Page 37

VELKÉ FINÁLE – MUSICA FESTIVA GRAND FINALE 7. 7.

20.00 Neděle / Zámecké nádvoří Sunday / Castle Courtyard

Ondrej Lenárd

Velké finále 61. Smetanovy Litomyšle je symbolicky sestaveno z oblíbených skladeb k mimořádným ceremoniálům, slavnostním obřadům, filmům i sportovním událostem. Večerem provází umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský / The grand finale of the 61st Smetana’s Litomyšl is symbolically made up of favourite works for special events, solemn ceremonies, films and sporting occasions. The evening will be hosted by Vojtěch Stříteský, artistic director of the festival Na programu mj. / Featuring among others: Georg Friedrich Händel (1685–1759) Ludwig van Beethoven (1770–1827) Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) Richard Wagner (1813–1883) Bedřich Smetana (1824–1884) Ottorino Respighi (1879–1936) Jiří Šust (1919–1995) John Williams (*1932)

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK / Prague Symphony Orchestra, SL 2018

Sbor Janáčkovy opery Národního divadla Brno / Choir of the Janáček Opera of the National Theatre Brno Sbormistr / Chorus Master Pavel Koňárek Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK / Prague Symphony Orchestra Dirigent / Conductor Ondrej Lenárd

Přenos z koncertu bude možno v rámci Dne se Saint-Gobain Adfors sledovat také v Klášterních zahradách / The concert will be available for viewing at Monastery Gardens as part of the Day with Saint-Gobain Adfors Přenos se koná pouze v případě příznivého počasí / The video broadcast will take place only in case of good weather

O 19.00 P 1 K 22.15 M V 790 / 890 / 990 / 1290 CZK

4

37

Profile for Barbora Krejčí

Program 61. ročníku Smetanovy Litomyšle 2019  

Program 61. ročníku Smetanovy Litomyšle 2019  

Advertisement