Page 1

Et undervisningsopplegg om

Barns rettigheter i HJEMMET • Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne • Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler

DISKRIMINERING Artikkel 2:

else mot diskriminering Alle barn har rett til beskytt

PRIVATLIV Artikkel 16: DELTAKELSE Artikkel 12:

Alle barn har rett til privatliv

Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor

MISBRUK Artikkel 19:

der eller misbruker dem Alle barn har rett til at ingen ska


Barns rettigheter i HJEMMET AKTIVITETSARK HJELPEARK FORSLAG TIL AKTIVITETER OG FREMGANGSMÅTE: Introduksjon til ”Barns rettigheter i hjemmet” Dette temaet kan være litt følsomt for noen barn, og det kan derfor være viktig å starte introduksjonen med noe som angår andre barn enn dem selv, slik dette er gjort i introduksjonen. Aktuelle artikler fra barnekonvensjonen: I tillegg til hovedartiklene for dette undervisningsopplegget; 2, 12, 16 og 19, er det her aktuelt å ta frem artiklene 5, 18 og 27.

Mål: Elevene vet at: • det ikke er lov å slå barn • barn har rett til å uttale seg om det som angår dem og skal bestemme mer desto eldre de blir. • foreldre har rett og plikt til å veilede barna • jenter og gutter skal ha like muligheter

RETTIGHETER OG ALDER Her er hensikten å gi elevene kunnskap om hvordan noen av de rettighetene de har, henger sammen med alder. Foreldre kan bestemme ganske mye, ganske lenge, men barn skal i økende grad få være med å bestemme, eller bestemme selv. Materiell/ressurser: • Bruk ”Aldersplakaten” fra Barneombudet eller en A4-kopi av denne. • Bilder av en baby (vi kaller henne Louis), en jente på ca 7 år, en på ca 12 år og en på ca 15 år. (se hjelpeark) • Elevversjonen av barnekonvensjonen Organisering: Organiser elevene i hensiktsmessige grupper. Aktivitet: Introduser elevene for aldersplakaten og elevversjonen av barnekonvensjonen på nytt. Fortell at aldersplakaten handler om rettigheter barn har etter norsk lov (Barneloven) og at gruppene skal bruke disse når de arbeider.


Barns rettigheter i HJEMMET AKTIVITETSARK Introduser elevene til bildet av Louis som baby. ”Hei mitt navn er Louis. Jeg ble født i dag. Kan dere hjelpe meg å vokse opp med alle de rettighetene jeg skal ha i min familie?” Be gruppene skrive ned de rettighetene Louis skal ha allerede fra dagen hun blir født. Introduser elevene for bildet av Louis som 7-åring. Be gruppene skrive ned de rettighetene Louis skal ha nå. Gjenta det samme med de to siste bildene (Louis som 12-åring og 15-åring). Oppsummer i plenum.

Mål: Elevene vet at barn har rett til privatliv RETT TIL PRIVATLIV Retten til privatliv opptar mange barn. Hensikten med dette temaet, er å bevisstgjøre elevene på at de faktisk har rett til et privatliv selv om de er barn. Mange foreldre er heller ikke klar over denne retten. Materiell/ressurser: • Rettighetskortene. Spesielt artikkel 16 • Spørsmål og svar fra ”nettmøte med barneekspertene” på hjelpearket, spørsmål 2 og 9 • Aldersplakaten Organisering: Samme gruppene som ved forrige tema eller drøft spørsmålene i plenum etter at elevene har snakket samme to og to. Aktivitet: Ta utgangspunkt i spørsmålene og be elevene om å gi de som spør et svar. Be elevene om å begrunne svarene sine med utgangspunkt i barnekonvensjonen og aldersplakaten (tilpass til alder). Oppsummer og diskuter i plenum. Lag sammen «tre gode råd til foreldre om barns rett til privatliv», som elevene kan ha med seg hjem og diskutere med foreldrene. Dette kan være utformet på en plakat som også skal gjelde lærerne på skolen.


Barns rettigheter i HJEMMET AKTIVITETSARK X-TRA NETTMØTE MED BARNEEKSPERTENE I denne delen av ”Barns rettigheter i hjemmet”, er hensikten å fokusere noe mer på hver enkelt elev og spørsmål som mange barn og unge lurer på. Materiell: • Barnekonvensjonen. • ”Aldersplakaten”/ rettighetsplakaten • Skilsmisseplakaten • Brev fra ”leserne”/spørsmål og svar fra nettmøtet med barneekspertene. (Se ressursarket) • Tilgang til PC til hver gruppe hvis dette er mulig. Hvis ikke, skriver de på ark Organisering: Det kan nå være lurt å reorganisere gruppene litt. Det vil skape litt økt kreativitet og nye ideer. Del ut spørsmålene på hjelpearket til hver gruppe. Gi gruppene forskjellige spørsmål. Aktivitet: Introduser aktiviteten for elevene. Eks: ”Vi skal nå tenke at vi har et nettmøte og at dere er barneekspertene som svarer på spørsmål fra andre barn”. Prøv å skrive et svar på spørsmålene, slik at den som spør lærer noe om hvilke rettigheter de har. Oppfølging av ”nettmøtet” Denne aktiviteten kan følges opp med å legge ut informasjon som «spørsmål og svar» på skolens egen hjemmeside der dette er mulig. Klassen kan også oppsummere arbeidet med spørsmålene og skrive et innlegg/leserbrev om barns rettigheter i enten ”skoleavisa”, på et lokalt nettsted eller i lokalavisa m.m. Et annet alternativ er at elevenes svar ender ut i en plakat om barns rettigheter på ulike alderstrinn, utformet med skolens logo og elevenes tekst.


Barns rettigheter i HJEMMET AKTIVITETSARK OPPSUMMERING: • Noen ganger kan barn ha lyst til å kjøpe noe eller gjøre noe, men det er ofte foreldre som bestemmer. Når du er f.eks. 15 år, kan du melde deg ut og inn av organisasjoner selv. • Alle barn har rett til beskyttelse. Staten skal passe på at foreldre beskytter sine barn. • Alle barn har rett til privatliv. • Barn skal bli hørt i alle forhold som angår dem. Når barn blir eldre, skal det de mener bety mer for hva de voksne skal bestemme seg for. • Jenter og gutter har de samme rettighetene.

HUSK: Alle diskusjoner om barns rettigheter hjemme, kan vekke bekymring hos enkelte barn. Noen kan, etter denne undervisningsøkten, føle at de har behov for å snakke med noen. Du bør derfor forberede dette. • Avtale med rektor, inspektør, sosiallærer eller en kollega som er disponibel, at de kan tilkalles av deg hvis behov. • Hvis det kommer frem informasjon fra enkeltelever som det er behov for å melde videre, sjekk at skolen har gode prosedyrer på dette. Dette kan være opplysninger som må meldes f.eks barnevernet. • Fortell elevene at dette temaet kan være vanskelig for noen barn, og at det er helt naturlig, familier er forskjellige osv.. • Informere elevene om at det er mulig å snakke med deg (eller en annen voksen på skolen som du vet elevene er trygg på) rett etter timene. • Fortelle elevene at de også kan kontakte deg etter dette, i morgen osv.. • Informere elevene om barns kontakttelefoner: Alarmtelefonen: 116111, Røde Korstelefonen: 80033321 • Følg nøye med på elevenes reaksjoner underveis.


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK RESSURSER TIL: NETTMØTE MED BARNEEKSPERTENE Her finner du noen spørsmål, formulert som leserbrev. Dette er spørsmål som ofte stilles til Barneombudet i den åpne ressursen som heter ”Spør Barneombudet” (se: www.barneombudet.no). For de yngste elevene kan noen av spørsmålene være litt vanskelig å finne gode svar på. Føl deg derfor fri til bare å bruke dette som en ide-bank, og lag spørsmålene enklere hvis du tenker det er lurt. Forslag til svar på spørsmålene finner du til slutt på dette hjelpearket. Dette er svar Barneombudet har gitt, men som ikke nødvendigvis er de eneste ”riktige” svarene. Både barnekonvensjonen og norsk lov åpner for tolkninger som kan gjøre dette litt vanskelig. Du kan gjerne lage spørsmål selv, hvis det blir for lite med 10 spørsmål, eller hente fler fra ”Spør Barneombudet”.

SPØRSMÅL: 1. Gutt 8 år: Hei Mamman min lar meg se filmer med 11 års grenser, kan jeg det?

7. Jente 11 år: Kva rettigheter har vi når vi er 11 år?

2. Jente 13 år: Moren min vil ha passordet mitt på Facebook, til mailen og koden på telefonen. Hun har flere ganger sett på meldingene og mailen min. Er dette rett? Har ho lov til å kreve dette? I tillegg har ho flere ganger krevd passordet på datamaskinen min. Og når jeg er hos pappa, må jeg sitte nede sammen med dem når jeg vill bruke datamaskinen, så de kan overvåke meg! Er det rett det de gjør?

8. Jente 13 år: Hei. Jeg har et problem. Pappa snoker på rommet mitt når jeg ikke er hjemme, og jeg har gitt han klar melding om at han ikke får lov. På rommet har jeg kondomer mange steder (bruker de ikke), klær jeg har lånt av han og søsteren min, og han blir sint når han finner de. En dag sa jeg til han: Du får ikke gå på rommet mitt, hvis du gjør det flytter jeg. Dagen etter var jeg med bestevennen min hjem. Senere på kvelden fikk jeg denne meldingen: Vet du hva jeg fant for noe rart i skapet ditt?. Jeg ble veldig sur, og ville ikke hjem! Hva kan jeg gjøre? Har foreldre lov å snoke på rommet til barna, vil jo ha litt privatliv?

3. Gutt på 15 år: Lurte på om hvor går grensa til privat liv som jeg har rett på? 4. Gutt 12 år: Hvilke rettigheter har jeg som 12-åring? 5. Gutt 13 år: Kan foreldrene mine nekte meg å snakke? 6. Gutt 13 år: Hvilke rettigheter har jeg når politiet har gitt opplysninger til media sånn at alle der jeg bor vet hva jeg har gjort. Politiet tok en samtale med meg før de tilkalte foreldre, og de opplysningene + alderen min ble gitt til avisen, og nå får jeg masse kommentarer for det jeg har gjort. Alle vet det... Det som står i avisen er ikke sant engang, det innrømte politiet. Alt ser mye verre ut enn det var.

9. Gutt 9 år: Jeg vil bo mer hos pappa. Men mamma vil ikke. Mamma sier at sammfunnet har bestemt det. Pappa sier at han har å snakket med mamma mange ganger på et kontor, men hun vil ikke. Når er jeg gammel nok til at jeg får bestemme selv hvor jeg vil bo? 10. Jente 11 år: Jeg har ikke lyst til å gå på korps, mamma og pappa sier at jeg må. Nå har jeg gått på korps i snart to år og jeg vil fortsatt slutte. Hvordan kan loven få mamma og pappa til å bli tvunget til å gi meg lov til å slutte på korps?


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK BARNEOMBUDETS SVAR Her finner du forslag til svar som kan hjelpe deg til å veilede elevene underveis i arbeidet. Svarene er gitt av Barneombudet på nettsiden ”Spør Barneombudet”. 1. Svar til Gutt 8 år: Ja, det kan du. Når du er 8 år så kan du se filmer med 11 årsgrense hvis du ser filmene sammen med en voksen. 2. Svar til jente 13 år: Barnekonvensjonens artikkel 16, som også regnes som norsk lov, sier at alle barn har rett til et privatliv. Det er viktig at også barn skal få ha noen hemmeligheter. Men foreldre har også rett til å gjøre det de mener er best for barna, så lenge dette ikke bryter loven. Hvis foreldrene dine er veldig bekymret for at du er i fare så har de altså mulighet til å be deg vise e-poster og lignende. Barnekonvensjonen sier også at barn skal få mer ansvar etter hvert som de vokser. Altså skal foreldre bli mindre strenge jo eldre en blir. Vi synes ikke foreldre bør blande seg for mye, med mindre de er veldig redd for at du er i fare. Vi synes heller at foreldre skal snakke med barna sine om hva en driver med på nett. Og at barna skal fortelle foreldrene sine hva de driver med slik at foreldrene ikke skal være så bekymret. Og dersom de MÅ se e-postene, eller gå inn på din profil dine, skal de fortelle deg om det og ikke gjøre det i skjul. På den måten kan dere stole helt på hverandre. Vis foreldrene dine dette svaret, og ta en ordentlig prat sammen om hvordan dere skal ha det. Fortelle dem om hvordan du opplever det. 3. Svar til gutt 15 år: Det vil komme an på hvor modent barnet eller ungdommen er, og

hvilken situasjon det er snakk om. Foreldre har ansvar for barna sine. Det betyr blant annet at foreldre skal ta gode beslutninger for barna. Etter hvert som barnet blir eldre og mer modent skal barnet får mer og mer innflytelse over disse beslutningene. Barnet skal også få bestemme mer og mer selv. Det er naturlig at barnet får mer og mer ansvar mot den dagen barnet fyller 18 år og er myndig. På samme måte er det naturlig at barnet får ha mer og mer av sitt privatliv for seg selv. Barnet skal for eksempel kunne ha gode hemmeligheter sammen med vennene sine, kunne skrive dagbok uten at andre leser den, få være i fred på rommet sitt, eller kommunisere med venner på nettet uten at foreldrene skal blande seg. Men hvis foreldrene er bekymret for barnet og tror barnet gjør noe som er skadelig, så må foreldrene gjøre noe med dette. Den beste måten er at foreldrene snakker med barna på en ordentlig måte. Noen ganger bestemmer foreldrene noe som barnet ikke er enig i. Dette kan foreldrene gjøre hvis de mener det er best for barnet. I slike situasjoner er det også viktig at foreldre og barn snakker om hva som bestemmes. Selv om man ikke alltid er enig i ting, så er det viktig at man forklares hvorfor noe blir bestemt. Det er viktig å huske på at foreldre bør ha en god grunn til å bryte barnets privatliv. Det holder ikke å bare ha lyst til å holde oversikt over hva barnet for eksempel gjør på nettet. Foreldrene skal ha mistanke om at barnet gjør noe som kan være skadelig.


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK 4. Svar til gutt 12 år: Barn har mange forskjellige rettigheter. Noen av rettighetene har alle barn hele tiden, for eksempel retten til å bli hørt og til å si sin mening. Den rettigheten pluss mange flere kan du lese mer om i barnekonvensjonen. Den kan du finne her. Andre rettigheter får man etter hvert som man blir eldre. For eksempel kan du nekte å skifte etternavn når du er 12 år, eller du kan se en film med 15 års aldersgrense hvis du er sammen med en voksen. Du kan lese mer om hvilke rettigheter man har fra man er 0 år til 18 år her.

Noen ganger kan det være nødvendig likevel, for eksempel fordi politiet ikke får tak i foreldrene, eller fordi det haster med å finne ut av hva som har skjedd. Foreldrene dine kan hjelpe deg med å lese og forstå reglene som gjelder for deg. Du kan derfor vise dette svaret til dine foreldre. Sammen med dem kan du se om politiet har brutt reglene. Hvis du og foreldrene dine mener at politiet ikke har fulgt reglene, kan dere klage til politimesteren. Skriv så nøyaktig som mulig hva som har hendt. Dere kan også be om hjelp fra en advokat. 7. Svar til jente 11 år: Når du er 11 år:

5. Svar til gutt 13 år: Foreldrene dine kan ikke nekte deg å snakke. De kan be deg om være stille for en liten stund, dersom det er nødvendig i en spesiell situasjon. For eksempel kan de be deg om å være stille under en forestilling på skolen, eller be deg om å vente litt, hvis det er noen andre som snakker. Foreldrene dine kan ikke bare nekte deg å snakke uten en god grunn. Vi håper dette var svar på spørsmålet ditt, hvis ikke er du velkommen til å ta kontakt igjen! 6. Svar til gutt 13 år: Vi forstår godt at det er ubehagelig at alle ”vet” hva du har gjort, særlig hvis det de ”vet” ikke er helt riktig. Politiet skal være forsiktige med å si ting til media som gjør at alle kan forstå hvem som er mistenkt for å ha gjort noe galt. Dette gjelder særlig i saker der barn er mistenkt for noe. Samtidig skal politiet fortelle mediene hva som har hendt. Vanligvis skal ikke politiet ha en samtale med barn uten foreldrene til stede.

• skal foreldra dine høyre på deg og dine meiningar. For eksempel skal du vere med å bestemme kor du skal bu, og kor du skal vere i ferien din viss foreldra dine er skilte • kan du sjå film med 11 års aldersgrense aleine eller saman med andre born • kan du bli valt inn i elevrådet på skulen din • kan du sjølv klage til skulen dersom du ikkje har det bra på skulen • skal skulen høyre på deg før dei bestemmer kva som er det beste tilbodet for deg dersom du treng ekstra hjelp Dersom det er andre ting du lurar på om du har rett til, så ta kontakt med oss, så svarar vi deg på nytt. 8. Svar til jente 13 år: Så fint at du skriver til oss. Vi ser at du lurer på om foreldre har lov til å snoke på rommet til barn og din rett til privatliv. Det er flere som skriver til oss om mye av det samme som du opplever. Du er over 12 år og det skal legges stor vekt på det du mener i personlige forhold. Det vil si ting som gjelder deg. Og det er bra at du sier i fra til pappaen din. Vi syntes også at det er trist at du føler du ikke vil dra hjem når det er slik.


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK Foreldre har ikke lov til å snoke rundt i dine private ting så lenge de ikke er bekymret for noe skadelig. Det kan være ulovlige ting, narkotika og lignende. Vi har tidligere svart en jente på 14 år som opplevde at moren hennes var inne på rommet hennes og rotet i ting. 9. Svar til gutt 9 år: Foreldrene dine må snakke med deg for å finne ut hva du mener før de bestemmer seg for hvor du skal bo. Det betyr ikke at du kan bestemme. Men du skal altså ha mulighet til å si din mening om saken. Jo eldre du blir desto mer skal din mening telle. Når du er 12 år skal din mening telle mye. Men fram til du er myndig er det til syvende og sist foreldrene dine som har ansvaret for å bestemme hvor du skal bo. Det som er viktig å vite er at en avtale om bosted skal være god for barnet det gjelder. Det betyr at moren og faren din må ta hensyn til hva som vil være best for deg når de skal lage en slik avtale.

10. Svar til jente 11 år: Fra du er 7 år har du i følge barnekonvensjonen rett til å bli hørt i saker som gjelder deg. Barnekonvensjonen er norsk lov. Fra du er 12 år skal dine meninger legges stor vekt på. Hvis du ikke vil gå i korps må foreldrene dine ha gode grunner til at du må dette. For barn er det ofte veldig fint å ha en fritidsaktivitet ved siden av andre ting. Hvilken aktivitet bør du få være med å avgjøre. Snakk med foreldrene dine og vis de gjerne denne meldingen. Du kan også snakke med noen andre voksne om det hvis du trenger flere råd på hvordan du skal snakke med mammaen og pappaen din om dette. For eksempel helsesøster. Helsesøster er vant til å snakke med barn og unge, og har taushetsplikt. I tillegg kan man ringe til, eller chatte med noen som jobber for en tjeneste som heter ”Kors på halsen”. Du finner mer informasjon om de her: www.korspahalsen.no Håper dette var til hjelp og skriv gjerne til oss igjen hvis du trenger flere råd.


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK

LOUIS, BABY

LOUIS, 7 ÅR

LOUIS, 12 ÅR

LOUIS, 15 ÅR


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK

LOUIS, BABY


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK

LOUIS, 7 ÅR


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK

LOUIS, 12 ÅR


Barns rettigheter i HJEMMET HJELPEARK

LOUIS, 15 ÅR

Barns rettigheter i hjemmet  

Skoleopplegget om barnekonvensjonen utarbeidet av Barneombudet og UNICEF Norge.

Advertisement