Page 89

Po co nam kultura? Perspektywa uczestników I Forum Ludzi Kultury (Moszna 9-10.11.2016)

Korzystając z możliwości, jakie stworzyła organizacja przez opolskiego operatora BMK imprezy integrującej ekspertów i pasjonatów wokół tematyki edukacji kulturowej w regionie opolskim, przeprowadziłyśmy między innymi proste badanie pozwalające na uchwycenie indywidualnych definicji kultury. Na tablicy zapisano jedno, bardzo elementarne pytanie: „Po co nam kultura?”, tak aby uczestnicy Forum mogli swobodnie wokół umieszczać fiszki z krótkimi odpowiedziami. Ich analiza umożliwia wyodrębnienie kilku kategorii pomocnych w uporządkowaniu wielu, bardzo zróżnicowanych definicji formułowanych przez badanych gości. W pierwszej kolejności można zebrane definicje pogrupować na te, które podkreślają zbiorowy wymiar kultury, w tym zwłaszcza korzyści dla społeczeństwa oraz te, które akcentują gratyfikacje ważne dla jednostki. Do grupy pierwszej zaliczono takie między innymi wpisy, jak: „buduje przestrzeń dialogu społecznego”, „element socjalizacji”, „podstawa stosunków międzyludzkich”, „utożsamiamy się z grupą, w której żyjemy”, „oswoić »obce«”, „kultura tworzy ludzi i kształtuje społeczeństwo, jest potrzebna, by żyć w społeczeństwie i żyć pełnią życia”, „otwartość”. Część definicji w tym zbiorze cechował nacisk na wymiar cywilizacyjny, np.: „podstawa człowieczeństwa” (wspomniana kilkakrotnie), „żeby nie wrócić »na drzewo«”. Sporo społecznie sprofilowanych ujęć definicyjnych odwoływało się do poziomu „abstrakcyjnego”, na którym kultura oznacza lepszy świat i życie, np.: „pozwala nam godnie żyć”, „nieodłączny element życia”, „żeby żyło nam się mądrzej”. W obrębie drugiej kategorii definicji, eksponującej korzyści indywidualne można dodatkowo wyszczególnić dwie podkategorie: odnoszącą się do korzyści edukacyjnych, poznawczych oraz obejmującą korzyści pozaedukacyjne. W sumie w obu tych kategoriach mieściła się większość odpowiedzi. I tak na przykład, formułowano następujące definicje: w edukacyjnej podkategorii – „poszerza horyzonty”, „otwiera głowy”, „poznajemy niesamowitych ludzi”, „kultura uczy kultury”, „zdobywanie wiedzy w różnych obszarach”, „edukacja” a w pozaedukacyjnej: „by uwrażliwiać”, „emocje”, „żeby być wartościowym człowiekiem”, „kultura jest nam niezbędna do fajnego życia, urozmaica nam czas, uczy nas innego postrzegania świata; kultura musi być”, „odkrywamy w sobie różne talenty”, „kultura jest potrzebna do mentalnego i fizycznego doładowania się”. Kategorie gromadzące pozostałe definicje są już mnie liczne, ale warto je przywołać dla zobrazowania różnorodności całego zbioru: transmisja pokoleniowa, oderwanie od codzienności, kultura osobista,), dziedziny („sztuka”, „muzyka”, itp.).

89

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement