Page 4

4.3. Uczestnik kultury ………………………………………………………………………………..………….65   

Seniorzy, bo mają czas, czyli o uczestnictwie osób dorosłych w kulturze ……………………….65 Na dzieci można liczyć, to jest pewne, że przyjdą, czyli o młodych odbiorcach kultury ……..70 U nas się spotyka klub mam, czyli o szczególnych grupach uczestników kultury ………….…73

4.4. Relacje w sferze kultury ……………………………………………………………….………………...75 

Nauczyciele jak chcą, to potrafią zaangażować dzieci, czyli współpraca kultury z oświatą

………………………………………………………………………………………………………….…….………..75   

To jest jak drzewo – ma korzenie i coraz to nowe gałęzie, czyli o lokalnej współpracy na rzecz kultury i edukacji …………………………………………………………………………………….…………..79 Po co wy tyle robicie, czyli o relacjach z władzą …………………………………………………………84 Na siłę to nie jest współpraca, czyli o przyczynach trudnych relacji w sferze edukacji kulturowej …………………………………………………………………………………….……………………86

5. PODSUMOWANIE ………………………………………………………………..………………………..91 5.1. Mocne i słabe strony edukacji kulturowej w regionie ……………………………………92 5.2. Wyzwania dla regionalnego operatora programu BMK …………………………….….94

ANEKS METODOLOGICZNY …………………………………………………………………………….98 Aneks 1. Analiza problemów poruszanych we wnioskach złożonych w programie regrantingowym EDUKO 2016 ……………………………………………………………..………….………17 Aneks 2. Ocena dofinansowanych w ramach EDUKO 2016 projektów przez uczestników I Forum Ludzi Kultury …………………………………………………………………..…………………………35 Aneks 3. Prezentacje projektów na I Forum Ludzi Kultury …………………...……………………84 Aneks 4. Po co nam kultura? Perspektywa uczestników I Forum Ludzi Kultury ………………………………………………………………………………………………………………….……….……89

4

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement