a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade
21 minute read

Czas na Margonin e-wydanie

CZAS NA MARGONIN

MARZEC 2020

SŁOWO BURMISTRZA-PRZED NAMI CZAS PRÓBY

W tych trudnych chwilach dbajmy o siebie, bo o wzajemne zrozumienie i działanie dla dobra wspólnego się nie boję. Wygramy tę bitwę i wrócimy silniejsi. Jeszcze bardziej solidarni.

Przed nami niewątpliwie trudny czas. Czas próby, przez który wspólnie, jako Mieszkańcy gminy Margonin musimy przejść. Znając Was jestem pewien, że solidarna postawa jaką będziemy wspólnie prezentować oraz nasze zachowania, chociażby z zakresu dbałości o zdrowie swoje i współmieszkańców, w tym troska o osoby niesamodzielne spowoduje, że egzamin, który stoi przed nami zdamy wzorowo. Ale aby do tego doszło musimy wspierać się nawzajem, a nade wszystko nie ulec paraliżującej jakiekolwiek działania panice.

Na wstępie pragnę zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej gminy. Jestem dumny, widząc postawę moich współpracowników z wszystkich naszych jednostek organizacyjnych, doskonale rozumiejących misję, którą pełnią. Misję, którą śmiało można nazwać służbą wobec Was, drodzy współmieszkańcy.

To właśnie dzięki nim zapewnimy m.in. wypłatę wszystkich świadczeń, w tym 500+, akcyzy dla rolników, zasiłków szkolnych, zapewnimy dostawę wody, załatwimy wszelkie sprawy właściwe dla Urzędu Stanu Cywilnego, zapewnimy funkcjonowanie bezpieczeństwaprzeciwpożarowego itd. Nie sposób tego wszystkiego nawet w skrócie wymienić. Oczywiście musi się to odbywać w sposób zapewniającybezpieczeństwo zdrowotne i aktywność zawodową współpracowników, stąd wymuszone zmiany w funkcjonowaniu naszych placówek publicznych. Podjęli-

śmy te kroki dla wspólnego dobra po to, by nie zakłócić biegu Waszych spraw oraz zapewnić ciągłość usług komunalnych. Być może czasem bezpośredni kontakt z nami będzie tymczasowo utrudniony, tym niemniej jesteśmy w pełni do Waszej dyspozycji dzięki wielu kanałom dostępu. Zapewniam, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby funkcjonowanie naszej wspólnej gminy nie zostało zdestabilizowane.

Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim właścicielom firm za zrozumienie wobec swoich pracowników oraz za wysiłek, który wkładają w prowadzenie, w miarę możliwości, swoich działalności pozwalających

na codzienne „normalne” funkcjonowanie naszych Mieszkańców. Słowa podziękowania kieruje również do pracowników, którzy często, z dużym poświeceniem, mimo panujących wokół emocji wykonują swoją pracę, dzięki czemu mamy dostęp do towarów i usług. Naprawdę Wasza rola jest nieoceniona. Te same słowa kieruje do strażaków i sołtysów, na których zawsze możemy liczyć.

Ale chciałbym Was również o pewnych „ruchach” uprzedzić. Z pewnością naszą gminę czekają zmiany co do priorytetów, w tym inwestycyjnych. Niestety dotknie nas spowolnienie gospodarcze, które z pewnością odbije się na finansach samorządów, w tym naszego. Będzie to kolejny

temat, z którym przyjdzie nam się wspólnie z radnymi zmierzyć. Stąd liczę na Wasze zrozumienie co do nieuchronnych zmian. Postaramy się jednak, by były one jak najmniej inwazyjne. Myślę jednak, że nie o inwestycje dzisiaj chodzi ale o to, co najważniejsze. Nasze zdrowie i zdolność podniesienia się po tym, co nas w większym bądź mniejszym stopniu dotknęło bądź dotknie. Liczę, że w jak najmniejszym i skończy się jedynie na licznych, koniecznych ograniczeniach. Pamietajmy jednak, że na dalszy rozwój sytuacji epidemiologicznej to właśnie my mamy największy wpływ. Nie zapominajmy o tym.

To od nas samych zależy, jak duże starty zdrowotne czy ekonomiczne poniesiemy w kolejnych miesiacach, a może latach, my wszyscy.

Jak wiecie jestem optymistą. Czasem niepoprawnym. Dlatego kończąc chciałbym podkreślić, że jestem zbudowany tym, jak niejednokrotnie jako Mieszkańcy udowodniliśmy, że stać nas na wielkie rzeczy. Nawet ostatnie hasło pomocy seniorom w dostawie leków i żywności spotkało się niesamowitym odzewem.

Wielokrotnie, co było niezmiernie miłe, słyszałem z ust postronnych osób, że w gminie Margonin mieszkają dobrzy i pracowici ludzie. Pozostaje mi stwierdzić tylko jedno: dbajcie o siebie, bo o wzajemne zrozumienie i działanie dla dobra wspólnego się nie boję. Wygramy tę bitwę i wrócimy silniejsi. Jeszcze bardziej solidarni.

Janusz Piechocki

MOŻE BYĆ TANIEJ

od 1 lipca mieszkańcy, którzy zdecydują się na kompostowanie biogradowalnych odpadków komunalnych będą płacić o złotówkę mniej od każdej osoby w gospodarstwie domowym.

Na lutowej sesji radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą mieszkańcy mają możliwość obniżenia miesięcznej opłaty za wywóz odpadów komunalnych o złotówkę. Wystarczy, że na

swoich podwórkach zorganizują miejsce na kompostownik. Zmiana dotyczy tylko właścicieli domów jednorodzinnych.

- Takie rozwiązanie pozwoli nam zmniejszyć koszty wywozu odpadów, co może się przełożyć w przyszłości na dalsze obniżanie kosztów całego systemu gospodarowania odpadami - mówi Marek Nowaczewski z Urzędu Gminy. Na razie obniżka wyniesie 1 zł. Wydaje się to symboliczną

kwotą, ale jeśli przeanalizujemy koszty działania całego systemu w gminie, to okazuje się, że globalnie zapłacimy ponad 61 tys. zł mniej. Przy czym szacowany roczny koszt wywozu bioodpadów to ok. 100 tys. zł.

Obniżka ma zacząć obowiązywać od lipca. Wszyscy, którzy zdecydują się na kompostoanie będą musieli złożyć nową deklarację.

- Ale najwcześniej prosimy to zrobić z początkiem lipca - dodaje M. Nowaczewski.

Do tego czasu możemy zadbać o zakup bądź budowę kompostownika na naszym podwórku.

Przypominamy, że Straż Miejska będzie kontrolować, czy posiadamy kompostownik i czy prawidłowo z niego korzystamy. Prawo kontroli ma też firma odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych. red

NOWY TERMIN

Zarząd Koła PZW w Margoninie informuje, że zebranie sprawozdawcze za 2019 rok odbędzie się w innym terminie. Członkowie zostaną poinformowani o nowej dacie ze stosownym wyprzedzeniem.

ZAPOWIEDŹ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zapowiada, że niedługo na terenie naszej gminy może się odbyć akcja honorowego oddawania krwi. Na obecną chwilę podawana jest druga połowa kwietnia, ale ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, termin akcji może ulec zmianie. Śledźcie na bieżąco profil Czasu na Margonin na FB. W całej Polsce brakuje krwi, można ją oddać w RCKiK w Poznaniu - informacje na www.rckik.poznan.pl

GRATOWÓZ W KWIETNIU

w kwietniu przez gminę przejedzie gratowóz. przypominamy, jakie odpady zostaną odebrane z naszych posesji.

W sobotę 4 kwietnia (teren miasta Margonin oraz wsi Sypniewo i Klotyldzin) i 25 kwietnia (obszar wiejski, bez Klotyldzina i Sypniewa) odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych. Prosimy aby odpady zostały wystawione w sobotę przed posesje do godziny 7:00. Informujemy, że wcześniejsze wystawienie odpadów, zwłaszcza AGD/RTV może spowodować rozkradzenie ich części, a niekompletny sprzęt nie jest zgodnie z przepisami odbierany. Koszty utylizacji nieodebranych odpadów będzie musiał ponieść ich właściciel.

W 2019 roku z terenu gminy Margonin odebrano 190 ton odpadów wielkogabarytowych. To kolejny rok w którym dynamicznie wzrosła ilość odpadów (w 2018 roku odebrano około 151 ton odpadów). Powyższe świadczy o tym, że gratowóz jest wy-

godną formą pozbywania się odpadów. Ale pamiętajmy, że ilość odpadów ma wpływ na cenę, jaką płacimy za ich utylizację. Zbiórka gabarytów służyć ma mieszkańcom, a każdy prowadzący działalność gospodarczą i wytwarzający odpady w ramach świadczonych usług, powinien mieć podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady. Przypominamy, że odpady pochodzenia motoryzacyjnego nie są odbierane przez gratowóz (m.in.: kokpity, tapicerki, fotele, zderzaki, lampy).

Poprzednie objazdy gratowozu wskazały jeszcze dwie problemowe kwestie. Jedna z nich dotyczyła podrzucania odpadów, jak niekompletne AGD/RTV lub opony

samochodowe. Obecne regulacje systemu zezwalają na przekazanie do gratowozu do 4 sztuk opon. Pamiętajmy, że w przypadku wymiany opon w pojeździe wytwórcą odpadu jest zakład wulkanizacyjny i po jego stronie jest zagospodarowanie zużytych opon, podobnie sytuacja wygląda z remontami – firma wykonująca usługę budowlaną, w trakcie której wytwarzane są odpady winna je zabrać i zagospodarować.

Przyzwyczailiśmy się, że odpady do gratowozu wystawiamy przed posesję dzień wcześniej. Powoduje to, że są one przebierane, rozbierane co w konsekwencji

może doprowadzić do braku ich odbioru. Sytuacja związana z utylizacją odpadów AGD/RTV (elektrośmieci) wygląda w ten sposób, że należy je przekazać do specjalistycznego recyklera, który przetworzy odpady. Upraszczając elektrośmieci składają się z części elektronicznej i obudowy - pianka izolacyjna, plastik. Wyciągnięcie części elektrycznej (głównie silnika, agregatu) i pozostawienie wyłącznie plastikowej obudowy, spowodowało, że odpad nie został odebrany przez gratowóz, ze względu na brak możliwości jego normalnego zagospodarowania. Takiego niekompletnego odpadu nie można oddać na składowisko odpadów jako zwykły gabaryt. Niekompletny odpad pozostaje problemem dla mieszkańca.

Rozwiązaniem może być wystawianie odpadów w dniu wywozu i unikanie wystawiania odpadów, które nie są odbierane (częsci samochodowe, odpady rolnicze, eternit, papa, styropian budowlany).

Jakie Śmieci Do gratowozU?

przypominamy, że do „gratowozu” możemy oddać odpady jak: ubrania i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony – do 4 sztuk, przeterminowane leki, niewielkie ilości odpadów budowlanych. warunkiem odbioru odpadów agD rtV jest to, że muszą być one kompletne. gratowóz nie odbiera odpadów jak: zderzaki, tapicerki, szyby samochodowe itp., odpadów pochodzenia rolniczego (folii, worków itp.), papy oraz eternitu.

NA BUDOWIE

Gotowy na otwarcie jest budynek biblioteki w Lipinach. Obecnie trwa jego wyposażanie. - Gdy minie zagrożenie epidemiczne i wszyscy będziemy bezpieczni na pewno zorganizujemy huczne otrwacie obiektu - zapewnia, Alina Najder sołtys Lipin.

Ważnym miejscem biblioteki jest sala konferencyjno-widowiskowa z zapleczem kuchennym.

Nowością będzie tzw. letnia czytelnia na części dachu budynku, która latem będzie miejscem do wspólnego czytania.

Działa też wrzutnia, czyli specjalne miejsce w którym będzie można oddać książki po godzinach otwarcia biblioteki.

w margoninie Biblioteka w Margoninie wymaga już tylko drobnych poprawek. Na parterze zamontowano już mobilne ściany, które będą w razie potrzeby dzielić dużą przestrzeń konferencyjno-widowiskową.

Z sali będzie można

przejść do wypożyczalni lub do multimedialnej strefy dla dzieci. Na piętrze znajdzie się czytelnia (w tym czytelnia letnia - na tarasie), multimedialna strefa dla młodzieży, stanowiska komputerowe oraz dwa boksy: do odsłuchu i do pracy twórczej.

W bibliotece znajdzie się też pomieszczenie, z którego będą mogły korzystać organizacje pozarządowe zrzeszające mieszkańców. Cały obiekt jest klimatyzowany i w większości ma ogrzewanie podłogowe.

Dostępna jest w nim winda i schodołaz, dla osób mających problemy z poruszaniem się. W jednej z toalet zamontowano urządzenie, z którego będą mogli korzystać rodzice z małymi dziećmi. red

UWAŻAJ NA DRODZE

bezpieczeństwo Po raz kolejny zostały uszkodzone barierki na trasie Margońska Wieś - Młynary. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożną jazdę.

STRAŻ POMOGŁA

interwencja OSP Margonin pomogła usunąć zagrażające bezpieczeństwu drzewo, przy ścieżce rowerowej między Lipinami i Margoninem. Dziękujemy!

NIE BĘDZIE ODCZYTÓW

Ze względów epidemiologicznych Zakład Usług Komunalnych zaprzestał tradycyjnych odczytów wodomierzy.

Spowodowane jest to ograniczaniem niepotrzebnego ryzyka dla mieszkańców i pracowników ZUK, a jednoocześnie troską o spełnienie

najwyższych standardów profilaktycznych. W dalszym ciągu można podawać stany wodomierzy telefonicznie 67/ 28 46 106 lub 519 350 596 bądź mailowo: odczyty@zukmargonin.pl. Faktury będą dostarczane elektronicznie lub z opóźnieniem.

Zapraszamy tylko w pilnych sprawach. W pozostałych

przypadkach, które nie wymagają Państwa wizyty w siedzibie spółki zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. jacek łukaszczyk

PIĘKNY KONCERT

W sobotni, lutowy wieczór w wypełnionej po brzegi hali Szkoły Podstawowej w Margoninie odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wydarzenie spotkało się z ogromnym aplauzem kilkuset zgromadzonych widzów.

Koncert w części dedykowany był Pamięci Bohaterów bitew o Radwanki w lutym 1919 r. Ta część koncertu miała wymiar patriotyczny. Później nastąpiła cześć rozrywkowa ze znanymi przebojami scen musicalowych. Zespołowi towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego

PSYCHOLOG O EPIDEMII

Jak sobie poradzić w trudnym czasie mówi psycholog aurelia bartol

Jedni lekceważą sytuację związaną z koronawirusem, inni podchodzą do tego zdroworozsądkowo. Są jednak ludzie, którzy na wszelkie informacje z rozprzestrzeniającym się wirusem reagują stresem. Z czego ten stres wynika?

Z naszej indywidualności. Każdy z nas posiada inne możliwości adaptacyjne, które musi wykorzystać w przystosowaniu się do trudnych warunków. Jak wiemy długotrwały, przewlekły stres prowadzi do zaburzeń lekowych, depresji, a także chorób psychosomatycznych.

Ale pamiętajmy, że optymalny poziom stresu wpływa na nas mobilizująco. Dlatego w aktualnej sytuacji, przy rosnącej epidemii Covid-19, umiarkowany poziom stresu powinien być czynnikiem dającym nam siłę do przetrwania trudnego okresu epidemii. Zatem nie panikujmy, ale też nie lekceważmy zaleceń służb sanitarnych.

No właśnie można spotkać się też z paniką... chociażby na przykładzie tego, co dzieje się w sklepach. Żywność w błyskawicznym tempie znikała z półek. Skąd takie działanie? I czy jest ono uzasadnione?

Można powiedzieć, że w dużej mierze jest to uwarunkowane przeszłością Polaków. Natomiast nie powinniśmy spostrzegać aktualnej sytuacji poprzez doświadczenia sprzed kilkudziesięciu lat. Narastająca niepewność tego, co wydarzy się „jutro”, a jednocześnie naśladowanie zachowań innych sprawia, że istotnie „robimy zapasy żywnościowe, ponieważ inni również robią ”.

Cała ta sytuacja sprawia, że „karmimy się lękiem”. Nie ma przecież zagrożenia braku żywności. Natomiast błyskawiczne wykupowanie jedzenia i środków higienicznych zdecydowanie powoduje narastanie sytuacji stresowych, które są dla nas jak wiemy niekorzystne.

Przez pierwsze dni radziliśmy sobie w domach stosunkowo dobrze. Kiedy może pojawić się syndrom „lwa w klatce”, jak mamy poznać że to ten moment i jak sobie z nim poradzić?

Starajmy się nie dopuścić do tego, aby poczuć się jak „lew w klatce”. Wykorzystajmy ten czas dla siebie i naszych najbliższych. Koniecznie zagospodarujmy wolny czas, zróbmy plan dnia, tygodnia. Nie zapominajmy o naszych dzieciach, one w te dni potrzebują nas szczególnie. Pomóżmy dzieciom w edukacji w trybie zdalnym - udzielmy wskazówek w miarę naszych możliwości, zorganizujmy warunki do nauki

on-line, zaplanujmy wspólnie wolny czas na odpoczynek. W domu również możemy być aktywni i bądźmy na tyle, aby nie potęgować stresu związanego z zagrożeniem koronawirusem.

Szczególnie niebezpieczne jest nieustanne oglądanie programów dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Czy wiek wpływa na to, jak reaguje się na stresowe sytuacje?

Stres niewątpliwie dotyczy każdego bez względu na wiek. Jednak to wiek decyduje o tym, jaki sposób radzenia sobie ze stresem wybierzemy. Rozmawiajmy o tym co nas szczególnie niepokoi, nazywajmy przeżywane uczucia w związku z aktualną sytuacją bez względu na to czy czujemy złość, smutek, lęk. Informujmy młodsze dzieci o tym co się dzieje, oczywiście zróbmy to w sposób dla nich prosty i zrozumiały. Osoby starsze i szczególnie zagrożone powikłaniami Covid-19 starajmy się uspokajać i troszczyć o nich w ramach naszych możliwości. Spokój i nadzieja wszystkim pozwoli przetrwać ten trudny czas.

Czy jest coś, w czym moglibyśmy sobie pomóc? Jako społeczeństwo jak sobie radzić z „epidemią lęku”? Jak przetrwać najbliższe tygodnie?

Na szczęście poczucie lęku nie zabija. Oswajamy lęk. Pamiętajmy, że to nasze myśli nadają znaczenie tej sytuacji.

Rosnący lęk jest skutkiem braku naszej kontroli nad sytuacją. Doskonale wiemy jednak, że nie wszystko da się kontrolować, a tym bardziej przewidzieć, zaplanować. Zaufajmy działaniom specjalistów i stosujmy się do zaleceń epidemiologicznych.

Czego nie powinniśmy robić?

Absolutnie nie łamać zaleceń służb sanitarnych. Unikajmy też ignorancji i bagatelizowania problemu. Starajmy się jednak nie panikować, a po prostu dostosować do obowiązujących zasad dotyczących higieny, unikania zagrożeń, a także troski o zdrowie innych w przypadku, gdy możemy im zagrażać.

Co zatem robić, gdy się stresujemy? Rozładować sytuację stresową wybierając dla siebie najlepszy sposób regulacji napięcia. Oczywiście

pamiętając w tym momencie o istniejącym zagrożeniu. Zatem rozładowanie stresu poprzez spotkania w gronie znajomych nie jest w chwili obecnej dobrym sposobem. Natomiast pozostają wszelkie inne formy radzenia sobie ze stresem, np. czytanie książek, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, rozmowy z bliskimi (aktualnie najbezpieczniej przez komunikatory) , a także „niezastąpiona” aktywność fizyczna. Możemy również spróbować technik relaksacyjnych, które są dostępne w internecie. Najkorzystniej dla nas oczywiście pozytywnie przewartościować zastaną sytuację.

A czy jest coś dobrego, co może wyniknąć z tej trudnej sytuacji?

We współczesnych czasach, kiedy tak dużo pracujemy właśnie teraz korzyścią może być czas spędzony w domu wykorzystany i przeznaczony dla siebie i najbliższych.

PAMIĘTALI O ŻOŁNIERZACH

W marcu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie zorganizowano zajęcia patriotyczne dotyczące Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uczestnikom została przedstawiona prezentacja multimedialna, na której opisane były główne zagadnienia oraz zdjęcia dotyczące Żołnierzy Wyklętych. Zaprezentowano również wystawę biogramów, która znajduje się w holu głównym Ośrodka, widnieją na niej najważniejsze postacie

z tego okresu. Głównym celem zajęć była popularyzacja wychowania

patriotycznego wśród młodzieży. zbigniew behrendt

POMOGLI ZWIERZAKOM

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radwankach zbierali artykuły, takie jak sucha i mokra karma czy kołdry i koce dla zwierzaków ze schroniska w Margoninie. Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy i zachęcamy do adopcji milusińskich czekających w margonińskim schronisku.

DOMKI ROZLICZONE

Spółka Margonin Invest otrzymała już wszystkie środki z dofinansowania unijnego związanego z inwestycją zrealizowaną na terenie ośrodka wypoczynkowego.

Inwestycja polegała na budowie pięciu segmentów domków przy Jeziorze Margonińskim. Przebudowano zniszczone obiekty wypoczynkowe, należące wcześniej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

z dofinansowaniem Spółka na realizację zadania pozyskała środki z Unii Europejskiej w wysokości ponad 258 tys. zł. Łączna wartość projektu wyniosła prawie 579 tys. zł. - Dzięki powstałej inwestycji zwiększyła się liczba miejsc noclegowych na terenie gminy, a oferowany standard noclegów pozwala na przyjmowanie

gości oczekujących wyższego standardu świadczonych usług - mówi zastępca burmistrza, Łukasz

Malczewski. W każdym z segmentów można zakwaterować do 4 osób. Domek składa się z salonu z aneksem kuchennym wraz z łazienką oraz sypialnią na piętrze. Kompleks jest monitorowany całodobowo. Przy domkach są miejsca parkingowe.

czas na plażę Kolejny realizowany projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie

wyciągu nart wodnych w Margoninie. W ramach tego zadania zakupiono nowoczesną, automatyczną toaletę miejską, a w najbliższym czasie ustawiony zostanie pawilon handlowy. Ostatnim etapem będzie przygotowanie terenu pod drugie kąpielisko. Projekt ten uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 128 tys. zł, a planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 272 tys. zł. umig

Warto wspomnieć, że to nie jedyny projekt z dofinansowaniem unijnym jaki realizują spółki. Polna Development Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie realizuje obecnie dwa projekty. Jeden polega na rozszerzeniu działalności poprzez zakup mobilnej sceny wraz z niezbędnym nagłośnieniem/techniką estradową. Spółka wnioskuje o dofinansowanie w wysokości prawie 114 tys. zł na jego realizację.

TRWA BUDOWA DROGI

Rozpoczęła się budowa drogi Lipiny - Dębiniec - Lipiniec.

Droga została wykorytowana, położono krawężniki i rozpoczęło się układanie pierwszych warstw podbudowy.

Łącznie do końca maja ma tam zostać położone prawie 900 m asfaltu. Droga będzie miała 5 m szerokości i obu-

stronne pobocza po 75 cm każde.

Cała inwestycja ma kosztować około 810 tys. zł. Dobre warunki pogodowe sprawiły, że intensywne prace drogowe toczą się od lutego. kamil zagozda,

DWIE ULICE

Powiat chodzieski modernizuje dwie ulice w Margoninie. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych i obejmie przede wszystkim poło-

żenie prawie kilometra nowej nawierzchni. Obecnie położono już nowe krawężniki i naprawiane są najbardziej zniszczone fragmenty chodników. Prace modernizacyjne obejmą też miejsca parkingowe wzdłuż płotu cmentarza. Łączny koszt to ponad 638 tys. zł. red

TYLKO JEDEN

TYLKO JEDEN MECZ

Decyzją Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki ligowe zostały zawieszone. Powodem jest epidemia koronowirusa.

Na boisko zdążyła wyjść tylko drużyna V ligi. Tydzień później mecze od drużyn młodzieżowych po seniorskie zostały zawieszone.

zaległy mecz 7 marca na stadionie w Margoninie rozegrano zaległy mecz z rundy jesiennej pomiędzy Leśnikiem Margonin, a Iskrą Szydłowo. Był to bardzo ciekawy mecz na szczycie, bo Iskra zajmuje drugie miejsce, a Leśnik trzecie. Od początku meczu obie drużyny narzuciły szybkie tempo, po obu

stronach ataki i kontrataki. Pierwszą bramk dla Leśnika strzelił Dariusz Walczak, a kolejną Paweł Kurnik. Niestety pod koniec meczu zamieszanie pod bramką Leśnika pozwoliło gościom strzelić pierwszą bramkę, a

w doliczonym czasie kolejną. Mecz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, bo pomimo przenikliwego zimna spotkanie obejrzało 119 kibiców. - Był to bardzo dobry mecz. Spełniliśmy wszystkie

taktyczne założenia, które uzgodniliśmy przed meczem. Oceniam grę pozytywnie, naprawdę zagraliśmy a wysokim poziomie. Czuję jednak niedosyt, bo mecz mieliśmy praktycznie wygrany - mówił po spotlaniu

Czarek Krukowski, terner pierwszej drużyny. Na razie nie wiadomo, czy runda wiosenna w ogóle się odbędzie. Mecze wszystkich lig są zawieszone do odwołania.

BĘDZIE REMONT SZATNI

Szatnie Leśnika Margonin zostaną wyremontowane. Klub otrzyma na ten cel dofinansowanie z programu „Szatnia na Medal”.

Za blisko 200 tys. zł kompleksowy remont ma przejść całe zaplecze klubu. Zmodernizowane zostaną szatnie dla zawodników

i ternerów oraz zaplecze socjalne. Kompleksowy remont przejdą prysznice i ubikacje. W szatniach powstaną indywidualne boksy (szafki) dla zawodników. Ma zostać zamontowany nowy system grzewczy - gazowy. Ogrzewanie we wszystkich pomieszczeniach będzie podłogowe. Zostanie też zmodernizowana

wentylacja mechaniczna, położona zostanie nowa instalacja elektryczna. Ściany zostaną odmalowane.

Urząd Marszałkowski przyznał klubowi 96 tys. zł dofinansowania na to zadanie. Drugie tyle ma dołożyć gmina Margonin. Robotyruszą prawdopodobnie latem. red

MISTRZYNIE SĄ Z MARGONINA

W lutym w Szkole Podstawowej w Szamocinie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w „Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt” ( rocznik 2007 i młodsi) oraz Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców (rocznik 2005 – 2006).

Młodsza reprezentacja dziewcząt ze szkoły w Margoninie w składzie: Natalia Przybyła, Wiktoria Waloszak, Julia Abram, Kornelia Górnicka, Blanka Sworowska, Małgorzata Bączkowska, Aleksandra Mania, Oliwia Drat, Antonina Andrzejczak, Liwia Szlichting, Magdalena Żywicka zajęła

I miejsce, tym samym zdobyła Mistrzostwo Powiatu. Starsza grupa dziewcząt z klas VII – VIII (Natalia Hejne, Klaudia Sudoł, Anna Staniewska, Wiktoria Kwaśna, Marika Maliszewska, Patrycja Kopydłowska, Laura Kaźmierszak, Agnieszka Bocheńska i Anna Meres) wywalczyła III miejsce. Również chłopcy z klas VII – VIII SP Margonin wywalczyli III miejsce na podium w składzie Michał Maciejewski, Aleksander Fuhrmann, Brajan Mania, Tomasz Ratajczak, Sebastian Przykłocki, Oliwier Droszcz, Grzegorz Bączkowski i Fabian Rozpłochowski.

CO NOWEGO W 2020 ROKU?

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Margoninie należy 76 członków, w tym 66 druhów i 10 druhen. W ubiegłym roku zarząd OSP spotkał się na 6 posiedzeniach, nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Prezesem jest Marek Żelek, zastępują go naczelnik Bartosz Burzyński i Rafał Heimann. Skarbnikiem jest Łukasz Kobicki, sekretarzem Filip Hermaszewski, zastępcą naczelnika Jarosław Kordyla, a kronikarzem Hanna Szalińska, gospodarzem Daniel Twardowski, a członkiem zarządu Romuald Błażejak. Skład Komisji Rewizyjnej: przewodnicząca – Zdzisława Hajt, sekretarz Maciej Małecki i członek Marcin Mączyński.

Na corocznym zebraniu sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Margoninie podsumowano 2019 rok i omówiono plany na kolejne miesiące.

Zarząd OSP złożył sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku i uzgodnił z członkami obecnymi na zebraniu plan na ten rok.

mało pożarów, więcej wypadków W 2019 roku druhowie z Margonina brali udział w 114 akcjach. W tym 27 razy gasili pożar, a 83 razy wyjeżdżali do miejscowych zagrożeń (głównie zdarzenia drogowe). W ubiegłym roku były też cztery fałszywe alarmy. Zebranie było okazją do podziękowania wyróżniającym się druhom: Szymonowi Stypka, Szymonowi Hermaszewskiemu, Jakubowi Hermaszewskiemu, Patrykowi Piaseckiemu, Rafałowi Heimannowi i Filipowi Hermaszewskiemu.

nowy sprzęt Najważniejszym momentem w ubiegłym roku było oczywiście przekazanie wartego ponad milion złotych ciężkiego wozu bojowego. Druhowie dzięki dofinansowaniom i kontaktom ze sponsorami pozyskali także: kamerę termowizyjną, 6 hełmów, treningowy defibrylator i drobniejszy sprzęt. W tym roku planowany jest zakup umundurowania, w tym specjalnego, środków

ochrony osobistej i kolejnych hełmów. W remizie zaś ma zostać wyremontowana posadzka. - Jeśli nadal w tym tempie będziemy inwestować w nasze

obiekty, to za kilka lat będą one wyglądały świetnie zarówno w środku, jak i na zewnątrz - mówił Bartosz Burzyński. W 2019 r. druhowie pozyskali ponad

24 tys. zł dofinansowań na swoją działalność. W tym roku ewentualne dofinasowanie ma zostać przeznaczone na remont remizy. Jak zacznaczył, obecny

na zebraniu burmistrz Janusz Piechocki, w tym roku gmina chce rozpocząć prace związane z projektem budowy nowej remizy w Próchnowie. red

GMINNE ELIMINACJE DO OTWP

W ostatnim dniu lutego odbyły się eliminacje miejsko – gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. Na początku każdy z uczestników musiał rozwiązać test

jednokrotnego wyboru. Po sprawdzeniu testów przyszedł czas na drugą część turnieju w postaci odpowiedzi ustnych, w których uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, prezentując bardzo wyrównany poziom.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie nagród oraz upominków. Osoby, które zajęły pierwsze i drugie

miejsce w każdej kategorii wiekowej będą reprezentowały naszą gminę na szczeblu powiatowym OTWP w Chodzieży.

Wszystkim uczestnikom

zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, a uczestnikom z pierwszych miejsc życzymy powodzeniana rozgrywkach powiatowych. Rafał Heimannkategoria I – szkoła podstawowa: 1. Jacek Heimann –SP Margonin, 2. Cyprian Kobicki – SP Margonin/MDP Margonin, 3. Ryszard Kemnitz – MDP Margonin.

kategoria II – (kl.VII / VIII Szkoły Podstawowej): 1. Alicja Hermaszewska – SP Margonin/OSP Margonin, 2. Jarosław Dolecki – SP Lipiny, 3. Honorata Jaworska – SP Radwanki.

kategoria III – szkoła ponadgimnazjalna: 1. Jakub Hermaszewski – OSP Margonin, 2. Jakub Niespodziany – OSP Margonin.