Page 1

PORTFOLIO


Barbora Skalová *1.11.1990 Trutnov adresa: Fritzova 893, Trutnov, 54101, CZ e-mail: baraskalova@gmail.com tel. číslo: 775581699 studium: 2014-2017 - mgr Fakulta Architektury-ČVUT 2015/16 zimní semestr - studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Aristotle University of Thessaloniki, Soluň - Řecko 2010-2014 bc. Fakulta Architektury-ČVUT 2010-2006 Gymnasium Trutnov 2000-2010 ZUŠ Trutnov praxe projekční kancelář EUROPROJEKT - 2013-2014 pracovník projekce architektonický atelier ABV 2015 - pracovním projekce znalost programů: Word, Exel, Powerpoint Photoshop, Indesing, Ilustrator, Lightroom Rhinoceros, Autocad, Archicad, Microstation, Arcgis - Arcmap, V-vray řidčský průkaz: B cizí jazyky: Aj-úroveň B2,Nj-úroveň A2 zájmy: sport vytváření krásných věcí poznávání cizích kultur


STAVBY SLUSSEN STOCKHOLM - PEDESTRIAN BRIDGE / školní projekt v rámci Erasmus - Aristotle Uni. of Thessaloniki: / ATELIER Konstantinos Ioannidis BARBORA SKALOVÁ / ZS 2015/16

LÁZNĚ PŘEROV školní projekt / ATELIER ŠRÁMKOVÁ / BARBORA SKALOVÁ / LS 2011/12

ČESKÝ DŮM JÍDLA školní projekt / ATELIER ONDŘEJE CÍSLERA / BARBORA SKALOVÁ / ZS 2013/14

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA školní projekt / ATELIER ONDŘEJE CÍSLERA / BARBORA SKALOVÁ / ZS 2012/13

URBAN ISMUS TRANSFERIUM BUBNY wHOLEnewŠOVICE školní projekt / ATELIER JIŘÍ KLOKOČKA ZS 2014/15

MOST PRO PRAHU studentská soutěž: SUPERSTUDIO (na téma most pro Prahu, vypracéváni za 24 hod ) - OCENĚNÝ PROJEKT / 2013

DESIGN VSTUP (!)/ NEZEVLI JEN TAK WORKSHOP TRUTNOV 2016 / návrh a realizace dočasného mobiliáře/ B. SKALOVÁ, M. BARTUŇKOVÁ, A. SVOBODOVÁ V. DĚDEK / 2016

SKOKANSKÝ MŮSTEK / školní projekt / ATELIER ZBYŠEK STÝBLO / ZS 2010/11

ŠACHY / PLEXISKLO/ DESIGN, REALIZACE / BARBORA SKALOVÁ / 2012 ZS...zimní semestr LS...letní semestr


Slussen is a lock in the hard of the Stockholm. It is located between new and old part of the center, two island Gamla stan and SÜdermalm. In this time it´s in the process of designing and rebuilding. Is changing into more friendly area for the people. As a part of this project is pedestrian bridge with line for bicycles. It goes from the intercity station Gamla Stan to the water side level and city level, parallel with viaduct. Construction is made from steel and concrete slab. In the in the cross of these three ways is public space whit a playground for adults. The climbing net held on steel ropes and frames. You can climb to the top of the pylon to lookout place.

SITE PLAN SCALE 1:800

ELEVATION SCALE 1:800


Slussen is a lock in the hard of the Stockholm. It is located between new and old part of the center, two island Gamla stan and Södermalm. In this time it´s in the process of designing and rebuilding. Is changing into more friendly area for the people. As a part of this project is pedestrian bridge with line for bicycles. It goes from the intercity station Gamla Stan to the water side level and city level, parallel with viaduct. Construction is made from steel and concrete slab. In the in the cross of these three ways is public space whit a playground for adults. The climbing net held on steel ropes and frames. You can climb to the top of the pylon to lookout place.

INSPIRATIONS: Jardins de Métis/Reford Gardens, Jane Hutton and Adrian Blackwell public installation called Dymaxion Sleep (International Garden Festival)

Numen/For Use combines „height and wobbliness“ in net staircase for Linz gallery


SLUSSEN STOCKHOLM - PEDESTRIAN BRIDGE / školní projekt v rámci výměnného pobytu Erasmus- Aristotle University of Thessaloniki: / ATELIER Konstantinos Ioannidis BARBORA SKALOVÁ / ZS 2015/16


FLOOR PLAN SCALE 1:50

ELEVATION SCALE 1:50

CROSS SECTION SCALE 1:50

CROSS SECTION SCALE 1:50


TRANSFERIUM BUBNY - w HOLE new ŠOVICE/ školní projekt FA ČVUT: ATZBP - ATELIER JIŘÍ KLOKOČKA, Lenka Burgerová Jana Zdráhalová / BARBORA SKALOVÁ, ANNA REČKOVÁ / ZS 2014/15


Holešovické Bubny a oblast kolem nich. Ačkoliv je tato lokalita v centru Prahy a můžeme ji nazvat lukrativní, velkým potenciálem je nejen pro celý holešovický meandr, ale i pro celé město, Jakobyse zde zastavil čas, a to v době, kdy na tomto území propukl velký rozvoj těžkého průmyslu.Dnes tvoří bariéru uprostřed Prahy, mezi Letnou a Holešovicemi. Většinu území zabírají dnes již nevyužívaná kolejiště, vlečky, haly, vlakové opravny, atak je jasné, že oblast vysloveně zoufale volá po změně.


prostupnost

propojení

páteř

přínos

prostupnost

propojení

protažení

protažení

přínos

prostupnost

protažení

protažení

přínos

protažení

FUNKČNÍ SCHEMA

kultura | veřejná vybavenost

shopping | služby

školy

nádraží | dopravní stavby

bydlení

polyfunkční stavby

veřejné plochy stávající cyklotrasy

pěší zóna

veřejné plochy druhé výškové úrovně navrhované cyklotrasy neveřejné plochy

PLOCHY VEŘEJNÉ|NEVEŘEJNÉ 80 | 20 %

protažení

Páteř - estakáda. Navrhujeme estakádu navazující na Negreliho viadukt. Estakáda je koncipována jako Berlínská S-BAHN (nadzemka), neslouží pouze jako dopravní stavba, ale i stavba pro komerční využití. Usnadňuje také orientaci v území.

30 m

28 m

22 m

20 m

16 m

12 m

HIERARCHIE ULIC

zpevněné

soukromá zeleň

veřejná zeleň poloveřejná zeleň druhé výškové úrovně

PLOCHY ZPEVNĚNÉ|NEZPEVNĚNÉ 80 | 20 %


Veřejný prostor. Uliční profily jsou navrženy jako klidné. Nejvýznamnějším veřejným prostorem v území, kde předpokládáme nejvyšší koncentraci lidí, je náměstí u jižního nábřeží, kolem kterého jsou umístěný veřejné budovy lokálního i národního významu. Kolem estakády (funkčně sloužící jako prostory pro služny a obchod) navrhujeme pěší zónu, která propojuje nábřežní náměstí, veřejný prostor kolem památniku Židům (bývalá budova nádraží Bubny) a kolem dominantního kongresového centra (historická budova tepláren). Polovina území (severní část - hyperstruktura) nabízí veřejné prostory v další výškové úrovni na platformách hybridní struktury.

Tramvaj. Středem území navrhujeme novou trasu tramvaje – spojující Letnou a Libeň, zastávku Vltavská přesouváme přímo na nábřeží, přetrasováno bude i tramvajové kolejiště což umožní srovnat velmi členitý terén u nábřeží. Zastávka Nádraží Holešovice bude přímo navazovat na předprostor budovy holešovického nádraží.

stávající cyklotrasy navrhované cyklotrasy

pěší zóna

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

stávající tramvajová trať navrhovaná tramvajová trať stávající tramvajová zastávka navrhovaná tramvajová zastávka

cyklotrasy pěší zóny

železniční trať

stanice metra

nádraží

výstup z metra

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ kolejová doprava

Automobilová doprava. Do oblasti zasahují významné trasy automobilové dopravy. Navazujeme na současný stav, zvyšujeme kapacitu jak Argentinské, tak Bubenské, a to rozšířením uličního profilu. V místě Hlávkova mostu přetváříme mimoúrovňovou křižovatku, která blokuje využití nábřeží, na jednoúrovňovou. Stejný způsobem nakládáme s víceúrovňovou křižovatkou mezi ulicemi Argentiská a Verbenského. Propojujeme západní a východní část Holešovic, a to ulici Veletržní s Dělnickou navazující na Libeňský most.

hlavní automobilové tahy důležité směry

propojení s okolním územím

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ automobilová doprava


PRAHA-BUBNY

T M Transferium. Zastávka Bubny bude v budoucnosti propojena s Letištěm Václava Havla. Z tohoto důvodu navrhujeme nádražní víceúrovňovou halu, která bude sloužit jako dopravní uzel mezi všemi druhy dopravy. Navazuje na něj tedy ak automobilová doprava (K+R), tak městská hromadná doprava, cyklotrasa vedoucí z Karlína přes lávku podél Negreliho viaduktu a zóna pro pěší. V přímém kontaktu je i s dalšími veřejně prospěšnými stavbami – Radnicí pro Prahu 7, Národní knihovnou, základní a mateřskou školou a podzemními garážemi.

M

M M M

hlavní vstup do ZŠ | MŠ

obousměrná komunikace

vstup do objektu

pěší zóna

vstup objektu v 2. výškové úrovni

schodiště|rampa

vjezd do garáže

ZŠ | MŠ

Nábřežní náměstí sdružuje několik veřejně prospěšných staveb - knihovnu, radnici, nádražní budovu, vzhledem k dostupnosti MHD, tvoří společně transferium. Budova nádraží jenavržena jako hala s nástupišti ve výškové úrovni estakády, příjezd aut je řešen jednosměrným systémem s K+R u hlavního vchodu. Objekt je průchozí, přímo napojený na stanici metra Vltavská, v přízemí se nachází kryté parkoviště pro TAXI přístupné přímo z nástupišť, komerční prostory, služby, kavárny, restaurace.


Středem území (ulice Dělnická) navrhujeme novou linku tramvaje, která propojuje východní a západní část a navazuje na Libeňský most, uliční profil jednoho z hlavních dopravních tahů byl rozšířen. V budoucnu lze uvažovat o dalším propojení území tramvajovou linkou právě po ulici Argentinská.

Nově navržená struktura je inovativním prvkem celého území, jedná se o hybridní strukturu, která je pojata jako vertikální polyfunkční město, v úrovni platform se formuje veřejný prostor či předprostor občanské vybavenosti (kavárny, restaurace), plochy jsou tak vzhledem k vysokému podílu zastavěné plochy plně využity. Rozmístění, rozměry výškových budov jsou variabilní v rámci předepsaných pravidel. Je nutné dodržet dostatečnou vzdálenost jednotlivých věží kvůli proslunění obytných místností. Platformy sledují uliční čáru zejména v rozích urbánních bloků z důvodu vymezení uličního prostoru a snadné orientace v území.

VÝŠKOVÉ BUDOVY

DESKOVÉ BUDOVY

uliční čára

25-50 m

min 15

m

35-100 m

PLATFORMA

max 12 m 35 -75

m

40 m

ZŠ | MŠ

max 12 m

30-

schodiště|rampa

vjezd do garáže

m

vstup objektu v 2. výškové úrovni

35

pěší zóna

ax

obousměrná komunikace

vstup do objektu

m

hlavní vstup do ZŠ | MŠ

30-40

m

pevná hrana

zastavěná plocha platform

max 80%

zastavěná plocha výškových budov max 40 %

hlavní vstup do ZŠ | MŠ

obousměrná komunikace

vstup do objektu

pěší zóna

vstup objektu v 2. výškové úrovni

schodiště|rampa

vjezd do garáže

ZŠ | MŠ


ČESKÝ DŮM JÍDLA / školní projekt FA ČVUT: ATZBP - ATELIER ONDŘEJE CÍSLERA / BARBORA SKALOVÁ / ZS 2013/14


. UL KÁ VN IC IŽ O KŘ ED HL PO NÁ M PA . JAN LA A CHA

PO

HLE

DK ŘIŽ OV NIC KÁ UL.

DŮM JÍDLA Nachází se v samém srdci Prahy, Na Palachově náměstí, jen pár metrů k stanici metra Staroměstská. V blízké vzdálenosti od turistických a kulturních center. Přináší hostům pohodlí ve výběru pěší procházky na Staroměstské, nebo Václavské náměstí. Při volných chvílích se můžete u nás naučit vařit česká jídla pod vedením profesionálů. Na střešní terase je luxusní restaurace a bar, kde se podávají nejen tradiční české delikatesy. Vše s krásnými výhledy naHradčanya Vltavu. MARKET V marketu simůžete koupit vybrané lahůdky a kuchyňské nástroje. WORKSHOP Říkáte si kde se můžete naučit vařit česká jídla? Máte možnost se přihlásit nahodiny vaření s Přemkem Vařečkou. Jak pro začátečníky tak i pro pokročilé pořádámekurzy české kuchyně. Maximální kapacita je 24 míst.

HOTEL Na Vás čekají pokoje s moderním, a útulným interiérem. Ubytování je maximálně pro 32 hostů. Na výběr máte z široké škály pokojů: jednolůžkové, dvojlůžkové, apartmány. RESTAURACE Navštivte vyhlášenější restauraci specializovanou na česká jídla. Přijďte ochutnat naši specialitu: Krk pomalu dušený na paprice s kysanou smetanou.Součástí je bar se střešní tearsou.


1PP ZÁZEMÍ

2NP WORKSHOP

5NP RESTAURACE

1NP MARKET

3NP HOTEL

6NP BAR


MARKET

HOTEL RESTAURACE KOCANDA

POHLED KAPROVA UL. MARKET

HOTEL RESTAURACE KOCANDA

POHLED KŘIŽOVNICKÁ UL.


MENU PŘEDKRMY Tatarák Kocanda, topinky hovězí z vrchního šálu Ceviche ze pstruha jemné plátky marinované v limetové šťávě, Zapečení hlemýždi český hlemýžď vařený se zeleninou a zapečený v žampionech Salát z volské tlamy tenké plátky volské tlamy, šalotka, čerstvý fenykl, citronová šťáva PEČENĚ, DUŠENÉ, ROŽNĚNÉ, RYBY Krk pomalu dušený na paprice s kysanou smetanou Žebro pečené 16 hodin pod poklicí na červeném víně Velký ořech pozvolna rožněný s čerstvým rozmarýnem Plecový štítek rožněný, naložený s pálivými papričkami Rožněné kuře plněné lanýžovou nádivkou (1/4) Filety ze pstruha pečené na másle s paprikou, cuketami a tymiánem Grilovaný baklažán s vejcem pečený a pak krátce ogrilovaný lilek, křenová omáčka, pošírované vejce DEZERTY Domácí zmrzlina vanilková, arašídová, z černého piva, čokoládová, švestková Dukátové buchtičky mákem plněné buchtičky s rumovou pěnou Čokoládový dort dort z čokolády Valrhona s chilli, arašídová zmrzlina Hruškový kompot hrušky vařené v černém pivu, sladová sušenka, pivní pěna Zmrzlina z černého piva Master švestky, sladové sušenky, karamelová pěna Domácí nanuk z tvarohu a zakysané smetany, mléčná čokoláda


DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA / školní projekt FA ČVUT: ATZBP - ATELIER ONDŘEJE CÍSLERA / BARBORA SKALOVÁ / ZS 2012/13


- frekventované místo s krásným výhledem - zachování zeleného pásu - příhradová nosná konstrukce - zastínění pomocí venkovních rolet - únikový východ řešen nafukovací “letadlovou” skluzavkou a přez únikové schodiště navazujicích budov - multifunkční průchod: příležitostné výstavní prostory, místo pro relaxaci


