Page 7

Rezolucja Parlamentu Europejskiego • PE mobilizuje KE oraz kraje członkowskie do stworzenia odpowiednich ram prawnych do rozwoju GS • GS łączy opłacalność i solidarność, umożliwia tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, wzmacnia spójność społeczną, gospodarczą i regionalną, wytwarza kapitał społeczny, wspierając aktywne obywatelstwo i solidarność • wizji gospodarki opartej na wartościach demokratycznych i zrównoważonego rozwoju;

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Advertisement