Page 1

AKTIVITETS KORTET FOR BARN OG UNGE HØSTEN 2019 BERGEN

ACTIVITY CARD FOR CHILDREN AND YOUTH (0–17) • AUTUMN 2019 • BERGEN


Gratulerer med ditt nye Aktivitetskort for høsten 2019!

Congratulations with your new Activity Card for autumn 2019!

Vi ønsker at du gjennom kortet skal skape minner som du har med deg resten av livet! Aktivitetskortet gir barn og unge gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen, sammen med en venn eller et familiemedlem. I denne brosjyren kan du lese mer om alt det gøye du kan være med på. Vil du overnatte i snøhule? Eller drømme deg bort i en magisk eventyrverden på DNS? Eller har du alltid hatt lyst til å gå på sirkusskole? Vi håper du får mye glede av kortet og mange gode opplevelser!

Our aim is that the card will enable you to create memories that you will remember for the rest of your life. The Activity Card gives children and youths free entrance to many activities and ­experiences in Bergen with a friend or family member. In this brochure, you can read more about all the fun things you can do. Would you like to stay overnight in a snow cave? Daydream in a magical world of fairytales at the National Theatre Scene (DNS) or have you always wanted to go to a circus school? We hope the card brings you a lot of pleasure and many good experiences!

Med Aktivitetskortet kan du oppleve byen på en ny måte! Bruk av kortet/ regler: Kortet er personlig, og det er bare du som kan bruke det. Kortet varer fra 1. september til 31. desember 2019. Kortet gir mulighet til å ta med en venn eller en voksen, kortet gir 2 gratis billetter per gang. Aktiviteter med særlige betingelser: - På AdO arena kan du ha inntil fire besøk i kortperioden. - På Bergen Kino kan du gå en gang per måned, og du kan ha inntil fire besøk totalt i kortperioden. - Noen av tilbudene har et begrenset antall billetter Informasjon: På Barn i Byens nettsider kan du lese mer om alle aktivitetene og på facebook får du oppdateringer og du kan stille spørsmål om du lurer på noe.

The Activity Card allows you to experience the city in a new way! Using the card/rules: The card is personal, therefore only you can use it. The card is valid from 1st September to 31st December 2019. The card entitles you to two free tickets each time you use it, and you can bring a friend or an adult. Activities with special conditions: - You can visit AdO arena up to four times during the card’s validity period. - You can visit Bergen Kino (cinema) once per month and up to four visits during the card’s validity period. - There may only be a limited number of tickets for some events/services and therefore tickets may not be available.

www.barnibyen.no/aktivitetskortet www.facebook.com/Aktivitetskortet

Information: You can read more about all the activities on the web site, and keep updated and ask questions on Facebook: www.barnibyen.no/aktivitetskortet www.facebook.com/Aktivitetskortet

Med vennlig hilsen Bergen kommune

Best regards, the Municipality of Bergen


FOR BARN OG UNGE (0–17 ÅR) I BERGEN – HØSTEN 2019

BARNAS KULTUR

HUS

BERGENS SJØFARTSMUSEUM

MUSIKKSELSKAPET HARMONIEN

3


AdO arena Bergens flotte svømmearena har mye spennende å by på!

Bergen’s swimming arena is fantastic and offers lots of excitement!

Stupebassenget har høyder helt opp til 10, mens i hovedbassenget kan du svømme i gode og lange 50-metersbaner. I helger og ferier legges det ut badeleker i bassenget. Stupebassenget er fem meter dypt og hovedbassenget er tre meter dypt, så her må du være svømmedyktig for å ferdes.

The diving pool with diving boards up to 10, and in the main pool you can swim in wonderful 50-metre lanes. A large iceberg is put out in the pool during weekends and holidays. The diving pool is five metres deep and the main pool three; therefore you must be a competent swimmer in order to enter these pools.

Du kan også prøve våre to sklier, barnebassenget og opplæringsbasseng. For at alle skal få mulighet til å bade, kan du være maks. to timer i svømmehallen.

You can also try our two slides, the children’s pool and the pool for swimming lessons. You are allowed a maximum of two hours of swimming at the Ado arena. This is to ensure that everybody gets the opportunity to swim.

Sikkerhet: Kortinnehavere under 12 år, eller som ikke er svømme­ dyktige, må ha med seg en svømmedyktig voksen. Slik går du frem: Aktivitetskortet gir inntil fire besøk i AdO arena, 2 gratisbilletter pr. besøk. Vis frem ditt aktivitetskort i resepsjonen, og du får en eller to gratisbilletter. Åpningstider: Mandag–fredag: 6.15–21. Helger, helligdager og ferier: 10–18.

Safety: Cardholders under the age of 12 or non-swimmers must be accompanied by an adult swimmer. What to do: The Activity Card allows four visits, 2 free tickets pr. visit. Show your Activity Card at the reception and receive one or two free tickets. Opening hours: Monday–Friday: 06.15–21. Weekends/holidays: 10–18.

Her finner dere oss / Where to find us: AdO Arena – Lungegårdskaien 40 T: 53 03 62 22 – Epost: ado@adoarena.no www.adoarena.no

5


Deltakere pĂĽ Loud! Jentenes Bandleir 2018. Foto: Embla Karidotter.


AKKS Bergen Er du interessert i musikk? Har du lyst til å lære å spille et instrument, spille i band, eller kanskje prøve deg som DJ eller musikkprodusent?

Are you interested in music? Would you like to learn how to play an instrument, join a band, or perhaps learn DJing or music production?

AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som holder til på USF Verftet i Bergen sentrum. Våre tilbud er for både nybegynnere og viderekomne, og hos oss er det fokus på mestring og spilleglede sammen med andre. Kursene våre er åpne for alle over 13 år og undervisningen foregår i grupper på tre til fem deltakere. Vi tilbyr instrument- og vokalkurs, bandkurs, DJ-kurs og kurs innen elektronisk musikk og musikkproduksjon med profesjonelle instruktører fra musikklivet i Bergen.

AKKS Bergen is an idealistic music organization located at USF Verftet in Bergen City Centre. We provide courses at both beginner and advanced level, and you’ll meet ­others who share similar interests. Our courses take place in groups of three to five participants, and are open to everyone 14 years and older. We offer both instrument courses and vocal courses, and we also have courses in DJing, electronic music and music production - all lead by professional instructors from the Bergen music scene.

Vi arrangerer også Loud! Jentenes bandleir, som er et høstferietilbud for jenter og transpersoner mellom 11–16 år. I løpet av denne uken møter du andre musikkinteresserte, du får prøve å spille mange instrumenter, spille i band og lage egne låter. Det hele avsluttes med konsert for venner og familie!

We also organize “Loud!” - a band camp for girls and transgender people between the age of 11–16 in the autumn break. During this week you will meet people with similar interests, you’ll get to try different instruments, play in a band and write your own songs. The week ends with a concert for friends and family!

Slik går du frem: Gå inn på www.akks.no/bergen/kurs for informasjon og påmelding, eller ta k ­ ontakt med oss per e-post bergen@akks.no eller tlf. 55 55 75 55.

What to do: Go to www.akks.no/bergen/kurs for information and registration forms or contact us through email bergen@akks.no or phone 55 55 75 55.

Her finner dere oss / Where to find us: AKKS Bergen – Georgernes Verft 12 – 5011 Bergen T: 55 55 75 55 (kl 10–16.30) – E: bergen@akks.no www.akks.no/bergen

7


Akvariet i Bergen Bergen Aquarium

Akvariet i Bergen har gitt bergensere og gjester et fantastisk møte med dyrelivet på dypet og landjorda siden 1960. På Akvariet kan både barn og voksne se, føle, lese og følge både dyr og dyrepasserne på kloss hold. Du kan se på treninger og fôringer av dyrene og fiskene. Vi har noe på programmet hver time, i tillegg kan du se film i kinosalen. Det er mulighet for å kjøpe forfriskninger i mattorget. Det fine er at du kan være både inne og ute på Akvariet. Flott lekeplass på taket. Vi har åpent 361 dager i året! Vi anbefaler at du sjekker vårt program før du kommer, da går du ikke glipp av noe! Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for deg + 1 gjest. NB! Barn under 10 år må ha følge med voksne. Vis Aktivitetskortet når du kommer på besøk til Akvariet i Bergen, du vil da komme gratis inn. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet. Aktivitetskortet gjelder også på Halloween på Akvariet, lørdag 2. november 2019. Åpningstider: 1. september–30. april: Alle dager 10–18. (Stengt julaften, 1. juledag og Nyttårsaften)

Since 1960, Bergen Aquarium has given the people of Bergen and its guests fantastic experiences when visiting animals from the deep and on land. The aquarium offers both children and adults the opportunity to watch, feel, read about and follow what the animals and animal keepers are doing at close range. You can watch the animals and fish being trained and fed. We have hourly activities, and if you want to watch a film, you can visit our cinema. Refreshments can be purchased in the food hall. The great thing about the Aquarium is that that you can either be outdoors or indoors, and we have a fun play park on the roof. We are open 361 days of the year! We recommend checking our programme before your visit to avoid missing anything! Procedure: With the Activity Card entrance is free for you and one guest. NB! Children under the age of ten must be accompanied by an adult. Show the Activity Card when you visit Bergen Aquarium and you won’t have to pay to get in. Please note that tickets connected to the Activity Card may not always be available. The Activity Card can be used for Halloween at the Aquarium on Saturday, 2nd November 2019. Opening hours: 1st September – 30th April: Each day from 10 am to 6pm (closed on Christmas Eve, Christmas Day and New Year’s Day).

Her finner dere oss / Where to find us: Akvariet i Bergen – Nordnesbakken 4 T: 55 55 71 71 www.akvariet.no

9


Foto: Jonas Duus/Lys Levende Adele. Bastian Danielsen (collage). Krabatene. Fnugg Teater.


Barnas kulturhus Children’s Culture Centre

Rom for kreativitet. Rom for kunnskap. Rom for ­utforskning. Rom for refleksjon. Rom for endring.

Room for creativity. Room for knowledge. Room for ­exploration. Room for reflection. Room for change.

Vi inviterer barn inn i rom der gode kunstmøter kan skje, og der barn kan uttrykke seg estetisk og kunstnerisk.

Children are invited into rooms where they encounter enriching art and learn to e ­ xpress themselves both aesthetically and artistically.

Lørdager kl. 13–16 tilbys barnefamilier med barn i alderen 0–12 år et bredt kunst- og kulturprogram innen musikk, teater, dans, film og visuell kunst.

Every Saturday from 1 pm to 4 pm families with children aged 0–12 years are offered a broad art and culture program covering music, theatre, dance, film and visual art.

Lørdagene starter med en forestilling kl. 13, etterfulgt av tre ulike verksteder fra kl. 13.45. Verkstedene ledes av kunstnere eller kunstformidlere.

The Saturday program starts with a show at 1 pm followed by various workshops at 1.45 pm. The workshops are led by professional curators and artists.

Få også med dere de årlige festivalene i regi av Barnas kulturhus; Litteraturfest BARN; «Alfa & Omega», Musikkfest BARN; «LYDig», Barnas Kulturhelg, BarneBIFF, Scenekunstfest BARN; «Scuba» og Kulturminnefestivalen; «Ruiner hull og ­andre hemmeligheter».

Bergen Kulturhus also arrange annual festivals such as the literature festival BARN; «Alfa & Omega, Musikkfest BARN; «LYDig», Barnas Kulturhelg, BarneBIFF, Scenekunstfest BARN; «Scuba» and the ­Cultural heritage festival; «Ruiner hull og andre hemmeligheter».

Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet ditt til verten i resepsjonen, så får du gratis adgang for 2 personer.

What to do: Show the Activity Card to the attendant at the reception, in order to receive free ­admission for two people.

Her finner dere oss / Where to find us: Barnas kulturhus – Kalmargaten 6 T: 53 03 82 30 – E: barnaskulturhus@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

11


Nagila - de dansende kuene Foto: Marianne Adonaba

PopLab

«Snill», Open Window Theatre.

Her spilles forestillingene: Venues where the performances will be held: • Arna Industrihus, Ytre Arna. • Barnas Kulturhus, Sentrum. • Fana Kulturhus, Fana. • Gnisten, Laksevåg. • Kultursalen at Vannkanten, Loddefjord. • Magneten Kunstkollektiv, Fyllingsdalen. • Ny-Krohnborg Kultursenter, Løvstakksiden. • Ulriken Bydelssenter, Landås. • Ytrebygda Kultursenter, Ytrebygda. • Ådnahall Kulturverksted, Indre Arna. • Åsane Kultursenter, Åsane.

Barnelørdag: »Jubelblues».


Barnelørdag og PopLAB Children’s Saturdays and PopLAB

Barnelørdag i ditt nærmiljø: Barnelørdag er Bergen kommune sitt teater- og konserttilbud for barn og familier. Vi ønsker å vekke barns interesse og lidenskap for kunst og kultur ved å tilby dem kvalitetsopplevelser. Følg oss på Facebook (Barnelørdag i bydelene) og god fornøyelse!

Children’s Saturday in your vicinity: On Saturdays, the municiplaty of Bergen arranges theater shows and concerts for children and families. By offering quality experiences within performance arts, we aim at awakening children’s interest for culture. Follow us on Facebook (Barnelørdag i bydelene) and enjoy the show!

Slik går du frem: Aktivitetskortet gjelder som inngang for ett barn og én voksen per kort. Vi anbefaler å forhåndsbestille billetter på nett: barnelørdag.ticketco.no, kryss av for Aktivitetskortet. Om det ikke er usolgt, kan du også få billetter i døren en halv time før forestilling begynner. Det er lurt å være ute i god tid.

What to do: We recommend you to book online tickets in advance at barnelordag.ticketco.no. You can book two tickets per card (one child and one adult) by ticking off ‘Aktivitetskortet’. If not sold out, you can also get tickets at the entrance half an hour before the start of the show. It is wise to arrive early.

PopLAB: Utvalgte lørdager inviterer vi deg til å utvikle din kunstner­ iske sjel. PopLAB er kreative pop-up arrangementer som er åpen for alle; der vil du lære å tegne, male, klippe, og lime på forskjellige materialer. PopLAB settes opp i Oasen Storsenter, Vestkanten Storsenter og Åsane Kultursenter. For mer informasjon om steder, datoer og aktiviteter, følg oss på Facebook (PopLab i Bergen).

PopLAB: Each month, we invite you to explore your artistic soul. ­PopLAB is pop-up events that are open for all and where you will learn how to draw, paint, cut and glue on different materials. The PopLAB venues are Oasen Storsenter, Vestkanten Storsenter and Åsane Kultursenter. For further information on locations, dates and activites follow us on Facebook (PopLab i Bergen).

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.) T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

13


Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Philharmonic Orchestra

Har du lyst til å oppleve levende klassisk musikk i Grieghallen?

Would you like to experience live classical music in Grieghallen?

Med Aktivitetskortet kan du gå på konserter spesielt beregnet på familier, eller på vanlige konserter med orkesteret. Bergen Filharmoniske Orkester er med sine hundre profesjonelle musikere, et orkester i europeisk toppklasse.

With the Activity Card you can attend both family concerts and the orchestra’s ordinary concerts. Bergen Philharmonic Orchestra is a world class orchestra and among the oldest in the world, dating back to 1765.

Familiekonserter høsten 2019: - Åpen dag: Lørdag 9. november - Musikalske Julekort: Lørdag 14. desember

Familiy concerts autumn 2019: - Open house: Saturday 9th November - Musical Christmascards: Saturday 14th December

Aktiviteter og åpen kafé i foajeen en time før konsertstart. Fra fem år. For ungdommer (fra 15 år) kan også de faste torsdags- og fredagskonsertene til Bergen Filharmoniske Orkester anbefales!

Activities and open café in the foyer one hour before concert start. From the age of 5. For youth (from the age of 15) we recommend the regular Thursday and Friday concerts of Bergen Philharmonic Orchestra! See www.harmonien.no

Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for 2 personer. Billetter bestilles/hentes i Grieghallens billettkontor. Aktivitetskortet vises når du henter billetter. Billettkontorets åpningstider: Mandag – fredag: 10–17. Lørdag: 11–14. På konsertdager til konsertstart. NB! andre åpningstider om sommeren og i høytidene.

What to do: The Activity Card gives free admission for two persons. Book/collect your tickets at Grieghallen’s box office. The Activity Card must be shown at the box office when collecting your tickets. Box office opening hours: Monday–Friday: 10 am–5 pm. Saturday: 11am–2 pm.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen Filharmoniske Orkester – Grieghallen, Edvard Griegsplass 1 Kundetelefonen: 55 21 61 50 www.harmonien.no

15


Bergen Internasjonale Kultursenter Bergen International Culture Centre Har du lyst til å danse, spille teater eller gå på en familiekonsert? Eller kanskje treffe nye venner fra mange ulike kulturer?

Would you like to dance, join a theatre group, go to a family concert? Or perhaps you would like to meet new friends from various cultures?

Bergen Internasjonale Kultursenter er et flerkulturelt møtested for barn og ungdom. Her er det både aktiviteter og kurs med påmelding hver uke og mye spennende som skjer!

Bergen Internasjonal Culture Center is a multicultural meeting place for children and youth.

Aktiviteter for barn og ungdom • Åpen dansetrening, tirsdag: 19 -21 • BarneB – En lørdag i måneden, kl 12:30, inviterer vi til familie dag med kafé, kunstverksted med ulike temaer og aktiviteter. • Familiekonsert – En søndag i måneden med spennende artister • Ungdomsfest • Teatergruppe for barn mellom 7-12 år (påmelding) Slik går du frem: De faste aktivitetene er gratis å delta på, og du trenger ikke å vise frem Aktivitetskortet. På konserter med inngangsbilletter er det gratis mot fremvisning av Aktivitetskortet.

Activities for kids and youths • Dance training for youth, Tuesday: 19 -21 • BarneB – A Saturday once a month at 12:30, we invite you to café and different kinds of art workshops and activites. • Family concert (monthly) • Youth party • Theatre group (registration) What to do: Participation in activities is free. You do not have to present the Activity Card. On concerts with cover charge you can get a ticket if you present your card.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen Internasjonale Kultursenter – Kong Oscars gate 15 T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: post@bergeninternasjonalekultursenter.no www.bergeninternasjonalekultusenter.no

17


Bergen Kino Bergen Cinema

Har du lyst til å gå på kino? Opplev filmmagi i kinosalen sammen med andre!

Would you like to go to the movie? Experience the magic of the movies in the cinema with others .

Bergen Kino viser film hele året. Her er det filmer for både familier og ungdom. Med Aktivitetskortet får du tilgang til gode filmopp­ levelser. Se kinoprogrammet på www.bergenkino.no.

Bergen Kino show films throughout the year for both families and youths. The Activity Card gives you access to wonderful film experiences. See the film listings at www.bergenkino.no.

Slik går du frem: Aktivitetskortet kan bare brukes en gang per måned, og kan gi inntil fire kino-besøk i kortperioden. Det gis to gratisbilletter pr. besøk.

What to do: The Activity Card can only be used once a month and a maximum of four visits in total. You are given two free tickets for each visit.

Ta kortet med til Bergen Kino når du skal hente ut kinobilletter i våre kiosker (kan ikke benyttes på nett). Gjelder alle ordinære forestillinger.

Take the card with you to Bergen Kino when collecting cinema tickets at our kiosks (it cannot be used online). Applies to all ordinary screenings.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

Please note that tickets may not always be available for the Activity Card.

Åpningstid på billettsalg: Konsertpaleet fra kl. 10.30 på hverdager. Lørdager og søndager fra kl. 11.30. (Du kan også kjøpe billetter til Magnus Barfot Kino i Konsertpaleet).

Opening hours and ticket sales: Konsertpaleet from 10.30 on weekdays, and Saturdays and Sundays from 11.30. (You can also buy tickets for Magnus Barfot Kino at Konsertpaleet).

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kino – Neumannsgate 3 T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30 /lør–søn kl 11.30–21.30) www.bergenkino.no

19


Foto: Tove K. Breistein og Bergen kulturskole.


Bergen kulturskole Bergen Culture School

Har du lyst til å lære å spille et instrument? Eller kanskje du vil danse, spille teater, tegne, male, lage keramikk eller video? Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass i Bergen kulturskole!

Would you like to learn to play an instrument or perhaps dance, do drama, draw, paint, pottery or make a video? With the Activity Card you can apply for a free place at ­Bergen Culture School!

Bergen kulturskole er et inkluderende og mangfoldig læringssted. Her kan du u ­ tfolde deg og oppleve kreativ og kunstnerisk glede gjennom musikk, dans, t­ eater, film, maling, skulptur og tegning.

Bergen kulturskole is an inclusive and diverse learning institution. Here you can unfold yourself and experience creative and artistic pleasure through music, dance, theatre, film, painting, sculpture and drawing. Instruction is given for children and youths in all city boroughs. The lessons follow those of primary and lower secondary schools and are distributed over 36 weeks.

Opplæring for barn og ungdom i alle bydeler. Undervisningen ­følger grunnskolen og fordeles over 36 uker. Det tilbys musikkopplæring innen flere disipliner og stilarter. I dans er det kroppen som er instrumentet, og gjennom dansen utvikles koordinasjon, kreativitet, styrke, bevegelighet og musi­ kalitet. Teater er et samarbeidsfag. Visuelle kunstfag betyr mangfold, og er en samling fag som bruker øyet som utgangspunkt for handling. Slik går du frem: Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass på Bergen kulturskole. Gå hit for å søke mer informasjon: www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Music classes are offered within many disciplines and styles. In dance, the human body is the instrument through which coordi­nation, creativity, strength, mobility and musicality are developed. Theatre is a collaborative art form. The visual arts signify d ­ iversity, encompassing those disciplines that use the eye as a starting point for action. What to do: With an Activity Card you can apply for a free place at Bergen Culture School. For more information and to apply, go to: www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen Kulturskole – Strømgaten 19 T: 55 56 80 50 – E: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/kulturskolen

21


Bergens Sjøfartsmuseum Bergen Maritime Museum

Interessert i båter og skip og livet til sjøs? Da må du besøke Sjøfartsmuseet.

Interested in boats and ships and life at sea? Then you should visit the Bergen Maritime Museum.

Våre utstillinger forteller om Norges forhold til havet gjennom tusenvis av år. Flotte modeller, båter i full størrelse, arkeologiske funn og spennende bruksgjenstander. Alle forteller en historie om livet til sjøs.

Our exhibitions tell the story of Norway`s relation with the sea through­ out the years. Impressive models, full-size boats, archaeological artefacts and exciting objects from daily life, which all tell stories about life at sea.

Vandre i museet, slapp av på «skipsdekk», nyt utsikten over havnen, se film eller gå på skattejakt. Velkommen til et stort, vakkert, lyst og vennlig museum. Familieaktiviteter gjennom hele året.

Take a stroll through the museum, relax on our unique “promenade deck” with a view of Bergen harbour, watch a documentary or go treasure hunting. We welcome you to a beautiful, bright and friendly museum. We host activities for families throughout the year.

Museet ligger 150 meter bak Johanneskirken (på toppen av ­trappen). Nærmeste bussholdeplass er Møhlenpris. Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet til verten i resepsjonen. Kortet gir gratis adgang for to personer. (Normalpris barn: gratis adgang. Normalpris voksen: 90,-.) Åpningstider: 1. september–14. mai: Alle dager 11–15.

The museum is located 150 meters behind Johanneskirken (red church, at the top of the stairs). Closest bus stop is Møhlenpris. What to do: Present the activity card to the museum host in the ­reception. The card will grant you free admission for two people. ­(Regular entry children: free. Regular entry for adults: NOK 90.) Opening hours: 1. September to 14. May: Daily 11–15.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergens Sjøfartsmuseum - Haakon Sheteligs plass 15 T: 55 54 96 00 – E: www.sjofartsmuseum.no www.museumvest.no

23


Foto: Bergen og Hordaland Turlag og Sindre Thoresen Lønnes.


Bergen og Hordaland Turlag Bergen Trekking Association

Har du lyst til å bli med på sykkeltur langs Rallarvegen, kosetur til Gullhorgabu i Bergsdalen eller førjulshelg med skikjøring i Myrkdalen? Bli med oss på tur :)

Would you like to go on a bike ride along Rallar­ vegen, a holiday trip to Gullhorgabu in Bergsdalen or a pre-Christmas weekend with skiing in Myrk­ dalen? Join us on tour :)

Bergen og Hordaland Turlag arrangerer mange turer og arrangementer for barn og unge i løpet av året. Turlaget arrangerer både bynære turer og turer i høyfjellet.

Bergen Trekking Association offers many outdoor activities for children and young ­people throughout the various seasons of a year. Some of the activities take place close to the city center of Bergen, while others are arranged further away from town.

Slik går du frem: Gå inn på www.dnt.no/aktiviteter og søk opp: Aktivitetskort. Kontakt aktuell kontaktperson (står i hver enkelt aktivitet) dersom du ønsker å bruke Aktivitetskortet ditt på en av disse aktivitetene. Følg oss også på: www.facebook.com/barnasturlagbergen og www.facebook.com/dntungbergen

How to proceed: Go to www.dnt.no/aktiviteter and use the following search-words: ”Aktivitetskort”. If you wish to use your Activity Card to attend one of the activities, contact the staff (you will find information on the webpage for each activity). You can also follow us on: www.facebook.com/barnasturlagbergen and www.facebook.com/dntungbergen

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen og Hordaland Turlag – Tverrgaten 4-6 i Marken T: 55 33 58 10 (hverdager 10-16) – E: bht@dnt.no www.bergenoghordalandturlag.no

25


SK Brann Se fotballaget Brann live. Bli med og opplev den ­fantastiske stemningen på Brann Stadion!

Join us and experience the fantastic atmosphere at a football match held at Brann Stadium!

Stemning, sanger, jubelbrøl og ekte bergensk engasjement – det er hva du får oppleve om du ser en fotballkamp på Brann Stadion. Sportsklubben Brann er Bergens stolthet og spiller i den norske eliteserien i fotball. Håper vi ser deg på kamp! Heia Brann!

When watching a football match at Brann Stadium you will experience the great atmosphere, songs, cheering and true commitment of the Bergen supporters. The football club, which plays in the Norwegian premier division, is the pride and joy of Bergen. We hope to see you at a match! Heia Brann (football chant)!

Slik går du frem: Den enkleste måten å komme på Stadion er å ta Bybanen til bybanestoppet Brann ­Stadion. Vær ute i god tid. Det skjer mye i Fanzone før kamp også. Med Aktivitetskortet får du 2 gratisbilletter til alle fotballkampene på Brann Stadion. Ta med deg en venn og opplev fotballaget Brann fra gode ­plasser, gjennom hele sesongen. Billetter hentes i resep­ sjonen på Stadion eller i billettboden senest en time før kamp.

What to do: The easiest way to get to the stadium is to take the Bergen Light Rail from the centre of Bergen. Make sure you arrive early. The Activity Card gives entitlement of two free tickets to every football match at Brann Stadium. Take a friend with you and experience Brann Football Club from good seats in the stadium.

Husk å ta med Aktivitetskortet når du henter billetter. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter, så vær tidlig ute.

Tickets are collected at the stadium reception or ticket booth one hour before the match at the latest. Remember to take your Activity Card with you when collecting tickets. Please note that tickets can be sold out.

Åpningstider: Onsdager 12–18, torsdag og fredag 12–15. Åpningstider kampdag: to timer før kampstart.

Opening hours: Wednesday: 12–18, Thursday and Friday: 12-15, Matchday: 2 hours before kickoff.

Her finner dere oss / Where to find us: Sportsklubben Brann – Brann stadion, Kniksens plass 1 T: 55 59 85 00 (kl. 9–16) – E: post@brann.no www.brann.no

27


Foto: Tove K. Breistein


Bymuseet i Bergen Bymuseet i Bergen består av ni museer som ­forteller om Bergens historie. Hos oss kan du besøke fangehull og kongesaler i Rosenkrantztårnet og Håkonshallen, se arkeologiske funn fra middelalderen på ­Bryggens Museum. På Lepramuseet kan du lære om hvorfor Bergen er en av de viktigste byene i verdenshistorien for forskning og bekjempelse av lepra. Besøker du Gamle Bergen Museum vil skuespillere vise deg gamle tiders klær, bygninger og levemåter. Det gamle lyststedet Damsgård Hovedgård på Laksevåg var landsted for byens overklasse. Prøv spikking, snekring og annet håndverk på Hordamuseet og se hvordan bønder og fiskere på Vestlandet livnærte seg i gamle dager. • Alvøen Hovedbygning • Bryggens Museum • Damsgård Hovedgård • Hordamuseet • Lepramuseet

• Gamle Bergen Museum • Håkonshallen • Rosenkrantztårnet • Skolemuseet

Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet i resepsjonen. Kortet gir gratis adgang for deg og en person til. Åpningstider finner du på www.bymuseet.no.

We tell Bergens history over the years! Have you visited the infamous dungeons in the Rosenkrantz Tower, tried on helmets and swords? Seen how children and young people lived in the Middle Ages in Bergen at Bryggens Museum? You can visit the Leprosy Museum to learn why Bergen is one of the most important cities in the history of the world for research and fighting leprosy. At old Bergen Museum you can meet both masters and servants from the past. You can peek in windows, open doors, and walk into exhibitions and historical interiors. Carved, knitted or built a woodenboat at Hordamuseet? • Alvøen Manor • Bryggens Museum • Damsgård country mansion • Hordamuseet • Leprosymuseum

• Old Bergen Museum • The King Håkon’s Hall • The Rosenkrantz Tower • Bergen School Museum

Opening hours see www.bymuseet.no/en. How to proceed: Show the card at the reception. The card provides free access for you and an additional person.

Her finner dere oss / Where to find us: Bymuseet i Bergen T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – www.bymuseet.no – facebook.com/bymuseet – instagram.com/bymuseetibergen www.bymuseet.no

29


Dans uten grenser Dans uten grenser (DUG) er et nytt dansetilbud i Bergen. Nå kommer det dansekurs for barn og ungdommer fra 9 til 18 år ut i bydelene! Instruktørene er ungdommer som har fått god opplæring i DUGs metode, og kursene fokuserer på danseglede og å ha et godt sosialt miljø. Eksempel på stilarter det undervises i er: Dancehall, Showdance, Fusion, Hiphop, Funk, Jazz og moderne dans. Slik går du frem: Let frem riktig kurs på www.deltager.no/BK med å skrive inn DUG i søkefeltet. Bruk priskategori «Aktivitetskort» og legg inn kortets serienummer i feltet «Nummer på aktivitetskort». Åpent i skoleåret: Kurs som går over et semester med oppstart i september. Opphold i skoleferiene. For informasjon om oppstart, tid og sted for hvert kurs, se www.deltager.no/BK. Vi etablerer oss i flere bydeler, følg med på deltaker.no/bk og på Facebook: Dans uten grenser Bergen.

DUG (Dans uten grenser) is a new dance offer in Bergen for children and youths between 9 and 18 years old. We will be located in different neighborhoods around Bergen.The dance instructors are young people who have received good training in DUG’s methods, and the courses focus on having fun dancing in a good social environment. Examples of different styles in the dancing classes are: Dancehall, Showdance, Fusion, Hiphop, Funk, Jazz and contemporary dance. What to do: TO SIGN UP FOR OUR COURSES: deltaker.no/bk Search word “DUG”. Use the price category “Activity card” and enter the card’s serial number in the “Activity card number” field. Don’t wait too long to sign up, some of the courses will be full pretty fast. The activities are free for holders of the Activity Card. Courses that last over a semester with start-up in September. For information on start-up, time and place for each course, see www.deltager.no/BK. We establish ourselves in several neighborhoods, follow deltaker.no/bk and Facebook: Dans uten grenser for more information.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse Neumannsgate 1 (3. etg.) T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/kultur

31


Den Nationale Scene The National Stage

Har du lyst til å gi familien din en magisk ­teateropplevelse? Den Nationale Scene (DNS) ligger i hjertet av Bergen, og tilbyr ­teaterforestillinger for barn, ungdom og voksne. I høst kan dere oppleve fantastiske Wendy & Peter Pan! Bli med når Wendy og hennes yngre brødre forlater barnerommet og flyr over nattehimmelen sammen med Peter Pan. Det blir blodtørstige pirater, frodige feer og viltre gutter i denne spennende og actionfylte forestillingen. Spilles på Store Scene fra 14. september. Anbefalt alder fra 6 år. Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du 2 gratisbilletter. Billettene kan bestilles på telefon 55 60 70 80, e-post: dns@dns.no, eller i billettkontoret på teateret. Billettene hentes på billettkontoret. Husk å ta med deg Aktivitetskortet når du skal hente billettene. NB! Det er kun et begrenset antall billetter til Aktivitetskortet, og du anbefales derfor å bestille i god tid dersom du ønsker å benytte deg av kortet.

Would you and your family like to go to the theatre? The National Stage (DNS) is located in the center of Bergen, and offers shows for both children and adults. From September 14th you and your family can see Wendy & Peter Pan. Come and take part in the magical fairytale! Playing at Store Scene. Age from 6 years. What to do: The Activity Card gives you to two free tickets. Tickets can be ordered by phone +47 55 60 70 80, by sending an e-mail to dns@dns.no, or by visiting the theatre’s box office. Tickets are issued at the box office. Remember to bring your Activity Card with you when collecting your tickets. Please note that tickets may not always be available for the Activity Card. Box office opening hours: Monday–Friday: 11 am–8 pm, Saturday: 11 am–6 pm.

Åpningstider billettkontor: Mandag–fredag: 11–20, lørdag: 11–18. Her finner dere oss / Where to find us: Den Nationale Scene: Engen 1, 5803 Bergen T: 55 60 70 80 
– E: dns@dns.no www.dns.no

33


Foto: Helge Hansen.


Fargespill Kaleidoscope

Fargespill feirer 15 år!

Kaleidoscope celebrates 15 years!

I 2019 feirer Fargespill i Bergen 15 år, og smeller til med en storslått forestilling i Grieghallen i november! Rundt 100 barn og ungdom møtes gjennom musikk og dans fra hele verden som spenner fra hip hop til halling, i tillegg til en rekke gjesteartister, blant annet Silja Sol!

Kaleidoscope started up 15 years ago, and will be celebrated with a grand show in Grieghallen in November! Around 100 children and youths meets through music and dance from all over the world, from hip hop to folkdance, and there will be several guest artist, including Silja Sol!

I forestillingen møtes fortid, samtid og fremtid; Gamle numre blir løftet frem i ny drakt, det blir nye numre som er utviklet av aktørene som er i Fargespill i dag, og tidligere Fargespillerere dukker opp som gjesteartister med sine nye artistprosjekt.

Past meets present, meets the future; Old numbers will be presented in a new suit, brand new numbers developed by the performers in todays Kaleidoscope, and former Kaleidoscope-artists will ­perform with their new projects!

Forestillingsdag: Søndag 17.november

Show day: Sunday November 17th

Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for 2 personer. Billetter bookes/hentes i Grieghallens billettkontor. Aktivitetskortet vises når du henter billetter.

What to do: The Activity Card gives free admission for 2 persons. Book/collect your tickets at Grieghallen’s box office. The Activity Card must be shown at the box office when collecting your tickets.

Billettkontorets åpningstider: Mand–onsd + fred: 10–17. Torsd: 10–19.30. Lørd: 11–14. På konsertdag: Åpent 1 time før forestilling

Box office opening hours: Mon–Wed + Fri 10–17. Thurs: 10–19.30. Sat: 11–14. On show day: Open 1 hour before show start

Her finner dere oss / Where to find us: Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124 55 32 31 40 – www.fargespill.no I Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 – 55 21 61 50 www.fargespill.no

35


Foto: Sverre Hjørnevik


Fløibanen og Fløyen Fløibanen and Mount Fløyen

Har du tatt Fløibanen? Ta Fløibanen til Fløyen for å oppdage Bergens største lekegrind. Her kryr det av gøye klatretrær og spennende områder med skog og åpne ­sletter hvor du kan leke hele dagen. Vi har en kjempefin lekeplass på Fløyen og klatre­lek ved Fløysletten. Trollskogen er full av troll og ulike klatrehinder. Hils på geitene våre. De går ute hele året og bor på nedsiden av Fløien Folkerestaurant. Vi har Troll­løype og FløyenKids ziplinepark hvor du kan fly mellom trærne. Du kan padle kano eller gå på skøyter på Skomakerdiket. På Fløyen kan du gå på ski og ake overalt når snøen kommer. Innehaveren av kortet og en foresatt/venn får gratisbillett til Fløibanen ved fremvisning av kortet. Slik går du frem: Billetter til ­Fløibanen får dere kun ved å vise frem Aktivitetskortet i billettluken på Nedre Stasjon. Merk at billetter IKKE kan hentes ut i Fløistuen butikk eller i billett­automatene. Fløibanen går 365 dager i året! Her er det fart og spenning hele året! Velkommen til fjells all verdens glade barn og voksne!

The Fløibanen funicular railway and Mt. Fløyen offers innumerable opportunities – the city’s most fantastic playground awaits you. The Troll Forest is full of trolls and different climbing obstacles. F ­ løyen have 8 goats as their pets – they love to cuddle and kiss you. Meet them outside up front of Fløien Folkerestaurant. Feel the adrenaline in our zipline park where you can fly between the trees. You can paddle a canoe or go skating at lake Skomakerdiket. When the snow comes, you can go skiing and sledging everywhere. The Activity Card entitles up to two free tickets per card for ­ Fløibanen by presenting the Card. What to do: Please notice that you can only get tickets to Fløibanen by presenting the Activity Card at the ticket office on the main Fløibanen station on Vetrlidsallmenningen. Be aware that tickets can NOT be collected at the Fløistuen store at the top of Fløibanen or at the ticket vending machines. Fløibanen is in operation 365 days of the year! Action and excitement happens here, regardless of whether it is winter or summer.

Her finner dere oss / Where to find us: Fløibanen – Vetrlidsallmenningen 23 A T: 55 33 68 10 / 55 33 68 09 – info@floyen.no – Facebook/fløyen – Instagram/fløibanen www.floyen.no

37


Fyllingsdalen teater Fyllingsdalen Theater

Vil du oppleve en teaterforestilling?

Want to experience a theater performance?

Fyllingsdalen Teater viser forestillinger for barn, ungdom og voksne året rundt. Over 20.000 mennesker finner årlig veien til vårt lille teater, kun 8 minutter unna Bergen sentrum.

Fyllingsdalen Theater has performances for children, youths and adults all year round. More than 20,000 people find their way to our small theater every year. We are located only 8 minutes from Bergen city center.

Slik går du frem: Ta busslinje 4 fra sentrum til Løvås. Det tar bare 8 minutter. Når du går av på Løvås står du rett utenfor teaterbygget. Du kan bruke Aktivitetskortet til alle forestillinger som teateret selv produserer. Informasjon om forestillingene finner du enkelt på våre hjemmesider, www.fyllingsdalenteater.no. Der kan du benytte vår kontaktskjema for å bestille billetter til forestillingene. Du kan også sende en epost til ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no. Husk å opplyse om at du har Aktivitetskortet ved bestilling. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

What to do: Take bus line 4 from the city centre to Løvås. It only takes 8 minutes. When you exit the bus at Løvås, you are right outside the theater building. You can use the Activity card for all the performances that the theater itself produces. Information about the shows can be found on our website, www. fyllingsdalenteater.no. There you can use our contact form to order tickets for the shows. You can also send an email to ane.berentsen@ fyllingsdalenteater.no. Be sure to inform that you have the Activity Card when ordering. We note that we can run out of tickets for the Activity Card.

Her finner dere oss / Where to find us: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no www.fyllingsdalenteater.com

39


Teaterskole Fyllingsdalen teater Theatre school – Fyllingsdalen Theater Har du en liten skuespillerspire i magen?

Do you want to try what it’s like to be an actor?

Vi har drevet med teaterskole i Fyllingsdalen i over 40 år, og mange talenter som i dag er velkjente skuespillere og artister har startet sin løpebane ved teaterskolen vår.

Our theatre school in Fyllingsdalen has been around for more than 40 years, and many of Norway’s most famous actors and artists began their career in our school.

Som elev hos oss lærer man grunnleggende teaterdisipliner gjennom samarbeidsøvelser og teaterleker. Elevene våre får utfolde seg med roller, historier og fantasi, i et trygt og støttende miljø. Noen av teaterskolens elever får også prøve seg i teaterets hovedproduksjoner, og får oppleve hvordan det er å stå på teaterscenen foran et stort publikum.

We teach basic theatre knowledge through exercises and play. The students will get to work with their imagination, in a safe and supportive environment. Some of our students get to take part in the theatre’s main productions and get to experience what it’s like to perform in front of a large audience.

Vi har et semester hver vår og et hver høst, med undervisning én dag i uken. Hvert semester består av 10 undervisningsøkter. Undervisningen foregår i aldersdelte grupper, og det er et begrenset antall plasser i hver gruppe. Mer info: www.fyllingsdalenteater.no/teaterskole eller epost ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no

We have one course each spring and one each fall. Each course consists of 10 classes. We divide the students into different groups by age, and there are only a limited number of students in each group. For more info: www.fyllingsdalenteater.no/teaterskole or epost ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no

Her finner dere oss / Where to find us: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no www.fyllingsdalenteater.com/teaterskole

41


Cirkus Balance Cirkus Balance, Bergens eneste cirkusskole, startet med stor suksess i 2011, og vi har siden den gang undervist barn, ungdom og voksne fra hele Bergen.

Circus Balance, Bergen’s only circus school, start­ ed up with great success in 2011, and since then we have taught children, youth and adults from all over Bergen.

Vi trener på akrobatikk, balanse/line, sjonglering og klovnerier.

We do acrobatics, balance/line, juggling and clownery.

Dette er et utrolig spennende opplegg satt sammen av søstrene Jeanette og Jasmine Smørdal, som er fra noe så sjeldent som en ekte norsk sirkusfamilie! De er nemlig vokst opp på Cirkus Agora, som døtre av cirkusdirektør Jan Ketil Smørdal!

This is an incredibly exciting program put together by the sisters Jeanette and Jasmine Smørdal, who are a part of something as rare as a real Norwegian circus family, and have spent their whole lives at the cirkus! They have grown up at Circus Agora, as daughters of circus director Jan Ketil Smørdal.

Cirkus Balance holder til i egne, egnede lokaler på Laksevåg. Vi samarbeider med kjente tropper som Le Petit Cirque fra USA og Ocelot Foundation fra Polen. Slik går du frem: Bli med på cirkusskole med oss, da vel! Send oss en epost på ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no for mer info.

Circus Balance is located at suitable premises at Laksevåg. We work with well-known troops such as Le Petit Cirque from the USA and the Ocelot Foundation from Poland. What to do: Join our circus school! Send us an email at ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no for more info.

Her finner dere oss / Where to find us: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no www.fyllingsdalenteater.com

43


Foto: Nina BlĂĽgestad, Kristin Klemsdal og Bergen kommune.


Idrettsetaten

Agency for Sports Facilities Har du lyst til å svømme eller gå på skøyter? Vil du være med på leir? Eller kanskje være med på et kurs på Fysak? Idrettsetaten har mange aktiviteter for barn og unge som du kan være med på – helt gratis! Du kan svømme så ofte som du vil i de kommunale svømmehal­ lene, eller gå på skøyter på Slåtthaug isbane eller i Bergenshallen (utstyr kan lånes gratis). I sommer- og høstferien kan du være med på ulike typer leirer*, som for eksempel på skatecamp eller friluftsleir mm. Vi arrangerer også mange ulike typer kurs* på Fysak. I tillegg har vi en skibuss om vinteren som går til Eikedalen, med gratis transport. *begrenset plasser tilgjengelig Slik går du frem: Vis frem Aktivitetskortet når du kommer til resepsjonen i et av våre anlegg, så får du gratis inngang for 2 personer. Du finner informasjon om påmelding til leirer og kurs på Idrettsservice sin nettside: www.bergen.kommune.no/idrett

Would you like to go swimming, ice-skating, camp­ ing or attend a course at Fysak? The Agency for Sports Facilities offers many activities for children and youths – free of charge. You can swim as often as you like at municipal swimming pools or go ice-skating at Slåtthaug Ice Skating Rink or Bergenshallen (equipment is available for hire). During the summer and autumn half-term holidays you can join various types of camps.* For example, a skating or outdoor recreation camp, etc. We also arrange different types of courses* at Fysak. In addition to this, we offer a ski bus in the winter to Eikedalen with free travel. *Limited number of places available. What to do: When you arrive at one of our facilities, show your Activity Card at reception and you will be given free admission for two people. You can find information about enrolment for camps and courses on the sport service’s web site: www.bergen.kommune.no/idrett

Her finner dere oss / Where to find us: Nygårdsgaten 114, 6 etg www.facebook.com/Idrettsservice www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice

45


Foto: Dag Fosse


KODE – Kunstmuseer og komponisthjem KODE Art Museums and Composer Homes KODE er et av Nordens største museer for kunst og musikk! Vi tilbyr kjekke aktiviteter for alle aldre.

KODE is one of Scandinavia’s largest museums for art and music! We offer hands-on activities for all ages.

På KODE har vi museer og komponisthjem med verdenskjente kunstnere som Edvard Munch, Pablo Picasso og Edvard Grieg. Hos oss kan du oppleve moderne kunst, vakre malerier, musikkhistorie og spennende arkitektur. Vi gleder oss til at akkurat DU tar turen til KODE!

KODE has several musums and composer homes. In the museums you will find work by artists like Edvard Munch, Pablo Picasso and The composer Edvard Grieg. You can experience modern art, stunning paintings, classical music and exciting architecture.

Slik går du frem: Kortet gjelder inngang på alle våre museer, KODE 1-4, på Troldhaugen, Siljustøl og Lysøen. Kortet kan brukes så mange ganger du vil her hos oss. Kortinnehavere under 12 år må ha med seg en voksen. Åpningstider: KODE 1, 2, 3 og 4: 15. september–19. mai: Tirsdag–fredag 11–16. Lørdag–søndag 11–17. 20. mai–14. september: Alle dager 11–17. TROLDHAUGEN: 1. oktober–30. april: Alle dager kl 10–16. LYSØEN: September: Søndager kl. 11–16. Stengt i vintersesongen. SILJUSTØL: Museet er stengt i vintersesongen, men har et flott turområde som du kan benytte deg av året rundt.

What to do: You can use the card in all our museums, KODE 1–4, at Troldhaugen, Siljustøl and at Lysøen. The card can be used as many times as you want here. Cardholders under 12 must be accompanied by an adult. Opening hours: KODE 1, 2, 3, 4: September 15th–May 19h: Tuesday–Friday: 11–16. Saturday and Sunday: 11–17. May 20th–September 14th: Every day: 11–17. TROLDHAUGEN: October 1th–April 30th: Every day: 10–16 LYSØEN: September: Every Sunday 11–16. Closed in the winterseason. SILJUSTØL: The museum are closed in the winterseason, but the walking area and park are open and accessible all year round.

Her finner dere oss / Where to find us: KODE – Rasmus Meyers alle 9 T: 53 00 97 04 – E: post@kodebergen.no www.kodebergen.no

47


Foto: PĂĽl Bernhard Sleire, Unsplash og Bergen kommune.


Kurstilbud og fritidsklubber

Courses we offer, youth clubs and clubs for children Finn din nye favorittaktivitet, kom innom våre fritidsklubber, heng med venner eller bli kjent med nye.

Find your new favorite activity, stop by our youth and children clubs, hang out with friends or make new ones.

Kurs: Vi tilbyr kurs i dans, film, foto, tegning, musikk mm.

Courses: We offer courses in dance, film, photography, drawing, music and more.

Junior- og ungdomsklubber: I våre frititdsklubber kan du henge, prøve ut nye aktiviteter og møte nye venner. Vi har dyktige voksne klubbledere som legger til rette for et sosialt, trygt og inkluderende miljø.

Youth clubs and clubs for children: In our clubs you can hang out, try new activities and make new friends. You will meet competent adult leaders in a social, safe and welcoming environment.

Hvor: Du finner oss blant annet i Fana, Loddefjord, Sandviken, Ytrebygda, Åsane, Arna og på Laksevåg, Bønes, Landås, Ny-Krohnborg og Møhlenpris.

Where: In addition to other places, you’ll find us in Fana, Loddefjord, Sandviken, Ytrebygda, Åsane, Arna, as well as Laksevåg, Bønes, Landås, Ny-Krohnborg and Møhlenpris.

Kurspåmelding: deltaker.no/bk. Vær tidlig ute, noen av kursene blir raskt fulle. Aktivitetene er gratis for innehavere av Aktivitetskortet.

To sign up for our courses: deltaker.no/bk. Don’t wait too long to sign up, some of the courses will be full pretty fast. The activities are free for holders of the Activity Card.

Junior- og ungdomsklubber: Møt opp, krever ingen ­påmelding på forhånd.

Our clubs for children and youths are free of charge, no need to sign up beforehand.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.) T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/kultur + www.facebook.com/kulturogdeltakelse

49


Foto: Ingvild Festervoll Melien og Museum Vest.


Norges Fiskerimuseum The Norwegian Fisheries Museum Dykk ned i spennende historier om hva som rører seg under havets overflate?

Do you want do dive into fascinating stories about life underneath the surface of the ocean?

Besøk våre moderne og lekne utstillinger i historiske sjøboder.

Explore our modern and fun exhibitions in historic warfside ­warehouses.

På museet kan du skape din helt egen karakter og spille deg ­gjennom den virtuelle sjømatbyen «Fin City»! Prøv også fiskelykken på loftet, hils på krabben Oluf, lek i ­aktivitetsrommet, og bli med på jakten på Silja Sild. Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet ditt til verten i resepsjonen, så får du gratis adgang for 2 personer. Gratis robåtutleie, max 1 time (ikke vinter). Åpningstider: 5. januar–30. april: Hver dag kl. 11–15. Mandag stengt. 1.–31. mai: Hver dag kl. 10–17. 17.mai stengt. 1. juni–31. august: Hver dag kl. 10–18. 1.–30. september: Hver dag kl. 10–17. 1. oktober–20.desember: Hver dag kl. 11–15. Mandag stengt.

At the museum you can explore the virtual seafood city ”Fin City”! You can also try your luck fishing in the attic, meet Oluf the Crab, play in the activity room, and join the hunt for Silja the Herring. What to do: Show your Activity Card to the attendant at the reception to gain free admission for two people. Free rowing boat rental, max 1 hour (not winther season) Opening hours:a January 5th – April 30th: Every day: 11–15. Monday closed. May 1th – May 30th: Every day 10–17. 17th of May closed. June 1th – August 31th: Every day 10–18. September 1th – September 30th: Every day: 10–17. October 1th – December 20th: Every day 11–15. Monday closed.

Norges Fiskerimuseum – Sandviksboder 23 T: 53 00 61 60 – E: fiskeri@museumvest.no www.fiskerimuseum.museumvest.no

51


Š Shutterstock

Datoer forbeholdt aktivitetskort: 02.-04.10.19 06.-08.09.19 04.-06.10.19 06.-08.10.19 08.-11.10.19 11.-13.10.19 25.-27.10.19 22.-24.11.19 13.-15.12.19


Soltun hytte på Kvamskogen Soltun cottage at Kvamskogen

Har dere lyst til å dra på hyttetur på Kvamskogen/ Jonshøgdi sammen med familien/venner? Soltun hytte har til sammen 11 sengeplasser og er lett tilgjengelig med kollektiv transport. Når det ikke er snø kan det kjøres til døren. Hytten har to faste parkeringsplasser på felles parkeringsplass. Når det er snø må en gå en tur på ca. 10 min. på ski/truger fra busstopp/parkeringsplass. Det er mye å finne på i og rundt hytten hele året. Hytten er godt utstyrt med spill og leker, samt ulikt aktivitets- og friluftsutstyr. Om våren, sommeren og høsten er det fint å gå på fotturer i området, bade, fiske eller tur med robåt. Om vinteren ligger skiløypen og akebakken rett utenfor døren. Dersom en ønsker å stå alpint er det ikke langt til Eikedalen Skisenter eller Furedalen Alpin. Slik går du frem: Send mail til beate@akestiftelsen.no om ønsket dato (se liste over datoer forbeholdt Aktivitetskortet) samt bilde av Aktivitetskortet. Hver familie kan låne hytten max 2 døgn i løpet av et år dersom du får plass. Ansvarlig leietaker av hytten må være fylt 25 år. Det er også mulig å booke hytten i ukedager.

Bring your family and friends to our cozy cabin in Kvamskogen, and experience real Norwegian “hygge” in the mountains! The cabin Soltun has 11 beds and is easy to reach by bus or car. In winter time there is parking for two cars at a nearby carpark. There is then a 10 min walk from the road/carpark to the cabin by ski or with snow shoes. In summer time you can drive to the door step. In and around the cabin there is a lot to experience and activities to do all-year-round. In the months from May to October you can fish, swim, row on the nearby lake or use the walk paths. In winter time there are ski trails and a toboggan hill outside the front door. Booking: Each family can hire the cabin max two nights during a year. Each responsible guest must be above 25 years of age. Send an email to beate@akestiftelsen.no and include: - Preferred dates (see list below) - Picture of your Activitycard

Her finner dere oss / Where to find us: AKE-Stiftelsen – postboks 20, sentrum – 5003 Bergen Facebook: Soltun. Hytte på Kvamskogen for leie. www.akestiftelsen.no/booking

53


VilVite

Science centre Har du barn som er nysgjerrige og liker å lære seg nye ting? På VilVite er det mye å utforske for både barn og voksne.

Do you have children who are curious and like to learn new things? At VilVite, there is a lot to explore – for both children and adults.

VilVite er for alle som liker å utforske naturvitenskap og teknologi. Vitensenteret har en stor utstilling med mange installasjoner og aktiviteter. Her kan barn og voksne leke og lære sammen.

VilVite is for everybody who likes to explore nature and technology. The Science Centre has an extensive exhibition with many exhibits and activities to keep both adults and children engaged. Here you can play and learn at the same time.

Koding: Fra 14. september til 13. oktober 2019 har VilVite et s­ pesielt tilbud. Da får barna lære å kode – i helgene og i høstferien. Kom og prøv! Slik går du frem: Ta Bybanen til Florida – eller gå ca 15 min fra sentrum. Vis Aktivitetskortet ditt i resepsjonen og få fri adgang for 2 personer. Kortet kan kun benyttes av disse 2 personene i løpet av besøket. NB: Barn under 10 år må ha følge av en voksen. Åpent i skoleåret: Tirsdag–fredag 9–15. Lørdag–søndag 10–17. Mandag: Stengt. I feriene: Se www.vilvite.no.

Coding: During weekends from 14 Sept to 13 Oct 2019 (and every day from 7 to 13 Oct), we’ll be offering free drop-in coding classes for kids. Getting there: Take the Bybane (Bergen Light Rail) to the Florida stop or walk 15 minutes from the city centre. What to do: Please show your Activity Card at reception, and you’ll receive free admission for 2 persons. Note that children under the age of 10 must be accompanied by an adult. Opening hours during the academic year: Tuesday–Friday: 9–15. Saturday–Sunday: 10–17. Monday: Closed. For updated opening hours, please refer to www.vilvite.no.

Her finner dere oss / Where to find us: VilVite – Thormøhlensgate 51 T: 55 59 45 00 – E: post@vilvite.no www.vilvite.no

55


Ill.:: Shutterstock

Š Shutterstock


Gratis utleie av utstyr! Free equipment rental!

Skattkammeret Bergen Kirkens Bymisjon Bergen har åpnet Skattkammeret Bergen. Dette vil bli en stor utlånssentral av sports- og fritidsutstyr som skal ­lånes ut gratis til alle barn og unge opp til 18 år. Vi ønsker da å tilby det meste av både sommer- og vinterutstyr slik at du som låner utstyr av oss kan få prøve deg på mange ulike aktiviteter.

Skattkammeret Bergen Bergen City Church Mission has opened ’Skattkammeret Bergen’. This will become a large sport and recreational equipment rental centre, where all children and youths up to the age of 18 can rent equipment free of charge. We want to offer both summer and winter equipment, so you can try many different activities when renting equipment from us.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for å bli oppdatert på hva som skjer i Skattkammeret.

You are welcome to follow us on Facebook at ’Skattkammeret Bergen’ and on Instagram at skattkammeret_bergen to keep up-to-date about what’s going on at Skattkammeret.

Du finner oss i Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen. BUA Bergen Høsten 2019 åpner Idrettsetaten BUA Melkeplassen! Er det en aktivitet eller idrett som du kunne tenke deg å prøve, men mangler utstyr? På BUA Melkeplassen kan du låne sportsutstyr helt gratis. Du kan lese mer om BUA her; www.bua.io Følg oss gjerne på Facebook på «BUA Melkeplassen», så kan du holde deg oppdatert på åpningstider, og f.eks. når vi får inn nytt og spennende utstyr. Du finner oss i et lager bak Fysak Melkeplassen, Øvre Fyllingsveien 35. Buss 19 Sentrum - Løvstakkskiftet/ Oasen Se etter BUA logoen og BUA flagget.

Where to find us: You can find us at Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen. BUA Bergen In autumn 2019, the Agency for Sports Facilities will be opening BUA Melkeplassen! Are you interested in trying an activity or sport, but don’t have the equipment? If so, you can borrow the sports equipment from BUA Melkeplassen free of charge. You can read more about BUA here: www.bua.io You are welcome to follow us on Facebook at ’BUA Melkeplassen’, so you can keep up-to-date about opening hours and, for example, when new and exciting equipment comes in. Our location: In a warehouse behind Fysak Melkeplassen, Øvre Fyllingsveien 35. Bus 19 Sentrum - Løvstakkskiftet/ Oasen. Look for the BUA logo and flag. 57


Hvordan finne frem Where to find us and how to get there 1 AdO Arena Lungegårdskaien 40 Buss til Bystasjonen.

2

ÅRSTAD: Ny-Krohnborg Kultursenter Rogagaten 9 Buss 13 til Lien Sør. Buss 10 til Blekenberg. Ulriken Bydelssenter Landåsveien 31A Buss 12 til Vognstølen. Buss 3 til Sletten. Buss 2, 21 til Langhaugen. YTRE ARNA: Arna Industrihus Fabrikkvegen 1. Buss 5 til Fabrikkvegen.

AKKS Bergen Georgernes Verft 12 Buss eller bybane til sentrum. Buss 11 til Klosteret.

3 Akvariet i Bergen Nordnesbakken 4 Buss 11 til Akvariet. 4

Barnas kulturhus Kalmargaten 6 Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate eller Festplassen. Buss 11 til Veiten.

4

Barnelørdag/PopLab BERGENHUS (SENTRUM): Barnas Kulturhus Kalmargaten 6

FANA: Fana Kulturhus. Østre Nesttunvegen 18 Bybane til Nesttun sentrum. FYLLINGSDALEN: Magneten Kunstkollektiv Spelhaugen 12 Buss 18 til Tjernet. Oasen Folke Bernadottes vei 52 Buss 4, 12, 18, 50E til Oasen LAKSEVÅG: Vannkanten – Kultursal Loddefjordveien 2 Buss 5, 6 til Loddefjord terminal.

Gnisten – Storsal Håsteins gate 3 Buss 16 eller 17 til Laksevåg.

INDRE ARNA: Ådnahall Kultur­verksted Lakslia 10 Tog til Arna stasjon, eventuelt buss 3 eller 4 til Åsane terminal, videre med buss 91 til Arna terminal.

YTREBYGDA: Ytrebygda Kultursenter Sandslivegen 98 Bybane til Sandslivegen. Buss 50E til Petedalsheia. Buss 54 til Sandsliåsen. ÅSANE: Åsane Kultursenter Åsane Senter 40 Buss 3, 4, 36 til Åsane terminal 5 Bergen Filharmoniske Orkester Grieghallen, Edvard Griegsplass 1 Buss eller bybane til sentrum.

6

Bergen Internasjonale Kultursenter Kong Oscars gate 15 Buss eller bybane til sentrum. Buss 2 til Kong Oscars gate. Buss 3, 11 til Nygaten.

7

Bergen kino Buss 11 til Veiten Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

8

Bergen kulturskole Strømgaten 19 (sentrum) Buss eller bybane til sentrum. Ellers tilbud i alle bydeler.

9

Bergen Sjøfartsmuseum Haakon Sheteligs plass 15 Buss 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 40 til Møhlenpris.

10 Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4–6 i Marken Buss eller bybane til sentrum. Buss 2, 3, 80 til Nygaten eller Kong Oscars gate.

Brann Brann stadion, Kniksens plass 1 Bybane til Brann stadion.

Bymuseet i Bergen Alvøen Hovedbygning Alvøveien 150 Buss 5, 6, 42 til Alvøen.

11 Bryggens Museum Dreggsallmenningen 3 Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen.

12 Damsgård Hovedgård Alléen 29 Buss 16, 17 til Damsgård Hovedgård. Buss 19 til Carl Konows gate. 13

Gamle Bergen Museum Elsero, Nyhavnsveien 4 Buss 3, 4, 5, 6, 83 til Gamle Bergen.

17 Den Nationale Scene Engen 1 Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen. 5

Fargespill Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 Buss til Bystasjonen. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

Hordamuseet Hordnesvegen 24 Bybane til Lagunen. Buss 60, 61og 62 til Stend.

18 Fløyen og Fløibanen Vetrlidsallmenningen 23 A Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen eller Torget.

14 Håkonshallen Bergenhus Festning Buss eller bybane til sentrum. Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen.

Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 Buss 4, 18 til Løvås

KODE Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18 eller 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

15 Lepramuseet Kong Oscars gate 59 Buss eller bybane til sentrum. 14 Rosenkrantztårnet Bergenhus Festning Buss eller bybane til sentrum. Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen. 16 Skolemuseet Lille Øvregate 38 Buss eller bybane til sentrum. 7

Dans uten grenser Neumanns gate 1 Buss 11 til Veiten Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

19 KODE 1 Nordahl Bruns gate 9 20 KODE 2 Rasmus Meyers allé 3 21 KODE 3 Rasmus Meyers allé 7 21 KODE 4 Rasmus Meyers allé 9 Lysøen Bybanen til Lagunen, deretter buss 62 til Buena kai, videre med båt til Lysøen


ÅSANE OG ARNA 22

Siljustøl Siljustølveien 50. Bybanen til Råstølen, videre til fots inn Harald Sæveruds vei videre til fots opp Siljustølveien

14

3

11 18

Troldhaugen Troldhaugvegen 65 Bybanen til Hop, videre til fots i 25 min. Følg skilt.

18

2

Kurstilbud og åpne møteplasser Fana, Loddefjord, Sandviken, Ytrebygda, Åsane, Arna, Laksevåg, Bønes, Landås, Ny-Krohnborg og Møhlenpris.

4

Gratis utleie av utstyr Skattkammeret Bergen Kong Oskars gate 62 Buss 2,3,11, 80 til Kong Oscars gt.

24 BUA Øvre Fyllingsveien 35. Buss 19

17 7

For bussruter se www.skyss.no, last ned Skyss-appen eller ring rutetelefonen 177

10 15 19

20

21

5

8

SENTRUM

9

LAKSEVÅG OG LODDEFJORD

15

16

6

22 Norges Fiskerimuseum Sandviksboder 23 Buss 3, 4, 5, 6, 39 eller 83 til Sandvikstorget. 23 VilVite Thormøhlensgate 51 Bybane eller buss 12,13 eller 21 til Florida. Buss 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 18, 19 eller 40 til Møhlenpris. Buss 103 til Thormøhlensgate

13

1

12

23

24

FYLLINGSDALEN

ÅRSTAD, FANA OG YTREBYGDA

59


Ansvarlig utgiver: Bergen kommune. Grafisk produksjon: Barn i Byen kulturformidling. Trykk: Skipnes. Forsidefoto: Š Shutterstock

Du finner oppdatert informasjon pĂĽ; www.barnibyen.no/aktivitetskortet eller www.facebook.com/Aktivitetskortet

Profile for Lasse Totland

Aktivitetskortet Bergen Høsten 2019 Norsk/engelsk brosjyre  

Oversikt over tilbudet til dem som har mottatt Aktivitetskortet for Bergen høsten 2019.

Aktivitetskortet Bergen Høsten 2019 Norsk/engelsk brosjyre  

Oversikt over tilbudet til dem som har mottatt Aktivitetskortet for Bergen høsten 2019.

Profile for barnibyen
Advertisement