Page 1

Microgests Tots els humans compartim, en gran mesura, una fisiologia comú amb els primats (98%), amb els mamífers (95%) i en general amb els vertebrats (92%). El cervell ha anat evolucionat però conserva part del cervell primitiu, i dintre d’ell, el sistema límbic és el que sosté gran part de la química de les emocions primàries i bàsiques. Les expressions facials en el seu conjunt poden ser emeses com a llenguatge corporal i de forma conscient o inconscient, emesa pel còrtex. Paul Ekman ha delimitat sis sentiments bàsics: Ira, Sorpresa, Por, Fàstic, Alegria i Tristesa. Aquestes expressions serien comuns en la totalitat dels humans. El còrtex pot actuar d’inhibidor de la representació facial dels sentiments primaris, però no el suficientment de pressa com per a que no donin petits microgests durant brevíssims espais de temps. Els microgests, ocorren en 0,1-0,3 segons, passen generalment desapercebuts per a un interlocutor normal, però no per a una persona entrenada, que pot percebre’ls amb un cert entrenament. Com els gests requereixen un moviment muscular, no es el gest ampli el que es manifesta, sinó el seu estadi més incipient. Petits indicis del gest d’alegria, tristesa, sorpresa, ira, fàstic o por apareixen involuntàriament en qualsevol conversa donant “pistes” sobre les emocions del nostre interlocutor. Nosaltres per la nostra part també els emetem. Aquest coneixement es posa de manifest quan coneixem una cara i el conjunt d’expressions. Molts pares poden “intuir” que el seu fill els menteix sense saber perquè de tal afirmació. Amb total certesa, no és telepatia ni intuïció la que dona origen a aquest coneixement, sinó la percepció involuntària dels lleugers signes de la seva cara que ens donen una lectura secundària del que se’ns diu verbalment.

© Ferran Castellón NCO Agosto 2009

1


Aquí poden veure una representació d’una cara amb les seves sis expressions bàsiques:

Es pot veure com les expressions es conformen entre les més subtils a les més exagerades. De fet les expressions intermitges suposen un camí en els moviments dels músculs cap a expressions més exagerades. Malgrat això, les microexpressions només duran dècimes de segon i són per tant molt subtils i estan amb seguretat en la part baixa de l’esquema anterior. Un lleuger obrir de celles es convertiria en un ampli arc d’ulls i celles en una cara de sorpresa. Però hem de poder percebre-ho quan és incipient. Els microgests són llavors el principi d’expressions facials, que no s’han desenvolupat completament i per tant estan en la seva fase inicial. És possible percebre’ls si s’està atent, i amb entrenament es poden reconèixer fàcilment. A continuació hi ha una sèrie d’exercicis que el permetran fixar-se en els microgests de la cara estàndard que hem utilitzat anteriorment. Pot exercitar-se amb aquests exercicis que li faran microgests a l’atzar. Vostè ha d’estar atent als microgests procurant “llegir” tota la cara. Si es fixa en la boca o en els ulls, percebrà clarament alguns microgests però perdrà d’altres.

© Ferran Castellón NCO Agosto 2009

2


El primer de les exercicis, la dimensió de la durada del microgest es de 0,25 segons (depèn de l’ordinador que tingui i el seu processador, el temps pot variar lleugerament). Per posar una cara a l’atzar, premi “RUN” i esperi uns segons que faci el microgest. Una vegada fet, pot prémer el boto de resposta.

Al segon dels exercicis, el temps és més breu, i correspon a 0,17 segons. Per a posar una cara a l’atzar, premi “RUN” i esperi uns segons a que faci el microgest. Una vegada fet, pot prémer el boto de la seva resposta.

Si es va exercitant, podrà anar augmentant la seva capacitat de percepció gestual d’una forma ostensible. Malgrat això, aquesta percepció estarà de moment “especialitzada” en una sola cara. Quan coneixem bé una cara (la nostra parella o els nostres fills) podem percebre els microgests de forma més eficient. Però això només significa que podem millorar la nostra capacitat de percepció en termes generals amb aquesta gimnàstica perceptiva.

© Ferran Castellón NCO Agosto 2009

3


Expressions de Sentiments Passem ara a altres aspectes dels gests de les cares. Com hem dit abans, la cara expressa sentiments. Alguns d’ells, els primitius, lligats al sistema límbic, però en la seva majoria els gests de la cara constitueixen una forma de “parlar” complementària a la purament oral, amb el seu component textual (el que es pot escriure), i el tonal (el que s’expressa mitjançant la melodia, timbre i to de la veu i que produeix una entonació concreta). Els gests de la cara són microexpressions (de curta durada) quan s’emeten de forma automàtica o inconscient. Pel contrari són expressions de més llarga durada quan són voluntàries. En aquest quadre de gests podem observar el tres tipus de gests de la cara classificats segon l’emissor i la durada. Emissor

Tipus de gest

Durada

Sistema límbic

Els sis gests bàsics en les seves graduacions

0,1 - 0,3 segons

Gests inconscients

0,1 – 0,5 segons

Gests conscients

0, 5 segons o més

Neocòrtex

Clarament quan una persona emet un gest de la cara conscientment estem davant un missatge incert. Totes les mentides gestuals pertanyen a aquest tercer apartat. Pel contrari, quan s’emet un gest de breu duració, podem afirmar que o bé es “primitiu” o és suficientment inconscient. Els sentiments són expressats per la cara amb 19 músculs ben definits, que ens ofereixen una bona combinació de petits moviments i gests. Les combinacions de contraccions de tots ells donen origen a una multitud de gests i variants que constitueixen el codi de gests facials al que ens acostumem des de petits.

© Ferran Castellón NCO Agosto 2009

4


Podem veure el nom de cada múscul i un exemple dels moviments que provoca al gràfic que mostrem a continuació.

© Ferran Castellón NCO Agosto 2009

5


Classificació d’emocions representades en gests Els gests de les cares, poden classificar-se. Paul Ekman, descriu els sentiments que expressen en la següent matriu gràfica:

Aquesta matriu octagonal, podem observar vuit tipus de sentiments, expressats per adjectius, amb tres nivells de profunditat cada un. Una vegada desenvolupats en forma de grills, ens permeten contemplar tot l’espectre de les emocions associades a expressions gestuals més comuns. Les conclusions pertanyen al seu treball sobre FACS (Facial Action Coding System) desenvolupat per Ekman, Friesen i Hager al 2002. El conjunt de músculs de la cara proporciona una abundant variació combinatòria que lentament s’ha constituït en llenguatge, i el que és més important: universal.

© Ferran Castellón NCO Agosto 2009

6


Tot l’espectre de sentiments poden ser reproduïts d’una forma senzilla amb simples gests de la cara, que com hem dit, actuen com un codi, igual que les paraules i els signes. A l’exercici que li proposem a continuació, caldrà seleccionar els gests parcials de la cara que donen lloc a una expressió determinada. Per això, trii un adjectiu de l’esquema que correspongui a un sentiment “expressable” amb gests facials. Després vagin al dissenyador de gests que es trobin a continuació i elegeixi, l’expressió d’ulls, nas i front que cregui expressar millor el sentiment de ha triat.

Molts dels gests sols són perceptibles si els comparem. Per això hi ha la posició de la cara “neutra” que s’aconsegueix passant el ratolí directament sobre l’imatge. Alternant les posicions de gest/neutre podrà percebre amb major claredat les petites diferències de matís que suposa una expressió gestual habitual. Fent exercicis augmentarà la seva capacitat per a percebre i llegir el llenguatge dels gests facials. Per això, li proporcionem alguns exercicis: 1. Sol·liciti que el convidin com a espectador a reunions sense participar: Negociacions, entrevistes, etc. En aquestes vostè podrà dedicar-se a observar als gests i augmentar la seva fluïdesa receptiva. 2. Trií de la televisió, entrevistes a polítics o a famosos en situacions compromeses i gravi-les sense visionar-les. Posi-les desprès sense so. Quan les vegi per primer cop, estigui atent als senyals. Marqui i intenti identificar-les, i després localitzi-les amb el so incorporat. No utilitzi pel·lícules amb actors, les seves expressions són obligadament fictícies. Observi allò que es natural.

© Ferran Castellón NCO Agosto 2009

7


3. Observi les discussions al carrer, als bars, a la feina. Oblidi’s del missatge oral i observi els gests. Aprofiti els seus viatges o les discussions en idiomes que li resultin incomprensibles per a concentrarse millor en el detall dels signes. Segur que treballant una mica millorarà el seu perfil comprensiu, llegirà millor els gests i obtindrà un valor afegit, una microhabilitat més que incorporar a la seva realitat quotidiana.

© Ferran Castellón NCO Agosto 2009

8

Microgestos_CATALA  

Material de la sessió "Microgestos" impartida per Ferran Castellon de NCO

Microgestos_CATALA  

Material de la sessió "Microgestos" impartida per Ferran Castellon de NCO

Advertisement