Page 1

HÍRLEVÉL

III. ÉVFOLYAM

1. szám 2018. február


2.

Tartalom Beszámoló

2. o.

A jövő útjai...21

4. o.

Összefoglaló

5.o.

Partnertalálkozó

6.o.

Tehetséggondozás 7.o. A siker kulcsa Te vagy 8.o. Sokszínű tehetség

9.o.

EGYMI rendezvénye 10.o. FÉN beszámoló

11.o.

Olivér naplója

12.o.

A beképzelt Adidas

14.o.

Kalocsai szakmai nap 15.o. Belépési nyilatkozat 16.o

Impresszum Kiadó: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 7400 Kaposvár, Bárczi G. u. 2. Képviseli: Dr. Benczéné Csorba Margit Felelős szerkesztő: Klein Péter Nándor Szerkesztők: Dr. Benczéné Csorba Margit, Klenovitsné Zóka Tünde Olvasó szerkesztő: Rádics Anett Elérhetőségek: Tel: 82/ 512-766, Fax.: 82/ 316-218 E-mail: egymielnokseg@ gmail.com Honlap: www.egymi.hu Facebook: EGYMI Országos Egyesület Elnöksége Az alapító neve, székhelye: EGYMI-k Országos Egyesülete, Kiskőrös

BESZÁMOLÓ

Beszámoló Az EGYMI-k Országos Egyesülete alapdokumentumában megfogalmazta céljait, melynek értelmében változatlanul a szemléletformálást, az egyeztető fórumok kialakítását, a törvényi szabályozásokba való bekapcsolódást, az EGYMI-k szakmai súlyának növekedését, műhelymunkák működtetését helyezzük előtérbe az együttnevelés és esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Legfontosabb feladatunk az EGYMI-k szakmai tevékenységének megismerése, megismertetése egymással és a társadalom más szereplőivel, folyamatos információcsere elméleti és gyakorlati kérdésekben, az eredményesen alkalmazott módszerek, programok közvetítése, publikálása, érdekvédelmünk további erősítése. A társadalmi elfogadottság további növelése érdekében az elmúlt év prioritásai közül kiemelkedik a kapcsolatteremtés hálózaton belül és kívül. Tovább nőtt az egyesületbe belépő új tagok száma, jelenleg 76 intézmény van bejegyezve az ország minden területéről. Az egyesület szervezete változatlan, az elnökség folyamatosan tartja a kapcsolatot a felügyelő bizottsággal, az elnökségi ülésekre meghívást kapnak. Közgyűléseinken a személyes résztvevők aránya növekszik, egyre nagyobb az érdeklődés a közgyűlést kísérő szakmai programokra. Az évről évre megrendezett kiskőrösi országos szakmai rendezvény mellett gazdag programot kínált a május hónapban, Budapesten meghirdetett „Dimenziók 2017” konferencia, melynek témája az egységes

szemlélet, tudásmegosztás, gyógypedagógiai szerepvállalás. A konferencia védnöke Balog Zoltán miniszter úr volt, előadói Czeizel Barbara miniszteri biztos, dr. Lantai Csilla főosztályvezető helyettes (EMMI), dr. Gloviczki Zoltán elnök (OH), Hajnal Gabriella elnökhelyettes (KK), dr. Kiss László referens (EMMI), Giflo H. Péter ügyvezető (FSZK), dr. Mesterházy Zsuzsa profes�szor emerita, aki egyben a rendezvény díszvendége is volt. Nagyné Fatalin Andrea Mozgásjavító EGYMI, Jenei Andrea Józsefvárosi EGYMI, dr. Benczéné Csorba Margit kaposvári Bárczi EGYMI, Tukericsné Schvilinger Anikó mohácsi Meixner EGYMI, Dalmadi-Nagy Anikó és Szamosköziné Simon Erzsébet debreceni Bárczi EGYMI jó gyakorlatokat mutattak be a több, mint 200 résztvevőnek. Novemberben Kiskőrösön a már hagyományossá vált országos hírű rendezvényre 39 település 45 köznevelési intézményéből közel 300-an regisztráltak intézményvezetők, pedagógusok, gyógypedagógusok. A mottó ez alkalommal az „Együttműködés – Integráció - Esélyteremtés” volt, utalva a szegregált és integrált formában nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek jövőjéért érzett közös felelősségvállalásra. A bemutató órák után a plenáris előadásokon elsőként a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettes asszonya Hajnal Gabriella a megújult intézményfenntartás mellett a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásának fontosságáról szólt. Dr. Kiss László az EMMI szakszolgálati és gyógypedagógiai referense az utazó gyógypedagógiai ellátás aktuális kérdéseiről beszélt és

2018. február

hangsúlyozta az EGYMI-k együttnevelő tevékenységének erősítését. Dr. Zászkaliczky Péter az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja a gyógypedagógus képzés jelenkori kihívásairól szólt. Beszámolója alapján megtudhattuk, hogy már ebben a tanévben jelentősen nőtt a gyógypedagógiai hallgatók létszáma. Az Oktatási Hivatal főosztályvezetője dr. Szikora Ágnes a pedagógus minősítés és tanfelügyelet, valamint az intézményi önértékelés aktuális kérdéseiről tartott előadást. 2018-ban várhatóan 3000 intézményi tanfelügyelet kerül majd lebonyolításra, ami összehangolt munkát kíván a szakértők és az intézmények részéről is. Bereczki-Fodor Enikő generációs és ifjúsági szakértő az x, y, z generációk sajátosságairól beszélt. A délután folyamán öt szekcióban folytatódott a munka. A „Halmozottan sérült tanulók ellátása fejlesztő nevelés-oktatás keretében” c. szakmai műhelyt Fazekas Tünde szomatopedagógus vezette. A résztvevők bepillantást nyerhettek a Kecskeméti EGYMI Juhar Utcai Tagintézményében folyó magas színvonalon szervezett munkájába, ahol a halmozott sérüléssel élő gyermekek igazán családias körülmények között részesülhetnek ellátásban. A „Készségfejlesztő iskola az esélyteremtés útján” c. műhelyt Puch Ildikó a Bajai EGYMI intézményegység-vezetője irányította. Országosan is nagy problémát jelent az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek munkába állítása. Egy sikeres jó gyakorlat és a jól kiépített gyakorlóhely-hálózat bemutatásán keresztül a résztvevők hasznos tanácsokat kaphattak a készségfejlesztő


2018. február iskolából kilépő fiatalok támogatásával, munkába állításával kapcsolatban. Az „Élményszerű tanulás digitális tananyagokkal” c. műhelyt Molnárné Tóth Ibolya okleveles SMART oktató, az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola pedagógusa vezette. Az itt résztvevők szakmai segítséget kaptak a digitális tananyagok készítéséhez és kész tananyagokkal is gazdagodhattak. „Az utazó gyógypedagógiai ellátás az integráció szolgálatában” címmel Viedner Mónika a Kiskőrösi EGYMI intézményegység-vezetője tartott műhelyt. Ennek keretében az aktuális problémák összegyűjtése mellett megoldási javaslatokat is megfogalmaztak és az integrációt támogató eljárásokat összegyűjtötték a részt vevő kollégák. A „Békés iskolák - egy program, aminek kezdete van, de vége nincs” címmel Fazekasné Tatai Renáta és Schaffer István vezetett műhelyt. A program a napjainkban egyre több problémát okozó iskolai bántalmazásra kínál olyan megoldási lehetőséget, amely szervezeti szinten jelenthet megoldást és több szempontból is vonzó lehet a köznevelési intézmények számára. A műhelyekkel egy időben az EGYMI Országos Egyesülete közgyűlése is lebonyolításra került. Fontos és hagyományos programunk a pályázati úton kapott lehetőség, az ISOFORUM XXIV. Nemzeti Minőségügyi Konferencián való részvétel, ahol az elnökség, Rózsa András, Kormány Tamás, Ködmön István az utóbbi évek rohamos fejlődését helyezte előtérbe, a nagy lehetőségek mellett milyen kockázatok, dilemmák merülnek fel. Az ipari forradalommal lépéstartás a pedagógiát is érinti. A minőségügy új kihívásairól beszélt első előadóként prof. dr. Husti István, az Ipar 4.0 tükrében, majd további neves előadók osztották meg

BESZÁMOLÓ

gondolataikat a generációs kérdésekről, digitalizált világunk munkaerőpiaci, az ipar 5.0 küszöbén jelentkező problémáiról. Szemléletváltás, élmény és flow a munkahelyen, gyakorlati tapasztalatok, harc a tehetségekért, és sok más téma, ami a vezetőknek hasznos, a pedagógiának információ a jövőhöz! A többször minősült és Európai Díjjal is elismert Kiskőrösi EGYMI kiemelt vendég volt a rendezvényen. A kaposvári Bárczi EGYMI elvállalta a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Országos Konferenciáját, melynek szervezésében és lebonyolításában az elnökség mellett a tagoktól is segítséget kaptunk. Ezért az összefogásért köszönet illeti a gyógypedagógus társadalmat. Az integrációt támogatva a többségi pedagógusokkal való kapcsolataink révén a rendezvényt megnyitottuk számukra. A fogyatékosokat képviselő szervezetek, egyesületek is megjelentek. A nulladik nap szervezése, programjának összeállítása a mi feladatunk volt. 0. nap kiemelt témái: Gondolatok az együttnevelésről, fókuszban a társas kapcsolatok alakulása, Integráció az általános iskolákban, Igények és lehetőségek az erdélyi magyar gyógypedagógiában, A gyógypedagógiai és a szakszolgálati intézményekkel kapcsolatos jogszabályváltozások, fejlesztések, Formális és informális szexuális nevelés tanulásban akadályozott gyermekek és fiatalok körében, Hogyan tovább? A felnőtt ellátásról. Díszvendégként Mesterházi Zsuzsa professzor asszony a gyógypedagógus szakmai identitásának kialakulása − képzésmódszertani szempontokról tartott előadást. Czeizel Barbara vezetésével összeállítottuk szekciójában a gyógypedagógiai óvodai ellátást érintő problémákat és megoldási javaslatokat tettünk. A három

napos rendezvény több, mint 500 szakembert mozgatott meg. Munkánk elismerésének tekintjük, hogy újra részt veszünk jogszabályok, kormányrendelet módosítások előterjesztéseinek véleményezésében, a ránk vonatkozó anyagot megkapjuk. Elfogadásra került az általunk támogatott foglalkoztatás kérdése és a Klebelsberg ösztöndíjat a gyógypedagógus hallgatókra is kiterjesztették. Egyesületünk súlyát jelzi, hogy több információhoz jutunk az Országos Köznevelési Tanács ülésein is, ahol eddig megfigyelőként, ettől az évtől külső tagként kértek fel az együttműködésre a Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekek, Tanulók Bizottságába. Az Országos Köznevelési Tanács újjáválasztásakor Horváthné Moldvay Ilona kolléganőnk ismét bizalmat kapott belső tagként, szorosan együttműködünk. A Logopédia–BTMN munkacsoportban évek óta részt veszünk, figyelembe véve a kompetenciáinkat. Országos konferenciáink, műhelymunkáink szervezése mellett figyelemfelhívó, esélyteremtő rendezvényeink a saját településeinken valósulnak meg, Logopédia Európai Napja, Autista Világnap, továbbá szakmai műhelymunkákkal támogatjuk egymást és az integrációban részt vevő óvodákat, általános- és középiskolákat. Hírlevelünk, EGYMI újságunk, facebook oldalunk, honlapunk jó gyakorlatokat, exkluzív eseményeket, egyedi, érdekes, kreatív programokat, ötleteket továbbít. KI MIT TUD-unk nagyon sikeres, ugyan nincs hivatalosan bejegyezve, bár évek óta kérjük. Ez az egyetlen olyan országos kulturális rendezvényünk, ahol a tehetséges diákok bemutatkozhatnak a nagyközönség előtt. Kiválóra akkreditált tehetségpontjaink, Bonis Bona díjas vezetőkkel és kollégákkal sokat tesznek a hátránykom-

3.

penzációért, a lemorzsolódás csökkentéséért, ahogy a mentor-referenciaintézményeink, bázisintézményeink, ökoiskoláink is jó gyakorlataikkal, modelljeikkel méltán elismertek. Intézményeink belső tartalmi és szerkezeti átalakulása, a középsúlyos, súlyosan-halmozottan fogyatékos és autista gyermekek egyre nagyobb száma, a hozzá illő megfelelő sérülésspecifikus szakemberek hiánya, a fejlesztő iskola ombudsmani jelentésben megfogalmazott problémaköre következtében hangsúlyossá vált ezen területek fejlesztése a teljes körű ellátás érdekében, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat megerősítése. Ezeken a területeken is megfogalmaztuk problémáinkat, a kiírt pályázatokban megkeresés esetén együttműködtünk, az elnökség segítséget nyújtott a hozzá fordulóknak. Készségfejlesztő Iskola jogi szabályozása, stb. Az utazó gyógypedagógiai hálózat gondjait minden fórumon ismertettük. Utazó gyógypedagógusaink sokszor 7-8 intézménybe mennek ki egy nap, akár több településre is, nehéz körülmények között végezve munkájukat. Pozitív gyógypedagógiai szemléletünk emel át bennünket azokon a nehézségeken, amelyek a mindennapokban jelentkeznek. Az egyesület élt a pályázati lehetőségekkel, számos program valósulhatott meg, az említett konferenciákon túl, november 30-án tehetségkonferencia Kaposváron, december 1-jén a Mozgásjavító EGYMI-ben Budapesten a Tárva Vár Program. Továbbra is elsődleges feladatunknak tekintjük tagjaink képviseletét, gyermekeink, diákjaink érdekvédelmét. Mindezen gondolatok jegyében megköszönöm az elmúlt évi hatékony együttműködést, a jövőre nézve minden tagtársamnak jó munkát kívánok!  Dr. Benczéné Csorba Margit elnök


4.

RENDEZVÉNYEK

A jövő útjai... 21

2018. február

Országos szakmai konferencia Kiskőrös Schaffer István intézményvezető-helyettes Immáron 21. alkalommal szervezte meg az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete a Kiskőrösi EGYMI-vel karöltve szakmai konferenciáját. November 22-én a már hagyományossá vált országos hírű rendezvényre 39 település 45 köznevelési intézményéből regisztráltak intézményvezetők, pedagógusok, gyógypedagógusok. A mottó ez alkalommal az „Együttműködés – Integráció - Esélyteremtés” volt, utalva a szegregált és integrált formában nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek jövőjéért érzett közös felelősség vállalásra. A program 9 órakor kezdődött bemutató órákkal. Óvodától, általános iskola alsó és felső tagozatán át a készségfejlesztő iskoláig vehettek részt az érdeklődők órákon/foglalkozásokon. Ezek mellett mozgásfejlesztés, habilitáció és logopédiai terápia megtekintésére is lehetőség nyílt. Az intézményben óvodától a felső tagozatig a Lépésről lépésre programmal történik a nevelő-oktató munka. A kooperatív tanulás, a projektoktatás, a tanulói portfólió mind olyan korszerű tanulásszervezési eljárás, amelyet biztonsággal és hatékonyan alkalmaznak az intézmény pedagógusai. Készségfejlesztő iskolában az állatasszisztált terápia tartott nagy érdeklődésre számot. A plenáris előadások soro-

Huszonegyedik alkalommal gyűltek össze a gyógypedagógusok a kiskőrösi konferenciám

zata 10 órakor kezdődött. A SZÓLAM Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak műsorát követően a vendégeket a Kiskőrösi EGYMI igazgatója Markó Ibolya, és az EGYMI Országos Egyesület elnöke Dr. Benczéné Csorba Margit köszöntötte. Elnök asszony beszédében utalt az Egye-

sület által eddig elért eredményekre és a közös rendezvények közösségformáló hatására. A programot Vágó Ferencné a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója nyitotta meg. Első előadó a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettes asszonya Hajnal Gabriella volt, aki a meg-

Neves szakemberek tartottak előadást a konferencián

újult intézményfenntartás mellett a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásának fontosságáról szólt. Dr. Kiss László az EMMI szakszolgálati és gyógypedagógiai referense az utazó gyógypedagógiai ellátás aktuális kérdéseiről beszélt és hangsúlyozta az EGYMI-k együttnevelő tevékenységének erősítését. Dr. Zászkaliczky Péter az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja a gyógypedagógus képzés jelenkori kihívásairól szólt. Beszámolója alapján megtudhattuk, hogy már ebben a tanévben jelentősen nőtt a gyógypedagógiai hallgatók létszáma. Az Oktatási Hivatal főosztályvezetője Dr. Szikora Ágnes a pedagógus minősítés és tanfelügyelet valamint az intézményi önértékelés aktuális kérdéseiről tartott előadást. 2018-ban várhatóan 3000 intézményi tanfelügyelet kerül majd lebonyolításra, ami összehangolt munkát kíván a szakértők és az in-


2018. február tézmények részéről is. Bereczki-Fodor Enikő generációs és ifjúsági szakértő az x, y, z generációk sajátosságairól beszélt. A téma nagy érdeklődésre tartott számot, hiszen azon különbségek tudatában, amelyek az egyes generációkat jellemzik, hatékonyabb munkavégzés érhető el a szervezetekben. A délután folyamán öt szekcióban folytatódott a munka. A „Halmozottan sérült tanulók ellátása fejlesztő nevelés-oktatás keretében” c. szakmai műhelyt Fazekas Tünde szomatopedagógus vezette. A részvevők bepillantást nyerhettek a Kecskeméti EGYMI Juhar Utcai Tagintézményében folyó magas színvonalon szervezett mun-

RENDEZVÉNYEK kájába, ahol a halmozott sérüléssel élő gyermekek igazán családias körülmények között részesülhetnek ellátásban. A” Készségfejlesztő iskola az esélyteremtés útján” c. műhelyt Puch Ildikó a Bajai EGYMI intézményegység-vezetője irányította. Országosan is nagy problémát jelent az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek munkába állítása. Egy sikeres jó gyakorlat és a jól kiépített gyakorlóhely-hálózat bemutatásán keresztül a résztvevők hasznos tanácsokat kaphattak a készségfejlesztő iskolából kilépő fiatalok támogatásával, munkába állításával kapcsolatban. Az „Élményszerű tanulás digitális tananyagokkal” c. mű-

Dr. Benczéné Csorba Margit (jobbra) EGYMI elnök

helyt Molnárné Tóth Ibolya okleveles SMART oktató, az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola pedagógusa vezette. Az itt résztvevők szakmai segítséget kaptak a digitális tananyagok készítéséhez és kész tananyagokkal is gazdagodhattak. „Az utazó gyógypedagógiai ellátás az integráció szolgálatában” címmel Viedner Mónika a Kiskőrösi EGYMI intézményegység-vezetője tartott műhelyt. Ennek keretében az aktuális problémák összegyűjtése mellett megoldási javaslatokat is megfogalmaztak és az integrációt támogató eljárásokat gyűjtötték össze a részt vevő kollégák. A „Békés iskolák - egy program,

5.

aminek kezdete van, de vége nincs” címmel Fazekasné Tatai Renáta és Schaffer István vezetett szekciót. Maga a program a napjainkban egyre több problémát okozó iskolai bántalmazásra kínál olyan megoldási lehetőséget, amely szervezeti szinten jelenthet megoldást és több szempontból is vonzó lehet a köznevelési intézmények számára. A műhelyekkel egy időben az EGYMI Országos Egyesülete közgyűlése is lebonyolításra került. A konferencia zárásaként Dr. Benczéné Csorba Margit összegezte a nap eseményeit és köszönetet mondott a Kiskőrösi EGYMI kollektívájának a magas színvonalú szervező munkáért.

Minden bemutató órán nagy volt az érdeklődés

Összefoglaló az EGYMI Országos Egyesülete Közgyűléséről 2017. november 22-én Kiskőrösön „A jövő útjai…” országos szakmai konferencián került megszervezésre az EGYMI Országos Egyesülete évzáró közgyűlése. Ezen az egyesület elnöke Dr. Benczéné Csorba Margit köszöntötte a megjelent intézményvezetőket, intézményi képviselőket. Beszámolójában kitért a jelenleg EGYMI-ket érintő EFOP 3.1.6 pályázatra, amelynek szakmai értékelése folyik ebben az időszak-

ban. Hangsúlyozta az utazó gyógypedagógiai feladatellátás erősítésének fontosságát, amelyet a jogszabályi rendelkezések 2018 szeptemberétől az EGYMI mellé rendelnek. Az óvodák ellátásával kapcsolatban kifejtette, hogy a gyermekek esélyeit növelhetné, ha az EGYMI utazó szakemberhálózata biztosíthatná az ellátást. Szükséges volna az ellátás országos szinten való egységesítésre.

Javaslatként fogalmazódott meg, hogy az utazó gyógypedagógusok pótlékának megállapításához a nehéz körülmények közötti munkavégzést vegyék alapul. Szóba került, hogy több helyen jelent problémát az útiköltségek térítése. Ezt követően Schaffer István az egyesület titkára adott tájékoztatást a pénzügyi helyzetről. A nyertes NEA működési és szakmai pályázatnak köszönhetően több rendezvény finanszírozása

vált, válik megoldottá. A tervezett egyesületi programok az alábbiak: 2017. november – Tehetség Konferencia Kaposvár 2018. február – Gyengénlátók EGYMI szakmai nap Budapest 2018. március – Halmozottan sérült tanulók ellátása szakmai nap - Kalocsa 2018. március – Dimenziók Konferencia – Budapest A program a szakmai és a pénzügyi beszámoló elfogadásával zárult.


6.

RENDEZVÉNYEK

Partnertalálkozó 2018. február 22-én sikeresen lezajlott Budapesten, a Gyengénlátók Iskolájában a Partnertalálkozónak elnevezett program. Kónya Katalin intézményegység-vezető A konferencia a Gyengénlátók Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete együttműködésében, pályázati finanszírozással (NEA-TF-17-M-0327 és NEA-TF-17-SZ-0498) valósult meg. A rendezvényre látássérültek integrált nevelését-oktatását segítő intézményeket és szakembereket hívtuk. A havas időjárás és a vírusos időszak ellenére negyvenen eljöttek szerte az országból. 19 településről jelentkeztek a szakemberek, a térképen nyíllal jelölve látható, hogy mely településekről. A résztvevők többségében látássérültek pedagógiája szakos, együttnevelést segítő gyógypedagógusok, de eljöttek gyógypedagógiai intézmények vezetői és civil szervezetek képviselői is. Kónya Katalin, a Gyengénlátók EGYMI intézményegység-vezetőjének és Schaffer István, az EGYMI Országos Egyesület titkárának köszöntése után Paraszkay Sára és Olajos Györgyné előadásával visszautaztunk az időben 40 évet. 1978ban hozták létre intézményünkben, az országban is egyedülállóként az első két utazótanári státuszt, holland minta alapján. Intézményünk nyugalmazott gyógypedagógusai, tiflopedagógiai szakmánk jeles képviselői hitelesen meséltek nekünk

Sikeres programot tudhatnak maguk mögött

A résztvevőknek közvetlen beszélgetésre is lehetőségük nyílt

A térképen látható mely településről érkeztek a szakemberek

a ma már történelemnek mondható időszakokról. A gyengénlátók országos EGYMI-jében napjainkban

végzett munkát Kónya Katalin mutatta be. A nap további részében a látássérülés szempontjából sérülés-spe-

2018. február

cifikus területek kerültek fókuszba. Gadó Márta és Garai Szilvia, a Gyengénlátók EGYMI gyógypedagógusai az óvodások egyéni és csoportos megsegítéséről osztották meg tapasztalataikat, videofilmekkel illusztrálva az előadásokat. Kacsari Zsolt, szegedi utazó gyógypedagógus látássérült fiatalok pályaorientációjának támogatásáról beszélt, saját jó gyakorlataik bemutatásával. Az előadások sorát Bótáné Depinyi Judit zárta, aki bemutatta az Informatika a látássérültekért Alapítványt, szervezetük tevékenységeit és szolgáltatásait. Az előadások után interaktív eszközbemutatón vehettek részt az érdeklődők, ahol az Informatika a látássérültekért Alapítvány legújabb eszközeivel ismerkedhettek meg és ki is próbálhatták ezeket. Az informatikai és elektronikus eszközök nagymértékben segítik a gyengénlátó gyerekek, fiatalok és felnőttek életét. A technika fejlődésével a cégek, forgalmazók évről évre új termékeket kínálnak a látássérültek számára. A szakmai találkozó utolsó részében lehetőség volt közvetlen beszélgetésekre, konzultációkra, sok esetben konkrét tanulókhoz kötődő szakmai egyeztetésekre. Nagy örömünkre sok olyan utazó gyógypedagógus is eljött erre az alkalomra, akit eddig nem ismertünk, őket módszertani anyagaink, CD-n történő átadásával is segítettük. A résztvevők eddigi visszajelzései pozitívak, többen lejezték, hogy szívesen jönnek máskor is és javaslatokat is kaptunk a lehetséges témákat illetően.


2018. február

RENDEZVÉNYEK

Tehetséggondozás

7.

„A tehetség ott szunnyad benned, s hidd, varázsolni sem nehéz!” (Aranyosi Ervin: Tehetség) Viedner Mónika intézményegység-vezető A Kiskőrösi EGYMI Utazótanári intézményegysége kiemelten kezeli az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek tehetséggondozását, sikerélményhez juttatását. Célunk, hogy versenyeink által megvalósuljon a tehetségek azonosítása, gondozása. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk megmérettetéseket a valamely területen kiemelkedő tanulók számára. A tehetséggondozó programok szervezésével olyan kommunikációs csatornák nyílnak meg a gyógypedagógusok és a pedagógusok között, olyan kooperációk jönnek létre, amelyek nagymértékben elősegítik a sérült gyermekek mind szélesebb körű társadalmi elfogadását. A képzőművészetekben jártas diákok részére minden év decemberében kerül meghirdetésre az Ünnepváró rajzpályázat. A verseny nemcsak az ügyesen rajzoló, festő tanulóknak ad lehetőséget, hogy kifejezzék magukat, de a karácsonyi ünnepek meghittségét is emeli. A pályázat különlegességét az adja, hogy az elkészült alkotásokból vándorkiállítás születik az integráló intézményekben. Ezzel a célunk nemcsak a vizualitás területén felbukkanó tehetséges tanulók felfedezése, képességeinek kibontakoztatása, hanem megvalósul az önértékelés, az önbizalom erősítése is. Felejthetetlen élmény az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű diákok számára, amikor alkotásaik büszkességként, saját intézményük falain köszönnek vissza. Az idei felhívásra 21 intézményből 160 pályamunka született, melyeket országosan ismert képzőművészek értékeltek. Intézményegységünk fontos-

Esszéíró eredményhirdetés

Szerencsés Terézia emlékverseny

Ünnepváró rajzpályázat vándokiállítás

nak tartja a szűkebb és tágabb társadalmi környezetünk igényeire való reagálást. A kiskőrösi „Petőfi kultusz” okán az idén első alkalommal került meghirdetésre a „Lógj egy napot Kukorica Jancsival” című esszéíró pályázat. A felhívás célja az volt, hogy bemutassa Kiskőrös kulturális, turisztikai és gazdasági értékeit Kukorica Jancsinak, aki időutazóként érkezik napjainkba. Az alkotásokat Katymári Vanda író-költő, a Kiskegyed magazin riportere bírálta el. Értékelésében hangsúlyozta, fontosnak tartotta a megosztott I. hely kiosztását, hiszen két igazán remek pályamunkával találkozott. Ez alapján a nyertesek Czár Zsófia és Nagy Zoltán a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Szakgimnázium tanulói lettek. A kivételes díjátadást a Szilveszter Társulat vezetője koordinálta december 31.-én a színházi előadás bevezetőjeként. Kiemelte, hogy Zsófi az esszéjében riportszerűen, kedvesen, vidáman, a figyelmet

végig fenntartva kalauzolja a városon Kukorica Jancsit. Az időutazó vendég nézőpontját nagy beleérző képességgel ábrázolja, mintha jól ismerné őt, és pontosan tudná, mivel járhatna a kedvében. Zoli igazi fiatalos hévvel vezeti a főhőst, akivel közben jó barátságba kerülnek. Remek érzékkel találta meg az egyensúlyt a kulturált beszédstílus, és a mai, laza, néhol pimaszul humoros nyelvhasználat határán. A győztes esszéket a Szilveszter Társulat tagjai Csővári Zsombor és Szappanos Emese prezentálták a színházkedvelő nagyközönség számára. A verseny jelentős mértékben járult hozzá a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjához. A diákok körében méltán népszerű a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Szépíró verseny. A versenyzők köre kiterjed a sajátos nevelési igényű gyermekek mellett a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre is. Kézí-

rásunk folyamatosan változik életkorunk előrehaladtával, tükrözi személyiségünk aktuális állapotát. A szebbnél szebb gyöngybetűk rajzolása türelmet, koncentrációt és néhol kreativitást is igényel. Az idei járási forduló időpontja: 2018. február 15.-e, a megyei forduló áprilisban kerül megrendezésre. Intézményünkben az elmúlt tanévben hagyományteremtő céllal került megrendezésre a „Szerencsés Teri Emlékverseny”. Néhai igazgatónőnk élete céljának a pedagógiai legnehezebb területét a gyógypedagógiát választotta. Mindig kereste azokat a lehetőségeket, módszereket, amelyekkel eredményesebbé, sikeresebbé tehette tanítványai fejlődését. Célja mindenkor az volt, hogy az iskolából, a keze alól kikerülő gyermekek sikeresen beilleszkedjenek a társadalomba. Mivel a tehetséggondozás kiemelten fontos volt számára, ezért esett választásunk egy emléke előtt tisztelgő szavalóverseny megrendezésére. Ő maga évtizedeken keresztül készített fel tanulókat az Országos Felfénylő Szavak szavalóversenyre. A tavaly első alkalommal megrendezésre kerülő versenyen 19 intézményből 72 gyermek szavalta el a tavasz témakörben választott versét. Az idei verseny időpontja: 2018. március 5., témája: „Szabadság/szerelem”. Távlati terveink között szerepel a program országos szintű megrendezése. A regionális versenyre márciustól várjuk a jelentkezőket.


8.

RENDEZVÉNYEK

2018. február

A siker kulcsa te vagy

„A siker kulcsa Te vagy!” konferencia és szakmai műhelymunka Klenovitsné Zóka Tünde intézményegység-vezető

A felzárkóztatás, esélyteremtés és a nemzeti tehetségprogram állt a középpontban a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete által rendezett negyedik tehetségkonferencián, melyet november 30-án tartottak a Kaposvári Városháza Dísztermében. A konferencia pályázati finanszírozással (NEA-TF-17-M-0327 és NEA-TF-17-SZ-0498) valósult meg. A rendezvényre 59 intézményből 148 szakember regisztrált. A Bárczi tehetséges diákjainak és pedagógusainak, a kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola vendégdiákjának műsorával kezdődött a szakmai tanácskozás, melynek szünetében a Minősített Tehetséggondozó Műhely tehetséggondozásában résztvevő diákok és mentorok képzőművészeti alkotásait bemutató kiállítást tekinthették meg a jelenlévők.

Haralmas érdeklődés övezte a Siker kulcsa Te vagy elnevezésű konferenciát és szakmai műhelymunkát

Oláh Lajosné alpolgármester asszony megnyitója után Szászné Hajdú Katalin festőművész, Sárdi Péter a Kaposvár-Somogy Megye Tehetségtanácsának elnöke köszöntötte a konferencia vendégeit. Az első előadó Kisgyőri Roland, Családés ifjúságügyért Felelős Államtitkárság esélyteremtési főosztályvezetője a Nemzeti Tehetség Program aktualitásairól szólt, kiemelve a pedagógustársadalom és a család összefogásának rend-

Elter András a tehetséggondozó műhelyek szerepéről tartott előadást

kívüli fontosságát a tehetségsegítésben. A felzárkózásról, esélyteremtésről a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság felzárkóztatási referense, Budai Klára beszélt. Az Új Nemzedék Központ szakmai vezetője, Elter András a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek szerepéről, a kihívásokról, várható programokról, továbbá azokról a jó gyakorlatokról szólt, melyeket megismerhetnek az

érdeklődő intézmények. Szigeti Mónika a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, a tehetségek megsegítésének általuk nyújtható lehetőségeit foglalta össze, gyakorlati példákkal alátámasztva. A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója, Szabóné Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna a város 12 általános iskolájában megjelenő tehetséggondozás lehetőségeit, eredményeit, jó gyakorlatait mutatta be.

Kisgyőri Roland a Nemzeti Tehetségprogram aktualitásairól beszélt


2018. február

RENDEZVÉNYEK

9.

Gyallai Katalin a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium igazgatója a város nagymúltú gimnáziumában megjelenő tehetséggondozás lehetőségeit, eredményeit ismertette, amely átfogó képet adott a középiskolás, kiemelkedően tehetséges fiatalok tevékenységeinek sokszínűségéről. A Kaposvári Egyetem dékánja, Dr. Podráczky Judit a felsőoktatásban, hallgatói képzésben megjelenő tehetséggondozási lehetőségekről szólt, amelyek meghatározzák a jövő pedagógusainak tehet- Orbán Valéria (a dobnál) a Bárczi Gusztáv Módszertani Közpönt tehetséges diákjai is fellépett a konferencián ségről alkotott szemléletét. Dr. Benczéné Csorba Margit a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója és Táskai Erzsébet a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese a kettős különlegességre, a hátránykompenzációra, a sajátos nevelési igényű diákok tehetséggondozására hívta fel a figyelmet.A konferencia zárásaként Dr. Benczéné Csorba Margit összegezte a nap eseményeit, megköszönte az előadók és a rendező intézmény színvonalas munkáját. Közel hatvan intézményből, 148 szakember regisztrált a Kaposvári Városháza dísztermében tartott előadásokra

Sokszínű tehetség, gazdag élmények, célok és sikerek 2018. február 22-én első alkalommal került megrendezésre a Magyar Parasport Napja, Lélekmozgató címmel. A rendezvénynek Kaposváron a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola adott otthont. Különleges osztályfőnöki óra keretében magyar paralimpikonokról készült filmet tekintettek meg a diákok, majd pódiumbeszélgetés során tehették fel kérdéseiket, fogalmazhatták meg gondolataikat. Olimpiai és magyar bajnok sportolók közreműködésével számos sportágban próbálhatták ki ügyességüket és szerezhettek tapasztalatokat a gyerekek, kerekesszékes asztalitenisz, kosárlabda és judo színesítette a kínálatot. A Magyar Paralimpiai Bi-

Árok Csaba (jobbra) és Szinyéri Adorján (állva) speciális olimpikonok is részt vettek a kaposvári rendezvényen

zottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, valamint a Fogyatékkal Élők

Somogy Megyei Sportszövetsége hagyományteremtő szándékkal hívta életre a rendezvényt, melynek célja a

figyelemfelhívás volt a sport iránti elhivatottság és a minőségi sikerek támogatása érdekében.


10.

AJÁNLÓ

2018. február

EGYMI Rendezvények Január - Kiskőrös, szakmai nap Február 22. - Gyengénlátók Ált. Isk. és EGYMI Budapest, Látássérült gyermekek ellátása Március 10. - Nebuló EGYMI Kalocsa, szakmai rendezvény, Halmozottan sérült tanulók ellátása Március 26. - Mozgásjavító EGYMi - "Dimenziók" országos EGYMI konferencia Március 27. - Kiskőrös, szakmai nap / KI- MIT-TUD, országos rendezvény Április - Békéscsabai Esély Módszertani Központ, szakmai nap


2018. február

RENDEZVÉNYEK

FÉN beszámoló A 2017/2018-as tanévben A Kalocsai Nebuló EGYMI 6. alkalommal hirdette meg szépirodalmi pályázatát a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Világnapja alkalmából többségi intézményekben tanuló felső tagozatos és középfokú intézményben tanulók számára. Csupor Mónika intézményvezető A pályázattal célunk a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának elősegítése, a társadalmi érzékenyítés. Díjátadó ünnepségünk 2017.11.29.- én, szerdán este került megrendezésre a Városi Színházban. Sok pályázó tisztelt meg minket jobbnál jobb művekkel, 49 pályázat érkezett 47 tanulótól, 30 felkészítő pedagógussal 15 intézményből. Ebben a tanévben először érkeztek meghirdetett kategórián kívüli alkotások is alsó tagozatos és gyógypedagógiai intézményben tanuló pályázóktól. Eseményünk Míg Máté Sándor szakiskolás tanulónk szavalatával kezdődött - Madarász Maja: Fogadj el! című versét hallgathattuk meg. Ezt követően Csupor Zsolt Jánosné intézményvezető köszöntötte a vendégeket, majd ünnepélyes megnyitót mondott Sárosi Magdolna a Bajai Tankerületi Központ igazgatója. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona rövid műsora következett. A szereplők egy része egykori tanulóink közül került ki. Ők immár felnőttek, de mégis gyermekként átszellemülve színvonalas, jó hangulatú „cirkuszi előadásban” részesítették a közönséget. A műsor után következett

A fődíjas alkotást dr. Kusztor András Dávid, a Klebelsberg Központ Elnöki Kabinet vezetője mutatta be.

Az OTP által különdíjban részesített alkotást Markella Viktor, az OTP Kalocsai Fiókjának vezetője mutatta be a nézőközönség számára.

a pályázók és az őket felkészítő pedagógusok munkájának megköszönése és díjazása, valamint a különdíjak átadása. Kalocsa Város Önkormányzat díját Kinyóné Lakatos Melinda Alpolgármester asszony adta át a Harmadik esély című alkotás írójának, Korsós Panna 12. évfolyamos tanulónak. A Bajai Szakképzési Cent-

rum díját az Újrakezdeni című novella szerzője, Berki Veronika 11.évfolyamos tanuló kapta. Az OTP bank különdíját az Anya című pályamű alkotója, Molnár Anna Tünde a kalocsai Szent István gimnázium 12. évfolyamos tanulója vehette át. A Nebuló EGYMI tantestületének különdíját Bogár Bianka a szakmári általános iskola 4.osztályos tanulója kapta

11.

meg. Hagyományunkhoz híven ez alkalommal is ismert személyeket kértünk fel a kiemelt irodalmi alkotások bemutatására és az elismerések átadására. Füstös Éva, a Korona Rádió műsorvezetője Majorosi Míra a Beképzelt Adidas című írását, Dr. Filvig Géza önkormányzati képviselő Gubányi Barbara által írt Szerencsés szerencsétlenség című novellát, Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester asszony Kurucsó Edina A gárdonyi ház című szerzeményét mutatta be. A kategórián kívüli alkotásért járó díjat Horváthné Somogyi Ildikó az ÉFOÉSZ Országos Szervezetének alelnöke adta át Dráfi Elek A Szőke Herceg című alkotásáért. Markella Viktor az OTP Bank Kalocsai Fiókjának vezetője Molnár Tünde Anna Anya című írását tolmácsolta a közönség felé. A fődíjat és a Bajai tankerület díját Dr. Kusztor András Dávid a Klebelsberg Központ Elnöki Kabinet vezetője adta át Kontra Orsolya és felkészítője, Csókás Kinga részére az Olivér naplója című alkotásáért, majd be is mutatta a művet. A felolvasások között két zenés műsorszámban felléptek a Kalocsai Nebuló EGYMI ének-zene szakkörös tanulói, felkészítő tanáraik Pákolicz Diána és Bartal József. Az utolsóként bemutató alkotás záró soraival köszöntünk el vendégeinktől, akik részt vettek ezen a lélekemelő estén. „Hűha. Esteledik. A nap lilára és rózsaszínre festette az eget, és a hold kikandikált a felhők mögül. Ezt elalvás előtt még nézem egy kicsit. Búcsúzom mára, kedves naplóm.”


12.

EXKLUZÍV

Olivér naplója Pályázó: Kontra Orsolya 6. osztály Intézmény: Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola Felkészítő pedagógus: Csókás Kinga Kedves naplóm! Ma megint azt játszottam, hogy láthatatlan vagyok. A fény betűzött a függöny ráncain, és a sugarak keresztezték egymást. Egyszer itt, majd nem sokára amott… Azt mondják, kicsit furcsa és más vagyok, mint a kortársaim. Nem értem, miért mondják ezt, elvégre nem vagyunk egyformák. Én mást szeretek játszani és máshogyan, de nagyon szeretném, ha egyszer engem is megértenének , elfogadnának a társaim és a világ. Elvégre úgy szép az élet, ha változatos. Az én nagy álmom, hogy ne bámuljanak anyára és rám az utcán, ha rossz napom van és kicsit hangosabb vagyok, vagy pörgetem, az autóm kerekét órákig .Szeretném, ha anyának nem kellene mindenhol magyarázkodnia miattam. Az én történetem úgy kezdődött, mint a többi kisgyermeké. A szüleim nagyon várták az érkezésemet, gyönyörű szobát rendeztek be nekem, kékre festett falakkal, babaággyal, forgó zenélővel a kiságy felett. Anyukám mesélte, hogy már születésem előtt belengte a lakást a boldog babavárás hintőporos illata. Egyszer csak elérkezett a hideg november 24-e, a születésem napja. Minden rendben zajlott, megszülettem a családom legnagyobb boldogságára, a doktor bácsi szerint egészségesen. Egy hét után hazamentünk. Belecsöppentem egy boldog, vidám családba. Feltűnően csen-

des, nagyon nyugodt baba voltam. Mindenki irigyelte anyát, hogy milyen jó gyerek vagyok, mert nem kell állandóan kézben ringatni, mint a többi kicsit. Az én anyukám azonban sokszor szomorú volt, mert nem nyugodtam meg a karjai között, sőt, még nyűgösebb lettem. De elhessegette magától a komor gondolatokat. Így teltek- múltak a napok, egyik a másik után. Egyre többet jártunk a többi baba közé, védőnőhöz, séták a parkban, és a szüleim észrevették, hogy nem úgy viselkedem, mint a többi gyerek. Nem igényeltem, hogy felvegyenek, sőt hisztérikusan sírtam, ha nem tettek le azonnal. Kivéve persze, ha éhes voltam, vagy tiszta pelus kellett, akkor nagy kegyesen elviseltem az érintést. Nem néztem senkire, de még csak el sem mosolyodtam soha. Pedig kortársaim már gőgicséltek, játszottak, érdeklődve nézték a nagyvilágot .Kézzel- lábbal kalimpáltak, nagyokat sikongattak ,ha csiklandozták őket. Az idegenek haját húzgálták, ha látogatóba érkeztek hozzájuk. Én semmi ilyesmit nem tettem. Csak egykedvűen feküdtem, esetleg a forgó zenélőm kötött le, de azt órákig képes voltam nézni meredten. Mozogni sem akartam, nem gőgicséltem, nem adtam ki cuki hangokat. Ha nagyon éhes voltam, nyöszörögve sírdogáltam. Csak anya vehetett fel, és csak addig, amíg ellátott. Így lassan a látogatók is elmaradoztak. - Olyan furcsa ez a gyereksúgtak össze anya háta mögött. Csak a nagyik jöttek el néha-néha, de ők is csak a kanapén ülve nézhettek. Nem szerettem, ha hozzám értek. Nem szerettem akkor sem és most sem a változásokat. Mindennek minden nap

ugyan abban az időben kellett történnie. Ez volt számomra a megnyugvás, a magam kis megszokott monoton világa. Nekem ez a biztonságot jelentette. Esténként a vékony falakon keresztül néha hallottam, hogy a szüleim izgatottan beszélgetnek, ám nem érdekelt a külvilág. És amúgy is nagyon kicsi voltam még az ilyesmi megértéséhez. Azt azonban felfogtam, hogy a szüleim aggódnak értem. Csak azt nem tudtam, hogy miért, elvégre velem minden rendben. Én jó érzem magam a bőrömben. Közben néztem, ahogy a hold fénye bevilágít a függöny ráncain át, és elaludtam… A napok, a hónapok szinte elröpültek. Sokszor kaptam anyát azon, hogy aggódva figyel, miközben én a sarokban játszom. De nem foglalkoztam vele. Már majdnem 2 éves voltam, de még csak négykézláb másztam, nem akartam felállni. Beszélni is csak az én halandzsa nyelvemen voltam hajlandó. Sokat ültem a sarokban a kedvenc kisautómmal, aminek a kerekét órákon át pörgettem. Ha bárki megpróbálta a játékomat félbe szakítani, éktelen haragra gerjedtem. Kiabáltam, csapkodtam, sokszor még a fejemet is a falba vertem. „Rossz gyerek”, mondta a környezetem. Pedig én nem is vagyok rossz, csak azt akarom, hogy hagyjanak engem békén. Miért nem értik ezt meg. Anyu egyre ritkábban vitt le a játszótérre is, mert nem szeretem a gyerekeket sem. Sokszor más szülők elvitték a közelemből a gyereküket, mert megijesztettem őket, ahogy magamban beszéltem, vagy agresszívvé váltam, ha a játékomért nyúltak. Anya inkább hazavitt, és ez engem nem is igazán

2018. február

érdekelt. Számomra ez a természetes. Miért nem fogad el engem a világ? Miért kellene nekem megváltoznom? Soha nem értettem ezeket a dolgokat. A védőnő és az orvos fejlesztő tornát írt elő, amit nagyon rosszul viseltem. Rettegtem az új helyzettől, az idegen emberektől, akik hozzám értek, számomra érthetetlen dolgokat akartak. Pár hónapos hiábavaló kísérlet után elutaltak minket egy, hogyan is nevezték? Specialistához. Egy kedves doktor volt. A rendelő telis- tele játékokkal, én mégis aggódva pislogtam körbe. Az orvos kérdezgetett, de én rá sem néztem. Azt mondta, bármivel játszhatok, de engem csak a saját játékom érdekelt. Amikor megpróbálta elvenni, elkezdtem kiabálni, beleharaptam a kezembe, majd bemenekültem a sarokba, karomat a térdem köré fogtam és ringattam magam. Ez mindig megnyugtatott. Amikor már nyugodt voltam feladatokat kellett végeznem. Az orvos ezek után már csak anyáékkal beszélt. Én nem is értettem, mit mond, de anya nagyon sírt. Én ezzel nem tudok mit kezdeni. Nagyon sajnálom őt, de nem tudom, mit kellene tenni, hogy megnyugtassam. Az orvos szerint autista vagyok. Az meg mi? Az orvos azt mondta anyáéknak, hogy ez egy viselkedésbeli zavar, ami az élet minden területét érinti, de főként a társas kapcsolatokat. Gyakran lehetek agresszív, figyelemzavaros, nem igénylem a társaságot. Nem vagy csak nagyon nehezen fogok tudni barátkozni. Nem szeretem az érintést, fogékony lehetek a betegségekre. Társulhat hozzá értelmi fogyatékosság, de nálam ez nem áll fenn. Speciális iskolába kell járnom,


2018. február azonban bizonyos képességeim kiemelkedőek lehetnek a későbbiekben. Azonban gyógyszerekkel és terápiával jól karban tartható ez az állapot. Talán még munkám is lehet, és kis segítséggel önállóan is élhetek majd . Anya ekkor önkéntelenül is át akart ölelni, de észrevette, hogy ettől nyugtalan lettem és könnyes szemmel elengedett. Végre, megkönnyebbültem. Majd szóltak, hogy megyünk haza. Végre a megszokott környezet, minden a régi. A hangok, az illatok. Azonban hazafelé anya és apa úgy viselkedtek, mint én szoktam. Nem szóltak semmit, csak meredtek maguk elé. Ettől nyugtalan lettem. Gyűlölöm, ha valami nem a megszokott. Este otthon végre helyreállt a rend. Anya/Apa, fürdés, vacsora. Anya este olyasmit tett, amit már régen nem. Bejött a szobámba, betakart és megpróbált megölelni. Én mozdulatlanná meredtem és elkezdtem nyöszörögni, mint egy rémült kis vad. Anya válla előreesett és sírva kiment a szobából. Ezt nem értettem. Hallgatólagos megállapodás volt köztünk, hogy ezt nem csinálja. Látom a szüleim szemében a szomorúságot, és a reményvesztettséget, amikor elutasítom a szeretet-megnyilvánulásukat. Tudom, hogy azt szeretnék, hogy puszikat adjak, ölelésekkel halmozzam el őket, hogy azt mondjam: szeretlek. De én erre képtelen vagyok. Azonban elszomorít az ő szomorúságuk, hogy nem tudok olyan gyerekük lenni, akit szeretnének. Aznap este nagyon nyugtalanul aludtam. Dobáltam magam és hajnalra belázasodtam. Anya egész este az ágyam mellett ült, és azt csinálta, amit szerettem. Csak ült és monotonon dúdolt. Ez jó nekem. 6 órára elmúlt a láz és csendes álomba merültem. Másnap valami csoda folytán a szüleim vidámak voltak, nyoma sem volt a tegnapi rossz kedvnek. Ettől nagyon megnyugodtam. Az életem a megszokott me-

EXKLUZÍV

derben folyt. A szüleim speciális óvodába, majd iskolába járattak. Ott olyan gyerekek, voltak mint én. Végre nem azt éreztem, hogy kilógok a sorból. Korán kellett kelni ezért minden nap, de nem bánom. Hozzászoktam és már minden jó ott. Napi rutinommá vált az oda járás, bár meg kell hagyni, nem volt egyszerű megszokni. De tudod, nekem minden újdonsággal meg�gyűlik a bajom. Egyik nap, ébredés után észrevettem, hogy a szüleim sejtelmes vigyorral az arcukon közlekednek a lakásban. Nem tudtam mire vélni. Nem szoktak így viselkedni. Elvégre ez a nap is csak olyan, mint a többi. Ébredés, öltözés, reggeli, mosakodás, autó, iskola, és haza. A jól ismert rutinos mókuskerék. Amikor apa és anya beszálltak az autóba, csak összemosolyodtak és az autó az ellenkező irányba vette az utat. Én rögtön észrevettem, és elkezdtem hangosan ellenkezni, ki akartam szállni. Ahogy haladtunk előre, a nyugtalanságom is nőttön-nőtt. Míg kb. 15 perc autókázás után megálltunk egy tanyán. A belső kis vészcsengőm megszólalt, és kapaszkodtam az autó ajtajába, torkomszakadtából kiabáltam, ellenkeztem, rúgkapáltam. Apa alig bírt kiszedni a kocsiból. Egyszer csak megjelent előttünk egy bácsi, aki köztünk legyen mondva egy cseppet sem hasonlított orvosra. Bemutatkozott anyuéknak. Azt mondta, hogy ő speciális terapeuta, aki nemigen vagy csak kevéssé híve a gyógyszereknek. (No, azoknak én sem, keserűek és utána olyan zavaros és tompa vagyok.) Nekem is bemutatkozott. Azt mondta: ő Laci bácsi, és segíteni szeretne, hogy könnyebb legyen nekem a nagyvilágban. Kedves volt és főként az tetszett, hogy nem akart hozzám érni, meg az is furcsa volt, hogy egyáltalán szólt hozzám. A felnőttek többsége tudomást sem vesz rólam. Bár sokszor nem is bá-

nom. Gyakran játszom azt is, hogy láthatatlan vagyok. Ezt anya nagyon nem szereti. Laci bácsi megkért, hogy menjünk vele, be akar mutatni valakinek. Én persze ledermedtem. Nagyszerű, még több idegen. De ő megnyugtatott, hogy nem kell félnem, Zápornak, egy lovacskának akar bemutatni. Elgondolkoztam. Még sohasem láttam élőben, közelről. Biztosan félelmetes egy valami az a ló, gondoltam. De követtem az embert. Egyszer csak elém tárult a természet, és az egyre erősödő furcsa szag. Mint megtudtam, ez a lovak és a trágya szaga. Ez nagyon szörnyű, gondoltam magamban. De mentem tovább, mert valami furcsa kíváncsiságféle kerített hatalmába. Beértünk az istállóba. Tudod, az a hely, ahol a lovak laknak. Egy barna kedves pacihoz mentünk, akinek egy érdekes folt volt a homlokán. Eleinte rá sem mertem nézni. A többiek biztattak, de én csak behúzódtam egy sarokba. - Nem baj- mondta a bácsi. Idő kell, mire megszokják egymást. Heti 3-4 alkalommal jártunk ki. Hosszú hónapokba tellett, mire valami kapcsolatba kerültünk Záporral. Kezdetben egy érintés, majd etetés répával, közös séta. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy különös reszketés van a gyomromban, valami furát érzek, amikor megyünk Záporhoz. Hiányzott. Furcsa, ilyet még nem éreztem. Anyáéknak is elmondtam. Boldogan hívták fel Laci bácsit,aki nagyon örült ennek. - Végre elértük- mondta. Kötődik valakihez Olivér. Az otthoni napok is jobbak lettek, ahogy telt az idő. A dühkitöréseim száma egyre csökkent, éjszaka nagyon jókat aludtam. A gyógyszereket is lecsökkentettük. Ez olyan jó, végre kitisztult a fejem. Nem érzem magam állandóan kábának. Az iskolában is egyre jobban teljesítettem. Különösen a matematika érdekelt. Időnként még azt is

13.

megengedtem, hogy anya megsimítsa a hátam, vagy adjon egy gyors puszit. De gyors legyen ám! Mert még mindig nem szeretem. A szüleim is valósággal kivirultak a változásomtól. Anya már nem szégyenkezve, lehajtott fejjel kullogott velem az utcán, félve attól, hogy ki mit szól, hanem csinosan, emelt fejjel sétált velem még a legrosszabb napomon is. Apa is jókedvűen fütyörészve jön a munkából. Egymással is kedvesebbek lettek. Mert tudtam ám én, hogy amikor aludtam, ők sokat veszekedtek miattam. Ez nekem nagyon rossz volt, de nem tudtam ellene tenni. Nem lehettem az, akit ők akartak. Most, hogy elfogadták az állapotomat és a másságomat, sokkal jobb az életünk. Zápor és Laci bácsi már az életünk része. Azt ígérték, lassan lovagolhatok is. Ettől kicsit félek, de bízom Záporban. Már amennyire tőlem telik. Amikor rám tör az idegesség, mindig Záporra gondolok, elképzelem, hogy vállamhoz dörgöli az orrát, már-már érzem az illatát, és csillapodik a dühöm. Ha nagyon rosszkedvű vagyok anya és apa kivisznek hozzá. Utána pár napig jobb a kedvem. Most, hogy javult az állapotom, járhatok rendes iskolába, de csak heti 2 napot. Nem nagyon szeretem. Sokat csúfolnak, mert nehezen értik a beszédem, lassabb vagyok, mint ők. Néha indokolatlanul vagyok dühös. De anyáék szerint muszáj mennem, hogy fejlődjek. Ezeket a napokat utálom. Nem értem, hogy a világon miért nem olyan mindenki, mint Zápor, Laci bácsi és a szüleim. Elfogadják a másságom. Az az álmom, hogy egyszer mindenki olyannak fogad el amilyen vagyok… Hűha. Esteledik. A nap lilára és rózsaszínre festette az eget, és a hold kikandikál a felhők mögül. Ezt elalvás előtt még nézem egy kicsit. Búcsúzom mára, kedves naplóm.  Üdv: Olivér


14.

EXKLUZÍV

2018. február

A beképzelt Adidas Pályázó: Majorosi Míra 5. osztály Intézmény: Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola, Sükösd Felkészítő pedagógus: Korsósné Mojzes Klára Adidas cipőként láttam meg a napvilágot egy óriási modern gyárban. Nagy gonddal és odafigyeléssel készültem. Gondos kezek igazgattak, tologattak, figyelő szemek nézegettek. Már akkor éreztem, mennyire különleges vagyok, hiszen ennyien figyelnek rám! Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy gyönyörű lettem. Fehér színű bőrből készültem, hófehér cipőfűzővel. Aki felhúz engem, annak kényeztetni fogom a lábát, ugyanis nagyon puha talprészt alakítottak ki bennem. Három fekete csík jelezte, hogy az előkelőségek családjába tartozom. De ami a legszebb rajtam, az egy selyemből készült virág az oldalamon. Én erre a díszemre vagyok a legbüszkébb, ettől vagyok még különlegesebb! Aki engem megvásárol, az nagyon boldog lesz. Egy nap dobozba tettek és valahová elvittek. Nem volt jó a sötétben, de szerencsére puha selyempapír ágyam volt, aludtam és a szép jövőmről álmodoztam. Aztán szorgos kezek polcra raktak, ahol már sok cipő sorakozott. Büszkén állapítottam meg, hogy én voltam a legszebb. Izgatottan vártam azt a napot, mikor megvásárolnak. Nem kellett sokáig a polcon ücsörögnöm, hamar egy kislány lábára kerültem. Mikor hazaértünk egy ugató

lény szaladt velem szemben. Nagyon megijedtem. Sosem láttam még ilyen szőrös, hangoskodó valamit. A fogairól ne is beszéljünk! Remélem, nem fog bennem kárt okozni, hiszen minden porcikám tökéletes és nagyon vigyázok a kinézetemre, hiszen ez a legfontosabb a világon. Élveztem minden pillanatot a kisgazdám lábán, úsztam a dicsőségben, nem győztem hallgatni az elismerő megjegyzéseket a többi kisgazdáktól, akivel az enyém sokat találkozott. Hazaérve a többi cipő mellé kerültem a cipősszekrénybe. Micsoda közönséges társaság! Naponta hallgatnom kellett a beszélgetésüket. Olyan butaságokat is mondtak, hogy a külsőnél sokkal fontosabb a belső érték. Úgy gondolták, hogy minden cipő egyformán értékes. Ezt honnan szedték? Azt mondták, hogy a szépség megkopik, megfakul. A kedvesség, a szeretet, a jóság marad meg. Na persze! Egy szavukat sem hittem el. Még hogy a szépség nem számít! Nem tudnak ezek semmit! Hogy lehetne ugyanolyan értékes az, akinek nincs talpa, vagy el van szakadva, vagy folt csúfítja el az oldalát? Az nem tud örömet okozni a gazdájának. Nem győztem magyarázni a véleményemet a többi cipőnek. Sajnos nem értettek velem egyet, sőt úgy láttam, hogy meg is sértődtek. Hogy egyesek milyen érzékenyek! Egy nap a kisgazdám az ágy alatt felejtett. Éppen két pókot próbáltam arrébb terelni, nehogy összejárják gyönyörű fehér bőrömet, amikor berontott a szőrös vérengző fe-

nevad és nekem esett. Az éles fogaival belém mart. Hiába kiabáltam segítségért, nem hallotta senki. A cipősszekrény ajtaja mintha megmozdult volna, de nem történt semmi. Bezzeg a fenevad ide-oda dobált, ráncigált. Egyszer csak nagy fájdalmat éreztem, azt hiszem elájultam. Mikor észhez tértem, a földön hevertem. Az oldalamon egy hatalmas lyuk volt, a csodaszép selyemvirágom mellettem hevert a földön. Kisgazdám az anyukájával együtt megállapította, hogy használhatatlan lettem. Kivittek a házból és a kuka mellé tettek. Rengeteg cipő haladt el mellettem és mindegyik kigúnyolt. Bántó megjegyzéseket tettek rám: „Nézd, milyen régi, szakadt cipő! Nem jó ez már semmire!”. Majd elsüllyedtem szégyenemben. Úgy éreztem, vége az életemnek. Egész nap mozdulatlan gubbasztottam. Egy reggel valami meleg érzésre ébredtem. Ahogy kinyitottam a szemem, majd megállt a szívem, mert megint egy szőrös fenevadat láttam magam előtt. De ez nem a fogait mélyesztette belém, hanem megnyalt, és barátságosan morgott. Akkor történt valami a gondolataimban. Attól, hogy hiányzik a díszem, még értékes vagyok! Aznap értettem meg, miről beszéltek a többiek. A külső tényleg meg tud kopni, a belső értékek maradnak meg. Sajnáltam, hogy olyan gonoszul bántam azokkal, akiknek leszakadt a talpuk, elszakadt a cipőfűzőjük, varrás volt az oldalukon, vagy nem voltak olyan díszesek, mint én.

Bárcsak felhúzna valaki! – gondoltam magamban, amikor egy néni lépett oda hozzám. Felkapott és nézegetni kezdett. - Nini, milyen aranyos kis cipő! Csak meg kell varrni, ki kell pucolni, és olyan lesz, mint újkorában. Mennyire fog örülni a kislányom! Beletett a táskájába. Még a sötétség sem zavart, olyan boldogan utaztam az otthonuk felé. Mikor hazaértünk óvatosan bevarrták a lyukat az oldalamon. Fájtak a tűszúrások, de nem bántam. Fájt az is, ahogyan a mosógép pörgetett. Hamar megszáradtam a napsütésben, és úgy éreztem új életem kezdődött. Már nem vagyok olyan, mint régen. Hosszú varrás van az oldalamon a selyemvirág helyett, de ettől nem vagyok kevesebb. Sőt, úgy éreztem ettől a varrástól vagyok különleges. A cipősszekrényben mindenki kedvesen fogadott. Még legjobb barátom is lett, egy közönséges tornacipő, aminek az egyik fűzője rövidebb, mint a másik. Jókat beszélgettünk. Egyáltalán nem zavar a szakadt fűzője, sem a kopás az orrán. A kisgazdám nagyon vigyáz rám. Soha nem lép pocsolyába, nem rugdalja a köveket. Gyakran megvizsgálja a varrást az oldalamon, nehogy elkopjon a cérna. Úgy érzem, szeret engem. Én pedig végre megértettem, hogy nem a díszek számítanak, hanem az érzések. Hát így változott meg az életem. Pöffeszkedő, beképzelt gyönyörűségből lettem megjavított és szerethető jóbarát.


2018. február

AJÁNLÓ

15.


16.

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

2018. február

2018 február  
2018 február  
Advertisement