Page 104

Wykres 11. Na czym polega działalność prowadzona przez Pana/Panią w odniesieniu do edukacji i kultury? (pytanie wielokrotnego wyboru)

Źródło: opracowanie własne

Charakterystyka podmiotów/instytucji działających w obszarze kultury lub edukacji Blisko połowa reprezentowanych w badaniach podmiotów to instytucje, których całkowity roczny budżet przekracza 500 000 zł. Większość instytucji na działania z zakresu edukacji kulturowej przeznacza do 20% z budżetu dedykowanego działalności merytorycznej, zaś środki otrzymywane z grantów na ogół pokrywają 1/5 kosztów tego typu aktywności.

104

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement