Page 1

Port Gdańsk Podstawy organizacji portów i terminali


Źródło: http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Europa_porty_morskie2.jpg


Port Gdańsk położony w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Europy, jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym.

Lokalizacja portu: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/informacje-ogolne


Źródło: http://www.maritime.com.pl/port/gfx/polishports.gif


Port Gdańsk jako ważny węzeł komunikacyjny


Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią Port Gdańsk odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.


Transeuropejski Korytarz Transportowy nr VI

Źródło: http://www.portgdansk.pl/port/transport_infr/korytarz.jpg


W Porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: port wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego oraz port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej. Obie części portu posiadają oddzielne kotwicowiska i tory wodne.


ď ˝

Mapa portu:

ď ˝

http://www.portgdansk.pl/o-porcie/mapa-portu


Port wewnętrzny (1) W porcie wewnętrznym znajdują się: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów. Pozostałe nabrzeża z racji zainstalowanych urządzeń i infrastruktury mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych, jak: wyroby hutnicze, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, zboża, nawozy sztuczne, ruda oraz węgiel.


Port wewnętrzny (2) 

Port wewnętrzny, usytuowany wzdłuż Kanału Portowego i ujścia Wisły, może przyjmować statki o maksymalnym zanurzeniu 10,2 m i długości 225 m.


Port zewnętrzny (1) Port zewnętrzny funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego. W porcie zewnętrznym zlokalizowany jest również nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.


Głębokowodny terminal kontenerowy DCT (1)


Głębokowodny terminal kontenerowy DCT (2) Długość pirsu podyktowana została wymaganą długością linii cumowniczej, natomiast szerokość – pojemnością placu składowego – 22.000 kontenerów dwudziestostopowych. Pirs połączony jest z brzegiem za pośrednictwem placu manewrowego na obszarze, który rozszerza się w kierunku lądu.


Głębokowodny terminal kontenerowy DCT (3) Najdalej wysunięty w morze punkt pirsu jest oddalony o około 900 m od naturalnej linii brzegowej. Ze względu na skalę, stopień komplikacji, przyjęte rozwiązania i technologię, budowę terminalu należy uznać za przełomowe w warunkach polskich. Jest to inwestycja budowlana, która wprowadza nowe standardy. Zostały zastosowane ulepszone i dostosowane do warunków lokalnych rozwiązania opracowane wcześniej przez firmę Hochtief na potrzeby największej w Europie budowy terminalu w Bremerhaven.


Głębokowodny terminal kontenerowy DCT (4)


Port zewnętrzny (2) 

W głębokowodnym porcie zewnętrznym - mogą być przyjmowane największe statki, jakie pływają po Morzu Bałtyckim.

W tej części portu mogą być obsługiwane statki przy pirsach o długości od 220 do 765 m i przy zanurzeniu wynoszącym do 15 m.

Głębokość toru wodnego wynosi 17 m.


Budowa kontenerowca Triple-E:

http://vimeo.com/34463840


Kontenerowiec triple-e


Kontenerowiec triple-e


W Porcie Gdańsk nie występuje zjawisko pływów.

Dzięki lokalizacji przy ujściu rzeki, port i sąsiadujące tereny są przez cały rok wolne od zalodzenia. Nawet w czasie najcięższych zim warunki nawigacyjne są dogodne, co czyni Port Gdańsk jednym z najbardziej przyjaznych portów w regionie Morza Bałtyckiego.


Terminale i nabrzeĹźa ď ˝

http://www.portgdansk.pl/o-porcie/mapa-portu


Źródła: 

http://www.portalmorski.pl/porty-morskie

http://www.portgdansk.pl

http://www.constructalia.com/polski/galeria_projektow/polska/

http://gcaptain.com/ship-photo-maersk-triple-e-mega-block/

http://www.worldslargestship.com/the-ship/

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,127406,14469844.html

http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Maersk-Triple-E-gigant-w-Po

http://www.worldslargestship.com/building-triple-e/

Port gdańsk  

port Gdański - budowa, elementy/ Gdansk Port