D U K TU SP O LE Č N O VY

O O TV

PR EN

M Ř

VÉ VE

O ST IA U TO D ES I

K

UK

TU K U D O PR

K O

U K

TV VÝ

M

VY VE

U

VÝ VÝ

VE EN O

O O

Ř M

OV É OD

PR UK TU SP OL EČ NO

ST O N Č LE O P S

AU TO DE

FA

K ES D O T U IA

SK ÉM PR

VYTV OŘEN O VE VÝUK OV ODUK TU SP OLEČ NOST I AU

K

SK

NT

TO DE

AU

ST I TODE SK

A TU O D SE K

O VE VYTV OŘEN

OL EČ

PS O EL Č N SO IT

VE

SP

P R O D U TK U

NO

OD

PR

VY

TV OŘ E TU SP OLEČ ODUK VÝUK OVÉM PR

YV VT O EŘ N O

NO NOST I

VE

IT SO N Č EL O PS

M U TK U D O R P

M ÉV O K U ÝV

OD U EV

SP

OL EČ

WC K ES D TO U IA ST O N Č LE O SP

KT U TU K U D O PR

PR M VÉ O K U VÝ

OVVE É

O EN Ř O TV VY

VÝ AUTO DESK

K SE D O TU A

UK

K ES D TO U IA

V YT VO ŘE

M

EV

ST O N Č LE O SP UK OV É UK TU NO ST I

EN

KSE DO

TUA

O N EŘ O VT YV

ITSO

NČE

NO ST IA

VE

TU K U D O PR

LOP S UT

UT OD E

VY TV O Ř EN O

PR O D U K TU

ÝV U K O ÉV M

KUD ORP

M VÉ O K U VÝ

VY TV O Ř EN O

SK MÉV OKU ÝV E V

ONE

VE

VÝ U K O VÉ M

PR O D U K TU

K ES D TO U IA ST O N Č LE O SP VÝ U K O VÉ M

N EŘ O VT YV

ŘOV TYV

VE

SP O LE Č N O ST IA U TO D ES K

TU K U D O PR

AUTO DESK

K

O

D

SE

A

TU

E

Č

N

TS O

PS

LO

U

O

D

U

TK

P

R

M

ÉV

O

U

K

ÝV

EV

N

O

O

YV

VT

ŘEZ OSOU

O

M VÉ O K U VÝ

S

O

VYTV OŘEN

NOST I

TU SP OLEČ

ODUK

VE VÝ UKOV ÉM PR

K SE D O TU A

POHLED Z BOKU

TV

VE

MÉV O

YV VT O EŘ N O

2NP

VY

O EN Ř O TV VY SP O LE Č N O ST IA U TO D ES K

KUD ORP ŘOV TYV

EV

U TK U D O R P

YV

ITSO NČE LOP S UT

ÝV U K O ÉV M

IT SO N Č EL O PS

K

VT

DESK

KUÝ V EV ONE

P R O D U TK U

O EŘ

TUA

PS O EL Č N SO IT

ES

N O EV ÝV

KSE DO

A TU O D SE K

D TO

U K O ÉV O N EŘ O VT YV

U IA ST

U

M P R D

O EV

O N Č LE

U PS

AUTO STI EČNO SPOL

DESK

VO

1NP O EL Č N

TK M ÉV O K U ÝV

O SP

TU

AUTO STI

Ř

EN

POHLED SHORA K

TU

A

SO

OŘEN

UKTU PROD OVÉM VÝUK O VE

IT

VYTV

O D

VÝUK

EČNO SPOL UKTU OVÉM

PROD

K

SE

O VE OŘEN

K

T VY VYTV

ES OD UT IA

ST

NO

OL

SP

VE O

PR

OV

TU

UK

OD

V

VY

ÉM

ÝU

VE

O EN

OŘ TV

UK

O K

N

O EN Ř O TV VY

Č LE

V V

ÉM VTY EŘO V ON ÝV E OKU MÉV

S TU U D O PR S UT LOP NČE TSO UA I DOT

ORP KUD

K KSE

PO


ULIČNÍ ŘEZ


LÁZNĚ PŘEROV / školní projekt FA ČVUT: ATOS - ATELIER ŠRÁMKOVÁ / BARBORA SKALOVÁ / LS 2011/12


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

S

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


3.NP

2.NP

1.NP

2.PP

PODÉLNÝ ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ


PODÉLNÝ ŘEZ

ZÁPADNÍ FASÁDA

VÝCHODNÍ FASÁDA

JIŽNÍ FASÁDA

SEVERNI FASÁDA


VSTUP (!)/ NEZEVLI JEN TAK - WORKSHOP TRUTNOV 2016 / návrh a realizace dočasného mobiliáře, instalace ze dřeva na nábřeží podél cyklostezky/ B. SKALOVÁ, M. BARTUŇKOVÁ, A. SVOBODOVÁ V. DĚDEK / 2016


MOST PRO PRAHU / studentská soutěž: SUPERSTUDIO (na téma most pro Prahu, vypracéváni za 24 hod ) - OCENĚNÝPROJEKT / BARBORA SKALOVÁ, MICHAL ŠTĚPAŘ, JAN RET / 2013


- Most jako prostředek k překonávání překážek. - Sociální problémy velkoměsta – anonymita obyvatel. - Most jako veřejný prostor pro obyvatele Prahy, jako místo k setkávání. - 23 mostů na Vltavě - vetšina dopravních, Karlův pro turisty. - Most Legií jako velmi významná, ale nedoceněná cesta. - Spojnice Újezdu a Petřína se Starým městem. - Návrácení mostu Pražanům, proměna na promenádu s výhledy. - Zakáz vjezdu automobilům. - Zachování, ale omezení tramvajové dopravy. - Nová tramvajová zastávka uprostřed mostu, snažší zpřístupnění Střeleckého ostrova pěšky i městskou hromadnou dopravou. - Možnost pořádání společenských událostí – trhy, pouliční umělci, průvody a demonstrace. - neuronová synapse mezi Národní technickou knihovnou a Fakultou Architektury


SOUČASNÝ STAV

NOVÝ STAV

MOST LEGIÍ


SKOKANSKÝ MŮSTEK / školní projekt FA ČVUT: ZAN II ZBYŠEK STÝBLO A JAN PAROUBEK / BARBORA SKALOVÁ / 2010

Archi portfolio barbora skalova 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you