Page 3

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ………………………………………………………………………………………….…………………5 2. ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ………………………………………………………………..8 2.1. Zestawienie poruszanych zagadnień …………………………………………..…………..………9 2.2. Wnioski ……………………………………………………………………………………………..……………12

3. NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE ……………………………………………..19 3.1. Wnioski ………………………………………………………………………………..……………….…………20 3.2. Rekomendacje …………………………………………………………………………………..…………….25

4. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA BADAWCZE ……………………………………………….30 4.1. Edukacja kulturowa z perspektywy praktyków …………………………….………………31        

Nie dzielę kultury na wysoką i niską, ale…, czyli o roli kultury ………………………….…………..31 Obcowanie z kulturą wymaga praktyki, czyli o definiowaniu edukacji kulturowej …………………………………………………………………………………………………………………………36 Nawet jak się kradnie to trzeba to robić z sercem, bo jak nie to cię złapią, czyli o autoidentyfikacji badanych ……………………………………………………………………………………38 U nas może być fajnie, czyli o wielofunkcyjności współczesnej instytucji kultury ………………………………………………………………………………………………………………….………40 Miejsce to połowa sukcesu, czyli o przestrzennych warunkach prowadzenia edukacji kulturowej …………………………………………………………………………….……………………………42 Czasami wystarczy posłuchać ludzi, czyli instytucje kultury w środowisku lokalnym …………………………………………………………………………………………………………………………45 Kultura jest zawsze spychana na koniec drabiny potrzeb, czyli o problemach trapiących osoby związane z edukacją kulturową ………………………………………………………………..……………47 Projekty, granty, itp…, czyli proponowane rozwiązania problemów ………………………….….49

4.2. Obszary i metody prowadzenia edukacji kulturowej ……………………….……………53   

Nooo, pani lekcje były bardzo fajne, ale te tematy…, czyli obszary i formy edukacji kulturowej …………………………………………………………………………………………………………………………53 To są skarby, to są diamenty lokalne, czyli o udostępnianiu amatorom profesjonalnego zaplecza kulturalnego ……………………………………………………………..…………………………….61 To jest coś, co wychodzi od jednego człowieka, czyli wpływ indywidualnych zainteresowań pracowników kultury na ofertę edukacyjną …………………………………………….…….…………63

3

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement