Page 15

Społeczna gospodarka w Afryce • Na kontynencie afrykańskim GS to w dużym stopniu część tradycyjnych systemów wzajemnego wsparcia, a także przedsięwzięć o charakterze zbiorowym i wspólnotowym, które często przekształcają się w przedsiębiorstwo spółdzielcze lub bardziej zróżnicowane formy towarzystw wzajemnej pomocy. • Afrykańska gospodarka społeczna to sektor niedoceniony przez wspólnotę międzynarodową, w tym Unię Europejską. Nie włącza się jej aktywnie do polityki oraz do procesów konsultacyjnodecyzyjnych.

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Advertisement