Page 92

5.1 MOCNE I SŁABE STRONY EDUKACJI KULTUROWEJ W REGIONIE

Mocne strony Jedną z najmocniejszych stron edukacji kulturowej w skali całego regionu jest nastrajający

optymistycznie

kapitał

społeczny

w

postaci

energicznych

i

zaangażowanych edukatorów. Jest to potencjał chyba jednak najważniejszy, bardziej znaczący niż baza materialna, finansowa, co nie oznacza, że edukatorzy nie potrzebują żadnego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa finansowego i mają godzić się na trudne warunki pracy, bo przecież są pasjonatami. Co więcej, opolscy edukatorzy deklarują chęć podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, są także otwarci na współpracę z przedstawicielami innych środowisk. Edukacja kulturowa w województwie opolskim to obszar, w którym z dużym sukcesem wykorzystuje się kulturowe zaplecze samego regionu – poprzez czerpanie z lokalnych tradycji, kultury ludowej, ciekawej, niejednoznacznie przedstawianej przeszłości i autentycznej wielokulturowości. Cała ta warstwa regionalnego kolorytu w wyraźny sposób wpływa na preferowane przez opolskich edukatorów obszary i formy działań. Odrzucany jest ponadto dość anachroniczny model hierarchicznych stosunków na płaszczyźnie edukacji kulturowej. Nie mamy jeszcze do czynienia z pełnym partnerstwem i oddaniem wielu działań w ręce „szarego” uczestnika kultury, ale edukatorzy zdają się być świadomi potrzeb swoich podopiecznych. Jeśli ich nie będą spełniać zostaną przez odbiorców porzuceni. Z powyższą uwagą wiąże się kolejne spostrzeżenie, zgodnie z którym obecnie cenione przez opolskich edukatorów metody pracy dalekie są od statycznych, typowych dla kultury wysokiej, form – największym uznaniem w tej grupie cieszą się warsztaty.

92

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement