Page 1

MANIFEST CONTRA LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'USOS DE CIUTAT VELLA Davant l'anunci de modificació del Pla Especial d'Establiments de Concurrència Pública, Hoteleria i altres activitats, més conegut com a Pla d'Usos de Ciutat Vella, les entitats i persones sotasignants volem expressar la nostra preocupació per aquesta decisió i alertar de les conseqüències negatives que un increment de l'activitat turística pot tenir per la convivència, el desenvolupament econòmic, la cohesió social i la sostenibilitat ambiental del districte. Tant els diagnòstics previs a l'aprovació del Pla d'Usos, com el Pla Estratègic del Turisme de Barcelona i el Pla Estratègic de Turisme de Ciutat Vella, coincidien en que aquest districte havia arribat al seu límit en la capacitat de càrrega turística i que era necessari desconcentrar-la a altres zones de la ciutat. Així, només l'any 2008, abans de la moratòria hotelera, el 30% de les 47.285 places hoteleres de la ciutat estaven concentrades en aquest districte, al que calia sumar els apartaments turístics legals i il·legals. Per aquest motiu, el districte de Ciutat Vella sota el mandat de la regidora Itziar Gonzàlez va iniciar un procés participatiu amb associacions veïnals, associacions de comerciants i altres entitats per a la redacció d'un nou Pla d'Usos que substituís l'anterior i que finalment fou aprovat l'any 2010 sota el mandat de la regidora Assumpta Escarp. Malgrat que el Pla d'Usos no satisfés les aspiracions del moviment veïnal i entitats socials en relació als apartaments turístics, la seva aprovació va permetre posar fre a l'increment d'establiments d'ús hoteler i la desconcentració d'activitats del ram de la restauració, sense restar dinamisme econòmic al districte. Malauradament, sembla que les pressions del lobby hoteler sobre el nou govern municipal han portat a què aquest es plantegi modificar unilateralment el Pla d'Usos de Ciutat Vella per permetre l'establiment de nous hotels en aquells edificis de valor patrimonial que es troben en desús. Considerem que aquesta modificació comportarà greus conseqüències en la convivència, sostenibilitat i model de ciutat al qual aspirem i en cap cas servirà per augmentar el dinamisme comercial, sinó per aprofundir en el monocultiu turístic. La crisi socio-econòmica que travessem no pot servir de coartada per imposar decisions que condicionen negativament les oportunitats de futur d'un territori. Ciutat Vella ha arribat al seu límit com espai contenidor d'activitats turístiques. Els residents de Ciutat Vella no necessiten més hotels, sinó més recursos socials, educatius i socio-sanitaris per fer front a l'increment de situacions de pobresa i vulnerabilitat que estem patint. És per aquest motiu que les entitats i persones signants ens oposem a una modificació del Pla d'Usos de Ciutat Vella que suposi un increment de la pressió turística sobre el territori, ja sigui sota la forma d'augment d'establiments hotelers, apartaments turístics o activitats comercials orientades a l'oci turístic. Ens oposem doncs a introduir aquests canvis en un Pla d'Usos que va sorgir d'un procés participatiu i de diferents diagnosis previs que avalaven la seva pertinença, i exigim al govern de la ciutat que no es plegui als interessos dels grups de pressió turístic i escolti la veu dels ciutadans i els consells d'experts que alerten sobre les conseqüències d'aquesta decisió. Considerem que la conjuntura econòmica actual, malgrat la seva gravetat, representa una oportunitat per debatre conjuntament quin model de desenvolupament econòmic volem pels barris del centre històric de Barcelona sense incórrer en solucions fracassades. Apostem per un model basat en la defensa de la mixticitat d'usos, que garanteixi l'equilibri entre activitat econòmica i residents, preservi les activitats tradicionals i el comerç de proximitat i fomenti una emprenedoria responsable i sensible a l'entorn. Emplacem al govern municipal a obrir un diàleg amb els agents socials en aquesta direcció, optar pel foment d'un model de ciutat on puguin conviure els interessos i benestar dels residents amb el foment de l'activitat econòmica i empresarial, apostant per la cohesió social i la sostenibilitat mediambiental. Xarxa Veïnal de Ciutat Vella

Barcelona març 2013

Profile for Avv l'òstia Barceloneta

Manifest contra la modificacio del Pla d'Usos de Ciutat Vella  

Manifest de la Xarxa Venal de Ciutat Vella contra la modificacio del Pla d'Usos

Manifest contra la modificacio del Pla d'Usos de Ciutat Vella  

Manifest de la Xarxa Venal de Ciutat Vella contra la modificacio del Pla d'Usos

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded