Page 2

Społeczna gospodarka rynkowa • W Polsce w minionych 20 latach społeczny aspekt gospodarki był niedoceniany. Należy umieścić tzw. ekonomię społeczną w koncepcji społecznej gospodarki rynkowe, która znalazła swoje miejsce w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w rozdziale „Rzeczpospolita” zasada gospodarowania brzmi : „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej”.

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Advertisement