Page 87

powód wszelkich animozji i kolizji interesów. Nie negujemy czynnika finansowego, wskazujemy jedynie, że problem jest trochę bardziej złożony. W pierwszą kategorię powodów wpisuje się na przykład poniższa wypowiedź nauczyciela żalącego się na asymetrię w rozdziale środków publicznych i faworyzowanie określonego typu rozrywki: Jeśli jest impreza masowa, niekoniecznie na dużym poziomie, to wiadomo, że na to się środki znajdą a na jakieś mniejsze inicjatywy, ale bardziej rozwijające kulturowo, gdzie jest mniejsze zainteresowanie w środowisku lokalnym, to myślę, że będzie trudniej uzyskać środki na coś takiego [1].

Przypomnijmy, że podobny problem był już prezentowany wcześniej przy problematyce opozycji kultura wysoka – kultura niska. Powód ten mimo, że dotyka („twardych”) kwestii finansowych, to jednak w dużej mierze wyrasta z głębszego podłoża – sfery aksjologicznej, w tym przypadku przekonań i ocen estetycznych odnoszących się do poszczególnych wytworów kultury. Drugi przykład dobrze ilustrujący istotę proponowanego podziału także mieści się w grupie powodów „miękkich” i jest nawet bardziej ewidentny niż wcześniejsza wypowiedź, ponieważ właściwie w stu procentach sformułowany jest w kategoriach emocjonalnych: … jak zapraszałam szkołę na wykład, (…), warsztaty, happeningi, wykłady, spotkania (…) czasami słyszałam od nauczycieli, że on nie może przyjść na ten wykład z młodzieżą, bo są jakieś ograniczenia– i człowiek sobie myśli z jednej strony: staram się o kasę ministerialną, staram się o dobrego prelegenta, żeby mieli możliwość zetknięcia się i nagle mam problem żeby jakąś szkołę, klasę zainteresować wykładem [4].

I ponownie – to nie „kasa ministerialna” jest tu clou, ale raczej rozgoryczenie i żal, że poniosło się koszty osobiste (czas, energia, zaangażowanie), emocjonalne („staranie się”) a druga strona tego nie doceniła. Oczywiście, na poziomie czysto merytorycznym, rzecz można – technicznym, to indywidualne rozżalenie zderza się z realiami systemowymi, o których wspominają badani nauczyciele: Instytucje kultury mogą się na nas obrażać, ale nauczyciel musi zrealizować to swoje minimum, bo inaczej jest rozliczany, rozliczany jest dyrektor i tak dalej [6].

87

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement