Page 1

Årsberättelse

2014

NR 2 2015 – ÅRGÅNG 27 – ISSN 2001-3329


Barnmissionen växer! Barnmissionen växer! När jag skriver dessa rader sitter jag på flyget på väg till Kenya. Som alltid har jag blandade känslor när jag reser. Det är roligt, spännande och otroligt givande att besöka alla våra missions­l­änder och att se den fantastiska skillnad vi gör för så många människor. Samtidigt är det slitsamt och ensamt att resa så mycket och vara borta från familjen. Denna gång är det dock extra roligt eftersom Jesper, vår 10-åring är med. Av någon anledning har han haft en otrolig längtan till Afrika och han har frågat mig massor av gånger om han inte kan få följa med. Nu sitter han här bredvid mig, full av förväntan som bara ett barn kan vara.

Stor kontrast Det känns viktigt för mig att våra barn får möjlighet att någon gång följa med till missionsfälten, så att de bättre kan förstå varför jag är borta från dem och samtidigt uppskatta allt som de normalt tar för givet. När jag ser Jesper kan jag heller inte låta bli att tänka hur priviligierade vi är som familj som har möjlighet att uppfylla hans önskan. Det står i stor kontrast till det vi kommer möta i Afrika, där många barns högsta önskan är att få tak över huvudet, mat och möjligheten att gå i skola.

En Värld där alla kan leva ett värdigt liv…

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Strömgatan 14 212 25 Malmö Tel: +46 (0)40 – 689 30 40 Fax: +46 (0)40 – 54 50 88 www.barnmissionen.se PG 901080-2 BG 901-0802 FORMGIVNING PCG Malmö www.pcgmalmo.se TRYCK Lenanders Grafiska, Kalmar

…är Barnmissionens vision och något vi kämpar för dagligen. Därför känns det extra roligt att skriva den här ledaren eftersom hela tidningen är en årsberättelse för 2014 där vi får visa er hur vi förvaltat era gåvor. Ni givare är helt fantastiska! Ni är ryggraden i vårt arbete – utan er skulle Barnmissionen inte finnas. Arbetet gör vi gemensamt där Barnmissionen får vara era förlängda armar ut till dem som behöver det. Som Generalsekreterare blir jag ofta gripen och tagen av arbetet, det gäller både på Missionsfälten och hemma.

Fadder i 32 år En sak som slår mig gång på gång är vilka fantastiska givare och volontärer vi har och vilka uppoffringar ni gör och vilken kärlek ni visar vårt arbete. För några helger sedan var det särskilt tydligt när ”Tre Barytoner” var ute och sjöng i olika församlingar. Överallt mötte vi

givare som kramade om oss och berättade hur mycket Barnmissionen betyder för dem och hur länge de varit givare. En dam hade varit med plikttroget sedan starten 1983, hon har alltså varit fadder i 32 år! Vilken otrolig förmån för oss som organisation, men det medför också ett enormt ansvar.

Fördjupat samarbete Under 2014 beslutade Barnmissionen att ingå ett fördjupat samarbete med mångåriga samarbetspartnern ABC barnahjalp från Island. Det innebär flera nya arbetsfält som jag kommer att besöka under 2015. Som organisation vill vi växa så att vi kan komma närmare vår vision, men det får aldrig ske på bekostnad av det som är vår styrka: Jesus, känslan av närhet eller det familjära, kvaliteten och kärleken! Ibland får jag frågan: ”Bosse, ni tar er väl inte vatten över huvudet i er iver att hjälpa alla?” Det är en befogad fråga som styrelsen och hela organisationen är medveten om och arbetar med.

Tillsammans blir vi starkare Jag vill besöka alla ABCs arbeten innan vi kan ta ansvar för dem. De besök jag har genomfört hittills har gjort mig glad och stärkt mig i tron att detta är rätt väg: ABCs stora barnfokus och kärleken till Gud gör att vi utgår från en gemensam och stabil grund – tillsammans blir vi en starkare organisation som kan komma närmare visionen om en värld där alla kan leva ett värdigt liv.

Tack för allt ni gör Till sist vill jag lova er alla som står bakom Barn­missionens arbete att vi skall göra allt som står i vår makt för att förvalta era gåvor på ett sådant vis att både Herren, Ni och vi kan vara stolta över det! Tack för allt ni gör för Barnmissionen – det är ett stort privilegium att få ert förtroende. Utan er skulle vi aldrig kunna hjälpa alla de tusentals behövande barn och familjer som vi gör idag.

Bo Wallenberg GENERALSEKRETERARE bo.wallenberg@barnmissionen.se


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014 Barn har rätt till utbildning, god hälsa, en trygg barndom och därmed ett värdigt liv! Därför arbetar Barnmissionen enträget med olika insatser inom sektorerna utbildning, hälsa, samhällsutveckling, materialbistånd/humanitära

insatser, opinionsbildning och mission. På följande sidor berättar vi om det viktiga arbete som gjorts under 2014. På sidan 19 har vi skapat en lättöverskådlig bild av intäkter/

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

kostnader samt fördelning till de olika verksamhetsländerna. Om du önskar en mer heltäckande bild av ekonomin hänvisar vi till hemsidan, barnmissionen.se, där du finner en fullständig årsredovisning.

3


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Hälsa För många människor är det ingen självklarhet att ha tillgång till grund­läggande förutsättningar som vård och rent vatten. Det ger upphov till mycket lidande för både barn och vuxna. Genom olika hälso- och vård­insatser i flera länder arbetar vi för att lindra den nöden.

”Hjälpen till sjuka barn är en otroligt viktig del av Barnmissionens arbete.” LYUDMILA LONYUK

Ansvarig för Barnmissionens arbete i Ukraina

Storyn om Katya och Ruslan I oktober fick Katya och Ruslan sitt tredje barn – en liten pojke. Men han var flera veckor för tidigt född och svårt sjuk. Snabbt fördes han till ett annat sjukhus 13 mil bort från sin mamma som fortfarande genomgick operation. Situationen verkade hopplös – familjen hade inte en chans att betala för vården deras son behövde. Men när Barnmissionen fick veta vad som hade hänt tog det inte lång tid förUkraina rän pojken fick hjälp med både mediciner, mat och kläder. Barnmissionen tog »» 174 svårt sjuka barn har fått vård hela kostnaden för hans behandling och på ett mirakulöst sätt återhäm»» Över 200 ton medicinsk utrustning, tade lille Matvíjko sig. mediciner, kläder och mat har levere– Vi besökte honom på sjukhuset varje dag, tog med oss kläder, rats till sjukhus och vårdinrättningar. mat, blöjor och vi bad Gud om ett mirakel, berättar Lyud»» 1 550 barn i utsatta situationer fick mila Lonyuk. rehabilitering och en oförglömlig Idag är hela familjen tillsammans och mår sommar på Barnmissionens läger i väldigt bra. Dubechno.

4

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Zambia Rent vatten till tusentals Tio brunnar i tio bysamhällen har radikalt förbättrat levnadsstandarden för tusentals människor i Mpongwe-regionen, Zambia. Med brunnarna på plats märks redan stora skillnader i befolkningens hälsa – tidigare hade långt under hälften av invånarna tillgång till rent vatten. För speciellt små och undernärda barn kan diarréer och andra magsjukdomar utgöra en livsfara. Tack vare brunnarna ser vi nu en klar minskning av dessa åkommor.

”Överallt

där det har grävts brunnar berättar byborna att antalet vattenburna sjukdomar har minskat kraftigt.” ARNE PANDURO

Missionsledare, Barnmissionen Danmark

Barnmissionen har borrrat 10 brunnar i Zambia med bidrag från Radiohjälpen.

Filippinerna »» Nya metoder för att nå ut till fler undernärda barn har gjort att antalet patienter har ökat stort under året – över 1 500 barn har vägts och undersökts och 400 har behandlats för undernäring. »» Under 2014 nådde vi ut till 3 000 patienter i våra barnoch mödrakliniker samt den mobila kliniken. En klinik på hjul Många familjer i utsatta områden har inte möjlighet att söka vård – därför startade Barnmissionen en mobil klinik sommaren 2014. Genom att möta människor där de bor hjälper vi patienter med diagnoser, mediciner, vitaminer, vaccinationer och avmaskning. Det händer också att teamet möter svårt sjuka barn som får hjälp till sjukhus. »» 833 patienter har fått vård i vår mobila klinik sedan i juli. »» Över 1 500 barn har vägts och drygt 400 behandlats för undernäring.

När fattiga människor inte har råd att ta sig till sjukhus kommer vi till dem, med vår mobila klinik.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

”Barnmissionens . klinik är den enda som nått fram till oss.” MAMMA I SITIO PINTOR-OMRÅDET

5


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Utbildning På Barnmissionen är vi övertygade om att utbildning är en viktig väg ut ur fattigdom. Därför gör vi det möjligt för tusentals barn i flera länder att gå i skolan. För att hjälpa så effektivt som möjligt ger vi också stöd i form av boende, läxhjälp, skolmaterial, kläder och lunch.

Filippinerna

Moldavien Glädjande nog kunde Barnmissionen förra året åteuppta arbetet i Cornesti, Moldavien. I juli öppnades en dagcenterverksamhet för skolbarn i samarbete med en ny lokal partner

»» 870 elever går på Barnmissionens olika skolor »» 540 barn, från grundskoleålder upp till universitetet, har fått ekonomiskt stöd för att betala sin utbildning vid andra skolor »» Förskolan Open Heart i Barnbyn har öppnat upp sina dörrar för barn i stadsdelen Rodriguez – totalt går nu 41 barn på förskolans tre avdelningar. »» 380 personer har utbildats på våra två yrkesskolor – nästan hälften av dem har antingen fått anställning eller startat en egen verksamhet.

Varje dag kommer omkring 30 skolbarn från särskilt utsatta familjer till vårt dagcenter i Cornesti för att få läxhjälp, ett lagat mål mat och göra roliga aktiviteter. På så sätt hjälper vi barn i utsatta situationer att klara av skolan! Närmare 1000 elever går på Barnmissionens olika skolor på Filippinerna.

6

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Storyn om jessa Att gå i skolan är bara en dröm för många barn i Jessas situation. Hon är 18 år och bor med sina föräldrar och fem syskon i ett område omgivet av massiva sopberg där många sliter för att få ihop till sitt levebröd. Miljön är livsfarlig och möjligheterna att ta sig därifrån är små. Men Jessa har fått chansen att läsa på universiBangladesh tetet med hjälp av Barnmissionens sponsorprogram. På internatskolan Home of Peace går Att välja utbildningen framför att hjälpa till hemma är ändå en daglig 286 elever som annars inte hade haft kamp eftersom familjen har svårt att få mat på bordet. Men Jessa är enmöjlighet att gå i skolan. Eftersom vis och har valt att fortsätta läsa sin utbildning inom restaurang och det är vanligt att barn måste stanna service. För det hon ser framför sig efter utbildningen är ett jobb hemma och arbeta för att bidra till som gör att hon kan betala för sina småsyskons skolgång. familjens försörjning står BarnmisOch hennes dröm? Det är att jobba som turist­ sionen för både boende, mat och guide en dag. skolgång.

Skolmästerskap på Barnmissionens skola ”Home of Peace” i Bangladesh.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

7


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Samhällsutveckling Genom att stärka individer tror vi att hela samhällen kan förändras och utvecklas. Inom konceptgrenen Devent satsar vi på att försöka skapa arbeten, bland annat genom att identifiera och träna människor inom entreprenörskap. Tidiga graviditeter, omfattande spridning av HIV/Aids och andra könssjukdomar är vanligt förekommande i flera afrikanska länder. Devent arbetar med beteendeförändring där vi genom riktade utbildningsinsatser vill bidra till en ökad medvetenhet och förändrad syn på sexualitet och hälsa. Samhällsutveckling i Kenya och Uganda För att bidra till en långsiktig samhällsutveckling arbetar vi för att få fler att engagera sig i sitt samhälle. Det gör vi genom att skapa grupper som samarbetar med det

lokala styret för att åstadkomma förändring. Genom att fler medborgare känner sig som ägare av sitt samhälle tror vi på förändring till det bättre.

Uganda »» 526 ungdomar har utbildats i entreprenörskap för att kunna skapa jobb åt sig själva och människor omkring dem. »» 801 familjeförsörjare har deltagit i Devents entreprenörskapsutbildningar och stärkts ekonomiskt.

Storyn om besi akello Det började med träning i entreprenörskap och möjligheten att spara pengar. Efter hand lyckades Besi Akello få sin verksamhet på fötter – och idag har hon ett mindre lantbruk som försörjer hela familjen. Ensam om att försörja fem barn hade Besi Akello svårt att få pengarna att räcka till, skolgång för barnen var inte ens att tänka på. Hon hade börjat sälja second handkläder – en verksamhet som inte gick så bra. Men det förändrades när hon fick sin entreprenörskapsutbildning med Devent. Där lärde hon sig att effektivisera företaget och börja spara. Efter ytterligare en tid fick hon fyra getter. Genom att sälja några av kiden och använda de insparade pengarna har Besi Akello nu lyckats utveckla sin verksamhet. Idag har hon flera grisar, getter, några mindre odlingar och en tjur. Klädförsäljningen har hon också kvar. Idag gör verksamheten att Besi kan försörja hela sin familj – och barnen kan gå i skolan. 8

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Kenya »» 26 rektorer har vidareutbildats i livskunskap, med ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa, entreprenörskap och ekonomi. »» 192 kamratutbildare i 26 skolor har utbildats och verkar för att förbättra undervisningen i livskunskap på sina skolor – något som berört tusentals gymnasie­elever över hela Kenya.

9


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

På Dandora Secondary School i Nairobi började arbetet som idag benämns SEAL, som närmast kan beskrivas som ett livskunskaps-/beteendeutvecklingsprogram. I mitten står läraren Ann Muiruri som var först att anamma arbetssättet, flankerad av föräldern Fauzia Onyango (th) och hennes son Geoffrey Mahaga (tv) vars liv förvandlades från ”värsting” till mönsterelev genom programmet.

.

”Tidigare visste jag inte hur jag skulle få pengarna att. räcka. Men träningen hjälpte mig att få igång min verksamhet, jag säljer fisk och kyckling i Yamoussoukro. Nu kan jag försörja min familj och betala utbildningen för mina barn.” MICHELLE KOUAKOU AFFOUE

Medlem i MOYE, en företagsgrupp som fått entreprenörskapsträning av Devent och därefter startat kassava-odlingar och kycklinguppfödning

Devents hemsida Nu är vår hemsida för Devent äntligen på plats! På www.devent.co kan du läsa om hur vi verkar för att stärka familjer och samhällen genom att se till hela människan. Här kan du också ta del av de senaste nyheterna och ta reda på hur du kan stödja vårt arbete. Välkommen in!

www.devent.co 10

Elfenbenskusten »» Under året som gått har 105 unga personer utbildats i entre­prenörskap vilket bland annat gjort en hel by självförsörjande!


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

No ion Corrupt ion Generat

Påverkansarbete och opinionsbildning Ukraina – Social Day of Justice Under året har Barnmissionen hållt tema­dagar för social rättvisa i 16 olika byar ute på landsbygden. Genom att skapa en naturlig mötesplats där vi bjuder på varm mat, te och ger matpaket till dem som behöver, blir det möjligt att prata med människor om deras rättigheter och allas lika värde.

No Corruption Generation

Bangladesh I Bangladesh är de lokala myndig­ heterna imponerade av arbetet med No Corruption Generation och den öppenhet som internatskolan Home of Peace präglas av. Därför har nu skolan ombetts att driva större kampanjer på andra skolor och i samhället för att etablera de värden och idéer som No Corruption-arbetet handlar om.

Att undervisa skolbarn och utmana människor att ta ställning mot korruption är ett viktigt steg i arbetet för ett samhälle där alla kan leva ett värdigt liv. I Ukraina sprids konceptet och rör allt från undervisning av barn till att värva politiker och tjänstemän till att stödja vårt arbete mot korruption. Vi berättar för barn om hur korruption motverkar deras rättigheter och vad de kan göra för att påverka. Genom att vara en transparent organisation i ett korrupt land är vårt arbete också ett viktigt exempel för att visa att det är möjligt att stå upp mot korruption. Under året har fler och fler anslutit sig och lovat att de ska arbeta för ett korruptionsfritt samhälle.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

11


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Krisen i Ukraina Vad som började med fredliga protester i huvudstaden Kiev i november 2013 utvecklades till regimskifte och senare en väpnad konflikt som fortfarande innebär mycket lidande. Flera tusen människor har dödats, hem och byar har raserats och många har tvingats på flykt. Som alltid är det de mest utsatta som drabbas hårdast. Som en av Sveriges största hjälporganisationer på plats känner vi ett stort ansvar och beslutade därför att öka våra insatser under året. Utöver det vanliga arbetet ger vi stöd till flyktingfamiljer och familjer till soldater som har kal�lats till krigszonen. Barnmissionen har också anordnat läger för barn som på olika sätt har drabbats.

Sönderbombat hus i östra Ukraina.

12

Hjälp till flyktingar i väst Många familjer som tvingats på flykt från sina hem har tagit sig till västra Ukraina. Tillsammans med lokala församlingar har vi sett till att familjerna har fått hjälp med kläder, skor, mat, sängkläder, medicinsk behandling och rehabilitering av barnen. Barnmissionen har också gjort arrangemang

Barnmissionens sommarläger i Dubetchno.

tillsammans med myndigheter för att hjälpa de nya familjerna att etablera sig, lära känna nya människor och hitta arbete.

Hjälp till flyktingar i krigszonen 135 familjer i orten Kramatorsk fick i februari ta emot matpaket, kläder, skor, sängkläder och leksaker. Famil-

Flyktingbarn från östra Ukraina får hjälp.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

jerna har tvingats på flykt från sina hemorter och har fått hjälp av en lokal församling som har öppnat upp sina dörrar för dem.

Öst och Väst tillsammans En viktig del av Barnmissionens arbete i det oroliga Ukraina är att se till barnens bästa. Därför har många flyktingbarn välkomnats till rehabiliterande läger fyllda med roliga aktiviteter och nya vänner. I april bjöd Barnmissionen 60 barn från oroliga delar i östra Ukraina till ett roligt barnläger i Lavriv. Där stod danslektioner, kultur, lek, tävlingar och trädplantering på schemat. Och varje dag var som ett oförglömligt äventyr. Bara sex dagar innan lägret började fattades beslutet om att det skulle äga rum – och det räckte för att göra om

den lokala skolan till sovplatser för barnen, ordna med hundratals måltider, skapa ett roligt program och mycket annat. – Barnen fick så många nya vänner och fick besöka många olika platser, säger Lyudmila Lonyuk som ansvarade för lägret. När flyktingbarnen kommer till lägret väntar ett gosedjur i varje säng.

Sommarläger i Dubechno Flyktingbarn har också välkomnats till Barnmissionens sommarläger på gården Dubechno för dagar fyllda med lek, aktiviteter, bad och god mat. Varje dag förra sommaren fick upp till 30 flyktingbarn från östra Ukraina chansen att glömma bort kriget och bara vara barn för en stund.

Stöd till soldaters familjer Sedan maj 2014 ger Barnmissionen

regelbundet hjälp till familjer vars släktingar har dödats eller mobiliserats till krigszonen. Det har inneburit att bjuda barn till läger och andra arrange­ mang, men också att hjälpa dem materiellt med matpaket, leksaker, kläder och skor.

”Vi vill visa att östra och västra Ukraina tillhör ett och samma land och barnen är de bästa ambassadörerna.” LYUDMILA LONYUK

Ansvarig för lägret i Lavriv

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

13


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Julprogram Julen ska vara en tid av glädje och ljus – därför gör Barnmissionen varje år insatser för att skapa en bättre jul för människor i utsatthet. Tiggarströmmar i Sverige och IS framfart i mellanöstern påverkade våra insatser under 2014. För första gången var vi med och möjliggjorde julfirande för flyktingar i Beirut på ett flyktingläger på gränsen mellan Syrien och Turkiet, och för EU-migranter i Malmö

”Min dröm var att det inte bara skulle vara en vanlig julfest där barnen.fick mat, presenter och sen åka hem. Vi ville visa barnen att vi älskar dem, att de är speciella.” ROULA KHOURI

14

En drömjul för 300 barn Hon bar på en dröm att genomföra en julfest för flyktingbarn i Beirut. Utan att veta hur det skulle gå till började Roula Khouri planera – och med ekonomiskt stöd från Barnmissionen blev projektet möjligt. 300 barn fick uppleva en härlig julfest med god mat, aktiviteter, fina julklappar och vinterjackor.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

“Det är en stor skillnad mellan att göra . humanitära insatser och hjälpa människor från grunden. och att visa kärlek vid jul. Men det är också viktigt. Vi vill visa att vi ser dem, vi tycker om dem och att vi bryr oss.” BO WALLENBERG

Julfest för EU-medborgare i Malmö I december anordnade Barnmissionen tillsammans med Malmö Pingstförsamling en julfest för EU-migranter som kommit till Malmö för att samla ihop pengar. Många av dem lever under svåra förhållanden och att se läger med tillfälliga och dåliga bostadslösningar växa fram mitt i Malmö var en chock för missionschef Bo Wallenberg som bestämde sig för att göra något. Det blev en härlig kväll med god julmat, gemenskap, sång och julevangeliet.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Jul i flyktinglägret Många har drabbats hårt av IS fruktansvärda framfart i Mellanöstern. I julas kunde Barnmissionen vara med och stötta arbetet för att hjälpa flyktingar i läger på gränsen mellan Turkiet och Syrien. Tillsammans med Botkyrka pingstförsamling kunde vi vara med och dela ut julklappar till 2 500 barn i lägret.

15


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Webbshopen När Nabirye Nuulu från Iganga i Uganda fick två getter förändrades allt. Trots att hon är ensam om att försörja sju barn kan hon nu betala för deras skolgång – och till och med hjälpa utsatta familjer i sin närhet. Kristin och Lasse hette Nabiryes två första getter som hon fick för fyra år sedan. Två år senare hade hon lyckats föröka dem till tio. Då sålde hon flera av dem för att köpa en ko och betala skolavgifterna för sina barn. Nu har kon kalvat – något som innebär att familjen har kunnat lägga till mjölk i sin kost. Det är en lyxvara som många inte har råd med. De getter som blev kvar har redan blivit åtta stycken och Nabirye Nuulu fortsätter att driva sin verksamhet vilket har lett till en klart ökad livskvalitet för hela familjen. Nabirye är väldigt glad för det stöd hon har fått för att skapa och utveckla sin verksamhet. Nu kan hon till och med vara ett stöd för utsatta familjer i hennes närhet, genom att ge bort kläder och annat som behövs.

100 % av alla bidrag till bikupor gick till Nigeria.

Bidrag till leksaker i Zambia.

1,3

miljoner kr fördelades så här:

Produkt

Fördelat 2014

Andel

Getter

1 002 404 kr

75 %

Kossor

109 662 kr

8%

Kycklingar

71 410 kr

5%

Grisar

68 635 kr

5%

Skoluniformer

19 178 kr

1%

Rent vatten

23 712 kr

2%

Bikupor

15 211 kr

1%

Utsäde

8 613 kr

1%

Microlån

9 360 kr

1%

Lekredskap

8 584 kr

1%

Myggnät

7 252 kr

1%

1 344 021 kr

100 %

TOTAL 16

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Bidrag för rent vatten: 100 % till Zambia

100 % av grisarna till Uganda.

100 % av korna till Bangladesh.

Bidrag för utsäde: 100 % till Zambia

Bidrag till skoluniformer: 100 % till Zambia 100 % av alla bidrag till mikrolån gick til Filippinerna

Bidrag för myggnät: 100 % till Zambia

44 %

av kycklingarna skänktes till Etiopien. 56 % delades ut i andra länder.

20 %

av getterna gick till Uganda. 80 % delades ut i andra länder.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Barnmissionens webbshop Gå in på vår hemsida idag och gör din beställning! www.barnmissionen.se/shop Eller beställ via e-post: info@barnmissionen.se eller ring på tel: 040-689 30 40 17


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

ABC-processen ABC Island är sedan många år en viktig samarbetspartner till Barnmissionen i arbetet att göra skolgång möjlig för barn i utsatta situationer. Under 2014 beslutades att fördjupa samarbetet ytterligare med den gemensamma målsättningen att fler barn, ungdomar och familjer ska få hjälp att genom utbildning ta sig ur fattigdom. ABC Island grundades med visionen att hjälpa människor ur fattigdom genom att möjliggöra skolgång för barn. Sedan organisationens etablering för 26 år sedan har 35 skolor startats i sju länder i Afrika och Asien. Idag går 10 000 elever på skolorna varav 2000 av dem bor på internat, detta eftersom

skolgång annars är en omöjlighet för dem. Idag är ABC en av Islands största och mest välrenommerade hjälporganisationer. Som en konsekvens av det fördjupade samarbetet tar Barnmissionen successivt över det juridiska ansvaret

Annons

Vi stödjer Barnmissionen! „Att åka husbil och känna sig fri är att sätta ”guldkant” på tillvaron för många av våra kunder. Genom vår verksamhet kan vi stödja Barnmissionen att göra livet bättre för dessa barn som också behöver lite ”guldkant på tillvaron”. Då känns vårt dagliga arbete ännu mer meningsfullt.“ VD, Aner Engstrand

Vi finns i Örebro, Ängelholm och Stockholm | hymercenter.se

för ABCs verksamhet i fält i syfte att kvalitetssäkra och vidareutveckla arbetet. ABC fortsätter med insamlingsarbetet på Island för att finansiera verksamheten i fält. Arbetet i världen koordineras via en gemensam projektavdelning med säte i Sverige.


Barnmissionens verksamhetsberättelse 2014

Årets ekonomi i korthet I den här tidningen som är vår verksamhetsberättelse för 2014, väljer vi att presentera en lättöverskådlig bild av Barnmissionens intäkter och kostnader. Vi tillämpar Svensk Insamlingskontrolls redovisningsprinciper där vi till skillnad från årsredovisning enligt regelverket K3 får uppta värdet av naturagåvor (materiellt bistånd). Detta gör vi för att visa att materiellt bistånd är en betydande del av Barnmissionens totala verksamhet.

Intäkter

Totala kostnader

Våra faddrar är ryggraden i verksamheten. Av årets totala intäkter på 41 178 tkr, varav naturagåvor utgör ett värde på 14 403 tkr, kommer 36 % från privatpersoner. Andra betydande intäktskällor är SMR/Sida (11 %), kyrkor och andra organisationer (9 %) och företag (9 %). På Barnmissionen är vi tacksamma för det fantastiska förtroende våra faddrar visar oss år efter år!

Under året var 87 % av kostnaderna kopplade till vårt arbete för utsatta barn och familjer ute i världen, så kallade ändamålskostnader. Det kostar att samla in pengar och att informera om Barnmissionens viktiga arbete.

Insamlings- och informationskostnaderna uppgick till 8 % av de totala kostnaderna. För att överhuvudtaget kunna driva och kvalitetssäkra Barnmissionen uppstår administrationskostnader som under 2014 utgjorde 5 %.

Utbetalat till partnerorganisationer Barnmissionens äldsta arbetsfält är Filippinerna och dit går också det största monetära anslaget på 8 520 tkr, motsvarande 28 % av totalt utbetalade medel. Här skall nämnas Biltema som står för en betydande del av anslaget. Ukraina är en viktig partner sedan många år. Den pågående konflikten med Ryssland bidrog till ökade intäkter och utbetalningar under året. Under året uppgick värdet för de totala utbetalningarna inklusive naturagåvor 52 %. I Kenya pågår två SMR/Sida-finansierade insatser med olika partners och anslaget utgör 2 969 893 kr, motsvarande 10 % av utbetalade medel. Barnmissionen stöder ett flertal projekt/program kopplade till olika produkter/tjänster i webbshopen. Det handlar om djuruppfödningsprojekt, jordbruksutveckling mm. Under 2014 genomfördes olika insatser i bland annat Malawi, Uganda och Zambia. Det samlade anslaget uppgick till 1 344 tkr, motsvarande 4 % av utbetalade medel. Läs mer om webb­ shopen på sid 16–17. Not. Vid tidpunkten för tryckning var redovisningen till Svensk Insamlingskontroll ej granskad och godkänd av revisor. Redovisningen enligt ovan är därför att betrakta som preliminär.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Intäkter (41 178 tkr) Privatpersoner: 36 % Naturagåvor: 35 % SMR/Sida: 11 % Företag: 9 % Fören, kyrkor, mm: 9 % Övrigt: 0 %

Kostnader (39 767 tkr) Ändamålskostnader: 87 % Insamlingar och information: 8 % Administrationskostnader: 5 %

Utbetalning per land (30 565 tkr) Ukraina: 52 % Filippinerna: 28 % Kenya: 10 % Webbshopsfinansierade insatser: 4 % Uganda: 1 % Bangladesh: 1 % Zambia: 1 % Elfenbenskusten: 1 % Moldavien: 1 % Övrigt: 1 %

19


F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

2 0 1 4

Styrelsen för Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31

Allmänt om verksamheten Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen, härefter kallad Barnmissionen, bär på visionen om En värld där alla kan leva ett värdigt liv. Utifrån en tydlig kristen värdegrund bedrivs biståndsarbete i över tio länder på tre kontinenter. Stiftelsens juridiska namn är Skandinaviska Barnmissionen. Styrelsen har beslutat att stiftelsen skall marknadsföras och kommuniceras under det förkortade namnet Barnmissionen. Barnmissionen finns representerad via systerorganisationer i hela Norden. Sedan årsskiftet 2012 är NavPartners en del av Barnmissionen, detta under verksamhetsnamnet Devent och med särskilt fokus på samhällsutveckling och entreprenörskap. Under året beslutade Barnmissionen att inleda ett fördjupat samarbete med mångåriga partnern ABC Island,

härefter kallad ABC. Med barn, ungdom och familjer i fokus och i samverkan med lokalt etablerade partners arbetar Barnmissionen inom följande sektorer: »» Hälsa »» Utbildning »» Samhällsutveckling »» Humanitärt arbete »» Opinionsbildning »» Mission Barnmissionens värdegrund återger följande begrepp som skall genomsyra verksamheten: »» Öppenhet »» Delaktighet »» Värdighet »» Hållbarhet »» Lärande Barnmissionen har tio anställda samt ett flertal volontärer. Från huvudkon-

toret i Malmö koordineras verksamheten som är indelad i tre enheter; Insamling och kommunikation, Programavdelningen samt Ekonomi och Administration. Verksamheten finansieras till huvudsak genom insamlade privata medel från faddrar och enskilda givare i de Nordiska länderna.
 Som medlemmar i Svenska Missionsrådet (SMR) finns möjlighet att söka bidrag från Sveriges biståndsmyndighet, Sida. Vidare är Barnmissionen godkänd samarbetspartner till Radiohjälpen som också finansierar en del projekt. Under 2014 utgjorde bidraget från SMR/Sida och Radiohjälpen 16 % av de totala intäkterna. Ett betydande bidrag kommer från Second Handbutikerna Öppna Hjärtat som är en stödförening till Barnmissionen.

Resultat och ställning De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 26 776 tkr vilket är en ökning med drygt 1 300 tkr jämfört med föregående år. Bidragande orsaker till de ökade intäkterna är den extra insamling som gjordes till arbetet i konfliktens Ukraina samt ökade intäkter via webbshopen. Tillämpningen av de nya redovisningsprinciperna (K3) medför att det statistiska värdet för materiellt bistånd (gåvor in natura) inte upptas som en intäkt och kostnad i resultatredovisningen. Som orientering kan ändå nämnas att värdet för det materiella biståndet enligt Svensk Insamlingskontrolls värderingsprincip uppgår till 14 403 tkr, jämfört med 8 147 tkr för 2013. Bidraget från SMR/Sida samt Radiohjälpen uppgår till 4 376 tkr, en i princip oförändrad nivå i förhållande till föregående år. Merparten av anslaget från SMR/ Sida intäkts- och kostnadsförs direkt, medan en liten del skuldförs och 20

intäktsförs först det år berört projekt slutredovisas. Enskilda stora intäkter/gåvor har skänkts från Biltema som fortsätter att stödja verksamheten i Filippinerna. Organisationens verksamhetskostnader balanseras väl mot årets intäkter. Utbetalningar avseende den ideella verksamheten (ändamålskostnader) utgörs av totalt 20 219 tkr, en ökning med över 1 600 tkr jämfört med 2013. Insamlingskostnaderna uppgår till 2 017 tkr vilket är marginellt högre

än föregående år. Kostnaderna för information som uppgår till 927 tkr har också ökat något. Administrationskostnaderna har ökat och uppgår till 2 134 tkr jämfört med 1 838 tkr under 2013. Merparten av ökningen utgörs av kostnader för samgåendeprocessen med ABC. Årets verksamhetsresultat på 2 056 tkr efter fördelning av ändamålsbestämda medel, visar att Barnmissionen har en ekonomi i god balans.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens förvaltningsberättelse 2014

Väsentliga händelser I början av året inleddes samtal med mångåriga samarbetspartnern ABC Island om ett möjligt samgående. En arbetsgrupp med representanter från respektive organisation träffades flera gånger under året för att utreda frågan och i december beslutades att ingå ett fördjupat samarbete. Den tyngsta motivationsgrunden för samarbetet bedömdes vara att en gemensam plattform på sikt ska leda till att fler barn, ungdomar och familjer får adekvat stöd att ta sig ur fattigdom. I korthet går samarbetet ut på att Barnmissionen och ABC Island behåller sina nuvarande juridiska identiteter i Sverige och på Island, men att Barnmissionen successivt övertar det juridiska ansvaret för ABCs verksamhet i fält, detta i syfte att kvalitetssäkra och i högre grad arbeta med uppföljning och kapacitetsutveckling. ABC Island förväntas fortsatt att administrera och finansiera verksamheten i fält. I Tacloban, Filippinerna, gjordes betydande insatser efter tyfonen Hayians ödesdigra framfart. Åtta skolor och närmare 400 hus i Scandinavian Village renoverades och i vissa fall återuppbyggdes. Tillsammans med mångåriga humanitära partnern Humedica genom-

fördes medicinska insatser i början av året och nödhjälpspaket delades ut till närmare 20 000 personer. I Ukraina eskalerade konflikten med Ryssland vilket resulterade i stor nöd i landets östra delar och omfattande internflyktingströmmar. Barnmissionen gjorde en extra insamling till förmån för arbetet vilket möjliggjorde att lägergården i Dubechno kunde ta emot barn och familjer från konfliktområdena. Under året har 16 av totalt 20 sändningar med materiellt bistånd skickats till Ukraina, innehållande bland annat sjukvårdsmateriel som stöd till regionala vårdinstitutioner vars belastning ökat avseende primärt vård av skadade soldater från fronten. I Moldavien återupptogs arbetet med dagcenterverksamhet i staden Cornesti, tillsammans med ny lokal partner. De mest utsatta barnen får nu i samråd med sociala myndigheter extra stöd med läxhjälp, stödsamtal, hygien och mat. I samband med ISIS framfart i mellanöstern som medfört så mycket mänskligt lidande och ödeläggelse, känner Barnmissionen tacksamhet över att ha kunnat bidra till två insatser som konkret fick sprida ljus i krigets mörker. I ett flyktingläger på gränsen

mellan Turkiet och Syrien delades 2 500 julpaket ut till flyktingbarn och i Libanon hölls en julfest med god mat, underhållning och julklappsutdelning till 500 flyktingbarn. Genom samarbetet med The Navigators Africa som finns representerad i 28 afrikanska länder, utökades arbetet till två nya verksamhetsländer, Malawi och Nigeria. I båda fallen handlar det om avgränsade insatser med fokus entreprenörskap och samhällsutveckling. Convoy Hope, Etiopien, är en ny samarbetspartner som arbetar med jordbruksutveckling och djuruppfödning. Fokus är lågutbildade och utsatta målgrupper i mer otillgängliga områden på den etiopiska landsbygden. Konceptnamnet Devent [Development – Entrepreneurship] introducerades under året. Devent är en omstöpning av tidigare NavPartners och den gren inom Barnmissionen som fokuserar en hållbar samhällsutveckling utifrån ett lärande och entreprenöriellt förhållningssätt. Inriktningen lämpar sig utmärkt för statlig finansiering genom SMR/Sida som under året finansierat flera insatser i bland annat Kenya och Uganda.

Exempel på effekter av våra insatser Hälsa 10 borrade vattenbrunnar i Zambia har medfört att cirka 10 000 människor får tillgång till renare vatten, vilket har minskat magsjukdomarna och i viss grad dödligheten i regionen.

Samhällsutveckling Entreprenörsträning i en by i Elfenbenskusten har resulterat i 60 nya arbetstillfällen inom vävnadsindustrin, vilket innebär att hushållen har blivit självförsörjande. Getprogrammen bland landsbygdsinvånare i både Zambia och Uganda

bidrar mycket konkret till ökad livskvalitet, detta genom att geten genererar både intäkter och mat vilket möjliggör skolgång för särskilt utsatta barn samt ökad hälsa i familjen.

utsatta familjer möjlighet att genomgå grundskoleutbildning på internatskolan Home of Peace. Dessa barn hade inte haft möjlighet att gå i skola alls utan stödet från Barnmissionen.

