Page 96

Powracając na koniec do materiału zebranego przy użyciu ankiet internetowych, należy stwierdzić, że kolejnym obszarem wsparcia, do którego nawiązywali badani było stworzenie większych możliwości współpracy i wymiany doświadczeń: „kontakty z instytucjami, firmami, ludźmi, którzy mogą skutecznie wesprzeć nasze działania w tym obszarze”, „współpraca z instytucjami / zwiedzanie zabytków / pomoc przewodników”, „współpraca z większymi placówkami kulturalnymi województwa”, „przykłady dobrych praktyk w innych stowarzyszeniach, dzielenie się doświadczeniami”, „sieć i koordynacja tej sieci podmiotów”.

96

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement