Page 8

Przedsiębiorstwa społeczne w UE • W gospodarce społecznej UE zatrudnionych jest ponad 11 mln pracowników, 2 mln przedsiębiorstw, co stanowi 6% całkowitego zatrudnienia, natomiast w Polsce 2,6 %. • Należą do niej podmioty o szczególnym statusie prawnym (spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych), przy czym są to przedsiębiorstwa społeczne nie dzielące zysku, do których należą także przedsiębiorstwa społeczne w formie prywatnych spółek non-profit, w tym spółek akcyjnych pożytku publicznego. • Szczególne statusy prawne występujące w gospodarce społecznej są szczególnie dostosowane do przedsiębiorstw społecznych, gdyż ich sposób zarządzania sprzyja partycypacji i otwartości.

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Advertisement