__MAIN_TEXT__

Page 1

Prin intermediul unui transport durabil către un mediu curat”

Strategia infrastructurii de biciclete în municipiul Edineț This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Bicycles este ideală pentru călătorii scurte și Strategia pentru dezvoltarea sistemului de infrastructură de de biciclete își propune să sporească numărul de bicicliști și călătorii cu bicicleta ca și alternativă a transportului clasic, precum și să îmbunătățească siguranța bicicliștilor din municipiul Edineț. Un sistem de transport durabil trebuie să asigure mobilitatea şi accesul tuturor locuitorilor din mediul urban, oferind modalităţi de transport sigure, comode şi confortabile. Atingerea acestui obiectiv este dificilă deoarece cererea de transport este generată de grupuri sociale care sunt nu numai diferite, dar deseori au interese conflictuale.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Obiective Obiectivul 1: Încurajarea și promovarea ciclismului ca mod de transport Obiectivul 2: Crearea facilităților pentru biciclete în condiții de siguranță și de accesbilitate Obiectivul 3: Îmbunătățirea siguranței prin educație și consolidare This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


. 3. Priorităţile Primăriei Municipiului Edineț Pentru implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă profesioniştii din întreaga lume au stabilit care trebuie să fie ordinea priorităţilor adminstraţiei unui oraş: pietonii, bicicliştii, transportul public, transportul motorizat individual.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Nevoia unei structuri integrate pentru biciclete - Necesitatea infrastructurii (inducerea traficului). - Poluarea aerului (Directiva 2008/50 CE) - Strategia națională pentru Siguranța Rutieră - Proiecte pilot de amenajare a pistelor

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Diferențe dintre piste și benzi de ghidaj pentru biciclete (piste și benzi)

Banda de ghidaj se semnalizează prin marcaj cu banda alba discontinuă pe una

sau

ambele laturi, de delimitare, cu pictograma de bicicleta aplicată pe suprafața

de

rulaj

la

intersecții, capete şi din loc în loc şi prin indicatoare rutiere specifice care îi semnalizează direcțiile, plus, după necesități, indicatorul "atenție biciclişti".

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Aleele biciclete

recomandate

pentru

sunt separate fizic de carosabil iar față de căi de comunicație pietonale (trotuar, parte pietonala din trotuar sau alee) sunt delimitate fizic sau prin bandă albă continuă. Alee recomandate pentru biciclete se semnalizează cu pictograme de bicicletă. Lățime acceptabilă efectivă minimă: 1,50 m. Accesul pe ARB a autovehiculelor şi a celor cu tracțiune animală

precum şi a pietonilor este

interzisă.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Contrasens deschis pentru biciclete

This Programme is co-funded by the European Union

Contrasensurile deschise pentru biciclete sunt o alternativă la pistele de biciclete unde spațiul foarte redus nu permite realizarea acestora. De asemenea au avantajul de a fi extrem de ieftine, necesitând doar semnalizarea rutieră minim cu semne de circulatie.

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Pistă comună pentru pietoni şi biciclişti

Pista comuna pentru pietoni si biciclete (PCPB) este, prin amenajare, semnalizare și regim legal, o cale de comunicație, de regulă

în

mediul urban, destinată exclusiv bicicletelor

și

pietonilor, cu utilizare comună și obligatorie.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Infrastructura prietenoasă cu utilizatorii Una dintre variantele de deplasare “eco” folosite de foarte mulți oameni din foarte multe capitale şi mari oraşe ale lumii este deplasarea cu bicicleta. Din păcate însă municipiul Edineț nu a fost gândit pentru a putea fi parcurs pe bicicletă, iar în prezent infrastructura orașului nu prea agrează deloc bicicliştii. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Ce înseamnă o rețea adevărată de piste de bicicletă: 1 Suficiente piste de bicicletă care să unească principalele puncte cardinale ale oraşului N-S-E-V şi care să treacă cel puțin pe arterele principale ale oraşului şi care să unească puncte de interes local şi/sau turistic: parcuri, muzee, poştă, piață, supermarketuri, instituții publice (postă, poliție, spital, etc), şcoli, grădinițe, licee, PARCĂRI DE BICICLETĂ etc; 2. Pistele trebuie conectate cu suficiente parcări pentru bicicletă – care trebuie să existe în toate punctele de interes enumerate mai sus, şi care trebuie să fie foarte sigure împotriva furtului şi vandalizării (supravegheate video sau direct uman); 3. Amplasarea pistelor de bicicletă trebuie bine gândită astfel încât să ducă la destinații frecventate; pistele nu trebuie făcute astfel încât să ducă “nicăieri”; This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


4. Pistele trebuie să fie suficient de largi încât un biciclist mai lent să poată fi depăşit fără probleme de cineva care merge pe bicicletă mai repede; 5. Pistele trebuie să fie “netede”, fără gropi, fără obstacole, fără canale deschise, fără nisip, fără denivelări în asfalt, fără gunoaie, fără borduri, fără maşini parcate etc; 6. Trebuie creată o structură care să îi învețe foarte rapid pe cei interesați, cum să meargă pe bicicletă – menținerea echilibrului, propulsare cu pedalele, reguli şi sfaturi pentru deplasarea în trafic. 7. Trebuie făcut un sistem eficient de închiriere de biciclete cu un preț infim, sau chiar gratis, pentru cei care nu au propria bicicletă. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Criterii calitative a infrastructurii

Infrastructura pentru biciclete trebuie să îndeplinească următoarele criterii: - Sigură; - Directă; - Coezivă; - Confortabilă; - Atractivă; Criteriile trebuie îndeplinite simultan. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Principii de de realizare a infrastructurii Utilitate

Utilizatori Eficienţă Adaptabilitate Spaţiul de siguranţă Materialul și calitatea suprafeţei de rulaj Obstacole Accesibilitate This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Planificarea unei rețele de trasee utilitare pentru biciclete, dezvoltate la nivelul unui oraș sau a unei regiuni, prespune următoarele etape: - Determinarea și conectarea zonelor de interes major - Detalierea legăturilor directe în trasee - Crearea unei ierarhii a traseelor This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Dezvoltarea unei rețele de trasee utilitare pentru biciclete Realizarea traseelor pentru biciclete în municipiul Edineț

-Atribuirea de spațiu pentru infrastructura pentru biciclete

Propuneri de reproiectare a unei intersecții

-Trasee pentru biciclete pe trotuare -Trasee pentru biciclete pe partea carosabilă

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Pista pentru biciclete

pistă pentru biciclete – delimitare cu bordură

This Programme is co-funded by the European Union

pistă pentru biciclete – delimitare cu marcaj

Implementat de Primăria municipiului Edineț


-Asigurarea unei lățimi de minim 2,5 m pentru pistele cu un singur sens și minim 3,0 m pentru cele cu dublu sens, fără obstacole, pe toată lungimea traseului; - Asigurarea unei înălţimi de liberă trecere pe sub obstacole de minim 2,40 m, excepțional, pe pasaje și poduri, minim 2,10 m; - Asigurarea unui spațiu de siguranță de 0,5 m în lateralele pistei pentru biciclete, liber de orice obstacol; - Asigurarea unei suprafețe a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului; - Asigurarea unui sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei; - Proiectarea traseului se va face pentru utilizarea la viteză de 30 km/h; - Asigurarea legăturii facile și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


- Piste pentru biciclete cu un singur sens - Piste pentru biciclete cu două sensuri

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Imbrăcămintea rutieră și pavaje

- Planeitatea suprafeței, în profil longitudinal cât și transversal - Rugozitatea suprafeței - Omogenitate. Aspectul suprafeței - Colectarea și evacuarea apelor

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Parcări pentru biciclete

- Amenajări pentru parcarea pe durată scurtă - Amenajări pentru parcarea pe durată lungă

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Planificarea rețelei

Propuneri / recomandări pentru străzi fără facilități de biciclete planificate În timp ce magistralele și străzile colectoare ar trebui să aibă în mod ideal benzi de biciclete, acestea în schimb au fost altfel proiectate având fie locuri de parcare, fie borduri și nu pot fi extinse pentru infrastructura special dedicată bicicletelor. În aceste condiții, reconstrucția sau reconfigurarea majoră este puțin probabilă în cadrul planurilor și politicilor curente. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Metodă propusă pentru trasee / drumuri de legatură:

Asigură circulația generală între zonele funcționale și de locuit, având două sau patru benzi de circulație, inclusiv și alte mijloace de transport în comun. Traseele care asigură o conexiune directă cu partea centrală a municipiului, asigură accesul direct dintre două cartiere ale orașului sau cu o densitate înaltă sunt prioritare. În acest sens, traseele care permit bicicliștilor să evite intersecțiile dificile sau coridoarele fără facilități pentru biciclete sunt, de asemenea, de o importanță majoră. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Acestui tratament se recomandă a fi supus următoarele străzi, fiind plasate pe drumul naționala M 5:

- Str. Independenței - Șoseau Bucovinei - Str. M.Gorkii - Str. Boris Glavan - Valentin Roșca

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Metodă propusă pentru drumurile / străzile publice de menire locală: Asigură accesul la blocurile de locuit, în curțile interioare ale acestora, precum și în zonele cu trafic foarte redus, având o singură bandă de circulație. Din perspectiva sistemului de rețele de biciclete, ar trebui să se acorde prioritate achiziționării, îmbunătățirii, semnalizării și menținerii următoarelor tipuri de căi în cele 8 zone rezindențiate ale municipiului.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Propunerea pentru marcajele partajate pe aceeași bandă: Semnele rutiere de pe carosabil și de pe trotuar sporesc conștiința conducătorilor auto și a bicicliștilor pentru un segment unic de-a lungul unui traseu în care șoferii și bicicliștii trebuie să împartă banda. Marcajele de bandă comună sunt utilizate pentru segmentele scurte în care bicicletele trebuie să se afle pe banda de circulație și ar trebui să se poziționeze în fluxul de trafic.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Asemenea soluții sunt propuse pentru următoarele străzi: - Str. Octavian Cerempei -

lingimea 2 km - Str. Serghei Lazo – lungimea 3,8 km - Str. Pușchin – lungimea 1,5 km - Str. Grigore Vieru – lungimea 1,68 km - Str. Tinereței – lungimea 0,84 km - Str. Florar - lungimea 2,2 km - Str. Igor Vieru – lungimea 1,2 km

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Propuneri pentru benzi / piste pentru biciclete colorate:

Pistele pentru biciclete colorate sunt folosite pentru a crește nivelul de conștientizare a conducătorilot auto că traversează o bandă de biciclete sau pentru a atrage atenția specială asupra prezenței bicicliștilor. Pistele de biciclete colorate pot crește gradul de conștientizare a bicicliștilor că aceștia se apropie de un potențial punct de conflict cu autovehiculele. Pistele colorate pot fi utilizate și pentru a atenționa asupra circulației predominantea traficului de biciclete în intersecții.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


- Propuneri pentru ”compartimente pentru biciclete” - Propuneri privind parcarea bicicletelor la finalul unei călătorii: - Propuneri pentru stațiile de biciclete: - Plan de acțiune - Fișa de proiect

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului EdineČ›

Profile for bard_ngo

Стратегия велосипедной инфраструктуры в г. Единцы, Молдова  

Vitalie Sorocan

Стратегия велосипедной инфраструктуры в г. Единцы, Молдова  

Vitalie Sorocan

Profile for bard_ngo
Advertisement