Page 10

Współpraca Barki z Afryką • Powstaje koncepcja Equala „Europa z Afryką” ( nie „UE dla Afryki” lecz „UE z Afryką”); program dotyczy rewitalizacji wybranych 2 regionów w 10 krajach afrykańskich z uwzględnieniem aspektów edukacyjnych, przedsiębiorczych i inwestycji w infrastrukturę. • Spotkania partnerstwa „Barka- wspólnoty afrykańskie w Europie” z przedstawicielami PE , Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego , w sprawie pilotażowego programu „Equal- Europa z Afryką” w lutym 2012; • W kwietniu/maju odbyła się I wizyta studyjna przedstawicieli Barki do Kenii i Etiopii; Powstaje partnerstwo Sieci Barkawspólnoty afrykańskie; Barka otrzymuje w Kenii 42 ha ziemi; • Jednocześnie Tomasz Sadowski otrzymuje tytuł wodza na region Kathonzweni ( Kenia);

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce  

Gospodarka_spoleczna_w_Afryce

Advertisement