Page 1

Vizualizácia Informácií


Henri Matisse

Francúzsky umelec, ktorý začiatkom 20. storočia patril ku skupine fauvistov, ktorí sa prezentovali odvážnymi odtieňmi a ťahmi štetca. Časom sa jeho práca postupne zjednodušovala a viedla k abstraktným dielam. Henri Matisse je známy vďaka jeho používaniu farieb a pre jeho plynulé a originálne návrharstvo. Spolu s Picassom a Marcelom Duchampom je považovaný za jedného z 3 umelcov, ktorí pomáhali definovať revolučný vývoj vo výtvarnom umení v úvodných desaťročiach 20. storočia, zodpovedných za výrazný vplyv na vývoj maliarstva a sochárstva.

*1869 – † 1954


Akanty

Akanty (The Acanthus) vytvoril Henri Matisse v roku 1953. Dielo je vytvorené vystrihovaním papiera. Pre žiarivosť farieb bol podkladový papier najskôr namaľovaný na bielo, potom boli vystrihnuté jednotlivé časti a nakoniec boli na svoje miesto prilepené. Tento druh tvorivej práce Matisse nazval “Kreslenie nožnicami”, čo pre neho znamenalo spojenie maľovania a sochárstva. Názov Akanty je podľa rovnomennej rastliny, ktorá má podobný tvar listov.


Akanty


Rekonštrukcia obrazu


Postup tvorby


Popis práce

Rekonštrukcia obrazu bola vytvorená z ovocia a zeleniny. Najjednoduchšiu časť tvorili listy vyrobené z cíbika, zatiaľ čo najobťažnejšou úlohou bolo vytvoriť tvary z červenej papriky či zo šupy mandarínky. Použité súčasti obrazu: cíbik, kapusta, červená paprika, kôra citrónu, šupa mandarínky a sušené slivky.


ArchitektĂşra


Kvety


PortrĂŠt


Krajina


Vzor


Nočná snímka


Zviera


Die큐a


© Barbora Kobzová MKD 2012

Photobook  
Photobook  

Photoshoped photos