Page 1

Barcelona Activa Estay Grupo Consultor Quadre de Comandament Integral Equip d’Estay Grupo Consultor

Activitats cofinançades per:


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 0. Introducció al Quadre de Comandament Integral

DOS PUNTS DE VISTA SOBRE EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL

ENFOCAMENT LIMITAT

ENFOCAMENT ADEQUAT

Conjunt d’indicadors financers i no financers.

Conjunt coherent d’elements que connecten les accions amb l’estratègia.

Sistema de gestió per al control de l’organització per part de l’alta direcció.

Sistema d’ajut a la planificació i gestió, facilita la comunicació i proporciona una millor informació a tots els nivells.

Centrat en l’ús del software. Es pensa més en el software que en el contingut.

Centrat en el contingut i no en el software.

Enfocat en els canvis en l'avaluació del desenvolupament i en la compensació.

Centrat en els objectius estratègics i les iniciatives prioritàries.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 0. Introducció al Quadre de Comandament Integral

El Quadre de Comandament Integral com a sistema de mesurament

Totes les mesures / els indicadors que conté serveixen de suport a la consecució dels objectius marcats en l'estratègia Els indicadors del QCI mesuren el present i el futur

Els indicadors estan classificats per perspectives Tradueixen l'estratègia en objectius i després determinen la millor forma de mesurar-los per valorar l‘assoliment de cada objectiu.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 0. Introducció al Quadre de Comandament Integral

El Quadre de Comandament Integral: un sistema de gestió estratègica

Actua com a coordinador essencial entre els objectius estratègics i les iniciatives a curt termini Tradueix l’estratègia en objectius, fixa iniciatives i mesura la consecució

Avalua si les iniciatives que es prenen en el dia a dia de l’empresa s’utilitzen realment per a la consecució dels objectius estratègics


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 0. Introducció al Quadre de Comandament Integral

El Quadre de Comandament Integral com a eina de comunicació

S’utilitza com a eina bàsica per comunicar els objectius a l’organització S'utilitza el QCI com a eina de seguiment d’objectius, permet realitzar aportacions de millora en temps real El fet de compartir els objectius estratègics, les seves consecucions i les seves dificultats, fan que se sumin els esforços per a la millora dels resultats


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 0. Introducció al Quadre de Comandament Integral

Beneficis d'utilitzar un Quadre de Comandament Integral Tenir un QCI ben implementat significa: Disposar d’una “gran fotografia” de l’empresa Comunicar les prioritats de l’estratègia Executar l’estratègia Equilibrar les responsabilitats Motivar a les persones que formen l’empresa Preveure el futur


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 1. Definició Estratègica

Revisió de la Missió de l’empresa

Definició: És el motiu o propòsit que fan de l’existència de l’empresa.

“El que una empresa tacte de fer en l’actualitat pels seus clients, sovint es qualifica com la missió de l’empresa. Una exposició de la mateixa és útil per reflexionar sobre el negoci en el qual es troba l’empresa i les necessitats dels clients a qui es tracta de servir”. Aut.: Thompson y Strickand


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 1. Definició Estratègica

La VISIÓ Definició: La visió és una declaració precisa i concreta d’on vol arribar l’empresa en el futur, de manera que permeti treballar a totes les persones de l’empresa en una mateixa direcció.

El futur de l’empresa passa per …


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 1. Definició Estratègica

La visió ha de definir: Cap a on volem anar?

Què desitgem aconseguir?

VISIÓ Què i com volem ser?

La visió ha de ser:

Per què ho fem?

fàcil, atractiva, positiva i incentivadora.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 1. Definició Estratègica

Relació entre VISIÓ i QCI: 1.

El Quadre de Comandament Integral pretén fer el mesurament per captar l’equilibri d’habilitats, processos i requisits dels clients que ens portin al futur financer reflectit a la visió.

2.

El Quadre de Comandament Integral és una eina de gestió que permet arribar a la visió a través de la traducció d’objectius en resultats.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 1. Definició Estratègica

Valors

Definició: Els valors són aquells comportaments per els que volem ser identificats. A la vegada es converteixen en els pilars de l’organització y dels seus components.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 1. Definició Estratègica

Objectius estratègics Definició: Són els objectius que tota empresa ha de complir en mig/llarg termini. L’ èxit d’ells compromet la continuïtat de l’empresa o no.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 1. Definició Estratègica

Factors claus d'èxit

Definició: Són variables en les quals els responsables de l’empresa poden influir de forma directa i que en poden afectar significativament l’evolució present i futura de la mateixa.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 1. Definició Estratègica

Característiques Els factors clau d’èxit han de tenir les característiques següents: Estan relacionats amb la supervivència de l’empresa i amb el seu èxit La no-consecució compromet el futur de l’empresa Estan directament relacionats amb els objectius estratègics Són essencials per a la planificació estratègica Hi ha una relació directa entre els objectius estratègics, els indicadors i els factors clau


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Vinculació de l’estratègia amb El Quadre de Comandament Integral


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Elements que composen un QCI Missió Visió Valors

Mapa estratègic

Factors claus d'èxit

2. El Quadre de Comandament Integral Objectius estratègics

Fites estratègiques

Resultats

Perspectives Indicadors


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Perspectives Econòmica

Client

Interna

Persones


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Quantes perspectives ha de tenir un QCI?


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Relació Causa - Conseqüència


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Perspectiva PERSONES També anomenada perspectiva de creixement i aprenentatge, descriu la relació entre persones, tecnologia i entorn organitzatiu.

Els actius intangibles són la font definitiva de la creació de valor sostenible.

Quins aspectes són crítics per a mantenir l’excel·lència en la perspectiva de persones?


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Perspectiva de PROCESSOS També anomenada perspectiva de processos interns, que són els encarregats de crear i entregar valor als clients. El rendiment dels processos interns és un indicador avançat de les millores en els resultats financers i de clients. En quins processos hem de ser excel·lents per a satisfer aquestes necessitats?


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Perspectiva CLIENTS És l’element central de la nostra estratègia; hi trobarem els indicadors d’avís del que serà la perspectiva financera, així com els mesuradors de valors endarrerits com ara la satisfacció de clients, la fidelització o el creixement. Què hem de fer per a satisfer les necessitats dels nostres clients?


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Perspectiva FINANCERA Els resultats financers són indicadors conseqüència, ens proporcionen la màxima definició de l’èxit (o no) estratègic de l’empresa.

Què hem de fer per a satisfer les expectatives dels nostres accionistes?


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Què és una fita estratègica?

En l’interior d’una perspectiva hi trobarem els factors que ens ajudaran a millorar la perspectiva en qüestió, aquestes fites estratègiques reuniran un conjunt d’indicadors que ens permetrà no desviarnos del camí. El camí que es dibuixa a través de la relació causa - efecte que hi ha entre les fites estratègiques, l’anomenarem: mapa estratègic. El mapa estratègic ens introdueix en un model de gestió integrador, on tots tenim els nostres objectius definits i no hi ha lloc per a les actituds individualistes.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Exemples de fites estratègiques

en coherència amb els factors clau d’ èxit


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

Què son els indicadors?

Elements de mesura del pla estratègic: INDICADORS amb unes alertes visuals que ens permeten de forma fàcil el seu seguiment.

Exemple: Taxa d’expansió


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

La sensibilitat dels indicadors La parametrització de l’indicador és la part més delicada del sistema


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral La informaci贸n disponible


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 2. El Quadre de Comandament Integral

ATENCIÓ : NO PER TENIR MÉS SEREM MILLORS


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Alinear a les persones amb l’estratègia


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 3. Iniciatives

Mapes estratègics: CREACIÓ DE VALOR

MODEL DE GESTIÓ UNIDIMENSIONAL

INDIVIDUAL

MODEL DE GESTIÓ BASAT EN PERSPECTIVES (4 DIMENSIONS)

INTEGRADOR

Els Mapes Estratègics ens ajuden a dibuixar el camí que cal seguir per a l’èxit de la nostra estratègia, representen la baula que faltava entre la formulació de l’estratègia i la seva execució.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 3. Iniciatives

Integraci贸

TRADICIONAL

ACTUAL (Adaptabilitat)


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 3. Iniciatives

Accions vinculades als indicadors


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR 3. Iniciatives Participació en la consecució d’objectius


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Assegurar el camí a l'èxit dels objectius estratègics


Barcelona Activa

Mapa estratègic

ESTAY GRUPO CONSULTOR 4. Mapa estratègic


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Resum


Barcelona Activa MISSIÓ

ESTAY GRUPO CONSULTOR VISIÓ

VALORS

OBJECTIUS

Perspectives

Factors claus

Indicadors

Participació

Accions


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

39

El quadre de comandament integral  

Documentació de l'activitat del mateix nom que s'imparteix a Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you