Page 31

Plan działań na rzecz rozwoju GS w Afryce • na szczeblu krajowym: umacnianie i wspieranie środowiska prawnego, instytucjonalnego i politycznego koniecznego dla rozwoju i wzmocnienia organizacji gospodarki społecznej; • na szczeblu regionalnym: działania podejmowane są w celu zwiększenia rozwoju przedsiębiorstw i organizacji gospodarki społecznej, między innymi poprzez mobilizację środków, na rzecz wdrażania programu gospodarki społecznej w Afryce;

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Advertisement