Page 1

Projecte de col·laboració Escola Bressol la Mar – Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat 2011-2014 Introducció El curs 2011-2012 l’Escola Bressol La Mar de la Barceloneta contacta amb la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat amb la proposta de començar una col·laboració per aproximar la lectura a l’entorn familiar dels seus alumnes, de 0-3 anys, vincular i aproximar els infants i les famílies amb l’entorn més proper, optimitzar els serveis que ofereix el barri i aprofitar dels recursos disponibles. La voluntat és engegar un programa de dinamització lectora complementari a les accions que ja realitza l’escola amb el suport de la Biblioteca Artur Martorell del Institut Municipal d'Educació . La demanda de l’Escola s’articula inicialment sobre tres eixos: o préstec de llibres per treballar les mestres a nivell de classe a l’escola o selecció d’un lot de contes per fomentar que les famílies se'ls enduguin a casa en préstec des de l'escola. o una visita a la biblioteca dels alumnes de les dues classes de l’últim curs al voltant de Sant Jordi. La biblioteca proposa altres possibles accions adreçades a les famílies : o Racó de pares i mares. Col·lecció documental sobre el món de la infància adreçada a les famílies. o Què llegim? Activitat adreçada a pares, mares, mestres, monitors, tutors, etc. per conèixer la literatura infantil conduïda per un especialista. Objectius Generar sinergies escola-biblioteca per fomentar l’hàbit de la lectura en infants i famílies. Facilitar recursos documentals als mestres en la seva tasca professional. Implicar els pares a compartir la lectura amb els fills. Oferir suport als famílies amb bibliografia específica sobre la infància. Donar a conèixer la biblioteca a les famílies com un servei cultural proper i gratuït. Temps d’actuació: 2n trimestre del curs escolar Tancament del curs al voltant de Sant Jordi. Espais: Escola bressol i Biblioteca. Eixos d’actuacions: 1. Préstec lots de llibres a l’escola. 2. Treball a classe (mestres) 3. Acollida alumnes a la biblioteca a l'abril, a càrrec de professionals de la

Projecte Escola Bressol La Mar Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat 2011-2014.

1


biblioteca. 4. Activitat familiar a la biblioteca al maig, a càrrec de professionals contractats per la biblioteca. 5. Valoració i, si cal, propostes de millora 1. Préstec lot de llibres a l’escola. La biblioteca prepara un lot variat de contes, imatgaris i àlbums per a petits lectors i un altre lot de llibres del fons especial “per a Pares i Mares” (bibliografia sobre educació i criança). Aquests lots es deixen en préstec al carnet de l’escola. L’escola es preocupa de fer visibles els documents, organitza un llibreriamural amb les cobertes dels llibres escanejades i deixar-los en préstec a les famílies que ho demanen. Les famílies agafen els llibres a l’escola i els retornen a la biblioteca. D’aquesta manera s’espera incentivar les famílies a conèixer i freqüentar la biblioteca del barri perquè puguin conèixer i triar altres materials (llibres, musica i cinema) per endur-se’ls en préstec. 2. Treball a classe. Grups de 2-3 anys: Les tutores demanen a la biblioteca una selecció de llibres sobre alguns temes que treballen a classe en el decurs del segon trimestre (colors, animals, etc.). Aquests contes es presenten setmanalment. A torn, un alumne de la classe en tria un per emportar-se’l a casa, on el pot gaudir uns dies en família. El retorn del llibre es fa a la biblioteca. D’aquesta manera la família pot apropar-se a la biblioteca i agafar altres llibres. Al llarg de la implementació del projecte, tots els infants tenen l’oportunitat d’escollir algun conte i emportar-se’l a casa fent servir la bossa viatgera. Grups 1-2 anys: L’any 2012-2013 dintre de la programació del segon trimestre es va ampliar la proposta als grups de 1-2 anys, oferint un recorregut en el mon dels llibres mitjançant una selecció de tovets. 3. Acollida d'alumnes a la biblioteca Per finalitzar el curs es programa una visita dels grup-classe a la biblioteca on es realitza una activitat de dinamització de la lectura sobre un tema o un aspecte del treball realitzat a classe. Al finalitzar l’activitat, cada alumne tria un llibre que vol emportar-se a la escola, d’aquesta manera es renova la selecció de llibres que s’havia fet a començament de trimestre.

Projecte Escola Bressol La Mar Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat 2011-2014.

2


4. Què llegim? La biblioteca ofereix al grup de l’AMPA i els mestres de l’escola una sessió del programa de Biblioteques de Barcelona Què llegim? Es tracta d’una activitat familiar, una tertúlia per a adults conduïda per una especialista en literatura infantil a partir d’un selecció de llibres amb un fil conductor prèviament acordat en paral·lel els infants participen d’una sessió de contes dinamitzada per un especialista. Previsió curs 2013-2014 Les principals novetats per aquest curs a partir de les reunions d’avaluació del projecte amb les mestres de l’escola i l’AMPA són: -Mantenir una sessió del què llegim i organitzar 2 mostres bibliogràfiques a l’escola, on es puguin remenar els llibres durant una estona en un espai conegut, on les necessitats dels nens son ateses pel personal de l’escola i per les famílies a l’hora. S’ha triat l’horari de sortida (de 16.00h a 17,30h) per facilitar la participació de les famílies. 

Primera sessió: Miscel·lània. Aprofitar la proximitat de les festes de Nadal per convidar a la lectura i per fomentar l’hàbit de regalar llibres. Dia 10/12/2013 de 16.00 a 17,30 a l’Escola. Segona sessió: Equitat de gènere. Aprofitar la setmana del dia de la dona per reflexionar sobre coeducació. Aquesta sessió es va definir a petició de l’AMPA. L’AMPA també considera la possibilitat de fer-se càrrec de la gestió dels nens durant l’activitat. Dia 4/3/2014 de 16.00 a 17,30 a l’Escola. Tercera sessió. Què llegim? Tema a concretar. Dia 30/4/2014 de 17.15 a 18.15. a la Biblioteca.

-Ajustar la proposta dels tovets dels grups d’1 a 2 anys. Millorar la selecció de contes amb imatges més atractives i adequades a les característiques d’aquesta edat. Conjuntament amb els llibres introduir ninots tipus Tovets (Maisy, ninot de neu, etc.) per a les classes de 1-2 anys. -Dissenyar i produir un tovet que sigui la mascota del programa i que acompanyi els llibres de l’escola a la biblioteca. -Modificar la bossa viatgera per que identifiqui més i millor el projecte. -Anomenar La Mar de llibres al programa de col·laboració. Calendari curs 2013-2014 DIA

HORA

ACTIVITAT

ESPAI

10/12/2013

16.00-17.30

Miscel·lània

Escola

4/3/2014

16.00-17.30

Equitat gènere

Escola

8/4/2014 10/4/2014

10.15-11.00 10.15- 11.00

Visita grup A Visita grup B

Biblioteca Biblioteca

30/4/2014

17.15-18.15

Què llegim?

Biblioteca

Barcelona, novembre del 2013.

Projecte Escola Bressol La Mar Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat 2011-2014.

3

La mar de llibres  

Projecte de col·laboració de la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat i l'Escola bressol la Mar 2011 2014