Page 86

Kontekst finansowy jest w zasadzie przy omawianym w tym podrozdziale problemie nieusuwalny, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą instytucje publiczne. Trudno od niego całkowicie abstrahować, nawet jeśli nie jest przywoływany wprost to i tak pozostaje cały czas w tle niczym mielizna, na której osiadają pomysły pracowników kultury. W warstwie językowej jego istnienie sygnalizują takie na przykład sformułowania i terminy, jak „rozliczać”: Ja bym nie rezygnowała z takich spotkań [z mniej popularnymi autorami] a to, że władza ma takie podejście, że nas rozlicza z ilości uczestników i spotkanie, na które przyjdzie 15 osób to jest nieudane, to nie jest w porządku [4].

Bardziej wprost o samorządowym „straszaku” finansowym mogącym hamować rozwój instytucji kultury mówi jeden z reprezentantów środowiska bibliotekarzy: Działamy pod Urzędem (…), który rozdziela finanse – jesteśmy biblioteką, to mamy się bardziej zajmować biblioteką i czytelnictwem, książką. Robimy różne rzeczy, ale to nie jest tak, że to jest mega wspierane. Chcielibyśmy bardziej. Każda instytucja dostaje środki, na co mają być rozdysponowane, i jak mamy za bardzo odjechane pomysły, które są bardziej kulturowe, że tej książki tam nie wpychamy – to nie jest jakoś mega przychylnie postrzegane [2].

Trudno o lepszą empiryczną kwintensencję tak chętnie stosowanego w analizach akademickich i dokumentach publicznych terminu „polityka kulturalna”.

Na siłę to nie jest współpraca, czyli o przyczynach trudnych relacji w sferze edukacji kulturowej Jeśli miałybyśmy się pokusić o wprowadzenie najbardziej podstawowego podziału, jakiejś formy klasyfikacji w bogatym zbiorze przewijających się w wywiadach grupowych powodów, dla których niektórzy badani odbierają pewne relacje i sytuacje w swoim środowisku zawodowym jako trudne, byłby to najpewniej podział na powody bardziej emocjonalne, „miękkie”, aksjologiczne oraz powody bardziej merytoryczne, „twarde”, strukturalne. Ktoś naturalnie może uznać, że jest to wysiłek zbyteczny, gdyż i tak: jeśli nie wiadomo dokładnie o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to jest główny

86

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement