Page 23

Spółdzielnie

• Większość spółdzielni afrykańskich działa w sektorze rolnym (przykład Stowarzyszenia Famerów HURRARA); • W sektorze kredytowym według Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU)mikro-pożyczki, w 2007 r. istniało ok. 12 tys. unii kredytowych (najwięcej w angielskojęzycznej części Afryki). Łączna liczba ich członków przekraczała 15 mln w 23 krajach, zaś oszczędności wynosiły 3,5 mld dolarów, stanowiąc tym samym trzon instytucji mikrofinansowych w wielu regionach Afryki. • Spółdzielnie działają również w sektorze budownictwa, ubezpieczeń i dystrybucji oraz usług pogrzebowych;

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you