Page 1

Verksamhetsberättelse

2015

NR 2 2016 – ÅRGÅNG 28 – ISSN 2001-3329


Tro, hopp och kärlek Nu har våren gjort sitt fulla intåg och på mina dagliga resor till jobbet känns det underbart att se hur knoppar brister, blommor slår ut och att grönskan är tillbaka! Det mörka och kalla lägger vi bakom oss och vi blickar fram emot varmare och skönare tider. Det är något hoppfullt och friskt med våren. Nu kan vi samla ihop det som har dött under hösten och vintern och elda upp det så att vi gör plats för det nya livet. Tänk om det var lika enkelt i det mänskliga livet! Det finns massor av behövande människor på vår jord som skulle vilja kratta ihop alla sina bekymmer, slänga dem på elden, börja om igen och gå emot ljusare tider. 1 Kor 13:13 Nu består Tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. När jag läser detta Bibelord upplever jag att det sammanfattar mycket av Barnmissionens arbete.

Tro

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Strömgatan 14 212 25 Malmö Tel: +46 (0)40 – 689 30 40 Fax: +46 (0)40 – 54 50 88 www.barnmissionen.se PG 901080-2 BG 901-0802 FORMGIVNING PCG Malmö www.pcgmalmo.se TRYCK Lenanders Grafiska, Kalmar

Vi drivs av vår tro och den uppmaning Bibeln ger oss att aldrig glömma de fattiga och utsatta. I vår västvärld finns ett utbrett fokus på att berika sig själv. Bibeln lär oss något annat, att vara generösa och dela med oss av vårt överflöd. Ibland får jag frågan om hur jag orkar se allt elände som jag möter i mitt uppdrag. Hade jag inte haft min tro hade jag aldrig orkat. Jag vet att det kommer en dag då vi aldrig mer skall skiljas, det kommer en dag då sjukdom inte finns mer, det kommer en dag då orättvisorna är borta och vi har flyttat hem till Gud. Att kunna förmedla detta hjälper mig och det skänker nytt hopp till den som är i hopplöshet och mörker.

bara räcka ut en hand och införliva hoppet igen kan en hel familjs situation förvandlas. Det finns så mycket kraft och potential i män­ niskor och det skall så lite till för att frigöra den. Här jobbar Barnmissionen på flera områ­ den: utbildning, hälsa, Devent, katastrof­arbete med mera. Att möta en människa utan hopp är som att försöka starta en bil med urladdat batteri, man får koppla den till strömkällan eller putta igång den. Bilen är inte trasig, det är bara batteriet som behöver laddas.

Kärlek Störst av allt är kärleken! Att leva utan kärlek är att inte leva alls. Vi behöver kärlek för att fungera som människor. Något av det vikti­ gaste i vårt arbete är att återupprätta fattiga och utsatta människors självbild. Många upplever att de inte är värda något, att ingen tycker om dem, de känner sig utstötta och bortglömda. När de förstår att de är älskade och skapade till Guds avbild sker något i deras liv – knoppar börjar brista, precis som på våren, och människan får liv igen. Allt förmår kärleken, som det står i Bibeln.

Tack för allt ni är och allt ni gör! Den tidning du nu håller i din hand är årets kanske viktigaste information till dig som fadder och givare. I vår årsberättelse sam­ manfattar vi hur dina gåvor och ditt förtro­ ende förvaltats under året. Du kan på ett levande vis följa med och se hur du har med­ verkat till att skapa Tro, Hopp och Kärlek! Till sist vill jag rikta ett stort och innerligt tack till alla er som stödjer Barnmissionen! Allt det ni kan läsa om i tidningen är möjligt tack vare era gåvor och ert stöd!

Hopp Genom att visa Guds kärlek i praktisk gär­ ning är vi med om att förvandla människors förtvivlan till hopp och framtidstro. När en människa tappar hoppet drabbas hon av pas­ sivitet och krafterna försvinner. Genom att

Bo Wallenberg GENERALSEKRETERARE bo.wallenberg@barnmissionen.se
Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

Årets stora händelser Fördjupat samarbete med ABC Barnahjálp á Íslandi Barnmissionen och ABC Barnahjálp på Island har samarbetat i 25 år – den 1 januari 2015 fördjupas sam­ arbetet ytterligare. Tillsammans ser vi framför oss en värld där alla kan leva ett värdigt liv.

Öppna Hjärtat Löddeköpinge Barnmissionens fjärde second hand-butik öppnas i Lödde­ köpinge med pompa och ståt. Tillsammans med våra kunder och givare hjälps vi åt att rädda liv och miljön.

Sommarläger i Ukraina 1600 barn upplever en oförglömlig sommar på Barnmissio­ nens årliga läger i Dubechno. Lek, god mat, bad och skratt står på schemat för barnen som alla kommer från svåra situationer på olika sätt.

Stöd till syriska flyktingar i Libanon Barnmissionen kraft­ samlar och startar en insamling för att hjälpa människor som flytt från Syrien. De insam­ lade medeln går till att ge sjukvård och skolgång till barn och familjer som flytt till Libanon.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

1 januari April

25 april 23 maj

Nya inkomstmöjlig­ heter för tyfondrabbade i Tacloban Barnmissionen tar de första stegen för att starta ett nytt get- och jordbrukspro­ jekt i tyfondrabbade Tacloban. Projekten ger nya inkomstmöjligheter till bönder som förlorade allt när tyfonen slog sönder området i slutet av 2013.

ABC Burkina Faso Ett samarbete med ABC Burkina Faso inleds. Genom arbetet får mer än 500 barn möjlighet att gå i skolan. Dessutom finns prak­ tiska utbildningar och undervis­ ning för vuxna som inte kan läsa och skriva.

Första spadtagen för att bilda Children’s Mission Africa

Jun–aug

Arbetet med att bilda en organisation för att komma närmare arbetet i Afrika påbörjas.

September

11 september

Okt–dec

December

ABC Children’s Aid Uganda Barnmissionen börjar sam­ arbeta med ABC Children’s Aid i Uganda. Det är en fantastisk verksamhet som ger skolgång åt 3 500 barn runt om i Uganda.

Julfirande Julen ska vara en tid av glädje, och un­ der julen 2015 får Barnmissionen möta tusentals familjer och barn med hopp, julfester, mat och presen­ ter. Tillsammans ordnar vi julfiranden på flera platser i Ukraina, i vår barnby och flera slumområden i Manila, Filippinerna och bland flyktingar och utsatta människor i Libanon. 3


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

UTBILDNING

Alla barn har rätt att gå i skolan! Utbildning är en grundläggande för­ utsättning för att ta sig ur fattigdom och Barnmissionen gör det möjligt för tusentals barn, ungdomar och föräldrar på tre kontinenter att gå i skolan, från förskola upp till universitet samt yr­ kesutbildningar. Genom våra partners

i olika länder ger vi stöd till skolavgif­ ter och skolmat. Vi ser till att barnen får skoluniformer, studiematerial och att utbildningen håller bra kvalitet enligt landets riktlinjer. I skolan formas många av våra vär­ deringar, därför arbetar Barnmissionen

med att stärka barn och ungdomars självkänsla och medkänsla. Vi vill se generationer som växer upp till trygga och ansvarstagande människor med vilja och förmåga att bidra till en god och hållbar samhällsutveckling.

Zambia I Zambia har 250 elever fått skoluniformer under 2015. Det är ett program som nu pågått i tre år och som gör skillnad! Rektorer rapporterar om bättre skolresultat för barnen som får hjälpen. Att inte ha råd med en skoluniform leder ofta till utanförskap genom att man överhuvudta­ get inte vill eller får gå i skolan. Stödet till inköp av skoluniformer har ökat motivationen och glädjen i skolan – och det syns i resultaten.

4

Moldavien Dagcentret är en fristad för barnen Alexandra och hennes syskon måste klara sig på egen hand, trots att de bara är barn. Eftersom föräldrarna arbetar utomlands har de inget annat val. Sedan ett år tillbaka går de till Barnmissionens dagcenter i Cornesti. Där får de hjälp att klara sig i skolan, tvätta sina kläder, äta lagad mat och bara få vara barn. Under 2015 har dagcentret i Cornesti varit en viktig fristad för 30 barn som dagligen kommer dit. Ytterligare 10 barn får på olika sätt hjälp i sina hem.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

start

y n n e k ic f n je il m a f a l He

Soptippen är en vanlig men livsfarlig arbetsplats för många i Manilas slumområden. Även sjubarnsmamman Esmeralda Capunong och hennes man försörjde sig genom att plocka skräp som de senare kunde sälja vidare. Det hårda arbetet ger väldigt lite, och vardagen var extremt tuff för familjen. Allt det började förändras när Esmeralda fick höra om Barnmis­ sionens kurs i skönhetsvård. Efter avslutad utbildning fick hon snart anställning på en salong. Där tjänade hon mer än fyra gånger så mycket som hon och hennes man gjort på soptippen. Esmeralda är väldigt skicklig på sitt arbete och är nu delägare i en annan salong. Med en högre inkomst kunde familjen renovera huset, och nu har de börjat bygga ett nytt hem. Där hoppas Esmeralda att hon snart ska få uppfylla sin nya dröm – att starta en egen salong. Under 2015 har 244 elever gått ut Barnmissionens olika skills training-program i San Isidro och Molfrid. 103 av dem har, precis som Esmeralda, redan fått en anställning.

Filippinerna »» 345 elever började på Barnmissionens förskola och grundskolor under året. »» 24 elever gick ut grundskolan – alla gick vidare till nästa utbildningsnivå »» 448 barn och ungdomar har fått sin utbildning bekostad – från förskola till universitet.

Bangladesh »» 267 elever går på internatskolan Home of Peace. »» På skolan ges också utbildning i oli­ ka praktiska ämnen, för att förbe­ reda eleverna på att kunna arbeta och få en egen inkomst efter de gått ut skolan. I år bidrog Barnmissio­ nen till inköp av 10 nya datorer och 10 nya symaskiner – ett välkom­ met tillskott till utbildningen!

“När jag kom till Home of Peace frågade rektorn mig vad min dröm var. Jag märkte att många av barnen skrattade tyst när jag svarade att min dröm var att få vara mätt. Då kramade rektorn mig och sa att vi får mat i skolan varje dag. Jag är väldigt glad nu, här får vi mat tre gånger om dagen. Nu när min mage är full har jag andra drömmar. Jag vill bli polis.” Anik går i tredje klass på Home of Peace. Tillsammans med 266 elever på skolan får han helt nya möljigheter för framtiden. Utbildning är en viktig väg ut ur fattigdom – och den vägen börjar för många på Home of Peace.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

5


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

HÄLSA

1 600 barn

... rehabiliterades på vårt sommarläger. En oförglömlig sommar med skratt, lek, god mat och nya vänner.

Ukraina

Barnmissionen skänker hopp Under 2015 har 302 svårt sjuka barn fått hjälp med vård och mediciner genom Barnmissionens arbete. Lille Timothy är en av dem. När han föddes var han sjuk och behövde stanna kvar på sjukhuset en längre tid för att bli frisk – men hans familj var inte i närheten av att ha råd med medicinen och behandling­ arna. Idag är Timothy hemma och mår bra, och familjens situation har vänt från mörker till ljus. När Barnmissionen först träffade nyfödde Timothy var han lämnad ensam på sjukhuset. Direkt började Barnmissionen betala för hans vård och de saker han behövde. – Men kärleken och omsorgen från hans mamma kunde vi inte ersätta, berättar Lyudmila Lonyuk. Några veckor senare kom en ung kvinna, Maria, till Barnmissionens

6

kontor tillsammans med sin faster och ganska snabbt insåg teamet att kvinnan var mamma till lille Timothy. Men situationen såg inte ljus ut för familjen. Maria och hennes man hade redan svårt att försörja Timothys tre äldre syskon – de hade ingen inkomst och sedan flera år var de fast i alkoholmissbruk. Tillsammans började de prata om hur familjen bäst kunde få hjälp. Maria åkte till sjukhuset för att vara med sin son och när Timothy var bättre fick både Maria och hennes man Petro möjlighet att genomgå rehabilitering. Under tiden fick de två äldsta döttrarna åka till lägergården Dubechno på sommarläger i fem veckor och deras lillebror kunde vara på förskolan. Rehabiliteringen gav resultat – båda föräldrarna slutade dricka och Petro fick hjälp att reno­ vera familjens lägenhet. Det som började som en hopp­ lös situation vände helt och nu har familjen en helt annan tillvaro!

Nyfödde Timothy lämnades ensam på sjukhuset, men snart förändrades familjens situation.

“Så här glada var Maria och hennes barn när vi träffade dem på julfirande i kyrkan. Vi besöker familjen då och då och varje gång ser jag glädjen i barnens ögon och hos föräldrarna som älskar och tar hand om dem.” – Lyudmila Lonyuk.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

HÄLSA

Burkina Faso Hepatit B är en farlig sjukdom som kan vara dödlig. När flera barn på Barnmissionens skola i Bobo, Burkina Faso insjuknade i smittan såg vi till att alla elever och personal vaccinerades. Under 2015 fick 395 barn och 20 vuxna vaccin mot hepatit B och gula febern. På så sätt kunde vi förhindra att en epidemi bröt ut.

Filippinerna

Myggnät och hjälp till vård som räddar liv I Zambia har 60 familjer fått myggnät som skydd mot Malaria – en vanlig och dödlig sjukdom som speciellt drabbar människor med lågt immunförsvar. Som ett steg i programmet har Barnmissionen också börjat hjälpa människ­ or som är sjuka i HIV att hämta ut sina mediciner. Många har inte möjlighe­ ten att själva åka till sjukhuset och Barnmissionen har därför gjort över­ enskommelser med tre sjukhus i Mpongwe-distriktet som innebär att vår personal kan hämta ut mediciner till patienter som själva inte kan. Barnmissionen har också introducerat ett program i de kyrkor vi samarbetar med som innebär att ge information och rådgivning kring till HIV och Aids. På det sättet kan fler bli medvetna om sjukdomen och få hjälp på bästa möjliga sätt.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Vård till familjer och barn i fattiga områden är ett prioriterat område för Barnmissionen på Filippinerna. Barn och mammor som inte får vård på an­ nat sätt möts av våra team. »» 2 048 patienter har undersökts av sjuksköterskor och barnmorskor på våra barn- och mödravårdskliniker. 901 patienter har behandlats av en läkare. »» Undernäring är ett allvarligt och utbrett problem på Filippinerna. Under 2015 har över 1 200 barn blivit vägda. Mer än var tredje barn var under normal vikt och fick behandling. »» 1091 patienter i 11 olika områden har fått hjälp i våra mobila kliniker. Människor som annars inte har tillgång till vård får hjälp när vi åker ut till dem. Under 2016 ska vi dubblera närvaron.

7


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

SAMHÄLLSUTVECKLING

Enkel idé blev lönsamt företag Det började som en tjänst för vänner och grannar. För en liten summa strök Justus kläder till männ­ iskor i hans närhet. När han kom i kontakt med Devent och gick entre­ prenörsutbildningen insåg han att den lilla extrain­ komsten i själva verket var en rykande het affärsidé. Justus bestämde sig för att testa idén och begav sig till Gikomba, den största marknaden i Kenya. Den är känd för sin försäljning av second hand-kläder, och Justus såg en möjlighet i att stryka kläder åt försäl­ jarna som då skulle få mer attraktiva produkter. Snart växte verksamheten och Justus fick kunder även utanför marknaden och började få en bra in­ komst i sitt företag. Justus har nu utvecklat företaget med bättre utrustning som gör att han kan utöka sin verksamhet och göra arbetet snabbare.

Elever på Aquinas Boys High School i Nairobi, Kenya på ett seminarium med en kamratutbildare om drogoch alkoholmissbruk.

Kenya Vi tror på att stärka människor till att bli självförsörjande. Devent är en verksamhetsgren inom Barnmissionen med särskilt fokus på entreprenörsutbildning och samhällsutveckling. I nära samarbete med lokala partners tränas människor att starta och utveckla affärsverksamheter som skapar försörjning för dem själva, för familjen och anställda. För att skapa en ekonomisk och social trygghet behöver samhället också utvecklas. Därför arbetar Devent även med beteende- och hälsofrågor på gymnasie- och högskolenivå samt påverkansarbete och dialog med beslutsfattare. 8

»» 375 kvinnor från Mombasa, Eldoret och Kisumu har utbildats i entre­ prenörskap och datorkunskap. Utbildningen har hjälpt småföreta­ gare att bli effektivare i sin verk­ samhet. »» 1 601 unga mellan 16 och 35 år har tränats i entreprenörskap. »» 159 lärare har utbildats i livskun­ skap, med ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa, entreprenörskap och ekonomi. »» 690 kamratutbildare har utbildats och verkar för att förbättra under­ visning i livskunskap på sina skolor.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

SAMHÄLLSUTVECKLING

Elfenbenskusten »» 315 unga mellan 16 och 35 år har utbildats i entre­ prenörskap.

Samarbete som lyfter hela byar I Elfenbenskusten har vår samarbetspartner FMP, Fonds Pour Les Micro­ projects, på ett speciellt sätt arbetat med att utveckla byar till att få en hållbar ekonomi. Detta sker oftast genom skapande av ekonomiska föreningar där medlemmarna tillsammans utvecklar och investerar i verk­ samheter som berör många familjer. Ett exempel är föreningen Moaye som hade tillgång till över 100 hektar åker som tidigare inte odlats. Nu lärde man sig att odla kassava och hur man kunde förädla produkten för ett större ekonomiskt utbyte. En ”processindustri” sattes upp mitt i byn där nu mer än 45 familjer har sin försörjning. Flera hundra kilo kassava cuscus leve­ reras dagligen in till närliggande städer för försäljning direkt till restauranger och butiker. Flera affärsverksamheter har också knoppats av eftersom medlemmar använder vinsten till att investera i andra branscher till följd av de behov som skapats kring kassavafabriken. Detta är ett mycket tydligt ex­ empel på ett samhälle som genom entreprenörskap har utvecklats på alla områden!

“Vi lärde oss av FMP att vi kunde börja odla kassava trots att vi tidigare inte odlat marken. Nu kan jag hjälpa min man att försörja hushållet och vara med och betala för fem barns skol­avgifter.” – Adjoua Florence är en av medlemmarna i gruppen Moaye.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

9


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

SAMHÄLLSUTVECKLING

Uganda »» 489 unga mellan 16 och 35 år har utbildats i entreprenörskap.

Nu kan Jane försörja familjen Som så många andra kvinnor i området var Nabirye Jane från byn Bulanga i Uganda helt beroende av sin mans inkomst. Men pengarna från hans arbete räckte ändå inte och Jane drev därför ett litet jordbruk för att kunna försörja familjen med egenodlad mat. För två år sedan fick hon möjlig­ heten att gå Devents entreprenör­ skapsutbildning. Det förändrade allt. När Jane var klar med utbildningen bestämde hon sig för att börja föda upp höns, och det är en verksamhet som bara har gått framåt. I oktober förra året hade Jane 188 höns och kunde dagligen sälja ägg och få en betydligt större inkomst än vad familjen tidigare hade haft.

10

Janes affärsverksamhet fortsät­ ter att växa och nu ska hon bygga en större inhängnad för att ta företaget till nya nivåer. Jane är en av många som har fått helt andra möjligheter att försörja sig på grund av entreprenörskaps­ utbildningar som stärker individer – och i förlängningen hela samhällen.

Öppna Hjärtat Löddeköpinge Våren 2015 slog Barnmissionen upp portarna till en fjärde second hand-butik: Öppna Hjärtat Center Syd i Löddeköpinge! Invigningen lockade många nyfikna besökare till den välfyllda butiken. När du handlar i någon av våra second hand-butiker gör du skillnad på flera sätt! Att ge bort istället för att slänga och att köpa begagnat är inte bara skonsamt för plånboken, men också för miljön. Dessutom ger våra butiker arbetstillfällen och en me­ ningsfull sysselsättning till många. Inte minst går överskottet från butikerna till våra arbeten ute i fält runt om i världen. Våra butiker ger ett betydande stöd i Barnmissionens verksamhet och arbetet för en värld där alla kan leva ett värdigt liv!

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

OPINIONSBILDNING

Tillsammans säger vi

Nej till korruption Barnmissionen vill vara en kristen röst i biståndsvärlden, med särskilt fokus på barns rättigheter. En av de största orsakerna till fattigdom och orättvisor är korruption. Utifrån ett rättighetsperspektiv och genom att fokusera på korruptionens verkningar, vill vi bidra till bildandet av en internationell rörelse med uppdrag att påverka en ny generation som säger nej till korruption – No Corruption Generation.

Bangladesh Ukraina Ukraina är ett land som är hårt drabbat av korruption. Genom att göra barn och unga med­ vetna om hur korruption skadar samhället medverkar vi till en förändring. Barnmissionen fortsätter också att sprida enga­ gemanget till företrädare för lo­ kala myndigheter. Tillsammans jobbar vi för ett korruptionsfritt samhälle.

Information och medvetande­ görande om korruption och hur det påverkar samhället har nu blivit en del av undervisningen på skolan Home of Peace. Sats­ ningarna har gjort avtryck och imponerat på lokala myndighe­ ter som har bett Barnmissionen att utbilda fler barn. Nu har un­ dervisningen börjat spridas även till andra skolor. Under 2015 har 18 lärare utbildats i programmet. Nu undervisar de eleverna i sina skolor – omkring 1 200 barn.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

ABC Uganda Under 2015 utropades hela utbildningsverksamheten till en korruptionsfri zon. Detta omfattar skolor i olika geogra­ fiska områden, från förskolenivå till gymnasium och yrkesskolor. En demokratiskt tillsatt kom­ mitté, vald av skoleverna, med både elever och lärare har fått i uppdrag att utarbeta former för att motverka, upptäcka och i förekommande fall hantera korruption. Arbetet kommer att vidareutvecklas och kunskaper spridas till andra afrikanska partners.

Filippinerna Under Barnens månad på Filip­ pinerna undervisas barnen i sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det handlar om frågor som rätten till sin kropp, rätten till skola och familj. 2015 firade Barnmissio­ nens tre skolor genom att bjuda elever och deras familjer till en stor fest. Barnen fick visa vad de lärt sig och föräldrarna fick undervisning om FN:s barn­ konvention.

11


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

NYA SAMARBETEN

Nu hjälper vi ännu fler gå i skolan Barnmissionen har under 2015 inlett samarbeten med två fantastiska organisationer i Burkina Faso och Uganda. Det innebär att vi är med och säkrar drift och utveckling av verksamheter som tillsammans ger utbildning och hopp om en bättre framtid för nära 4 000 barn!

ABC Burkina Faso I Burkina Faso, som är ett av världens fattigaste länder, är nu Barnmissionen med och driver en förskola och en grundskola med totalt över 500 elever i byn Bobo. Skolorna startades 2008 av Hinrik Thorsteinsson och Gully Jonasdottir från Island. Sedan dess har verksamheten fortsatt att växa.

”Nu är det som en helt annan värld där barnen kan leka, skoja och skratta.” 12

Bobo är en by som ligger i ett ut­ satt område där utbildningsnivån och läskunnigheten är otroligt låg. Att erbjuda utbildning till över 500 barn och ungdomar är något som håller på att förändra samhället i grunden. På skolan får barnen både undervisning och mat och ef­ fekterna av verksamheterna har blivit tydliga. – När vi kom hit fanns det inte mycket glädje hos barnen, även de allra minsta var ledsna och hungriga. – Nu är det som en helt annan värld där barnen kan leka, skoja

och skratta, berättar Hinrik Thor­ steinsson. Förutom utbildning för barn har ABC Burkina Faso startat en föräldrakommitté med omkring 1 200 medlemmar för att bland annat erbjuda föräldrarna un­ dervisning i syfte att öka läs- och skrivförmågan. Yrkesutbildning ges också inom teknik, sömnad och snickeri för att utrusta männ­ iskor till att kunna försörja sig själva. En populär verksamhet är även musikundervisning för olika åldrar där det finns körsång och undervisning i flera olika instru­ ment.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

ABC Children’s Aid Uganda Children’s Aid i Uganda driver sex olika skolor med sammanlagt 3 500 elever på olika platser i landet. Under 2015 påbörjades ett samarbete och nu är Barnmissionen med och ansvarar för ett arbete som dagligen förvandlar liv. Den första verksamheten startades 1993 av paret Trudy och Francis Odida som fortfarande leder arbetet. Trudy Odida flyttade till Uganda från Australien för snart 30 år sedan och började arbeta med föräldra­ lösa och utsatta barn i norra Uganda. Men snart insåg hon att barnen också behövde utbildning om det skulle ske en långsiktig förändring. Sedan starten har skolorna växt och utvecklats. Idag är de några av de bästa i landet vilket har lett till att många mer välmående familjer har valt att sätta sina barn i just ABC Children’s Aids skolor. Genom att familjer som har råd betalar en avgift till skolan, har fler barn utan resurser kunnat få hjälp till skolgång. Flera hundra barn bor också på skolorna som har internat. Det ger en förutsättning att kunna gå i skolan för de barn som antingen saknar boende eller bor för långt bort för att kunna ta sig till skolan. Genom åren är det många barn som har fått hjälp till utbildning, från förskole­ nivå upp till universitetet. Generalsekreterare Bo Wallenberg är otroligt stolt att få samarbeta med ABC Children’s Aid Uganda. – Barnmissionens fokus på barn, utbildning, hållbarhet och värdig­ het gör att ABC Children’s Aids verksamhet passar som handen i hand­ sken, säger han.

Eva-Mari & Torbjörn Blomqvist (th) har tagit över ansvaret för arbetet på Filippinerna efter Thord & Birgitta Dahl (ovan).

Filippinerna Det blev 11 år av dyrbara insatser för Thord och Birgitta Dahl på Filippinerna. I början av hösten 2015 välkomnades Torbjörn och Eva-Mari Blomqvist som nya ledare för Barnmissionens arbete i huvudstaden Manila, och Thord och Birgitta återvände till Sverige. – Vi tar med oss väldigt få prylar hem, men vi tar med oss massor utav minnen. Många glädjeämnen och även sorgeäm­ nen, men mest glädje, sa Thord Dahl i september när de var mitt i överlämnan­ det. Barnmissionens arbete på Filippi­ nerna har funnits i över 25 år och under Thord och Birgittas 11 år som ansvariga för arbetet har mycket hänt. Bland annat har en barnby byggts där nu 31 barn bor och har fått nya familjer. I Tacloban har flera skolor och en hel by restaurerats och byggt upp igen efter tyfonen som slog till i slutet av 2013. Tillsammans med perso­ nalen på Filippinerna har de genom åren fått möta tusentals barn och familjer vars liv har förvandlats! Nu ser Torbjörn och Eva-Mari fram emot att fortsätta utveckla Barnmissio­ nens arbete på Filippinerna.

13


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

FLYKTINGKRISEN

Stöd till syriska flyktingar i Libanon Under 2015 ökade våldet och dödandet i krigets Syrien och fler än på länge tvingades på flykt. De stora behoven och desperationen från människorna som övergav sina hem blev tydliga även i Europa. Men de allra flesta kommer inte så långt. Under hösten 2015 kraftsamlade Barnmissionen för att hjälpa syriska flyktingar som tagit sig till Libanon. De flesta av de miljontals barn och familjer som har tvingats lämna sina hem i Syrien finns fortfarande i närområdet. Bara i Bekaadalen i Libanon, precis vid den syriska gränsen, fanns un­ der slutet av 2015 omkring 400 000 syrier som flytt. Barnmissio­ nen såg ingen annan väg än att intensifiera arbetet för att vara med och lindra nöden. Genom vår samarbetspartner Humedica har vi kunnat vara med och ge sjukvård till boende i 35 olika flyktingläger i Bekaadalen. Under november och december förra året kunde sjukvårds­ teamen ge vård åt omkring 6 000 patienter och de ställde 7 624 olika diagnoser. Det är hjälp som har gjort verklig skillnad i en desperat situation. Tack vare stödet från bland annat Barn­ missionen blev det möjligt för teamen att erbjuda fler utsatta människor den hjälp som verkligen behövdes.

“Jag kan se att genom Humedicas insatser som Barnmis­ sionens givare är med och möjliggör, får utsatta barn och familjer inte bara hjälp till kroppen utan också till själen. En ny gnista av hopp och medmänsklighet tänds.” – Anders Olsson från Barnmissionen reste till Bekaadalen i oktober förra året och såg den viktiga insats Humedica gör på plats i flyktinglägren. Annons

Vi stödjer Barnmissionen! „Att åka husbil och känna sig fri är att sätta ”guldkant” på tillvaron för många av våra kunder. Genom vår verksamhet kan vi stödja Barnmissionen att göra livet bättre för dessa barn som också behöver lite ”guldkant på tillvaron”. Då känns vårt dagliga arbete ännu mer meningsfullt.“ VD, Aner Engstrand

Vi finns i Örebro, Ängelholm och Stockholm | hymercenter.se

“Om det inte vore för den hjälp jag får av läkarna från Humedica så vet jag inte vad jag skulle göra. De gör ett fantastiskt arbete” – Whadia, tvåbarnsmamma från Aleppo som bott i flyktingläger i tre år.


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

FLYKTINGKRISEN

Barn på flykt fick skolgång Många barn som är på flykt från sitt hem­ land går miste om utbildning och skolgång, något som får stora konsekvenser för deras framtid. Därför har Barnmissionen under hösten gett stöd till skolan King’s Kids Edu­ cational Center i Damour, Libanon, som ger utbildning till syriska flyktingbarn. Under hösten har omkring 150 barn fått utbildning vid skolan – antalet elever har varierat eftersom många familjer försöker

ta sig vidare till andra länder. Skolan står för lokaler, material, undervisning, viss transport och mat. Vid vissa tillfällen har skolan också försökt bemöta specifika be­ hov hos barnen. Det kan handla om inköp av skor till vintern eller andra förnöden­ heter. Bidraget till skolan har gett hopp till barn som har fått lämna allt i krigets Syrien!