Humanitär insats

Påverkansarbete

Återuppbyggnaden av skolor och hus i Tacloban, Filippinerna resulterade i att 5 000 barn kunde återuppta sin skolgång och att cirka 2 000 personer kunde renovera sina tyfonskadade hus.

196 elever från 26 skolor i Kenya har tränats som kamratstödjare och fått utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa i syfte att påverka andra elever att senarelägga sexual debuten bland ungdomar och därigenom minska sexuellt överförbara sjukdomar samt minska antalet tidiga graviditeter vilket är vanligt förekommande.

Utbildning I Bangladesh får 250 elever ur den kristna minoriteten och från särskilt

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

21


Barnmissionens förvaltningsberättelse 2014

Svensk Insamlingskontroll Barnmissionen har 90-konto vilket är en kvalitetssäkring och garanti för att gåvorna används på rätt sätt. 90-konto utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som årligen kontrollerar verksamheten. Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter får högst 25 % användas till insamling och administration. Barnmissionen har meriterat sig som en hjälporganisation där inkomna medel kommer till sitt rätta ändamål, detta utan höga administrativa kostnader.

Samarbetspartners »» Agape Social Concern (ASC) och Free Christian Churches of Bangladesh (FCC-B), Bangladesh »» Apostolic Church of Pentecost (A.C.O.P), Zambia »» Center for Evangelisation (CFE), Uganda »» Children’s Mission Philippines (CMP), Filippinerna »» Children’s Mission Ukraine (CMU), Ukraina »» Convoy Hope, Etiopien »» Economic Projects Transformational Facility (EPTF), Kenya »» Fonds pour les Micro-Projects (FPMP), Elfenbenskusten »» I Chose Life (ICL), Kenya »» Lumina Lumi – Comunitatea Religioasa Biserica Crestina Penticostala, Moldavien »» Prison Fellowship Romania (PFR), Rumänien »» The Navigators, Burkina Faso »» The Navigators, Kenya »» The Navigators, Kongo Brazzaville »» The Navigators, Malawi – ny partner »» The Navigators, Nigeria – ny partner »» The Navigators, Tanzania »» Humedica, Tyskland. Partner i humanitära insatser

Sparande och likviditet Sparandet i Barnmissionen skall vara förutbestämt och ändamålsenligt. För att säkerställa verksamhetens långsiktiga åtaganden tillämpar Barnmissionen en sparandepraxis som reglerar en lägsta likviditetsnivå. För att inte framkalla tveksamhet hos givare och intressenter om Barnmissionen verkligen har behov av mer resurser, tillämpas även en övre likviditetsnivå. Barnmissionens lägsta likviditetsnivå får inte underskrida verksamhetskostnaderna motsvarande sex (6) månader. Verksamhetskostnaderna baseras på upprättad budget för innevarande år. Barnmissionen strävar efter att inte överstiga ett sparat kapital motsvarande verksamhetskostnaderna för de senaste fem (5) åren.

22

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens förvaltningsberättelse 2014

Intern kontroll Barnmissionen har goda system för intern kontroll vilket bland annat innebär att: »» Verksamheten årligen granskas av auktoriserad revisor. »» Endast tre styrelsemedlemmar äger rätt att genom två i förening teckna stiftelsen. »» Ingen anställd eller annan som är knuten till dess verksamhet äger rätt att enskilt ta emot kontanta gåvor. »» Gåvor skall i första hand av givaren själv insättas på Stiftelsens plus- eller bankgiro. »» Alla ekonomiska förehavanden i den löpande verksamheten skall attesteras av två personer i förening.

Finansiella instrument Barnmissionen placerar normalt inga pengar i fonder eller andra riskbetonade värdepapper om dessa riskerar att minska i värde. I fastställd finanspolicy framgår att Barnmissionen inte äger rätt att spekulera på börsen genom att införskaffa aktier, obligationer eller andra värdepapper. Om Barnmissionen emottagit gåva i form av aktier, fondandelar eller andra värdepapper åligger det styrelsen att fatta beslut om förvaltning samt avyttring av dessa medel. Utifrån etiska aspekter åligger det styrelsen att verifiera att emottagna aktier, fondandelar eller andra värdepapper inte är placerade i verksamheter som strider mot Barnmissionen värderingar eller på annat sätt kan skada Barnmissionen verksamhet. Om så bedöms vara fallet bör styrelsen överväga att inte ta emot gåvan alternativt avyttra aktierna omedelbart.

Gåvohantering Barnmissionen placerar normalt inga pengar i fonder eller andra riskbetonade värdepapper om dessa riskerar att minska i värde. I fastställd finanspolicy framgår att Barnmissionen inte äger rätt att spekulera på börsen genom att införskaffa aktier, obligationer eller andra värdepapper. Om Barnmissionen emottagit gåva i form av aktier, fondandelar eller andra värdepapper åligger det styrelsen att fatta beslut om förvaltning samt avyttring av dessa medel. Utifrån etiska aspekter åligger det styrelsen att verifiera att emottagna aktier, fondandelar eller andra värdepapper inte är placerade i verksamheter som strider mot Barnmissionen värderingar eller på annat sätt kan skada Barnmissionen verksamhet. Om så bedöms vara fallet bör styrelsen överväga att inte ta emot gåvan alternativt avyttra aktierna omedelbart. Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

23


Barnmissionens förvaltningsberättelse 2014

Ledning  Styrelsen har under året haft åtta (8) styrelsemöten samt fattat ytterligare beslut Per Capsulam, vilket finns noterat i två protokoll. Styrelsen har under 2014 bestått av följande personer: Nils-Erik Claesson

Värnamo – Ordförande Pastor, mångårig erfarenhet från verksamhetsledande befattningar samt som ledamot av Pingstförsamlingarnas utvecklingssamarbete.

Lena Boberg

Anders Ljung

Skurup – ledamot Enhetschef för VA SYDs entreprenadenhet. Arbetar bland annat med marknadsfrågor, ledningsfrågor, verksamhetsplanering och entrepenadjuridik. Erfarenhet från projektledaruppdrag.

Maud Andersson

Tumba – Vice ordförande handläggare på PMU. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar på PMU Interlife, bland annat åtta år som Direktor. 25 år som missionär i Kenya med tonvikt på administration och projektledning. Bo Wallenberg

Löddeköpinge – ledamot Missionschef sedan 1996 Involverad i Barnmissionen sedan stiftelsen grundades, från volontär till anställd. Mångårig erfarenhet inom fundraising, evangelisation, biståndsarbete samt som visionär.

24

Ragnar Smittberg

Eskilstuna – ledamot tom 2015-02-17, Företagsledare. Varit nationell ordförande i KFUK-KFUM. Tidigare koncernsäkerhetschef för stort företag. Gjort ett flertal utredningar åt Forum Syd. Driver idag två egna bolag inom säkerhetsbranschen resp. mediebranschen. Suttit med i Navigatörernas resp. NavPartners styrelse. Eva Kerschner

Malmö – ledamot tom 2014-12-11, Ekonom med mångårig erfarenhet inom redovisning och analys samt som controller i små och medelstora företag.

Stockholm – ledamot Konsult med erfarenheter i lärande, organisationsutveckling och projektplanering i idéburna organisationer. Har arbetat med folkbildning i Sverige och i Sydafrika. Har tidigare arbetat på Svenska missionsrådet. Arbetar nu som konsult med inriktning på lärande och utveckling. Christina Backman

Göteborg – ledamot Konsult/styrelseproffs Jurist med mångårig erfarenhet från bankvärlden. Har under tio år arbetat med stiftelsefrågor.

Revisorer Anna Andersson

Auktoriserad revisor, KPMG

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734
Barnmissionens förvaltningsberättelse 2014

Avslut och framtid Vi ser tillbaka på ett år som globalt har präglats av eskalerande konflikter runt om i världen. Det är en oroande utveckling och det stärker vår övertygelse om att de insatser Barnmissionen redan gör för utsatta barn, familjer och unga vuxna, måste fortsätta att utvecklas så att vi når ännu fler. Vi ber att Kristi ljus ska trycka tillbaka och övervinna mörkret, och att Barnmissionen fortsatt får vara Guds förlängda arm till dem som behöver Hans frid och hopp allra mest. För Barnmissionen har 2014 präglats av en tid i förändring och expansion. Dialogen med ABC som resulterade i beslut om ett fördjupat samarbete, lägger grunden för en ny tid i Barnmissionens historia. Att växa måste få vara en drivkraft i syfte att bistå fler utsatta människor till ett värdigare liv. Barnmissionens vision lyder precis så: En värld där alla kan leva ett värdigt liv. Med sikte på visionen måste vi dock vara uppmärksamma på och medvetet arbeta för att hålla jämna steg med expansionen; ett större antal verksamhetsländer och ökad omsättning ställer högre krav på organisationens kapacitet. Genom konceptgrenen Devent stärker Barnmissionen sin position inom sektorn entreprenörskap och samhällsutveckling på kristen grund. Vi ser ett växande intresse och engagemang för den här typen av arbete, både nationellt och internationellt. Devent arbetar utifrån begreppen lärande och hållbarhet, där den yttersta målsättningen är att se människor och samhällen förändras och utvecklas till att bli självförsörjande, detta med hänsyn till såväl psykosociala som andliga och miljömässiga faktorer. Vi menar och tror att Barnmissionen tillsammans med ABC och med Devent som en hörnsten kan utgöra en viktig resurs genom utsatta människors livscykel, från att tillgodose de grundläggande behoven hos små barn till att utbilda, träna och därmed förbereda unga människor för ett själv-

ständigt, rättighetsutkrävande och ansvarstagande liv. Under 2015 kommer ABCs samarbetspartners i fält successivt införlivas i Barnmissionens verksamhet. Året kommer att präglas av konsolidering, att överbrygga kulturskillnader och att hantera våra roller i en växande organisation. I takt med att vi växer ser vi också ett tydligt behov av att arbeta mer strategiskt tillsammans med våra partners. Målsättningen måste vara att i samverkan arbeta för en samhällsutveckling som skapar möjligheter för ökad livskvalitet och ett värdigt liv. I det globala arbetet ser vi fortsatt hur nya initiativ tar form i våra verksamhetsländer. En tydlig framåtrörelse ser vi framförallt i Afrika och här återfinns troligen våra största utmaningar för framtiden i form av snabbt växande arbeten på en kontinent med tilltagande ekonomier och infrastrukturell utveckling, men där de demokratiska strukturerna i många länder fortfarande är svag. Korruption är alltid en närvarande faktor i de miljöer där vi arbetar. Barnmissionen verkar för transparens och ansvarsutkrävande i alla insatser samt arbetar vidare med konceptet No Corruption Generation som handlar om

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

att fostra en ny generation som säger nej till korruption. Korruption växer fram i kontexter där mänskliga rättigheter värderas lågt. Därför arbetar vi också med att stärka våra partners så att de har kännedom om och kan tala för sina rättigheter. Avseende det fördjupade samarbetet med ABC är vi medvetna om de kulturella och strukturella utmaningar som föreligger. För att hantera expansionen ser vi ett behov av ökad kapacitet och kompetens. Vi upplever ett ökat stöd för Barnmissionens viktiga arbete och det är ett kvitto på att organisationen behövs och att våra understödjare uppskattar vår profil och inriktning. I takt med att konkurrensen på insamlingsmarknaden ökar är det dock viktigt att Barnmissionen är fortsatt tydlig med sin identitet och särprägel i insamlingsoch kommunikationsarbetet. Styrelsen vill rikta sitt varmaste tack till faddrar och givare, kyrkor och församlingar, företag och bidragsgivande organisationer. Det är vi som tillsammans utgör Barnmissionen och tillsammans är vi med och bidrar till visionen om en värld där alla kan leva ett värdigt liv!

25


Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 4

Resultaträkning Not

2014

2013

22 253 863 4 521 709 26 775 572

21 207 637 4 189 553 25 397 190

2 017 349 20 139 311 926 755 2 134 000 79 755 67 129 25 364 299

1 909 955 18 512 589 854 901 1 837 571 77 720 104 685 23 297 421

1 411 273

2 099 769

42 619 –1 657 40 962

61 070 -4 190 56 880

Resultat efter finansiella poster Årets resultat

1 452 235 1 452 235

2 156 649 2 156 649

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålbestämda medel från tidigare år Ändamålsbestämning av medel Kvarstående belopp för året/ balanserat kapital

1 452 235 2 349 727 –1 745 798 2 056 164

2 156 649 333 514 -2 113 791 376 372

ORGANISATIONENS VERKSAMHETSINTÄKTER Gåvor Bidrag Summa verksamhetsintäkter

ORGANISATIONENS VERKSAMHETSKOSTNADER Insamlingskostnader Ändamålskostnader Informationskostnader Administrationskostnader Övriga kostnader (evangelisation) Avskrivningar Summa verksamhetskostnader

VERKSAMHETSRESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar

26

1 2,3,4 5 6

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens årsberättelse 2014

Balansräkning Not

2014-12-31

2014-12-31

7

201 375

268 500

7

0 201 375

0 268 500

47 508 1 507 728 1 555 236

40 088 1 366 251 1 406 339

4 903 967

5 196 772

4 566 005

3 467 519

Summa omsättningstillgångar

11 025 208

10 070 630

Summa tillgångar

11 226 583

10 339 130

311 000 2 906 446 3 860 775 2 056 164 9 134 385

311 000 3 510 375 3 484 404 376 372 7 682 151

1 250 417 50 337 242 844 548 600 2 092 198

1 381 263 63 727 599 860 612 129 2 656 979

11 226 583

10 339 130

Inga Inga

Inga Inga

Tillgångar IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Övriga immateriella anläggningstillgångar

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar

8

Kassa och bank

Eget kapital och skulder EGET KAPITAL Stiftelsekapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets förändring balanserat kapital Summa eget kapital

9 10

KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörskulder Övriga skulder Skuld erhållna ej nyttjade bidrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

11

27


Barnmissionens årsberättelse 2014

Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Bytet av redovisningsprincip har inneburit att jämförelseåret 2013 räknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna. Resultaträkningens uppställningsform avviker från uppställningsformen i Årsredovisninglagen. Motivet till avvikelser utgörs av stiftelsens särskilda inriktning och mottagarens informationsbehov. Följande redovisnings- och värderingsprinciper har ändrats vid övergången till K3: Erhållna naturagåvor som skänks vidare redovisas inte i resultaträkningen. En upplysning om storleken av dessa naturagåvor specificeras istället i not 1. Erhållna gåvor redovisas nu vid gåvotillfället och särvisas därefter som ändamålsbestämt medel i eget kapital.

återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det ingen bidrag är det en gåva.

Gåvor Gåvor redovisa som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som stiftelsen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt, se not 1.

Bidrag Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag från SIDA (SMR) och Radiohjälpen intäktsförs löpande i de fall då det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. I övriga fall intäktsförs bidrag från SIDA (SMR) och Radiohjälpen i samband med att projekten avslutats och slutredovisats.

Versamhetskostnader

Resultaträkningen Verksamhetsintäkter Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen del redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att

28

Verksamhetskostnader delas in i ändamåls, insamlings- administrations- och informationskostnader. Avskrivningar redovisas separat.

Ersättningar till anställda Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Balansräkningen

Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar, 5 år Inventarier, verktyg och installationer, 5 år

Finansiella tillgångar Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Aktier och värdepapper som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett beräknat marknadsvärde, börskursen, vid gåvotillfället. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Ändamålsbestämda medel I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens årsberättelse 2014

Upplysningar till enskilda poster Not 1

Gåvor och bidrag 2014

2013

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor

14 734 138

15 252 372

Gåvor från övriga organisationer och företag

7 519 725

5 955 265

22 253 863

21 207 637

2014

2013

4 376 342

4 189 553

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Av gåvorna har 6 730 540 kr (8 974 tkr) insamlats via 90-konton.

Bidrag från SIDA / SMR och Radiohjälpen Övriga bidrag

145 367 4 521 709

4 189 553

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller t.ex. kläder som skänkts vidare och ideellt arbete. För att ändå ge en förenklad bild av dessa gåvor har följande schabloner använts vid beräkningen: Kläder som skänkts vidare: 25 kr/kg Materiella gåvor från Svenska Försvarsmakten enligt från gåvogivaren erhållen beräkningsgrund. Insamlade medel (uppskattat belopp – ej redovisat i resultaträkningen) Gåvor som skänkts vidare

2014

2013

14 402 918

8 147 304

Utöver det som specificeras i tabellen har också gåvor erhållits i form av ideellt arbete samt tjänster mm.

Not 2

Revisionsarvoden

Revision KPMG Övriga uppdrag revision Andra uppdrag / konsultationer

Not 3

2014

2013

200 000

162 500

7 500

7 500

10 000

-

217 500

170 000

Medelantalet anställda 2014 Män 5

2014 Kvinnor 3

2013 Män 5

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

2013 Kvinnor 3

29


Barnmissionens årsberättelse 2014

Not 4

Personalkostnader och arvoden till styrelse 2014

2013

2 285 046

1 952 380

Till missionschef

429 618

412 146

Till missionledare Filippinerna

326 069

323 310

3 040 733

2 687 836

Sociala kostnader

885 835

784 236

Pensionskostnader exkl löneskatt

233 087

216 088

Löner

Av pensionskostnaderna exkl löneskatt avser 47 153 kr (44 191 kr) missionschefen, Sverige. Stiftelsens styrelse i övrigt 0 kr i pensionskostnader. Ersättning till enskilda styrelseledamöter har utgått med 135 439 kr i enlighet med antagna riktlinjer för avgränsade uppdrag.

Not 5

Ändamålskostnader Posten omfattar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens syfte och omfattar följande delposter: 2014 12 085 510

2013 12 205 191

Kostnader i samband med slutförande av projekt med bistånd från SMR, Radiohjälpen

4 076 782

3 946 966

Indirekta personalkostnader och sociala avgifter

2 228 163

1 868 404

Indirekta kostnader i form av transport- och resekostnader och övriga indirekta kostnader

1 748 856

492 028

20 139 311

18 512 589

2014 991 675

2013 600 635

1 142 325

1 236 936

2 134 000

1 837 571

Direkta kostnader/utbetalningar

Not 6

Administrationskostnader Kostnader för administration omfattar följande delposter: Personalkostnader och sociala avgifter Övriga kostnader i form av hyror, revisionsarvoden, kostnader för styrelsemöten, kommunikation resekostnader mm

30

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens årsberättelse 2014

Not 7

Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning

14-12-31

13-12-31

335 625

173 655

-

161 970

335 625

335 625

-67 125

-

-67 125

-67 125

-134 250

-67 125

201 375

268 500

14-12-31

13-12-31

Ingående anskaffningsvärde

273 712

273 712

Försäljningar och utrangeringar

-30 000

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

243 712

273 712

Ingående ackumulerade avskrivningar

-273 712

-236 152

30 000

-

-

-37 560

-243 712

-273 712

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde

Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

Försäljning och utrangering Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde

Not 8

Kortfristiga placeringar Placeringar (bokfört värde)

14-12-31

13-12-31

Aktieansvar Sverige

161 363

161 363

Aktieansvar Europa

72

72

Swedbank Robur

310 335

310 335

Nordea Räntefond

14 615

14 615

SEB Placeringskonto IRA

43 788

53 038

SEB Placeringskonto Sjuka barn

448 774

463 467

SEB Placeringskonto Andersson

137 840

287 841

SEB Placeringskonto Katastrof

451 458

570 320

1 000 833

1 000 833

421 956

421 956

1 507 794

1 507 794

SEB Placeringskonto Eva Kononova SEB Placeringskonto Katastrof Filippinerna SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond

Marknadsvärde

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

405 148

405 148

4 903 976

5 196 782

5 346 335

5 562 214

31


Barnmissionens årsberättelse 2014

Not 9

Eget kapital

Stiftelsekapital

Ändamålsbestämda medel

Balanserat kapital

Totalt eget kapital

311 000

6 856 132

3 903 556

11 070 688

-3 345 757

-42 780

-3 388 537

3 510 375

3 860 776

7 682 151

-2 349 727

2 349 727

0

1 745 798

-1 745 798

0

1 452 235

1 452 235

2 906 446

5 916 940

9 134 386

-3 345 757

-42 780

13-12-31

Utnyttjat

Ändamåls­ bestämning

362 950

-14 693

Ingående balans Förändring pga byte av redovisningsprincip * Justerad ingående balans

311 000

Utnyttjande Ändamålsbestämt av givaren Årets resultat Utgående balans

311 000

*Består av följande poster Justering till följd av att natura­gåvor ej redovisas i resultaträkningen

Not 10

Ändmålsbestämda medel

Sjuka barn Iras operation

47 906

-4 118

43 788

554 625

-217 125

337 500

24 803

24 803

Webbshop

1 347 814

-1 347 814

Filippinerna

1 172 277

-765 977

3 510 375

-2 349 727

1 745 798

1 745 798 406 300

1 745 798

2 906 446

Skuld, erhållna ej nyttjade bidrag Bidrag från Svenska Missionsrådet Capasity assessment of organisations and leadership, Filippinerna ULE 2 – Unite, Learn and Earn, Filippinerna Learning Journey West Africa

Övriga bidrag Water intervention Zambia (Radiohjälpen) Maternal and Child Health Care Filippinerna

Totalt 32

348 257

A M Andersson Övriga öronmärkta gåvor

Not 11

14-12-31

2014 0

2013 17 408

75 000

30 000

151 445 226 445

47 408

2014 16 399

2013 359 182

0

193 270

16 399

552 452

242 844

599 860

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens årsberättelse 2014

Malmö den 21 maj 2015

Nils-Erik Claesson Ordförande

Maud Andersson Vice ordförande

Bo Wallenberg

Christina Backman

Anders Ljung

Lena Boberg

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 maj 2015

Anna Andersson Auktoriserad revisor

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

33


Barnmissionens 책rsber채ttelse 2014

34

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Tack!

för att ni gjort Barnmissionen arbete möjligt genom ert engagemang och era gåvor.

Tillsammans räddar vi liv!

PS. Du vet väl att vi finns på Youtube www.youtube.com/user/barnmissionen och Facebook www.facebook.com/barnmissionen

10591 tidning (årsredovisning) nr 2 2015 webb  
10591 tidning (årsredovisning) nr 2 2015 webb  
Advertisement