Barn i Byen 68 - Bergen

Page 27

Henriette C. Ertsås er biolog og turnerer rundt på skoler og Bydelslørdager med forestillinger om vaksinasjoner, virusets liv og leven og en grådig og egoistisk kreftcelle. For Henriette handler det om å iscenesette det som foregår inni kroppen, nærmere bestemt inni cellene. – Jeg lar barna få bekjentskap med den virkelig bitte lille biologien, som knapt er synlig i mikroskop. Jeg er molekylærbiolog på Institutt for biomedisin og forsker på kreft. Jeg har skrevet hovedfag om HIV-behandling og er glødende begeistret for smarte virus.

Bursdag Bursdag Bursdag på VilVite på VilVite på VilVite Nå kan barna feire bursdag

Nå kan barna feire bursdag Nå bursdag bådekan påbarna VilVitefeire (Marineholmen) og både på VilVite (Marineholmen) både på VilVite og og på VilVite Sotra(Marineholmen) (Sartor Storsenter). på VilVite Sotra (Sartor Stor senter). på VilVite Sotra (Sartor Storsenter). vilvite.no/bursdag vilvite.no/bursdag vilvite.no/bursdag vilvitesotra.no/bursdag vilvitesotra.no/bursdag vilvitesotra.no/bursdag

JEG LAR BARNA FÅ BEKJENTSKAP MED DEN VIRKELIG BITTE LILLE BIOLOGIEN, SOM KNAPT ER SYNLIG I MIKROSKOP Henriette har gått på teaterskole i New York, og ved siden av forskningen har hun hele tiden skrevet historier, laget kulisser og spilt på ulike scener. Metoden hun bruker er dramaforløp – det må være en konflikt, et underliggende drama, hvor hun tillegger de biologiske elementene menneskelige egenskaper. Hun trenger ingen smell, røyk og effekter. Det er drama nok i de biologiske prosessene. – Jeg liker det spontane. Forestillingene har et manus i bunn, men jeg bruker alltid publikum som medspillere som gjør at replikkene blir litt til underveis.

Foto: Thor Brødreskift

Foto: Thor Brødreskift Foto: Thor Brødreskift

JEG ER GLØDENDE BEGEISTRET FOR SMARTE VIRUS Selv om Henriette er opptatt av at det skal være lettfattelig, ønsker hun å skape en motvekt mot det hun kaller «tullevitenskap», alt som er populistisk fortolket gjennom mediene. Målet er at barn og voksne skal få noe ut av forestillingene hennes. – Som den gangen jeg satt siden av en mamma på et kurs og hun utbrøt: Nå husker jeg hvor jeg har deg fra! Etter at vi var på din forestilling, har min datter vært veldig ivrig på hvor viktig det er med vaksinasjon. Hun gir publikum fortellinger med faglig kunnskap og små knagger. – Når barna senere på skolen skal lære om disse temaene, så husker de kanskje noe fra min forestilling. Da blir det lettere for dem å huske også det faglige, forteller Henriette, som brenner for å øke kunnskapsnivået til mannen i gaten.

Norgespremiere 24. juni loops.no

Henriette C. Ertsås har reist rundt på skoler gjennom den Kulturelle Skolesekken, og gitt forestillinger i bydelene på Barnelørdag og Forskningsdagene. Nå har hun fått økonomisk støtte fra CCBIO (Senter for Kreftbiomarkører, UIB) til å holde forestillinger på bestilling på skoler, kulturhus m.m. Bestilling: henriette.ertsas@uib.no

Åpne forestillinger i 2016: 28.5: Barnelørdag på Ulriken Bydelssenter kl. 14. Kr. 50/Familiebill. 150,10.9: Alumnusdagene 2016 på UIB. 1.10: Barnelørdag på Kultursalen Vannkanten kl 14. Kr 50. Familiebill. 150,-

Henriette i rollen som Fråtse-Frida. © CCBIO/UiB

BURSDAGSBOWLING En opplevelse for barn i alle aldre Se våre pakkeløsninger på bowling1vestkanten.no eller ring oss på tlf: 55 50 77 80. Vi gir deg en bursdagsfeiring du ikke glemmer!

BARN I BYEN – BERGEN / NR 68 / MAI–AUGUST 2016

27