Page 106

Wykres 14. Jak dużą część kosztów działań z zakresu edukacji kulturowej realizowanych przez Pani/Pana instytucję pokrywają środki otrzymywane z grantów?

Źródło: opracowanie własne

W badaniu reprezentowane są głównie instytucje, które nas stałe zatrudniają co najmniej 6 osób. W większości przypadków działania z zakresu edukacji kulturowej nie stanowią głównego

rodzaju

pracy

zawodowej,

lecz

aktywnościami/obowiązkami

dodatkowymi. Jeśli w działaniach edukacyjnych instytucja korzysta ze wsparcia osób w niej niezatrudnionych to najczęściej są to wolontariusze (1-2 osoby) lub osoby, z którymi

zawiązuje

się

umowy

cywilno-prawne

lub

czasowe,

najrzadziej

wykorzystywane jest wsparcie w postaci delegowania zadań/outsourcingu.

106

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement