Page 93

W perspektywie osób związanych z edukacją kulturową przeważa obecnie kulturowy a nie kulturalny ogląd zadań i mechanizmów edukacji. Współgra to z tendencją, jaką od dłuższego czasu obserwujemy w kulturze – być może stoi za tym zmęczenie nieustanną rywalizacją, w tym konkurowaniem o przysłowiowy lepszy rysunek i lepiej zaśpiewaną piosenkę. Projekty realizowane przez opolskich edukatorów kulturowych świadczę o tym, że kultura popularna nie jest przez nich odbierana jako zagrożenie czy konkurencja. Włączają ją oni w realizowane pomysły jako atrakcyjny kontekst lub narzędzie o określonych zadaniach, podczas gdy meritum projektu, działania, realizacji leży gdzie indziej. Przykładem takich działań i wydarzeń jest Noc Muzeów, a także gry miejskie.

Słabe strony Problemy związane z obszarem edukacji kulturowej w województwie opolskim nie były do tej pory przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony badaczy a w każdym razie nie były badane w sposób systematyczny i możliwie przekrojowy. Diagnoza w ramach BMK startuje niemal na jałowej ziemi i nie może zakorzenić się w skumulowanej wiedzy dotyczącej stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Brak głębszego zainteresowania procesem edukacji kulturowej przejawia się jeszcze w ten sposób, że przez lata nie było tak naprawdę dyskusji na ten temat z lokalnymi decydentami. Mówiąc wprost – kultura i edukacja kulturowa spychane były na sam koniec „łańcucha pokarmowego”. Słabością, która dotyka nas, socjologów, szczególnie, są białe plamy na mapie badawczej regionu opolskiego. Ujmując rzecz w skrócie: sami edukatorzy niespecjalnie są zainteresowani samodzielnym badaniem swojego środowiska. Do poważnych słabości systemu edukacji kulturowej w regionie opolskim należy nie w pełni satysfakcjonująca jakość relacji edukatora z drugą stroną, a konkretnie zwłaszcza brak wystarczającego zaangażowania odbiorców we współdziałanie.

93

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement