Page 1

EN GOD ST ART PÃ… LIV

ET


EN GOD START PÅ LIVET - pedagogikken

Med mange års erfaring er vi ydmyke og vårt ansvar bevisst i forhold til å ivareta og legge til rette for god omsorg, lek, læring og utvikling for barna i barnehagen. Barnehagen er en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og den aller første delen i et utdanningsløp for barna våre. Barnehagen danner et solid fundament for videre vekst og utvikling.

mestring i møte med seg selv og andre. Viktige ferdigheter som å lese, skrive og regne blir det lagt grunnlag for i førskolealder. God kvalitet på innholdet i barnehagehverdagen vil derfor få stor betydning for en positiv utvikling hos barnet for resten av livet.

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap.

Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Vår visjon er å gi hvert enkelt barn en god start på livet. Vi tror dette er en visjon de fleste kan stille seg bak. Men hva er egentlig en god start på livet?

Våre barnehager formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og voksne.

Er en god start på livet bare at foreldre får tildelt en barnehageplass til sine barn, eller må barnehagetilbudet inneholde noe mer?

For å lykkes i alt dette jobber alle våre barnehager med 4 felles og grunnleggende programområder; Sunne barn – Aktive barn – Lekende barn og Trygge barn.

Vi vet at de første årene av livet er en avgjørende tid, hvor barnets personlighet blir grunnlagt, og evnen til empati og tilknytning utvikles. Barn får utviklet sin selvfølelse og samspillsevne gjennom utfordringer og

Disse områdene tar for seg det vi mener er de viktigste forutsetningene for å kunne skape gode barnehager, og vi kaller det derfor en god start på livet pedagogikken.


SUNNE BARN HOVEDMÅL

Legge grunnlaget for god helse og et godt kosthold som gir overskudd til lek og læring.

KOSTHOLD ER EN DEL AV ET GODT BARNEHAGETILBUD Å leve sunt handler om å spise variert så du får dekket behovet for alle næringsstoffene kroppen trenger. Da vil kroppen fungere optimalt, du yter mer og trives bedre. Men å leve sunt er også mer enn energi og næringsstoffer. Mat og kosthold handler om læring, trivsel og kultur. Mat og kosthold handler om omsorg og kjærlighet.

Å GI BARNA GOD OG NÆRINGSRIK MAT, ER EN DEL AV DEN DAGLIGE OMSORGEN I BARNEHAGEN. Vi ønsker å bidra til at barn får et sunt og variert kosthold med tanke på god helse og overskudd til lek og læring. Et godt kosthold sammen med fysisk aktivitet gir bedre fysisk form og mer overskudd til å takle hverdagens utfordringer og forebygge livsstilssykdommer. Vi er opptatt av å se det enkelte barn og gi dem muligheter til lange leke og læreperioder inne og ute. For oss er derfor et sunt kosthold en naturlig del av den daglige omsorgen i barnehagen.


INGEN MATPAKKE I VÅRE BARNEHAGER Barna spiser frokost, lunsj og et mellommåltid på ettermiddagen i barnehagen. Barna har ikke med seg matpakke, men en tursekk innimellom. Vi serverer mat som er variert for å sikre inntak av viktige næringsstoffer som gir barna ulike smaksopplevelser.

Kunnskap

Kostvaner

Vi stimulerer til nysgjerrighet og interesse for hva man spiser, og hvor maten kommer fra. Barna får kunnskap om hva som er et sunt kosthold og god helse.

Barna er med i matlaging og borddekking. Barnehagen er ikke bare med på å forme barnets kostvaner i dag, men også kostvanene barna vil ha når de blir eldre.

Barna får trening av finmotorikk, selvstendighet og språk gjennom måltidet.

Kostvaner i barnehagen legger grunnlaget for en god start på livet.

er d l o at th Kos bare m a enn r e aren er m s e l fel finn

n er e rosesser m t e d i o Målt nnelsesp a lærer da arn ner hvor ed, og b tradisjo st rer, er. kultu g norm o


MÅLTIDENE I BARNEHAGEN Frokost gir kroppen energi etter en natts søvn hvor kroppen går på sparebluss og energilageret blir mindre. En god lunsj bidrar til jevnt blodsukker som holder humør og konsentrasjon oppe. Ettermiddagsmåltidet er et sunt mellommåltid som gir energi fram mot middagsmåltidet hjemme.

EN JEVN MÅLTIDSRYTME GIR; Bedre konsentrasjonsevne Mindre sultfølelse Økt forbrenning Mer overskudd og bedre humør Mindre lagring av fettvev Stabilt blodsukker

Maten inneholder næringsstoffer som legger grunnlag for vekst, utvikling, vedlikehold og prestasjon. Måltidene skal i løpet av en uke være varierte slik at barnet får i seg de næringsstoffene det har behov for. Å spise variert er det beste utgangspunkt for et sunt kosthold. I samarbeid med hjemmet legger vi til rette for at barn med allergier og andre behov også kan spise variert.


I VÅRE BARNEHAGER ET FULLVERDIG KOSTHOLD

er drikke til måltidene vann, skummet melk, ekstra lettmelk eller lettmelk

Alle måltider i barnehagen er fullverdige, noe som innebærer at de skal inneholde minst en matvare fra hver matvaregruppe:

er vann tørstedrikk mellom måltidene

Brød/korn/potet/pasta Frukt/grønnsaker/bær Fisk/sjømat/kjøtt/egg/ost/erter/bønner

ønsker vi variasjon i kostholdet og serverer varme måltider minimum en gang i uken foretrekkes magre kjøtt og kjøttprodukter, fisk og grønnsaker som varmmat er det viktig at maten skal smake godt og være næringsrik

MAT TIL FEIRING, FEST OG MARKERINGER Vi ønsker å videreføre matkultur – og tradisjon, og det som hører til ved gjentagende markeringer og arrangementer. Bla. 17. mai- feiring, Lucia og karneval. Det er viktig for oss å ha kunnskap om matvaner og tradisjoner i ulike religioner. Vi samarbeider med hver enkelt familie om hvilke tradisjoner og matkultur de har i sin religion. Alle barna blir kjent med og får respekt for de ulike tradisjoner og kulturer som vi har i barnehagen.

Bursdagsfeiring

Det er barnehagen som har ansvaret for det som serveres og skjer i barnehagen ved barnas bursdager. De gjennomføres uten servering av søt mat og drikke.

er mat og drikke med mye tilsatt sukker og salt tatt vekk legger vi tilrette for at barn med allergier og andre behov også kan spise variert, i samarbeid med hjemmet får barna kunnskap om tradisjoner og forskjellige matprodukter bruker vi gode og næringsrike matvarer deltar barna i tilberedning av mat og voksne er delaktige og spiser sammen med barna under måltidet er måltidet en øvelse i å vise omsorg for hverandre


GOD HYGIENE ER VIKTIG I BARNEHAGEN Smitte og sykdom God hygiene er viktig for å unngå smitte og sykdom både for barn og voksne i barnehagen. God hygiene læres best i felleskap med andre for å fremme god helse.

Gode rutiner Barna i barnehagen skal gjennom daglige rutiner få kunnskap og erfaring med gode hygieniske tiltak. Dette skal bidra til at de selv får gode rutiner for egen hygiene i fremtiden.

I VÅRE BARNEHAGER har vi såpedispensere og papirhåndklær ved alle håndvasker, og bruker alltid varmt vann og såpe ved håndvask vasker alle hendene godt før vi lager mat har vi med våtservietter når vi er på tur ut fra barnehagen vasker vi alltid hendene godt etter toalettbesøk, bleieskift og nesetørk sørger vi for at barna vasker hendene når de kommer inn fra lek og opphold ute lærer barna at de skal unngå å nyse og hoste på hverandre har vi rutiner for at fellesleker av plast og tre vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, og tøyleker vaskes i vaskemaskin har vi gode rutiner når det gjelder hygiene på kjøkken, i kjøleskap og tilberedning av mat i vår internkontroll


HOVEDMÅL Legge grunnlaget for god helse og et godt kosthold som gir overskudd til lek og læring. Delmål 1 Gi barna sunne matvaner og et godt kosthold.

Delmål 2 La barna delta aktivt i måltidet.

Delmål 3 Stimulere til gode hygienerutiner.

Tiltak Legge opp til 3 måltider hver dag

Tiltak Barna hjelper til med å dekke bordet

Tiltak Barna vasker hendene regelmessig

Være reflekterte voksne som benevner hva vi spiser og snakker om sunne matvaner

Barna får tilbud om å smøre mat selv

Gode rutiner for hygiene i barnehagen

Barna deltar i forberedelser og tilberedning av mat

Alle voksne er gode forbilder for barna

Legge til rette for regelmessige måltider


AKTIVE BARN HOVEDMÅL

Barn skal oppleve glede, mestring og et positivt syn på egen kropp gjennom variert fysisk aktivitet.

VI LEGGER TIL RETTE FOR AT BARNA SKAL HA NOK FYSISK AKTIVITET Allerede fra spedbarnsalderen er læring av bevegelser en viktig del av barnets totale utvikling. Her legges grunnlaget for vekst og det er derfor viktig at små barn får anledning til å utfolde seg allsidig i fysisk aktivitet og lek. Utviklingen av de grunnleggende bevegelsene

som å krabbe, gå, løpe og hoppe kommer ikke av seg selv, men må læres. Barnet bør få trene på disse bevegelsene i ulike sammenhenger og i ulike fysiske miljøer. I tillegg vet vi at fysisk aktivitet har en positiv effekt på barnets selvtillit og selvfølelse.

AKTIVITET UTVIKLER Normal vekst Fin- og grovmotorikk Styrke Utholdenhet og bevegelse God helse Matlyst, søvn, kognitiv utvikling, psykisk helse og lek


MANGE MENER AT Dagens barndom er kanskje mer preget av stillesitting, tv, spill og kjøring enn tidligere. I en stresset hverdag er det lett å glemme hvor viktig det er å være i bevegelse og spise sunt.

muskelplager og diabetes. Tilstrekkelig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling av kroppen og for utvikling av motorikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet.

Et aktivt liv er den beste forebyggingen mot en rekke sykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdommer, fedme,

Kroppen vår er konstruert for bevegelse, og denne bevegelsesevnen er fundamental i barns oppvekst.

BEVEGELSE BÅDE UTE OG INNE Ved å la barna være mye ute, møter de naturlige utfordringer som gir dem sjansen til sansestimulering og til å utvikle robusthet. Dette skjer i omgivelser der barna finner utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå, enten i barnehagens uteområde eller i nærområdet. Våre barnehager skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og muligheter for

læring og mestring. Det fysiske miljøet ute eller inne skal ikke begrense barns muligheter til egenstyrt aktivitet, men være utfordrende og gi muligheter til utforsking på egenhånd, samtidig som det er trygt. Uteleken gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Uteleken byr på store utfordringer når det gjelder å bevege seg. Dette er bra for barnas motoriske utvikling!


I alle vüre barnehager bruker vi programmet Micromotus flere ganger i uken. Micromotus er bevegelse til musikk og historier og bidrar til fysisk aktivitet, bevegelsestrening og mestring hos de aller minste pü en leken, gøyal og gjenkjennende müte. Bevegelsene som brukes i historiene er alle grunnleggende basisferdigheter satt sammen av fysioterapeuter. Grunnhistoriene vi bruker er laget av ansatte i vüre barnehager som jobber med barn hver dag, i tett samarbeid med skuespillere, komponister og musikere som skreddersyr programmet.


VI OPPMUNTRER TIL AKTIVITET SOM ER HUMØRFYLT, POSITIV OG UTVIKLENDE BASISFERDIGHETER Barn er født til bevegelse og har et naturlig behov for å bevege seg. Gjennom kroppen sanser, opplever og lærer barnet. Lek og bevegelse har derfor betydning for barnets helse, vekst og utvikling. Ved å jobbe med basisferdighetene utvikler barna motorikken, utholdenheten og bevegeligheten parallelt. GLEDE OG MESTRING Noen av våre barnehager er idrettsbarnehager, mens andre er mer tradisjonelle. Målet i alle våre barnehager er barna opplever glede, mestring og får et positivt syn på egen kropp gjennom fysisk aktivitet. Det er vårt ansvar som voksne i barnehagen å fremme aktivitet som er humørfylt, positiv og utviklende, for ettåringene til de eldste i barnehagen.


VI BRUKER NÆRMILJØET OG NATUREN AKTIVT

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Store muligheter for lek og læring ligger i utemiljø og nære naturområder. Friluftsliv og naturopplevelser er viktig både for barnas totale utvikling og for å fremme kunnskap og holdninger til natur og miljø.

I våre barnehager ser vi på skogen som en unik arena for læring både sosialt, motorisk og med tanke på at barna skal få en forståelse av sammenhengen i naturen. At barna lærer å bli glad i naturen, kan få barn til å ville ta vare den. De forskjellige nærmiljøene innbyr alle til aktivitet og lek som hvert enkelt barn kan få ta del i.


HOVEDMÅL Barn skal oppleve glede, mestring og et positivt syn på egen kropp gjennom variert fysisk aktivitet. Delmål 1 Barna får utfordringer som de mestrer og som de kan strekke seg etter. Tiltak Jevnlig bruk av Micromotus Vi tilbyr barna flerfunksjonelle leker Vi tilbyr barna aldersrelaterte leker

Delmål 2 Barna har et lekemiljø inne og ute som stimulerer til aktivitet. Tiltak Aktive voksne legger til rette for utfordringer inne/ute Vi har fleksible rom som inviterer til bevegelse inne

Delmål 3 Barna er mye ute og bruker nærmiljøet og naturen aktivt. Tiltak Jevnlig bruk av skog og mark Barna er på turer i nærmiljøet Barna er ute hver dag


LEKENDE BARN HOVEDMÅL

Alle barn i våre barnehager skal ha et godt leke- og læringsmiljø, tid til lek og reflekterende voksne.

Lek er læring

Helhetlig læringsbegrep

Lek er barndommens kjennemerke.

Barnehagen er en trygg omsorgsarena, og en viktig læringsarena, og den aller første delen i et utdanningsløp for barna våre.

Barn leker fordi leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg. Leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Den er en tilstand det er fint å være i, samtidig som det er barnet som har kontroll over sin medvirkning i leken, og tar ansvar for den. Lek er ikke bare lek – Lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og barnehagens helt sentrale arbeidsmetode.

Våre barnehager bygger sin virksomhet på et helhetlig læringsbegrep. Det stilles opp mot et syn på læring der pedagogisk virksomhet primært dreier seg om å strukturere og formidle en bestemt kunnskapsmasse i løpet av et avgrenset tidsrom som for eksempel i en fysikktime på skolen. De viktigste læringsituasjonene i en barnehage oppstår i daglig samspill, lek og vennskap barn i mellom, og i samspillet mellom barn og voksne.


Faglige ferdigheter

Begreper Vennskap Selvregulering Tall

Konflikt håndtering

Bokstaver

Sosiale ferdigheter

Problemløsning

Selvutvikling Kommunikative ferdigheter

LEKEN GIR BARN VIKTIGE FERDIGHETER

Persepsjon

Motorikk

Oppmerksomhet

Ferdigheter Gjennom leken får barn motoriske-, kognitive-, kommunikative-, og sosiale ferdigheter. Leken er identitetsskapende og bidrar til at barn får en forståelse av seg selv på en rekke ulike områder. Voksenrollen Å skape rom for leken, og å ha personale som kan mye om lek, er å ta på alvor noe av det som er aller viktigst for barn. Både her og nå, og som grunnlag for videre utvikling og læring.


ET HELHETLIG SYN PÅ LÆRING Et helhetlig læringsbegrep er et grunnleggende utgangspunkt i våre barnehager.Det baserer seg på at all læring skjer i det daglige samspillet mellom barn - barn og barn - voksen. Det dreier seg om de formelle, så vel som de uformelle læringsprosesser som skjer i hverdagen.

Det dreier seg om å kunne lekeregler og å knytte vennskap. Den sosiale læringen foregår i barnets daglige samspill med andre mennesker. Kvaliteten på samspillet barna imellom og mellom barn og voksne, bestemmer om utviklingen går i ønsket retning.


PERSONALET DELTAR I BARNS LEK At voksne skal være tilstede, observere og delta i lek, veilede, og hjelpe barna inn i lek, er sentralt i læringsarbeidet vårt. Vårt personale har lekekunnskap og deltar i lek på barns premisser, initierer lekesituasjoner og bruker leken som arena for læring. I praksis betyr dette at vi finner «lommer» i leken der vi kan samtale med og veilede barna og dermed forsterke barns læringsutbytte. Leken er barns hovedaktivitet og danner grunnlaget for deres sosialisering, utvikling, læring og danning.


LANGE LEKE OG LÆRINGSPERIODER OG ET GODT LEKEMILJØ Næring For at leken skal blomstre trenger barna tid, plass, og noe å leke med. Leken trenger også næring som enkeltbarnet får gjennom erfaringer og opplevelser, både i barnehagen så vel som i barnehagens nærmiljø. Barn trenger trygghet, trivsel og omsorg i barnehagen, for å våge og kaste seg ut i leken. Organisering For å ivareta leken kan barnegruppene deles, både ute- og inne arealet tas i bruk og avdelingene er innredet etter barns behov. I barnehagehverdagen har vi lagt vekt på god tid til lek, og vi er opptatt av at dagen ikke skal bli for mye oppstykket. Voksenstyrte aktiviteter ønsker vi i størst mulig grad å legge naturlig inn i barnehagedagen.


HOVEDMÅL Alle barn i våre barnehager skal ha et godt leke- og læringsmiljø, tid til lek og reflekterende voksne. Delmål 1 Barna har lange leke og læringsperioder gjennom en barnehagedag. Tiltak Vi har gode beskrivelser og kunnskap om lange leke og læringsperioder Vi har en dagsrytme som gir tid til lek Vi bruker hele barnehagen til lek Vi deler barna i grupper

Delmål 2 Barna har et godt og utviklende leke og læringsmiljø.

Delmål 3 Vi har voksne med lekekunnskap, og som bruker leken som arena for læring.

Tiltak Vi tilrettelegger materiell og utstyr

Tiltak Voksne med felles kunnskap om lek

Vi tilrettelegger for allsidige aktiviteter

Voksne som legger til rette for lek

Vi er bevisst på innkjøp av lekemateriell

Voksne som starter lek

Vi har gode rutiner på planlegging og evaluering av barnehagens leke- og læringsmiljø

Voksne som verner og utvikler lek Voksne som observerer lek


TRYGGE BARN HOVEDMÅL

Trygge barn som vokser og utvikler seg sammen med andre og opplever mestring, nærhet og inkludering i hverdagen.

TRYGGHET - KJERNEN I BARNS UTVIKLING TRYGGHET GJENNOM 4 OMRÅDER

1 2 3 4

Voksenrollen Utvikling av den profesjonelle verktøykassen. Barnas arbeidsmiljø Lek og vennskap er det viktigste i barnehagen. Barnas fysiske lekemiljø Vi har lekeområder som stimulerer til lek, læring og utvikling. Foreldresamarbeid Det er vårt ansvar å skape et godt grunnlag for en god relasjon med foreldrene.


RELASJONSKOMPETANSE For personalet er relasjonskompetanse en del av den profesjonelle verktøykassen.

selvstendig aktør i sitt eget liv, og man viser respekt for barnets integritet.

Utøvelse av god relasjonskompetanse innebærer at man ser på barnet som en

Voksne hos oss er bevisst på hvordan man reagerer og oppfører seg i samspill med alle barn.

PRIMÆRKONTAKT - EN GOD START

TRYGGHET & UTVIKLING Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltagelse i barnehagens felleskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevisst seg selv og sin personlighet.

Et barns hverdag er full av små og store utfordringer. Det å være trygg på seg selv og oppleve trygghet i sine omgivelser vil derfor være selve grunnlaget for god lek, læring og utvikling. Trygge barn vokser og utvikler seg sammen med andre og som opplever mestring, nærhet og inkludering i hverdagen.

Når barnet begynner i barnehagen vil det få tildelt en primærkontakt.

Primærkontakten vil følge barnet opp særlig den første tiden for å sikre en god tilknytning.

Det betyr at en av de som jobber på avdelingen vil ta imot og være den nærmeste voksenkontakten både for barnet og foreldrene.

Måten vi jobber for at tilvenning av nye barn skal bli en trygg og god opplevelse for barn og foreldre, kan dere lese mer om i dokumentet «Ettåringen».


VOKSENROLLEN I våre barnehager jobber vi kontinuerlig med å utvikle personalet slik at de har den nødvendige kompetanse til å møte hvert enkelt barn. I barnehagen møter barna voksne som er autentiske (ekte) og forutsigbare.

Voksne som setter grenser som barna forstår, og som forstår at barn trenger grenser. Voksne og barn er likeverdige, men ikke likestilte.

FORELDRESAMARBEID Vi har alltid noe å snakke om Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen i barns liv, og hvordan foreldrene har det er betydningsfullt for barnas opplevelse av seg selv og sine omgivelser. Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede, mestring og trygghet i barnehagen. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er

viktig for det enkelte barnets trivsel, trygghet, utvikling og læring. I våre barnehager har vi lang og god erfaring i å samarbeide med foreldre. Vi skal møte alle foreldre med respekt og visshet om at alle foreldre gjør det de mener er til det beste for sine barn. Samarbeid betyr regelmessig kontakt mellom hjemmet og barnehagen der vi utveksler informasjon og drøfter små og store spørsmål.


STORE TANKER OM DE SMÅ Vi ser stort på de små Personalet møter barna der de er, med rom for alle, og plass for den enkelte. I våre barnehager ser de voksne stort på de små. Dette finner dere mer om i dokumentet «store tanker om de små».

Tydelige voksne I våre barnehager har vi voksne som er «på» og lydhøre til barna. Personalet skal være voksne som setter ord på hva de mener, og gode til å bruke språket og benevne overfor barna.

BARNAS FYSISKE LEKEMILJØ - EN TRYGG PLASS OG LEKE Sikkerhet I våre barnehager setter vi sikkerhet høyt. Barna er forsikret hos oss 24 timer i døgnet gjennom vår egen heldøgns ulykkesforsikring. Hvis ulykken først er ute, har vi ansatte som er opplært i førstehjelp, og vet hvordan de skal handle.

Lekeområder Vi har lekeområder som stimulerer til lek, læring og utvikling. Barnehagens lekeområde både inne og ute gjennomgås systematisk og regelmessig for å sikre at alt skal være trygt og godt for barna. Dette er nedfelt i barnehagens HMS rutiner.

LEK OG VENNSKAP Barnas arbeidsmiljø Lek og vennskap er det viktigste i barnehagen. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturelle ulikheter. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre.

Vi bruker leken aktivt for å forebygge mobbing og utenforskap i barnehagen. Det er de voksenes ansvar å utvikle inkluderende fellesskap både i barnegruppen og i personalet. Dette jobbes det systematisk med i alle våre barnehager. Mobbing og utstøting skal ikke skje og det skal nytte å si i fra.


BARN HAR RETT TIL Å BLI SETT OG HØRT Barnas arbeidsmiljø omhandler hva vi mener naturlig bør prege det psykososiale miljøet blant barn og voksne i barnehagen. Barn har rett til å bli sett og hørt og samtidig føle seg trygge på at deres meninger blir respektert uten redsel for mobbing og avvisning. Dette er helt grunnleggende for å utvikle en god sosial kompetanse. Det er i barnehagens hverdagssituasjoner og lek barna får prøvd ut og testet sine sosiale ferdigheter.

VÅR EGEN BARNEHAGELOV DISKUTERES MED BARNA REGELMESSIG For at alle barna skal trives, føle seg trygge og lære seg å omgås andre, må vi ha visse kjøreregler i barnehagen. Alle barnehager har laget en egen «barnehagelov» som sier noe om hvordan miljøet skal være i den enkelte barnehage. Loven skal fortelle oss hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Loven skal diskuteres med barna i barnehagen regelmessig. Alle barna skal diskutere hver enkelt regel, og konkretisere hva det betyr i praksis. Loven skal henges opp på hver avdeling. Loven fokuserer på positive kvaliteter innenfor sosial kompetanse.

BARNEHAGENETTLOVEN

Barnas arbeidsmiljø skal preges av følgende mål fra «Barnehagenettloven» Jeg sier ifra til en voksen når noe ikke er greit. Jeg deler med andre. Jeg har lov til å bli sint, men gjør ikke andre vondt. Jeg hjelper til, hvis noen trenger hjelp. Jeg trøster når noen er lei seg. Jeg tar vare på lekene, og rydder dem tilbake når jeg er ferdig.


HOVEDMÅL Trygge barn som vokser og utvikler seg sammen med andre og opplever mestring, nærhet og inkludering i hverdagen. Delmål 1 Vi har voksne som er bevisst på hvordan man reagerer og oppfører seg i samspill med alle barn.

Delmål 2 Vi skal skape et godt grunnlag for en god relasjon med foreldrene.

Delmål 3 Vi bruker leken aktivt for å forebygge mobbing og utenforskap i barnehagen.

Tiltak Relasjonskompetanse

Tiltak Alle er kjent med vår serviceerklæring

Kontinuerlig utvikle personalets faglige verktøykasse

Foreldre får tilbud om foreldresamtaler

Tiltak De voksne har ansvar for et godt psykososialt miljø i barnegruppen

Gode rutiner for tilvenning og tilknytning gjennom bruk av Primærkontakt

I våre barnehager har vi velfungerende Foredreutvalg og Samarbeidsutvalg.

Proaktivt HMS arbeide

Vi gjennomfører kundemålinger

Mobbing og utstøting skal ikke skje og det skal nytte å si i fra. «Barnehageloven» diskuteres med barna regelmessig


VÅR MENING Oppholdet i en av våre barnehager skal fylle barn og foreldres virkelighet med mening. Mening som gir opplevelse og skaper minner. For når barn og foreldre slutter i barnehagen vil vi fortsatt være nær. Og vi ønsker at alle skal se tilbake på tiden i barnehagen som god og meningsfylt. Eller sagt med andre ord… EN GOD START PÅ LIVET

Se mer på; www.barnehagenett.no og facebook BARNEHAGENENETT AS - Mail; post@barnehagenett.no / Tlf; 69 14 00 11

Salt - en god start på livet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you