ögonoperation för en ljusare framtid 14-åriga Shorouk flydde från Homs i Syrien med sin familj för tre år sedan. Hon har en ögonsjukdom som gradvis försämrar synen och som utan operation leder till helt förlo­ rad syn. Men tack vare gåvor från privatpersoner fick Shorouk möjlighet att genomgå en avgörande ögonoperation. Det har förstås en enorm betydelse för hennes framtid!

född i ett flyktingläger... Lilla Zeinab föddes i ett flyktingläger i Bekaa­dalen dit hennes föräldrar och storasyster kom för tre år sedan. Det upptäcktes snabbt att Zeinab behövde operation för att und­ vika svåra och bestå­ ende hjärn­skador. Tack vare gåvor från privatpersoner kunde Humedicas läkare operera den lilla flickan. Ungefär en månad gammal fick hon komma hem till sin familj för första gången.

“Jag måste vara här, jag älskar folket och vill göra en skillnad och betyda något i den kris som nu råder.” – Natalie är läkare från Humedica och har rest till Bekaadalen för att få göra en märkbar skillnad i människors liv.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

15


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

“Jag målar en sol som kan värma min pappa i kriget och lysa hans väg hem.”

UKRAINA

En liten flicka i västra Ukraina målade en fin teckning och drömde om att pappa snart skulle komma hem. Våra volontärer gav bilden till hennes pappa i krigszonen, och det var den mest värde­fulla gåva han kunde få.

Ett år i krigszonen 2015 har varit ett oroligt år i Ukraina. Början av året präglades av dödliga strider i de östra delarna av landet och effekterna har inte bara märkts i krigszonen. Även i västra Ukraina har kriget blivit påtagligt – inte minst för de familjer som förlorat en pappa, bror eller son. Under 2015 fortsatte Barnmissionen ge hjälp till familjer vars släktingar har dödats eller skickats till krigszonen. – Vi rehabiliterade 250 barn från sådana familjer på sommarlägret i Dubechno och hjälpte dem med vad de behövde inför att börja skolan till hösten, berättar Lyudmila Lonyuk. Barnmissionen har också delat ut mat­ paket, leksaker, godsaker, kläder, skor och andra förnödenheter till familjerna. – Vi gjorde allt vi kunde för att familjerna

inte skulle lämnas ensamma med sina problem när pappa försvarade Ukraina vid fronten. Vi ville att de skulle känna Guds stora kärlek och vårt stöd, säger Lyudmila. Samtidigt har antalet flyktingar till västra Ukraina ökat och de allt högre priserna drab­ bar dem som redan har svårt att få vardagen att gå ihop. Mitt i allt detta har Barnmissio­ nen gjort sitt yttersta för att möta de behov som finns. Hundratusentals människor – familjer och barn – har vi kunnat hjälpa med vård, mediciner, kläder, mat och skor. Men inte minst även med hopp om en ny framtid för landet och tröst i en otroligt svår tid.

Det var speciellt för Lina Galan, styrelseledamot i Barnmissionen Ukraina, att resa till krigszonen eftersom hennes egen man var vid fronten i över fyra månader.

272 254 har fått hjälp

T-shirts: “Vi väntar på er dag och natt” – många barn har varit med och målat t-shirts till soldater i krigszonen. Budskapen på tröjorna gick rakt in i hjärtat på männen som fick ta emot gåvorna.

16

“Under 2015 har vi kun­ nat ge humanitär hjälp till enormt många behö­ vande. 272 254 fattiga och utsatta människor, föräldra­ lösa och änkor, människor med funktionsnedsättning, hemlösa och äldre tackar Gud för er. Det är inte bara statistik, bakom varje siffra finns en speciell berättelse – räddade eller be­ handlade barn, en ny framtid och hopp som har kommit tillbaka.” Lyudmila Lonyuk Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

WEBBSHOPEN Getterna fördelades under 2015 till följande länder: 1. Uganda 2. Zambia 3. Etiopien 4. Filippinerna 5. Burkina Faso 5

35 % 27 % 16 % 15 % 7%

4

3 1

73 %

2

av av alla webbgåvor var getter under 2015.

1,7

miljoner kr fördelades så här:

Produkt

Fördelat 2015

Andel

Getter

1 280 340

73 %

Kossor

126 771

7%

Kycklingar

89 573

5%

Grisar

89 300

5%

Rent vatten

43 800

3%

Skoluniformer

32 850

2%

Bikupor

29 470

2%

Utsäde

15 513

1%

Mikrolån

19 470

1%

Lekredskap

11 676

1%

8 012

0%

1 746 775

100 %

Myggnät TOTAL

“Det fanns inget hopp och ingen mening. Men nu har en ko gett glädje till mig och min familj, och jag tar hand om henne med omsorg. Nu kan jag klara av barnens utbildningskostnader och snart kommer kon att få kalvar. Nu behöver vi inte längre oroa oss för våra dagliga behov eller för våra barns framtid! Jag ska be för dem som har hjälpt mig att få min ko, Maggan.” Laxmi Roy bor på landsbygden i Bangladesh. Hon och hennes tre barn var helt beroende av hennes mans osäkra inkomst. Men förra sommaren fick Laxmi kon Maggan som förändrade allt.

Barnmissionens webbshop Gå in på vår hemsida idag och gör din beställning! www.barnmissionen.se/shop Eller beställ via e-post: info@barnmissionen.se eller ring på tel: 040-689 30 40

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

17


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

ÅRETS EKONOMI

Utbetalning per land har skett enligt följande fördelning:

Ekonomi i korthet I den här tidningen som är vår verksamhetsberättelse för 2015, väljer vi att presentera en lättöverskådlig bild av Barnmissionens intäkter och kostnader. Vi tillämpar Svensk Insamlingskontrolls redovisningsprinciper där vi till skillnad från årsredovisning enligt regelverket K3, får uppta värdet av naturagåvor (materiellt bistånd). Detta gör vi för att visa att materiellt bistånd är en betydande del av Barnmissionens totala verksamhet. En fullständig förvaltningsberättelse och årsredovisning publiceras på hemsidan, barnmissionen.se, i början av juni.

Intäkter Våra faddrar är ryggraden i verksam­ heten. Av årets totala intäkter på 36 Mkr1, varav naturagåvor utgör ett värde på 9 Mkr, kommer 46 % från privatpersoner. På Barnmissionen är vi tacksamma för det fantastiska förtro­ ende våra faddrar visar oss år efter år! Andra betydande intäktskällor är SMR/Sida (18 %), våra systerorgani­ sationer i Norden (18 %), kyrkor och andra organisationer (7 %) och företag (5 %). I posten kyrkor och andra organi­ sationer ingår Barnmissionens stöd­ förening Öppna Hjärtat Second Hand, som bidrog med 1,2 Mkr. Vi tackar alla kunder som genom att skänka kläder,

Land

Fördelat 2015 (Mkr)

Ukraina

9,9

Filippinerna

7,0

Kenya

4,1

Uganda

2,5

Rumänien

1,1

Burkina Faso

0,8

Bangladesh

0,6

Zambia

0,4

Elfenbenskusten

0,4

Moldavien

0,3

Etiopien

0,2

Libanon

0,4

Övriga

0,2

skor, leksaker, möbler och annan mate­ riel samt handlar i våra butiker, bidrar till Barnmissionens viktiga arbete ute i världen.

Kostnader och nyckeltal Under året har 88 % av insamlade medel gått till vårt arbete för utsatta barn och familjer ute i världen, så kal�­ lade ändamålskostnader. Insamlings- och informationskost­ naderna uppgick till 7 % medan admi­ nistrationskostnaderna utgjorde 5 %. På Barnmissionen är vi stolta över insamlings- och administrationskost­ naderna som vid en branschjämförelse ligger på en låg nivå.

Utbetalat till partnerorganisationer Under 2015 har Barnmissionen sam­ verkat med partners2 i femton länder på tre kontinenter, Afrika, Asien och Europa. Utbetalning har skett enligt följande fördelning: »» Afrika: 8,4 Mkr (30 %) »» Asien: 8 Mkr (29 %) »» Östeuropa: 11,3 Mkr (40 %) varav 9 Mkr är värdet av naturagåvor. »» Övrigt: 0,2 Mkr (1 %) Barnmissionens äldsta arbetsfält är Filippinerna och dit gick också det enskilt största monetära anslaget på 7 Mkr, motsvarande 25 % av totalt utbetalade medel.

1. Mkr = Miljoner kronor 2. En fullständig förteckning över partnerorganisationer återfinns i årsredovisningen.

18

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2015

Ukraina Rumänien

Moldavien

Libanon

Syrien

Bangladesh Filippinerna Burkina Faso Nigeria*

Etiopien

Elfenbenskusten Uganda

Kenya Tanzania*

Zambia

Malawi*

* Inga utbetalningar under 2015 men pågående insatser.

Barnmissionen Ukraina är en viktig partner sedan många år, inte minst inom materiellt bistånd. Under året uppgick vär­ det på utbetalningarna inklusive natura­ gåvor (7,9 Mkr) till 9,8 Mkr vilket motsvarar 52%. Utbetalningar till SMR/Sida-finansiera­ de insatser i primärt Afrika uppgår till 6,5 Mkr. Barnmissionen stöder ett flertal projekt/ program kopplade till olika produkter/ tjänster i webbshopen. Det handlar om djuruppfödningsprojekt, jordbruksutveck­ ling mm. Under 2015 genomfördes olika insatser i bland annat Elfenbenskusten, Uganda och Zambia. Det samlade anslaget uppgick till 1,7 Mkr, där den största posten är getter, motsvarande 73 % av anslaget.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Intäkter (36 Mkr) Privat person: 21 % Naturagåvor: 25 % Systerorganisationer: 18 % SMR/Sida: 18 % Föreningar, kyrkor, mm: 7 % Webbshop: 5 % Företag: 5 % Övrigt: 0 %

Kostnader (36 Mkr) Ändamålskostnader: 88 % Insamling och information: 7 % Administrationskostnader: 5 %

19


Tack!

för att ni gjort Barnmissionen arbete möjligt genom ert engagemang och era gåvor.

Tillsammans räddar vi liv!

PS. Du vet väl att vi finns på Youtube www.youtube.com/user/barnmissionen och Facebook www.facebook.com/barnmissionen

Tidning 2 2016: Verksamhetsberättelse 2015  
Tidning 2 2016: Verksamhetsberättelse 2015  
Advertisement