Issuu on Google+

Promoció Econòmica

4. Seleccionar entre 3 i 6 països que millor han superat l’avaluació de criteris

3. Estudi preliminar dels països

d’importància diferent a cada criteri)

2. Definir 5 ó 6 criteris per avaluar a cada país (dotar

(referències de clients, competència, etc.)

1. Realitzar un llistat previ de 10/15 països objectius


Font: Consultoría Search&Drive Promoció Econòmica

Exemple de criteris enginyeria especialitzada en energies renovables


Promoció Econòmica

- Definir el mercat potencial - Evolució del consum dels darrers tres anys i projeccions futures - Principals empreses competidores: locals i internacionals - Principals factors de compra: per preu, disseny, termini d’entrega, etc. - Llistat de clients potencials (definir el perfil ideal) - Estratègies de les empreses líders - Presència d’empreses espanyoles - Principals fires del sector - ...


Promoció Econòmica

Recomanació: Fixar una data límit de consecució de la informació i actualitzar-la PERMANENTMENT...

Començar pels recursos gratuïts (llistat recursos)

On trobar la informació?


Està la meva empresa preparada per internacionalitzar-se 02