Page 13

od analizy dostępnych publicznie informacji, które w sposób pośredni wskazują na możliwości prowadzenia

edukacji

kulturowej

w województwie

oraz poziom

zaangażowania instytucji kultury w przygotowanie oferty edukacyjnej.

1. Problematyka edukacji kulturowej w ujęciu teoretycznym i badaniach opolskich naukowców Środowisko akademickie w regionie opolskim cechuje pewna samoreferencyjność i jednocześnie złożoność relacji. Oznacza to między innymi, że zawiązują się dość trwałe alianse

badaczy

zainteresowanych

podobną

problematyką,

publikujących

i

konferujących we własnym gronie. Poza tym nie zawsze możliwe jest jednoznaczne oddzielenie instytucjonalnych obszarów działalności naukowej od sfery co prawda publicznej, ale o mniejszym stopniu formalności (np. sektora NGO). Wspomnianą samoreferencyjność nieco rozbija fakt, że edukacja kulturowa jest ex definitione dziedziną interdyscyplinarną, co wyraźnie potwierdza nasza analiza. Zajmują się nią przedstawiciele całej gamy różnych dyscyplin – od pedagogiki i kulturoznawstwa, poprzez polonistykę, socjologię, po historię i teorię sztuki. Warto

zarejestrować

jeszcze

jeden

istotny

fakt

termin

„edukacja

kulturowa/kulturalna” pojawia się w pracach opolskich akademików rzadko. Jest niewiele publikacji w samym tytule anonsujących tę problematykę, równie nieczęsto interesujące nas pojęcie pojawia się w treści artykułów naukowych. Mimo to lektura wielu z tych prac wskazuje, że w istocie ich tematyka koncentruje się na edukacji kulturowej. Brakuje im tylko tego konkretnego spoiwa – terminologicznego, organizacyjnego (w postaci np. jednostki dydaktyczno-naukowej), redakcyjnego, czy po prostu wyrastającego z jednego, podzielanego paradygmatu. Nie czynimy z tego absolutnie zarzutu, bowiem nauki społeczne i humanistyczne mają swoją „miękką”, opierającą się nadmiernej kategoryzacji, specyfikę. Raczej chcemy wskazać na potencjał, który jest nie w pełni wykorzystany lub inaczej – nie w pełni ukierunkowany na problematykę edukacji kulturowej.

13

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement