hans familjs liv. Hans anställda på gården får inom entreprenörskap dessutom skäliga löner och kan försörja sina respek»» 605 av dessa har startat upp tive familjer. någon form av affärsFMP följer upp och ger Gueni råd i hur han kan rörelse expandera sin verksamhet och diversifiera sina »» 89 kampanjer genomförts produkter så att han kan att tjäna mer och anställa för att reducera fatfler. FMP hjälper honom också att annonsera sina tigdom, underlätta för produkter på sociala nätverk som Facebook. företagsetablering eller Gueni är stolt över sina framgången med sin verkmotverka korruption samhet, och att han har kunnat se sina drömmar blir verklighet.

Nya möjligheter Genom att erbjuda utbildning i entreprenörskap strävar Barnmissionen efter att varje deltagare ska kunna identifiera och etablera lönsamma affärsverksamheter och därmed bidra till sin egen och samhällets socioekonomiska utveckling. Under 2016 har Barnmissionen ytterligare utvecklat arbetet med entreprenörskapsutbildning, bland annat genom en betydande utvidgning i Burkina Faso. Stöd till att skapa arbeten Ungdomsarbetslösheten är i många av våra verksamhetsländer väldigt hög, i vissa områden upp mot 70 procent. Ofta kan det bero på att det inte finns ekonomiska möjligheter för föräldrar

att ge sina barn en fullvärdig utbildning. Men även för människor med utbildning är arbetsmarknaden svår och de få jobb som finns ger många gånger en väldigt låg lön. Genom att ge träning i entreprenörskap och innovation

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

har många människor kunnat skapa egna arbeten, och i många fall också arbete åt andra. Barnmissionen både uppmuntrar och ger förutsättningar för människor att inte bli jobbsökare, men jobbskapare.

9


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

ENTREPRENÖRSKAP

Utbildningen gav verktygen till framgång

”Mitt liv har förändrats” Koume Esteve Bledja, 27 år, har gått Barnmissionens entreprenöskapsutbildning på Elfenbenskusten. “Jag är äldsta dottern av sex barn. Efter att min far gick i pension räckte inte inkomsten längre till för att möta våra dagliga behov. Jag fick höra talas om att FMP (Barnmissionens partner i Elfenbenskusten) hade kurser i entreprenörskap och jag anmälde mig till detta. Jag missade inte en enda lektion. En del av kursen handlade om att ”förstå sina talanger och hitta en affärsidé ”. Genom att gå kursen insåg jag att jag kan starta och driva ett lönsamt

”Jag missade inte en enda lektion.” företag genom att tillverka produkter med pärlor, vilket vi har i stor mängd på min ort. Under utbildningen utvecklade jag mina färdigheter att göra något praktiskt. Redan i slutet av kursen kunde jag börja tillverka och sälja några

10

”När vi tränar ungdomar som har talanger inom entreprenörskap skapar de inte bara sin egen framtid, utan och andras och sina kommande barns framtid”. – Anders Mårtensson, Projektkoordinator Devent

produkter med pärlor. Till exempel skor, väskor, juveler och fåtöljer. Försäljningen ger mig bra vinst. Mina produkter är mycket uppskattade av turister, men även av lokalbefolkningen. Mitt liv har förändrats och jag lever nu i värdighet. Jag tjänar tillräckligt för att ta hand om mina dagliga utgifter och jag har även kunnat registrera mig på en konstskola för dans och drama.”

Beatrice Wambu är en 32 årig entreprenör som har en vision om att utveckla sitt eget varumärke. I juni 2016 antogs hon till entreprenöskapsträningen på vår partner EPTFs Eldoret Resource Centre i Eldoret, Kenya. Tidigare drev hon en verksamhet som fastighetsmäklare vilket inte lyckades särskilt väl. Under entreprenörskapsträningen fick hon kunskap och möjlighet att förstå varför hennes verksamhet misslyckats – och hon gick tillbaka till ritbordet. Med den information hon fick under träningen kunde hon nu utveckla en affärsidé, hitta startkapital, genomföra en marknadsundersökning och startade därefter upp en herrklädesbutik som hon nu driver i Eldoret. Efter träningen blev hon antagen i ett mentorskapsprogram där hon nu också blivit gruppledare, vilket ytterligare har utvecklat hennes ledarskapsoch organisationsförmåga. Mentorprogrammet sker varje månad och de färdigheter hon fått från det programmet har hjälpt henne att expandera med ytterligare ett företag. Nu driver hon också en resebyrå där hon erbjuder service som flygbiljetter, flygplatstaxi, hotellbokning, catering, taxiservice och biluthyrning. Eldoret Resource Centre är också en plattform för nätverkande genom olika forum och företagsrådgivning som hjälp henne i sin affärsutveckling.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

HUMANITÄRA INSATSER

Hjälp där nöden är som störst Hjälpsändningar

Haiti

Under 2016 skickade Barnmissionen 83 879 ton i hjälpsändningar till arbetet i Ukraina. På så sätt har vi kunnat dela ut kläder och skor, mat, sjukhusutrustning, möbler och rehabiliteringsutrustning till behövande männi­skor på många olika platser. Under året har 264 000 personer på sjukhus, äldreboende, barnhem, fängelser och i andra utsatta områden omfattats av våra insatser! – Bakom varje siffra finns en människa med en speciell berättelse om ett bättre liv och förnyat hopp, säger Lyudmila Lonyuk, ansvarig för Barnmissionens arbete i Ukraina.

När orkanen Matthew i oktober förstörde stora delar av sydvästra Haiti startade Barnmissionen en insamling för att stödja människor som drabbats. Barnmissionens samarbetspartner Humedica var en av de första organisationerna på plats i byn Baraderes, som var en av de värst drabbade byarna. Sjukvårdsteamen gav vård och delade ut mat, mediciner, filtar och vatten.

Tillsammans säger vi

Nej till korruption Barnmissionen tror på att utbilda yngre generationer om vad korruption innebär för ett samhälle och dess invånare. Genom att visa vilka som förlorar på korruptionens verkningar och att det finns andra möjligheter, tror vi på en förändrad framtid genom dem som nu är barn. Elever mot korruption

BARN MOT KORRUPTION I UKRAINA

SKOLKLUBBAR SPRIDER INFORMATION

Att lära barnen goda värderingar genomsyrar all vår utbildningsverksamhet. En del av det är att uppmärksamma elever om problemen med korruption och hur man som enskild kan motverka ett korrupt system. På ABC-skolan i Uganda arbetar eleverna mot korruption på sin egen skola. Dessutom har de tagit idén till andra skolor och bildat anti-korruptionsklubbar.

I Ukraina arbetar Barnmissionen aktivt med att uppmärksamma både barn och vuxna på korruption och problemen som ett korrupt system medför. Genom uppträdanden, interaktiva seminarier och tävlingar får barn lära sig att inte stödja korruption. Sådana insatser görs på det årliga sommarlägret i Dubechno, på vårdinrättningar, skolor och dagcenter i regionen Volyn. Dessutom har Barnmissionen under 2016 genomfört tre olika festivaler för barn där sådana frågor uppmärksammat, vilket har fått ett stort genomslag. Vissa insatser görs också i andra regioner samt östra Ukraina.

På skolor i tre olika städer, Lavric, Radomyshl och Kopyllia har barn startat anti-korruptionsklubbar där eleverna själva jobbar med att sprida information till andra barn. Under året har klubbarna fått ekonomiskt stöd från Barnmissionen, vilket har bekostat utrustning och resor för att berätta om No Corruption Generation. Barnmissionen i Ukraina satsar på att utbilda och uppmärksamma barn på dessa frågor, men genom eget exempel visar vi också för vuxna att det även i ett korrupt land är möjligt att leva och arbeta transparent.

Nytt utbildningsmaterial Under 2016 påbörjade vår praktikant Lina Möllerstedt ett arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial om korruption. Materialet ska användas i olika skolor där vi arbetar med No Corruption Generation.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

11


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

NYA SAMARBETEN

Nya ansikten Under perioden februari – maj arbetade praktikanten Lina Möllerstedt med konceptet No Corruption Generation. Uppdraget var att samordna material samt att kartlägga de initiativ på området som genomförts av olika partnerorganisationer. Under praktikperioden fick Lina möjlighet att besöka både Ukraina och Kenya för att på plats ta del av anti-korruptionsarbetet. Vi tackar Lina för en fin insats och vi arbetar nu vidare med att utveckla konceptet. I april tillträdde Catharina dos Santos en tjänst som projekt­ koordinator med tematiskt ansvar för Catharina dos Santos. utbildning och hälsa. Catharina har en bakgrund som missionär i Brasilien där hon bott och arbetat i 20 år. Hon har även studerat Mänskliga rättigheter på Malmö högskola.

Barnmissionen tar plats i Svenska Missionsrådets styrelse Barnmissionen är medlem i Svenska Missionsrådet (SMR), en paraplyorganisation för 35 kristna kyrkor och organisationer. SMRs huvuduppdrag är att vara en samlad röst och påverkansaktör gentemot svenska beslutsfattare med särskilt fokus på missions- och utvecklingsfrågor. SMR har också ett ramavtal med Sida vilket möjliggör statlig finansiering av medlemsorganisationernas utvecklingsinsatser runt om i världen. Läs mer på www.missioncouncil.se Under våren valdes biträdande generalsekreterare Mikael Joumé in i Svenska Missionsrådets styrelse. Barnmissionen betraktar detta som ett hedersuppdrag med utmärkta förutsättningar för ett djupare kunskaps- och erfarenhetsutbyte med olika aktörer verksamma i vår sektor. 12

LEDO – ny partnerorganisation Från årsskiftet välkomnade vi LEDO som ny partnerorganisation till Barnmissionen.

De tre Barytonerna. Mikael Joumé, Bo Wallenberg och Mikael Järlestrand.

KeA och Birgitta Arnlund

LEDO verkar i regionen Turkana i nordvästra Kenya, mot gränsen till Sydsudan. Detta är en av jordens fattigaste regioner och utbildningsnivån är mycket låg. Här har KeA och Birgitta Arnlund byggt upp en verksamhet som bland annat omfattar grundskola och stöd till gymnasie­ lever, yrkesutbildning och jordbruksprojekt. Ett arbete helt i linje med Barnmissionens hjärtslag.

Strategiska processer Under året påbörjade Barnmissionens styrelse och ledning en arbetsprocess i syfte att framställa en långsiktig strategisk plan som ska ange färdriktningen för de kommande fem åren. Planen förväntas fastställas under 2017. Stärkta partnerorganisationer Ett av Barnmissionens viktigaste uppdrag är att stärka våra partnerorganisationer ute i fält. En metod som vidareutvecklats och tillämpas av regionkontoret Children’s Mission Africa (CMA) i Nairobi, kallas organisational capacity assessment (OCA). Det är ett verktyg som genom en rad frågeställningar belyser styrkor och svagheter i olika delar av organisation. Genom att medvetet och systematiskt stärka sin organisation skapas ökade förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete. Under 2016 genomfördes tio bedömningar och målsättningen är att alla partnerorganisationer ska ha genomfört en bedömning innan utgången av 2017.

Tre Barytoner – viktiga ambassadörer för Barnmissionen! Sånggruppen Tre Barytoner har genom åren blivit en viktig ambassadör för Barnmissionen. Tre Barytoner består av Mikael Joumé med en bakgrund på Malmö Opera, Bo Wallenberg som kanske är mest känd som Barnmissionens ledare och Mikael Järlestrand, en av våra mest älskade kyrkosångare. Tillsammans har de under sju år rest land och rike runt och sjungit för fulla kyrkor. 2013 släpptes den första skivan, Andliga klassiker, och den har sålt i flera tusen exemplar. Under 2016 genomfördes en mindre sommarturné där sånggruppen bland annat besökte Löttorp på Öland. Ett par konserter genomfördes också kring advent. Det huvudsakliga syftet med Tre Barytoner är förstås att sprida information och skapa engagemang för Barnmissionens arbete, men lika viktigt har det blivit att genom musik och budskap få sprida ljus och glädje i våra svenska kyrkor. Under 2017 släpps en ny skiva, Väckelsesånger, och flera turnéhelger är inbokade.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

WEBBSHOPEN Getterna fördelades under 2016 till följande länder:

5

1. Kenya 2. Zambia 3. Etiopien 4. Nigeria 5. Moldavien

3

4

66 %

36 % 31 % 19 % 13 % 1%

1

av av alla webbgåvor var getter under 2016. 2

1,6 miljoner kr Produkt

Fördelat 2015

Andel

Getter

1 119 095

66 %

Kossor

146 305

9%

Kycklingar

103 462

6%

Latrin

99 456

6%

Gris

75 347

4%

Skoluniformer

31 771

2%

Bikupor

25 358

2%

Klänning

18 300

1%

Lekredskap

15 238

1%

Rent vatten

14 724

1%

Microlån

13 440

1%

Utsäde

11 118

1%

Myggnät

5 589

0%

Skolbänk

5 250

0%

1 684 453

100 %

TOTAL

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Barnmissionens webbshop Gå in på vår hemsida idag och gör din beställning! www.barnmissionen.se/shop Eller beställ via e-post: info@barnmissionen.se eller ring på tel: 040-689 30 40

13


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

ÅRETS EKONOMI

Ekonomi i korthet I den här tidningen som är vår verksamhetsberättelse för 2016, väljer vi att presentera en lättöverskådlig bild av Barnmissionens intäkter och kostnader. Vi tillämpar Svensk Insamlingskontrolls redovisningsprinciper där vi till skillnad från årsredovisning enligt regelverket K3, får uppta värdet av naturagåvor (materiellt bistånd). Detta gör vi för att visa att materiellt bistånd är en betydande del av Barnmissionens totala verksamhet. En fullständig förvaltningsberättelse och årsredovisning publiceras på hemsidan, barnmissionen.se, i början av juni.

Intäkter Våra faddrar är ryggraden i verksamheten. Av årets totala intäkter på 31 Mkr, varav naturagåvor utgör ett värde på 4,5 Mkr, kommer 25 % från privatpersoner. På Barnmissionen är vi tacksamma för det fantastiska förtroende våra faddrar visar oss år efter år! Andra betydande intäktskällor är SMR/Sida (12 %), våra systerorganisationer i Norden (25 %), kyrkor och andra organisationer (11 %) och företag (4 %). I posten kyrkor och andra organisationer ingår Barnmissionens stödförening Öppna Hjärtat Second Hand, som bidrog med 1,55 Mkr. Vi tackar alla kunder som genom att skänka kläder, skor, leksaker, möbler och annan materiel samt

Haiti

handlar i våra butiker, bidrar till Barnmissionens viktiga arbete ute i världen.

Kostnader och nyckeltal Under året har 86 % av insamlade medel gått till vårt arbete för utsatta barn och familjer ute i världen, så kal�lade ändamålskostnader. Insamlingsoch informationskostnaderna uppgick till 7 % medan administrationskostnaderna utgjorde 7 %. På Barnmissionen är vi stolta över insamlings- och administrationskostnaderna som vid en branschjämförelse ligger på en låg nivå.

Utbetalat till partnerorganisationer Under 2016 har Barnmissionen samverkat med partners i femton länder på tre kontinenter, Afrika, Asien och Östeuropa. Utbetalning per kontinent har skett enligt följande fördelning: »» Afrika: 11,2 Mkr (49 %) »» Asien: 5,4 Mkr (23 %) »» Östeuropa: 6,4 Mkr (28 %) varav 4,5 Mkr är värdet av naturagåvor. »» Övrigt: 0,2 Mkr (1 %) Barnmissionens äldsta arbetsfält är Filippinerna och dit gick också det enskilt största monetära anslaget på 4,6 Mkr, motsvarande 20 % av totalt utbetalade medel.

1. Mkr = Miljoner kronor 2. En fullständig förteckning över partnerorganisationer återfinns i årsredovisningen.

14

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2016

Ukraina Rumänien

Moldavien

Utbetalning per land har skett enligt följande fördelning: Land

Burkina Faso Nigeria

Etiopien

Elfenbenskusten Uganda

Kenya Tanzania*

Zambia

Malawi*

Ukraina

9,9

Kenya

7,0

Filippinerna

4,1

Uganda

2,5

Burkina Faso

1,1

Rumänien

0,8

Bangladesh

0,6

Moldavien

0,4

Zambia

0,4

Elfenbenskusten

0,3

Etiopien

0,2

Nigeria

0,4

Haiti * Inga utbetalningar under 2016 men pågående insatser.

Barnmissionen Ukraina är en viktig partner sedan många år, inte minst inom materiellt bistånd. Under året uppgick värdet på utbetalningarna inklusive naturagåvor ( 3,7 Mkr) till 4,9 Mkr vilket motsvarar 21 %. Utbetalningar till SMR/Sida-finansierade insatser i primärt Afrika uppgår till 3,8 Mkr. Barnmissionen stöder ett flertal projekt/ program kopplade till olika produkter/ tjänster i webbshopen. Det handlar om djuruppfödningsprojekt, jordbruksutveckling mm. Under 2016 genomfördes olika insatser i bland annat Elfenbenskusten, Uganda och Zambia. Det samlade anslaget uppgick till 1,7 Mkr, där den största posten är getter, motsvarande 66 % av anslaget.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Fördelat 2016 (Mkr)

Övriga

Bangladesh Filippinerna

0 0,2

Intäkter (31 Mkr) Privatpersoner: 25 % Systerorganisationer: 25 % Naturagåvor: 15 % SMR/Sida: 12 % Föreningar, kyrkor, mm: 11 % Webbshop: 7 % Företag: 4 % Övrigt: 1 %

Kostnader (36 Mkr) Ändamålskostnader: 86 % Insamling och information: 7 % Administrationskostnader: 7 %

15


Styrelsen för Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

16

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens förvaltningsberättelse 2016

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

2 0 1 6

Allmänt om verksamheten Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen, härefter kallad Barnmissionen, bär på visionen om En värld där alla kan leva ett värdigt liv. Utifrån en kristen värdegrund bedrivs biståndsarbete i över tio länder på tre kontinenter. Stiftelsens juridiska namn är Skandinaviska Barnmissionen. Styrelsen har beslutat att stiftelsen skall marknadsföras och kommuniceras under det förkortade namnet Barnmissionen. Barnmissionen finns representerad via syster- och partnerorganisationer i hela Norden. Från och med 2015 har Barnmissionen ingått ett fördjupat samarbete med mångåriga partnern ABC Island, härefter kallad ABC. Med barn, ungdom och familjer i fokus och i samverkan med lokalt etablerade

partners arbetar Barnmissionen inom följande sektorer: »» »» »» »» »»

Hälsa/Omsorg Utbildning Samhällsutveckling/Entreprenörskap Humanitärt arbete Opinionsbildning/Påverkansarbete Mission

Barnmissionens värdegrund återger följande begrepp som skall genomsyra verksamheten: »» »» »» »» »»

Öppenhet Delaktighet Värdighet Hållbarhet Lärande

som är indelad i tre enheter; Insamling och kommunikation, Internationella avdelningen samt Ekonomi och Administration. Verksamheten finansieras till huvudsak genom insamlade privata medel från faddrar och enskilda givare i de Nordiska länderna.
 Som medlemmar i Svenska Missionsrådet (SMR) finns möjlighet att söka bidrag från Sveriges biståndsmyndighet, Sida. Vidare är Barnmissionen godkänd samarbetspartner till Radiohjälpen som därmed är en möjlig finansiär. Under 2016 utgjorde bidraget från SMR/Sida 14 % av de totala intäkterna.

Barnmissionen har tio anställda varav två utlandsstationerade, samt ett flertal volontärer. Från huvudkontoret i Malmö koordineras verksamheten

Ett betydande ekonomiskt stöd kommer från Second Handbutikskedjan Öppna Hjärtat som är en stödförening till Barnmissionen.

tering kan ändå nämnas att värdet för det materiella biståndet enligt Svensk Insamlingskontrolls värderingsprincip uppgår till 4 548 tkr.

extra anslag, så kallade punktinsatser där stödet är avgränsat och tidsbestämt.

Resultat och ställning De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 26 000 tkr vilket är en minskning jämfört med föregående år. Gåvointäkterna ökade med drygt 2 000 tkr medan bidrag från SMR/Sida minskade med nära 3 000 tkr. De ökade gåvointäkterna beror primärt på ökade ändamålsbestämda anslag från Island. Den kraftiga bidragsminskningen från SMR/Sida beror på att en större ansökan något oväntat inte godkändes. Bidragsnivån förväntas under 2017 återgå till liknande nivåer jämfört med 2015. Gåvor från andra organisationer och företag ökade något medan större penninginsamlingar och enskilda större gåvor (faddrar och systerorganisationer) ökade med nära 1 600 tkr. Det statistiska värdet för materiellt bistånd (gåvor in natura) upptas inte längre som en intäkt och kostnad i resultatredovisningen, men som orien-

Merparten av anslaget från SMR/Sida intäkts- och kostnadsförs direkt, detta förutsatt att sannolikheten för återbetalning bedöms vara låg. En liten del skuldförs och intäktsförs först det år berört projekt slutredovisas. Organisationens verksamhetskostnader avseende information och insamling är lägre jämfört med föregående år medan administrationskostnaderna är något högre. Utbetalningar avseende den ideella verksamheten (ändamålskostnader) utgörs av totalt 22 328 tkr, en marginell minskning jämfört med 2015. Barnmissionen har under året inte varit involverad i någon större humanitär insats och följaktligen inte heller samlat in eller betalat ut några större

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 17

Processen med det fördjupade samarbetet med ABC Island har medfört en del ökade kostnader såsom resor till potentiellt nya partnerorganisationer och organisatoriska samtal. Insamlingskostnaderna uppgår till 1 490 tkr vilket procentuellt sett är en betydande minskning jämfört med 2015 (1 840 tkr). Kostnaderna för information som uppgår till 663 tkr, har också minskat något (744 tkr) medan administrationskostnaderna ökade till 2 031 tkr jämfört med 1 865 tkr under 2015. Årets verksamhetsresultat är -373 tkr efter fördelning av ändamålsbestämda medel. Det negativa resultatet beror till stor del på de investeringar som styrelsen fattat beslut om under budgetåret,

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 17


Barnmissionens förvaltningsberättelse 2016

i synnerhet etableringen av regionkontoret i Kenya som initialt innebär en merkostnad. Genom regionkontoret stärks kapaciteten att hantera en ökad

projektvolym vilket på sikt också förväntas bidra till ökad självförsörjning. Vidare har samarbetsprocessen mellan Barnmissionen och ABC krävt en del

investeringar i form av struktur- och systemutveckling.

stöd på olika områden. Under året har 10 partnerorganisationer genomfört organisationsbedömningar, detta genom ett tydligt inkluderande deltagande. Iakttagelser, slutsatser och rekommendationer har sammanställts till åtgärdsplaner som följs upp löpande. Det är Barnmissionens fulla övertygelse att verktyget och den process som följer av en organisationsbedömning kommer att bidra till utvecklingen av livskraftiga och optimerade aktörer inom respektive verksamhetsområde.

pionjärerna KeA och Birgitta Arnlund byggt upp en liten oas som bland annat omfattar grundskoleutbildning för över 400 barn, yrkesutbildning för föräldrar, jordbruksprojekt och hälsofrämjande insatser. Verksamheten ligger helt i linje med Barnmissionens hjärtslag och under året har flera kapacitetsstärkande insatser genomförts i syfte att skapa en mer systematisk och kvalitetssäkrad organisation.

Väsentliga händelser I början av året etablerades det juridiskt fristående regionkontoret Children’s Mission Africa (CMA) med säte i Nairobi, Kenya. Det stod tidigt klart att CMA skulle komma att utgöra ett viktigt resursstöd till både Barnmissionen Sverige och partnerorganisationer i syd. Under året har CMA, på uppdrag av Barnmissionen, bland annat arbetat med insatsuppföljning, rapportering, projektansökningar, utveckling av organisationsbedömningsverktyg samt genomfört organisationsbedömningar. Vidare har CMA genomfört träning/ utbildning för partnerorganisationer inom varierande projektrelaterade områden. CMA har också varit involverad i olika övergångsprocesser kopplade till det fördjupade samarbetet mellan Barnmissionen och ABC Island. Barnmissionen och CMA har genom metodutvecklingen av ett användbart organisationsbedömningsverktyg skapat utmärkta förutsättningar att kunna erbjuda partnerorganisationer relevant 18

Från årsskiftet välkomnades LEDO som ny partnerorganisation. LEDO driver en mångfacetterad verksamhet med betoning på utbildning i Lokichoggio i nordvästra Kenya. Regionen tillhör de fattigaste i världen och utbildningsnivån är mycket låg. Stamfejder och återkommande torrperioder med vatten- och matbrist som följd är ett par av de återkommande utmaningarna. Mitt i detta karga landskap har missionärerna och

Verksamhetsgrenen Devent som fokuserar en hållbar samhällsutveckling utifrån ett lärande och entreprenöriellt förhållningssätt, fortsätter att verka i en expanderande anda. Under våren bereddes ansökningar för kommande SMR/Sida-finansierade insatser i bland annat Kenya och Filippinerna. 89 kampanjer i olika sättningar och med varierande intressenter har under året genomförts av partnerorganisationer, alla med fokus samhällsutveckling

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
och/eller entreprenörskap. Under året har det fördjupade samarbetet med ABC Island fortsatt präglats av de processer som följer av ett fördjupat samarbete. Dialog har förts om kulturförståelse, gemensamma definitioner, ansvars- och arbetsfördelning

Barnmissionens förvaltningsberättelse 2016

samt prioriterade åtgärder i syfte att bli en aktör med kapacitet att erbjuda stöd till fler utsatta barn och familjer. Respektive styrelse och ledning har tagit steg mot en tydligare gemensam styrning av de båda organisationerna och under hösten inleddes arbetet med att utarbeta en långsiktig strategisk

plan som ska ange färdriktningen över en femårsperiod. Den strategiska planen förväntas fastställas under 2017.

Exempel på effekter av våra insatser Hälsa På Filippinerna vägleder Barnmissionens näringsprogram föräldrar och hjälper barnen att uppnå normalvikt och god hälsa. De 1000 första dagarna är mest kritiska i ett barns liv då det gäller näring. I näringsprogrammet får mammor från särskilt utsatta områden, förutom näringsrik mat till barnen, lära sig om bröstmjölkens betydelse för barnet det första halvåret, och hur de ska sedan ska fortsätta att ge näringsrik mat. Av 420 barn som behandlades för undernäring under året nådde 401 normalvikt.

Samhällsutveckling & entreprenörskap 89 kampanjer har genomförts av fyra partnerorganisationer i Burkina Faso, Elfenbenskusten, Kenya och Uganda i syfte att reducera fattigdom, underlätta för företagsetablering eller motverka korruption. Genom riktade påverkansinsatser, stärkt samverkan samt dialog med myndigheter och beslutsfattare ser vi att många samhällen uppvisar förbättringar avseende rättighetsbaserade service- och samhällsfunktioner, såsom ökad tillgång till sjukvård och utbildning. Under året har 2 600 personer genomgått entreprenörskapsutbildningar i sju afrikanska länder. Av deltagarna har 605 personer startat någon typ av affärsrörelse. Under året invigdes ett bageri, finansierat och utvecklat av Barnmissionen, i staden Ungehni, Moldavien. Dagligen förser bageriet både interna och externa verksamheter med färskt

bröd. De entreprenöriella effekterna är att ny kunskap inom bakteknik och olika sorters bröd kan leda till utvidgad verksamhet. Bageriet har redan skapat nya arbetstillfällen och fler förväntas över tid, detta genom att en större del av spannmålen införskaffas via egna lantbruk. Målsättningen är att bageriet ska bli helt självförsörjande.

Utbildning Till elevhemmet Home of Peace, kommer flickor och pojkar från den kristna minoriteten i Bangladesh. Den kristna minoriteten utgör tillsammans med andra minoriteter 0,9 % av befolkningen och tillhör den samhällsgrupp med sämst förutsättning att genomgå utbildning samt att få arbete. Förtrycket mot kristna är starkt och har ökat väsentligt under senare år. Föräldralösa barn prioriteras i antagningen till Home of Peace, i andra hand barn som lever under mycket fattiga förhållanden. Det är den gruppen som löper störst risk att hoppa av skolan och hamna i barnarbete eller barnäktenskap. Under 2016 bodde 374 elever på Home of Peace, varav mer än hälften flickor. Undervisning sker både på hemmet och i byskolan där de examineras. Skolan har goda resultat – 98 procent av de som gjorde slutprov för grundskolan klarade av det. De är motiverade att studera och drömmer om att gå tillbaka till sina byar och göra nytta. Att säga nej till barnäktenskap och vara medveten om sina rättigheter ingår i ämnet livskunskap som är en del av elevhemmets program. Praktiska färdigheter som sömnad, datakunskap och enklare lantbrukssysslor finns också med på schemat.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Påverkansarbete Konceptet och folkrörelsen ´No Corruption Generation´ fortsätter att växa och utvecklas. I länder som Ukraina och Uganda har rörelsen fått ordentligt fäste och olika initiativ sprids och etableras på fler skolor. I staden Lavriv, Ukraina, har skolorna gått samman för att gemensamt adressera problemen med korruption och dess verkningar. Genom undervisning görs elever medvetna om fenomenet korruption och genom interaktiva aktiviteter såsom teater och måleri samt i ”antikorruptionsklubbar”, får eleverna själva beskriva hur korruption kan stävjas. Skolor men även andra offentliga miljöer utropas som korruptionsfria zoner, vilket är tydliga steg mot ett mer transparent och tillitsfullt samhälle. På skolor i Uganda har flera ”antikorruptionsklubbar” bildats och eleverna är mycket engagerade i att skapa en värderingsstyrd och transparent skolmiljö. Hela konceptet bygger på att barn lär barn och att de själva äger frågorna.

19


Barnmissionens förvaltningsberättelse 2016

Svensk Insamlingskontroll

Finansiella instrument

Barnmissionen har 90-konto vilket är en kvalitetssäkring och garanti för att gåvorna används på rätt sätt. 90-konto utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som årligen kontrollerar verksamheten. Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter får högst 25% användas till insamling och administration.

Barnmissionen placerar inga pengar i fonder eller andra riskbetonade värdepapper. I fastställd finanspolicy framgår att Barnmissionen inte äger rätt att spekulera på börsen genom att införskaffa aktier, obligationer eller andra värdepapper. Om Barnmissionen emottagit gåva i form av aktier, fondandelar eller andra värdepapper åligger det styrelsen att fatta beslut om förvaltning samt avyttring av dessa medel. Utifrån etiska aspekter åligger det styrelsen att verifiera att emottagna aktier, fondandelar eller andra värdepapper inte är placerade i verksamheter som strider mot Barnmissionen värderingar eller på annat sätt kan skada Barnmissionen verksamhet. Om så bedöms vara fallet bör styrelsen överväga att inte ta emot gåvan alternativt avyttra aktierna omedelbart.

Barnmissionen har meriterat sig som en hjälporganisation där inkomna medel kommer till sitt rätta ändamål, detta utan höga administrativa kostnader. Under 2016 utgjorde ändamålskostnaderna i likhet med föregående år 88 % medan administrationskostnaderna inklusive insamlingskostnaderna av de totala intäkterna uppgick till 14 %.

Intern kontroll

Gåvohantering

Barnmissionen har goda system för intern kontroll vilket bland annat innebär att:

Allmän gåva insatt på Plusgiro/Bankgiro förs via ett transaktionskonto vidare ut i verksamheten. Transaktionskontot är ett stabilt konto utan några nämnvärda ränteförändringar. Öronmärkta gåvor placeras på ett så kallat fondkonto. Barnmissionen använder sig av en penningmarknadsfond. Denna fond är utan risk för värdeminskning. Viss ränteförändring kan vara fördelaktig men generellt är fonden stabil. Gåvor som är skänkta för ett speciellt ändamål används i största möjliga utsträckning för det avsedda ändamålet. Om inkomna gåvor överstiger det faktiska behovet, förbehåller sig Barnmissionen rätten att använda gåvan där den bäst behövs.

»» Verksamheten årligen granskas av auktoriserad revisor. »» Endast tre styrelsemedlemmar äger rätt att genom två i förening teckna stiftelsen. »» Ingen anställd eller annan som är knuten till dess verksamhet äger rätt att enskilt ta emot kontanta gåvor. »» Gåvor skall i första hand av givaren själv insättas på stiftelsens plus- eller bankgiro. »» Alla ekonomiska förehavanden i den löpande verksamheten skall attesteras av två personer i förening. »» En controllertjänst har tillsatts i syfte att granska, utveckla och kvalitetssäkra interna processer.

Sparande och likviditet Sparandet i Barnmissionen skall vara förutbestämt och ändamålsenligt. För att säkerställa verksamhetens långsiktiga åtaganden tillämpar Barnmissionen en sparandepraxis som reglerar en lägsta likviditetsnivå.

innevarande år. Barnmissionen strävar efter att inte överstiga ett sparat kapital motsvarande driftskostnaderna för de senaste fem (5) åren.

Barnmissionens lägsta likviditetsnivå får inte underskrida verksamhetskostnaderna motsvarande sex (6) månader. Verksamhetskostnaderna baseras på upprättad budget för

20

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens förvaltningsberättelse 2016

Partnerorganisationer Bangladesh

Kenya

Sverige

PAR TNE RORGANISAT I ON

P ART NE RO R G A N I S A T I O N

PA R T N E R O R G A N IS A T I O N

Agape Social Concern (ASC) och Free Christian Churches of Bangladesh (FCCB), Bangladesh

Economic Projects Transformational Facility (EPTF) I Chose Life (ICL) Ledo – ny partner The Navigators

Hälsobackskyrkan, Ystad – ny partner

HU VU D S EKT O R E R

PA R T N E R O R G A N IS A T I O N

The Navigators

HUV UDSEKT ORE R

Samhällsutveckling/ Entreprenörskap Samhällsutveckling/ Entreprenörskap Utbildning Samhällsutveckling Påverkansarbete/opinionsbildning Utbildning/ Samhällsutveckling

Utbildning Samhällsutveckling/ Entreprenörskap

Malawi

ABC Uganda Utbildning Center for Evangelism (CFE)

P ART NE RO R G A N I S A T I O N

H U V U DS E KT O R E R

The Navigators Samhällsutveckling/ Entreprenörskap

Samhällsutveckling/ Entreprenörskap

HUV UDSEKT ORE R

Utbildning Samhällsutveckling

Burkina Faso PAR TNE RORGANISAT I ON

ABC Burkina Faso Utbildning EMPE/he Navigators, Burkina Faso

Elfenbenskusten PAR TNE RORGANISAT I ON

H U V U DS E KT O R E R

Hälsa/omsorg Mission

Tanzania

H U V U DS E KT O R E R

Samhällsutveckling/ Entreprenörskap

Uganda PA R T N E R O R G A N IS A T I O N

Ukraina

Fonds pour les Micro-Projects (FPMP), HUV UDSEKT ORE R

Moldavien

PA R T N E R O R G A N IS A T I O N

Samhällsutveckling/ Entreprenörskap

P ART NE RO R G A N I S A T I O N Lumina

Children’s Mission Ukraine (CMU) H U V U DS E KT O R E R

Etiopien

Lumi - Comunitatea Religioasa Biserica Crestina Penticostala

PAR TNE RORGANISAT I ON

HU VU D S EKT O R E R

Convoy Hope

Hälsa/omsorg

Hälsa/omsorg Påverkansarbete/opinionsbildning

Zambia

HUV UDSEKT ORE R

Nigeria

PA R T N E R O R G A N IS A T I O N

P ART NE RO R G A N I S A T I O N

Apostolic Church of Pentecost (A.C.O.P)

Filippinerna

The Navigators

H U V U DS E KT O R E R

PAR TNE RORGANISAT I ON

HU VU D S EKT O R E R

Samhällsutveckling/ Entreprenörskap

Children’s Mission Philippines (CMP)

Samhällsutveckling/ Entreprenörskap

Samhällsutveckling/ Entreprenörskap

HUV UDSEKT ORE R

Utbildning Hälsa/omsorg

Rumänien P ART NE RO R G A N I S A T I O N

Globalt

Prison Fellowship Romania (PFR), Rumänien

PAR TNE RORGANISAT I ON

HU VU D S EKT O R E R

Humedica

Hälsa/omsorg

HUV UDSEKT ORE R

Humanitära insatser

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

21


Barnmissionens förvaltningsberättelse 2016

Ledning  Styrelsen har under året haft fyra (4) styrelsemöten samt fattat ytterligare beslut Per Capsulam, vilket finns noterat i tre protokoll. Styrelsen har under 2016 bestått av följande personer: Nils Erik Claesson

Värnamo – Ordförande Pastor, mångårig erfarenhet från verksamhetsledande befattningar samt som ledamot av Pingstförsamlingarnas utvecklingssamarbete.

Anders Ljung

Gudrun Margret Palsdottir,

Skurup – ledamot Enhetschef för VA SYDs entreprenadenhet. Arbetar bland annat med marknadsfrågor, ledningsfrågor, verksamhetsplanering och entrepenadjuridik. Erfarenhet från projektledaruppdrag.

Maud Andersson

Tumba –Vice ordförande Mångårig erfarenhet från ledande befattningar på PMU Interlife, bland annat åtta år som Direktor. 25 år som missionär i Kenya med tonvikt på administration och projektledning. Bo Wallenberg

Löddeköpinge – ledamot Generalsekreterare sedan 1996 involverad i Barnmissionen sedan stiftelsen grundades, från volontär till anställd. Mångårig erfarenhet inom fundraising, evangelisation, biståndsarbete samt som visionär.

Reykjavik – ledamot Senior advisor. Grundare av den Isländska organisationen ABC Children’s Aid som från och med 2015 har ingått ett fördjupat samarbete med Barnmissionen.

Revisorer

Christina Backman

Göteborg – ledamot, invald 2013-09-18 Konsult/styrelseproffs Jurist med mångårig erfarenhet från bankvärlden. Har under tio år arbetat med stiftelsefrågor.

Peter Cederblad Auktoriserad revisor,

KPMG

Per-Olof Edström

Mölndal – ledamot Senior Advisor Mångårig erfarenhet av mission och utvecklingssamarbete inom nätverket Navigatörerna. Grundare av organisationen NavPartners som sedan 2012 är en del av Barnmissionen under namnet Devent.

Avslut och framtid När vi som styrelse summerar 2016 så har det varit ett spännande och händelserikt år för Barnmissionen. Vi har välkomnat ett nytt fint arbete i Kenya, startat av Kea och Birgitta Arnlund. Nu ingår detta arbete och alla givare i Barnmissionens stora familj och det är med glädje vi tar över ansvaret för drift och utveckling. Kea och Birgitta finns fortfarande kvar i verksamheten och de gör en ovärderlig insats. Stora delar av året har också präglats av vårt fördjupade samarbete med ABC Island. Det är en spännande och utmanade process när två organisationer med starka identiteter skall ingå ett äktenskap. Barnmissionens och ABCs respektive styrelser i Norden är fasta i sin övertygelse att detta är rätt väg att gå, och under året har vi besökt alla organisationer i syd för att berätta vad

22

beslutet betyder för deras verksamhet. Vi har tecknat avtal med flera organisationer medan dialog fortfarande pågår med några. Vid årsmötet 2017 kommer tre personer från Barnmissionens styrelse att ta plats i ABCs styrelse och tre personer från ABCs styrelse kommer att ta plats i Barnmissionens styrelse. Vi kommer att behålla våra olika organisationsnamn och äktenskapet sker på styrelsenivå i Norden. ABC kommer i framtiden att fokusera på insamling och givarvård medan Barnmissionen tar över det operativa ansvaret för arbetet i fält. Det innebär att planering, budgetering, utbetalningar, uppföljning och rapportering hanteras av Barnmissionen. Det är precis så vi arbetar med övriga nordiska länder. Vi är övertygade om att detta kommer att skapa ett bättre

och starkare arbete som i längden innebär att fler behövande barn och familjer får rätt hjälp och stöd för att ta sig ur fattigdom. Styrelsen beslutade 2016 att investera av sparat kapital i system- och strukturutveckling för både Barnmissionen och ABC. I takt med att Barnmissionen växer krävs en stärkt organisation så att vi kan behålla det som genom åren skapat förtroende för Barnmissionen: ordning och reda och att pengarna når sitt rätta ändamål. Vi vill rikta ett stort tack till våra trogna givare och all vår duktiga personal, både hemma på kontoret och ute i fält. Utan er alla skulle vi aldrig kunna hjälpa alla de hundratusentals människor som vi gör idag. Som styrelse drömmer vi om och arbetar för ”En värld där alla kan leva i värdighet”.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 6

Resultaträkning Not

2016

2015

22 316 342 3 878 179 30 000 26 224 521

20 238 270 6 768 474 0 27 006 744

1 490 325 22 328 902 662 669 2 031 953 88 650 147 937 26 750 436

1 840 386 22 698 035 743 975 1 864 894 88 628 85 957 27 321 875

-525 915

-315 131

33 6560 -7 710 25 946

372 442 -13 198 359 244

Resultat efter finansiella poster

-499 969

44 113

Årets resultat

-499 969

44 113

-499 969 1 807 320 -1 680 452 -373 101

44 113 1 863 454 -1 576 351 331 216

ORGANISATIONENS VERKSAMHETSINTÄKTER

1

Gåvor Bidrag Övrig intäkt Summa verksamhetsintäkter

ORGANISATIONENS VERKSAMHETSKOSTNADER Kostnader insamling Ändamålskostnader Kostnader information Kostnader administration Övriga kostnader (evangelisation) Avskrivningar Summa verksamhetskostnader

VERKSAMHETSRESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Ändamålsbestämning av medel Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

2, 3, 4 5 6

23


Barnmissionens årsredovisning 2016

Balansräkning Not

2016-12-31

2015-12-31

268 500

134 250

304 416 371 541

75 329 209 579

61 628 1 187 094 1 248 722

48 706 1 492 540 1 541 246

4 203 519

4 678 651

3 939 906

4 990 120

Summa omsättningstillgångar

9 392 147

11 210 017

Summa tillgångar

9 763 668

11 210 017

311 000 2 711 946 6 248 156 -373 101 8 898 001

311 000 2 619 343 5 916 940 331 216 9 178 499

145 725 54 896 106 084 558 982 865 687

1 193 790 56 929 456 861 533 517 2 241 097

9 763 668

11 419 596

Tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Matriella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar

7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga korta fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar

8

Kassa och bank

Eget kapital och skulder EGET KAPITAL Stiftelsekapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat före fördelning Summa eget kapital

9

KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörskulder Övriga skulder Skuld erhållna ej nyttjade bidrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

24

10

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens årsredovisning 2016

Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Resultaträkningens uppställningsform avviker från uppställningsformen i Årsredovisninglagen. Motivet till avvikelser utgörs av stiftelsens särskilda inriktning och mottagarens informationsbehov. Följande redovisnings- och värderingsprinciper har ändrats vid övergången till K3: Erhållna naturagåvor som skänks vidare redovisas inte i resultaträkningen. En upplysning om storleken av dessa naturagåvor specificeras istället i not 1. Erhållna gåvor redovisas nu vid gåvotillfället och särvisas därefter som ändamålsbestämt medel i eget kapital.

Verksamhetsintäkter Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen del redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det ingen bidrag är det en gåva.

Gåvor Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som stiftelsen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt, se not 1.

Bidrag Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag från Sida (SMR) och Radiohjälpen intäktsförs löpande i de fall då det med hög gradav sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. I övriga fall intäktsförs bidrag från Sida (SMR) och Radiohjälpen i samband med att projekten avslutats och slutredovisats.

administrations- och informationskostnader. Avskrivningar redovisas separat.

Ersättningar till anställda Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Balansräkningen Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

5år 5år

Finansiella tillgångar Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Aktier och värdepapper som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett beräknat marknadsvärde, börskursen, vid gåvotillfället. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Ändamålsbestämda medel I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

Versamhetskostnader Verksamhetskostnader delas in i ändamåls, insamlings-

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

25


Barnmissionens årsredovisning 2016

Upplysningar till enskilda poster Not 1

Gåvor och bidrag Gåvor som redovisats i resultaträkningen Penninginsamlingar och enskilda större gåvor Gåvor från övriga organisationer och företag

Bidrag från Sida / SMR och Radiohjälpen Övriga bidrag

Vinst avyttring bil

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen Avser t.ex. kläder som skänks vidare. Kläder som skänkts vidare

2016

2015

– 335 625

– 335 625

-201 375 - 67 125 -268 500

-134 250 - 67 125 - 201 375

30 000

30 000

25 kr/kg

Materiella gåvor från Svenska Försvarsmakten enligt från gåvogivaren erhållen beräkningsgrund 2016

2015

4 548 271 4 548 271

9 053 231 9 053 231

Extern revision, KPMG Summa

2016 232 919 233 645

2015 179 625 328 133

Intern revision/konsultation

158 127

145 239

Summa

158 127

145 239

Insamlade medel (uppskattat belopp - ej redovisat i resultaträkningen) Gåvor som skänkts vidare

Utöver det som specificeras i tabellen har också gåvor erhållits i form av ideellt arbete samt tjänster mm.

Not 2

26

Revisionsarvoden

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens årsredovisning 2016

Not 3

Medelantalet anställda 2016 Män 5

Not 4

2016 Kvinnor 4

2015 Män 5

2015 Kvinnor 3

Personalkostnader och arvoden till styrelse

Löner har utgått med löner till Generalsekreterare till missionsledare på Filippinerna

Sociala kostnader Pensionskostnader exkl. löneskatt

2013

2012

2 151 250 464 159 354 152 2 969 561

2 094 920 452 268 391 539 2 938 727

832 009 262 224

854 259 255 524

Av pensionskostnaderna exkl. löneskatt avser 58 848 kr (55 771 kr) Generalsekreterare, Sverige. Stiftelsens styrelse i övrigt 0 kr i pensionskostnader. Ersättning till enskilda styrelseledamöter har utgått med 125 144 kr i enlighet med antagna riktlinjer för avgränsade uppdrag.

Not 5

Ändamålskostnader Posten omfattar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens syfte och omfattar följande delposter: Direkta kostnader/utbetalningar Kostnader i samband med slutf. av projekt med bistånd från SMR, Radiohjälpen Indirekta personalkostnader och sociala avgifter Indirekta kostnader i form av transport- och resekostnader och övriga indirekta kostnader Summa

Not 6

2016 14 687 524 3 815 363 2 562 239

2015 12 419 661 6 505 407 2 132 425

1 263 776 22 328 902

1 640 542 22 698 035

Kostnader administration Kostnader för administration omfattar följande delposter: Personalkostnader och sociala avgifter Övriga kostnader i form av hyror, revisionsarvoden, kostnader för styrelsemöten, kommunikation resekostnader mm Summa

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

2016 853 400

2015 907 897

1 178 553 2 031 953

956 997 1 864 894

27


Barnmissionens årsredovisning 2016

Not 7

Materiella och immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning och utrangering Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde

Not 8

2015–12–31

335 625 – 335 625

335 625 – 335 625

-201 375 -67 125 -268 500

-134 250 -67 125 –201 375

67 125

134 250

2016–12–31

2015–12–31

321 662 309 900 -187 800 443 722

243 712 94 160 -16 250 321 622

-246 294 187 800 -80 812 -139 306

-243 712 16 250 -18 832 -246 294

304 416

75 328

2016–12–31

2015–12–31

0 34 022 362 499 19 809 451 458 1 000 833 421 956 1 507 794 405 148 4 203 519

310 335 43 788 399 499 137 840 451 458 1 000 833 421 956 1 507 794 405 148 4 678 651

4 334 997

4 836 237

Kortfristiga placeringar

Placeringar (bokfört värde) Swedbank Robur SEB Placeringskonto IRA SEB Placeringskonto Sjuka barn SEB Placeringskonto Andersson SEB Placeringskonto Katastrof SEB Placeringskonto Eva Kononova SEB Placeringskonto Katastrof Filippinerna SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond

Marknadsvärde

28

2016–12–31

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens årsredovisning 2016

Not 9

Eget kapital

Ingående balans Utnyttjande Ändamålsbestämt av givaren Ändamålsbestämda medel ej fördelade Årets resultat Utgående balans

Not 10

Ändamålsbestämda medel

Balanserat kapital

Totalt eget kapital

311 000

2 619 343 -1 807 320 1 680 453 219 471

6 248 156 1 807 320 -1 680 453

311 000

2 711 947

9 178 499 0 0 219 471 -499 969 8 898 001

-499 969 5 875 054

Ändmålsbestämda

Sjuka barn Iras operation A M Andersson Övriga öronmärkta gåvor Webbshop Filippinerna Skulder ändamålsbest.medel Loki Barnby Reservfond Norge

Not 11

Stiftelsekapital

15-12-31

Utnyttjat

298 703 43 788 270 375 24 803 1 575 374 406 300 0 0 2 619 343

-37 000 -9 766 -185 156

Ändamålsbestämning

2016–12–31

-1 575 398

1 637 222

-1 807 320

42 401 220 300 1 899 923

261 703 34 022 85 219 24 803 1 637 198 406 300 42 401 220 300 2 711 946

2016 0 106 084 106 084

2015 456 861 0 456 861

Inga Inga

Inga Inga

Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag Bidrag från Svenska Missionsrådet Projekt SMR 13016 Kenya utbetalning SMR projekt 16388 Kenya

Not 12 Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

29


Barnmissionens årsredovisning 2016

Nils-Erik Claesson Ordförande

Maud Andersson Vice ordförande

Bo Wallenberg

Christina Backman

Anders Ljung

Per-Olof Edström

Gudrun Marget Palsdottir Min Revisionsberättelse har lämnats

Peter Cederblad Auktoriserad revisior

30

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Till styrelsen i Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen, org. nr 846002-8734

Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen för år 2016. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalande Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen år 2016. Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Revisionsberättelse Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen, org. nr 846002-8734, 2016 1 (2) 31


32


Tack!

för att ni gjort Barnmissionen arbete möjligt genom ert engagemang och era gåvor.

Tillsammans räddar vi liv!

PS. Du vet väl att vi finns på Youtube www.youtube.com/user/barnmissionen och Facebook www.facebook.com/barnmissionen

Barnmissionen Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2016  
Barnmissionen Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2016  
Advertisement